Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Altan Mesut. Konular:  OpenGL’in ve kullanım alanlarının tanıtımı  OpenGL’in yeteneklerinin ve özelliklerinin gösterimi ve tanıtılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Altan Mesut. Konular:  OpenGL’in ve kullanım alanlarının tanıtımı  OpenGL’in yeteneklerinin ve özelliklerinin gösterimi ve tanıtılması."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Altan Mesut

2 Konular:  OpenGL’in ve kullanım alanlarının tanıtımı  OpenGL’in yeteneklerinin ve özelliklerinin gösterimi ve tanıtılması  Etkileşimli bir 3 boyutlu grafik programının OpenGL ile yazılması

3 İlgili WEB siteleri  http://www.opengl.org/  http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/  http://www.opengl.org/wiki/Code_Resources http://www.opengl.org/wiki/Code_Resources  http://www.khronos.org/opengl/ http://www.khronos.org/opengl/

4 OpenGL nedir?  OpenGL bilgisayar grafiği çizmek için bir API’dir  Temel geometrik şekiller ve görüntüler ile yüksek kalitede renkli görüntüler oluşturur  3 boyutlu grafikler ile etkileşimi uygulamalar yaratır  İşletim sisteminden ve pencere sisteminden bağımsızdır

5 İlgili kütüphaneler (API’ler)  GLU (OpenGL Utility Library)  OpenGL’in bir parçasıdır  Eğriler, yüzeyler, yüzey döşeme görüntüleri, … içerir.  AGL, GLX, WGL  OpenGL ile pencere sistemleri arasındaki katmandır  GLUT (OpenGL Utility Toolkit)  Daha yalın bir pencere sistemi bütünleştirmesi sunar  Resmi anlamda OpenGL’in parçası değildir

6 OpenGL ve ilgili API’ler GLUT GLU GL GLX, AGL veya WGL X, Win32, Mac O/S yazılım ve/veya donanım uygulama programı OpenGL Motif veya benzeri

7 Basit Bir Program  Siyah bir arka plan üzerine beyaz bir kare çizer.

8 simple.c #include void mydisplay(){ glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glBegin(GL_POLYGON); glVertex2f(-0.5, -0.5); glVertex2f(-0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, 0.5); glVertex2f(0.5, -0.5); glEnd(); glFlush(); } int main(int argc, char** argv){ glutCreateWindow("simple"); glutDisplayFunc(mydisplay); glutMainLoop(); }

9 Olay Döngüsü  Her GLUT programı bir gösterim fonksiyonu içerir. Bizim programımızda da mydisplay adında bir gösterim fonksiyonu vardır.  Görüntünün tazelenmesini gerektiren bir olay olduğunda (mesela pencere açıldığında) gösterim fonksiyonu çağrılır.  Ana fonksiyon ( main ) programın bir olay döngüsüne girmesi ile son bulur.

10 OpenGL Programının Genel Yapısı Bir pencere yapılandır ve aç OpenGL durumu başlat Kullanıcı olaylarını işle Görüntüyü çiz

11 Bir OpenGL Programı #include #include "cube.h" void main( int argc, char *argv[] ) { glutInit( &argc, argv ); glutInitDisplayMode( GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH ); glutCreateWindow( argv[0] ); init(); glutDisplayFunc( display ); glutReshapeFunc( reshape ); glutMainLoop(); } Programın ‘main’ bölümünde: OpenGL penceresini açmak ve kullanıcıdan girdi almak için GLUT kullanılır.

12 Bir OpenGL Programı (devam) void init( void ) { glClearColor( 0, 0, 0, 1 ); gluLookAt( 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ); glEnable( GL_DEPTH_TEST ); } void reshape( int width, int height ) { glViewport( 0, 0, width, height ); glMatrixMode( GL_PROJECTION ); glLoadIdentity(); gluPerspective( 60, (GLfloat) width / height, 1.0, 10.0 ); glMatrixMode( GL_MODELVIEW ); } Kullanıcı pencere boyutunu değiştirdiğinde kullanılır. Bir başlangıç OpenGL durumu yapılandırılır.

13 Bir OpenGL Programı (devam) void display( void ) { int i, j; glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT ); glBegin( GL_QUADS ); for ( i = 0; i < NUM_CUBE_FACES; ++i ) { glColor3fv( faceColor[i] ); for ( j = 0; j < NUM_VERTICES_PER_FACE; ++j ) { glVertex3fv( vertex[face[i][j]] ); } glEnd(); glFlush(); } OpenGL 3D noktalardan (vertices) bir küp çizer.

14 OpenGL Komut Biçimi glVertex3fv( v ) Bileşen Sayısı 2 - (x,y) 3 - (x,y,z) 4 - (x,y,z,w) Veri Tipi b - byte ub - unsigned byte s - short us - unsigned short i - int ui - unsigned int f - float d - double Vektör skalar düzende “v” yer almaz glVertex2f( x, y ) kütüphane

15 Programlarda neler gerekli?  Header Dosyalar #include  Kütüphaneler  opengl32.lib, glut.lib, glut32.lib  Veri Tipleri (uyumluluk için)  GLfloat, GLint, GLenum, …

16 GLUT Callback Fonksiyonları  Bir olay gerçekleştiğinde çağrılacak rutin  Pencere büyüklüğü değişimi  Kullanıcı girişi  Animasyon  GLUT ile callback’lerin kaydedilmesi glutDisplayFunc( display ); glutIdleFunc( idle ); glutKeyboardFunc( keyboard ); …

17 OpenGL neleri çizebilir?  Temel geometrik şekiller  noktalar, çizgiler ve çokgenler  Temel resimler (image)  Resim ve bitmap’ler  Resim ve geometri için farklı işlem hattı var  doku kaplaması sırasında birbirine bağlanır  Duruma bağlı çizimler  renkler, materyaller, ışık kaynakları,... s11-Fig1.2

18 OpenGL Geometrik Şekilleri  Tüm geometrik şekiller köşe noktaları ile belirlenir GL_QUAD_STRIP GL_POLYGON GL_TRIANGLE_STRIP GL_TRIANGLE_FAN GL_POINTS GL_LINES GL_LINE_LOOP GL_LINE_STRIP GL_TRIANGLES GL_QUADS

19 Bir Geometrik Şekli Tanımlama  Temel şekiller aşağıdaki iki fonksiyon ile tanımlanır: glBegin( şekilTipi ); glEnd();  şekilTipi noktaların nasıl bir araya getirileceğini belirler glBegin( şekilTipi ); for ( i = 0; i < n; ++i ) { glColor3f( red[i], green[i], blue[i] ); glVertex3fv( coords[i] ); } glEnd();

20 OpenGL Nasıl Çalışır? OpenGL’in nesneyi nasıl çizeceğini tanımla Nesneyi çiz

21 OpenGL’in Çizimini Kontrol Etme  OpenGL’in çizim durumunu (state) tanımlama:  Durum, nesnelerin nasıl çizileceğini belirleyen değerler kümesidir.  Mavi bir üçgen çizilecekse, önce mavi renk glColor fonksiyonu ile ayarlanır, sonra çizgiler glVertex ile oluşturulur.  gölgelendirme – ışık  doku kaplama – çizgi stilleri (stipples)  çokgen kalıpları – şeffaflık

22 OpenGL durum kontrolünün gücü Görünüm OpenGL’in durumunu tanımlamakla kontrol edilir.

23 OpenGL’in Durumunu Tanımlama  OpenGL’in durumunu tanımlamak için 3 yöntem vardır: 1. Noktaları işlemek için kullanılan değerleri tanımlama  Durumu tanımlamanın en genel yöntemleri:  glColor() / glIndex()  glNormal()  glTexCoord()  Durum glVertex() ten önce tanımlanmalıdır.

24 OpenGL’in Durumunu Tanımlama 2. Bir çizim biçimini açma glEnable() / glDisable() 3. Belirli bir çizim biçiminin özelliklerini tanımlama  Her biçim kendi değerlerini tanımlamak için özel komutlar içerir. glMaterialfv()

25 OpenGL’de Renk Modeli  OpenGL RGB renk uzayını kullanır  Sıralı renk (indexed color) biçimi de vardır, ama pek kullanılmaz  Renkler [ 0.0, 1.0] aralığındaki ondalıklı sayılar ile veya [0,255] aralığındaki tamsayılar ile temsil edilirler  Örneğin pencerenin arka plan rengini belirlemek için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir: glClearColor( 1.0, 0.3, 0.6, 1.0 ); glColor3ub( 240, 130, 100 );

26 Genişletilmiş simple.c  Çıktı aynı olacak, fakat tüm ilgili durum değerleri tanımlanacak.  Tanımlanan değerler:  Renkler  Görüntüleme koşulları  Pencere özellikleri

27 #include int main(int argc, char** argv) { glutInit(&argc,argv); glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE|GLUT_RGB); glutInitWindowSize(500,500); glutInitWindowPosition(0,0); glutCreateWindow("simple"); glutDisplayFunc(mydisplay); init(); glutMainLoop(); } gl.h ve glu.h da glut.h ile eklenir Pencere özellikleri tanımlandı OpenGL durumu tanımlandı Olay döngüsüne giriş Görüntüleme callback fonksiyonu

28 GLUT fonksiyonları  glutInit uygulamanın komut satırından bilgi almasını ve sistemi başlatmasını sağlar  gluInitDisplayMode pencere için çizim özelliklerini belirler. Örneğimizde seçilen değerler:  RGB renk biçimi  Tekli tampon biçimi  glutWindowSize piksel olarak pencere boyutu  glutWindowPosition ekranın sol üst köşesinden uzaklığı  glutCreateWindow “simple” adındaki pencerenin yaratılması  glutDisplayFunc görüntüleme callback fonksiyonu  glutMainLoop sonsuz olay döngüsüne giriş

29 void init() { glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 1.0); glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); glMatrixMode (GL_PROJECTION); glLoadIdentity (); glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, -1.0, 1.0); } Siyah arka plan rengi Mat pencere Beyaz ile çizme veya doldurma Görünüm biçimi

30 Şekiller Uygulaması

31

32 3D Görüntüleme = Fotoğraf Çekme  3 boyutlu görüntüleme fotoğraf çekmeye benzer.  Objenin konumlandırılması (modeling)  Kameranın yerleştirilmesi (viewing)  Lens seçimi (projection)  Görüş alanı (viewport) kamera tripod model görüş alanı

33 Koordinat Sistemleri ve Dönüşümler  Görüntüyü oluşturma adımları: 1. Geometriyi belirleme (dünya koordinatları) 2. Kamerayı belirleme (kamera koordinatları) 3. Görüntüleme biçimini belirleme (pencere koordinatları) 4. Görüş alanına eşleme (ekran koordinatları)  Bütün adımlarda dönüşümler kullanılabilir.  Her dönüşüm koordinat sistemlerinde bir değişime denk gelir.

34 Homojen Koordinatlar  Her vertex (köşe noktası) bir vektördür (kolon).  w genellikle 1’dir.  Tüm dönüşüm işlemleri matris çarpımları ile yapılır.

35 3D Dönüşümler  Noktalar 4 x 4 boyutunda matrisler ile çarpılarak dönüştürülürler  Tüm matrisler sütun-öncelikli olarak kaydedilirler  En son tanımlanan matris en önce çarpılandır (dönüşüm matrisi solda, vertex matrisi sağda)  Matrisin gösterimi:

36 Dönüşümleri Belirleme  Dönüşümler iki farklı yöntem ile belirlenebilir:  Matrisleri belirleyerek glLoadMatrix, glMultMatrix  İşlemi belirleyerek glRotate, glOrtho  Programcı gerçek matrisin ne olduğunu bilmek zorunda değildir.

37 Dönüşümleri Programlama  Kameranın pozisyonu ve cisimlerin 3D geometrisi ile ilgili çizme, görüntüleme, konumlandırma ve yönlendirme işlemlerinden önce matrislerin hangi işlem için düzenleneceği belirtilmelidir: glMatrixMode(GL_PROJECTION)  Dönüşümler ilgili sırada bir araya getirilir. Artarda yazılan dönüşümler son yazılandan ilk yazılana doğru gerçekleştirilir.

38 Matris İşlemleri  Matris yığınını (stack) belirleme glMatrixMode(GL_MODELVIEW veya GL_PROJECTION)  Diğer Matris veya Yığın İşlemleri glLoadIdentity() glPushMatrix() glPopMatrix()  Viewport  Genellikle pencere genişliği ile aynıdır  Eğer viewport genişlik/yükseklik oranı projeksiyondakinden farklı ise nesneler olduklarından farklı biçimde görünebilirler (daha geniş, daha yüksek, …) glViewport( x, y, genişlik, yükseklik )

39 Projeksiyon Dönüşümü  Perspektif izdüşümde (projeksiyon) görünüm uzayı frustum adı verilen kesik piramit gibidir.  Perspektif izdüşüm gluPerspective( fovy, aspect, zNear, zFar ) glFrustum( left, right, bottom, top, zNear, zFar )  Orthografik parallel izdüşüm glOrtho(left, right, bottom, top, zNear, zFar) gluOrtho2D( left, right, bottom, top )  calls glOrtho with z values near zero

40 İzdüşüm Dönüşümlerini Uygulamak  Orthografik izdüşüm için tipik kullanım örneği: glMatrixMode( GL_PROJECTION ); glLoadIdentity(); glOrtho( left, right, bottom, top, zNear, zFar);

41 Dönüşümleri Görmek  Kamerayı konumlandırma  Kamera ayağını aç ve kamerayı yerleştir  Bir sahnede hareket etmek için  Görüntüleme dönüşümünü değiştir ve sahneyi tekrar çiz gluLookAt( eye x, eye y, eye z, aim x, aim y, aim z, up x, up y, up z )  Yukarı (up) vektör kameranın üstünün neresi olduğunu belirler tripod

42 İzdüşüm Uygulaması

43 Konumlandırma Dönüşümlerini Uygulamak  Nesneyi taşımak: glTranslate{fd}( x, y, z )  Nesneyi bir eksen etrafında döndürmek: glRotate{fd}( açı, x, y, z )  Açı derece cinsinden girilir  Nesneyi büyütmek/küçültmek, genişletmek/daraltmak ve yansımasını oluşturmak: glScale{fd}( x, y, z )

44 Dönüşüm Uygulaması

45 Kamera yeri ve konumlandırma arasındaki ilişki  Kamerayı belirli bir doğrultuda taşıma ile görüntülenen dünyadaki tüm nesneleri tam tersi olan doğrultuda taşıma arasında bir fark yoktur.  Görüntüleme dönüşümleri birçok konumlandırma dönüşümüne eşittir.  gluLookAt() komutunun yaptığı işi birçok glTranslate ve glRotate kombinasyonu ile yapabilirsiniz.

46 Konumlandırma Dönüşümlerini Beraber Kullanma  Problem: Hiyerarşik Nesneler  Bir pozisyon bir önceki pozisyona bağlı  Robot kolu veya el gibi birleşik yapılar  Çözüm:  Sütun-öncelikli matrisler ilgili sırada çarpılmalıdır  Taşımayı takip eden döndürme ile döndürmeyi takip eden taşıma aynı sonucu vermez  Matris çarpımı sıra-bağımlı bir işlemdir.

47 Konumlandırma Dönüşümlerini Beraber Kullanma  Problem: Nesne görüntülenen dünyanın merkezine göre konumlanır  Nesneyi kendi etrafında döndürmek isterken başka bir eksen etrafında dönüyor  Çözüm: sabit koordinat sistemi  Konumlandırma dönüşümlerinden önce nesneyi merkeze taşı  İstenilen döndürmeyi yaptıktan sonra önceki taşımanın tersi ile tekrar eski noktaya taşı

48

49 Çift Tampon 1 2 4 8 16 1 2 4 8 Ön TamponArka Tampon Görüntü

50 Animasyon  Çift renk tamponu kullanımı isteği yapılır glutInitDisplayMode( GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE );  Renk tamponu temizlenir glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );  Sahne çizimi yapılır  Ön ve arka tamponlar yer değiştirilir glutSwapBuffers();  2, 3 ve 4. adımlar tekrar edilerek animasyon sağlanır glutIdleFunc() callback kullanılır

51 Derinlik Tamponu ve Saklı Yüzeylerin Atılması 1 2 4 8 16 1 2 4 8 Renk TamponuDerinlik Tamponu Görüntü

52 Derinlik Tamponu Kullanımı  Derinlik tamponu kullanımı isteği yapılır glutInitDisplayMode( GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH );  Özellik aktif hale getirilir glEnable( GL_DEPTH_TEST );  Renk ve derinlik tamponları temizlenir glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT );  Sahne çizilir  Renk tamponları yer değiştirilir

53

54 Işıklandırma İlkeleri  Işıklandırma işleminde nesnelerin ışığı nasıl yansıtacağı belirlenir.  Etki eden faktörler:  Nesnelerin malzeme bileşimi  Işığın rengi ve yönü  Evrensel ışıklandırma parametreleri  Çevresel ışıl  İki yönlü ışık  Hem color index hem de RGBA biçimlerinde çalışır

55 OpenGL ışığı nasıl kullanır  OpenGL’de ışıklandırma Phong ışıklandırma modeline dayanır. Çizim ilkelinin her noktasında, bir renk o ilkelin malzeme özelliklerinin ışık ayarları ile birlikte kullanılması ile hesaplanır.  Bir noktanın ışık altındaki rengini bulmak için, o noktaya verilen renk haricinde 4 bileşenin daha bilinmesine gerek vardır. Bunlar:  Ambient  Diffuse  Specular  Emmission

56 Işığın Bileşenleri  Ambient: Hangi noktadan geldiği tam olarak belirlenemeyen (tüm yönlerden geliyormuş gibi görünen) çevresel ışık bileşenidir.  Diffuse: Tek bir noktadan gelen ışık bileşenidir.  Specular: Belirli bir noktadan gelen ve parlak yüzeyli nesnelerde yansıma yapan ışık bileşenidir.  Emission: Işık yayan yüzeylerdeki ışık bileşenidir. Işık sanki nesnenin içinde parlıyor gibi algılanır.

57 Yüzey Normalleri  Normaller bir yüzeyin ışığı nasıl yansıtacağını belirler glNormal3f( x, y, z )  Geçerli olan normal vektörü vertex’in renginin hesaplanmasında kullanılır.  Normallerin otomatik olarak ayarlanması için glEnable( GL_NORMALIZE ) veya düzgün olmayan ölçeklemelerde glEnable( GL_RESCALE_NORMAL ) kullanılır.

58 Malzeme Özellikleri  Yüzey özelliklerini belirleyen fonksiyon: glMaterialfv( yüzey, özellik, değer );  Ön ve arka yüzeyde farklı malzeme kullanılmış olabilir  GL_FRONT, GL_BACK, GL_FRONT_AND_BACK GL_DIFFUSETemel renk GL_SPECULARYansıma noktasındaki renk GL_AMBIENTNesnenin direkt ışık almadığı zamanki rengi GL_EMISSIONNesnenin yaydığı ışığın rengi GL_SHININESSIşığı yansıtma değeri (0-128)

59 Işık Kaynakları glLightfv( ışık, özellik, değer );  ışık parametresi n farklı ışık değerinden birini alır  GL_LIGHT0 – GL_LIGHTn glGetIntegerv( GL_MAX_LIGHTS, &n );  özellikler  Renkler (GL_AMBIENT, GL_DIFFUSE, GL_SPECULAR)  Yer (GL_POSITION)  Tip (GL_SPOT_...)  Zayıflama (GL_..._ATTENUATION)

60 Işık Tipleri  OpenGL iki farklı ışık tipi sağlar  Lokal (Nokta) ışık kaynakları  Sonsuz (Doğrusal) ışık kaynakları  Işık tipi w koordinatı ile belirlenir

61 Işıkları Aktif Hale Getirme  Işıklandırmayı açma: glEnable( GL_LIGHTING );  Işık kaynağının düğmesini açma: glEnable( GL_LIGHT n );

62 Işık Malzeme Uygulaması

63 Işığın yer ve yön kontrolü  Modelview matrisindeki değişim ışığın yönünü de etkiler  Işığın ne zaman tanımlandığına göre farklılık gösterir  göz koordinatları (ışık hep aynı noktadan geliyor; güneş)  dünya koordinatları (sahnede sabit ışık kaynakları var; lamba)  model koordinatları (hareketli ışık; el feneri & araba farı)  Işığın yerini kontrol etmek için matrisler push ve pop edilebilir.

64 Işık Yönü Uygulaması

65 Spot Işık  Işığın etkisini merkezileştirir  GL_SPOT_DIRECTION  GL_SPOT_CUTOFF  GL_SPOT_EXPONENT 65

66 Işığın Mesafe ile Zayıflaması  Mesafe arttıkça ışık yoğunluğu azalır.  Bu özellik kullanılırsa gerçeklik artar.  GL_CONSTANT_ATTENUATION  GL_LINEAR_ATTENUATION  GL_QUADRATIC_ATTENUATION 66

67 Işık Modeli Özellikleri  glLightModelfv( özellik, değer );  İki yönlü ışıklandırma sağlamak için GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE,{0.2, 0.2, 0.2, 1.0}  Evrensel bir çevresel ışık rengi vermek için GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, GL_FALSE (GL_TRUE)  Viewpoint değiştikçe ışığın etkisinin de değişmesi GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER, GL_FALSE (GL_TRUE)  Doku kaplamada daha iyi renk kontrolü için GL_LIGHT_MODEL_COLOR_CONTROL, GL_SINGLE_COLOR (GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR) 67

68 Işığı iyi kullanmak için:  Modeldeki ayrıntının çokluğunun ışık işlemlerini de yavaşlatacağı unutulmamalıdır.  Hızlı ışıklandırma için tek bir sonsuz ışık kaynağı kullanılmalıdır.  Vertex başına en düşük hesaplama

69

70 Doğrudan çizim yerine Görüntüleme Listeleri ile çizim  Doğrudan çizim  Çizim ilkelleri çizim hattına gönderilerek direkt olarak çizilir  Çizilenler hafızada kalıcı değildir  Görüntüleme Listeleri ile çizim  Çizim ilkelleri görüntüleme listelerine yerleştirilir  Görüntüleme listeleri grafik sunucusunda tutulur  Farklı bir şekilde tekrar çizim yapılabilir  OpenGL grafik ortamları tarafından paylaşılabilir

71 Doğrudan çizim yerine Görüntüleme Listeleri ile çizim Doğrudan Çizim Görüntüleme Listeli Çizim Görüntüleme Listesi Polinom Hesaplayıcı Vektör tabanlı işlemler & İlkel Montajı Tarama İşlemi Bölümleme İşlemleri Doku Hafızası CPU Piksel İşlemleri Çerçeve Tamponu

72 Listeyi yaratma ve çağırma  Görüntüleme Listesini Oluşturma GLuint id; void init( void ) { id = glGenLists( 1 ); glNewList( id, GL_COMPILE ); /* diğer OpenGL fonksiyonları */ glEndList(); }  Yaratılmış bir listeyi çağırma void display( void ) { glCallList( id ); }

73 Görüntüleme Listeleri  Bir liste sonlandıktan sonra bile içerdiği durum değişiklikleri kalıcıdır. *  Tüm OpenGL fonksiyonları görüntüleme listelerinde saklanamaz.  Görüntüleme listeleri başka görüntüleme listelerini çağırabilir.  Görüntüleme listeleri düzenlenebilir değildir, ama; başka listeleri çağıran bir A listesi yapılabilir ve çağırdığı listeler gerekirse silinip değiştirilebilir.

74 Görüntüleme Listeleri Matris İşlemleri : Matris hesaplamaları OpenGL’de bir listede tutulur. Işık, Madde Özellikleri, Aydınlatma Modelleri : Kompleks aydınlatma içeren bir sahne çizdiğimizde, sahnedeki her nesne için malzeme durumlarını değiştirebiliriz. Bu işlem ciddi hesaplamalar içerdiği için malzeme ayarları yavaşlayabilir. Eğer malzeme tanımlarını liste yöntemiyle tutarsak bu hesaplamaları malzemeleri her değiştirdiğimizde yapmak durumunda kalmayız. Sadece hesaplama sonuçlarını saklarız, bunun sonucunda ise ışık sahnesi hızlanır.

75 Görüntüleme Listeleri İmajlar : Taradığımız data formatı donanım için uygun olmayabilir. Bir liste derlendiğinde OpenGL veriyi donanımın tercih ettiği gösterime dönüştürür. Karakterler bitmap’lerden oluştuğu için liste yöntemi ile taranan karakter, çizim hızında kayda değer bir etki yapar. Kaplama : Kaplamayı liste derlenirken tanımlarsak maksimum verim elde ederiz. Bu işlem kaplama imajını hafızaya alır, böylece her kullanımda bu imajı yeniden oluşturmak zorunda kalmayız. Ayrıca kaplamanın donanım formatı OpenGL formatından farklı olabilir ve dönüşüm liste derleme anında yapılabilir. Çokgen Desenleri: Geometrik şekiller için de liste yöntemi program hızını ve verimliliği artırır.

76 Görüntüleme Listeleri ve Hiyerarşi  Bir araba örneğinde;  Şase için bir görüntüleme listesi oluştur  Tekerlek için bir görüntüleme listesi oluştur (4 kere çağır) glNewList( CAR, GL_COMPILE ); glCallList( CHASSIS ); glTranslatef( … ); glCallList( WHEEL ); glTranslatef( … ); glCallList( WHEEL ); … glEndList();

77

78 Piksel-tabanlı ilkeller  Bitmap  Her piksel için 1 bit bilgi kullanılır.  Geçerli renk temel alınarak piksel rengi güncellenir.  Görüntü (Image)  Her piksel için tüm renk bilgisi kodlanır.  OpenGL; JPEG, PNG veya GIF gibi görüntü biçimlerini tanımaz.

79 Piksel İşlemleri  Piksel saklama ve aktarma işlemleri:

80 Görüntüyü Konumlandırma glRasterPos3f( x, y, z )  Görüntünün çizileceği konum belirlenirken sol-alt noktası referans alınır (Tarama Konumu).  Tarama konumuna geometrik cisimlerin köşe noktaları gibi dönüşüm uygulanabilir.  Tarama konumu viewport dışında ise göz ardı edilir. Tarama Konumu

81 Bitmap’lerin Çizimi glBitmap( genişlik, yükseklik, xorig, yorig, xmove, ymove, bitmap )  glRasterPos3f’ten önce kullanılan son glColor3f ile belirlenen renk ile konumunda çizilir. glRasterPos3f ile glBitmap arasında bir glColor3f kullanılması bitmap rengini değiştirmez  Çizimden sonra tarama konumunu kadar taşır. 81 width height xorig yorig xmove

82 Bitmap kullanarak Font Çizimi  OpenGL bitmap’leri font çizimi için kullanır.  Her karakter bitmap içeren bir görüntü listesinde saklanır.  Sistem fontlarına erişmek için pencere sistemine özel komutlar da kullanılabilir:  glXUseXFont()  wglUseFontBitmaps()  glutBitmapCharacter(void *font, int char);  GL_BITMAP_TIMES_ROMAN_24  GL_BITMAP_HELVETICA_10  … 82

83 Görüntüleri Çizme glDrawPixels( genişlik, yükseklik, biçim, veri tipi, pikseller)  Belirlenen tarama konumunu sol-alt nokta kabul ederek yukarı doğru taranarak görüntü çizilir.  Hafızadaki saklama türünü belirlemek için birçok biçim ve veri tipi vardır (Redbook Tablo 8.1 & 8.2).  En iyi performansı almak için donanım ile uyumlu biçim ve veri tipi kullanılmalıdır.

84 Pikselleri Okumak  Çerçeve tamponunda (framebuffer) (x, y) noktasından başlayarak belirli genişlik ve yükseklikte piksel verisi almak: glReadPixels( x, y, genişlik, yükseklik, biçim, veri tipi, pikseller )  Pikseller otomatik olarak çerçeve tamponu biçiminden istenilen biçime ve veri tipine dönüştürülür  Çerçeve tamponundan piksel kopyalama: glCopyPixels( x, y, genişlik, yükseklik, tampon ) glCopyPixels = glReadPixels + glDrawPixels

85 Piksel Ölçeklendirme (Zoom) glPixelZoom( x, y )  Geçerli olan tarama konumunda pikselleri genişletir, daraltır ya da yansıtır.  Kesirli ölçeklendirme de kullanılabilir. 85 Raster Position glPixelZoom(1.0, -1.0);

86 Saklama ve Aktarma Biçimleri  Saklama biçimleri hafızaya erişimi denetler  Hafızadaki bayt sıralamasını ayarlama  Bir Görüntüden alt-Görüntü çıkarımı  glPixelStore(): kitap s:325  Aktarma biçimleri piksel değerlerinin değişimine izin verir  Ölçeklendirme ve meyillendirme  Piksel haritaları kullanarak renk değişimi  glPixelTransfer(): kitap s:330 86

87

88 Doku Kaplama s t x y z Görüntü geometri ekran

89 Doku Kaplama ve OpenGL İşlem Hatları  Görüntüler ve geometri farklı işlem hatlarını takip ederek rasterizer aşamasında birleşirler  Dokunun karmaşıklığı kaplandığı geometrik nesnenin karmaşıklığını etkilemez geometri işlem hattı Vektörel işlemler piksel işlem hattı Piksel tabanlı işlemler rasterizer

90 Örnek Uygulama  Yandaki örnekte 256 × 256 boyutunda bir Görüntü perspektif izdüşümde görüntülenen bir poligon üzerine kaplanmıştır.

91 Doku Kaplamanın Adımları 1. Dokuyu tanımla  Bir görüntüyü oluştur veya dosyadan oku  Görüntüyü doku ile eşleştir  Doku kaplamayı etkinleştir 2. Doku koordinatlarını köşe noktaları ile eşleştirme 3. Doku parametrelerini tanımlama  Sarmak (wrapping), filtrelemek

92 Doku Nesneleri  Görüntüler saklanırken:  Her doku nesnesi için bir görüntü tanımlanabilir  Birden fazla grafik içeriği tek bir görüntüyü paylaşabilir  Doku isimlerinin oluşturulması:  glGenTextures( n, *texIds );  Kullanmadan önce dokunun bağlanması:  glBindTexture( target, id );  target: GL_TEXTURE_{1,2,3}D

93 Bir Doku Görüntüsünün Tanımlanması  Hafızadaki texel’lerin dizisinden bir doku görüntüsü oluşturma:  glTexImage2D( target, level, internalFormat, w, h, border, format, type, *texels );  level: mipmap haricinde hep sıfır olur.  internalFormat: R, G, B, A; Luminance; Intensity (38 sabit)  w, h: görüntünün boyutları  border: kenar çizgisi kalınlığı  format: R, G, B, A; Luminance… ~ glDrawPixels()  type: veri tipi ~ glDrawPixels()  *texels: görüntünün tanımlı olduğu dizi Sayfa 380 Örn: Resimden sadece R bileşeni seçilebilir Doku kaplama sadece RGBA renk türünde yapılabilir.

94 Bir Doku Görüntüsünün Dönüştürülmesi  Eğer görüntünün boyutları 2’nin üssü değilse: gluScaleImage( format, w_in, h_in, type_in, *data_in, w_out, h_out, type_out, *data_out );  *_in : kaynak Görüntü için  *_out : hedef Görüntü için  type_in ve type_out aynı değilse veri tipi dönüşümü yapılmış demektir. Bu sayede 24-bit renk derinliğini azaltmak ve hafızadan kazanç sağlamak olasıdır. OpenGL 2.0’dan sonra 2’nin üssü olma şartı kaldırıldı

95 Dokuyu Tanımlama: Diğer Yöntemler  Doku görüntüsünün kaynağı olarak çerçeve tamponunu kullanma:glCopyTexImage1D(...)glCopyTexImage2D(...)  Tanımlanmış olan bir dokunun belirli bir bölümünü kullanma:glTexSubImage1D(...)glTexSubImage2D(...)glTexSubImage3D(...)  Çerçeve tamponunun bir bölümünü kullanma: glCopyTexSubImage*(...) 95

96 Bir dokunun eşlenmesi  glTexCoord*() ile her köşe noktası için tanımlanır. s t 1, 1 0, 1 0, 01, 0 (s, t) = (0.2, 0.8) (0.4, 0.2) (0.8, 0.4) A BC a b c Doku UzayıNesne Uzayı

97 Doku Koordinatlarının Oluşturulması  Doku koordinatlarının otomatik olarak oluşturulması:  glTexGen{ifd}[v]()  Bir düzlemden uzaklığına göre oluşturma:  Oluşturma biçimleri:  GL_OBJECT_LINEAR: Doku nesneye sabitlenir.  GL_EYE_LINEAR: Doku kameraya göre sabit durur.  GL_SPHERE_MAP: Nesnenin etraftaki renkleri yansıtması (Terminator 2’deki parlak adam)

98 Dokuyu Uygulama Yöntemleri  Filtreleme Yöntemleri  minification - magnification  özel mipmap minification filtreleri  Sarma (Wrap) Yöntemleri  Kenetleme (clamping)  Tekrarlama (repeating)  Doku Fonksiyonları  Nesnenin rengi ile dokunun renginin nasıl karışacağı  blend, modulate, replace

99 Filtreleme Yöntemleri DokuPolygon MagnificationMinification PolygonDoku Örnek: glTexParameteri( target, type, mode );

100 Mipmap  Mipmap: doku görüntülerinin çözünürlüğünün azaltılmasına olanak sağlar.  İnterpolasyon hatalarını azaltır.  mipmap seviyesi level parametresi ile belirlenir: glTexImage*D( GL_TEXTURE_*D, level, … )  GLU mipmap oluşturma rutinleri de vardır: gluBuild*DMipmaps( … )  OpenGL 1.2 bu konuda yenilikler getirmiştir:  Her mipmap seviyesini belirlemeye gerek kalmadı.

101 Sarma Yöntemleri  Örnek: glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP ) glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT ) texture s t GL_CLAMP wrapping GL_REPEAT wrapping

102 Doku Fonksiyonları  Nesnenin rengi ile dokunun renginin nasıl karışacağı  glTexEnv{fi}[v]( GL_TEXTURE_ENV, prop, param )  Özellikler (prop):  GL_TEXTURE_ENV_MODE yöntemleri:  GL_MODULATE: doku ile kaplandığı nesnenin rengini çarpar  GL_BLEND: doku, nesne ve verilen renk değerlerinin karışımını kullanır  GL_REPLACE: nesnenin rengi yerine doku rengi kullanılır  GL_TEXTURE_ENV_COLOR  Blend rengi için kullanılır

103 Doku Kaplama Uygulaması

104

105 Alpha: 4. Renk Bileşeni  Şeffaflığın birimidir  Transparan nesneleri (cam, su, vb.) taklit eder  Nerede kullanılır:  Görüntülerin renklerini birleştirmede (blending)  Örtüşme-önlemede (antialiasing)  Eğer “blending” etkin değilse göz ardı edilir glEnable( GL_BLEND )

106 Blending  Çerçeve tamponunda bulunan değerler ile yeni çizilecek değerleri birleştirir. glBlendFunc( src, dst ) Framebuffer Pixel ( dst ) Blending Equation Fragment ( src ) Blended Pixel

107 Antialiasing (Örtüşme Önleme)  Eğik çizgilerdeki çentikli görüntüyü azaltır  glEnable( mode )  GL_POINT_SMOOTH  GL_LINE_SMOOTH  GL_POLYGON_SMOOTH  Hem RGBA hem de Indexed-Color renk tipinde çalışabilir.  Görüntü kalitesi ile hız arasında seçim yapmak için glHint(target, hint) kullanılabilir.  GL_NICEST, GL_FASTEST, GL_DONT_CARE

108 Fog  Atmosfer efektlerini tanımlayan genel bir terimdir. Sis, buhar, duman, hava kirliliği gibi durumları temsil etmek için kullanılır.  Görüntüyü daha doğal yapmak için kullanılır. Nesneler uzaklaştıkça görüntü soldurulur.  Fog aktif hale gelince, nesneler görüş alanından uzaklaştıkça fog rengi kullanarak soluklaştırılır.  Görsel simülasyon uygulamalarında kısıtlı görüntü elde etmek için Fog kullanımı gereklidir. Özellikle uçak simülatörlerinde sıklıkla kullanılır.  Karmaşık simülasyon programlarında fog kullanmak performansı artırıcı etki yapar. Çünkü uzakta olduğu için görünmeyen nesneleri çizmeye gerek duyulmaz.

109 Fog Modları Linear Fog Mode :  Depth Cueing (derinlik işareti) efektleri için kullanılır. Gözün başlangıç ve bitiş uzaklıkları arası fog rengi ile harmanlanır. Exponential Fog Mode :  Sis, buhar, duman gibi daha doğal çevresel efekleri vermek için kullanılır. Bu modda fog yoğunluğu (density) gözden uzaklaştıkça exponansiyel olarak arttırılır.

110  Fog, bir fog rengi ile nesnenin rengini fog karışım faktörünü kullanarak birleştirir. Bu faktör aşağıdaki üç denklemden biri kullanılarak hesaplanır ve 0-1 aralığına indirgenir.  GL_LINEAR fog denklemi:  GL_EXP fog denklemi:  GL_EXP2 fog denklemi:  Z : parçanın fog’lanmaya başladığı göz koordinatları uzaklığı. Fog Denklemleri

111  glEnable(GL_FOG): Fog etkin hale getirilir.  glFog*(pname, param): Yoğunluğu kontrol etmek için renk ve denklem seçimi yapılır.  pname GL_FOG_MODE ise; param GL_LINEAR, GL_EXP veya GL_EXP2 olur  pname GL_FOG_DENSITY, GL_FOG_START veya GL_FOG_END ise param sayısal bir değerdir. Varsayılan değerler sırasıyla 1, 0 ve 1’dir.  glHint(): GL_NICEST, GL_FASTEST, GL_DONT_CARE Fog Kullanımı

112 Fog Örneği

113

114 Çerçeve Tamponu Sıralaması Blending Derinlik Testi Derinlik Testi Dithering Mantıksal İşlemler Makas Testi Makas Testi Şablon Testi Şablon Testi Alfa Testi Alfa Testi Fragment Framebuffer CPU DL Poly. Per Vertex Per Vertex Raster Frag FB Pixel Texture KarıştırmaTitreklik

115 Makas Testi  Dikdörtgen biçiminde bir alan tanımlanarak bunun içinde kalan kesimlerin çizilmesi sağlanır. glScissor( x, y, w, h ) glEnable( GL_SCISSOR_TEST )  Dışarıda kalan fragment’ler kırpılır.  Bir viewport’un küçük bir bölümünün güncellenmesi için kullanışlıdır.  glClear() işlemlerini etkiler. 115

116 Alfa Testi  Pikselleri alfa değerlerine göre kabul etme veya reddetme glAlphaFunc( func, value ) glEnable( GL_ALPHA_TEST )  func aşağıdakilerden biri olabilir: GL_NEVERGL_LESS GL_EQUALGL_LEQUAL GL_GREATERGL_NOTEQUAL GL_GEUQALGL_ALWAYS

117 Şablon Tamponu  Şablon tamponundaki değerler ile çizimi kontrol etmek için kullanılır  Şablon testinde başarısız olan parçalar çizilmez  Örnek: şablon tamponunda bir maske oluştur ve sadece bu maske dışında kalan nesneleri çiz.

118 Şablon Tamponu Kullanımı glStencilFunc( func, ref, mask )  func karşılaştıma fonksiyonunu kullanarak şablon tamponundaki değeri ref değeri ile karşılaştırır  func alfa testinde de kullanılan karşılaştırma fonksiyonlarından biri olabilir.  Sadece mask maskesinde 1 olan bitlere uygulanır. glStencilOp( fail, zfail, zpass )  Şablon tamponundaki değerlerin; şablon testinde başarı, derinlik testinde başarısızlık ve derinlik testinde başarı durumlarında nasıl güncelleneceğini belirler: GL_KEEP, GL_ZERO, GL_REPLACE, … 118

119 Bir Maske Yaratmak  glInitDisplayMode( …|GLUT_STENCIL|… );  glEnable( GL_STENCIL_TEST );  glClearStencil( 0x0 );  glStencilFunc( GL_ALWAYS, 0x1, 0x1 );  glStencilOp( GL_REPLACE, GL_REPLACE, GL_REPLACE );  maskeyi çiz 119

120 Şablon Maskesini Kullanmak  stencil = 1 olan nesneleri çiz: glStencilFunc( GL_EQUAL, 0x1, 0x1 )  stencil != 1 olan nesneleri çiz: glStencilFunc( GL_NOTEQUAL, 0x1, 0x1 ); glStencilOp( GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP ); 120

121 Dithering (Titreklik)  Renkleri daha iyi görünmeleri için titretir.  Az renk içeren uygulamalarda daha fazla renk varmış gibi gösterme tekniğidir. Örneğin sadece siyah beyaz basılan gazetelerde fotoğraflar görüntülenirken gri tonlar siyah noktaların sıklığına göre belirlenir. glEnable( GL_DITHER ) 121

122 Pikseller üzerinde mantıksal işlemler  Renk tamponunda var olanlar ile yeni gelen fragment değerlerini mantıksal işlemler kullanarak birleştirme: glLogicOp( mode )  Genel Modlar:  GL_XOR  GL_OR  GL_AND  GL_NOR  GL_COPY  GL_INVERT  … 122 glEnable(GL_COLOR_LOGIC_OP) glEnable(GL_INDEX_LOGIC_OP)

123 Biriktirme Tamponu  Renk tamponlarının bir araya getirilmesi sorunları  Sınırlı renk çözünürlüğü  Kenetlemek (clamping)  Doğruluk kaybı  Biriktirme tamponu : “kayan nokta” renk tamponu  Sahneler biriktirme tamponunda biriktirilir  Daha sonra sonuçlar çerçeve tamponuna aktarılır

124 Biriktirme Tamponu Uygulamaları  Birçok Görüntüyü tek Görüntüde birleştirme  Tüm sahne için Antialiasing  Belirli bir nesneye odaklanma  Filtreleme  Hareket eden nesnenin bulanıklığı

125 Biriktirme Tamponunun Kullanımı glAccum( op, value )  İşlemler:  Biriktirme tamponunda: GL_ADD, GL_MULT  Okuma tamponunda: GL_ACCUM, GL_LOAD  Yazma tamponuna geri aktarma: GL_RETURN  glAccum(GL_ACCUM, 0.5)  Okuma tamponundaki her değeri (R,G,B,A) 0.5 ile çarpar ve biriktirme tamponuna ekler.  ACCUM yerine LOAD olursa, ekleme yerine değiştirme.  ADD ve MULT biriktirme tamponunda işlem yapar ve sonuçlar yine biriktirme tamponuna işlenir. 125

126

127 Multi-pass Rendering  Blending allows results from multiple drawing passes to be combined together  enables more complex rendering algorithms Example of bump-mapping done with a multi-pass OpenGL algorithm

128 GPUs and GLSL  Over the past few years, graphical processing units (GPUs) have become more powerful and now are programmable  Support first through OpenGL extensions and OpenGL Shading Language (GLSL)  Incorporated in OpenGL 2.0

129 OpenGL Pipeline Revisited Geometry Processing Geometry Processing Rasterization Fragment Processing Fragment Processing Frame Buffer Frame Buffer CPU Texture Memory Texture Memory texels vertices fragments pixels

130 Geometry Processing  Coordinate Transformations  Primitive Assembly  Clipping  Per-vertex lighting  Programmable through a vertex program or vertex shader

131 Rasterizer  Outputs fragments (“potential pixels”) that are interior to primitives  Interpolates colors, depth, texture coordinates, and other per vertex variables to obtain values for each fragment  Not programmable

132 Fragment Processing  Assigns color to each fragment and updates frame buffer  Handles hidden surface removal, texture mapping, and blending  Programmable through fragment program or fragment shader

133 GLSL  OpenGL Shading Language  C like language for writing both vertex and fragment shaders  Adds matrix and vector data types + overloading of operators  OpenGL state variables available to shaders  Variables can be passed among shaders and applications

134 Vertex Shader Applications  General Vertex Lighting  Off loading CPU  Dynamic Meshes  Morphing  Additional Application Specific Vertex Attributes

135 Vertex Shader Execution

136 Fragment Shader Applications  Per Fragment Lighting  Bump Maps  Environment Maps  Texture Manipulation  Shadow Maps

137 Fragment Shader Execution

138 Linking with Application  In OpenGL application, we must:  Read shaders  Compile shaders  Define variables  Link everything together  OpenGL 2.0 contains a set of functions for each of these steps

139 Advanced Primitives  Vertex Arrays  Bernstein Polynomial Evaluators  basis for GLU NURBS  NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)  GLU Quadric Objects  sphere  cylinder (or cone)  disk (circle)

140 Ed Angel Dave Shreiner Vicki Shreiner

141 On-Line Resources  http://www.opengl.org  start here; up to date specification and lots of sample code  news:comp.graphics.api.opengl  http://www.sgi.com/software/opengl  http://www.mesa3d.org/  Brian Paul’s Mesa 3D  http://www.cs.utah.edu/~narobins/opengl.html  very special thanks to Nate Robins for the OpenGL Tutors  source code for tutors available here!

142 Books  OpenGL Programming Guide, 5 th Edition  OpenGL Reference Manual, 4 th Edition  Interactive Computer Graphics: A top-down approach with OpenGL, 4 rd Edition  OpenGL Programming for the X Window System  includes many GLUT examples

143 Thanks for Coming Questions and Answers Ed Angel angel@cs.unm.edu Dave Shreiner shreiner@siggraph.org Vicki Shreiner vshreiner@sgi.com

144 Course Evaluations  Please don’t forget to tell us what you think: http://www.siggraph.org/courses_evaluation


"Yrd. Doç. Dr. Altan Mesut. Konular:  OpenGL’in ve kullanım alanlarının tanıtımı  OpenGL’in yeteneklerinin ve özelliklerinin gösterimi ve tanıtılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları