Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ PİLOT UYGULAMA SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ PİLOT UYGULAMA SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ PİLOT UYGULAMA SÜRECİ

2 AİLE HEKİMLİĞİ Aile hekimliği, bireylere ve ailelere sürekli ve tam kapsamlı sağlık bakımı sağlayan tıp uzmanlığıdır. Aile hekimliğinin alanı her yaş grubunu, her cinsiyeti, her bir organ sistemini ve her bir hastalığı kapsar.

3 DÜNYADA AİLE HEKİMLİĞİ
1923 Dr. Francis PEABODY : “Artık insanları bir bütün olarak ele alacak bir uzmanlık dalının gerekliliğini” ileri sürmesi 1952 İngiltere’de Genel Pratisyenlik Kraliyet Akademi’sinin kurulması 1966 ABD’de Millis ve Willard raporlarının sunulması 1969 Amerikan Aile Hekimliği Kurulu’nun kurulması

4 Aile Hekimliği sistemi halen ABD, Kanada, İsrail, Küba, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz, Bulgaristan, Norveç, Danimarka, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi birçok ülkede uygulanmaktadır. Uygulama şekilleri her ülkenin idari ve mali yapılarına ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik göstermektedir.

5 TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMLİĞİ
“5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” TBMM'de tarihinde kabul edilmiş; tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6 06.07.2005 tarih ve 25867 sayılı RG yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik
tarih ve sayılı RG Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tarih ve sayılı RG Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tarih ve sayılı RG Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tarih ve sayılı RG yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı RG Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

7 Aile Hekimliği Uygulamalarına 15.Eylül.2005 tarihinde başlanmıştır.
Pilot İl (2005) İlk pilot il olan Düzce’de Aile Hekimliği Uygulamalarına 15.Eylül.2005 tarihinde başlanmıştır.

8 1. Aşama Pilot İller (2006) GÜMÜŞHANE ESKİŞEHİR ELAZIĞ BOLU ISPARTA
SAMSUN İZMİR ESKİŞEHİR BOLU EDİRNE DENİZLİ ADIYAMAN

9 2. Aşama Pilot İller MANİSA ADANA SİNOP AMASYA YALOVA BURDUR ÇORUM
OSMANİYE KARABÜK ADANA AMASYA BURDUR ERZURUM KARAMAN BAYBURT

10 Sağlık Bakanlığının 28/09/2007 tarih
ve sayılı Makam Onayı ile Bursa İlinin de içinde bulunduğu 35 il pilot il olarak belirlenmiştir.

11 2008 Yılında Aile Hekimliği Uygulamasına Başlayacak İller
Afyonkarahisar Aksaray Ardahan Artvin Balıkesir Batman Bilecik Bingöl BURSA Çanakkale Çankırı Erzincan Iğdır Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Konya Kütahya Malatya Mersin Nevşehir Niğde Rize Sakarya Siirt Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Zonguldak

12 Kırmızı bölgeler 2008 yılında Aile hekimliğine geçecek İller
Yeşil olan bölgeler Aile Hekimliğinde olan iller

13 AİLE HEKİMİ AİLE HEKİMİ; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.

14 YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLERİ
Bakanlık dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren, üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde herhangi bir suretle istihdam edilen, bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan ve Yönetmelikteki fiziki ve teknik şartları temin eden hekimlere, kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, kendilerinin talebi ve kurumlarının teklifi üzerine valiliklerce aile hekimliği yetkisi verilir. Yetkilendirme sonrası hizmete özel sözleşme ile göreve başlatılır.

15 AİLE HEKİMİNİN GÖREVLERİ
Çalıştığı bölgenin sağlık hizmeti planlamasının yapılmasında yerel sağlık idaresi ile işbirliği yapmak, Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları yerel sağlık idaresine bildirmek, Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek, önemli/sık görülen toplum sağlığı konularında kişilerin periyodik muayenelerini (meme kanseri, rahim kanseri taraması ve benzeri), ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yerine getirmek, İlk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak,

16 Çalıştığı mekanda ve gerektiğinde (aile hekiminin ev ziyareti esnasında tespit ettiği evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere) güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması kaydı ile evde veya gezici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek, Bakanlıkça belirlenen ve uygulamaya konulan kişiye yönelik özel sağlık programlarını yürütmek, Tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak, Temel laboratuvar hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

17 Verdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak,
İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, Gerektiğinde kişiyi kısa süreli gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak, Gerektiğinde aldığı uzmanlık eğitimi ve bu eğitim sırasında yaptığı rotasyonlar çerçevesinde hastayı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak, Kronik hastalığı olan kişilerin gerekli sıklıkta takibini yapmak, Özürlü kişilere yönelik sağlık hizmetlerini yürütmek, Doğum öncesi, doğum sonrası loğusa ve bebeğe beraber izlem yapmak.

18 GEZİCİ HİZMET Aile hekiminin gezici hizmet vereceği nüfus 1500’ün üstü ise haftada 16 saat, 501–1500 ise haftada 8 saat olacak şekilde düzenleme yapar ve İl Sağlık İdaresine bildirir. Aile hekimi her ay gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğu her yerleşim birimine en az 1 kez gider.

19 EV ZİYARETLERİ Aile hekimi ilk defa uygulamaya geçilen bölgelerde ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapar. Yapılan gezici sağlık hizmetleri mesai saatlerinden sayılır. Aile hekiminin ev ziyaretlerini 12 ay içinde tamamlaması gereklidir. Aile Hekimi ilk kayıt için yaptığı ev ziyaretlerini bitirdikten sonra sadece yeni kayıt olanlara (kayıt olduktan sonraki 1 ay içinde) ve uygun gördüklerine ev ziyareti yapar.

20 KİŞİLERİN AİLE HEKİMİNİ SEÇEBİLECEĞİ BÖLGELER
Aile Hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, kişilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aile hekimlerine kaydolması şarttır. Kişilerin aile hekimlerine ilk kaydı, aile hekimliği uygulamalarına yeni geçilen illerde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ikamet ettikleri bölge göz önünde bulundurularak yapılır. En az 6 ay sonra kişiler, bulundukları yerin coğrafi şartlarına göre yakın konumdaki aile hekimini zaman ve bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilir. Aile Hekimliği uygulamalarının olduğu bir il’e ikamet amacıyla yeni gelen kişiler bölgelerinde bulunan aile hekimlerinden istedikleri bir aile hekimine kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırmamışlarsa ilk ev halkı tespitinde tespit edilirler ve il sağlık müdürlüğü tarafından kendine kayıtlı kişi sayısı en az olan yakın konumdaki aile hekiminden başlanarak kayıtları yapılır.

21 İllerde, merkez ilçe tek bölgedir.
10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa tabi illerde ise, büyükşehir belediyesine bağlı her ilçe ayrı bir bölgedir. Büyükşehir sınırlarındaki ilçelerde, kişi isterse bulunduğu ilçe dışından aile hekimini seçebilir. Diğer ilçelerin her biri bir bölgedir. Sürekli ikamet ettiği ilden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, zorunlu durumlarda kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden kayıt yaptırmaksızın sağlık hizmeti alır veya hastaneye sevk edilir. Bu durumda sevk aile hekiminin sevk sayısına işlenmez. Aile hekimi bu durumdaki kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.

22 Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak, başka bir aile hekimine kayıt olmak isterler ise, kayıt oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt olunan yeni aile hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermek ile yükümlü tutulamaz.

23 ÇALIŞMA SAATLERİ Aile Hekimi ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışırlar. Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin koşulları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve yerel sağlık idaresince onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici sağlık hizmetleri çalışma süresine dahil edilir. Çalışma saatleri haftanın tüm günlerine yayılabilir. Çalışılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

24 AH ve ASE’lerin İZİNLERİ
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri 30 gündür. Bu personele, mazereti sebebiyle 5 gün daha izin verilebilir. Kadın personele doğumdan önce sekiz (çoğul gebelik durumunda on) ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle izin verilir. Yıl içinde tek hekimin uygun görmesiyle toplam 20 gün hastalık izni kullanılabilir. 20 günü aşan hastalık izni için sağlık kurul raporu gereklidir.

25 İzinlerin kullanılması sırasında, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan tabip veya tabiplerle veya aile sağlığı elemanları ile anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaşma yerel sağlık idaresince uygun görülmelidir. Bu durumda, asıl aile hekimi ya da aile sağlığı elemanına ödeme tam olarak yapılır. Geçici aile hekimi ya da aile sağlığı elemanına bu geçici görevi dolayısıyla ödeme yapılmaz.

26 Bu mümkün olmadığı takdirde yerel sağlık idaresi, diğer aile hekimleri, aile sağlığı elemanları veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. İzne ayrılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanına kişi başına yapılacak net ödeme hesaplanır. Hesaplanan miktarın % 50’si aile hekimi veya aile sağlığı elemanına, kalan % 50’si geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanına ödenir. Gezici sağlık hizmetlerinin giderleri, çalışılan gün sayısına göre hesaplanarak tamamıyla geçici aile hekimi veya hekimlerine ödenir.

27 Askerlik nedeni ile sözleşmesini usulünce sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile sözleşmesini usulünce sona erdirenler doğum nedeniyle kullandığı ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan bir yıllık süre içerisinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önceki çalıştıkları ilde, ilk boşalacak aile hekimliğine sıralama dışı başlatılırlar.

28 AİLE HEKİMLERİNİN İSTİHDAMI
Sözleşme ile çalıştırılacak AH İlk yerleştirme Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmesi Kadrosu ve pozisyonu pilot ilde olmak şartı ile hizmet puanı sıralamasına göre önce AH Uzmanları ve sonrasında diğer tüm tabip ve uzman tabipler Boş pozisyonlara yerleştiremeyenler yedek listeye kaydedilir.

29 Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabipler
Pilot ilde yeterli sayıda pratisyen tabip olmaması veya AH pozisyonlarının doldurulamaması halinde, Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşüyle, bu tabiplerin başvuruları alınır. Kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dahil hizmet puanları hesaplanır. Başvuru çoksa hizmet puanlarına göre yine önce AH uzmanları ve sonrasında tabip ve uzman tabipler yerleştirilir. Pilot il dışından yerleştirme Pilot ilde sözleşmeli AH pozisyonlarının doldurulamaması halinde diğer illerden sözleşmeli AH istihdam edilebilir. Görev yaptığı kadrodan ücretsiz izinli sayılmasına Bakanlık veya kurumunca muvafakat verilmelidir.

30 Pilot ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması
Şu sıralamaya uyulur: Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri Pilot ilde sözleşmeli AH olarak görev yapanlar, AH olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen İl Sağlık Müdürü, Müdür yardımcıları veya Şube müdürleri, pilot ilde AH iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri Varsa yedek liste Kadrosu veya pozisyonu pilot ilde olanaile hekimliği uzmanları Kadrosu ve pozisyonu pilot ilde olan tabip ve uzman tabipler

31 GÖREVLENDİRME Pilot ilde boş AH ve ASE pozisyonları görevlendirme suretiyle doldurulur. Farklı ilçeden görevlendirme yapılması halinde görevlendirme süresi personelin rızası olmadıkça 6 ayı geçemez.

32 GERİ DÖNÜŞ VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Sözleşmeli AH ve ASE, Bakanlık veya kurumlarının muvafakati ile göreve başlayabilirler. Bu görevlerini yürüttükleri sürece kurumlarından ücretsiz izinli sayılırlar ve kadroları son çalıştıkları yerde saklı kalır.

33 Bakanlık kadrolarında memur statüsünde görev yapmakta iken ücretsiz izine ayrılarak sözleşmeli statüde AH veya ASE olan personel kendisinin vazgeçmesi veya herhangi bir suretle sözleşmesinin sona ermesi halinde, ücretsiz izne ayrıldığı görevine kadro veya PDC fazlalığına bakılmaksızın geri döner. Aile Hekimliği uygulaması nedeniyle ücretsiz izne ayrıldığı birimin kaldırılması halinde ise bu birimin bağlı bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’na atanır. Memuriyet görevine geri dönen personelin; PDC’de açık olan ve doluluk oranlarına göre ihtiyaç duyulan kadrolardan birisine, tekrar göreve başlamasından itibaren 30 gün içinde kendisinin talep etmesi ve İl sağlık Müdürlüğü’nün de uygun görmesi ile bir defaya mahsus aynı il içinde yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

34 Bakanlığa bağlı kurumlarda 4924 sayılı Kanun hükümlerine bağlı olarak sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimliği uygulamasını tercih eden AH/ASE, uygulamadan vazgeçerse veya herhangi bir suretle sözleşmelerinin sona ermesi halinde, boş ise önceki sözleşmeli pozisyonlarına, bu pozisyon dolu ise aynı hizmet bölgesinde, bu bölgede boş pozisyon bulunmazsa sırasıyla üst hizmet bölgelerinde boş pozisyonlara öncelikle atanırlar. 2 ay önceden bağlı olduğu İl Sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek koşuluyla uygulamadan vazgeçerek diğer hekimlik alanlarına yönelmek veya TUS’a girmekte hiçbir sınırlama yoktur.

35 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve ERDİRİLMESİ
Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi Ölüm ya da tabi olduğu mevzuata göre malulen emekli olma hakkını elde edenlerin sözleşmesi başka bir işleme gerek olmadan sona erer.

36 Sözleşmenin yetkili mercii tarafından sona erdirilmesi:
Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız İKİ AYDAN FAZLA kişinin altına düşmesi Çalışanın 657 sayılı DMK 48. maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) alt bentlerinde belirlenen şartlar ile Yönetmelikte belirtilen şartları taşımadığının anlaşılması veya bu şartları sonradan kaybetmesi Kazanç getirici bir iş yapması Verilen süreler içinde mal bildiriminde bulunulmaması 657 sayılı DMK 125. maddesindeki “Devlet Memurluğundan Çıkarma”yı gerektirecek suçların işlendiğinin mahkeme kararıyla sabit olması Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında yüksek disiplin kurullarınca devlet memurluğundan çıkarma veya sözleşmenin sona erdirilmesi kararı verilmesi Özürsüz olarak kesintisiz 10 gün göreve gelmeme Bu durumlarda ilgili vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sözleşme sona erdirilir.

37 Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi
Askerlik, doğum, emeklilik veya diğer sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesi talep edilebilir. Bu süreyi doldurmadan görev yerini terk eden personel, 1 yıl süreyle AH/ASE olamaz.

38 Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi
Görev tanımında belirtilen işleri yapmamak veya eksik yapmak ve eksiklikleri verilen süre (en az 7 gün) içinde yerine getirmemek, ASM’nin zorunlu fiziki veya teknik şartlarındaki eksiklikleri verilen süre (en az 7 gün) içinde gidermemek Meslek ilkelerine aykırı davranmak 1 yıl içinde aralıklı olarak özürsüz 10 gün görevi başında olmamak Görevin yerine getirilmesi için gereken belgeleri usulünce düzenlememek ve verilen süre içinde eksiklikleri gidermemek Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, eksiklikleri verilen süre içinde gidermemek Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek ev eksiklikleri verilen süre içinde gidermemek Aşı, gebelik veya çocuk-bebek takip oranlarını sebepsiz olarak % 80’in altına düşürmek Verilen eğitimlerin belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak Yıl içinde aynı bentteki fiillerin 2 defa, farklı bentteki fiillerin 3 defa işlenmesi halinde sözleşme ilgili vali tarafından sona erdirilir.

39 AİLE HEKİMİNE KAÇ KİŞİ KAYDEDİLİR?
Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı asgari 1000 azami 4000 Aralıksız 2 ayı aşmayan süreyle kayıtlı kişi sayısı 1000’den az olabilir.

40 AİLE HEKİMİ EĞİTİMLERİ
Aile hekimlerinin eğitimleri iki aşama halinde sürdürülür. Birinci aşama eğitim programı en çok on gündür. İkinci aşama eğitim, modüler eğitim tarzında birinci aşama eğitimin ardından başlar, süresi en az oniki aydır. Aile hekimliği uzmanlarının birinci ve ikinci aşama eğitimlere katılması zorunlu değildir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları bu eğitimlerin en az % 80’ine katılmak zorundadır.

41 AİLE HEKİMİNE YAPILACAK ÖDEME
Aile Hekimine yapılacak ödeme 5 kalemden oluşur: Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti Aile sağlığı merkezi giderleri Gezici sağlık hizmeti giderleri Tetkik ve sarf malzemesi giderleri

42 1. Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi için Kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) kişiye kadar ( TAVAN ÜCRET) Aile hekimliği uzmanı YTL Uzman tabip veya tabip YTL + 1000 kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına 1 YTL Bakanlıkça görevlendirilen uzman tabip ve tabip Maaş ? + Kişi başına 0,40 YTL Serbest olarak çalışanlardan görevlendirilenler Maaş ??+ Kişi başına 0,20 YTL

43 2. SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ
657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yöreler Cetveli esas alınır. 1,2 ve 3. bölgelerde çalışanlar için tavan ücretin % 10’u 4. bölgede çalışanlar için tavan ücretin % 20’si 5. bölgede çalışanlar için tavan ücretin % 30’u 6. bölgede çalışanlar için tavan ücretin % 40’ı 7. bölgede çalışanlar için tavan ücretin % 50’si Esas alınır. Tavan ücret: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücret

44 3. Aile sağlığı merkezi giderleri
Aile sağlığı merkezi gideri (kira, su, elektrik, yakıt, telefon, internet vb.) tavan ücret kadar olup herhangi bir belge aranmaksızın ödenecektir.

45 4. Gezici sağlık hizmetleri giderleri
Gezici sağlık hizmeti kapsamındaki nüfus 500’den az ise ödeme olmayacak kişi tavan ücretin % 10’u kişi tavan ücretin % 20’si kişi tavan ücretin % 30’u 2001’den fazla ise tavan ücretin %40’ı esas alınır.

46 5. Tetkik ve sarf malzemesi giderleri
Tetkik ve sarf malzemesi giderleri için doğrudan hekime ödeme yapılmayacaktır. Laboratuarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuara ödenecektir ve aylık en fazla tavan ücret kadar olacaktır.

47 AİLE HEKİMİNDEN YAPILACAK KESİNTİLER
Sevk kesintisi Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi, Bakanlıkça aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip ve tabipler ve serbest olarak çalışanlardan Bakanlıkça görevlendirilen uzman tabip ve tabipler için kayıtlı kişiler için ödenecek ücret kaleminde hesaplanan brüt ücretin Bir önceki ay sevk oranı %15’den az ise % 0 %15 - %20 ise % 1 %20 - %25 ise % 2 %25 ve daha fazlası için % 5 Oranında kesinti uygulanır.

48 Diğer kesintiler Aşı takibi, gebe ve çocuk-bebek takibi için ayrı ayrı kesinti oranları uygulanır. Sözleşmeli aile hekimi ve Bakanlıkça görevlendirilen tüm hekimler için 17. maddenin A bendine göre hesaplanan brüt ücretten yapılacak kesintiler: Aylık başarı oranı %90 - %95 ise % 1 Aylık başarı oranı %80 - %90 ise % 2 Aylık başarı oranı %80’den az ise % 5 Bu madde uyarınca yapılacak kesintilerin toplamı brüt tutarın %20’sinden fazla olamaz.

49 Ödeme kalemlerinde öngörülen tutarlar, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 4. maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ödenecek tavan ücrette yapılan artış oranı kadar artırılır.

50 AİLE SAĞLIĞI ELEMANI Aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sözleşmeyle çalıştırılan ya da Bakanlıkça görevlendirilen personeldir. Her aile hekiminin yanında en az bir aile sağlığı elemanı çalışır.

51 AİLE SAĞLIĞI ELEMANININ İSTİHDAMI
Ebe, hemşire ve sağlık memurları (toplum sağlığı) kendilerinin talebi ve Bakanlık veya kurumlarının muvafakati ile aşağıdaki öncelik ve şartlar gözetilmek suretiyle sözleşmeli ASE olarak istihdam edilir: Kadrosu ve pozisyonu pilot ilde olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve aile hekimince talep edilenler Diğer iller kamu kurumlarında çalışan veya Bakanlık kadro ve pozisyonlarından unvanlarına göre “A” hizmet grubu illerde görev yapan ve aile hekimince talep edilenler

52 AİLE SAĞLIĞI ELEMANININ GÖREVLERİ
ASM’ye başvuran kişilerin vital bulgularını almak ve kaydetmek Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak Yara bakım hizmetlerini yürütmek Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak İlk yardım ve acil müdahale hizmetlerinde aile hekimine yardımcı olmak Poliklinik hizmetlerinde bulunmak, hastaların başka bir sağlık kuruluşuna sevki durumunda sevk işlemlerini yürütmek, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonu sağlamak

53 Laboratuvar tetkikleri için numune almak
Basit laboratuvar tetkiklerini (eğitimin almışsa) yapmak Aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak Gezici hizmetler, sağlığı geliştirici sağlık eğitimi, koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek Bakanlıkça belirlenen hizmet içi eğitimlere katılmak Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

54 AH ve ASE ekip anlayışı içinde çalışır
AH ve ASE ekip anlayışı içinde çalışır. AH, birlikte çalıştığı ASE’nı yönlendirmek ve denetlemek yetkisine sahiptir. AH, ASE’nın görev tanımında belirtilen işleri yapmaması veya eksik yapması, meslek ilkelerine aykırı davranması, çalışma huzurunu bozucu davranışlarda bulunması, kılık kıyafet ve mesai saatlerine uyum göstermemesi gibi durumlarda sözleşmeyi sona erdirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teklifte bulunabilir. Bu şekilde sözleşmesi sona erdirilen ASE, başka bir AH ile çalışmak için başvuruda bulunabilir.

55 ASE’na YAPILACAK ÖDEME
2 unsurdan oluşur: Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret Sözleşmeyle çalıştırılan ASE için İlk 1000 kişiye kadar 800 YTL kişinin üzerindeki her kayıtlı kişi başına 0,40 YTL Bakanlıkça görevlendirilen ASE için Kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden aldığı maaş + Kişi başına 0,10 YTL Bu kalemden sosyal güvenlik kurumu prim veya kesenekleri ile gelir vergisi ve damga vergisi düşülür.

56 Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti:
Sözleşmeli ASE’na yapılacak ödeme aşağıdaki şemaya göre yapılır. 1, 2 ve 3. bölgelerde görev yapanlar için tavan ücretin (800 YTL) % 5’i 4. bölgede görev yapanlar için % 7’si 5. bölgede görev yapanlar için % 10’u 6. bölgede görev yapanlar için % 15’i 7. bölgede görev yapanlar için % 20’si Bu kalemden sadece damga vergisi kesilir.

57 ASE’ndan YAPILACAK KESİNTİLER
Aile Hekimine yapılan kesintilerin aynıları ASE’na da uygulanır. Yapılacak ödemeler çalışılan ay sonuçlarının yerel sağlık idarelerine bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde yapılır.

58 AH ve ASE ile YAPILACAK SÖZLEŞME SÜRESİ ve YAPMAYA YETKİLİ MERCİİ
Yapılacak sözleşmelerin süresi 1 yıldır ve bütçe yılı itibariyle düzenlenir. Sözleşme imzalamaya Vali ya da görevlendireceği mercii yetkilidir.

59 KAZANÇ GETİRİCİ BAŞKA İŞ YAPMA YASAĞI
Sözleşme ile çalıştırılan AH ve ASE, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler hariç olmak üzere mesleklerinin icrasından menfaat sağlayamazlar. Hizmet akdi suretiyle veya esnaf ve tacir sayılmayı gerektiren bir faaliyette bulunamazlar.

60 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ Bir ya da daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşudur. Aile Hekimleri öncelikle, bölgedeki Bakanlık ve diğer kurumlara bağlı uygun sağlık kuruluşlarında hizmet verirler. Bu imkanların sağlanamaması halinde AH, çalışacağı bölgede kendi donatacakları uygun standartları taşıyan mekanlarda hizmet verirler. AH, birden fazla belde veya köye gezici hizmet vermek zorundaysa İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülen merkezi konumdaki yerleşim biriminde ikamet eder.

61 ASM’LERİN ASGARİ FİZİKİ ŞARTLARI
Bina; kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma ve aydınlatma imkanlarına sahip olmalıdır. Toplam alanı bir AH için 60 m2 dir. Birden fazla AH’nin birlikte çalışması durumunda her AH için 20 m2 eklenir. Bekleme ve sekreter kayıt odası En az 8 m2’lik muayene odası Tıbbi müdahale odası Sağlık kayıtlarının tutulacağı arşiv deposu odası Hastaların kullanabileceği bir tuvalet ve lavabo Muayene odası dışındaki diğer odalar aile hekimlerince müşterek kullanılabilir.

62 TETKİK VE TAHLİL İŞLEMLERİ
Laboratuvar hizmetleri ilçe sağlık grup başkanlığı bünyesinde sürdürülür veya il sağlık müdürlüğünün uygun gördüğü sağlık kuruluşunun laboratuvarında yaptırılır.

63 AİLE HEKİMİ KAYITLARI Aile hekimi tarafından tutulan kayıt ve belgeler, hekimin ayrılması veya kişinin aile hekimini değiştirmesi halinde eksiksiz olarak sorumlu olacak aile hekimine devredilir ve ilçe sağlık grup başkanlığı bilgilendirilir. Acil bir sebeple görevinden ayrılmak zorunda kalan aile hekiminin kayıtları ilgili ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından devralınır ve görevlendirilen aile hekimine devredilir.

64 5258 sayılı Aile Hekimli Pilot Uygulaması hakkında Kanunun 8
5258 sayılı Aile Hekimli Pilot Uygulaması hakkında Kanunun 8. Maddesinin 1. Fıkrasına ve tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak Hazırlanan; Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergeye göre;

65 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini organize eden, toplumun koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezidir.

66 TSM‘LER NERELERDE KURULUR?
Her il ve ilçede bir TSM kurulur ve sorumluluk bölgesi mülki sınırlardır. 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa tabi illerde, büyükşehir belediyesine bağlı her ilçede TSM kurulur. Nüfusu 100 binden fazla olan il merkezlerinde her 100 bin kişiye bir TSM kurulur. İl merkezlerinde TSMler müdürlüğe doğrudan bağlı olarak görev yaparlar. İlçelerde TSM sorumlu hekimi aynı zamanda grup başkanıdır.

67 TSM’LERİN PERSONEL ÖZELLİKLERİ VE SAYISI

68 TSM’LERİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?
İdari ve Mali Hizmetler, Çevre Sağlığı Hizmetleri, İçme ve kullanma sularının kontrolü Katı atık toplama ve depolama yerleri ile ilgili olarak belediye olan yerlerde belediye, köylerde ise muhtarlıklar ile işbirliği yapılarak sağlıklı hale getirilmeye çalışır. Bulaşıcı ve kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri Acil sağlık hizmetleri Adli Tıbbi hizmetler (ölüm raporu, defin/nakil izni)

69 Okul sağlığı hizmetleri,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, Sağlık eğitimi hizmetleri (halk eğitim ve hizmet içi eğitim), Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma ve denetimi, Afet organizasyonu, Kurullara ve komisyonlara katılım, Yeşil Kart hizmetleri, Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevler,

70 Aile Sağlığı Merkezlerinin
Koordinasyon Hizmetleri ve yapılan hizmetlerin geri bildiriminin sağlanması Lojistik desteğin sağlanması Görüntüleme ve laboratuar hizmetlerini sağlamak Kayıtların tutulması ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi.


"AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ PİLOT UYGULAMA SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları