Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1960 yılında “Lif Teknolojisi Kürsüsü” adı altında eğitime başlayan Bölümümüz, 1999 yılından itibaren “Deri Mühendisliği Bölümü” olarak eğitim ve öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1960 yılında “Lif Teknolojisi Kürsüsü” adı altında eğitime başlayan Bölümümüz, 1999 yılından itibaren “Deri Mühendisliği Bölümü” olarak eğitim ve öğretim."— Sunum transkripti:

1

2 1960 yılında “Lif Teknolojisi Kürsüsü” adı altında eğitime başlayan Bölümümüz, 1999 yılından itibaren “Deri Mühendisliği Bölümü” olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapan ülkemizin ilk ve tek akademik kurumudur.

3 Öğretim Üyesi: 11 Öğretim Elemanı: 7 Uzman: 2 Lisans Öğrencisi: 308 Y. L. Öğrencisi: 9 Doktora Öğrencisi:21

4 Deri Mühendisliği Bilimi; ana girdisi ve üretim teknolojileri bakımından biyoloji, histoloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, kimya, biyokimya, makine, tekstil, çevre, elektrik-elektronik, bilgisayar gibi bir çok bilim dalını kapsaması nedeniyle çok disiplinli bir karakter arz etmektedir. Ayrıca; moda, tasarım ve ekonomi gibi konular da deri mühendisliği kapsamının bir başka boyutunu oluşturmaktadır.

5 •Ham Deri •Deri Üretim Basamakları ve Teknolojileri •Deri Ürünlerde Performans ve Fonksiyonellik •Temiz Teknolojiler •Enerji Verimliliği •Deri Mamulleri •Sentetik Deriler

6 •Histolojik Çalışmalar •Deri Proteinleri ve Doğal Yağlar ile İlgili Çalışmalar •Konservasyon İşlemi ile İlgili Çalışmalar •Ham Deri Kusurları ile İlgili Çalışmalar

7 Multidisipliner Araştırma Konuları •Kollajen, Elastin, Keratin, Deri Doğal Yağı ile ilgili Çalışmalar •Konservasyonda Yeni Teknikler •Deride Oluşan Mikroorganizmal Gelişimin İncelenmesi ve Bu Gelişime Bağlı Kusurların Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar •Besleme ve Islah Çalışmaları Sonucu Ortaya Çıkan Ham Deri Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar

8 İlgili Araştırma Projelerimiz •Konservasyon Sırasında Oluşan Mikroorganizma Gelişiminin Süet Kalitesine Etkileri •Kürk Süet Deri Özelliklerinin Kimi Yerli Koyun Irklarında Araştırılması •Farklı Koyun Irklarına Ait Ham Derilerden Ayakkabı Yüzlük Derisi Üretimi Üzerine Bir Araştırma

9 •Giysilik, Ayakkabılık, Saraciyelik, Döşemelik, Kürklük v.b. Derilerin Üretim Teknolojileri •Deri Üretiminde Kullanılan Kimyasallar ve Biyokimyasallar •Deri Makineleri ve Üretim Teknolojileri ile İlgili Çalışmalar

10 •Farklı Amaçlar için Yeni Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi •Proseslerin Birleştirilmesine ve Kısaltılmasına Yönelik Tasarım Çalışmaları •Proses Kontrollerine Yönelik Çalışmalar •Yeni Makine Ekipmanlarının Tasarımı •Yüzey Aktif Maddeler, Enzimler, Yağlama Maddeleri, Boyar Maddeler, Biyosidler, Tabaklama Maddeleri ve Diğer Kimyasalların Kollajen Üzerindeki Etkileri, Reaksiyon Mekanizmalarının Belirlenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Multidisipliner Araştırma Konuları

11 •Dolap, Mikser, Pervane Sistemleri, Mekanik Temizleme ve Açkı Makineleri •Kurutma Sistemleri ve Deri Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi •Deri Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi Amacıyla Finisaj ve Yüzey Kaplama Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Deri Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi •Bilgisayar Destekli Üretim, Otomatik Dozlamalı Dolap ve Mikser Sistemleri, Üretimde Otomasyona Yönelik Çalışmalar Multidisipliner Araştırma Konuları

12 İlgili Araştırma Projelerimiz •Metal Kompleks Boyarmaddelerin Deri Üretim Basamaklarında Kullanımı •Deri Sanayinde Mikroorganizmal Etkilerle Deride Renk Giderme ve Farklı Renk Efektlerinin Elde Edilmesi •Benzothiazole Esaslı Yeni Biyosidlerin Sentezlenmesi ve Wet- Blue Derilerinin Korunmasında Kullanılması •Antifungal Ayakkabı Üretiminde Mikrokapsülasyon Yönteminin Kullanılması Üzerine Araştırmalar •Devekuşu Derisi Üretim Teknolojisi •Aloe Vera’lı Deri Üretimi

13 •Kullanım Ömürlerinin Uzatılması İle İlgili Çalışmalar •Deri Ürünlere Farklı Fonksiyonel Özelliklerin Kazandırılması ile İlgili Çalışmalar

14 Multidisipliner Araştırma Konuları •Deri Ürünlerin Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesine Yönelik Doğal ve Sentetik Tabaklama Maddelerine İlişkin Çalışmalar •Yeni Nesil Polimerler ve Fonksiyonel Özellik Kazandırılmış Yağlayıcılar •Nano Pigment, Boyar Madde ve Renklendiricilerin Haslık Özelliklerinin Geliştirilmesi •Deri Yüzeyinin Kaplanmasında Nano Partiküllerin ve Kompozitlerin Kullanımı ile Mekanik Özelliklerin İyileştirilmesi •Yanmazlık, Yüksek Mukavemet, Su Geçirmezlik, Antimikrobiyal v.b. Özelliklerin Geliştirilmesi Çalışmaları

15 İlgili Araştırma Projelerimiz •Nano Karbon Siyahı ve Nano Demir Oksit Pigmentlerinin Üretimi ve Finisajda Kullanımı •Nano TiO 2 İle Kendi Kendini Temizleyen ve UV Dayanıklı Deri Üretimi •Nano Tabakalı Killerle Modifiye Edilmiş Polimer Kaplamalar •Nano Ag ve Ag/TiO 2 Kolloidal Çözeltilerinin Yüzlük ve Astarlık Deriler Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması •Deri Finisajında Nano Teknolojik Uygulama ile Tuşe Dayanımının Artırılması Üzerine Bir Araştırma

16 •Eko Deri Ürünlerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar •Deri İşlem Basamaklarının Kirlilik Yükünün Tespiti ve Azaltılmasına İlişkin Çalışmalar •Katı ve Sıvı Atıkların Değerlendirilmesi ile İlgili Çalışmalar

17 Multidisipliner Araştırma Konuları •Benzidin Analogları, Serbest Formaldehit, Cr (VI), APEO, NPEO gibi Bileşenlerin Saptanması •Alerjen Bileşenlerin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar •Deri Üretiminde Su Ekonomisi •İşlem Basamaklarında Enzimlerden ve Diğer Biyoteknolojik Uygulamalardan Yararlanma İmkanları •Deri Katı Atıklarından Kollajen, Keratin, Deri Doğal Yağı ve Lanolinin Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi

18 İlgili Araştırma Projelerimiz •Ekolojik ve Yüksek Performanslı Deri Üretimi •Mamul Derilerde Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi •Deride Cr (III) ve Cr (VI) Dağılımı •Kürklük Derilerde Kullanılan Cr (III) Oranına ve Ütü Sıcaklığına Bağlı Olarak Cr (VI) Oluşumu •Keratinolitik Enzimlerin Deri Sanayinde Kullanım İmkanlarının Geliştirilmesi

19 •Lipaz Enzimleriyle Yağ Giderme •Pirinadan Yararlanılarak Deri Sanayi Atık Çamurlarında Kromun Yükseltgenmesinin Engellenmesi ve Toprak Mobilitesinin İzlenmesi •Kollajen Hidrolizatının Besi Ortamı Olarak Keratinaz Üretiminde Değerlendirilmesi •Kromla Tabaklanmış Deri Atıklarından Elde Edilen Kollajen Hidrolizatların Mikrokapsülasyon Prosesinde Kullanılabilirliği •Deri Sanayi Atıklarının Biyodizel Üretiminde Kullanılabilirliği İlgili Araştırma Projelerimiz

20 •Enerji Tasarrufu Sağlayan Makine ve Üretim Sistemleri •Yenilenebilir Enerji Sistemleri

21 Multidisipliner Araştırma Konuları •Deriye Uygun Düşük Enerji Maliyetli Kurutma Sistemlerinin Geliştirilmesi •Isıtma, Sıcak Su, Buhar Üretiminde Güneş Enerjisinin Kullanım İmkanlarının Geliştirilmesi •Deri Sanayinde Rüzgar Enerjisinin Kullanım Olanakları

22 İlgili Araştırma Projelerimiz •Finisaj İşlemi için Eliptik Boya Makinesi Üretimi ve Deri Kalitesine Etkileri

23 •Giysi, Ayakkabı, Saraciye v.b. Deriden Mamul Eşyalarının Üretim Süreçleri ile ilgili Çalışmalar •Deri Ürünlere Özel Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Çalışmaları (CAD/CAM) •Deriden Mamul Eşyaların Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ile ilgili Çalışmalar

24 Multidisipliner Araştırma Konuları •Giysi, Ayakkabı ve Saraciyelik Ürünler İçin Tasarım Çalışmaları •Giyim Konforu, Hijyeni ve Ergonomi Çalışmaları •Deri Ürünlerine Yönelik CAD/CAM Sistemlerinin Geliştirilmesi

25 İlgili Araştırma Projelerimiz •Deri Çanta Üretimi, Sorunları ve Çözümleri •Deri Giysi Üretiminin Optimizasyonunda CAD-CAM Sistemlerinin Kullanımı •Farklı Finisaj Tiplerinin Giyim Konforuna Etkisi •Ayak Patomekaniklerinin Koruyucu Tedavisinde Medikal Donanımların Dizaynı ve Üretimine Yönelik Yeni Teknikler •Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Erkeklerde Ayak Ölçülerinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu

26 •Dokulu ve Dokusuz Yüzey Taşıyıcıların Kaplanması •Floklu Ürünler •Poromerik Malzemeler

27 Multidisipliner Araştırma Konuları •Kaplama ve Kurutma Teknolojilerinin Geliştirilmesi •Kaplamanın Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi •Farklı Alanlarda Kullanıma Yönelik Döşemelik Ürünlerin Geliştirilmesi •Floklama Tekniklerinin Deri Taban Materyaline Uygulanması

28

29

30

31

32 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA İŞLETMESİ

33 •Antifungal Ayakkabı Üretiminde Mikrokapsülasyon Yönteminin Kullanılması Üzerine Araştırmalar •Nano Katmanlı Kil Minerallerini İçeren Kompozit Yapılı Polimer Sistemlerin Geliştirilmesi ve Deri Finisajında Uygulanabilirliğinin Araştırılması •Farklı Koyun Irklarına Ait Ham Derilerden Ayakkabı Yüzlük Derisi Üretimi Üzerine Bir Araştırma •Önemli Yaşlandırma Faktörlerinin Mamul Derilerin Yapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi •Deri Strüktürel Özelliklerine Bağlı Olarak Vurmalı Çalgılarda Ses Oluşumunu ve Özellikleri Üzerine Araştırmalar

34 •Metal kompleks boyarmaddeler ile boyanmış vejetal derilerin boyama sonrası banyodaki metal yüklerinin araştırılması •Kollajen Hidrolizatı Kullanarak Bacillus subtilis ATTC 6633’den Elde Edilen Proteazın Deri Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması •Deri Fiziksel Özelliklerine Farklı Klimatik Koşulların Etkisi Üzerinde Araştırmalar •Atık Kılların Çevre Dostu Ambalaj Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması •Gümüş Katkılı Hidroksiapatitin Bazı Deri İşlenti Basamaklarında Kullanılabilirliği ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması

35 •Keratinolitik Enzimlerin Deri Sanayinde Kullanım İmkanlarının Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar •Yeni Benzothiazole Sınıfı Biyosidlerin Kromlu Yaş Derilerin Korunmasında Uygulanması, Derilerde ve Atık sudaki Miktarlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar •Atık İpek Hidrolizatlarının Deri İşlentisinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma •Bazı Uçucu Yağların Derideki Serbest Formaldehit Üzerine Etkilerinin Araştırılması •Deri Sanayi Atık Çamuru İle Zeytinyağı Sanayi Atığı(Pirinanın) Birlikte Kullanılarak Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

36 •Kromla Tabaklanmış Deri Atıklarından Elde Edilen Kollajen Hidrolizatların Mikrokapsülasyon Prosesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması •Nano Pollisiloksan Emülsiyonlarının Deri Finisajında Tuşe Kalıcılığını Artırma Etkisi Üzerine Bir Araştırma •Nano Ag ve Ag/TiO 2 Kolloidal Çözeltilerinin Ayakkabı Yüzlük ve Astarlık Deriler Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması •Ultrasound Yöntemi ile Meşe Palamudundan Tanen Ekstraksiyonu ve Ekstraktın Tabaklayıcı Özelliklerine Etkisinin Araştırılması •Deride Cr(VI) ve Serbest Formaldehit Oluşumunun Engellenmesi Üzerine Tannik Asit Kullanımının Etkisinin Araştırılması

37 •Saraciyelik Devekuşu Deri Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Görünüm Özelliklerinin Korunması •Yüksek Performanslı, Hijyenik ve ekolojik Saraciyelik Deri Üretiminin Gerçekleştirilmesi •Taçsız, Paralel Desen ve Eliptik Boya Makinesi Geliştirilmesi

38 •Deri Sanayinin Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Üzerine Araştırmalar •Mikrobiyolojik ve Enzimatik Yöntemlerle Deride Renk Giderimi ve Yeni Renk Efektlerinin Oluşturulması •Tekstil ve Deri Sanayi Doktora Programı

39 •Ayak Patomekaniklerinin Koruyucu Tedavisinde Medikal Donanımların Dizaynı ve Üretimine Yönelik Yeni Teknikler •Çevrenin Korunması ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması İçin Ekolojik Derilerin Geliştirilmesi •Yeni Bir Benzothiazole Biyosid Sınıfının Sentezi ve Büyükbaş Kromlu Yaş Derilerin Korunmasında Uygulanması Üzerine Araştırmalar •Ekolojik Ürünlerin Elde Edilmesi Amacıyla Doğal Ekstraktların Deri Sanayinde Yardımcı Madde Olarak Kullanımının Araştırılması •Deri Yan Ürünlerinde İleri Teknoloji Kullanılarak İleri Materyallerin Elde Edilmesi

40 •İspanya: Universitat Politecnica de Catalunya, Igualada Tanning Technology School •Macaristan: Budapest Polytechnic, Faculty for Light Industry Engineering •Çek Cumhuriyeti: Tomas Bata University, Faculty of Technology, Institute of Material Engineering, Zlin •Danimarka: Aalborg University, Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering •Romanya: I.Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry II.Institute of Leather and Footwear, Bucharest •Bulgaristan: University of Chemical Technology and Metallurgy, Department of Textile and Leather, Sofia

41


"1960 yılında “Lif Teknolojisi Kürsüsü” adı altında eğitime başlayan Bölümümüz, 1999 yılından itibaren “Deri Mühendisliği Bölümü” olarak eğitim ve öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları