Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İller Bankası'nca kanalizasyon şebeke sistemleri ilk kez 1949 yılında ele alınmaya başlanmıştır.  Atıksu arıtma çalışmalarına ise 1980'lerde başlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İller Bankası'nca kanalizasyon şebeke sistemleri ilk kez 1949 yılında ele alınmaya başlanmıştır.  Atıksu arıtma çalışmalarına ise 1980'lerde başlanmıştır."— Sunum transkripti:

1

2  İller Bankası'nca kanalizasyon şebeke sistemleri ilk kez 1949 yılında ele alınmaya başlanmıştır.  Atıksu arıtma çalışmalarına ise 1980'lerde başlanmıştır.  1120 adet kanalizasyon şebeke projesi ve 219 adet atıksu arıtma projesi yapmıştır.  473 adet kanalizasyon şebeke tesisi ile 119 adet atıksu arıtma tesisi ve 65 adet deniz deşarjı tesisi tamamlamıştır. İller Bankası'nın atıksu geçmişi

3 3 Projelendirme çalışmaları kapsamı  Belediye Başkanlığının kanalizasyon projesinin yapımı için ilgili Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvurmasıyla proje çalışmalarına Bölge Müdürlüğüne gerekli etütler yaptırılarak başlanır.

4 4 Etüt çalışmaları kapsamı  Harita ve imar planı durumu  Nüfus  Mevcut atıksu tesislerinin durumu  Mevcut içme ve kullanma suyu durumu  Kirlilik kaynakları ve seviyesi  Alıcı ortam özellikleri  Demografik yapı  Ekonomik, sosyal ve turistik yapı  Arz ve talep tahminleri  Tesisin büyüklüğü ve kapasitesinin belirlenmesi  Yerel yönetimin teknik ve mali kapasitesi

5 5 Projelendirme çalışmaları kapsamı  Nüfus ve ihtiyaç hesapları  Arazi çalışmaları  Zemin çalışmaları  Hidrolik çözümler  Mimari ve statik çözümler  Mekanik, elektrik projeler  Malzeme cins ve boyutlarının belirlenmesi  Detay projeler  Maliyet tahminleri  Arıtma tesisi yerine ilişkin çalışmalar

6 6 Projelendirme çalışmaları kapsamı  Projenin ilk etabında 35 yıl sonraki nüfus ve debi tahminleri bulunur.İmar planına göre taslak planlar hazırlanarak sistem kurulur.  Daha sonraki etapta açık olan ve yerleşimin mevcut olduğu sokaklar I.kademe, bugün için açık olmayan ve yerleşim oluşmamış sokaklar II.kademe olarak planlanır.  I.kademe olarak planlanan tüm sokaklarda arazi çalışmaları yaptırılarak zemin kotları okunur.  II.kademe olarak planlanan hatlar ise kotları haritadan alınarak projelendirilir.

7 7 Projelendirme çalışmaları kapsamı  Zemin kotları belli olduktan sonra proje çözülerek çaplar ve derinlikler belirlenir.  Ayrıca proje sahasında belirlenen noktalarda araştırma çukurları veya sondaj yapılarak zeminin durumu belirlenir.  Projenin inşaatına teşkil edecek metraj ve keşifler de proje kapsamında yapılır.  Tüm bu doneler sonucunda her türlü detay proje ve inşaatın yapımıyla ilgili hususlar belirlenerek proje son şeklini alır.

8 Projelendirme kriterleri  Atıksuların toplanması ve uzaklaştırılmasında, pissu ve yağmursularının ayrı ayrı toplandığı ayrık sistem kullanılmaktadır.  Atıksu ve içmesuyu boruları arsındaki yatay mesafe 3 m, düşey mesafe 30 cm olmalıdır.  Başlangıçta derinlik min 1.6 m + çap  Genelde derinlik 1.7 m + çap  Min hız 0.5 m/sn, max. hız 5 m/sn  Min çap 200 mm, min parsel bağlantı çapı 150 mm  Buhar kürlü entegre contalı beton boru veya polietilen esaslı boru ile betonarme veya polietilen esaslı baca kullanılmaktadır. ( 600 mm ye kadar beton, 600 mm ve üzerindeki borular betonarme)

9 9 Nüfus aralığı Atıksu miktarı (lt/kişi-gün) < 10.00080 10.000 - 50.00090 50.000 - 100.000100 Projelendirme kriterleri

10 10 Ø ÇAP (mm) MİN. EĞİM MİN.İST. EĞİM MAX. EĞİM MAX.İST. EĞİM DOLULUK ORANI % MAX.BACA ARALIĞI 200300-754060 300500-775060 40060090025156070 500800100025156070 6001000150025156070 8001200180050-6080 10002000250075-70100 12002050250075-70125 14002100250075-80150 16002150250075-80150 20002250250075-80150 30002500 75-80150 Atıksu şebeke tasarım kriterleri

11 Yağmursuyu tasarım kriterleri  Havzaya gelecek yağmur suları hesaplanarak proje esasları tespit edilir.  Yağmursularının en yakın alıcı ortama deşarj edilmesi amaçlanır.  Topoğrafik duruma göre yüzey akışlarının toplandığı noktalarda ve hat boyunca uygun aralıklarla gelen debinin girebileceği şekilde ızgara sistemi teşkil edilir.  Min hız 0.5 m/sn, maks hız 5 m/sn olması gerekir.  Min çap 300 mm dir.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 TEŞEKKÜRLER


" İller Bankası'nca kanalizasyon şebeke sistemleri ilk kez 1949 yılında ele alınmaya başlanmıştır.  Atıksu arıtma çalışmalarına ise 1980'lerde başlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları