Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU."— Sunum transkripti:

1 HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU

2 1 http://www.yegm.gov.tr 2 Giriş 3 2 Araştırma Bölgeleri ve Oturulan Konutun Özellikleri Bulgular Demografi 4

3 1 http://www.yegm.gov.tr 3 Giriş

4 4 Amaç ve İçerik Bu araştırmanın genel amacı, halkımızın enerji verimliliği bilinç düzeyinin belirlenmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde halkımızın mesken özellikleri, enerji tüketim bilinci ve tercihleri, enerji verimliliği için aldığı tedbirler ile ulaşım tercihleri araştırılmıştır. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “enerji verimliliği projesi” (ENVER) kapsamındaki faaliyetlerden halkın ne kadar farkında olduğu ve bu faaliyetleri ne kadar uyguladığı incelenmiştir. http://www.yegm.gov.tr

5 5 Yöntem Araştırma, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen seçilmiş 26 ilin kentsel ve kırsal kesimlerinde TÜİK’in belirlediği adreslerde yaşayan, 18 ve üzeri yaş grubundaki toplam 2.531 kişi ile yüz yüze anket tekniği kullanılarak 16 Haziran - 04 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. http://www.yegm.gov.tr

6 6 Örneklem Örneklem, iki aşamalı tabakalı küme yöntemi biçiminde olup, TÜİK’den satın alınmıştır. Belirlenen 2.531 haneden yalnızca bir kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Anketlerin denetim ve kontrolü saha çalışması esnasında kontrolörler tarafından ve sonrasında da telefon ve iç mantık kontrolleri yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların yaklaşık %65’inin apartman dairesinde, %35’inin de müstakil evlerde oturduğu ve katılımcıların yaklaşık %66’sının ev sahibi veya ailesiyle oturduğu, %31’inin de kiracı olduğu tespit edilmiştir. http://www.yegm.gov.tr

7 2 7 Araştırma Bölgeleri ve Oturulan Konutun Özellikleri

8 İSTANBUL BURSA İZMİR ANKARA KONYA ANTALYA ADANA G.ANTEP DİYARBAKIR TRABZON TEKİRDAĞ KOCAELİ BALIKESİR ZONGULDAK MANİSA VAN HATAY KAYSERİ MALATYA ERZURUM KIRIKKALE • MARDİN AĞRI ÇANKIRI SAMSUN 1 İLÇE,1 KÖY 20 GÖRÜŞME 5 İLÇE,1 KÖY 100 GÖRÜŞME 12 İLÇE, 285 GÖRÜŞME 6 İLÇE,1 KÖY 101 GÖRÜŞME AYDIN 3 İLÇE, 2 KÖY 61 GÖRÜŞME 5 İLÇE,2 KÖY 80 GÖRÜŞME 6 İLÇE,2 KÖY 140 GÖRÜŞME 1 İLÇE,1 KÖY 25 GÖRÜŞME 3 İLÇE,2 KÖY 53 GÖRÜŞME 3 İLÇE,1 KÖY 40 GÖRÜŞME 2 İLÇE 61 GÖRÜŞME 6 İLÇE,1 KÖY 71 GÖRÜŞME 35 İLÇE,1 KÖY 690 GÖRÜŞME 13 İLÇE,2 KÖY 230 GÖRÜŞME 3 İLÇE,1 KÖY 70 GÖRÜŞME 1 İLÇE, 13 GÖRÜŞME 6 İLÇE, 71 GÖRÜŞME 7 İLÇE,1 KÖY 100 GÖRÜŞME 1 İLÇE,1 KÖY 22 GÖRÜŞME 6 İLÇE,2 KÖY 80 GÖRÜŞME 1 İLÇE,1 KÖY 24 GÖRÜŞME 3 İLÇE,2 KÖY 60 GÖRÜŞME 4 İLÇE, 40 GÖRÜŞME 2 İLÇE,1 KÖY 30 GÖRÜŞME 2 İLÇE,2 KÖY 44 GÖRÜŞME 1 İLÇE,1 KÖY 20 GÖRÜŞME Örneklem İlleri http://www.yegm.gov.tr 8

9 9 Araştırma Bölgeleri Baz: 2.531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

10 10 Örneklem İlleri Araştırma Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen seçilmiş 26 ilin kent ve kırsal kesimlerinde yaşayan toplam 2.531 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

11 11 Mülkiyet ve Bina Tipi Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Mülkiyet Bina Tipi http://www.yegm.gov.tr

12 12 Bina Yaşı ve Evin Kullanılabilir Alanı (m²) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Bina Yaşı Kullanılabilir m² http://www.yegm.gov.tr

13 13 Evde Yaşayan Kişi Sayısı Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

14 3 14 Bulgular

15 http://www.yegm.gov.tr 15 1. Enerji Verimliliği Bilinci

16 16 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

17 17 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Yerleşim Tipine Göre % Bölgelere Göre % http://www.yegm.gov.tr

18 18 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Katılımcıların büyük oranda (%82,2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarından kent-kır ayrımı fark etmeksizin haberdar olmadığı görülmektedir. Bu çalışmalardan en yüksek oranda haberdar olan bölgeler Karadeniz ve Marmara bölgeleri iken en düşük oranda haberdar olan bölgeler ise Güneydoğu ve Ege bölgeleridir.

19 19 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? (İllere Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

20 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Cinsiyet ve Yaşa Göre % Öğrenim Durumuna Göre % http://www.yegm.gov.tr

21 21 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Mesleklere Göre % http://www.yegm.gov.tr

22 22 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Gelire Göre % Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre % http://www.yegm.gov.tr

23 23 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarından erkekler kadınlara göre, ileri yaş grubundakiler gençlere göre, memurlar ile sanayici ve büyük ölçekli ticaret yapanlar diğer meslek grubundakiler göre daha yüksek oranlarda haberdardırlar. Ayrıca eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve sosyo-ekonomik sınıf seviyesi yükseldikçe söz konusu çalışmalardan haberdar olanların oranı da kademeli olarak artmaktadır. Bakanlık, enerji verimliliği çalışmaları hakkında özellikle düşük gelirlilere, düşük eğitimlilere, kadınlara, gençlere, işçi, ev hanımı, emekli ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini artırmalıdır.

24 http://www.yegm.gov.tr 24 Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalardan nasıl haberdar oldunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 658 (Enerji Verimliliğinden haberdar olanlar)

25 25 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

26 26 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Cinsiyete ve Yaşa Göre %

27 27 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Eğitim Durumuna Göre %

28 28 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Gelire Göre %

29 29 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre %

30 30 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Enerjinin verimli kullanılması gerektiğine inananların en temel sebebi ekonomik neden olarak görülmektedir. Çünkü katılımcıların büyük bir bölümü (%64,4) enerjinin verimli kullanılması gerekliliğine neden olarak “faturaların azaltılması için” şeklinde yanıt vermişlerdir.

31 31 Enerjinin Verimli Kullanılması Sizce Ne Ölçüde Önemli? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

32 32 Enerjinin Verimli Kullanılması Sizce Ne Ölçüde Önemli? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Enerjinin verimli kullanılmasının ne derece önemli olduğu sorulduğunda katılımcılar çok büyük oranda (çok önemli+önemli=%98,4) bunun önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla enerjinin verimli kullanılması konusunda halkın son derece bilinçli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu konuda katılımcıların görüşlerinde çeşitli demografik, bölgesel ve mesken tipleri arasında anlamlı bir farklılık gözükmemektedir.

33 33 Binanızın Enerji Tüketimini ve Enerji Verimlilik Sınıfını Gösteren Bir Enerji Kimlik Belgesine Sahip Olmasını İster misiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

34 34 Binanızın Enerji Tüketimini ve Enerji Verimlilik Sınıfını Gösteren Bir Enerji Kimlik Belgesine Sahip Olmasını İster misiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr “Binanızın enerji tüketimini ve enerji verimlilik sınıfını gösteren bir enerji kimlik belgesine sahip olmasını ister misiniz” şeklindeki soruya katılımcıların yarıdan biraz fazlası (%53,6) olumlu cevap verirken bu konuda cevap vermeyen veya fikir belirtmeyenlerin oranı %30 civarındadır. Bu sonuçlardan, enerji kimlik belgesi konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır.

35 35 Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

36 36 Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre %) (Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

37 37 (Bölgelere Göre %) Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? (Bölgelere Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

38 38 Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? Baz: 5238 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr Bütçe imkanları dahilinde evlerde enerji verimliliğini artırmak için en fazla tercih edilen tedbirin ısı yalıtımı olduğu görülmektedir. Isı yalıtımından sonra ise az yakıt harcayan otomobil sahibi olma tercihi gelmektedir. Evlerde enerji verimliliğini artırmak için herhangi bir tedbir almayı düşünmeyenlerin oranı (%29) ise azımsanmayacak kadar yüksektir.

39 39 Enerji Verimliliği Uygulamaları ile İlgili Çevrenize Tavsiyelerde Bulunuyor musunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

40 40 Enerji Verimliliği Uygulamaları ile İlgili Çevrenize Tavsiyelerde Bulunuyor musunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Enerji verimliliği uygulamaları ile ilgili halkın çevresine tavsiyelerde bulunup bulunmadığı sorulduğunda, katılımcıların yaklaşık %37’sinin bu türden tavsiyelerde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu oran bizce oldukça yüksektir. Çünkü enerji verimliliği bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaşması insanların etkileşimi ve birbirlerine tavsiyelerde bulunmaları ile daha da artacaktır.

41 41 Ailenizi Enerji Verimliliği Konusunda Bilinçlendirmek için Aşağıdaki İfadelerden Hangilerini Tavsiye Ediyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 5238 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

42 42 Ailenizi Enerji Verimliliği Konusunda Bilinçlendirmek için Aşağıdaki İfadelerden Hangilerini Tavsiye Ediyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 5238 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr Enerji verimliliği bilincinin oluşması insanlar arası etkileşim ve tavsiyelerle daha da artacaktır. Enerji tasarrufu veya verimliliği denilince ilk akla gelen şey gereksiz lambaların söndürülmesidir. Araştırmada da katılımcılar enerji verimliliğini artırmak için çevrelerindekilere tavsiyelerde bulunurken en fazla gereksiz lambaların söndürülmesini tavsiye ettiklerini belirtmişlerdir. Bu tavsiyeyi buzdolabı kapaklarının gereksiz açık tutulmaması ve traş olma ve diş fırçalama esnasında muslukların kapalı tutulması tavsiyeleri izlemektedir.

43 http://www.yegm.gov.tr 43 2. Enerji Tüketim Tercihleri

44 44 Günlük Hayatınızda Nerelerde Enerji Harcıyorsunuz? (Çoklu Cevap) Önem sırasına göre sıralanmıştır. Baz: 9648 (Tüm görüşülenlerden önem sırasına göre birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

45 45 Evinizde Hangi Tür Lambalar Kullanıyorsunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

46 46 Evinizde Hangi Tür Lambalar Kullanıyorsunuz ? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

47 47 Sadece Normal Lamba Kullanan Hane Sayısı Baz: 342 (Sadece normal lamba kullananlar baz alınmıştır) http://www.yegm.gov.tr

48 48 Sadece Tasarruflu Lamba Kullanan Hane Sayısı Baz: 1123 (Sadece tasarruflu lamba kullananlar baz alınmıştır) http://www.yegm.gov.tr

49 49 Hem Normal Hem Tasarruflu Lamba Kullanan Hane Sayısı Baz: 1066 (Her ikisinide kullanılanlar baz alınmıştır) http://www.yegm.gov.tr

50 50 Neden Tasarruflu Lamba Kullanmıyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 347 (Sadece normal lamba kullanılanlardan birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

51 51 Neden Tasarruflu Lamba Kullanmıyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 347 (Sadece normal lamba kullanılanlardan birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr Halkın %13,5’i sadece normal lamba kullanırken, %44,4’ünün sadece tasarruflu lamba kullandığı belirlenmiştir. Bu değerlerden tasarruflu lamba kullanımının oldukça yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Tasarruflu lamba kullanmamaya sebep olarak en fazla bu tür lambaların pahalı olduğu belirtilmiştir. Nitekim bu mazeret doğrudur. Ancak kullanıcılara tasarruflu lambaların ilk satın almada pahalı olmasına rağmen uzun vadede diğer lambalara göre daha kazançlı olduğu anlatılmalıdır.

52 52 Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Buzdolabının Enerji Sınıfı Buzdolabının Yaşı

53 53 Evinizde Kullandığınız Buzdolabı Hangi Enerji Sınıfına Ait? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

54 54 Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Çamaşır Makinesinin Enerji Sınıfı Çamaşır Makinesinin Yaşı

55 55 Evinizde Kullandığınız Çamaşır Makinesi Hangi Enerji Sınıfına Ait? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

56 56 Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Bulaşık Makinesinin Enerji Sınıfı Bulaşık Makinesinin Yaşı

57 57 Evinizde Kullandığınız Bulaşık Makinesi Hangi Enerji Sınıfına Ait? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

58 58 Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Klimanın Enerji Sınıfı Klimanın Yaşı

59 59 Evinizde Kullandığınız Klima Hangi Enerji Sınıfına Ait? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

60 60 Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Enerji verimliliği bilinci açısından beyaz eşyaların enerji tüketim miktarı da önemlidir. Bilinçli tüketicilerin beyaz eşya satın alırken dikkat ettiği bir husus da ürünün enerji tüketim sınıfıdır. Katılımcılardan evlerinde kullandıkları buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve klima cihazlarının enerji sınıfına ait oldukları sorulduğunda %39 ile %82 arasında kullandıkları cihazların hangi enerji sınıfına ait olduğunu bilmedikleri tespit edilmiştir.

61 61 Buzdolabınızı Kullanırken Nelere Dikkat Edersiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

62 62 Bulaşık ve/ veya Çamaşır Makinenizde Kullandığınız Sıcak Su Kaynağı nedir? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

63 63 Bulaşık ve/veya Çamaşır Makinenizi Kullanırken Nelere Dikkat Edersiniz? http://www.yegm.gov.tr

64 64 Genellikle Çamaşır Makinenizi Kaç Derecede Çalıştırıyorsunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

65 65 Genellikle Bulaşık Makinenizi Kaç Derecede Çalıştırıyorsunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

66 66 Evinizde en fazla elektrik tüketimine yol açan cihazlardan ilk üç tanesini sıralayınız? (Çoklu Cevap) Baz: 7593 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

67 67 Evinizde, Isınmak İçin Aşağıdakilerden Hangilerini Kullanıyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 2560 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

68 68 Evinizde Hangi Nitelikte Cam Kullanıyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 2558 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

69 69 Evinizde Hangi Nitelikte Cam Kullanıyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 2558 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr Araştırma bulgularına göre katılımcıların çift cam kullanma oranı %60’dır. Ancak %40 civarında bir konutun ise tek cam kullanmaya devam ettiği görülmektedir. EİE’nin de belirttiği gibi Tek camlı pencerelerde ısı kaybı %20’dir. Çift cam kullanarak bu kayıp yarıya indirilebilir. Çift cam uygulamasında öncelikli ısıtılan odalarda yalıtıma öncelik verilmelidir. Pencere ve kapı kenarlarında hava sızıntısını önlemek için pencere bandı ve süngeri kullanabilir.

70 http://www.yegm.gov.tr 70 3. Enerji Verimliliği İçin Alınan Tedbirler

71 71 Beyaz Eşya Alırken Öncelikli Olarak Aşağıdakilerden Hangisine Dikkat Edersiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

72 72 Beyaz Eşya Alırken Öncelikli Olarak Aşağıdakilerden Hangisine Dikkat Edersiniz? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

73 73 Beyaz Eşya Alırken Öncelikli Olarak Aşağıdakilerden Hangisine Dikkat Edersiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Tüketicilerin beyaz eşya satın alırken en fazla dikkat ettiği konuların başında enerjiyi verimli kullanması ve işlevsel olması gelmektedir. Beyaz eşyaların fiyatı ve görünüşü ise tercih sebebi olarak daha alt sıralarda yer almaktadır. Tüketicilerin enerji verimliliğine verdiği önem oldukça yüksek gözükmektedir. Nitekim benzer durum elektrikli ev aletleri satın alırken de karşımıza çıkmaktadır. Halkın %56’sı elektrikli ev aletleri alırken enerji tasarrufuna mutlaka dikkat ettiğini belirtmiştir.

74 74 Elektrikli Ev Aletleri Satın Alırken Enerji Etiketine Bakarak Enerjiyi Tasarruflu Kullanan Ürünler Olmasına Dikkat Ediyor musunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

75 75 Elektrikli Ev Aletleri Satın Alırken Enerji Etiketine Bakarak Enerjiyi Tasarruflu Kullanan Ürünler Olmasına Dikkat Ediyor musunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %)

76 76 Evinizde Su, Elektrik ve Yakıtları (Doğalgaz, Kömür, Fule Oil, Odun vb) Verimli Kullanmak için Aşağıdakilerden Hangilerini Yapıyorsunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

77 77 Evinizde Su, Elektrik ve Yakıtları (Doğalgaz, Kömür, Fule Oil, Odun vb) Verimli Kullanmak için Aşağıdakilerden Hangilerini Yapıyorsunuz? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

78 78 Evinizde Su, Elektrik ve Yakıtları (Doğalgaz, Kömür, Fule Oil, Odun vb) Verimli Kullanmak için Aşağıdakilerden Hangilerini Yapıyorsunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Evlerdeki yakıt, su ve elektrik gibi günlük enerji tüketimi konusunda oldukça duyarlı olduğu anlaşılmaktadır. Sadece evi oda sıcaklığında tutma konusunda hassas davranmadığı görülmektedir.

79 79 Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

80 80 Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

81 81 Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı? (Yerleşim Yerlerine Göre %) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

82 82 (Bölgelere Göre %) Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı? (Bölgelere Göre %) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

83 83 Isı Yalıtımı Yaptırmama Sebebiniz Nedir? (Çoklu Cevap) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

84 84 Isı Yalıtımı Yaptırmama Sebebiniz Nedir? (Çoklu Cevap) (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

85 85 Isı Yalıtımı Yaptırmama Sebebiniz Nedir? (Çoklu Cevap) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr Araştırma sonucuna göre konutların yaklaşık %75’inde duvar ve çatı yalıtımı olmadığı görülmektedir. Oysa enerji tasarrufu açısından bina yalıtımı son derece önemli bir tedbirdir. Isı yalıtımı yapmama nedeni olarak en fazla oranda (%55,7) maliyetin yüksek olması gösterilmektedir. Isı yalıtımı olan bir konut EİE’nin de belirttiği gibi %50’ye yakın daha az enerji harcamaktadır. Tüketici bu sayede yalıtım için harcadığı parayı ise birkaç yıl içinde geri kazanacaktır. Ayrıca ülkesinin ve ailesinin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Ülkemizde enerjinin %26’sı ısınma için kullanılmakta, oysa ülkemizdeki tüm binalarda ısı yalıtımı yapılmış olsa ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanabilir. Isı yalıtımının bir diğer önemi de küresel ölçektedir. Daha az yakıt tüketirsek atmosferimize daha az zararlı gaz salınımı gerçekleşir. Böylece gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.

86 http://www.yegm.gov.tr 86 4. Toplu Taşıma ve Bisiklet Kullanımı

87 87 Şehir İçi Ulaşımda Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Ediyor musunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

88 88 Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Etmemenizin Nedeni Nedir? (Çoklu Cevap) Baz: 345 (Toplu Taşımayı tercih etmeyenler baz alınmıştır.) http://www.yegm.gov.tr

89 89 Ulaşımda Enerji Verimliliği Sağlayan Alışkanlıklarınız Nelerdir ? (Çoklu Cevap) Baz: 4772 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır) http://www.yegm.gov.tr

90 90 Bisiklet için Ne Düşünüyorsunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

91 91 Evinizde Bisikletiniz Var mı? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

92 92 Bisikletinizi Ulaşım Amaçlı Kullanıyor musunuz? Baz: 880 (Bisikleti olanlar baz alınmıştır) http://www.yegm.gov.tr

93 93 Yaşadığınız Şehirde Bisikletler İçin Ayrılmış Özel Yollar ve Park Yerleri Olsa Bisiklet Kullanır mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

94 94 Yaşadığınız Şehirde Bisikletler İçin Ayrılmış Özel Yollar ve Park Yerleri Olsa Bisiklet Kullanır mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr Bisiklet şüphesiz çevre dostu, ucuz ve hiçbir suni yakıt tüketmeyen ulaşım aracıdır. Araştırma sonucuna göre bisiklet sahibi olanların ancak % 42,7’si bisikleti ulaşım amaçlı olarak kullanmaktadır. Katılımcıların tamamına bisikletler için ayrılmış özel yollar ve park yerleri olsa bisiklet kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda, bu şartlar altında bisiklet kullanım oranının %52’lere kadar çıkacağı tespit edilmiştir.

95 4 http://www.yegm.gov.tr 95 Demografi

96 96 Cinsiyet ve Yaş Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Cinsiyet Yaş http://www.yegm.gov.tr Yaş ortalaması 40,04

97 http://www.yegm.gov.tr 97 Medeni Durum ve Öğrenim Durumu Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Medeni Durum Öğrenim Durumu

98 98 Meslek Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) http://www.yegm.gov.tr

99 99 Gelir Durumu ve Sosyo Ekonomik Sınıf Baz: 2531 (Tüm görüşülenler) Gelir Sosyo ekonomik sınıf

100 TEŞEKKÜR EDERİZ..


"HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları