Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ELİF YAĞLI-NİHAL ŞİRİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ELİF YAĞLI-NİHAL ŞİRİN."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ELİF YAĞLI-NİHAL ŞİRİN

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMLARI • İşçinin sağlık ve emniyetinin işyeri sınırları ve iş dolayısıyla doğan tehlikeler karşısında korunmasını kapsamaktadır. • İşçi sağlığı sağlıklı bir yaşam çerçevesi için gereken sağlık kurallarını içerirken;iş güvenliği daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli teknik kuralları ele alır.

3 İSG TARİHÇESİ • DÜNYA DA; • (MÖ 460-370) Hipokrat-Kurşun zehirlenmesi • (MS 23-77)Romalı Pliny-İlk deri maske • (MS 1500-1800) Rönesans-Meslek hastalıkları • 1788-Baca temizleyicileri yasası • 1802-Çıraklık sağlık ve ahlak yasası • 1824-Yasal sendikal etkinlik,kölelik kalktı • 1833-İngiliz fabrikaları yasası • 1919-ILO kuruluşu ve günümüz

4 • ÜLKEMİZDE; • 1865-Dilaver Paşa Nizamnamesi • 1869-Maadin Nizamnamesi • 1921-Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesi(ilk yasa) • 1924-hafta tatili • 1926-Borçlar yasası • 1930-Belediyeler yasası • 1937-3008 sayılı İş Yasası • 1945-4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Yasası • 1971-1475 sayılı İş Yasası • 2003-4857 sayılı İş Yasası • 2012-6331 sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yasası

5 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, kapsamının genişletilmesi ve konulara bütüncül yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.  Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmasına ilişkin; • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği, • İş güvenliği uzmanlarının görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik • İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği, •İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik olmak üzere 4 yönetmelik 29.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

6 İSG EKONOMİK,SOSYAL VE HUKUKİ BOYUTLARI 1.İşçiler açısından karşılaşılan maliyetler;  Hastalık veya kazanın verdiği acı,  Çalışma gücünün sürekli veya kısmen kaybı,  Gelirin tamamının ya da bir kısmının kaybı,  İş kaybı olasılığı,  Sağlık giderleri.

7 2.İşverenler açısından karşılaşılan maliyetler;  Tıbbi harcamalar,tazminatlar ve diğer ödemeler,  Hasar gören makinaların ve ekipmanın yenilenmesi,  Üretimde düşüş,geçici durma,  İdari gider,  Eğitim gideri,  İşi bırakan işçinin yerine başka işçi bulmak,  Yeni işçinin eğitimi için geçen zaman kaybı,maddi kayıp,  İşletmenin halkla ilişkilerinde yaşanan sorunlardır.

8 SAĞLIK VE GÜVENLİK SORUNLARI  İş Güvenliği Açısından İş Kazaları  İş Güvenliği Açısından Meslek Hastalığı

9 SAĞLIK VE GÜVENLİK SORUNLARI  Stres,  Alkol kullanımı,  Uyuşturucu,  Sigara içme,  İş ortamının fiziksel sorunları,  Gürültü,  Meslek hastalıkları,  İş kazaları,  İşe devamsızlık,  İşten gönüllü ayrılma.

10 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

11 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi; içinde bulunulan şartların ayarlanmasını, risklerin tanımlanmasını, analizini, muamelesini, izlenmesini ve bu süreç boyunca iletişim ve danışmanlığın temin edilmesini ihtiva eder. Risk yönetimi süreci, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin tahmin edilemez doğasına proaktif bir yolla muamele etmek için bir teknik sağlar.

12 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?  Bu sistem;  kuruluşun yapısını,  planlama faaliyetlerini,  sorumlulukları,  uygulamaları,  prosedürleri,  süreçleri ve  İSG sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için kaynakları  kapsar.

13 Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine İhtiyacı Var Mı? Neden?

14 İSG Yönetim Sistemi Belgesi Almanın Yararları  Karlılığı arttırmak,  İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,  Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,  Motivasyon ve katılımı arttırmak,  Ulusal yasa ve Dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,  Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,  Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak,

15 İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI • Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar, • Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar, • Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek, karar verme kabiliyetini geliştirir, • İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları ile uyumu sağlar, • Firmanın imajını ve ününü geliştirir

16 İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN UZUN VADE DE FAYDALARI • Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapılması, • Arzu edilmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının önceden görülebilmesi hüneri nedeniyle düşük işçi tazminatları, •Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçları ve bunun tesisi için iyi hazırlık, •Denetim sürecinin geliştirilmesi, • İş Sağlığı ve İş Güvenliği programlarının uygunluğu, verimliliği ve etkinliği anlamında iyi sonuçlar elde edilmesi, •Organizasyon içinde ve dışındaki grublar arasında gelişmiş haberleşmedir

17 TS 18001 (OHSAS) SERİSİ  OHSAS 18001 :İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu (2001)  OHSAS 18002 :İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 Uygulama Rehberi (Şubat 2004)

18 TS 18001 (OHSAS) STANDARDININ TARİHSEL GELİŞİMİ  1996’da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Rehberi  1997’de Technical report NPR 5001  15 Nisan 1999’da, 13 Kuruluşun katılımıyla British Standards Institution tarafından OHSAS 18001 olarak,13 Kuruluşun  2001 yılında TS 18001 (OHSAS) olarak yayımlandı.

19 OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları Nelerdir ?

20  Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması,  Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar,  İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması,  Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma,

21  İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetlerini en aza indirmek,  Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğinin sağlanması,  Resmi makamlar önünde, organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğunun kanıtlanması ve yasal ceza riskinin azaltılması,  OHSAS 18001, ISO 9001:2000 ve ISO 14001 ile uyumludur, mevcut kalite sistemi OHSAS 18001’i de içererek var olan alt yapı geliştirilir ve daha kapsamlı hale getirilir.  Çalışanların sağlığını dolayısı ile verimliliği ve üretimi de artar.

22 Kuruluşların OHSAS 18001 Karşısındaki Durumu 1.Belgeyi alabilecek durumda olup almayanlar, 2.Hiç ihtiyaç hissetmedikleri halde 6 ay içinde almaya çalışanlar, 3.Almış olup yapısal bozuklukları olanlar, 4.Belge hedefi ile olaya sistematik, bütünsel bir şekilde yaklaşıp hızlı bir şekilde mesafe kaydetmek isteyenler, 5.Alabilecek duruma hızla gelebileceği halde hedefi “olgun – işleyen” bir sistem olduğu için belge hedefi koymadan yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen firmalar.

23 TS OHSAS 18001  Kuruluşun faaliyetleri ile birleştirilen, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek için bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,  Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,  Kuruluşun beyan edilen İSG Politikasına kendi kendine uymayı sağlamak,  Bu gibi uygunlukları diğerlerine göstermek,  Kuruluşun İSG Yönetim Sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini amaçlar.

24 TS OHSAS 18002 TS OHSAS 18002,TS OHSAS 18001 in uygulama rehberi niteliğindedir.

25 Sonuç olarak;  OHSAS 18001, proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.  OHSAS 18001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.  Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir. Teşekkürler…


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ ELİF YAĞLI-NİHAL ŞİRİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları