Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD İbrahim AZCAN 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili 1 Suç Önleme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD İbrahim AZCAN 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili 1 Suç Önleme."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD İbrahim AZCAN 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili 1 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

2  Aile içi şiddet ve kolluk güçleri  Çalışmanın amacı  Çalışmanın yöntemi  Malatya örneğinde aile içi şiddet mağdurlarının profili  PMYO öğrencilerinin aile içi şiddet konusundaki algısı  PMYO’larda mevcut durum  Polis adaylarının aile içi şiddete karşı bilgi, tutum ve beceri eğitimi  Sonuç 2 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

3  Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadına yönelik aile içi şiddet önemli bir toplum sorunu olmayı sürdürmektedir  Türkiye’de, ülke genelini kapsayan bir çalışmada evli ve/veya başından evlilik geçen kadınların %3.3’ünün eşleri ile sık sık kavgaya varan tartışmalar yaptıkları, %10.1’inin eşlerinden sık sık ya da ara sıra dayak yedikleri ve %12.3’ünün hakarete uğradıkları bildirilmektedir (Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1998) 3 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

4  Toplumların cinsiyet ayrımcılığına dayalı değerleri kadına yönelik şiddetin algılanma biçiminde ve çözümünde belirleyici olmaktadır 4 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

5  Kültür ve cinsiyet ayrımcılığı ilişkisi  Kolluk güçlerinin ön yargıları  Polisin yanlış geleneksel yaklaşımları  Bürokratik sorunların karmaşıklığı 5 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

6 6  Bu nedenle aile içi şiddet mağdurlarının polis ile ilgili her türlü irtibat, ilişki, adli ve bürokratik süreçlerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır  Polis adaylarının eğitimleri sırasında konuya ilişkin farkındalıkla birlikte uygun tutum ve davranış kazanmalarını sağlamak önemli bir başlangıç olacaktır 6 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

7  Şiddet mağdurlarının polise ilk müracaatlarında uygun davranış modellerinin sergilenmesini sağlamaktır 7 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

8 8  Aile içi şiddet konusunda polis tutumlarına ilişkin sorun alanlarının saptanması  Aile içi şiddet kavramının PMYO öğrencileri tarafından nasıl algılandığının saptanması  Müfredatın incelenerek aile içi şiddete yönelik içeriğin belirlenmesi ve eksikliklerin saptanması  Aile içi şiddetin farklı boyutlarını içeren 69 saatlik kuramsal eğitim  Aile içi şiddet mağdurlarına uygun polis müdahalesi kazandırmaya yönelik psikodrama teknikleri ile beceri eğitimi 8 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

9  Polis merkezlerinde, KAMER VAKFI ve Kadın Konukevinde 35 olgu ile yapılan görüşmeler  Benzer olayların olumlu olumsuz olarak sınıflandırılması  Örnek olgu senaryoları hazırlanması 9 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

10  Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında KAMER Vakfı ve Kadın Konuk Evi vasıtasıyla aile içi şiddete maruz kalmış 16-65 yaş arası35 kadınla yapılan mülakatta elde edilen veriler şunlardır;  Şiddete maruz kalanların büyük bir bölümünü 26-35 yaş (%34) arası, ilköğretim (%38) ve lise (%31)düzeyinde eğitim almış, evli (%57) ve ev hanımı (%66) kadınlar oluşturmaktaydı

11 11 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Tablo 1. de görüldüğü üzere oranları farklı da olsa Malatya ölçeğinde 16 ile 65 yaş arasındaki kadınların şiddete maruz kaldığı görülmektedir. Tablo 2. de görüldüğü üzere şiddete maruz kalan kadınların eğitim durumlarının da farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Okuma, yazma bilmeyen kadının da, yüksek öğrenim gören kadının da farklı oranlarda aile içi şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Tablo 1. Mağdurların Yaşı YAŞSAYI% Belirtilmemiş514 16-25720 26-351234 36-45720 46-5539 56-6513 Tablo 2. Mağdurların Eğitim Durumu Eğitim DurumuSayı% Belirtmemiş411 Okuma Yazma Bilmiyor617 İlkokul929 Ortaokul39 Lise1131 Üniversite26

12 12 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Şiddet mağduru kadınların sosyal statüleri incelendiğinde, Tablo 4.de görüleceği üzere karşımıza geniş bir yelpaze çıktığı gözlenmektedir. Ancak mağdur olanların büyük çoğunluğunun ev kadını olduğu gözlenmektedir. Tablo 3. de şiddete maruz kalan kadınların büyük bölümünün çocuk sahibi olduğu görülmektedir. Tablo 4. Mağdurların Sosyal Statüsü StatüSayı% Belirtmemiş26 EvHanımı2366 Memur411 Serbest Meslek39 Avukat12 Öğrenci26 Tablo 3. Mağdurların Çocuk Sayıları Çoçuk SayısıSayı% Belirtmemiş39 0 Çocuk720 1 Çocuk617 2 Çocuk823 3 Çocuk823 4 ve Üzeri Çocuk38

13 13 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Mağdurların medeni durumu incelendiğinde ise %57 oranında evli oldukları tespit edilmiştir. Burada dikkati çeken konu ise %17’lik oramla boşanmış olan kadınların evlilik bağı hukuki olarak sonlanmış olsa da şiddete maruz kalmaya devam ettiğidir. Şiddet uygulayanların profili incelendiğinde ise kadınların büyük çoğunluğunun eşlerinden ve yakın akrabalarından şiddet gördüğü gözlenmektedir. Tablo 6. Mağdurlara Şiddeti Uygulayanlar Şiddeti UygulayanSayı% Eş2571 Erkek Kardeş13 Baba13 Eşi ve Öz Ailesi26 Eşi ve Eşinin Ailesi38 Komşu26 Enişte13 Tablo 5. Mağdurların Medeni Hali Evlilik DurumuSayı% Evli2057 Boşanmış617 İmam Nikahlı39 Bekar514 Birlikte Yaşıyor13

14 14 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Tablo 8. Tekrarlanan Şiddet Tekrarlayan ŞiddetSayısı% Belirtilmemiş1543 Var1954 Yok13 Tablo 7. Mağdurlara Uygulanan Şiddetin Türü Şiddetin TürüSayı% Belirtmemiş13 Ekonomik ve Fiziksel13 Fiziksel ve Psikolojik1542 Psikolojik ve Ekonomik13 Psikolojik411 Fiziksel1131 Cinsel27 Şiddetin türlerini incelediğimizde ise yine geniş bir yelpaze ile karşılaşılmaktadır. Ancak fiziksel ve psikolojik şiddetin öne çıktığı dikkatleri çekmektedir. Şiddetin tekrarlanma oranı incelendiğinde ise %54 oranında kadının tekrarlanan şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir.

15 15 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Tablo 10. Mağdurlara Karşı Polisin Tutumu Polisin TutumuSayı% Belirtilmemiş1131 Kötü1646 İyi823 Tablo 9. Mağdurların Polisten Beklentileri Polisten BeklentiSayı% Belirtilmemiş1440 Yardım Alma ve Güvenlik411 Yardım Alma411 Güvenlik1338 Mağdur kadınların beklentileri incelendiğinde ise, polisten en büyük beklentinin güvenlik ve ilgi ile yol gösterecek nitelikteki yardım talebi gelmektedir. Polisin tutumu ve davranışı ile ilgili olarak mağdur kadınlardan polise başvuranlar arasında %46’sının negatif bir kanaat taşıdığı görülmüştür.

16 16 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Tablo 11. Polisin Mağdurların Sosyal Haklarına İlişkin Yönlendirmesi Sosyal Haklarla İlgili YönlendirmeSayı% Belirtilmemiş1542 Var925 Yok1133 Tablo 12. Polisin Mağdurların Hukuki Kurallara İlişkin Yönlendirmesi Hukuki Kurallara İlişkin Yönlendirmesayı% Belirtilmemiş1543 Var720 Yok1337 Mağdurların %33’ü polisin sosyal haklar konusunda %37’side hukuki hakları kendilerini bilgilendirmediği ve yönlendirmediğini beyan etmektedirler.

17 17 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Tablo 13. Polisin Sorunu Çözmek İçin Hukuk Dışı Yollar Kullanması Sorunu Çözmek İçin Hukuk Dışı Yollar KullanmaSayı% Belirtilmemiş1954 Var823 Yok823 Tablo 14. Polisin Mağdurlara Karşı İlgisi İlgisizlikSayı% Belirtilmemiş1440 Var1235 Yok925 Mağdurların %23’ü polisin olayı hukuk dışı yollarla çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiğini belirtmişlerdir. Mağdurların %35’i polisin kendilerine ilgisiz davrandığını belirtirken, ancak %25’i polisin kendilerine ilgili davrandığı yönünde algıya sahip olduklarını belirtmişlerdir.

18 18 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Tablo 15. Polisin İşlemleri Eksik Yapması Eksik İşlem YapmaSayı% Belirtilmemiş1542 Var1132 Yok926 Mağdurların %32’si polisin eksik işlem yaptığını belirtirken ancak %20’si polisin işlemleri tam anlamıyla yaptığını ifade etmişlerdir. Mağdurların %20’si polisin zamanında müdahale etmediğini belirtirken buna karşılık %32’si ise polisin zamanında müdahalede bulunduğunu ifade etmiştir.

19 19 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 Tablo 17. Polisin Mağdurlara Empati Kurması Empati KurmaSayı% Belirtmemiş1440 Var720 Yok1440 Mağdurların %40’ı polisin sorunlarıyla ilgili empatik olmadığını ifade ederken sadece %20’si polisin kendilerini anlayabildiğine vurgu yapmıştır.

20  Aile içi şiddet kavramının PMYO öğrencileri tarafından algılanmasının aile içi şiddete maruz kalan mağdurlara yönelik davranışlar üzerinde belirleyici bir rol oynayacağına inanılmaktadır.  Bu anlayışla eğitim süresi içinde 189 PMYO öğrencisine tatbik edilen anket çalışmasında elde edilen anket sonuçları aile içi şiddet kavramının bazı alanlarda evrensel algılamalara göre sapmalar gösterdiği görülmektedir. 20 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

21 21 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 21 Soru Doğru % Yanlış % Bir kadının çalışması için eşinden mutlaka izin alması gerekir. 155 %82 34 %18 Evlendikten sonra eşi istemiyorsa kadın işi bırakmalıdır. 136 %72 53 %28 Para konusunda eşler hesaplayıp ayrı ayrı harcama yapabilmelidir. 118 %62 %1 belirtilmemiş 70 %37 Erkeğin karısına isteği dışında takma isimle hitap etmesi normaldir. 27 %14 162 %86 Erkeğin istemediği bir akrabası ile kadının görüşmemesi doğrudur. 135 %71 54 %29 Erkek her istediğinde kadının kocasının cinsel isteğini karşılamalıdır. 83 %44 106 %56 Erkeğin, karısı ile isteği dışında cinsel ilişki tecavüzdür. 143 %76 46 %24 Karısı suç işlediğinde erkeğin dövmesi doğrudur. 38 %20 151 %80 Başlık parası ile evlenmek kadını meta olarak görmektir. 160 %85 29 %15 Yemek yapmayan kadının dövülmesi doğrudur.35 %19 154 %81

22  Polis Okullarında aile içi şiddet konulu eğitimler mevcut değil  Yeni bir eğitim içeriğine ihtiyaç duyulmaktadır 22 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

23  Şiddet ve aile içi şiddet kavramları, aile içi şiddetin sınıflandırılması  Polis adaylarına kadına yönelik şiddet konusundaki sorunlar hakkında farkındalık duygusu kazandırılması  Şiddet mağdurlarının sahip olduğu hukuki ve sosyal haklar ve bu haklardan faydalanabilmeleri için izlenecek prosedürün öğretilmesi  Şiddet mağdurlarıyla uygun görüşme yöntemleri 23 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

24  03-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında 205 öğrenci eğitildi 24 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

25 25 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011 KONUSÜRE Adli Tıp Yönünden Aile İçi Şiddetin Tanımı Ve Aile İçi Şiddeti Etkileyen Faktörler 24 saat Aile İçi Şiddetin Sosyal Boyutu15 saat Aile İçi Şiddetin Hukuki Boyutu15 saat Şiddet Mağdurlarının Sahip Olduğu Sosyal Yardımların İçerikleri 6 saat Konukevinde Kalan Şiddet Mağdurlarının Psikolojik Durumları 9 saat Psikodrama Yöntemiyle Aile İçi Şiddetin Anlatılması 60 Saat

26  Malatya PMYO son sınıf öğrencilerine “şiddet gören mağdurlarla görüşme tutum ve becerisi kazandırmak üzere” 14-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında 09:30-15:00 saatleri arasında psikodrama teknikleriyle uygulamalı eğitim gerçekleştirilmiştir  Öğrenciler 9 gruba ayrılmış, her gruba bir psikodrama yöneticisi ve bir yardımcısı verilmiştir  Daha sonraki çalışmaya ısınma oluşturmak üzere “duygu heykeli” tekniği uygulanmıştır 26 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

27  Her gruba daha önceki olgu örneklerinden hazırlanan senaryolar verilerek psikodrama yöntemleriyle sahnelenmesi sağlanmıştır  Senaryolarda şiddet mağduru, uygulayıcısı ve çocuk tanıklar olmasına dikkat edilmiş, polis adaylarının onlarla görüşmeleri de ayrıca değerlendirilmiştir  Senaryo sahnelenirken yönetici yardımcısı, polis adayını görüşme sırasında yapması ve yapmaması gerekenler açısından (bir kontrol listesi üzerinden) değerlendirmiştir 27 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

28  Oyun sahnelendikten sonra polis adayının görüşmesi ile ilgili geribildirim vermiş ve görüşme sırasında neleri uygun yaptığı, neleri uygun yapmadığı ya da eksik bıraktığı tek tek iletilmiştir  Geribildirim sonrasında her grup yeni bir senaryo üzerinde çalışmıştır  Son oturumda büyük sahnede iki senaryo üzerinde ortak bir çalışma yapılmıştır 28 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

29 29 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

30 30

31  İlk ve son uygulamalar arasında uygun görüşme teknikleri açısından belirgin bir fark olduğu gözlenmiştir  Görüşmede akıcılığı sağlama ve uygun soruları yöneltmede güçlük her grupta gözlenen ortak bir sorun olarak saptanmıştır  Sahnelemeler sırasında öğrencilerin kendilerini "hak verme mercii" olarak algılayabildikleri ve taraflı davranabildikleri gözlenmiştir 31 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

32  Polis rolündeki öğrencilerin, mağdura sorun çözümü konusunda bilgilendirme yaparken kuramsal eğitim sırasında aldıkları hukuksal ve sosyal hizmet bilgilerini aktardıkları ancak diğer seçenekleri dile getirmedikleri gözlenmiştir  Şiddeti uygulayanlar ve şiddete tanık olan çocuklarla görüşmeler sırasında uygun olmayan tutumlara sık rastlanmıştır 32 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011

33  İlk müracaatta doğru davranışın sergilenmesi  Hukuki ve sosyal hakların öğrenilmesi  Farkındalık duygusunun geliştirilmesi  Bilginin davranışa dönüştürülmesi 33 Suç Önleme Sempozyumu - Bursa 2011


"Prof. Dr. Süheyla Ünal İnönü Üniversitesi Psikiyatri AD İbrahim AZCAN 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili 1 Suç Önleme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları