Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merhaba sevgili Canlar, sizi Tabiat ve Doğa sevgisiyle selamlıyorum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merhaba sevgili Canlar, sizi Tabiat ve Doğa sevgisiyle selamlıyorum."— Sunum transkripti:

1 Merhaba sevgili Canlar, sizi Tabiat ve Doğa sevgisiyle selamlıyorum.
Bu yası matem ayında tuttuğunuz oruçlar, verdiğiniz lokmalar Hak Muhammed Ali Dergahına yazıla.

2 Alevilikte Tanrı ve insan sevgisi kadar, doğa sevgisi de önemli bir yer tutmaktadır.

3 Bu inanç sisteminde, insanlar doğayla öylesine özdeşmiş ve bütünleşmiş ki:
„yeryüzüne etim, tenim; akarsularına kanım“, başka bir tanımla„ yer anam, gök babam, güneş atam“ diyecek kadar onu kutsamış ve saygı duymuşlardır.

4 Alevilik’teki vahdeti vücut (varlık birliği) kuramına göre, evrende her şey birbirleriyle içiçedir ve bir uyum içindedir; sazdaki akortta ve gezegenlerin güneşin etrafındaki dönüşünde olduğu gibi.

5 Doğa inançlarından kaynaklanan;
“su, ağaç ve ateş kültürü” Anadolu ve Balkanlar’da, özellikle Alevi-Bektaşi toplulukları arasında varlığını halen sürdürmektedir.

6 Bu uyum doğal olarak; insan, Tanrı ve doğa ilişkilerinde de vardır.
Bu düzeni bozan ise, doğaya egemen olan insanoğlunun kendisidir. Halbuki insan, doğanın bir parçasıdır; ondan ayrı değildir.

7 Anadolu ve Balkanlarda, özellikle Alevi topluluğu arasında varlığını halen sürdüren bu doğa inancının kökeni; hiç kuşkusuz eski doğa kültür-lerinden ve tabiatla içiçe olan konar-göçer yaşam tarzlarından kaynaklanır.

8 Dağlar, ormanlar, otlaklar, ağaçlar, sular, ırmaklar, çiçekler, ay, güneş, yıldız gibi yer ve gökyüzündeki tüm tabiat unsurları göçebe topluluğun yaşamını etkileyen temel unsurlardır.

9 Göçebenin yaşamı, geçimi onlara bağlıdır; onlarla uyup kalkmakta, onlarla düşünmektedir.
Alevilerde tabiat unsurlarına bu kadar önem verilmesi, işte onların doğayla iç içe olan bu yaşam tarzlarından kaynaklanır.

10 Alevi inanç ve öğretisindeki doğa sevgisi, onun edebiyatına da yansımıştır.
Şiirlerinde, deyiş ve nefeslerinde burham burham doğa kokar; doğa ve doğadaki varlıklar konuşur ve konuşturulur:

11 Bülbül olsam varsam gelsem / Hakk’ın divanına dursam Ben bir yanıl alma olsam / dalına bitsem ne dersin? Sen bir Cennetlik kul olsan / Cennet’e girmeğe gelsen Pir Sultan üstadın bulsan / bilece girsek ne dersin?

12 Alevi ozanlarının ağırlıkla işledikleri konulardan biri de, işte bu tabiat unsurlarıdır.
Bu geleneğin kaynağını oluşturan Dede Korkut’ta, bakınız suyun önemi nasıl ifade eder:

13 Çağnam çağnam kayalardan çıkan su Ağ koyunlar gelip çevresinde yatdığı su Hasan ile Hüseyn’in hasreti su Bağ ve bostanın ziyneti su Ayşe ile Fatıma’nın nigahı su Şahbaz atlar gelip içdügi su

14 „Dost dost diye nicesine sarıldım / Benim sadık yârim kara topraktır“;
„dağlar çiçek açar, Veysel dert açar“ diyen Alevi ozanlarından tabiat âşığı Aşık Veysel, gözleri görmediği halde, tabiatı rengârenk çiçekleri ve burcu burcu kokularıyla, kilim dokur gibi ilmek ilmek şiire işlemiştir.

15 Aşırı çevre kirliliği, zararlı atık ve kimyasal maddelerle çöp yığınına dönüştürdüğümüz ve kendisine düşmanca davrandığımız halde, bize yine de kucak açan ve bizi besleyen toprağın bu vefalı dostluğunu Aşık Veysel şöyle dile getirir:

16 Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sâdık yarım kara topraktır Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sâdık yârım kara topraktır Her kim olursa bu sırra mazhar Dünyaya bırakır ölmez bir eser Gün gelir Veysel’i bağrına basar Benim sâdık yârim kara topraktır. Muhammet Ali Yaşar

17 Alevilerde, çocuk adlarının daha çok doğa isimlerinden tercih edilmesi ve bilhassa Kıraç Alevilerinde kız çocuklarına genellikle: „Gelincik, Zambak, Lâle, Sümbül, Nergiz, Gül ve Nevruz…“ gibi çiçek isimlerinin verilmesi, doğa sevgisinden kaynaklansa gerektir.

18 Doğayı güzelleştiren ve onu renk cümbüşüne dönüştüren hiç kuşkusuz çiçeklerdir.

19 Doğanın bu güzel değerlerine sahip çıkmayanlara, gülün ve dostluğun kadrini, kıymetini bilmeyenlere, bakınız Şah İsmail Hatayi nasıl sesleniyor:                   

20 Ezel bahar olmayınca / kırmızı gül bitmez imiş
Kırmızı gül bitmeyince / dertli bülbül ötmez imiş Bülbül hevestir ötmeğe / sarılıp güle yatmağa Bahçıvan gülü satmağa / gül kadrini bilmez imiş Bahçıvan satma bu gülü / haramdır parası pulu… Muhammet Ali Yaşar

21 Çiçekler kadar, belki de onlardan daha fazla halk türkülerine konu olan, hiç kuşkusuz, yol yolak vermeyen, ama kendisine yaslanan konuğunu da yalnız bırakmayan, onu saklayan, bekleyen heybetli, heybetli olduğu kadar da kutsal olan yüce dağlardır:

22 Gönlüm darlandı da çıktım dağlara Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba Aktı çeşmim yaşı döndü çaylara Çeşmim eğlencesi çaylar merhaba.

23 Dağlara güzellik veren, ona hayat kazandıran hiç kuşkusuz ormanlardır.
Ormanlar, doğanın akciğeri ve oksijen üretiminin temel kaynağıdır. Ormanlar, milyonlarca canlı türüne kucak açar ve onlara barınma imkanını sağlar.

24 Ormanlardaki varlığı ve onun çok yönlü yararlarını Aşık Veysel şöyle dile getirmiştir:  
          

25 Orman yurdun temelidir / nesillerin evvelidir Her sanatın ilk elidir / ormandaki varlığa bak
Veysel sever ağaçları / dalında öten kuşları Orman yapar her işleri / ormandaki varlığa bak.

26 Ağaçladırma ve yeşillendirme ile ilgili Hz.
Muhammed´in bazı hadiselerine bakıl- dığında, onun da çevreye ne kadar önem verdiği anlaşılmaktadır. Örneğin: "Kim buradan bir ağaç keserse onun karşılığı olarak bir ağaç diksin.” "Kim ağaç dikiminde bulunursa, onun için ağaçtan hasıl olan ürün miktarınca Allah sevap yazar.“

27 Alevi-Bektaşi ozanları kimi zaman kendisini bübül yerine, gül yerine, doğadaki canlı cansız varlıkların, nesnelerin yerine koymuş; Onlarla konuşmuş, onlarla dertleşmiş, onlarla haşır neşir olmuştur:

28 Sordum sarı çiğdeme / sen nerede kışlarsın Ne sorarsın be derviş / yer altında kışlarım
Sordum sarı çiğdeme / yer altında ne yersin Ne sorarsın be derviş / kudret lokması yerim

29 Alevilikte insana, Tanrı’ya, doğaya duyulan sevgi, aynı şekilde hayvanlara karşı da beslenir.
Evdeki at, inek, öküz, koyun, kuzu... Dağdaki geyik, turna, aslan, güvercin vd. aynı şekilde korunur ve sevgi duyulur.

30 Hz. Ali’nin bu konuda söyledikleri şu sözler oldukça anlamlıdır:

31 „Dindar görünmek veya bir an önce işinin başına dönmek için binek hayvanına katı ve zalim davranan kişi adalet sınırlarını taşmıştır; tanıklığı kabul edilmez“

32 Pir Sultan Abdal da, evin devliğini (geçim ve idarasini) sağlayan öküzün hoşça tutulması ve ona eziyet edilmemesi için rençberlere şöyle seslenir:

33 Dağdan kütür kütür hezen indirir İndirir de ateşleri yandırır Her evin devliğin öküz döndürür İrecberler, hoşça görün öküzü

34 Çağımızda yaşadığımız en önemli
sorunlardan birisi hiç kuşkusuz çevre kirliligidir. Dünya kurulduğundan beri böyle- sine yüksek boyutlarda bir çevre sorunu görülmemiş ve yaşan- mamıştır.

35 Çevre kirliginin merkezinde ve temelinde biz insanlar yer almaktayiz.
Çevremizin korunması biz insanların elindedir. Gelecek kuşaklara yaşanabilir iyi bir çevre bırakmak herkes için en önemli bir görevdir.

36 Unutmamalıyız ki, sağlıklı bir çevre için vereceğimiz her hizmet, kendi sağlığımız ve çocuklarımızın geleceği içindir.

37 “Doğa, bize dedelerimizden kalan bir miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir.” (Kizilderili Duwanish asiret reisi Seattle)


"Merhaba sevgili Canlar, sizi Tabiat ve Doğa sevgisiyle selamlıyorum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları