Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

12.SINIFLARDA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ REHBERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "12.SINIFLARDA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ REHBERİ"— Sunum transkripti:

1 12.SINIFLARDA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ REHBERİ

2 İŞLETMELERDE BECERİ UYGULAMASI
TESLİM EDİLECEK SSK EVRAKLARI 1) Sigortalı işe giriş bildirgesi ( OKULDAN VERİLECEK ) 2) T.C. Kimlik no’lu nüfus cüzdanı önlü arkalı okunaklı fotokopisi (işe giriş bildirgesinin arkasına yapıştırılacak) 3) Yabancı uyruklu öğrencilerin yeni tarihli oturma müzekkeresi fotokopisi ve SSK için yeni edinecekleri ,T.C. kimlik numarası. 4) Asıl sözleşme ( işletme dosyasının içinde – işletmece onaylanmış iki nüsha BİRİ İŞYERİNE DİĞERİ OKULA TESLİM EDİLECEK 5) Öğrenci tanıtma kartı ( işletme dosyası içinde 2 adet fotoğraflı olacak BİRİ DOSYADA KALACAK DİĞERİ OKULA TESLİM EDİLECEK ) 7) 3 adet vesikalık fotoğraf.( 2 adedi öğrenci tanıtma fişine yapıştırılmış olacak. Zımba kullanılmayarak yapıştırıcı ile yapıştırma işlemi uygulanacak.1 Adedi de sigortalı işe giriş bildirgesine yapıştırılacak. ) 8) Yukarıda belirtilen belgeler bir şeffaf dosya içerisinde 24AĞUSTOS Cuma akşamı saat 16:00’ya kadar. Koordinatör Müdür Yardımcısı na teslim edilmiş olacaktır.

3 İŞ YERİ BULAMAYAN ÖĞRENCİLER
1) 29 MAYIS 2012 ye kadar iş yeri bulamayan öğrenciler Koordinatör Md.Yardımcısının izni olmadan kendileri iş yeri bulmayacaklardır. 2) Bu durumda olan öğrencilere çalışma takvimine uygun olarak müracaat ettikleri takdirde koordinatör müdür yardımcısı ve alan şefleri iş yeri bulacaktır

4 İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİNDE TEMEL KURALLAR
*1) Öğrenci iş yerini kendi isteği ile terk edemez. **2)Sözleşmede belirtilen haller dışında sözleşmenin feshi mümkün değildir.

5 İŞLETMELERDE DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1) İşletmede beceri eğitimi gören öğrencinin devam ve devamsızlık takibi işveren yada yetkili kıldığı personelce yapılır. 2) Devamsızlıklar ilgili forma işlenir ve her ayın ilk haftasında okul idaresine gönderilir. 3) Devamsızlıkların gönderilmesi koordinatör öğretmen kanalıyla gerçekleştirilir. 4) Devamsızlık formu öğrenci tarafından getirilmez. 5. Öğrenciler devamsızlık formlarının okula gönderilip gönderilmediğini takip edeceklerdir.

6 ders + işletme toplamı 20 günü aşamaz. 6. Devamsızlık süresi
7. İşletmeler öğrencilere mazeretlerini göz önüne alarak ücretsiz mazeret izni verebilir (okulun onayı alınarak) fakat bu izinler devamsızlığa yazılır. Okulun bilgisi dışında verilen izinler devamsızlığa kaydedilir.

7 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI
1. İşletmelerde Beceri Eğitimi görecek olan öğrenciler okul tarafından “İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI” sigorta ettirilir. Sigorta yapılmadan öğrenci işletmeye gönderilmez. 2. Sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. 3. Öğrenciler velilerinin tedavi olanaklarından yararlanır

8 2. Sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.
3. Ayrıca öğrenciler velilerinin tedavi olanaklarından yararlanır.

9 ÜCRET 1) Öğrencilere yaşlarına uygun yürürlükteki asgari ücretin brütü üzerinden %30 ‘u net aylık ücret olarak ödenecektir. 2) Öğrencilere verilecek bu ücretler her türlü vergiden muaftır. 3) 16 yaşından küçükler için: 805,50 YTL (268,50 YTL) 16 yaşından büyükler için: 940,50 YTL (313,50 YTL) 2012 aralık sonuna kadar

10 NOT DEĞERLENDİRMESİ 1) İşletmede yapılan çalışmalar iş dosyasına işlenecektir. 2) Yapılan işlerin resimleri ve Raporları hazırlanacak bunlar usta öğretici tarafından puanla değerlendirilecektir. 3) İşletmeden alınan bu puanlar dönem sonlarında dönem bitiminden en az 5 gün önce not fişlerine yazılacak ve okul idaresine gönderilecektir. 4) Not fişleri kesinlikle öğrenciler tarafından okula getirilmeyecektir

11 ÖĞRENCİNİN İŞLETME DOSYASI –
İŞ DOSYASI NASIL OLACAK? 1) Her öğrencinin mutlaka bir ‘’İŞLETME DOSYASI’’ olacaktır. 2) İşletme dosyası nedir ? Öğrencini tutmakla yükümlü olduğu staj dosyasıdır. 3) İşletme dosyası içinde neler var... Günlük temrin kağıtları bulunur. Okul tarafından verilen bu dosya içerisindeki temrin kağıtlarını yeterli miktarda fotokopi ediniz. 4) Her öğrenci işletme dosyasını işletmede muhafaza edecek ve kaybetmeyecektir.

12 İŞLETME DEĞİŞİKLİĠİ NE ZAMAN OLUR?
1) İşyerinin iflası veya üretime ara vermesi 2) Müfredat programının uygulanmaması 3) Kötü muamele edilmesi 4) Ücret ödenmemesi 5) İşletmenin sosyal imkanlarından yararlandırılmaması (KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN RAPORU NETİCESİNDE KARARA BAĞLANACAKTIR)

13 YIL SONU BECERİ SINAVI 1) İkinci yarıyıl sonu Haziran ayında son sınıf öğrencileri beceri sınavına katılacaklardır. 2) Beceri sınavından (Sınav+Dosya notu) en az 45 almak zorunludur. 3) İş dosyasının beceri sınavına etkisi %20’dir. 4) İBE ersinden başarılı olabilmek için: işletmeden gelen notlarla beceri sınavından alınan notların ortalaması en az 45 olmalıdır

14 BECERİ EĞİTİMİNİN TAKİBİ VE KONTROLÜ
1) Her işletmeye bir koordinatör öğretmen görevlendirilecektir. 2) İş yerlerinde işlemlerin sağlıklı ve düzenli olarak yürütülebilmesi amacıyla kontrol ve denetimler için görevli koordinatör öğretmenler iş yerlerine gideceklerdir. 3) Öğrenciler işletmede karşılaştıkları her türlü problemi önce koordinatör öğretmene , çözüm bulunamaz ise koordinatör müdür yardımcısına getireceklerdir. 4) Koordinatör öğretmene iletilmeyen problemler, koordinatör müdür yardımcısına getirilmeyecektir. 5) Problemler veliler kanalıyla çözülmeye çalışılmayacaktır 6) Veliler kesinlikle işletmelerle muhatap olmayacaklardır. 7) Öğrenciler koordinatör öğretmeni mutlaka tanıyacak ve kendilerini tanıtacaklardır

15 ÖĞRENCİLERİN İŞLETMEDE UYMASI GEREKLİ KURALLAR
1) İşletmede öğrenciler işletmenin belirlediği iş kıyafeti ile çalışacaklardır. 2) İşletmede olunması gereken günlerde öğrenciler okula geleceklerse mutlaka okul kıyafeti ile geleceklerdir. Aksine harekette öğrenci okula alınmayacak ve hakkında disiplin kovuşturması açılacaktır. BECERİ EĞİTİMİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ BAŞLAMA: 10 EYLÜL 2012 BİTİŞ : 7 HAZİRAN 2013

16 İŞLETMELERİN ÖĞRENCİLERDEN
BEKLENTiLERi 1) İş disiplinine aykırı hareket etmemesi 2) İşletme kurallarına uyması 3) Devamsızlık yapmaması 4) Her zaman öğrenci olduğunu unutmaması 5) Yetkililere ve büyüklerine karşı saygılı olması 6) Verilen işeri severek ve zamanında yapması 7) Talimatlara uyması 8) Dürüst , çalışan ve ahlaklı olması

17 DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR:
1- İŞLETMEDE BULUNDUĞUNUZ SÜRE İÇİNDE ÖĞRENCİ OLDUĞUNUZU UNUTMAYINIZ. 2- İŞLETME OKULUN BİR UZANTISIDIR. BU NEDENLE ERKEK ÖĞRENCĠLER SAKAL, SAÇ, BIYIK,KIZ ÖĞRENCĠLER TAKI MAKYAJ VB. YANİ KISACASI KILIK VE KIYAFET YÖNÜNDEN OKULDA UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ TÜM DİSİPLİN KURALLARINA İŞLETMEDE DE UYMAK ZORUNDASINIZ. ÖĞRENCİLERİMİZ İŞLETMELERDE İŞLETMENİN TÜM KURALLARINA UYMAK ZORUNDADIRLAR. ***İzinsiz; İŞLETMEDEN AYRILMAK YASAKTIR. 3.-İŞLETMEDE VE İŞLETME YEMEKHANELERİNDE ÖĞRENCİYE YAKIŞIR TARZDA HAREKET EDİNİZ. BÜYÜKLERİNİZE SAYGILI OLUNUZ. GÖRGÜ KURALLARINA UYUNUZ.

18 4- ZAMAN KAVRAMI, İŞ HAYATINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIR
4- ZAMAN KAVRAMI, İŞ HAYATINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIR. KESİNLİKLE İŞE GEÇ KALMAYINIZ, İŞYERİNDEYKEN ERKEN AYRILMAYINIZ. DEVAMSIZLIK YAPMAYINIZ. ZARURİYET OLDUĞU ZAMANLARDA BİR GÜN ÖNCEDEN İŞLETMEDEN MAZERET İZİN DİLEKÇESİ İLE İZİN ALINIZ VE OKULUNUZA DİLEKÇENİZİ ONAYLATARAK TESLİM EDİNİZ. İZİN ALDIĞINIZ GÜN İŞİNİZ BİTTİĞİ ZAMAN İŞYERİ MESAİSİ BİTMEMİŞ İSE MUTLAKA İŞLETMENĠZE DÖNÜNÜZ. İŞLETMENİZDE DE OKULDA UYGULANAN DEVAM – DEVAMSIZLIKLARLA İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYGULANMAKTADIR. İŞLETMEDE MESAİ İÇİNDE VE DIŞINDA ÇALIŞANLARLA ARANIZDA MUTLAKA BİR MESAFE BIRAKINIZ. ONLARLA SENLİ, BENLĠ OLMADAN KARŞILIKLI SAYGINLIĞINIZI KORUYUNUZ. 5-İŞLETMEDE ÇALIŞAN DİĞER PERSONEL İLE ARANIZDA OLABİLECEK SORUNLARI SİZ KENDİNİZ ÇÖZMEYE ÇALIŞMAYINIZ. KULAĞINIZA GELEN HER SÖZE İNANMAYINIZ. BU GİBİ DURUMLARDA OLAYI UYGUN BİR LİSAN İLE DİLE GETİREREK ÖNCE İŞLETMEDE YETKİLİ AMİRLERİNİZLE, ÇÖZÜME ULAŞMAYAN KONUYU SONRA KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİNİZLE PAYLAŞINIZ.

19 10-YANINIZDA KENDİNİZE VE ÇEVRENİZE ZARAR VERİCİ HİÇBİR ALET TAŞIMAYINIZ.
BU DURUM RAPOR EDİLDİĠİNDE DİSİPLİN İŞLEMİ UYGULANACAKTIR. 11- ÖĞRENCİLERİMİZ ÇALIŞTIKLARI YERİ VE ALANI TEMİZ VE DÜZENLİ TUTMAK ZORUNDADIRLAR. 12-OKULDAKİ TÜM DİSİPLİN UYGULAMALARI İŞLETMEDE DE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN,DİSİPLİNSİZ TÜM TAVIRLARINIZ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE CEZAİ İŞLEM UYGULANMASINA YOL AÇACAKTIR. 13- ÇALIŞTIĞINIZ İŞLETMEDEN İZİNSİZ HİÇ BİR ŞEY ALMAYINIZ VE KULLANMAYINIZ. BU DURUM HIRSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR. AKLINIZA VE MANTIĞINIZA UYMAYAN HİÇ BİR HAREKETİ NORMAL BİR HAREKET OLARAK DEĞERLENDİRMEYİNİZ.


"12.SINIFLARDA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ REHBERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları