Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KİMYAGERLİK EĞİTİMİNDE SON 15 YIL Prof. Dr. Çetin GÜLER 01-06 EK İ M 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KİMYAGERLİK EĞİTİMİNDE SON 15 YIL Prof. Dr. Çetin GÜLER 01-06 EK İ M 2012."— Sunum transkripti:

1 1 KİMYAGERLİK EĞİTİMİNDE SON 15 YIL Prof. Dr. Çetin GÜLER 01-06 EK İ M 2012

2 2 Cumhuriyet Dönemi boyunca Üniversite kanunlarında 1933 1946 1981 tarihlerinde “Reform” niteli ğ inde düzenlemeler yapılmıştır.

3 3  1946’da “Üniversiteler Kanunu” (Kanun No: 4936, Kabul Tarihi: 13 Haziran 1946) çıkarılmıştır. Kanun 81 maddeden ve 17 geçici maddeden oluşmuştur. Bu Kanuna göre, üniversiteler “genel özerkli ğ e ve tüzel kişili ğ e”, fakülteler ise, “bilim ve yönetim özerkli ğ ine ve tüzel kişili ğ e” sahiptirler.  darülfünun (Timur,2000: 81; Koçer, 1987) ilk olarak 1863’te açılabilmiştir

4 4 İ lki İ stanbul Üniversitesi olan, 1933 yılından 1982 yılına kadar, toplam üniversite sayısı 19 dur. 1982 yılında 8 yeni devlet üniversitesi kurulmuş ve üniversite sayısı 27’ye yükselmiştir. 1984 yılında ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi kurulmuştur. 1987 yılı itibariyle 29 olan toplam üniversite sayısı 1992 yılında kurulan 24 yeni üniversiteyle (23 devlet üniversitesi ve 1 vakıf üniversitesi) 53’e yükselmiştir.

5 5  1994 yılı 2006 yıları arasında devlet üniversitelerinin sayıları de ğ işmezken; 3 olan vakıf üniversitelerinin sayısı 24’e ulaşmıştır.  2006 yılında 15 devlet ve 1 vakıf,  2007 yılında 17 devlet ve 5 vakıf,  2008 yılında 9 devlet ve 6 vakıf,  2009 yılında 9 vakıf,  2010 yılında 8 devlet ve 9 vakıf,  2011 yılında 1 devlet ve 8 vakıf üniversitesi kurulmuştur.

6 6  2006 yılından 2011 yılına kadar 50’si devlet ve 38’i vakıf olmak üzere toplam 88 yeni üniversite kurulmuştur. 2011 yılı itibariyle: devlet üniversitesi sayısı 103 vakıf üniversitesi sayısı 62 toplam üniversite sayısı 165  1933’den 2006 yılına kadar 73 yılda 77 üniversite kurulurken, 2006’dan 2011 yılına kadar 6 yılda 88 üniversite kurulmuş ve üniversite sayısında %115’lik artış olmuştur.  2006 ile 2011 yılları arasında kontenjanlar %94 artmıştır.

7 7

8 KİMYA BÖLÜMLERİ 8 %15

9 KİMYA BÖLÜMLERİ Kırmızı: 2012 yılı Kayıtlanan sayısı düşmeyen (1.Öğr.) (19) Sarı: 2011 yılı Kayıtlanan sayısı düşmeyen (7 +19) Mavi : 1998 öncesi açılan ve kayıtlanan öğrenci sayısı azalan (23) Yeşil: 1998 sonrası açılan ve kayıtlanan öğrenci sayısı azalan (32)

10 2012 KİMYA BÖLÜMLERİ Siyah : Kontenjan verilmeyen 19 Kırmzı : Birinci ve İkinci öğretim 18 Sarı: Birinci Öğretim 43

11 KİMYAGER-KİMYA MÜHENDİSLİĞİ –KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 11 KİMYA BÖLÜMÜ SAYISI : 84 KONTENJAN VERİLEN ÜNİVERSİTE SAYISI : 63 VERİLEN KONTENJAN : 5820 KAYITLANAN : 1975 DOLULUK ORANI : %33 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISI :36 VERİLEN KONTENJAN : 3110 KAYITLANAN : 2678 DOLULUK ORANI : % 86 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISI: 13 VERİLEN KONTENJAN : 418 KAYITLANAN : 418 DOLULUK ORANI : % 100

12 2011 YILI KONTENJAN ile KAYITLANAN SAYISI DE Ğİ ŞMEYEN 1. ABANT IZZET BAYSAL ÜN İ V. 2. ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ 3. AKDENIZ ÜN İ VERS İ TES İ 4. ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ 5. B İ LKENT 6. BO Ğ AZ İ Ç İ ÜN İ VERS İ TES İ 7. ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜN İ. 8. DEÜ 9. EGE ÜN İ VERS İ TES İ 10. ESK İ ŞEH İ R OSMANGAZ İ ÜN İ. 11. GAZI ÜN İ VERS İ TES İ 12. HACETTEPE ÜN İ VERS İ TES İ 13. ISTANBUL ÜN İ VERS İ TES İ 1. ITÜ 2. İ TÜ (ing) 3. IZMIR YÜKSEK TEKN.ENS. 4. KOCAELI ÜN İ VERS İ TES İ 5. KOÇ ÜN İ VERS İ TES İ 6. MARMARA ÜN İ VERS İ TES İ 7. MUGLA ÜN İ VERS İ TES İ 8. NAMIK KEMAL ÜN İ VERS İ TES İ 9. ODTÜ 10. SAKARYA ÜN İ VERS İ TES İ 11. TRAKYA ÜN İ VERS İ TES İ 12. ULUDAG ÜN İ VERS İ TES İ 13. YILDIZ TEKNIK ÜN İ VERS İ TES İ  Siyah : 2012 yılında azalma 12

13 2012 ÖNCES İ İ K İ NC İ Ö Ğ RET İ M (59 BÖLÜM) 13 1. ABANT İ ZZET ( İ NG İ L İ ZCE) 2. ADIYAMAN Ü. 3. ADNAN MENDERES Ü 4. AFYON KOCATEPE Ü. 5. A Ğ RI İ BRAH İ M ÇEÇEN Ü 6. AH İ EVRAN Ü 7. AKSARAY Ü. 8. ANKARA Ü 9. ATATÜRK Ü. 10. BALIKESIR Ü. 11. BATMAN Ü. 12. B İ LEC İ K Ü. 13. B İ NGÖL Ü. 14. BOZOK Ü. 15. CELAL BAYAR Ü. 16. CUMHURIYET Ü. 17. ÇANKIRI KARATEK İ N Ü 18. ÇUKUROVA Ü. 19. DICLE Ü. 20. DOKUZ EYLÜL Ü. 21. DUMLUPINAR Ü 22. EGE Ü. 23. ERCIYES Ü. 24. ERZ İ NCAN Ü 25. ESK İ ŞEH İ R OSMANGAZ İ Ü. 26. FIRAT Ü 27. GAZI Ü. 28. GAZ İ OSMANPAŞA Ü 29. G İ RESUN 30. HARRAN Ü 31. H İ T İ T Ü 32. INÖNÜ Ü. 33. K.MARAS SÜTÇÜ IMAM Ü. 34. KAFKAS Ü. 35. KARABÜK Ü 36. KARAMANO Ğ LU MEHMETBEY Ü 37. KIRIKKALE Ü 38. KIRKLAREL İ Ü. 39. K İ L İ S 7 ARALIK Ü 40. KOCAELI Ü. 41. KTÜ 42. MERS İ N Ü 43. MU Ğ LA Ü. 44. MUSTAFA KEMAL Ü. 45. MUŞ ALPARSLAN Ü. NAMIK KEMAL Ü 46. NAMIK KEMAL Ü. 47. NEVŞEH İ R Ü 48. NIGDE Ü 49. ONDOKUZ MAYIS Ü. 50. ORDU Ü. 51. OSMAN İ YE KORKUT ATA Ü OSMANGAZI Ü. 52. PAMUKKALE Ü. 53. R İ ZE Ü 54. SAKARYA Ü. 55. SELÇUK Ü 56. SÜLEYMAN DEMIREL Ü. 57. ULUDAG Ü. 58. TRAKYA Ü 59. ZONGULDAK KARAELMAS Ü 60. Siyah: 2012 İ kinci ö ğ retim kontenjanı verilmeyen (42)

14 İ K İ NC İ Ö Ğ RET İ M AÇMAYAN BÖLÜMLER (18) 14 1. Akdeniz Ü. 2. Amasya Ü. 3. Anadolu Ü. 4. Bitlis Ü. 5. Bo ğ aziçi Ü. 6. Düzce Ü. 7. Çanakkale Ü. 8. Gaziantep Ü. 9. Hacettepe Ü. 10. İ stanbul Ü. 11. İ TÜ 12. İ YTE 13. Marmara Ü. 14. Mehmet Akif Ü. 15. ODTÜ 16. Siirt Ü. 17. Yıldız Teknik Ü. 18. Yüzüncü yıl Ü. Siyah: Kayıt azalması

15 VER İ LEN KONTENJANA GÖRE KAYITLANAN SAYISI AZALAN BÖLÜMLER Bitlis Üniversitesi A ğ rı İ brahim Çeçen Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Bilecik Üniversitesi Bingöl Üniversitesi Düzce Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Muş Alpaslan Üniversitesi Ordu Üniversitesi Osmaniye Korkuteli Üniv. Siirt Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Amasya Üniversitesi Kilis Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Karabük Üniversitesi Hitit Üniversitesi Giresun Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Mersin Üniversitesi Mu ğ la Sıtkı Koçman Üniversitesi 15

16 2012 İKİNCİ ÖĞRETİME KONTENJAN VERİLEN BÖLÜMLER 16 1. ABANT İ ZZET BAY. 2. ANKARA 3. BALIKESIR 4. CELAL BAYAR 5. ÇUKUROVA 6. DOKUZ EYLÜL 7. EGE 8. ESK İ ŞEH İ R OSMANGAZ İ 9. GAZI 10. KOCAELI 11. KTÜ 12. ONDOKUZ MAYIS 13. SAKARYA 14. PAMUKKALE 15. TRAKYA 16. ULUDAG 17. NAMIK KEMAL 18. SELÇUK

17 2012 yılında KONTENJAN VER İ LMEYEN ÜN İ VERS İ TELER (19) Harran Üniversitesi (1992) Gazi Osmanpaşa Üni. (1992) Bozok Üniversitesi (1994) Hitit Üniversitesi (2006) A ğ rı İ brahim Çeçen Üni. (2007) Çankırı Üniversitesi (2007) Osmaniye Korkutata Üniversitesi (2007) Kilis Üniversitesi (2008) Adıyaman Üniversitesi (2008) Ahi Evran Üniversitesi (2008) Aksaray Üniversitesi (2008) Amasya Üniversitesi (2009) Batman Üniversitesi (2009) Bingöl üniversitesi (2009) Erzincan Üniversitesi (2009) Karamano ğ lu Mehmet (2009) Muş Alparslan Üni. (2009) Siirt Üniversitesi (2009) Bitlis Üniversitesi (2011) 17

18 2011 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 18 2011 2012 Ö ğ rt Bitlis Eren Üniversitesi 41 0 Kz 5

19 2010 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 19 2010 2011 2012 Ö ğ rt. A ğ rı İ brahim Çeçen Üni. 114 15 31 0 Kz - - 3 Çankırı Karatekin Üni. 72 41 41 8 Kz 1-9 Kırklareli Üniversitesi 52 52 104 34 İ K 57 1 -1 4 Gaziantep Üniversitesi 47 55 47 40 İ K 52 3 1 1 5

20 2009 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 20 2009 2010 2011 2012 Ö ğ rt. Amasya Üniversitesi 31 31 36 38 36 5 Kz - - 5 Bilecik Üniversitesi 31 32 82 86 82 41 Kz - 1 4 Bingöl Üniversitesi 104 58 104 9 Kz 1 1 5 Düzce Üniversitesi 41 42 47 49 47 28 İ K 52 7 6 Erzincan Üniversitesi 41 43 47 49 94 3 Kz - 1 7 Karamano ğ lu Meh. Bey 52 52 114 60 57 5 Kz Muş Alpaslan Üni. 82 31 94 3 Kz - 1 2 Ordu Üniversitesi 52 52 114 9 114 12 İ K 47 0 – 1 7 Osmaniye Korkuteli Üniv. 62 62 94 56 47 8 Kz 1 1 5 Siirt Üniversitesi 41 45 47 18 31 3 Kz

21 2008 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 21 Ahi Evran Üniversitesi 10 Adıyaman Üniversitesi Aksaray Üniversitesi 7 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7

22 22 %24 %4 %92 %100 2012 KZ

23 23 %100 2012 KZ

24 24 2012 KZ

25 25 %50 %60 %100 %170 2012 KZ

26 26 %55 %57 %17 2012 =41-0

27 27 %80 %14 %5 2012 = 52-0 İ K

28 2007 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 28 Karabük Üniversitesi Hitit Üniversitesi 9

29 29 %5 %80 %227 2012= KZ

30 30 %83 %22 2012=KZ

31 2003 YILI Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 31 Giresun Üniversitesi

32 32 %170 2012=52-0 İ K

33 2002 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 33 Mustafa Kemal Üniversitesi 10

34 34 %190 %76 2012 =57-3 İ K

35 2001 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 35 Afyon Kocatepe Üniversitesi 13

36 36 %100 2012 =47-0 İ K

37 2000 YILINDA Ö Ğ RENC İ ALAN ÜN İ VERS İ TELER 37 Adnan Menderes Üniversitesi 10 Dumlupınar Üniversitesi 13

38 38 %134 2012=67-10 İ K

39 ADNAN MENDERES 39

40 40 %180 2012=82-4 İ K

41 1998 Yılında Ö ğ renci Alan Üniversiteler 41 Kırıkkale Üniversitesi 12

42 42 %34 2012=47-8 İ K

43 1997 Yılında Ö ğ renci Alan Üniversiteler 43 Mersin Üniversitesi 12 Mu ğ la Sıtkı Koçman Üniversitesi 21

44 44 %120 2012=62-6 İ K

45 45 %21 2012=72-4 İ K

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 %33

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80 TEMEL BİLİMLERDEN NEDEN KAÇILIYOR?

81 KİMYAGERLİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI-1(Rapor) 81  Konu tüm boyutlarıyla de ğ erlendirilmiş, kimyagerlik e ğ itiminin altyapı gereksinimleri olan, ö ğ retim üyesi ve araştırma görevlisi, laboratuvar, cihaz, cam ve kimyasal madde ihtiyacı göz önüne alındı ğ ında son derece pahalı ve sürekli yatırım gerektiren bir alan oldu ğ u vurgulanmış, temel e ğ itime ba ğ lı olarak yeni modeller, istihdam, sanayi ilişkileri, ö ğ renci kontenjanları, Bologna süreci gibi konular ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 

82 KİMYAGERLİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI-1 (Rapor) 82  Üniversitelerin Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümlerinden Kimyager olarak mezun olanların büyük bir kısmının kimya veya kimya sanayisinin katkı sa ğ ladı ğ ı sektör tarafından istihdam edilemedi ğ i görülmüştür. Bunun nedeni olarak kimya bölümlerine aşırı sayıda ö ğ renci kaydının yaptırılması gösterilmiştir. Örne ğ in, kimya sanayisinin öncüsü konumundaki Federal Almanya Cumhuriyetinde kimya programlarına yılda 1200 ö ğ renci kabul edilirken ülkemizde bu rakam 2009 yılı itibariyle 7300 dolayındadır; Münih Teknik Üniversitesi Kimya Bölümüne sadece 42 ö ğ rencinin kaydedilmesine izin verilirken ülkemizde bu sayı bölüm başına 100 civarındadır. Ayrıca, ülkemizdeki vakıf üniversiteleri de belirtilen nedenlerden dolayı kimya bölümlerini açmamaktadır. İ lgili sektörün bu kadar çok sayıda kimyagere ihtiyacı olmadı ğ ının tespiti üzerine Hollanda’da iki üniversitenin kimya bölümü kapatılırken ülkemizde devlet üniversitelerinin kimya bölümlerinin kontenjanlarının çok fazla oldu ğ u bu nedenle ek olarak ikinci ö ğ retim programlarının açılmasının uygun olmadı ğ ı belirtilmiştir. Ö ğ renci kontenjanları artarken, e ğ itim için buna uygun parasal destek sa ğ lanamamaktadır.

83 MDEM İ R 83  Yan dal ?  Yan alan ?  Modül ?  Uzmanlık alanı ?

84 ALT YAPI 84 Personel Altyapısı 1. Yeterli Öğretim üyesi ve Yardımcı personel 2. Deneyimli Personel 3. Yardımcı Personel Fiziksel Altyapı 1. Dershane 2. Laboratuvar 3. Yaşam Alanları

85 • Prof. Doç. Yrd. Doç. • İTÜ 39 16 8 • ANKARA 33 8 2 • ODTÜ 26 11 • GAZİ 23 11 3 • ATATÜRK 20 9 9 • İSTANBUL 16 9 14 • EGE 14 7 4 • BOĞAZİÇİ 14 1 4 • Abant İZ. 8 3 6 • DEÜ 8 11 - • İYTE 7 4 4 • ÇANAKKALE 6 5 5 • PAMUKKALE 5 8 4 • ADNAN MEN. 5 2 7 • CELAL BAYAR 4 5 12 • TRAKYA 3 7 11 • KOCAELİ 3 8 • Prof. Doç. Yrd. Doç. • Bitlis Eren Üniversitesi 5 • Ağrı İbrahim Çeçen Üni. - - 3 • Çankırı Karatekin Üni. 1 - 9 • Amasya Üniversitesi - - 5 • Bilecik Üniversitesi - 1 4 • Bingöl 1 1 5 • Erzincan Üniversitesi - 1 7 • Karamanoğlu Meh. Bey • Muş Alpaslan Üni. - 1 2 • Osmaniye Korkuteli Üniv. 1 1 5 • Siirt Üniversitesi • Ahi Evran Üniversitesi 2 1 7 • Adıyaman Üniversitesi 1 2 • Aksaray Üniversitesi - 1 7 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi - 3 2 85

86 86  TÜİK verilerine göre kimya sektöründe 2009 yılında 229.465 kişi istihdam edilmektedir. Kimya sektörü istihdamının imalat sanayi içindeki payı 2009 yılında % 8,8 olmuştur.  2008 yılı itibariyle kimya sektöründe 18.858 işyeri bulunurken bu rakam % 15,8 artarak 2009 yılında 21.836 olmuştur. Kimya sektörü işyeri sayısının imalat sanayi içindeki payı 2009 yılında % 6,81 olmuştur.

87 KurumDoluBoş Toplam Sözleşmeli Tarım ve Köyişleri Bakanlı ğ ı 12614326924 + 3 Çevre ve Orman Bakanlı ğ ı 97 Gümrük Müsteşarlı ğ ı 79685 Sa ğ lık Bakanlı ğ ı ( R.S. Hıfzısıhha Enst.) 100 Üniversiteler Toprak Mahsulleri ofisi Adli Tıp MadenTetkik Arama Genel Müdürlü ğ ü 3235 67 Çalış.ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Türkiye Elek Üretim A.Ş45 9 Türkiye Elektirik İ letim A.Ş 4- 4 Türkiye Atom Enerjisi kurumu Devlet Su İ şleri 33 6 Türkiye Çay İ şletmeleri A.Ş Eti Maden İ şletmeleri Genel Müdürlü ğ ü 76 13 Emniyet Genel Müdürlü ğ ü Toplam45219867727 87

88 ÖĞRETMENLİK 88 Ayrıca; ö ğ retmenlik formasyonuna sahip kimyagerler; KPSS- ö ğ retmenlik sınavına girerek Kimya Ö ğ retmenli ğ i kadrosuna da atanabilmektedirler. 2011 yılı Kimya / Kimya Teknolojisi Ö ğ retmeni Kontenjanı: 230 KİMDER -

89 Alt SektörlerKayıtlı FirmaTek. ElemanToplam Çalısan Üretim Kapasitesi 1000 Ton Ana Kimyasallar1.7519.595139.89123.417 Gübre ve Tarım İlaçları2141.61917.104121 Sentetik Reçineler1671.04917.2452.468 Boya, Vernik, Lak9073.67449.1773.553 İlaçlar1371.75619.257150 Sabun, Temizleyici Mad. Parfüm, Kozmetik 1.2663.71666.7566.381 Başka Yerde Tasnif Edilmemiş Kimya Ürünleri 2.1116.80592.90214.795 Petrol Ürünleri732.69642.60037.933 Bitüm Esaslı İzolasyon Maddeleri ve Bağlayıcılar 1484427.68937.372 Kok Kömürü Eldesi ve Yan Ürünler 491.80832.3205.427 Madeni Yağlar ve Ürünleri3265855.94829.944 Tekerlek İç ve Dış Lastikleri2059812.95349 Baş.yer. Sınıflandırılmamış Kauçuk Mamulleri 6601.47639.3208.879 Plastik Mamulleri5.2897.769221.7619.227 TOPLAM Kaynak : TOBB Veri Tabanı 13.11843.588764.923179.717 89

90 90  2008 yılına kadar verilen kontenjan ile kayıtlanan öğrenci sayıları arasında önemli bir fark olmamıştır. 2008 yılından itibaren bu fark giderek artmıştır. Bunun nedeni:   2008 yılında Alt yapıda bir değişiklik olmadığı halde kimya bölümlerinin kontenjanları bir önceki yıla göre yaklaşık %94 artırılmıştır.  Kimya eğitimi uygulamalı teknik eğitim olması nedeni ile laboratuvar ağırlıklı olmalıdır. Öğrenciler laboratuar denemelerini bizzat yapmaları gerekirken, son yıllarda kimya laboratuvarlarının fiziksel kapasitelerinin yetersiz kalması, yardımcı personelin (Ar. Gör) yetersiz olması ve ödenek yetersizliği nedeni ile laboratuvarlarda denemeler gruplar ( 5-10 kişilik) halinde yaptırılmış bazı bölümlerde ise hiç yaptırılamamıştır.  Bölümün fiziksel kapasitesi birinci öğretim için yetersiz olmasına karşın 82 kimya bölümünden 59 kimya bölümünde ikinci öğretim programları açılmıştır.  Kayıtlanma sayısının 10 kişiden az olan ( 19 bölüm) kimya bölümlerinin büyük çoğunluğu alt yapısın henüz tamamlayamamış olan 2007 ve daha sonra açılan bölümlerdir.  Bölümlerin ortalama kontejanı %94 atmasına karşın kamuda istihdam alanları değişmemiş ve özel sektörde istihdam alanları ancak % 15 civarında artmıştır. Bu durum kimyager unvanı ile mezun olanların büyük çoğunluğunun işsiz kalmalarına ve mesleğin itibarsızlaşmasına neden olmuştur.

91 ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ 91  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  Kimya Bölüm sayısının 50 den fazla olmaması  Bölüm kontenjanlarının 50 ile sınırlandırılması. İdeal kontenjan 30 dur.  Ayni fakültede Kesinlikle ikinci öğretimi olmamalı.  Alt yapısı tamam olmayan bölümlere kontenjan verilmemeli. ( Temel eğitimi,mesleki eğitim, deneysel uygulama eğitiminin yürütülebilmesi için yetişmiş eleman, fiziki imkanlar ile ecza ve alet sorunu olmamalı)  Bölümlere branşlaşma olanağı verilmesi. Ancak bunun sınırlı olması  Araştırma kimyageri (Araştırma olanakları çok iyi olan belirli sayıdaki kimya bölümüne bu imkan verilmeli. Buraya alınacak öğrenciler burslu olmalı ve araştırma yeteneği olanların gelmesi sağlanmalı)  Kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli kimyagerin yetiştirilmesi için temel eğitimini aldıktan sonra bölümlerin mesleki eğitim vererek nitelikli kimyager yetiştirmelerini sağlamak.  Endüstri kimyageri,  Gıda Kimyageri  İlaç Kimyageri  Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Kimyageri  Tekstil Kimyageri  Çevre Kimyageri  Plastik Kimyageri  Seramik Kimyageri  Petrol ürünleri Kimyageri  (Bölümlerin birden fazla mesleki eğitim vermelerini koşullara bağlamak gerekir.)  Mesleki eğitim yapacak olan bölümlerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının ilgili sektörde en az iki yıl çalışma olanağının aranması.

92 iletisim@kimyager.org, kimyagerlerdernegi@yahoo.com kimyagerlerdernegi@yahoo.com http://www.kimyager.org Sitesini ziyaret ederek KİMYAGERLER DERNEĞİNE ÜYE OLABİLİRSİNİZ

93 TE Ş EKKÜR EDER İ M KIŞ ………………………… KIŞ 93


"1 KİMYAGERLİK EĞİTİMİNDE SON 15 YIL Prof. Dr. Çetin GÜLER 01-06 EK İ M 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları