Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ POLİSE BAŞVURULARINDA POLİSİN UYGUN DAVRANIŞ MODELLERİNİN KAZANDIRILMASI Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ POLİSE BAŞVURULARINDA POLİSİN UYGUN DAVRANIŞ MODELLERİNİN KAZANDIRILMASI Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri."— Sunum transkripti:

1 AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ POLİSE BAŞVURULARINDA POLİSİN UYGUN DAVRANIŞ MODELLERİNİN KAZANDIRILMASI Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD İbrahim AZCAN 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

2 SUNUM PLANI Aile içi şiddet ve kolluk güçleri Çalışmanın amacı
Çalışmanın yöntemi Malatya örneğinde aile içi şiddet mağdurlarının profili PMYO öğrencilerinin aile içi şiddet konusundaki algısı PMYO’larda mevcut durum Polis adaylarının aile içi şiddete karşı bilgi, tutum ve beceri eğitimi Sonuç Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

3 KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadına yönelik aile içi şiddet önemli bir toplum sorunu olmayı sürdürmektedir Türkiye’de, ülke genelini kapsayan bir çalışmada evli ve/veya başından evlilik geçen kadınların %3.3’ünün eşleri ile sık sık kavgaya varan tartışmalar yaptıkları, %10.1’inin eşlerinden sık sık ya da ara sıra dayak yedikleri ve %12.3’ünün hakarete uğradıkları bildirilmektedir (Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1998) Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

4 AİLE İÇİ ŞİDDET Toplumların cinsiyet ayrımcılığına dayalı değerleri kadına yönelik şiddetin algılanma biçiminde ve çözümünde belirleyici olmaktadır Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

5 KOLLUK GÜÇLERİ VE AİLE İÇİ ŞİDDET
Kültür ve cinsiyet ayrımcılığı ilişkisi Kolluk güçlerinin ön yargıları Polisin yanlış geleneksel yaklaşımları Bürokratik sorunların karmaşıklığı Kolluk güçlerinin de aile içi kadına yönelik şiddet ile ilgili ön yargıları nedeniyle, bu konu ile yeterince ilgilenmedikleri gözlemlenmektedir. Aile içi şiddete uğrayan kadınlara yönelik polisin yanlış geleneksel yaklaşım yöntemlerinin, kadınları ikinci kez mağdur duruma düşürebildiği ve aile içi şiddet döngüsünün sürmesine hizmet edebildiği gözlenmektedir. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

6 KOLLUK GÜÇLERİ VE AİLE İÇİ ŞİDDET
Bu nedenle aile içi şiddet mağdurlarının polis ile ilgili her türlü irtibat, ilişki, adli ve bürokratik süreçlerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır Polis adaylarının eğitimleri sırasında konuya ilişkin farkındalıkla birlikte uygun tutum ve davranış kazanmalarını sağlamak önemli bir başlangıç olacaktır Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 6

7 ÇALIŞMANIN AMACI Şiddet mağdurlarının polise ilk müracaatlarında uygun davranış modellerinin sergilenmesini sağlamaktır Bu çalışmada aile içi şiddet döngüsünün kırılmasında polisin etkin rol almasını sağlayacak uygun tutum ve davranış modellerinin kazandırılması amacıyla hazırlanan bir eğitim modelinin pilot uygulama ile etkinliğinin sınanması amaç edinilmiştir. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

8 ARAŞTIRMA SÜRECİ Aile içi şiddet konusunda polis tutumlarına ilişkin sorun alanlarının saptanması Aile içi şiddet kavramının PMYO öğrencileri tarafından nasıl algılandığının saptanması Müfredatın incelenerek aile içi şiddete yönelik içeriğin belirlenmesi ve eksikliklerin saptanması Aile içi şiddetin farklı boyutlarını içeren 69 saatlik kuramsal eğitim Aile içi şiddet mağdurlarına uygun polis müdahalesi kazandırmaya yönelik psikodrama teknikleri ile beceri eğitimi Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 8

9 YÖNTEM Polis merkezlerinde, KAMER VAKFI ve Kadın Konukevinde 35 olgu ile yapılan görüşmeler Benzer olayların olumlu olumsuz olarak sınıflandırılması Örnek olgu senaryoları hazırlanması Bu çalışmada etkinliği denenecek eğitim modelinin geliştirilmesi için Malatya’da bir Polis Merkezine “aile içi şiddet” vakalarından işlem yapılan 35 dosya incelenmiştir. Ayrıca KAMER Vakfı ve Kadın Konuk Evin vasıtasıyla 35 mülakat gerçekleştirilmiştir. Olayların tamamı oluş şekillerine, kadınların algılarına ve yorumlarına göre not edilmiştir. Mülakat yapılan kadınların anlatımları bittiğinde başvuruda bulundukları polis merkezlerinde “polisin davranışlarını nasıl değerlendirdikleri” sorulmuştur. Kadınların verdikleri cevaplar daha sonra “olumlu” ve “olumsuz” davranış algıları olarak iki kategoride sınıflandırılmıştır. “Olumlu” ve “olumsuz” olarak algılanan bu davranışlar kendi aralarında benzerliklerine göre kategorik olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan benzer olaylar içinden benzerlerini temsil edebilecek tipik olaylar senaryolaştırılmıştır. Olumsuz davranışların kaynaklanabileceği durumlar tartışılarak polis adaylarına şiddet mağdurları ile görüşmede bilgi, beceri ve uygun tutum kazandırıcı bir eğitim modeli oluşturulmuştur. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

10 BULGULAR Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında KAMER Vakfı ve Kadın Konuk Evi vasıtasıyla aile içi şiddete maruz kalmış yaş arası35 kadınla yapılan mülakatta elde edilen veriler şunlardır; Şiddete maruz kalanların büyük bir bölümünü yaş (%34) arası, ilköğretim (%38) ve lise (%31)düzeyinde eğitim almış, evli (%57) ve ev hanımı (%66) kadınlar oluşturmaktaydı

11 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Tablo 1. de görüldüğü üzere oranları farklı da olsa Malatya ölçeğinde 16 ile 65 yaş arasındaki kadınların şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Tablo 1. Mağdurların Yaşı YAŞ SAYI % Belirtilmemiş 5 14 16-25 7 20 26-35 12 34 36-45 46-55 3 9 56-65 1 Tablo 2. de görüldüğü üzere şiddete maruz kalan kadınların eğitim durumlarının da farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Okuma, yazma bilmeyen kadının da, yüksek öğrenim gören kadının da farklı oranlarda aile içi şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Tablo 2. Mağdurların Eğitim Durumu Eğitim Durumu Sayı % Belirtmemiş 4 11 Okuma Yazma Bilmiyor 6 17 İlkokul 9 29 Ortaokul 3 Lise 31 Üniversite 2 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

12 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Tablo 3. de şiddete maruz kalan kadınların büyük bölümünün çocuk sahibi olduğu görülmektedir. Tablo 3. Mağdurların Çocuk Sayıları Çoçuk Sayısı Sayı % Belirtmemiş 3 9 0 Çocuk 7 20 1 Çocuk 6 17 2 Çocuk 8 23 3 Çocuk 4 ve Üzeri Çocuk Şiddet mağduru kadınların sosyal statüleri incelendiğinde, Tablo 4.de görüleceği üzere karşımıza geniş bir yelpaze çıktığı gözlenmektedir. Ancak mağdur olanların büyük çoğunluğunun ev kadını olduğu gözlenmektedir. Tablo 4. Mağdurların Sosyal Statüsü Statü Sayı % Belirtmemiş 2 6 EvHanımı 23 66 Memur 4 11 Serbest Meslek 3 9 Avukat 1 Öğrenci Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

13 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Mağdurların medeni durumu incelendiğinde ise %57 oranında evli oldukları tespit edilmiştir. Burada dikkati çeken konu ise %17’lik oramla boşanmış olan kadınların evlilik bağı hukuki olarak sonlanmış olsa da şiddete maruz kalmaya devam ettiğidir. Tablo 5. Mağdurların Medeni Hali Evlilik Durumu Sayı % Evli 20 57 Boşanmış 6 17 İmam Nikahlı 3 9 Bekar 5 14 Birlikte Yaşıyor 1 Şiddet uygulayanların profili incelendiğinde ise kadınların büyük çoğunluğunun eşlerinden ve yakın akrabalarından şiddet gördüğü gözlenmektedir. Tablo 6. Mağdurlara Şiddeti Uygulayanlar Şiddeti Uygulayan Sayı % 25 71 Erkek Kardeş 1 3 Baba Eşi ve Öz Ailesi 2 6 Eşi ve Eşinin Ailesi 8 Komşu Enişte Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

14 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Şiddetin türlerini incelediğimizde ise yine geniş bir yelpaze ile karşılaşılmaktadır. Ancak fiziksel ve psikolojik şiddetin öne çıktığı dikkatleri çekmektedir. Tablo 7. Mağdurlara Uygulanan Şiddetin Türü Şiddetin Türü Sayı % Belirtmemiş 1 3 Ekonomik ve Fiziksel Fiziksel ve Psikolojik 15 42 Psikolojik ve Ekonomik Psikolojik 4 11 Fiziksel 31 Cinsel 2 7 Şiddetin tekrarlanma oranı incelendiğinde ise %54 oranında kadının tekrarlanan şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Tablo 8. Tekrarlanan Şiddet Tekrarlayan Şiddet Sayısı % Belirtilmemiş 15 43 Var 19 54 Yok 1 3 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

15 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Mağdur kadınların beklentileri incelendiğinde ise, polisten en büyük beklentinin güvenlik ve ilgi ile yol gösterecek nitelikteki yardım talebi gelmektedir. Tablo 9. Mağdurların Polisten Beklentileri Polisten Beklenti Sayı % Belirtilmemiş 14 40 Yardım Alma ve Güvenlik 4 11 Yardım Alma Güvenlik 13 38 Polisin tutumu ve davranışı ile ilgili olarak mağdur kadınlardan polise başvuranlar arasında %46’sının negatif bir kanaat taşıdığı görülmüştür. Tablo 10. Mağdurlara Karşı Polisin Tutumu Polisin Tutumu Sayı % Belirtilmemiş 11 31 Kötü 16 46 İyi 8 23 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

16 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Mağdurların %33’ü polisin sosyal haklar konusunda %37’side hukuki hakları kendilerini bilgilendirmediği ve yönlendirmediğini beyan etmektedirler. Tablo 11. Polisin Mağdurların Sosyal Haklarına İlişkin Yönlendirmesi Sosyal Haklarla İlgili Yönlendirme Sayı % Belirtilmemiş 15 42 Var 9 25 Yok 11 33 Tablo 12. Polisin Mağdurların Hukuki Kurallara İlişkin Yönlendirmesi Hukuki Kurallara İlişkin Yönlendirme sayı % Belirtilmemiş 15 43 Var 7 20 Yok 13 37 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

17 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Mağdurların %23’ü polisin olayı hukuk dışı yollarla çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiğini belirtmişlerdir. Tablo 13. Polisin Sorunu Çözmek İçin Hukuk Dışı Yollar Kullanması Sorunu Çözmek İçin Hukuk Dışı Yollar Kullanma Sayı % Belirtilmemiş 19 54 Var 8 23 Yok Mağdurların %35’i polisin kendilerine ilgisiz davrandığını belirtirken, ancak %25’i polisin kendilerine ilgili davrandığı yönünde algıya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Tablo 14. Polisin Mağdurlara Karşı İlgisi İlgisizlik Sayı % Belirtilmemiş 14 40 Var 12 35 Yok 9 25 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

18 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Mağdurların %32’si polisin eksik işlem yaptığını belirtirken ancak %20’si polisin işlemleri tam anlamıyla yaptığını ifade etmişlerdir. Tablo 15. Polisin İşlemleri Eksik Yapması Eksik İşlem Yapma Sayı % Belirtilmemiş 15 42 Var 11 32 Yok 9 26 Mağdurların %20’si polisin zamanında müdahale etmediğini belirtirken buna karşılık %32’si ise polisin zamanında müdahalede bulunduğunu ifade etmiştir. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

19 MALATYA ÖRNEĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ PROFİLİ
Mağdurların %40’ı polisin sorunlarıyla ilgili empatik olmadığını ifade ederken sadece %20’si polisin kendilerini anlayabildiğine vurgu yapmıştır. Tablo 17. Polisin Mağdurlara Empati Kurması Empati Kurma Sayı % Belirtmemiş 14 40 Var 7 20 Yok Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

20 PMYO ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDAKİ ALGISI
Aile içi şiddet kavramının PMYO öğrencileri tarafından algılanmasının aile içi şiddete maruz kalan mağdurlara yönelik davranışlar üzerinde belirleyici bir rol oynayacağına inanılmaktadır. Bu anlayışla eğitim süresi içinde 189 PMYO öğrencisine tatbik edilen anket çalışmasında elde edilen anket sonuçları aile içi şiddet kavramının bazı alanlarda evrensel algılamalara göre sapmalar gösterdiği görülmektedir. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

21 PMYO ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDAKİ ALGISI
Soru Doğru % Yanlış Bir kadının çalışması için eşinden mutlaka izin alması gerekir. 155 %82 34 %18 Evlendikten sonra eşi istemiyorsa kadın işi bırakmalıdır. 136 %72 53 %28 Para konusunda eşler hesaplayıp ayrı ayrı harcama yapabilmelidir. 118 %62 %1 belirtilmemiş 70 %37 Erkeğin karısına isteği dışında takma isimle hitap etmesi normaldir. 27 %14 162 %86 Erkeğin istemediği bir akrabası ile kadının görüşmemesi doğrudur. 135 %71 54 %29 Erkek her istediğinde kadının kocasının cinsel isteğini karşılamalıdır. 83 %44 106 %56 Erkeğin, karısı ile isteği dışında cinsel ilişki tecavüzdür. 143 %76 46 %24 Karısı suç işlediğinde erkeğin dövmesi doğrudur. 38 %20 151 %80 Başlık parası ile evlenmek kadını meta olarak görmektir. 160 %85 29 %15 Yemek yapmayan kadının dövülmesi doğrudur. 35 %19 154 %81 PMYO ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDAKİ ALGISI Anket sonuçları incelendiğinde PMYO öğrencilerinin doğru olarak algıladığı olgulardan veya yerleşik bazı inançlardan dolayı şiddete uğrayan mağdur kadınların Polis merkezlerine müracaatlarında, taşıdığı kültürel değerlerinden soyutlanarak, objektif davranışları sergileyip sergileyemeyeceği tartışma konusudur. Örneğin öğrencilerimizin %82’si bir kadının çalışması için eşinden mutlaka izin alması gerektiğini düşünmektedir. Kadının kocasının her istediğinde cinsel isteğini karşılaması gerektiğini düşünenlerin oranı %44’dür. Erkeğin, karısı ile isteği dışında cinsel ilişkiye girmesinin tecavüz olmadığını düşünenlerin oranı ise %24’tür. Karısının suç işlediğinde kocası tarafından dövülmesinin doğru olduğunu düşünenlerin oranı ise %20’dir. Yemek yapmayan kadının dövülmesinin doğru olduğunu düşünenlerin oranı ise %19’dur. Evlendikten sonra eşi istemiyorsa kadının isi bırakması gerektiğini düşünenlerin oranı ise %72’dir. Anket sonuçları incelendiğinde PMYO öğrencilerinin kadına yönelik sahip olduğu bakış açısının şiddete uğrayan mağdur kadınlara ilişkin işlemler sırasında tutunacakları tutumu olumsuz etkileme olasılığının büyük olduğu düşünülebilir Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 21

22 PMYO’larda MEVCUT DURUM
Polis Okullarında aile içi şiddet konulu eğitimler mevcut değil Yeni bir eğitim içeriğine ihtiyaç duyulmaktadır Yukarıda anılan çalışma raporları ve eğitimde uygulanan müfredat polis memurlarının eğitimlerinde bu konuda önemli bir sorunun varlığına işaret etmektedir. Şu an itibariyle 2 yıllık eğitimde kullanılan müfredat incelendiğinde polisin şiddet mağduru, tanığı ve uygulayıcısı ile görüşme ve ikincil travma ile baş etme becerilerini PMYO eğitimi sırasında kazanması için yeterli alt yapının mevcut olmadığı görülmektedir. Müfredattan ve eğitim sisteminden kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırma ve kadına şiddet konusunda daha eğitimli, bilgili ve duyarlı polis memurlarının yetiştirilmesi için polis meslek yüksek okullarında teori ve pratiğin bir araya getirildiği yeni bir modelin ve müfredatın ortaya konması gerekliliği aşikardır. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

23 EĞİTİM MODELİ Şiddet ve aile içi şiddet kavramları, aile içi şiddetin sınıflandırılması Polis adaylarına kadına yönelik şiddet konusundaki sorunlar hakkında farkındalık duygusu kazandırılması Şiddet mağdurlarının sahip olduğu hukuki ve sosyal haklar ve bu haklardan faydalanabilmeleri için izlenecek prosedürün öğretilmesi Şiddet mağdurlarıyla uygun görüşme yöntemleri 1.Şiddet ve aile içi şiddet kavramları, aile içi şiddetin kendi içinde sınıflandırılması 2.Polis adaylarına kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık duygusu kazandırılması 3.Şiddet mağdurlarının sahip olduğu hukuki ve sosyal haklar ve bu haklardan faydalanabilmeleri için izlenecek prosedürün öğretilmesi 4.Şiddet mağdurlarıyla ilk müracaatlarında mağdurlarla gerçekleştirecekleri görüşmelerde nasıl davranmaları gerektiğinin öğretilmesi 5.Son olarak teorik birikime sahip, şiddet mağdurlarının psikolojini anlayabilen, onların sosyal ve hukuki haklarını bilen, aile içi şiddetin türlerine göre hangi yaklaşımların sergilenmesi gerektiğinin bilincinde olan, stres ve öfkesini nasıl kontrol edebileceğinin farkında olan öğrencilerin teorik düzeyde sahip olduğu bu bilgileri gerçek hayatta davranışa dönüştürmelerinin sağlanması yer almalıdır. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

24 POLİS ADAYLARININ AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI BİLGİ, TUTUM VE BECERİ EĞİTİMİ
03-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında 205 öğrenci eğitildi Bu uygulanması planlanan modelin başarısının ve uygulanabilirliğinin test edilmesi ve hizmet sunulacak olan halkın beklentilerinin karşılanması amacıyla Mayıs 2011 tarihleri arasında Malatya PMYO’dan mezun olacak olan 205 öğrenciye alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve hukukçular tarafından verilen teorik eğitim ardından öğrencilerde davranış değişikliği olup olmadığının ölçülmesi, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve teorinin pratikle kaynaştırılması amacıyla psikodrama konusunda uzun yıllar çalışmalar yapmış olan uzmanlar nezaretinde, öğrencilerin teoride öğrendiklerini uygulamaya aktarmalarını sağlamak için psikodrama yönteminin kullanıldığı bir eğitim verilmiştir. Bu eğitim bir sonraki sunuda sunulan plan çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve eğitime katılanlardan oldukça olumlu geri bildirimler alınmıştır. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

25 EĞİTİM PROGRAMI KONU SÜRE
Adli Tıp Yönünden Aile İçi Şiddetin Tanımı Ve Aile İçi Şiddeti Etkileyen Faktörler 24 saat Aile İçi Şiddetin Sosyal Boyutu 15 saat Aile İçi Şiddetin Hukuki Boyutu Şiddet Mağdurlarının Sahip Olduğu Sosyal Yardımların İçerikleri 6 saat Konukevinde Kalan Şiddet Mağdurlarının Psikolojik Durumları 9 saat Psikodrama Yöntemiyle Aile İçi Şiddetin Anlatılması 60 Saat Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

26 BECERİ ve TUTUM EĞİTİMİ
Malatya PMYO son sınıf öğrencilerine “şiddet gören mağdurlarla görüşme tutum ve becerisi kazandırmak üzere” Mayıs 2011 tarihleri arasında 09:30-15:00 saatleri arasında psikodrama teknikleriyle uygulamalı eğitim gerçekleştirilmiştir Öğrenciler 9 gruba ayrılmış, her gruba bir psikodrama yöneticisi ve bir yardımcısı verilmiştir Daha sonraki çalışmaya ısınma oluşturmak üzere “duygu heykeli” tekniği uygulanmıştır Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

27 PSİKODRAMA Her gruba daha önceki olgu örneklerinden hazırlanan senaryolar verilerek psikodrama yöntemleriyle sahnelenmesi sağlanmıştır Senaryolarda şiddet mağduru, uygulayıcısı ve çocuk tanıklar olmasına dikkat edilmiş, polis adaylarının onlarla görüşmeleri de ayrıca değerlendirilmiştir Senaryo sahnelenirken yönetici yardımcısı, polis adayını görüşme sırasında yapması ve yapmaması gerekenler açısından (bir kontrol listesi üzerinden) değerlendirmiştir Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

28 PSİKODRAMA Oyun sahnelendikten sonra polis adayının görüşmesi ile ilgili geribildirim vermiş ve görüşme sırasında neleri uygun yaptığı, neleri uygun yapmadığı ya da eksik bıraktığı tek tek iletilmiştir Geribildirim sonrasında her grup yeni bir senaryo üzerinde çalışmıştır Son oturumda büyük sahnede iki senaryo üzerinde ortak bir çalışma yapılmıştır Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

29 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

30 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

31 DEĞERLENDİRME İlk ve son uygulamalar arasında uygun görüşme teknikleri açısından belirgin bir fark olduğu gözlenmiştir Görüşmede akıcılığı sağlama ve uygun soruları yöneltmede güçlük her grupta gözlenen ortak bir sorun olarak saptanmıştır Sahnelemeler sırasında öğrencilerin kendilerini "hak verme mercii" olarak algılayabildikleri ve taraflı davranabildikleri gözlenmiştir Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

32 DEĞERLENDİRME Polis rolündeki öğrencilerin, mağdura sorun çözümü konusunda bilgilendirme yaparken kuramsal eğitim sırasında aldıkları hukuksal ve sosyal hizmet bilgilerini aktardıkları ancak diğer seçenekleri dile getirmedikleri gözlenmiştir Şiddeti uygulayanlar ve şiddete tanık olan çocuklarla görüşmeler sırasında uygun olmayan tutumlara sık rastlanmıştır Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

33 SONUÇ İlk müracaatta doğru davranışın sergilenmesi
Hukuki ve sosyal hakların öğrenilmesi Farkındalık duygusunun geliştirilmesi Bilginin davranışa dönüştürülmesi Bu çalışma hem polisin halkla ilişkilerinin güçlenmesi, hem de sosyal anlamda mağdurların mağduriyetlerini giderilmesi ve vatandaşın devlete olan güvenin artması anlamında pek çok kazanım sağlamıştır. Bu çalışma tüm PMYO’ında hayata geçirildiğinde şiddet mağduru kadınların polisler tarafından bulundukları psikolojik durum dikkate alınarak profesyonel anlamda karşılanması, sosyal ve hukuki haklarını eksiksiz bir şekilde öğrenmeleri ve izlenmesi gereken prosedürler hakkında bilgi sahibi olmaları, daha sağlıklı karar almalarına ve şiddete tanık olan çocukların da çok kısa sürede daha sağlıklı bir çözümün parçası olmasına katkı sağlayacaktır. Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011


"AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ POLİSE BAŞVURULARINDA POLİSİN UYGUN DAVRANIŞ MODELLERİNİN KAZANDIRILMASI Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları