Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU: Albert EINSTEIN Hayatı ve Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU: Albert EINSTEIN Hayatı ve Çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 KONU: Albert EINSTEIN Hayatı ve Çalışmaları
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZİK TARİHİ DERSİ DERS SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. Jale SÜNGÜ YILMAZKAYA KONU: Albert EINSTEIN Hayatı ve Çalışmaları Hazırlayan: Feriha Betül KABUL

2 ALBERT EINSTEIN 1879 – 1955

3 ‘Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.’
‘Bilim, her günkü düşünmelerimizin saflaşmasından başka bir şey değildir.’ ‘Bugüne odaklanın: " Güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi, öpücüğe hak ettiği dikkati vermiyor demektir."' ‘Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla.’ ‘Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim.’ ‘A'yı hayatta başarı olarak tanımlayalım, o zaman A = X + Y + Z' dir; X çalışmaktır, Y oyundur Z ise çenesini tutmayı bilmektir.’

4 İÇERİK: Hayatı Çalışmaları Son Hitabı

5 14 Mart, 11:30 ’da Ulm, ALMANYA’ da doğdu. 1879 1880
Gençlik Yılları 14 Mart, 11:30 ’da Ulm, ALMANYA’ da doğdu. 1879 1880 Einstein ailesi Münih’ e taşındı. 1883 3 Yaşında. Münih’ de Katolik İlköğretim Okulu’nda öğrenciydi ve aynı zaman da evde özel dini dersler alıyordu. Münih’ te spor okulunda öğrenciydi. 1893 13 yaşında. Ailesi Milan’ a taşındı. 6 ay sonra, spor okulunu bırakarak ailesinin yanına İtalya’ ya Pavia’ ya gitti. 1894

6 6 yaşında keman dersleri almaya başlayan A. Einstein ileride;
‘Fizikçi olmasaydım müzisyen olurdum.’ sözüyle müziğe verdiği önemi vurgulamıştır.

7 İsviçre Yılları İsviçre, Aurau’ da bölge okulunda öğrenciydi. 1896 Alman vatandaşlığından feragat etti. Zürih ’te teknik okulda öğrenciydi ( Federal teknoloji enstitüsünden sonra). 1901 İsviçre vatandaşlığını aldı. İlk bilimsel makalesini tamamladı, İsviçre Schaffhausen’ de geçici öğretmenlik görevini aldı. Bu makale 1905’ te Annalen der Physik dergisinde diğer 4 makalesi ile birlikte yayınlandı. Mileva Maric’ ten olan kızı Lieserl Novi - Sad’ daki Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda doğdu. Einstein, İsviçre Patent Ofisi’ ne üçüncü sınıf teknik uzman olarak atandı. 1902

8 1903 1904 Bern’ de Mileva Maric ile evlendi.
Conrad Habicht ve Maurice Solovine ile birlikte ‘Akademik Olimpiyat’ ında bulundu. 1904 14 Mayıs’ ta ilk oğlu Hans Albert Bern’ de doğdu.

9 Mükemmel Yıl (Annus Mirabilis): Fotoelektrik olay, Brown hareketi ve Özel Görelilik Teorisi üzerine makalelerini tamamladı. 1905 Alman bilim dergisi Annalen der Physik’ te 5 makale yayımladı. 1) Molekül Boyutlarını Yeniden Belirlenmesi Zürih Üniversitesi ’ne Tez olarak sundu. Burada profesör unvanını aldı. 2) Fotoelektrik Olay Fotonun varlığını açıkladı. 3) Brown Hareketi Teorisi Üzerine Olasılık hesabını Brown hareketine uygulayıp bunun kuramını açıkladı. 4) Hareket Eden Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine Özel Göreliliği açıkladı. 5) Bir Cismin Eylemsizliği, İçerdiği Enerjiye Bağlı mıdır? Kütle ve enerji arasındaki eşdeğerlik konusunda yeni bir görüş geliştirdi ve ünlü E=mc² formülüne yer verdi.

10 Fotoelektrik Etki Albert Einstein, 1922’ de fotoelektrik etki üzerine çalışmalarıyla Nobel Fizik Ödülü’ ne layık görüldü.

11 Brown Hareketi Üzerine
Robert Brown, su içinde asılı haldeki polenleri mikroskop altında incelemiş ve sıvının durgun olmasına karşın polenlerin sürekli ve rastgele biçimde hareket ettiğini gözlemişti. Brown hareketinin özelliği hiç durmamasıdır. Taneciklerin hızı kimyasal yapılarından bağımsızdır. Boyutları küçüldükçe ya da viskozite azaldıkça hızları artmaktadır. Einstein, istatistiksel  yöntemle gerçekleştirdiği çalışmalarının sonucunda Brown hareketi yapan bir parçacığın kat edeceği uzaklığın, bu aradaki zamanın kareköküyle ters orantılı olduğunu  belirledi ve birim hacimdeki sıvı moleküllerinin sayısının hesaplanabileceğini gösterdi.

12 Hareket Eden Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine
Einstein bu makalesinde özel görelilik teorisini çok net bir şekilde kurmuştur. Bu makale de çok önemli iki varsayım ortaya atmıştır: 1) Görelilik varsayımı: Bütün eylemsiz (ivmelenmeyen) referans sistemlerinde fizik kanunları aynı şekli alır. 2) Işık hızı varsayımı: Herhangi bir eylemsiz referans sisteminde ışığın hızı kaynaktan bağımsızdır (ve c=3x10⁸ m/s ’dir.). ‘ Eğer görelilik ilkesi doğru olmasaydı, herhangi bir anda dünyanın hareketinin yönünün doğa yasalarına girmesini ve de fiziksel sistemlerin dünyaya göre uzaydaki yer değiştirmelerine bağımlı olmasını beklerdik.’ A.E.

13 Hızların Toplanabilirliği İlkesi
Eğer C mutlak olmasaydı, B arabasının önce çarptığını görürdünüz, fakat şimdi farklı bir olay göreceksiniz!

14 Özel Görelilik Teorisi
4- boyutlu bir evren sunar. Yalnızca eylemsiz referans sistemlerinde uygulanır. Gözlemcilerin durumunu gözler. Hiçbir maddenin ışığın hızına ulaşacak şekilde hızlandırılamayacağını söyler. Birbirlerine göre hareketi nasıl olursa olsun tüm gözlemciler için ışığın hızının aynı olduğunu söyler.

15 Zaman genişlemesi İki ikiz kardeşleri düşünün.
Biri uzay gemisine biniyor ve diğeri dünyada kalıyor. İkisinin geçirdiği süre farklıdır.

16

17 Einstein’ ın Görelilik Teorisi’ ndeki zaman genleşmesinden etkilenen Salvador Dali’ nin bu konuyla ilgili çalışmaları !

18 Boy Kısalması

19 Bir Cismin Eylemsizliği, İçerdiği Enerjiye Bağlı mıdır?
Kütle enerji eşitliğini ünlü formülü ile gösterdi, ışığın kütleçekimiyle bükülebileceğini açıkladı. Özel görelilik kuramına düştüğü matematiksel bir dipnot özelliği taşıyordu. Bir cismin kütlesi ile enerjisinin eşdeğerli olduğunu belirtiyordu. Bir cismin hızı arttıkça kütlesinin artmasının nedeni, o cismin kazandığı kinetik enerji idi. Her enerjinin bir kütlesi vardı ve kütle ya da madde bir enerji biçimiydi. Kütle ve enerji, aynı şeyin iki değişik biçimde ortaya çıkışını simgeleyen eşdeğerli iki kavramdı.

20 Atom bombasının yapılmasına temel oluşturmuştur.
Hızlandırıcıların temel prensibidir.

21 Kütle çekim alanı = İvme
1906 İsviçre Patent Ofisi’ nde ikinci sınıf teknik uzman olarak atandı. 1907 Eşdeğerlik İlkesi’ ni buldu. Eşdeğerlik İlkesi Kütle çekim alanı = İvme Eylemsizlik kütlesi ve kütleçekimsel kütlenin eşdeğerliliği. Genel Görelilik’ de serbest düşen sistemler = Özel Görelilik’ de sabit hızla hareket eden sistemler

22 Boş uzayda ivmelenen kutu Kütleçekim alanındaki durgun kutu
Serbest düşen kutu Sabit hızla uzayda hareket eden kutu

23

24 1908 1909 1910 1911 1911-1912 1912- 1914 Bern Üniversitesi’ ne atandı.
Patent Ofisi’ ne istifasını verdi. Zürih Üniversitesi’ ne asil teorik fizik profesörü olarak atandı. 1909 İkinci oğlu Eduard Berlin’ de doğdu. 1910 1911 Kütleçekimine bağlı olarak Işığın Büküldüğünü öngördü. Prag ve Alman Üniversite’ lerinde teorik fizik profesörüydü. Zürih, Federal Teknoloji Enstitüsü’ nde teorik fizik profesörüydü.

25

26 Kütleçekimi ışığı etkiler!
İvmelenen sistemde bükülen ışık ışını Eşdeğerlik ilkesi (ivme = kütleçekimi) Kütleçekimi ışığı etkiler!

27 Berlin Yılları Berlin Üniversitesi’ ne profesör olarak atandı (öğretim yükümlülüğü yoktu) ve Prusya Bilim Akademisi üyesi oldu. 1914 Eşi ile boşandı ve Mileva Maric iki oğluyla beraber Zürih’ e döndü. Savaş karşıtı "Avrupalılar için Bildirge" ve barışçı "Yeni Vatan Birliği" ne katıldı. ‘ Her kim ki; Hakikat ve Bilim alanlarında kendini hakim görür, Tanrıların kahkahasıyla alabora olur.’

28 1915 1916 Genel Görelilik Teorisinin mantıksal yapısını tamamladı.
Genel Görelilik Teorisini duyurdu. Makalesi Annalen der Physik’ te yayınlandı.

29 Özel Görelilik Teorisi ivmelenmeyi kapsayacak şekilde genişletilmeliydi.
Einstein, kütleçekimi ve ivmelenmenin aynı olaylar olduğunu keşfetti. Genel Göreliliğin öngörüleri: Kütle uzay-zamanı eğiyorsa bu eğilmeden zaman da etkileniyor (göreceli) olmalıdır. Eğilmiş zaman yavaş akmalıdır. Kütle uzay-zamanı eğiyorsa, kütle yakınındaki eğrilikten ilerleyen ışık, uzağındaki düzgün uzay-zamanda ilerleyenden daha uzun yol almalıdır.

30 Genel Göreliliğin Sonucu
Einstein 3uzay-1zaman olmak üzere evrenin 4- boyutlu olması gerektiği sonucunu çıkardı.

31 Eğri Uzay- Zamanda Yörüngeler
Einstein’ ın genel görelilik teorisi, ışık yolları yüksek enerjili kütleler tarafından etkilenmesi gerektiğini öngörür.

32 Eğri Uzay-zaman hızlı yavaş Hatırlatma: Kütleçekimi zamanı büker.
FAKAT: Uzay-zamanda uzay ve zaman birbirlerinden ayrılamaz. hızlı Hem uzay hem de zaman bükülür. Bunu hayal etmek oldukça zor. yavaş

33 Siroz hastalığı, mide ülseri, sarılık ve genel zayıflık halinden muzdarip olur.
Bu süreçte kuzeni Elsa Einstein Loewenthal ona bakar. 1917 Berlin, İmparator Wilhelm Enstitüsü’ne fizikçilere yönetici olarak atandı. 1918 Almanya ’da Yeni Weimar Cumhuriyeti ’ne destek olur. 1919 Kuzeni Elsa Einstein ile evlendi.

34 1919 Siyonizm üzerine ilk defa Kurt Blumenfeld ile tartıştı.
Batı Afrika ve Brezilya’ da güneş tutulması sırasında ışığın bükülmesi öngörüsü Sir Arthur Eddington tarafından kanıtlandı. 1919 Siyonizm üzerine ilk defa Kurt Blumenfeld ile tartıştı. Kraliyet Ailesi ’nin toplantısında Einstein’ ın güneş tutulması gözlemlerinin kabul edildiği duyuruldu. The Times ve The New York Times’ da sansasyonel başlıklarla yer aldı. Einstein dünyaca popüler oldu.

35 Berlin’ de Genel Görelilik Teorisi’ ne karşıt kitlesel toplantı yapıldı.
Leiden Üniversitesi’ ne özel ziyaretçi profesör olarak atandı. 1920 1921 Princeton Üniversitesi’ nde Görelilik Teorisi konferansı verdi.

36 1922 Birleşik Alan Teorisi ile ilgili ilk makalesini tamamladı.
Princeton'da fizik çalışmalarını sürdürürken, doğadaki tüm kuvvetleri birleştirmek amacıyla; birleşik alan kuramı üzerinde çalışmış fakat bu hayalini gerçekleştirememiştir.

37 Büyük Birleşik Teori (GUT) Herşeyin Teorisi (TOE)
Doğadaki temel kuvvetler: - Güçlü kuvvet - Elektromanyetik kuvvet - Zayıf kuvvet - Kütleçekim kuvveti Büyük Birleşik Teori (GUT) Herşeyin Teorisi (TOE) Birleşik Alan Teorisi: Faraday, İndiksüyon Yasası – 1830

38 1922 Milletlerin Entelektüel Dayanışma Derneği’ nin komitesine katıldı. Japonya ve Çin’ de konferans turnesine çıktı. Nobel Fizik Ödülü’ nü Fotoelektrik Etki çalışmasıyla kazandı.

39 İsviçre, Goetenberg’ de Nobel Ödülü konferansı verdi.
1923 Filistin’ i ziyaret etti. 1925 yılında Kudüs’te açılacak olan Hebrew Üniversitesi’ nde açılış dersini vermeyi kabul etti. Hebrew Üniversitesi ilk bilimsel makale arşivini düzenledi. Tel Aviv’in ilk fahri vatandaş unvanını aldı. 1924 Almanya, Postdam’ da Einstein Enstitüsü, Einstein Kulesi’ ndeki faaliyetlere ev sahipliği yaptı. Güney Amerika Yolculuğu: Arjantin, Brezilya ve Uruguay. Zorunlu askerlik hizmetine karşıt bildirisini duyurdu. 1925 Hebrew Üniversitesi Akademik Konseyi’ ne katıldı.

40 ‘Eğer bir adam marşla uyum içinde yürüyebiliyorsa, o değersiz bir yaratıktır. Kendisine yalnızca bir omurilik yeterli olabileceği halde her nasılsa yanlışlıkla bir beyni olmuştur onun. Uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir. Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçli ve bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nefret ediyorum. Ben savaşı ve o soğuk silahları öylesine tiksindirici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi yok ederim daha iyi... Benim anlayışıma göre sıradan bir cinayet, savaşta adam öldürmekten daha kötü değildir.’ A. E.

41 ‘İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi?’ - A. E. -

42 Niels Bohr ile Kuantum Mekaniği üzerine yoğun tartışmalar başladı.
1923 1928 Kalbinde büyüme olduğu teşhisi konuldu. 1930 Siyonizm Hakkında (About Zionism) adlı kitabı yayınlandı. Siyonizm: Filistin’ de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketidir. Söz konusu alan, Tevrat’ ta bahsi geçen ve İsrail Diyarı adı verilen topraklardır.

43 1923 Niels Bohr ile Kuantum Mekaniği üzerine yoğun tartışmalar başladı. Fotoelektrik olayını açıklayan Einstein kuantum kuramının gelişimine büyük katkıda bulunmuştu, ama kuramın geliştiği yönden hiç memnun değildi. Heisenberg’ in belirlenemezlik ilkesini kabul etmiyor, Tanrı zar atmaz diyordu. Niels Bohr da kuantum kuramının gelişmesinde önemli rol oynamış fizikçilerden birisiydi ve Einstein'ın bu fikirlerine katılmıyordu. Einstein ve Bohr arasında birbirine saygılı bir biçimde, dostça bir tartışma sürdü. Einstein çeşitli düşünce deneyleri ile kuantum kuramının belirlenmezlik ilkesini çürütmeye çalışıyordu fakat Bohr bu eleştirilere tutarlı cevaplar vererek Einstein'ı ve dünyayı ikna ediyordu. Einstein sonradan belirsizlik ilkesini çürütmeye çalışmaktan vazgeçmiş ve kuantum mekaniğinin fiziksel gerçekliği anlatmakta yetersizliği fikrini savunmaya başlamıştır.

44 1925 Bose- Einstein İstatistiği Einstein ve Hintli fizikçi Nath Bose
Yoğun bir gaz kütlesinin mutlak sıfır sıcaklığına düşürüldüğünde; Atomlar kendi özelliklerini kaybedecek! Bir bütün halinde dev bir tek atoma dönüşecekler! Bose’un fotonlar için kullandığı metotları ayırt edilemez parçacıklar için genelleştiren Einstein, yaptığı çalışmalarda etkileşmeyen parçacıklardan oluşan bozon gazının tek bir kuantum durumuna yoğuşabileceğini göstermiştir.

45 Amerika’yı üç kez ziyaret etti
Amerika’yı üç kez ziyaret etti. Pasadena’ da, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ nde kaldı. Soldan sağa: A. A. Michelson A. Einstein A. R. Milikan 1931 1932 Hitler’ in seçimi kazanması ve Nasyonal Sosyalist rejiminin tutumu nedeniyle Almanya’ dan ayrıldı. Paris’ te Collège de France’ da ders verdi. Daha sonra Belçika’ ya, oradan da İngiltere’ ye geçti. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri’ ndeki Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü’ ne davet edildi ve burada profesör oldu.

46 Princeton Yılları: 1933 Almanya’ya dönmeyeceğini bildirdi ve Prusya Bilimler Akademisi’nden istifa etti. Bir süre Belçika ve Oxford’ ta kaldı ve Eylül ayında esi Elsa ile birlikte Amerika’ ya göç etti. Niçin Savaş? (Why War?) adlı yazısı yayınlandı. ‘Savaş insan toplulukları arasındaki çatışmanın en azgın biçimidir; aynı zamanda en trajik.’ ‘3. Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nda taş ve sopalar olacağını biliyorum.’ ‘Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.’

47 http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/einstein_en.php Ekselansları Atatürk
OSE Dünya Birliği'nin şeref başkanı olarak, Almanya'dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler, Almanya'da halen yürürlükte olan yasalar nedeni ile mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe , bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler, yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler. Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi, birliğimize yapılan çok sayıda müracaat arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları, hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler. Bu başvuruya destek vermek maksadıyla, hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etmek cüretini buluyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan Prof. Albert Einstein

48 Cevap: “Saygıdeğer profesör, İktidardaki hükümetin politikası gereği Almanya’da bilimsel ve tıbbi çalışmalarını yerine getiremeyen 40 profesör ve doktorun Türkiye’ye kabulünü dileyen mektubunuzu aldım. Bu beylerin hükümetimiz kuruluşlarında bir yıl ücretsiz çalışmayı kabul ettiklerini gördüm. Teklifiniz çok çekici olmasına rağmen ülkemiz kanun ve nizamları gereği size olumlu cevap verme imkânı göremiyorum. Saygıdeğer profesör, bildiğiniz gibi şu anda 40’tan fazla profesör ve doktor istihdam etmiş durumdayız. Çoğu benzer nitelik ve kapasitede olan bu şahıslar da aynı politik şartlar altındadırlar. Bu profesör ve doktorlar burada geçerli kanun ve şartlar altında çalışmayı kabul etmişlerdir. Şimdiki halde, çeşitli kültür, dil ve kökenlerden gelmiş üyelerle çok hassas bir oluşum geliştirmeye çalışıyoruz. O nedenle içinde bulunduğumuz şartlar gereği daha fazla personel istihdam etmemizin mümkün olmadığını üzülerek bildiririm. Saygıdeğer profesör, Arzunuzu yerine getirememenin üzüntüsünü ifade eder, en iyi duygularıma inanmanızı rica ederim.” İsmet İnönü

49 1934 Denemelerini içeren Gördüğüm Kadarıyla Dünya (The World As I See It) yayınlandı. Felsefem (My Philosophy) adlı kitabı yayınlandı. 1936 Elsa Einstein öldü. Leopold Infeld ve Banesh Hoffman ile birlikte, Genel Görelilik Kuramı’ nın jeodezi denklemlerinin kendi alan denklemlerinden çıkarılabileceğini gösterdiler. 1937 1939 Almanya’ nın bir atom bombası yapabileceğine ve acil olarak Amerika’da nükleer araştırmalar yapılmasının gerekli olduğuna ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı B. Franklin Roosevelt’ e bir tavsiye mektubu gönderdi.

50 1940 1943 1944 1945 Amerikan vatandaşlığına geçti.
Amerika Donanma Silahları Dairesi, Cephane ve Patlayıcılar Bölümü’ nde danışman olarak çalışmaya başladı. Amerika’nın savaşa katılma gayretlerine katkıda bulunmak amacıyla, Kansas’ta düzenlenen bir müzayedede 1905 yılında kaleme aldığı Özel Görelilik Teorisi’ nin elyazma kopyaları 6 milyon dolara satıldı. 1944 Avrupa’ daki Yahudi katliamı ve Hiroşima ve Nagazaki’ ye atılan nükleer bombalarla hüsrana uğradı. 1945

51 ‘Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim
‘Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim. Ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar.’ ‘Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.’

52 Atom Bilim Adamları Acil Komisyonu’ nun başkanlığına getirildi ve bir Dünya Hükümeti’ nin kurulması için halka beyanat verdi. 1946 1947 Dünya Hükümeti ve silahsızlanma taraftarı olarak çalışmaya başladı. Dünya Hükümeti: Bütün askeri gücü kontrol eden görevi görecek uluslararası bir örgütlenme. Einstein’ nın aydınlara mesajı; ‘Bugün birçok ülkenin aydını ve öğretim üyesi olarak, omuzlarımızda büyük ve tarihi bir sorumluluğu taşıyarak buluştuk. Amacımız, barışı ve güvenliği dünya çapında yaymak için bilge insanların etkilerini kullanmaktır. İnsanların sorunlarını çözmek için, ilkel içgüdülere ve ihtiraslara yönelmek yerine, mantığa ve sağduyuya başvurmak gerekir. İnsanoğlunu akla sığmayacak yıkım ve ahlaksızca yok edilme tehlikesinden ancak büyük bir askeri güce sahip uluslararası bir kurum kurtarabilir. Böyle bir kurumun kurulması için zamanımız çok az, eğer bir şeyler yapacaksak derhal şu an yapmalıyız.’ 1948 İsrail Devleti’ nin kurulmasını destekledi. 1949 Otobiyografik Notlar’ ı (Autobiographical Notes) yayınlandı. Monthly Review’ in Mayıs sayısında Niçin Sosyalizm? (Why Socialism?) adlı yazısı yayınlandı.

53 Einstein'ın 72. yaş gününde, Arthurr Sasse kendisini kameraya karşı gülümsetmeye çalışıyordu. Einstein o gün defalarca kameralara gülümsedikten sonra bu sefer dilini çıkardı. 1951 19 Haziran 2009'da orijinal fotoğraf bir açık arttırmada dolara satılmış ve Einstein'ın en pahalı fotoğrafı olmuştur. 1955 Nükleer tehdide dikkat çeken Russell- Einstein Bildirisi’ ni imzaladı.

54 1946 Yaşam Öykümden ‘Altmış yedi yaşımda, sanki kendi ölüm ilanıma benzer bir şeyi yazmak için burada oturmuş bulunuyorum. Ama bunu yalnızca Dr. Schilpp beni buna ikna etti diye yapmıyorum; gerçekte bizim yolumuzda uğraş verenlere, bir insanın geçmişteki çaba ve araştırmalarına nasıl dönüp baktığını göstermenin güzel bir şer olduğuna inandığım için yapıyorum. Biraz düşündükten sonra, bu türden bir girişimin, ne denli yetersiz ve eksik olduğunu sezinledim.’

55 1955 18 Nisan'da Princeton'da hayata veda etti.
‘Ben görevimi burada bitiriyorum.’ 18 Nisan'da Princeton'da hayata veda etti. Cesedi, New Jersey’de yakıldı ve külleri bilinmeyen bir yere saçıldı.

56 KAYNAKLAR: Nejat BOZKURT, Einstein, Bilim ve Felsefe Yazıları, SAY Yayınları (2006) Albert EİNSTEİN, Leopold INFELD, Fiziği Evrimi - İlk Kavramlardan İlişkinliğe ve Kuantumlara -, Evrensel Basın Yayın (2011) Albert EİNSTEİN, İzafiyet Teorisi, SAY Yaınları (1989) Bruce BASSETT- Ralph EDNEY, İzafiyet Teorisi –Einstein’ in En Önemli Keşfi İçin Çizgibilim- , NTV Yayınları (2010) Video: Video: Fotoelektrik etki simülasyon:

57

58 Dinlediğiniz için teşekkür ederim..


"KONU: Albert EINSTEIN Hayatı ve Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları