Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

rojelendirme esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "rojelendirme esasları"— Sunum transkripti:

1 rojelendirme esasları
İLLER BANKASI a tıksu rojelendirme esasları p Ocak ankara Meltem MALATYALI Proje Geliştirme Dairesi Şube Müdür Vekili Tuğrul ACAR Proje Geliştirme Dairesi İnşaat Mühendisi PROJE GELİŞTİRME İLLER BANKASI PROJE GELİŞTİRME

2 İller Bankası'nın atıksu geçmişi
İller Bankası'nca kanalizasyon şebeke sistemleri ilk kez 1949 yılında ele alınmaya başlanmıştır. Atıksu arıtma çalışmalarına ise 1980'lerde başlanmıştır. 1120 adet kanalizasyon şebeke projesi ve 219 adet atıksu arıtma projesi yapmıştır. 473 adet kanalizasyon şebeke tesisi ile 119 adet atıksu arıtma tesisi ve 65 adet deniz deşarjı tesisi tamamlamıştır.

3 Projelendirme çalışmaları kapsamı
Belediye Başkanlığının kanalizasyon projesinin yapımı için ilgili Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvurmasıyla proje çalışmalarına Bölge Müdürlüğüne gerekli etütler yaptırılarak başlanır. 3 3

4 Etüt çalışmaları kapsamı
Harita ve imar planı durumu Nüfus Mevcut atıksu tesislerinin durumu Mevcut içme ve kullanma suyu durumu Kirlilik kaynakları ve seviyesi Alıcı ortam özellikleri Demografik yapı Ekonomik, sosyal ve turistik yapı Arz ve talep tahminleri Tesisin büyüklüğü ve kapasitesinin belirlenmesi Yerel yönetimin teknik ve mali kapasitesi 4

5 Projelendirme çalışmaları kapsamı
Nüfus ve ihtiyaç hesapları Arazi çalışmaları Zemin çalışmaları Hidrolik çözümler Mimari ve statik çözümler Mekanik, elektrik projeler Malzeme cins ve boyutlarının belirlenmesi Detay projeler Maliyet tahminleri Arıtma tesisi yerine ilişkin çalışmalar 5

6 Projelendirme çalışmaları kapsamı
Projenin ilk etabında 35 yıl sonraki nüfus ve debi tahminleri bulunur.İmar planına göre taslak planlar hazırlanarak sistem kurulur. Daha sonraki etapta açık olan ve yerleşimin mevcut olduğu sokaklar I.kademe, bugün için açık olmayan ve yerleşim oluşmamış sokaklar II.kademe olarak planlanır. I.kademe olarak planlanan tüm sokaklarda arazi çalışmaları yaptırılarak zemin kotları okunur. II.kademe olarak planlanan hatlar ise kotları haritadan alınarak projelendirilir. 6 6

7 Projelendirme çalışmaları kapsamı
Zemin kotları belli olduktan sonra proje çözülerek çaplar ve derinlikler belirlenir. Ayrıca proje sahasında belirlenen noktalarda araştırma çukurları veya sondaj yapılarak zeminin durumu belirlenir. Projenin inşaatına teşkil edecek metraj ve keşifler de proje kapsamında yapılır. Tüm bu doneler sonucunda her türlü detay proje ve inşaatın yapımıyla ilgili hususlar belirlenerek proje son şeklini alır. 7 7

8 Projelendirme kriterleri
Atıksuların toplanması ve uzaklaştırılmasında, pissu ve yağmursularının ayrı ayrı toplandığı ayrık sistem kullanılmaktadır. Atıksu ve içmesuyu boruları arsındaki yatay mesafe 3 m, düşey mesafe 30 cm olmalıdır. Başlangıçta derinlik min 1.6 m + çap Genelde derinlik 1.7 m + çap Min hız 0.5 m/sn, max. hız 5 m/sn Min çap 200 mm, min parsel bağlantı çapı 150 mm Buhar kürlü entegre contalı beton boru veya polietilen esaslı boru ile betonarme veya polietilen esaslı baca kullanılmaktadır. (600 mm ye kadar beton, 600 mm ve üzerindeki borular betonarme)

9 Projelendirme kriterleri
Nüfus aralığı Atıksu miktarı (lt/kişi-gün) < 80 90 100 9

10 Atıksu şebeke tasarım kriterleri
Ø ÇAP (mm) MİN. EĞİM MİN.İST. MAX. MAX.İST. DOLULUK ORANI % MAX.BACA ARALIĞI 200 300 - 7 5 40 60 500 50 400 600 900 25 15 70 800 1000 1500 1200 1800 80 2000 2500 75 100 2050 125 1400 2100 150 1600 2150 2250 3000 10

11 Yağmursuyu tasarım kriterleri
Havzaya gelecek yağmur suları hesaplanarak proje esasları tespit edilir. Yağmursularının en yakın alıcı ortama deşarj edilmesi amaçlanır. Topoğrafik duruma göre yüzey akışlarının toplandığı noktalarda ve hat boyunca uygun aralıklarla gelen debinin girebileceği şekilde ızgara sistemi teşkil edilir. Min hız 0.5 m/sn, maks hız 5 m/sn olması gerekir. Min çap 300 mm dir.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 TEŞEKKÜRLER 26


"rojelendirme esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları