Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
KENAN TORLAK TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ KONSEY BAŞKANI ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

2 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
A. B. GEÇİŞ SÜRECİNDE SOSYAL TARAFLARLA SOSYAL DİYALOĞUN SAĞLANMASI ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

3 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÖNCEKİ SUNUMLAR -1 GENEL VE SEKTÖRÜMÜZE ÖZEL İG/İS KONULARINDA: AB STANDARTLARI VE ULUSAL UYGULAMALAR YASAL VE UYGULAMAYA YÖNELİK GELİŞMELER VE AÇILIMLAR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

4 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
Öncekİ Sunumlar -2 ÇalIşma HayatInda : İnsan YaşamI ve SağlIğI İle, İnsan Emeğİnİn En Yüce Değerler Olduğu ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

5 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÖNCEKİ SUNUMLAR – 3 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN YASAL BOYUTLARI STANDARTLARI KURALLARI DENETİMLERİ YAPTIRIMLARI ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

6 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
Sektörümüzün Ana Gİrdİlerİ GİDER KALEMLERİ Sac Enerjİ Tüketİm Malzemelerİ İnsan Emeğİ (İnsan) SOSYAL FAKTÖR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

7 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÜRETİM VE TİCARETTE BİREYSELDEN KURUMSALA GEÇİŞLE: KATKI VE NEMA ORANTISI SOMUTLAŞIR, FORMÜLLER VE SAYILARLA TANIMLANIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

8 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
FarklI Sosyal GruplarIn ÇIkarlarI (KatkI ve Nema OrantIsI) Formül ve SayIlarla TanImlanmaya BaşladIktan Sonra TartIşIlmaya ve PazarlIk Konusu Olmaya Başlar ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

9 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
Gemİ İnşa Sektöründe (KatkI ve Nema OrantIsI) Denklemİnİn SOSYAL TaraflarI: ÇalIşanlar Tersane Sahİplerİ Yasa Koyucu ve Denetleyİcİ, (Devlet ve UluslararasI Kurumlar) ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

10 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
Devlet Özel Sektör Holdİng Aİle Şİrketİ Alt İşveren Mühendİs Formen İşçİ TERSANE SAHİBİ (İŞVEREN) ÇalIşanlar (Katma Değer Üretenler) ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

11 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
Her İkİ FarklI Sosyal Grubu Bİrleştİren En Önemlİ Olgu KarşIlIklIlIk Ve HaklIlIk İlkesİdİr ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

12 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
KarşIlIklIlIk ve HaklIlIk Parametrelerİ Ulusal Bazda Yasalarla, UluslararasI Bazda Sözleşmelerle Genel Çerçevede TanImlanIr ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

13 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
İŞYERİ BAZINDA İŞVERENLER İLE ÇALIŞANLAR KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İÇİNDEDİRLER ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

14 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
KATMA DEĞER KARŞILIĞINDA YARATILAN NEMANIN HAKÇA DAĞITIMI ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

15 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
İŞYERİ BAZINDA İŞVERENLER İLE ÇALIŞANLAR KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İÇİNDEDİRLER ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

16 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
KarşILIklI BAĞIMLILIK (SOYUT ) NEMA VE DİĞER SOSYAL HAKLAR (SOMUT - SÖZLEŞME) ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

17 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
KARŞILIKLILIK VE HAKLILIK PARAMETRELERİNİN DENGESİ SOSYAL DİYALOGLA SAĞLANIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

18 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
SOSYAL DİYALOG, ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) TARAFINDAN, KAMU (HÜKÜMET) YETKİLİLERİ, İŞVERENLER VE İŞÇİLER ARASINDA, EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKAYA İLİŞKİN TARAFLARIN ORTAK İLGİ ALANLARINA GİREN KONULAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ MÜZAKERE, GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YA DA BASİT BİR BİÇİMDE BİLGİ PAYLAŞIMI OLARAK TANIMLANMAKTADIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

19 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
SOSYAL DİYALOG, SOSYAL ORTAKLARIN ORTAK YARARININ BULUNDUĞU EKONOMİK VE SOSYAL KONULARDA KARŞILIKLI BİLGİ DEĞİŞİMİ, DANIŞMA VE MÜZAKERE SÜRECİNİ KAPSAMAKTADIR SOSYAL DİYALOG, İNSANLARA ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, GÜVENLİK VE HAYSİYET ŞARTLARI ALTINDA İNSANA YARAŞIR VE VERİMLİ İŞLER SAĞLANMASINDA KİLİT ROL OYNAR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

20 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
Sosyal dİyalog, hükümetİn diyaloga resmen taraf olduğu üç taraflI bİr süreç veya Sadece ÇalIşanlar ve Yönetİm arasInda İkİ taraflI bİr süreç olarak yürütülebİlİr ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

21 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÜÇ TARAFLI İŞBİRLİĞİ HÜKÜMET, İŞÇİ VE İŞVEREN ÖRGÜTLERİ ARASINDA EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARIN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜM ANLAŞMALAR OLARAK TANIMLANIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

22 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÜÇ TARAFLILIK VE SOSYAL DİYALOG, GLOBALLEŞEN BİR DÜNYANIN DOĞURDUĞU GÜÇLÜKLERE TEPKİ OLARAK, ÖZELLİKLE, SOSYAL ADALETİN GEREKLERİNİ İŞLETMELERİN REKABET EDEBİLİRLİKLERİ VE EKONOMİK GELİŞMENİN GEREKLİLİKLERİYLE UZLAŞTIRMA ARAYIŞI SIRASINDA ÖNEM VE AĞIRLIK KAZANMAKTADIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

23 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
Ulusal çerçevede sosyal diyalog konusu, T. C. AnayasasI İle ona uygun olarak çIkartIlmIş bulunan şu yasalarla yürütülmektedİr : ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

24 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
4857 SAYILI İŞ KANUNU 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU 2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU 5754 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ 5510 S. YASA 5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU 4721 SAYILI MEDENİ KANUN TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

25 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

26 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
AYNI İŞ KOLUNDA GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ, SEKTÖREL DÜZEYDE SOSYAL DİYALOĞUN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ YASAL ZEMİNDİR İŞYERİ DÜZEYİNDE İSE SOSYAL DİYALOĞUN SOMUTLAŞMIŞ METNİ İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİDİR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

27 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
GEMİ İNŞA SANAYİİ SEKTÖRÜMÜZDE ÇALIŞANLAR YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA UYGUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE TEMSİL EDİLMEKTEDİR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

28 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
TOPLU PAZARLIK YETKİSİ YASADA YER ALAN YÜZDE 10 İŞKOLU VE YÜZDE 50+1 İŞYERİ-İŞLETME BARAJINI YERİNE GETİREN İŞKOLU SENDİKALARINA TANIMIŞTIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

29 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
İŞKOLU DÜZEYİNDE SOSYAL DİYALOG SADECE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİYLE SINIRLI KALMAYIP, SEKTÖRE İLİŞKİN MESLEKİ EĞİTİM, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİBİ KONULARI DA KAPSAMAKTADIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

30 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
İŞLETMELER DÜZEYİNDE UYGULANMAKTA OLAN SOSYAL DİYALOG PLATFORMLARI İSE: TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ İZİN KURULU İŞYERİ DİSİPLİN VE DANIŞMA KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞÇİ TEMSİLCİLİĞİ TOPLAM KALİTE ÇEMBERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞÇİ-İŞVEREN ORTAK EĞİTİM PROJELERİ ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

31 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÜÇLÜ SOSYAL DİYALOG MEKANİZMALARI EKONOMİK SOSYAL KONSEY, VE ASGARİ ÜCRET TESBİT KOMİSYONU İLE, ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

32 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN 114. MADDESİ VE 144 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİNDE TANIMLANMIŞ OLDUĞU ÜZERE ÜÇLÜ TEMSİLE (İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMET) DAYALI OLARAK ÇALIŞAN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUDUR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

33 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA BARIŞININ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE, ÇALIŞMA HAYATIYLA İLGİLİ MEVZUAT ÇALIŞMALARININ VE UYGULAMALARININ İZLENMESİNDE, HÜKÜMET İLE İŞVEREN, KAMU GÖREVLİLERİ VE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONLARI ARASINDA DANIŞMAYI SAĞLAYAN İSTİŞARİ BİR KURUMDUR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

34 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÇOKLU DİYALOG KURUMLARI YÜKSEK HAKEM KURULU ÇALIŞMA MECLİSİ ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

35 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
YÜKSEK HAKEM KURULU GREV VE LOKAVTIN YASAK OLDUĞU VE ERTELENDİĞİ DURUMLARDA ZORUNLU TAHKİM MÜESSESESİ OLARAK GÖREV ALMAKTADIR YÜKSEK HAKEM KURULUNDA YARGI, HÜKÜMET, ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ YANINDA EN FAZLA İŞÇİ VE İŞVERENİ TEMSİL EDEN KONFEDERASYONLARCA SEÇİLECEK İKİŞER ÜYE YER ALMAKTADIR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

36 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
ÇALIŞMA MECLİSİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANININ VEYA BAKANLIK MÜSTEŞARININ BAŞKANLIĞINDA, İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANI, TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ, İLGİLİ BAKANLIKLARDAN VE DPT MÜSTEŞARLIĞINDAN BİRER TEMSİLCİDEN, YÖK TARAFINDAN SEÇİLECEK BEŞ ÖĞRETİM ÜYESİNDEN, İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONLARINDAN ÜÇ, EN FAZLA ÜYEYE SAHİP İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUNDAN İKİ, DİĞER İŞÇİ VE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONLARINDAN BİRER, TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNDAN ÜÇ, T.O.B.B.’DEN ÜÇ TEMSİLCİ, İLGİLİ KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARI İLE MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN ÇOKLU BİR DİYALOG KURUMUDUR ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

37 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
çalIşma meclİsİ, bakanlIkça tespİt edİlen gün ve gündeme göre yIlda en az bİr defa toplanIr ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

38 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
DİĞER ÇOKLU DİYALOG KURUMLARI TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULU ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

39 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ GEÇİŞ SÜRECİ = SOSYAL VE EKONOMİK YAPILANMA ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

40 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ GEÇİŞ SÜRECİ YASAL YAPILANMA YENİ KURUMLAR YENİ STANDARTLAR YENİ YÖNERGELER ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

41 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ GEÇİŞ SÜRECİ = ÜRETİM STANDARTLARI İŞÇİ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

42 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ GEÇİŞ SÜRECİ = ÜRETİM MALİYETLERİNDE ARTIŞ OLUMSUZ REKABET KOŞULLARI ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

43 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ GEÇİŞ SÜRECİ = TERSANELERİMİZ PAZAR BULAMAYACAK ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

44 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
TERSANE İŞVERENLERİ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİNE GEÇİŞİN OLUMSUZ SONUÇLARINI KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLKESİNE UYGUN OLARAK ÇALIŞANLARIMIZLA HAKÇA PAYLAŞMAYA HAZIRIZ ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum

45 TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ
KENAN TORLAK TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ KONSEY BAŞKANI ÇSGB - TAİEX Semineri Kenan TORLAK Sunum


"TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları