Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gençlik Çocukluktan yetişkinliğe geçiş – statik/biyolojik ???

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gençlik Çocukluktan yetişkinliğe geçiş – statik/biyolojik ???"— Sunum transkripti:

1 Gençlik Çocukluktan yetişkinliğe geçiş – statik/biyolojik ???
Yaş grubu : ……… Araçsallaştırılan gençlik tanımı ??? (Leyla Neyzi / Demet Lüküslü) Devrimin bekçisi / Bölücü,anarşist / Tüketici / Alternatif katılım yolları – Zoraki Konformizm Zaman, mekan,tarihsel ve toplumsal olayların etkisi? Güç ilişkileri / Özerklik Homojen bir gençlik? Aktif yurttaşlık / özne genç / bugünün genci

2 Gençlik istatistikleri
15-24 yaş 12,5 milyon (%16,7) Medyan yaş 27, 9 / şehirlerde 30 Genç nüfus artışı azalıyor ancak sayıca ve oran olarak küçük de olsa artmaya devam ediyor. Genç nüfus dağılımdaki farklılıklar Göç edenlerin %45,9’u yaş aralığında

3 Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Harcamaları
Gençlerin kendi ayakları üzerinden durabilen özerk, eşit ve aktif yuttaşlar olarak var olabilmeleri için ihtiyaç duydukları kapasite ve yapabilirlikleriyle, toplumsal hayata katılımlarını arttırmak için yapılan kamu harcamaları Toplumsal hayata katılımı destekleyici harcamalar, eğitim süreçlerini destekleyen harcamalar, sivil etkinliklerini destekleyen harcamalar, iş yaşamına geçişlerini destekleyen harcamalar vs

4 Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Harcamaları
Gayrisafi milli hasıla oranları: 2009: % 0,34 2010: % 0,30 2011: % 0,36 2012: % 0,35 Orta ve yüksek öğrenim masrafları dahil edildiğinde: 2012: % 2,05

5 Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Harcamaları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçenin % 82si yüksek öğretim öğrencilerinin burs ve barınma olanaklarına yönelik (yurtkur) % 16 Spora yönelik Toplamda % 67si sadece eğitim sistemi içinde bulunan gençlere yönelik, % 33ü tüm gençlere açık

6 Gençlik Yapısı Genç nüfusun % 60ı eğitim sistemi (OECD,2009)
Genç. Nüfusun % 30u okuyor, %30u çalışıyor, % 40ı ne okuyor ne çalışıyor. (UNDP, 2008) Gençlerşn % 45i eğitim sistemi içinde; %28, çalışıyor, %27si ne okuyor ne çalışıyor. (Konda, 2011) Okullaşma oranları ilkokulda %98 iken orta öğretimde %69 (okulu bırakma yüksek) %44ü açık öğretim olmak üzere 3,5 milyon üniversite öğrenci var / 210 üniversite

7 Gençlik yapısı İş gücünün % 15,72si 15-24 yaş arası
Genç işsizliği %20,7 / genel işsizlik (tarım dışı) %12,9 En yüksek üniversite mezunu işsizliği / %18,5 (oecd,2010) Gençlerin 1/3ünin bir geçim kaynağı var ve çalışanlar arasından en düşük gelir grubundalar Gençlerin %20sinin bir sosyal güvencesi yok Yoksulluk göstergeleri yetişkinlerin iki katı İntiharların %44ü, ceza infaz kurumlarında bulunanların %45i 35 yaş altında.

8 Gençlik Katılımı 2006dan beri 30 yaş altı mecliste olabiliyor
2011 seçimlerinde oy kullanma oranları %86,9 / bunun içinde 15 milyon genç seçmen var (%30) Meclisin yaş ortalaması 51,6 / 30 yaş altı tek milletvekili / 35 yaş altı 20 Siyasi partide aktif olduğunu söyleyen gençler %4,7, kalanların %75i bunu düşünmüyor (UNDP, 2008) Diğer yaş gruplarına göre gençlerin politik üyeliği düşük seviyede (%8), politik aktivizmi normal seviyede (%21). (Civicus,2011) Temel neden geleneksel sisteme güvensizlik: %32,7si hiçbir kuruma güvenmiyor (Konda, 2011 – 2366 genç)

9 Gençlik Katılımı Bilgi Üniversitesi STK Birimi anketine katılan 1014 gencin yarısı politikayla ilgilenmediğini söylüyor (2008) Civicus (2011) raporu da gençlerin günlük hayatlarında siyaset konuşmaktan hoşlanmadıklarını ortaya koyuyor. Siyasi parti üyeliği %1,2 / üye olmayı düşünenlerin oranı %2,6

10 Gençlik Katılımı Dernekler Daire Başkanlığı: 4547 vakıf, dernek (2012) Sendikalar ve meslek odalarıyla birlikte kişiye bir STK / Almanya-Fransa 40 kişiye bir STK Civicus (2011) raporuna göre bu STKların %42si 5 büyük ilde ve katılım eğitimli, şehirde yaşayan, orta ve üst orta sınıftan gelen, yaş arası bireylerde yüksek.

11 Gençlik Katılımı Dernekler Daire Başkanlığı 785 gençlik örgütü, 340 öğrenci derneği (%1,2) Gençlere yönelik hizmet veren dernekler %7,4

12 Gençlik Katılımı Dünya Değerler Anketi (2007) yaş arası gençlerin %12sinin bir STK deneyimi var. Eurobarometer Youth ( 2011) STK üyelik oranı %5, Avrupa Birliği %24 UNDP raporu (2008) STK üyelik oranı %4 : ekonomik,sosyal, politik,aile yapısı

13 Gençlik Katılımı Civicus (2011) 25 yaş altı bireyler diğer yaş gruplarına göre daha yüksek sosyal üyelik oranlarına sahipler (%23) YADA (2010) STKların gönüllülerinin &69,6sı yaş arası ancak yönetimlerde 25 yaş altı oranı sadece %2,1. Konda (2011) yaş arası 2366 kişiden %19,4ünün bir STK üyeliği var, ancak bu oran eğitim sisteminde olmayan ve çalışmayan grupta %4,8.

14 Gençlik Katılımı Bilgi Üniversitesi STK Birimi (2008) yaş arası 1014 genç / İstanbul / okuyan %11,7 spor kulübü %13,8 STK %74,5 bir üyeliği yok / Bunların yarısı düşünüyor Ayrım gençlik STKlarında en az Daha avantajlı kesimlerden ve eğitim seviyesi yüksek ailelerden gelen gençlerin üyelik oranı daha yüksek

15 Gençlik Katılımı UNDP (2008) STK üyeliği olan gençlerin %46sı üniversite öğrencisi veya mezunu

16 Gençlik Katılımı TACSO (2011) – 90 STK %17si merkezi hükümetle, %15i yerel yönetimlere ilişikileri sorun olarak görüyor. Gençlik örgütleri (%15) içinde en görünür sorunlardan finansal sorunlar, özerklik, gönüllü desteğinin yetersizliği, yasal sorunlar, yerel ve merkezi yönetimle sorunlar Gençlik katılımı artıyor, daha çok orta ve üst orta sınıfta/ kariyer odaklı ?

17 Üniversite Gençlerinin Katılımı
Gençlik Çalışmaları Birimi & TOG 726 üniversite öğrencisi %73ü başka şehirde okuyor, sadece %16sı yurtlarda %70i aile dışından maddi destek ihtiyacı / %23ü devlet bursu %30 haklarını biliyor ve ulaşabiliyor %60 kendilerini ifade etmekte sorun %70 üniversite kurumlarıyla sorun / ifade etmekte sorun / sadece %30u çözüm bulabiliyor.

18 Üniversite Gençlerinin Katılımı
%68 Kendilerini ifade edebilecekleri örgütlenmeler var %24ü bu örgütlenmelerle ilişkili / %19 hem üniversitede hem okulda / %32si okul dışında üyeliklere sahip. %25in hiçbir üyeliği yok : İstedikleri gibi bir örgütlenme bulamamak, zaman bulamamak, maddi kısıtlar, işe yaramayacağını düşünmek, başının derde gireceğini düşünmek arasında öğrenciye soruşturma açılmış öğrenci ceza infaz sisteminde (TODİ, 2011)

19 Üniversite Gençlerinin Katılımı
Katılımcıların yarısı öğrencilerin bir araya gelmelerinde engeller olduğunu ortaya koyuyor: üniversite yönetimi, finansal sorunlar, YÖK-hükümet. Etnik konularda, öğrenci haklarıyla ilgili, toplumsal cinsiyet ve LGBT çalışmaları alanında çalışan, politik olan, anti- militarist çalışmalar yapan örgütlenmelerin daha çok sıkıntı yaşaması. Sadece %27 öğrenci kulüplerinin varlığını güvencede hissediyor. %50 üniversite desteklemiyor / %42 sorun yaratıyor / %34 cezai yaptırım uyguluyor.

20 Üniversite Gençlerinin Katılımı
ÖTKlar : %70 biliyor / % 60 oy vermemeyi tercih ediyor. Sorunlar: Katılım, Temsiliyet, Seçim

21 Gençlik Örgütlenmeleri
Yasal statüler (dernek, vakıf,gençlik derneği, federasyon, platform, inisiyatif,ÖTK, gençlik meclisleri, öğrenci kulüpleri, siyasi parti gençlik kolları, siyasal gençlik örgütlenmeleri…) Gençlerle çalışma yöntemi (gençler için, gençlerle birlikte, gençler tarafından…) Çalışma alanı (yerel, ulusal, uluslararası…) Çalışma çerçevesi - konusu (hak temelli / yardım temelli / hizmet odaklı) (gençlik,öğrenci,spor,girişimcilik,çevre, kültür, hobi,toplumsal cinsiyet, lgbtt hakları, politika, anti- militarizm)

22 Katılmayan Gençler Katılım? Katılmamak? Temsiliyet? Seçim?


"Gençlik Çocukluktan yetişkinliğe geçiş – statik/biyolojik ???" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları