Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VÜCUTTAKİADAPTASYONÇİZGİLERİ. DÜZLEMLER (PLANLAR) ve EKSENLER Transvers eksen Sagittal eksen Vertikal eksen Planum frontale/coronale Planum horizontale/transversale.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VÜCUTTAKİADAPTASYONÇİZGİLERİ. DÜZLEMLER (PLANLAR) ve EKSENLER Transvers eksen Sagittal eksen Vertikal eksen Planum frontale/coronale Planum horizontale/transversale."— Sunum transkripti:

1 VÜCUTTAKİADAPTASYONÇİZGİLERİ

2

3 DÜZLEMLER (PLANLAR) ve EKSENLER Transvers eksen Sagittal eksen Vertikal eksen Planum frontale/coronale Planum horizontale/transversale Planum sagittale Planum medianum Planum medianum

4

5 Planum frontale/coronale Planum sagittale/medianum Planum horizontale/transversum

6 YÖNLER

7

8 Planum medianum Planum sagittale

9 YER VE DURUM TARİFİNDE KULLANILAN GENEL TERİMLER (anatomia generalis) • anterior (ön)-posterior (arka) • ventralis (karın tarafı)-dorsalis (sırt tarafı ile ilgili olan) • superior (üst)-inferior (alt) • cranialis (baş tarafı)-caudalis (kuyruk tarafı ile ilgili olan) • rostralis (burun/gaga tarafında olan) • Longitudinalis (uzunlamasına olan) • Axialis (vücudun uzun ekseni boyunca uzanan/vertikal) • dexter (sağ)-sinister (sol) • intermedius (iki şey arasında olan) • internus (iç)-externus (dış) • superficialis (yüzeyel)-profundus (derin olan) • medialis -(içte olan)-lateralis (dışta olan) • proximalis (vücut merkezine yakın olan)-distalis (vücut merkezinden uzak olan) • radialis (radius ile ilgili olan)-ulnaris (ulna ile ilgili olan) • tibialis (tibia ile ilgili olan)-fibularis/peronealis (fibula ile ilgili olan) • Palmaris/volaris (avuç içi ile ilgili olan)-dorsalis (el sırtı ile ilgili olan) • plantaris (ayak tabanı ile ilgili olan)-dorsalis (ayak sırtı ile ile ilgili olan) • centralis (merkezde olan)-periphericus/periferalis (çevrede olan) • frontalis (kafanın önünde olan)-occipitalis (kafanın arkasında olan) • fexsor (büken/açıyı daraltan)-extensor (geren/açıyı genişleten)

10 Termini Generales: Genel Terimler Anterior: Ön, önde, ön tarafta bulunan. Apicalis: Uc, tepe ile ilgili olan. Axialis: Eksen ile ilgili olan. Basalis: Taban, kaide ile ilgili olan. Basilaris: Taban, kaide ile ilgili olan. Centralis: Merkezi, merkezde bulunan. Caudalis: Kuyruk tarafında olan. Coronalis: Alna paralel olan planla ilgili olan. Cranialis: Baş tarafında olan. Dexter: Sağ, sağdaki, sağda olan. Distalis: Gövde merkezinden daha uzakta bulunan. Extensor: Açıcı, gerici. Extemus: Dış tarafta olan; dış tarafla ilgili. Fibularis: Fibula tarafında bulunan; fibula ile ilgili. Flexor: Bükücü, eğici. Frontalis: Alın ile ilgili olan. Horizontalis: Ufki; yatay olan. Inferior: Daha altta, aşağıda olan. Intermedius: İki şeyin arasında, ortasında bulunan. Intemus: İç; iç tarafta olan.


"VÜCUTTAKİADAPTASYONÇİZGİLERİ. DÜZLEMLER (PLANLAR) ve EKSENLER Transvers eksen Sagittal eksen Vertikal eksen Planum frontale/coronale Planum horizontale/transversale." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları