Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V ERGI YÜKÜ VE VERGIYE KARŞI TEPKILER. VERGI Ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V ERGI YÜKÜ VE VERGIYE KARŞI TEPKILER. VERGI Ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır."— Sunum transkripti:

1 V ERGI YÜKÜ VE VERGIYE KARŞI TEPKILER

2 VERGI Ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır.

3 V ERGI YÜKÜ Vergi olarak devlete aktarılan miktarın matraha oranını ifade eder.

4 VERGİ YÜKÜ TÜRLERİ 1)OBJEKTİF VERGİ YÜKÜ 2) SUBJEKTİF VERGİ YÜKÜ

5 OBJEKTİF VERGİ YÜKÜ Verginin gelire (matraha) oranlanması ile yapılan işleme objektif vergi yükü denir.

6 Dolaylı vergilerde kişi özellikleri dikkate alınmadığı için bu tür vergiler objektif vergi yüküne örnek verilebilir. KDV buna örnek gösterilebilir

7 S UBJEKTIF VERGI YÜKÜ Mükellefin gerçekte üslendiği yüke sübjektif vergi yükü adı verilir.

8 Dolaysız vergilerde kişisel özellikler dikkate alındığından dolayı subjektif vergi yüküne örnek verilebilir. Gelir vergisini buna örnek olarak verebiliriz.

9 V ERGIYE KARŞI TEPKILER Vergilendirme yoluyla kişilerin veya toplulukların mali ve iktisadi güçlerinde bir azalma ortaya çıkması, vergiye karşı tepki duymalarına neden olmaktadır.

10 V ERGIYE KARŞI DIRENIŞ ŞEKILLERI A- VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE VERGİDEN KAÇINMA B- VERGİYE KARŞI BİRLİKLER VE BASKI GRUPLARI C- KAYIT DIŞI EKONOMİ D- VERGİ PLANLAMASI E- VERGİNİN YANSIMASI F- VERGİNİN REDDİ G- VERGİ GREVİ

11 VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE VERGİDEN KAÇINMA Vergi kaçakçılığı, vergiye karşı direnişin bireysel nitelikteki örneğini oluşturmakta ve amaç olarak, vergi yükünün tümünün veya bir kısmının dışında kalma çabasını ifade etmektedir. Vergiden kaçınma ise, vergiyi doğuran olaya neden olunmaması suretiyle vergi yükünün dışında kalma çabalarını ifade etmektedir. Vergiden kaçınma durumunda mükellefler, vergi yasalarını ihlâl etmeksizin ve vergi yasalarına uygun davranmak suretiyle vergi yükünün dışında kalmaktadırlar.

12 V ERGIYE KARŞI BIRLIKLER VE BASKI GRUPLARI Baskı grupları, kanunların parlamentoda görüşülmesi aşamasında vergi ile ilgili yükümlülükler ve vergi oranlarının düşürülmesi konularında baskı yapmak veya mükellefleri, vergilendirme ile ilgili mevzuat ve uygulama sonuçları ile ilgili olarak bilgilendirmek ve önlem almayı amaçlamaktadırlar. Vergi karşıtı birlikler ve baskı grupları, Devletin vergilendirme yetkisine değil, yüksek vergi oranlarına ve vergi yükünün bireyler arasındaki dağılımı konularındaki eşitsizliklere karşı çıkmaktadırlar.

13 K AYITDIŞI EKONOMI Kayıt dışı ekonomi; bir taraftan çok yüksek oranda vergilendirilmeye engel olmak, diğer taraftan da bazı avantajlardan yararlanmak için beyan dışı bırakılan her türlü geliri ifade etmektedir.

14 V ERGI PLANLAMASI Vergi planlaması; vergiye karşı bireysel nitelikli bir tepki olup, birey veya firmaların vergi yükünü hafifletmeye yönelik olarak vergi muafiyeti veya istisnalarını tespit ederek, faaliyet alanı tespitlerini buna göre yapmaları ve bu boşluk alanında faaliyette bulunmalarıdır.

15 V ERGININ YANSIMASI Verginin yansıması, vergi baskısı sonucunda ortaya çıkan bireysel veya kurumsal nitelikli bir vergiye karşı direnme biçimidir. Vergiyi ödeyen kimsenin, iktisadi imkânlardan faydalanmak suretiyle,verginin bir kısmı veya tamamını başkası veya başkalarına devretmesi, vergi yansıması olarak ifade edilmektedir.

16 V ERGININ REDDI Verginin reddinden bahsedebilmek için, her şeyden önce bir verginin yasa ile konulmuş olması gerekmektedir. Vergi konulduktan sonra, toplumsal tepkiler üzerine, bu verginin kaldırılmış olması gerekmektedir. Eğer, tepkilere rağmen vergi kaldırılmıyorsa, verginin reddinden bahsetmek mümkün değildir. Verginin reddi, vergiye karşı toplumsal bir tepkidir. Fransa’da 1953 yılında gerçekleşen Poujade Hareketi, verginin reddinin örneğini oluşturmaktadır.

17 VERGİ GREVİ Vergi grevi; vergi ödememe konusunda kolektif (toplu) bir direnişi ifade etmektedir. Vergi grevi, Devlet müdahaleciliğinin azaltılmasına yönelik neo- liberal düşüncelerin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.

18 VERGİ İNZİVASI Vergi inzivası, vergi baskısı sonucunda ortaya çıkan bir vergiye direnme biçimidir. Vergi inzivası, tek bir bireyin veya bir birey topluluğunun, Devlete yönelik vergi yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla yasal ikametgâhlarını terk ettikleri bir davranış biçimidir.

19 HAZIRLAYANLAR; AYLİN TUNÇ FATMA EMEK SİBEL AÇIKGÖZ


"V ERGI YÜKÜ VE VERGIYE KARŞI TEPKILER. VERGI Ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları