Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN ANATOMİSİ.  İnsan anatomisi (anatomia humana),insan vücudunun normal şekil,büyüklük ve yapısı ile gelişimini inceleyen en eski temel medikal bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN ANATOMİSİ.  İnsan anatomisi (anatomia humana),insan vücudunun normal şekil,büyüklük ve yapısı ile gelişimini inceleyen en eski temel medikal bir."— Sunum transkripti:

1 İNSAN ANATOMİSİ

2  İnsan anatomisi (anatomia humana),insan vücudunun normal şekil,büyüklük ve yapısı ile gelişimini inceleyen en eski temel medikal bir bilim dalıdır.Anatomi terimi etimolojik olarak Grek orijinli olup ana=artı.artan biçimde,tomia =kesmek.açmak parçalara ayırmak terimlerinden oluşmuştur.Latince kökenli dissectio terimi de anatomi ile aynı anlamı taşımakla beraber,dissectio günümüzde anatomi öğretiminin vazgeçilmez yöntemi olan kadavra uyğulamasını belirtmek amacı ile Kullanılır.

3 Butun bılım dallarında olduğu gibi anatominin de uzun bir tarihsel gelişim zinciri vardır.Bu gelişmede sayısız bilim adamlarının katkıları olmakla beraber dünyada bügünkü anlama modern anatominin kurucusu olarak A. Vesalius (1514-1564)kabul edilir.1543 yılında henüz 28 yaşında “De Humani Corporis Fabrica”adlı eseri ile büyük yankılar yaratan Veselius,kendisinden sonra bu konuda çalışanlara ışık tutmuş örnek teşkıl etmiştir. Günümüzde ANATOMİ +Necro anatomy(ölü anatomisi ) +Living anatomy( canlı insan anatomisi) ve İlk defa 1925 yılında Raffini tarafından ortaya konan bu modern anatomi anlayışı Fonksiyonel anatomi

4 Teknolojik gelişmelere paralel olarak insanlığın ve hekimliğin hizmetine sunulan *Ultrason cihazları, *bilgisayarli tomografi-CT *Pozitron emission tomografi –PET ve *Nükleer manyetik rezonans görüntüleme-MRI

5 Büyük Alman hekimi Prof.dr.Tiedmann bu gerçekleri şu veciz sözlari ile çok guzel vurgulamıştır “Anatomi bilgisinden yoksuz doktorlar köstebeye benzerlar.Belirsizliklar içinde karanlıkta –çalışan elleri ile birçok mezarlar yaratırlar.“

6 Anatomi çeşitlari  İnsan vücudunu incelemede kullanılan GEREÇ,lere gore üç tip anatomi vardır  1-Makroskopik anatomi  2-Makro-mikroskopik anatomi  3-Mikroskopik anatomi  4Ultra mikroskopik anatomi  İnsan oluşum,gelişim ve evrimi dikkate alınarak iki anatomi grubu tanımlanmiştır  1-ONTOGENETİK ANATOMİ (Gr:onthos=birey varlık Genesıs=gelişim)  I-Embriyoloji: Ovum, un bir spermatozoon tarafından döllanmesi ile ortaya çıkan zigot aşamasından insan yavrusunun doğumuna kadar.  II-Nepioanatomi (Gr:nepion =Küçük çocuk )  III-Adult anatomi (Lat:adultus=yetişkin)  IV-Geroanatomi(Gr: geros= yaşli insan)  2-FİLOGENETİK ANATOMİ (Evrimsel gelişim anatomisi) belli bir canli grubunun (hayvan,insan)ilkel şeklinden bugünkü yapısına erişinceye kadar geçirdiği tarihsel aşama-türün evrimi,Filogenez olarak adlandırılır.

7  Oğretim yontemine gore iki yaklaşım doğmuştur:  1-Sistematik anatomi(sistemik anatomi,anatomia systemica)  Sistemik anatomi,de İNSAN VÜCUDU aşağıdaki sistemlere ayrılarak incelenir  Systema LOCOMOTORIUM-Hareket sistemi  Systema DIGESTORIUM-Sindirim sistemi  Systema RESPIRATORIUM-Solunum sistemi  Systema URO-GENITARIUM-ıdrar ve üreme sistemi  Systema VASORIUM-Dolaşım sistemi  Systema NEVROSUM-Sinir sistemi  Systema ENDOCRİNAE-Endokrin sistemı  Organa SENSUUM-Duyu organları 2-Topografik Anatomi(regional anatomi) İnsan vücudunun öğretimizdeki ikinci yöntem sentezci bir bakış açısına sahip olan topografik (Gr.topos=yer, bölge. Graphia =çizim,tasvir.,tarif)yontemdir. Bu anlayışla insan vücudu bir çok bölgelere ayrılır.Bölgelerdeki oluşumlar hangi sisteme ait olursa olsunlar kat kat (deri. Deri altı, kas, kemikler vb)incelenirler.

8  İnsan VücudununBölumleri ve Genel Anatomi Terimleri  Partes corporis humani et nomina generalia  İnsan vücudu (corpos humanum)dort temel bölüme ayrılarak incelenir  I-Caput(baş)  II-Collum/Cervix(boyun)  III-Truncus(gövde):gövdenin de kendi içinde 4 alt bolgesi vardır  a.Thorax(göğüs)  b.Abdomen(karın)  c.Pelvis(legen)  d.Dorsum(sırt)  IV-Membra/Extremitas(extremiteler,tarafler):Alt ve üst olmak üzere iki çift ekstremite mevcuttur

9 a.Membrum superius/extremitas superior(üsttaraf) Sağ sol her bir üsttarafın da alt bölümü vardır.  Omos(omuz)ve cingulum pectoralis(üsttaraf kavşağı)  Axilla  Brachium(kol)  Cubitus(dirsek)  Antebrachium(önkol)  Manus (el) Carpus,metacarpus,palma et dorsum manus. Digiti manus. b.Membrum inferius/extremitas inferior(alttaraf) Sağ sol herbir alttarafin da alt bölümü verdır  Cingulum pelvicum(alttaraf kavşağı)  Coxa(kalça)  Femur(Uyluk)  Genu(diz)  Crus(bacak)  Pes (ayak):Tarsus,calx,metatarsus,planta et dorsum pedis,digiti pedis.

10 Nomina Generalia  İLİŞKİ TERMİNLERİ  Anterior  Posterior  Superior  Inferior  Medialis  Intermedius:(L: iki nesne arasında olan anlamındadır)  Medius,media,medıum: (L-medius =orta sıfatından,ortadaki)  Frontalis: (l-frons=alın,dan yapılmış sıfat olan  Apicalis(L-tepe»apex» ile ilgili anlamındadır  Basilaris:(Gr-baslios L –basis=temel veya taban ile ilgili

11 KARŞILAŞTIRMA TERİMLERİ  Proximalis =en yakın  Distalis =uzaklık  Superficialis =yuzeyel anlamındadır  Profundus =derinde olan anlamındadır  Centralis=merkez,merkeze ait  Peripheralıs =çevre  İnternus=içeride  Externus = dışa ait  İpsilateralis =(L: ipse= aynı  Contralateralis= contra : zit,aksi

12 BOYUT BELİRTEN TERİMLER  Magnus =L: büyük  Megalos=Gr:büyük  Parvus =L:küçük  Major=L: daha büyük  Maxımus =L en büyük  Minor = daha küçük  Minimus = en küçük  Brevis = L: kısa anlamındadır  Longus = L. Uzun anlamındadır

13

14

15 Gule gule


"İNSAN ANATOMİSİ.  İnsan anatomisi (anatomia humana),insan vücudunun normal şekil,büyüklük ve yapısı ile gelişimini inceleyen en eski temel medikal bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları