Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜVENLİK PROJELENDİRME ıı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CİHAN BAYRAKTAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜVENLİK PROJELENDİRME ıı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CİHAN BAYRAKTAR"— Sunum transkripti:

1 GÜVENLİK PROJELENDİRME ıı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CİHAN BAYRAKTAR
 SWOT ANALİZİ  GÜVENLİK PROJELENDİRME ıı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CİHAN BAYRAKTAR

2 SWOT (KEFE) ANALİZİ S Strength : Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tespit edilmesi demektir. W Weakness : Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tespit edilmesi demektir. O Opportunity : Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir. T Threat : Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir. SWOT GZFT KEFE Strength Güçlü Yanlarınız Kuvvetli Yönler Weakness Zayıf Yanlarınız Eksik Yönler Opportunity Fırsatlar Threat Tehlikeler Endişeler

3 SWOT ANALİZİ NEDİR ? SWOT Analizi: Bir kurum veya kuruluşun ve bulunduğu çevrenin değerlendirilmesinde kullanılan bir planlama ve organizasyon aracıdır. İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur.

4 Bu tekniklerden biri olan "SWOT Analizi", firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

5

6 SWOT Analizi kullanımı oldukça basit olan bir firmanın ya da kurumun stratejik olarak kendi durumunu ölçebilmesi için kullanabileceği bir stratejik planlama aracıdır. Kurumun kendi içindeki faktörleri dışarıdan gelen faktörlerle sistemli şekilde karşılaştıran bir araçtır. İçerideki faktörler basitçe Güçlü yanlar ve Zayıf yanlar dışarıdaki faktörler ise Fırsatlar ve Tehditler olarak nitelendirilir.

7 Organizasyonlarda SWOT analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak, SWOT analizi yapılarak organizasyonun mevcut durumu tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile organizasyonun karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılır. Bu anlamda SWOT bir "mevcut durum" analizidir. SWOT aynı zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. Bu ikinci anlamda SWOT bir "gelecek durum" analizidir.

8 İÇTEN GELEN ETKİLER DIŞTAN GELEN ETKİLER
STRENGTHS ( GÜÇLÜ YÖNLER): İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun güçlü yanları. (olumlu hususlar) WEAKNESSES ( ZAYIF YÖNLER): İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun zayıf yanları. (olumsuz hususlar) DIŞTAN GELEN ETKİLER OPPORTUNİTİES ( FIRSATLAR ): Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar, fırsatlar. ( olumlu hususlar) THREATS ( TEHDİTLER): Dış çevreden gelen tehditler.

9 NEDEN SWOT ANALİZİ ? Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar.

10 SWOT ANALİZİ NİÇİN KULLANILIR ?
Bir kurum veya kuruluşun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir. Planlama yaparken, Sorun tanımlamada ve çözümlemede, Strateji oluştururken, Analitik kararlarda kullanılır.

11 SWOT ANALİZİ NİÇİN ÖNEMLİDİR ?
SWOT Analizi, bir planın geliştirilmesi veya bir sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracıdır. SWOT ANALİZİNİN AMACI Mevcut Durum Analizi (Fotoğraf Çekme) Bir Fikrin, Projenin Değerlendirilmesi (Karar Verme)

12 SWOT NE ZAMAN KULLANILMALI ?
Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde

13 İçsel Unsurlar : Dışsal Unsurlar :
Teknik, mali, bilgi gibi faktörler açısından kontrol edilebilen unsurlardır. Bu nedenle müdahale mümkün alanlardır. Operasyon alanlarıdır. Dışsal Unsurlar : Sosyolojik, ekonomik, demografik, iklimsel, ticari ve benzeri durumları içeren unsurlardır. Bu nedenle incelenen örgütün, sistemin, projenin dışında kontrol edilemeyen unsurlardır. İzleme, dikkate alma ve karar verme alanlarıdır.

14 SWOT ANALİZİ YAPARKEN İZLENECEK İŞLEM SIRASI
YÖNTEM Farklı birim ve alanlardan kişilerin bir araya gelmesi Çapraz fonksiyonel takım yaklaşımı ve kolaylaştırıcı katkısı Çevresel değişimlere karşılık sistem yeteneklerinin haritasının çıkarılması Deneyimlere ve farklı gözlemlere dayalı öznel bilgilerin anlamlı bir halde düzenlenmesi Birinci Adım Beyin Jimnastiği: Elde edilen bulgular SWOT analizinde temel çıkış noktası olarak değerlendirilir.

15 İkinci Adım Çalışma Masalarının Oluşturulması 1- Güçlü Yanlar Masası
2- Zayıf Yanlar Masası 3- Tehlikeler Masası 4- Fırsatlar Masası Her çalışma masasının bir yazıcısı ve sözcüsü olacaktır. Çalışma Masaları bir tek orkestra şefine bağlıdır. Çalışma Masaları kendi konularında ortak fikir birliğine varmaları gerekmektedir. Ortak düşünceler öncelik sırasına göre sıralanır.

16 SWOT ANALİZİNDE İLK YAPILACAK İŞ TÜM BU FAKTÖRLERİ ALT ALTA YAZMAKTIR;
GÜÇLÜ YÖNLER: Avantajlarınız neler ? Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyorsunuz ? Fikri hayata geçirmede hangi tip özgün veya düşük maliyetli kaynaklara sahipsiniz ? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler ? Gerçekçi olun ,tüm karakteristiklerinizi sıralayın. Farklılıklarımız neler?

17 ZAYIF YÖNLER Geliştirmeniz gereken yönler nelerdir ?
Hangi durumlardan kaçınmamız gerekir ? Neleri kötü yapmaktasınız ? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var ? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler ? Neler iyi gitmiyor? Neleri düzeltmemiz gerekiyor? Dışarıdan zayıf gözüken yönlerimiz?

18 Sizi bekleyen iyi fırsatlar nelerdir ?
FIRSATLAR Sizi bekleyen iyi fırsatlar nelerdir ? Teknolojideki son değişimlerden nasıl faydalanabilirsiniz ? Kurallardaki son değişimlerden nasıl faydalanabilirsiniz ? Güçlü yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ? Zayıf yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ? Çevremizdeki mevcut gelişmeler neler? Ekonomik Teknolojik Politik Sosyo-kültürel Çevresel Hukuki

19 TEHDİTLER Önünüzde hangi engeller var ? Rakipleriniz ne yapıyor ?
Teknolojideki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Kurallardaki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Güçlü yönleriniz tehdite dönüşebilirmi ? Zayıf yönleriniz tehdite dönüşebilirmi? Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız ? Rakipleriniz ne yapmaktalar ? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu ? Finansal sorunlarınız var mı ? Mevcut engeller neler?

20 SONUÇ: Rakiplerde tehdit edici gelişmeler var mı?
Hedef kitlenin beklentilerinde değişiklikler var mı? Bütçe, kaynak problemleri var mı? Tehdit edici gelişmeler var mı? SONUÇ: Güçlü yönler ile fırsatların uyumlaştırılması: Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması. Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi. Tehditlerin güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülmesi.

21 Uygulama Alanlarından Bazı Örnekler
Bazı Anahtar Özellikler Genellikle on kişiden küçük gruplar ile yapılır. Beyin Fırtınası teknikleri kullanılarak uygulanabilir. Fırsatların belirlenmesinde somut çözümler üretmek yerine sorunun araştırılması ve çözümlenmesi ön plandadır. Uygulama Alanlarından Bazı Örnekler Pazar Yapısı İşgücü-İnsan kaynakları Metod-Süreçler Malzeme-Tedarik Makina-Teçhizat Mali Yapı

22 SWOT MATRİSİ OLUŞURKEN 4 SORU SORULUR
1. Her bir güçlü yanımızı nasıl kullanabiliriz? 2. Her bir zayıf yanımızı nasıl düzeltiriz? 3. Her bir fırsatı nasıl değerlendiririz ? 4. Her bir tehdidi nasıl bertaraf ederiz ?

23 SWOT ANALİZİ’ NDE SORUNLAR
SWOT matrisinde yapılan analizlerin anlık olduğu ve dış ve iç çevrenin dinamik bir yapıya sahip olduğu ve sürekli değiştiği düşünülürse, uzun vadede bu analizin belirli zaman aralıklarında tekrarlanması gerekmektedir. Metodun içinde geleceğe yönelik bir aşama olmasına rağmen, bu aşama geleceğin belirsizlikleri ile baş edebilmekten uzaktır. Modelde ayrıca alternatiflerin hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı olacakları üzerine herhangi bir analiz yer almamaktadır.

24 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ
Güçlü Yönler: Yabancı sermayenin üretim ve tasarım teknolojilerinin Türkiye’ye getirilmesi ve yan sanayi ile birlikte Türkiye’de uygulama olanağı bulması sayesinde yurtdışındaki araç modellerinin eş zamanlı olarak üretilebilmesi. Sanayinin teknolojik alt yapısının genel olarak uluslararası düzeyde oluşu AB ülkelerine ihracat deneyimi Dağıtım/pazarlama ağının yaygın oluşu Gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığı bağlamında stratejik coğrafi konum

25 İhracata yönelik ürünlerin AB ülkelerine serbest dolaşım olanağının bulunması
Gümrük Birliği nedeniyle hammadde ve ara girdilerin yurtiçi piyasasına bağımlı olunmaması Gümrük Birliği kapsamında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkelerle yeni ihracat olanaklarının ortaya çıkması Rekabetçi işgücü maliyeti Savunma sanayinin temelini oluşturması

26 Zayıf Yönler: Düşük kapasite kullanımı ve bundan kaynaklanan yüksek maliyet Yetersiz ve istikrarsız iç talep Gümrük Birliği mevzuatı ve AB uyum süreciyle GATS anlaşmalarında tarife dışı engellerin konamaması ve uygulanan yanlış ithalat politikaları AB ile entegrasyon sırasında karşılaşılacak çokuluslu şirketlerin seri üretim, yoğun rekabet, düşük maliyetle üretim, ürünün yüksek kalitesi, her yıl değişik modellerle piyasaya girmesinin ve kullandığı teknolojik yeniliklerin yarattığı avantajların yerli şirketleri olumsuz etkilemesi Ana ve yan sanayi arasındaki işbirliği eksikliği

27 Ar-Ge çalışmalarının ve yatırımlarının dünya ortalamasının çok altında kalması
Vergilerin yüksekliği Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık Ulusal teknoloji üretim politikalarının yetersizliği KOBİ tanımının yetersiz ve belirsiz olması nedeniyle yan sanayi kuruluşlarına reel ve düzenli destek sağlanamaması Yüksek reel faiz ve temel girdi maliyetleri Tasarruf oranlarının düşüklüğü ve yabancı sermayeye duyulan ihtiyaç

28 Ar-Ge çalışmalarının dünya teknolojileriyle entegrasyonu
Fırsatlar: Ar-Ge çalışmalarının dünya teknolojileriyle entegrasyonu Kişi başına düşen taşıt sayısının düşüklüğü nedeniyle yüksek potansiyel talep Genç nüfusun ileriye dönük satın alma gücü potansiyeli oluşturması Yakın çevre pazarlarına ihracat potansiyeli Kentleşme ve tüketim kalıplarının değişmesi Bölgesinde uluslararası üretim merkezi için tek aday ülke olma niteliği Türkiye’de inşaat, karayolu ulaştırma ve turizm sektörlerindeki gelişme potansiyeli AB ile entegrasyon sürecindeki gelişmeler

29 Aşırı vergilerden kaynaklanan efektif talepteki yetersizlik
Tehditler : Aşırı vergilerden kaynaklanan efektif talepteki yetersizlik Yabancı sermayenin gelişen diğer pazarlara yönelmesi Küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak küresel satın alma politikalarının uygulanmasından yerel sanayinin olumsuz etkilenmesi Gümrük Birliği Kararı sonrasında ithalatın artması Ekonomik istikrarsızlık nedeniyle sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanamaması Gelir dağılımının dengesiz yapısı Özellikle AB’den kullanılmış taşıt ithalatının serbest bırakılması

30 SONUÇ: Krizlerden etkilenmemek için ürün çeşitliliği önemli
Yaşlı ve eski teknoloji araçlara uygulanan düşük vergi politikası Devlet kurumları arasında koordinasyon eksikliğinin sürmesi Yabancı ürün kullanmanın bir statü haline gelmesi (Kültürel deformasyon) SONUÇ: Krizlerden etkilenmemek için ürün çeşitliliği önemli Mevcudiyetini devam ettirebilmek için tasarım yeteneğine sahip olabilmek çok önemli Mevcudiyetini devam ettirebilmek için esnek üretim kabiliyeti çok önemli Şirket kültürünün şirket stratejisiyle uyumlu olması çok önemli İç pazarla sınırlı kalmak yetersiz, dış pazara satılabilecek rekabetçi ürünler geliştirmek önemli.

31 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 


"GÜVENLİK PROJELENDİRME ıı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ CİHAN BAYRAKTAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları