Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU"— Sunum transkripti:

1 HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU

2 Araştırma Bölgeleri ve Oturulan Konutun Özellikleri
Nisan 17 Giriş 1 Araştırma Bölgeleri ve Oturulan Konutun Özellikleri 2 Bulgular 3 Demografi 4

3 Giriş 1

4 Amaç ve İçerik Bu araştırmanın genel amacı, halkımızın enerji verimliliği bilinç düzeyinin belirlenmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde halkımızın mesken özellikleri, enerji tüketim bilinci ve tercihleri, enerji verimliliği için aldığı tedbirler ile ulaşım tercihleri araştırılmıştır. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “enerji verimliliği projesi” (ENVER) kapsamındaki faaliyetlerden halkın ne kadar farkında olduğu ve bu faaliyetleri ne kadar uyguladığı incelenmiştir.

5 Yöntem Araştırma, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen seçilmiş 26 ilin kentsel ve kırsal kesimlerinde TÜİK’in belirlediği adreslerde yaşayan, 18 ve üzeri yaş grubundaki toplam kişi ile yüz yüze anket tekniği kullanılarak 16 Haziran - 04 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

6 Örneklem Örneklem, iki aşamalı tabakalı küme yöntemi biçiminde olup, TÜİK’den satın alınmıştır. Belirlenen haneden yalnızca bir kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Anketlerin denetim ve kontrolü saha çalışması esnasında kontrolörler tarafından ve sonrasında da telefon ve iç mantık kontrolleri yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların yaklaşık %65’inin apartman dairesinde, %35’inin de müstakil evlerde oturduğu ve katılımcıların yaklaşık %66’sının ev sahibi veya ailesiyle oturduğu, %31’inin de kiracı olduğu tespit edilmiştir.

7 Araştırma Bölgeleri ve Oturulan Konutun Özellikleri
2

8 Örneklem İlleri http://www.yegm.gov.tr TEKİRDAĞ ZONGULDAK İSTANBUL
4 İLÇE, 40 GÖRÜŞME İSTANBUL ZONGULDAK 1 İLÇE,1 KÖY 20 GÖRÜŞME SAMSUN 35 İLÇE,1 KÖY 690 GÖRÜŞME KOCAELİ 3 İLÇE,2 KÖY 60 GÖRÜŞME 6 İLÇE, 71 GÖRÜŞME TRABZON 2 İLÇE,1 KÖY 30 GÖRÜŞME BURSA BALIKESİR ÇANKIRI 6 İLÇE,2 KÖY 140 GÖRÜŞME 5 İLÇE,2 KÖY 80 GÖRÜŞME 1 İLÇE,1 KÖY 25 GÖRÜŞME ERZURUM 3 İLÇE,1 KÖY 40 GÖRÜŞME AĞRI 1 İLÇE,1 KÖY 20 GÖRÜŞME ANKARA KIRIKKALE 1 İLÇE, 13 GÖRÜŞME 12 İLÇE, 285 GÖRÜŞME MANİSA KAYSERİ 6 İLÇE,2 KÖY 80 GÖRÜŞME MALATYA VAN 3 İLÇE,1 KÖY 70 GÖRÜŞME 1 İLÇE,1 KÖY 22 GÖRÜŞME İZMİR 2 İLÇE,2 KÖY 44 GÖRÜŞME 13 İLÇE,2 KÖY 230 GÖRÜŞME KONYA DİYARBAKIR AYDIN 7 İLÇE,1 KÖY 100 GÖRÜŞME 3 İLÇE,2 KÖY 53 GÖRÜŞME 3 İLÇE, 2 KÖY 61 GÖRÜŞME ANTALYA ADANA MARDİN 6 İLÇE,1 KÖY 101 GÖRÜŞME 5 İLÇE,1 KÖY 100 GÖRÜŞME G.ANTEP 1 İLÇE,1 KÖY 24 GÖRÜŞME 2 İLÇE 61 GÖRÜŞME HATAY 6 İLÇE,1 KÖY 71 GÖRÜŞME

9 Araştırma Bölgeleri http://www.yegm.gov.tr
Baz: (Tüm görüşülenler)

10 Örneklem İlleri Araştırma Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen seçilmiş 26 ilin kent ve kırsal kesimlerinde yaşayan toplam kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

11 Mülkiyet ve Bina Tipi Mülkiyet Bina Tipi http://www.yegm.gov.tr
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

12 Bina Yaşı ve Evin Kullanılabilir Alanı (m²)
Kullanılabilir m² Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

13 Evde Yaşayan Kişi Sayısı
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

14 Bulgular 3

15 1. Enerji Verimliliği Bilinci

16 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

17 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Yerleşim Tipine Göre % Bölgelere Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

18 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Katılımcıların büyük oranda (%82,2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarından kent-kır ayrımı fark etmeksizin haberdar olmadığı görülmektedir. Bu çalışmalardan en yüksek oranda haberdar olan bölgeler Karadeniz ve Marmara bölgeleri iken en düşük oranda haberdar olan bölgeler ise Güneydoğu ve Ege bölgeleridir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

19 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? (İllere Göre %) Evet Hayır TOPLAM 1 Adana 20,0 80,0 100 2 Ağrı 5,0 95,0 3 Ankara 14,7 85,3 4 Antalya 8,9 91,1 5 Aydın 18,0 82,0 6 Balıkesir 23,8 76,3 7 Bursa 23,6 76,4 8 Çankırı 4,0 96,0 9 Diyarbakır 5,7 94,3 10 Erzurum 22,5 77,5 11 Gaziantep 13,1 86,9 12 Hatay 8,5 91,5 13 İstanbul 23,5 76,5 14 İzmir 11,3 88,7 Evet Hayır TOPLAM 15 Kayseri 18,6 81,4 100 16 Kocaeli 11,3 88,7 17 Konya 16,0 84,0 18 Malatya 18,2 81,8 19 Manisa 3,8 96,3 20 Mardin 12,5 87,5 21 Samsun 58,3 41,7 22 Tekirdağ 5,0 95,0 23 Trabzon 20,0 80,0 24 Van 13,6 86,4 25 Zonguldak 10,0 90,0 26 Kırıkkale 23,1 76,9 ORTALAMA 17,8 82,2 Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

20 Öğrenim Durumuna Göre %
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Cinsiyet ve Yaşa Göre % Öğrenim Durumuna Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

21 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Mesleklere Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

22 Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre %
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Gelire Göre % Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

23 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarından haberdar mısınız? Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarından erkekler kadınlara göre, ileri yaş grubundakiler gençlere göre, memurlar ile sanayici ve büyük ölçekli ticaret yapanlar diğer meslek grubundakiler göre daha yüksek oranlarda haberdardırlar. Ayrıca eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve sosyo-ekonomik sınıf seviyesi yükseldikçe söz konusu çalışmalardan haberdar olanların oranı da kademeli olarak artmaktadır. Bakanlık, enerji verimliliği çalışmaları hakkında özellikle düşük gelirlilere, düşük eğitimlilere, kadınlara, gençlere, işçi, ev hanımı, emekli ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini artırmalıdır. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

24 Enerji verimliliği ile ilgili çalışmalardan nasıl haberdar oldunuz?
(Çoklu Cevap) Baz: 658 (Enerji Verimliliğinden haberdar olanlar)

25 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

26 Cinsiyete ve Yaşa Göre %
Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Cinsiyete ve Yaşa Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

27 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız?
Eğitim Durumuna Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

28 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız?
Gelire Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

29 Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre %
Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre % Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

30 Sizce Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız?
Enerjinin verimli kullanılması gerektiğine inananların en temel sebebi ekonomik neden olarak görülmektedir. Çünkü katılımcıların büyük bir bölümü (%64,4) enerjinin verimli kullanılması gerekliliğine neden olarak “faturaların azaltılması için” şeklinde yanıt vermişlerdir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

31 Enerjinin Verimli Kullanılması Sizce Ne Ölçüde Önemli?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

32 Enerjinin Verimli Kullanılması Sizce Ne Ölçüde Önemli?
Enerjinin verimli kullanılmasının ne derece önemli olduğu sorulduğunda katılımcılar çok büyük oranda (çok önemli+önemli=%98,4) bunun önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla enerjinin verimli kullanılması konusunda halkın son derece bilinçli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu konuda katılımcıların görüşlerinde çeşitli demografik, bölgesel ve mesken tipleri arasında anlamlı bir farklılık gözükmemektedir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

33 Binanızın Enerji Tüketimini ve Enerji Verimlilik Sınıfını Gösteren
Bir Enerji Kimlik Belgesine Sahip Olmasını İster misiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

34 Binanızın Enerji Tüketimini ve Enerji Verimlilik Sınıfını Gösteren
Bir Enerji Kimlik Belgesine Sahip Olmasını İster misiniz? “Binanızın enerji tüketimini ve enerji verimlilik sınıfını gösteren bir enerji kimlik belgesine sahip olmasını ister misiniz” şeklindeki soruya katılımcıların yarıdan biraz fazlası (%53,6) olumlu cevap verirken bu konuda cevap vermeyen veya fikir belirtmeyenlerin oranı %30 civarındadır. Bu sonuçlardan, enerji kimlik belgesi konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

35 Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

36 (Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre %)
Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? (Sosyo-ekonomik Sınıfa Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

37 Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? (Bölgelere Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

38 Bütçenizin Elvermesi Halinde, Evinizde Enerji Verimliliğini Artırmak için Öncelikle Ne Yapmayı Tercih Ederdiniz? Bütçe imkanları dahilinde evlerde enerji verimliliğini artırmak için en fazla tercih edilen tedbirin ısı yalıtımı olduğu görülmektedir. Isı yalıtımından sonra ise az yakıt harcayan otomobil sahibi olma tercihi gelmektedir. Evlerde enerji verimliliğini artırmak için herhangi bir tedbir almayı düşünmeyenlerin oranı (%29) ise azımsanmayacak kadar yüksektir. Baz: 5238 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.)

39 Enerji Verimliliği Uygulamaları ile İlgili Çevrenize Tavsiyelerde Bulunuyor musunuz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

40 Enerji Verimliliği Uygulamaları ile İlgili Çevrenize Tavsiyelerde Bulunuyor musunuz?
Enerji verimliliği uygulamaları ile ilgili halkın çevresine tavsiyelerde bulunup bulunmadığı sorulduğunda, katılımcıların yaklaşık %37’sinin bu türden tavsiyelerde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu oran bizce oldukça yüksektir. Çünkü enerji verimliliği bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaşması insanların etkileşimi ve birbirlerine tavsiyelerde bulunmaları ile daha da artacaktır. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

41 Ailenizi Enerji Verimliliği Konusunda Bilinçlendirmek için Aşağıdaki İfadelerden Hangilerini Tavsiye Ediyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 5238 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.)

42 Ailenizi Enerji Verimliliği Konusunda Bilinçlendirmek için Aşağıdaki İfadelerden Hangilerini Tavsiye Ediyorsunuz? (Çoklu Cevap) Enerji verimliliği bilincinin oluşması insanlar arası etkileşim ve tavsiyelerle daha da artacaktır. Enerji tasarrufu veya verimliliği denilince ilk akla gelen şey gereksiz lambaların söndürülmesidir. Araştırmada da katılımcılar enerji verimliliğini artırmak için çevrelerindekilere tavsiyelerde bulunurken en fazla gereksiz lambaların söndürülmesini tavsiye ettiklerini belirtmişlerdir. Bu tavsiyeyi buzdolabı kapaklarının gereksiz açık tutulmaması ve traş olma ve diş fırçalama esnasında muslukların kapalı tutulması tavsiyeleri izlemektedir. Baz: 5238 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.)

43 2. Enerji Tüketim Tercihleri

44 Günlük Hayatınızda Nerelerde Enerji Harcıyorsunuz?
(Çoklu Cevap) Önem sırasına göre sıralanmıştır. Baz: 9648 (Tüm görüşülenlerden önem sırasına göre birden fazla cevap alınmıştır.)

45 Evinizde Hangi Tür Lambalar Kullanıyorsunuz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

46 Evinizde Hangi Tür Lambalar Kullanıyorsunuz ?
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

47 Sadece Normal Lamba Kullanan Hane Sayısı
Baz: 342 (Sadece normal lamba kullananlar baz alınmıştır)

48 Sadece Tasarruflu Lamba Kullanan Hane Sayısı
Baz: 1123 (Sadece tasarruflu lamba kullananlar baz alınmıştır)

49 Hem Normal Hem Tasarruflu Lamba Kullanan Hane Sayısı
Baz: 1066 (Her ikisinide kullanılanlar baz alınmıştır)

50 Neden Tasarruflu Lamba Kullanmıyorsunuz? (Çoklu Cevap)
Baz: 347 (Sadece normal lamba kullanılanlardan birden fazla cevap alınmıştır.)

51 Neden Tasarruflu Lamba Kullanmıyorsunuz? (Çoklu Cevap)
Halkın %13,5’i sadece normal lamba kullanırken, %44,4’ünün sadece tasarruflu lamba kullandığı belirlenmiştir. Bu değerlerden tasarruflu lamba kullanımının oldukça yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Tasarruflu lamba kullanmamaya sebep olarak en fazla bu tür lambaların pahalı olduğu belirtilmiştir. Nitekim bu mazeret doğrudur. Ancak kullanıcılara tasarruflu lambaların ilk satın almada pahalı olmasına rağmen uzun vadede diğer lambalara göre daha kazançlı olduğu anlatılmalıdır. Baz: 347 (Sadece normal lamba kullanılanlardan birden fazla cevap alınmıştır.)

52 Buzdolabının Enerji Sınıfı
Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Buzdolabının Enerji Sınıfı Buzdolabının Yaşı Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

53 Evinizde Kullandığınız Buzdolabı Hangi Enerji Sınıfına Ait?
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

54 Çamaşır Makinesinin Yaşı Çamaşır Makinesinin Enerji Sınıfı
Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Çamaşır Makinesinin Yaşı Çamaşır Makinesinin Enerji Sınıfı Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

55 Evinizde Kullandığınız Çamaşır Makinesi Hangi Enerji Sınıfına Ait?
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

56 Bulaşık Makinesinin Enerji Sınıfı Bulaşık Makinesinin Yaşı
Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Bulaşık Makinesinin Enerji Sınıfı Bulaşık Makinesinin Yaşı Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

57 Evinizde Kullandığınız Bulaşık Makinesi Hangi Enerji Sınıfına Ait?
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

58 Klimanın Enerji Sınıfı
Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait Klimanın Enerji Sınıfı Klimanın Yaşı Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

59 Evinizde Kullandığınız Klima Hangi Enerji Sınıfına Ait?
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

60 Evinizde Kullandığınız Elektrikli Ev Aletleri Hangi Enerji Sınıfına Ait
Enerji verimliliği bilinci açısından beyaz eşyaların enerji tüketim miktarı da önemlidir. Bilinçli tüketicilerin beyaz eşya satın alırken dikkat ettiği bir husus da ürünün enerji tüketim sınıfıdır. Katılımcılardan evlerinde kullandıkları buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve klima cihazlarının enerji sınıfına ait oldukları sorulduğunda %39 ile %82 arasında kullandıkları cihazların hangi enerji sınıfına ait olduğunu bilmedikleri tespit edilmiştir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

61 Buzdolabınızı Kullanırken Nelere Dikkat Edersiniz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

62 Bulaşık ve/ veya Çamaşır Makinenizde Kullandığınız Sıcak Su Kaynağı nedir?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

63 Bulaşık ve/veya Çamaşır Makinenizi Kullanırken Nelere Dikkat Edersiniz?

64 Genellikle Çamaşır Makinenizi Kaç Derecede Çalıştırıyorsunuz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

65 Genellikle Bulaşık Makinenizi Kaç Derecede Çalıştırıyorsunuz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

66 Evinizde en fazla elektrik tüketimine yol açan cihazlardan ilk üç tanesini sıralayınız? (Çoklu Cevap) Baz: 7593 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.)

67 Evinizde, Isınmak İçin Aşağıdakilerden Hangilerini Kullanıyorsunuz
Evinizde, Isınmak İçin Aşağıdakilerden Hangilerini Kullanıyorsunuz? (Çoklu Cevap) Baz: 2560 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.)

68 Evinizde Hangi Nitelikte Cam Kullanıyorsunuz? (Çoklu Cevap)
Baz: 2558 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.)

69 Evinizde Hangi Nitelikte Cam Kullanıyorsunuz? (Çoklu Cevap)
Araştırma bulgularına göre katılımcıların çift cam kullanma oranı %60’dır. Ancak %40 civarında bir konutun ise tek cam kullanmaya devam ettiği görülmektedir. EİE’nin de belirttiği gibi Tek camlı pencerelerde ısı kaybı %20’dir. Çift cam kullanarak bu kayıp yarıya indirilebilir. Çift cam uygulamasında öncelikli ısıtılan odalarda yalıtıma öncelik verilmelidir. Pencere ve kapı kenarlarında hava sızıntısını önlemek için pencere bandı ve süngeri kullanabilir. Baz: 2558 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır.)

70 3. Enerji Verimliliği İçin Alınan Tedbirler

71 Beyaz Eşya Alırken Öncelikli Olarak Aşağıdakilerden Hangisine Dikkat Edersiniz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

72 Beyaz Eşya Alırken Öncelikli Olarak Aşağıdakilerden Hangisine Dikkat Edersiniz? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

73 Beyaz Eşya Alırken Öncelikli Olarak Aşağıdakilerden Hangisine Dikkat Edersiniz?
Tüketicilerin beyaz eşya satın alırken en fazla dikkat ettiği konuların başında enerjiyi verimli kullanması ve işlevsel olması gelmektedir. Beyaz eşyaların fiyatı ve görünüşü ise tercih sebebi olarak daha alt sıralarda yer almaktadır. Tüketicilerin enerji verimliliğine verdiği önem oldukça yüksek gözükmektedir. Nitekim benzer durum elektrikli ev aletleri satın alırken de karşımıza çıkmaktadır. Halkın %56’sı elektrikli ev aletleri alırken enerji tasarrufuna mutlaka dikkat ettiğini belirtmiştir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

74 Elektrikli Ev Aletleri Satın Alırken Enerji Etiketine Bakarak Enerjiyi Tasarruflu Kullanan Ürünler Olmasına Dikkat Ediyor musunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

75 Elektrikli Ev Aletleri Satın Alırken Enerji Etiketine Bakarak Enerjiyi Tasarruflu Kullanan Ürünler Olmasına Dikkat Ediyor musunuz? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

76 Evinizde Su, Elektrik ve Yakıtları (Doğalgaz, Kömür, Fule Oil, Odun vb) Verimli Kullanmak için Aşağıdakilerden Hangilerini Yapıyorsunuz? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

77 Evinizde Su, Elektrik ve Yakıtları (Doğalgaz, Kömür, Fule Oil, Odun vb) Verimli Kullanmak için Aşağıdakilerden Hangilerini Yapıyorsunuz? (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

78 Evinizde Su, Elektrik ve Yakıtları (Doğalgaz, Kömür, Fule Oil, Odun vb) Verimli Kullanmak için Aşağıdakilerden Hangilerini Yapıyorsunuz? Evlerdeki yakıt, su ve elektrik gibi günlük enerji tüketimi konusunda oldukça duyarlı olduğu anlaşılmaktadır. Sadece evi oda sıcaklığında tutma konusunda hassas davranmadığı görülmektedir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

79 Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

80 Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı?
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

81 Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı?
(Yerleşim Yerlerine Göre %) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.)

82 Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı
Binanızın Duvarlarında ve Çatısında Isı Yalıtımı Var mı?(Bölgelere Göre %) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.)

83 Isı Yalıtımı Yaptırmama Sebebiniz Nedir? (Çoklu Cevap)
Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.)

84 Isı Yalıtımı Yaptırmama Sebebiniz Nedir? (Çoklu Cevap)
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Yürütülen Enerji Verimliliği Çalışmalarından Haberdarlığına Göre %) Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.)

85 Isı Yalıtımı Yaptırmama Sebebiniz Nedir? (Çoklu Cevap)
Araştırma sonucuna göre konutların yaklaşık %75’inde duvar ve çatı yalıtımı olmadığı görülmektedir. Oysa enerji tasarrufu açısından bina yalıtımı son derece önemli bir tedbirdir. Isı yalıtımı yapmama nedeni olarak en fazla oranda (%55,7) maliyetin yüksek olması gösterilmektedir. Isı yalıtımı olan bir konut EİE’nin de belirttiği gibi %50’ye yakın daha az enerji harcamaktadır. Tüketici bu sayede yalıtım için harcadığı parayı ise birkaç yıl içinde geri kazanacaktır. Ayrıca ülkesinin ve ailesinin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Ülkemizde enerjinin %26’sı ısınma için kullanılmakta, oysa ülkemizdeki tüm binalarda ısı yalıtımı yapılmış olsa ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanabilir. Isı yalıtımının bir diğer önemi de küresel ölçektedir. Daha az yakıt tüketirsek atmosferimize daha az zararlı gaz salınımı gerçekleşir. Böylece gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Baz: 1901 (Isı yalıtımı yaptırmayanlar baz alınmıştır.)

86 4. Toplu Taşıma ve Bisiklet Kullanımı

87 Şehir İçi Ulaşımda Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Ediyor musunuz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

88 Toplu Taşıma Araçlarını Tercih Etmemenizin Nedeni Nedir? (Çoklu Cevap)
Baz: 345 (Toplu Taşımayı tercih etmeyenler baz alınmıştır.)

89 Ulaşımda Enerji Verimliliği Sağlayan Alışkanlıklarınız Nelerdir ?
(Çoklu Cevap) Baz: 4772 (Tüm görüşülenlerden birden fazla cevap alınmıştır)

90 Bisiklet için Ne Düşünüyorsunuz?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

91 Evinizde Bisikletiniz Var mı?
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

92 Bisikletinizi Ulaşım Amaçlı Kullanıyor musunuz?
Baz: 880 (Bisikleti olanlar baz alınmıştır)

93 Yaşadığınız Şehirde Bisikletler İçin Ayrılmış Özel Yollar ve Park Yerleri Olsa Bisiklet Kullanır mısınız? Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

94 Yaşadığınız Şehirde Bisikletler İçin Ayrılmış Özel Yollar ve Park Yerleri Olsa Bisiklet Kullanır mısınız? Bisiklet şüphesiz çevre dostu, ucuz ve hiçbir suni yakıt tüketmeyen ulaşım aracıdır. Araştırma sonucuna göre bisiklet sahibi olanların ancak % 42,7’si bisikleti ulaşım amaçlı olarak kullanmaktadır. Katılımcıların tamamına bisikletler için ayrılmış özel yollar ve park yerleri olsa bisiklet kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda, bu şartlar altında bisiklet kullanım oranının %52’lere kadar çıkacağı tespit edilmiştir. Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

95 Demografi 4

96 Cinsiyet ve Yaş Cinsiyet Yaş Yaş ortalaması40,04
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

97 Medeni Durum ve Öğrenim Durumu
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

98 Meslek Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

99 Gelir Durumu ve Sosyo Ekonomik Sınıf
Baz: 2531 (Tüm görüşülenler)

100 TEŞEKKÜR EDERİZ..


"HANE HALKINA YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMA RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları