Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sonuç Raporu Turizm alanında yabancı dilin gereksinimi 355 röportaj sonucunda hazırlandı, yedi Avrupa ülkesinde uygulandı “SLEST” çalışma grubu tarafından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sonuç Raporu Turizm alanında yabancı dilin gereksinimi 355 röportaj sonucunda hazırlandı, yedi Avrupa ülkesinde uygulandı “SLEST” çalışma grubu tarafından."— Sunum transkripti:

1 Sonuç Raporu Turizm alanında yabancı dilin gereksinimi röportaj sonucunda hazırlandı, yedi Avrupa ülkesinde uygulandı “SLEST” çalışma grubu tarafından “Leonardo-da-Vinci”-projesi çerçevesinde hazırlandı Das vorliegende Projekt wird finanziert mit Unterstützung der Europäischen Kommission. Die Verantwortung für diese Publikation und die Copyrights liegen ausschließlich bei ihren Autoren. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung über mögliche Verwendung der vorliegenden Informationen.

2 Meslek alanı başına röportajın sayısı

3 Yabancı dil mesleğiniz için ne kadar önemli
Yabancı dil mesleğiniz için ne kadar önemli? Bunlar hangileri ve siz bunları hangi seviyede konuşuyorsunuz? (% olarak) In GB ist die erste Sprache Französisch (im Allgemeinen sind Fremdsprachen in GB von keine großen Bedeutung!) In den Grenzgebiten werden oftmals besondere Situationen vorhanden In osteuropa ist deutsch oftmals die zweite Fremdsprache In Spanien ist oftmals Französich die zweite Fremdsprache

4 Yabancı partnerlerle ilişki Pazarlama ve Tanıtım Yazışma
Hangi mesleki durumlar için yabancı dile ihtiyaç duyuyorsunuz? (Mesleğe göre değişiyor) Müşteri servisi Yabancı partnerlerle ilişki Pazarlama ve Tanıtım Yazışma Telefon konuşması

5 Öncelikle hangi dil becerilerine ihtiyaç duyuyorsunuz? (% olarak)
Dies gilt insbesondere für Reisebüros und Reiseveranstalter Für die Transportbranche ist jedoch Schreiben und Lesen wichtiger als Sprechen und Zuhören

6 İlk yabancı dilinize ne kadar hakimsiniz?
Ankete katılanların büyük çoğunluğu bu soruyu “iyi” olarak cevaplandırdı (çoğunun yabancı dili İngilizce idi ), değerlendirme yedi ülkede çeşitlilik göstermektedir. Doğu ülkelerinde yabancı dil seviyesi daha yüksektir. İngiltere’de verilen cevap “yeteri derecede” Fransızca’dır.

7 İkinci yabancı diliniz hangi seviyededir?
Bu soru çoğunlukla katılan ülkeler arasında farklılıklar olmasına rağmen “yeterli” olarak cevaplandırılmıştır. Bazıları ikinci bir yabancı dili vermemişlerdir Doğu ülkelerinde çok daha fazla kişi ikinci bir yabancı dile iyi seviyede hakimdir.

8 İlk yabancı dillerinde bir takım problemlerle karşılaşıyorlar…gibi
Terminolojik problemler, kavramsal dil özellikleri ile ilgili zorluklar. Üçüncü sırada telaffuz gelir. Gramer daha az problemli görünmektedir.

9 Peki ikinci yabancı dilinizde?
Görüldüğü gibi ikinci yabancı dil genel olarak daha çok problemlidir. Karşılaşılan zorluklar birinci yabancı dilde olduğunun neredeyse aynısıdır.

10 İfade edilen sorunlar iletişim için bir engel teşkil ediyor mu?
Birinci yabancı dile ilişkin ankete katılanların sadece %20 “evet” diye cevap verdi. İkinci yabancı dilde farklı: katılanların hemen hemen % 50’si dil sorunlarının iletişimi etkilediğini söylüyor. - Es scheint jedoch, daß es bei den Führungskräften weniger Schwierigkeiten gibt als bei den Mitarbeitern, die im direkten Kontakt mit ausländischen Kunden stehen. - Viele Befragten erklärten, daß sie viele Kenntnisse mit der Zeit “on the job” erworben haben.

11 Şuan ki iş yeriniz için resmi bir dil yeterliliği gereklimiydi?
Büyük çoğunluk “hayır” cevabını verdi. Çoğu sondaj usulü bir dil sınavını geçmek zorundaydı. Yabancı dil için bir sertifika gösterenler, bunun avantaj sağladığından emin.

12 Çoğunluk böyle bir sertifikanın yararlı olacağını düşünüyor.
Uluslararası kabul görmüş bir dil sertifikanın kariyeriniz için avantaj sağlayacağını düşünüyor musunuz?? Çoğunluk böyle bir sertifikanın yararlı olacağını düşünüyor. Sadece İngiltere’de bu soru “hayır” ile cevaplandırıldı. Yurtdışında çalışmak isteyenler için böyle kabul görmüş bir yeterlilik önem taşıyor.

13 Böyle bir sertifika hangi kurum tarafından hazırlansın?
Cevaplar ülkeye göre değişiyor Çoğunluk aşağıdaki bilgileri verdi: …Tarafından bir sertifika 1. Uluslar arası bir kurumdan 2. Üniversiteden 3. Okuldan (kamusal veya özel)

14 Böyle bir yeterlilik hangi bilgileri içermeli?
Çoğunluk hem genel hem de kendi alanından bilgileri içerik olarak önemli buluyor. Bazı katılanlar sektörsel dil bilgilerini daha önemli buluyor.

15 Farklı milletten biri ile muhatap olduğunuzda sorun yaşıyor musunuz?
Çoğunluk bu soruya ‘hayır’ cevabı verdi. Problemler daha ziyade iki taraf için de yabancı bir dilde iletişim kuruduğunda ortaya çıkıyor. Ankete katılanların bazısı muhataplarının telaffuzu ile ilgili sorun yaşıyorlar.

16 İş alanınızda şahsen kültürlerarası sorun yaşadınız mı
İş alanınızda şahsen kültürlerarası sorun yaşadınız mı? Hatten Sie persönlich in Ihrem Arbeitsumfeld interkulturelle Probleme? Büyük çoğunluk ‘hayır’ cevabı verdi. Hemen hemen hepsi bu kültürlerarası sorunları çözdüler (ankete katılanların yaklaşık % 20 problemin türüne göre), ki özel durum ortaya konulmamıştır.

17 Sizin veya muhatabınızın yetersiz dil bilgileri yüzünden konuşmaya başlamada, devam ettirmede veya bitirmede zorlandığı durumları hatırlıyor musunuz? Ankete katılanların % 90 ‘hayır’ yanıtı vermesine rağmen, bir yönetici hiçbir yabancı dile hakim değilse üçüncü bir şahsın yardımına muhtaç olduğu belli olmuştur (özellikle İngiltere’de). Hemen hemen herkes her türlü sorunu ‘el ve ayak işaretleri’ ile de olsa giderebileceklerine inanıyorlar.

18 Almanya’da sizin pozisyonda bulunan iş arkadaşlarınızın yabancı dil seviyesini nasıl değerlendirirsiniz? Genel olarak otelcilikte çalışanların yabancı dil yeterliliği seyahat acentalarınınkinden daha iyi. Katılan ülkeler arasındaki farklılıklar büyük: Doğu Avrupa ülkeleri yabancı dil yeterliliği konusunda daha yüksek bir seviye kaydediyorlar. İngiltere’de ise yabancı dillere neredeyse hiç ihtiyaç duyulmuyor.

19 Katılan ülkelerde “iyi” diye değerlendirilen yabancı dil yeterliliği şöyle: (olarak %)
Die Befragten, die die Bewertung “ausreichend” oder schlechter abgegeben haben, begründeten das wie folgt: Die Schulasubildung war unzureichend Die Berufausbildung war unzureichend Nur Englisch, weil es von allen gesprochen wird Außer Englisch braucht man keine andere Sprache zu lernen

20 Katılan ülkelerde “iyi” diye değerlendirilen yabancı dil yeterliliği şöyle: (% olarak)


"Sonuç Raporu Turizm alanında yabancı dilin gereksinimi 355 röportaj sonucunda hazırlandı, yedi Avrupa ülkesinde uygulandı “SLEST” çalışma grubu tarafından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları