Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Üniversitelerinde Turizm Bölümü çerçevesinde yabancı dil öğretimi Araştırma sonuçları ‘SLEST’ çalışma grubu tarafından ‘Leonardo-da-Vinci’ projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Üniversitelerinde Turizm Bölümü çerçevesinde yabancı dil öğretimi Araştırma sonuçları ‘SLEST’ çalışma grubu tarafından ‘Leonardo-da-Vinci’ projesi."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Üniversitelerinde Turizm Bölümü çerçevesinde yabancı dil öğretimi
Araştırma sonuçları ‘SLEST’ çalışma grubu tarafından ‘Leonardo-da-Vinci’ projesi çerçevesinde hazırlandı Das vorliegende Projekt wird finanziert mit Unterstützung der Europäischen Kommission. Die Verantwortung für diese Publikation und die Copyrights liegen ausschließlich bei ihren Autoren. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung über mögliche Verwendung der vorliegenden Informationen.

2 Eğitim Merkezlerinin Sayısı ve Özellikleri
Bu ülkede Turizm ile ilgili kurslara yaklaşık 45 üniversitede katılım mümkündür. (hepsi aynı modele göre tertip edilmiş). Bunun yanında 73 tane devlet ve özel meslek okulları mevcuttur. (Süre: 1. Seviye: 2 sene, 2. Seviye: 2 sene). İki tane üniversite ve 3 tane kolej mevcuttur. Üniversitelerde Turizm öğrenim dalı iktisat bölümünde yer alıyor. 27 tane özel üniversite (Bachelor ve Mastır diploması) ve 18 tane devlet üniversitesi (Mastır diploması) bulunuyor. Ayrıca 10 tane kolejde Turizm Araştırmaları sunuluyor (Bachelor diploması). Yaklaşık 60 üniversitede üç yıllık Turizm eğitimi öngörülüyor ( İktisad ve Filoloji- Felsefe bölümleri). Yüksek okullarda ders içeriği hakkında birlik oluşmuş değildir. 18 üniversite değişik konulara ağırlık veriyor (Mastır diploması). 333 üniversitenin ve değişik eğitim merkezlerinin yaklaşık üçte birinde çeşitli seviyelerde Turizm ile ilgili bölümler sunuluyor. Yabancı dil öğretimi her zaman öngörülmüyor. Bazı durumlarda zorunlu ders olarak sunulmuyor. Yaklaşık 16 yüksek okulda (çoğu meslek okulları) çok sayıda öğrenim dalları sunuluyor. Çoğunlukla bu öğrenim dalı Turizm İşletmesi olarak adlandırılıyor. Turizm Bölümü olan 900 eğitim merkezi mevcuttur. Lisans diploması edinilebilinen üniversitelerin sayısı 30 ile 50 civarında (10 tanesi sadece Paris ve çevresinde bulunuyor). İspanya Slovenya Polonya İtalya İngiltere Almanya Fransa

3 Yabancı Dil Öğretiminin Özellikleri
İspanya Slovenya Polonya İtalya İngiltere Almanya Fransa İngilizce zorunlu dil olarak kabul ediliyor. - Nadiren Almanca ve Fransızcada zorunlu dil olarak kabul ediliyor. İki tane dil zorunlu (değişik seviyelerde) (verschiedene Niveaus), bunlardan biri İngilizce olmalıdır. Mesleki okullarda (kolej) üçüncü bir dil zorunludur. Üniversitede: Genel yabancı dil + iş dili / bütün öğrenciler aynı dili öğrenmek zorunda. Kolej: Uzman Dili de mümkündür. Dersin konuları branş türünün kelime hazinesi göre seçiliyor: Coğrafya Mimarlık Tarih - Otelcilik ve Gastronomi - Dinlenme Ticaret/ İktisat Hiçbir dil özellikle vurgulanmıyor. Bazı üniversitelerde yabancı dil öğretimi müfredata dahil değil. Genel Bakanlık programı yabancı dil kursları öngörmüyor, sadece bitirme sınavına tabii tutuyor. Çoğunlukla okutulan diller İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolcadır. Ders konuları çok esnek: Öğrenciler konuları ve başlangıç ve bitirme seviyelerini belirliyorlar. Her üniversite bağımsız olarak uygun ders modüllerini belirliyorlar. Kurslar dil ağırlıklı olmaktan çok ticari niteliklere ağırlık veriyor. Öncelikle revaçta olan diller Fransızca ve İspanyolca öğretiliyor. Bazı kurslar yüksek bir seviyeye tekabül ediyor (zorunlu ders değil). Hiçbir dil özellikle vurgulanmıyor iki tane üniversite Turizm dallarında yabancı dil sunmuyor. Dil kurslarının seviyesi BAC+1a ve BAC+5 aralarında. (BAC Abitur ile denk). Yabancı dil öğretiminde genel olarak İngilizce öncü bir rol oynuyor. Başka yabancı dil seçmek de mümkündür.

4 Sınav değerlendirme şekli
İspanya Slovenya Polonya İtalya İngiltere Almanya Fransa Genelde sınav konuları müfredatta tespit edilmiyor. Yazılı sınavlar %60 ile sözlü sınavlara (%40) ağır basıyor. Kolej görünürde turizm alanından gerçeğe yakın sınav konuları belirliyor. Kurs öğretmeni bağımsız olarak sınav konularını belirliyor (sözlü, yazılı, seviye vs.) Genelde sınav konuları müfredatta tespit edilmiyor. (İstisna: sözlü ve ya yazılı sınavlar gibi genel açıklamalar). Dil öğretimi ile ilgili bölüm sınav konularını bağımsız olarak belirliyor. Genel olarak dört dil yeterliliği ele alınıyor. Bunlar gerek derslerde gerek yazılı sınavlarda gerekse kurs bitiminde imtihan ediliyor. Genelde sınav konuları müfredatta tespit edilmiyor. Her kurs öğretmeni önemli bulduğu konuları sınava tabii tutuyor. Mesleki kurslar ve sınavlar şu bölümlere yoğunlaşıyor: Seyahat hukuku, işletme ekonomisi ve Turizmde avrupai yönetim, kültür mirasınının tanıtımı, Turizm teknikleri ve boş vakit değerlendirmesi, Turizm yapılarını geliştirme ve yönetimi, dağ alanlarının sürekli olarak kaydedilmesi.

5 Öğrenim yılları / Yabancı dil toplam öğretim saatleri
İspanya Slovenya Polonya İtalya İngiltere Almanya Fransa 2 ile 3 senelik öğrenim yılında zorunlu dil olan İngilizce için sene başına 90 ders saati öngörülüyor. Bu günlerde ders saatlerini iki katına çıkarma önerisi tartışılıyor. Öğrenim üniversitelerde 3 veya 4 sene sürüyor. Öğrenim yılı kolejlerde 2 ile 3 sene sürüyor. Yabancı dil ve sene başına 60 ile 90 arasında ders saati öngörülüyor. Toplam öğrenim yılı 4 seneye takabül ediyor. Bir yabancı dile asgari saat düşüyor (Bir dönemde 60 saat). Esas itibariyle üniversitelerde 2 ile 3 sene arasında iki yabancı dil öğretimi sunuluyor. İngilizce çoğunlukla zorunludur. Toplam ders saatleri üniversiteden üniversiteye değişiyor. Öğretim boyunca birinci dil için ortalama 9 kredi ve ikinci dil için 6 kredidir. (Toplam ders saati bildirilmemiştir, Roma’daki ‘La Sapienza’ da 60 ders saati 4 krediye denktir). Genelde öğrenim dalları 2 ile 3 sene arasında sürüyor. Yabancı dil öğretimi için haftalık 2 ile 4 saat öngörülüyor. Bazı üniversiteler 3 ile 6 ay arasında süren yurtdışı eğitimi sunuyorlar. Dil kursları 4 durumda sunuluyor. Yalnız bunlar seçmeli dersler. Önde gelen yabancı diller İngilizce, Fransızca ve İspanyolca (diğer diller seçmeli olarak sunuluyor). Öğrenim yılında ders saatleri 90 ile 180 saat arasında değişiyor. Öğrenim yılı ikiye ayrılıyor: kısa dönem (1- 2 sene) ve uzun dönem (3- 5 sene). Yabancı dil toplam öğretim saatleri hakkında malumat verilmiyor. (Bu bilgiler her eğitim merkezine göre değişiyor). Bazı üniversitelerde yabancı dil zorunlu değil.

6 Bitirme Seviyesi (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi)
İspanya Slovenya Polonya İtalya İngiltere Almanya Fransa Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ile bağlantı kurulmuyor. Hiçbir ders programı Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Uygulamasını öngörmüyor. Genelde amatör ve ileri seviyeden bahsediliyor. Genelde mesleki terminoloji de dahil olmak üzere ileri seviyede dil bekleniyor. Turizm bölümü ve benzeri bulunan 40 üniversitenin ders programlarının hiç birinde Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ile bağlantı kurulmuyor. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ile bağlantı kurulmuyor. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ile bağlantı kurulmuyor. Es gibt Stufen mit unterschied- lichen Sprach- kenntnissen (üblicherweise 5), nach denen Sprach- kompetenzen von Studenten bewertet werden. (die Anwendung des Referenz- rahmens ist in Planung). La NTA della Slovenia ha invitato gli intervistati di riempire una tabella con i livelli da raggiungere, che sembrano a dir poco non molto realistici.


"Avrupa Üniversitelerinde Turizm Bölümü çerçevesinde yabancı dil öğretimi Araştırma sonuçları ‘SLEST’ çalışma grubu tarafından ‘Leonardo-da-Vinci’ projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları