Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adobe CAPTIVATE cs5 İLE ETKİLİ SUNUM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adobe CAPTIVATE cs5 İLE ETKİLİ SUNUM"— Sunum transkripti:

1 Adobe CAPTIVATE cs5 İLE ETKİLİ SUNUM

2 Captivate temellerİ 1.1. Karşılama Ekranı
1.2. Captivate Ara yüzünü Tanıma 1.3. Classic Çalışma Alanını Düzenleme 1.4. Navigasyon Çalışma Alanını Kullanma

3 1.1 KarşIlama EkranI Resim 1. Programı Çalıştırdığımızda Ekrana Gelen Karşılama Ekranı

4 Create New bölümü altıda yer alan düğmelerle sırasıyla;
Karşılama ekranında Open Recent Item bölümünde daha önceden kullandığınız proje dosyaları listelenir.Buradan bunlara hızlıca erişebilirsiniz. Open düğmesi ile de bilgisayarınızda kayıtlı Captivate proje dosyalarına açabilirsiniz. Create New bölümü altıda yer alan düğmelerle sırasıyla; 1. Yazılım Simülasyonu Oluşturma, 2. Yeni Proje Oluşturma, 3. PowerPoint Programında Hazırlanmış Bir Sunum Dosyası Açma, 4. Resim Slayt Gösterisi Oluşturma, 5. Proje Şablonu Oluşturma, 6. Şablondan Proje Oluşturma, 7. Toplayıcı Proje Oluşturma işlemlerini yapabilirsiniz. Karşılama ekranının Captivate programı açıldığında görüntülenmemesi için Don’ t Show Again seçeneğini işaretlemelisiniz.

5 1.2 Captivate Ara yüzünü TanIma
Bu işlem öncesi bir dosyayı açmak için File menüsü/Open yolunu kullanılabilir. Aynı şekilde hoş geldin ekranında yer alan Aç düğmesini de kullanabilir. Gelen Aç iletişim penceresinden Captivate proje dosyası seçilir ve Aç düğmesi tıklanır. Captivate bir dosyayı açımında bunu ilk %100 boyutunda görüntüleyecektir. Arayüzün en üstünde birçok kontrol yer almaktadır. Arayüzün en üstünde bulunan kontroller bölümünde ilk düğmeler önceki slayt, sonraki slayt düğmeleridir ve bu düğmeleri kullanarak ekranda görüntülenmesini istediğiniz slayda geçiş yapabilirsiniz. 1/17 yazısı şu anda 1. slaydın ekranda görüntülendiğini ve 17 slayttan oluştuğunu belirtir. Dilerseniz ekranda görüntülenmesini istediğiniz slayt numarasını bu bölümde yer alan kutucuğa yazıp o slayda geçebilirsiniz. Onun yanında yer alan Preview yani Önizleme düğmesi ise önizleme ile ilgili işlevlerin yapıldığı düğmeler içerir. Sonraki düğme ise Publish yani yayınla düğmesi proje tamamlandıktan sonra projeyi farklı biçimlerde yayınlamamıza olanak sağlar. Publish’ in yanındaki düğme ise görünüm ayarını ayarlamanıza izin verir. Resim 2. En üstte bulunan kontroller

6 Resim 3. Var olan bir proje açıldığında Captivate görüntüsü

7 Captivate paneller olarak bilinen birçok arayüz elemanı içerir.
Resim 6. TimeLine (Zaman Çizelgesi) ve Master Slide (Asıl Slayt) Paneli Resim 7.Library ve Properties Panelleri Bu panelleri istediğimiz şekilde düzenleyebilir ve çalışma alanı olarak kaydedebiliriz. Düzenlediğimiz çalışma alanını kaydetmek için Work Space açılır menüsünden New WorkSpace/Açılan pencerede yeni çalışma alanı için isim verilir./Ok düğmesi tıklanır. Resim 4. Tools Paneli (Araçlar Paneli) Resim 5. Filmstrip Paneli (Film Şeridi Paneli) Resim 8. Work Space (Çalışma Alanı) Seçim kutusu

8 1.3 Classic ÇalIşma AlanInI Kullanma
Classic çalışma alanını incelemeden önce Work Space seçim kutusundan Classsic seçili olduğuna emin olun. Filmstrip yani Film Şeridi panelinden başlayarak tanıyalım. Resim 9. Classic Çalışma Alanında Filmstrip

9 Resim 10. Sahnede yer alan sayfanın elemanları
Sahnede görüntülenen sayfa Film Strip panelinde koyu çerçeve içerisinde belirtilir. (Resim 9’ da sahnede 1. sayfa olduğundan Film Strip panelinde 1. sayfa koyu çerçeve içerisindedir.) 17 sayfadan oluşan bir projemiz için Film Strip panelinde 3 numaralı sayfayı seçerek 3 numaralı sayfanın sahnede görüntülenmesini sağlayabiliriz. Bunun sonucunda panelde 3. sayfa koyu çerçevede belirtilir ve sayfanın üst kısmında sayfa numarası olarak değişir. Bu bölümde 3 sayısını 5 olarak değiştirerek 5. sayfaya gidilebilir. 1. sayfaya geri dönmek için Film Şeridi’nin yanında bulunan kaydırma çubuğu kullanarak yukarı kadar kaydırılıp sayfa 1 seçilebilir. Sayfalar arasında gezinmek için istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Sahnenin altında yer alan TimeLine paneline bakacak olursak; Zaman Çizelgesi, sahnedede bulunan tüm elemanları ve bu elemanların sahnede nasıl yerleştiklerini gösterir. Ayrıca bu bölümde yer alan nesnelerin hangi süreler arasında görüntüleneceği de yer alır. Resim 10. Sahnede yer alan sayfanın elemanları

10 Resim 11. Text Animation nesnesi 1 ve 6 saniyeler arası görüntülenir.
TimeLine altında yer alan Play düğmesine tıklayarak sahnede önizleme yapabilirsiniz. Bu bölümde yer alan düğmeler sayesinde başa sarma, oynatma, durdurma, sahneyi sona sarma, sesli-sessiz ayarlarını yapabilirsiz. Sahnede yer alan nesnenin başlangıç ve bitiş zamanlarını değiştirebilirsiniz. Bu işlem için nesnenin başlangıç noktasını fare ile gelin imleç bu durumda iki yana ok şeklini alacaktır. Bu durumdayken fare ile tutup sürükleyerek nesnenin ekranda görüntülenme süresini azaltıp arttırabilirsiniz. Resim 12. Başlangıç ve bitiş zamanlarını değiştirme

11 TimeLine bölümünde cetvel üzerinde yer alan kırmızı şeridi sürükleyerek çalışma alanında görüntülenecek olan bölümü istediğiniz süreye getirebilirsiniz. Sahnede yer alan nesne seçiliyken TimeLine altındaki bölümde seçili nesneyle ilgili özellikler görüntülenir. Bu göstergelerden ilki Elapsed Time diye adlandırılır ve kırmızı şeridin yer aldığı sahneyi gösterir. Diğer gösterge Selected Start Time olarak adlandırılır ve seçili nesnenin başlayacağı saniyeyi belirtir. Diğer gösterge de Selected Duration diye adlandırılır ve nesnenin sahnede saniye oynatacağını belirtir. Son gösterge ise Slide Duration olarak adlandırılır ve sahnenin süresini belirtir. Bu göstergelerin yanında yer alan kaydırma; kadırıcıyı sola doğru sürükleyerek sahneyi daha dar aralıklarla, sağa doğru sürükleyerek sahneyi daha geniş aralıklarla görüntüleyebilirsiniz. Resim 13. Cetvel üzerindeki kırmızı şerit

12 Library panelinde projede yer alan tüm içerikler görüntülenir.
Resim 14. Sahnedeki seçili nesnelerin özelliklerinin görüntülendiği alan Çalışma alanında yer alan diğer bir bölüm ise Library yani kütüphane bölümüdür. Classic çalışma alanında bu panel Properties yani Özellikler panelinin yanında yer alır. Library panelini ismine tıklayarak ekranda görüntüleyebilirsiniz. Library panelinde projede yer alan tüm içerikler görüntülenir. Backgrounds yani Arka Planlar klasörüne baktığımızda arka planları görebiliriz. Kütüphanedeki içerikleri alıp sahneye yükleyerek çalışmalarımızda kullanabiliriz. Resim 15. Library panelinin yeri

13 1. 4 Navigation ÇalIşma AlanINI Kullanma
Navigasyon çalışma alanını görüntülemek için WorkSpace açılır menüsünden Navigasyon seçeneğini seçmelisiniz. Resim 16. Navigasyon Çalışma Alanını Açma

14 E-öğrenme içeriği hazırlamada bu özellik oldukça kullanılışlıdır.
Navigasyon çalışma alanında dikkati çeken Branching paneli; projenizde farklı slaytların birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını gösterir. Captivate ile projelerinizi oluştururken kullanıcıların yapabilecekleri seçimler bulunacaktır. Bu panel sayesinde bir slayttan bunun yanında bulunmayan başka bir slayta geçebilirsiniz. E-öğrenme içeriği hazırlamada bu özellik oldukça kullanılışlıdır. Resim 17. Branching Paneli

15 Bu projede herhangi bir karmaşık dallanmaya sahip olmadığı ve slaytlar basit bir şekilde soldan sağa doğru dizildiği için bu projede slaytlar sıralı şekilde görüntülenir. Eğer bu slaytlar arası farklı atlamalar olursa bu görünüm bir karar ağacı şeklinde görüntülenecektir. Resim 18. Karar ağacı görünümü

16 Properties Paneli Çalışma alanında yer alan diğer bir panel ise properties yani özellikler panelidir. Bu paneli ismine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu panel bağlamsal bir paneldir ve seçili olan nesneye göre farklı menüler içerir. Örneğin bir sayfanın üzerine sayfa seçili durumdayken o sayfa ile ilgili ortaya çıkan çok fazla özellik olduğunu göreceksiniz. Resim 19. Properties Paneli

17 Time Line üzerinde bir nesneyi seçerek properties panelini görüntülediğinizde bu nesneyle ilgili farklı özelliklerin properties panelinde yer aldığını göreceksiniz. Resim 20. Properties panelinin farklı görünümleri

18 Temel Sunum yapIsI 2.1. Yeni Proje Oluşturma ve Kaydetme
2.2. Asıl Slayt Oluşturma 2.3. Slaytlara Metin Ekleme 2.4. Şekil Ekleme 2.5. Resim Ekleme 2.6. Nesneleri Hizalama ve Dağıtma 2.7. Nesne Stillerini Kullanma

19 2.1 yenİ proje oluşturma ve kaydetme
Dersimizin bu bölümünde yeni bir proje oluşturmayı öğreneceksiniz. Yeni bir proje oluşturmak için Creat New bölümü altında yer alan Blank Project yeni "Yeni Boş Proje" düğmesinin kullanabilirsiniz. Eğer karşılama ekranın görüntülenmiyorsa aynı işlemi File menüsünde New Project altında yer alan Blank Project düğmesine tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Resim 21. Karşılama Ekranı

20 Bu düğmeye tıkladığınızda açılan New Blank Project penceresinde oluşturulacak projenin boyutunu belirlemelisiniz. Eğer ilk kez yeni bir proje oluşturuyorsanız varsayılan proje boyutları 640 x 480 boyutlarıdır. Dilerseniz bu pencerede yer alan Width ve Height bölümüne dilediğiniz rakamları girebilir proje boyutunu belirleyebilirsiniz. Resim 22. Yeni Boş Proje Oluştur Ekranı Dilerseniz kendiniz boyut belirlemek yerine Select açılır menüsünde daha önce belirlenmiş proje boyutlarında dilediğinizi seçebilirsiniz. Resim 23. Custom seçeneği

21 Bu bölümde yer almasını istediğiniz sıklıkla kullanacağınız bir proje boyutu varsa bunu Customize düğmesine tıklayarak belirleyebilirsiniz. Customize düğmesini tıkladığınızda açılan Custom Project Size penceresinde daha önceden belirlenmiş proje boyutları varsa ortada ki bölümde alfabetik sırayla yer alır. Bu boyutlardan silmek istediğinizi fareyle seçip alt kısımda yer alan Delete düğmesiniz kullanarak silebilirsiniz. Yeni bir proje boyutu belirlemek için Name alanına belirleyeceğiniz proje boyutu için bir isim yazın. Ardından Width ve Height bölümlerine istediğiniz değerleri giriniz. Save düğmesine tıklayarak işlemi tamamlayın. Bu işlemin ardından OK düğmesine tıklayarak Custom Project Size penceresini kapatın. Resim 24. Custom Project Size penceresinin açılması

22 Belirlemiş olduğunuz proje boyutunun Select açılır menüsünde belirttiğiniz isimle yer aldığını göreceksiniz. Bu projeyi kaydetmek için File menüsünde yer alan Save düğmesine tıklayın projenizi kaydetmek istediğiniz dizini seçin. Projeniz için bir isim belirleyin ve Kaydet düğmesine tıklayın. Resim 25. Projeyi Kaydetme

23 2.2 asIl SlaydI Oluşturma Asıl slaytlar projenin tamamında uygulanmasını istediğiniz özellikleri oluşturmak için kullanılır. . Birden fazla asıl slaytta sahip olabilirsiniz. Asıl slayt kavramı PowerPoint programında da yer alır ve aynı mantıkla Captivate programında da kullanılır. Asıl slaydı tasarlamak için Master Slide bölümüne geçiniz. Bu işlemi zaman çizelgesi yanındaki Master Slide sekmesine tıklayarak da yapabilirsiniz. Bu görünüme geçtiğinizde ekranda Master Slide View uyarısıyla karşılaşacaksınız. Resim 26. Master Slide’a geçiş Resim 27. Sayfada çıkan Master Slide Uyarısı

24 Asıl slayda görsel eklemek için İnsert menüsünde yer alan Image düğmesini tıklayın. Eklemek istediğiniz görselin kayıtlı olduğu dizini seçin ve Aç düğmesine tıklayın. Görselin asıl slayda eklendiğini göreceksiniz. Resim 28. Resim Ekleme Menüsü Resim 29. Resim Ekleme Menüsü

25 FilmStrip alanına baktığınızda sayfa 1'in eklediğiniz görselli halde görüntülendiğini göreceksiniz. Çünkü sayfa 1 belirlediğiniz asıl slaydı kullanıyor. Yeni bir Asıl Slayt eklemek için Master Slide /1 üzerinde farenin sağ tuş menüsünde İnsert altında yer alan Master Slide düğmesini tıklayın. Yeni slaydın eklendiğini göreceksiniz. Eklemiş olduğunuz ikinci asıl slayda görsel eklemek için İnsert menüsünde yer alan Image düğmesini tıklayın. Eklemek istediğiniz görseli seçin ve Aç düğmesine tıklayın. Görselin asıl slayda eklendiğini göreceksiniz. Resim 31. İkinci Master Slaydı Ekleme Resim 30. FilmStrip Alanı Resim 32. Eklenen 2. Asıl Slayt

26 Fakat FilmStrip alanında görünümün değişmediğini ve birinci slaydın hala ilk eklediğiniz slaydın tasarımını kullandığını göreceksiniz. Master Slide alanında 1. asıl slaydı seçin ve sağ bölümden Properties düğmesini tıklayarak özellikler panelini açın. Properties panelinde Label yani etiket alanının boş olduğunu göreceksiniz. Bu asıl slayda etiket ismi olarak desen01 ismini verin Enter tuşuna basın. Master Slide panelinde asıl slaydın belirttiğiniz isimde göründüğünü göreceksiniz. Resim 33. Değişmeyen FilmStrip Resim 34. Properties Panelinden Label’a isim verme

27 2. slayt içinde etiket ismi belirlemek için Master Slide alanında ikinci asıl slaydı seçin ve sağ bölümde Properties düğmesini tıklayarak özellikler panelini açın. Label yani etiket alanına desen02 ismini verin ve Enter tuşuna basın. Resim 35. Properties Panelinden Label’a isim verme

28 Master Side bölümünde 2 asıl slayt yer aldığını görebi FilmStrip bölümünde 1 slayt yer aldığını görebilirsiniz. . FilmStrip alanında yer alan sayfa 1 üzerine farenin sağ menüsünden İnsert altında yer alan New Slide yani Yeni Slayt düğmesini tıklayın. Resim 36. Yeni slayt ekleme işlemi

29 Captivate'in yeni bir slayt eklediğini ve bu slaydında ilk slayt gibi 1. asıl slaydın tasarımını kullandığını göreceksiniz. Properties panelini kullanarak slaydın kullanıldığı asıl slaydı değiştirebilirsiniz. FilmStrip alanından sayfa 2'yi seçin ve Properties panelini görüntüleyin. Properties panelinde General bölümünde yer alan Master Slide açılır menüsünü tıklayarak sayfa 2'nin kullanacağı asıl slaydı değiştirin. Resim 37. Asıl Slayt değiştirme işlemi

30 2.3 Slaytlara Metin Ekleme
Master Slide paneline yer alan 1. asıl slayda bir metin eklemek için öncelikle Master Slide panelini tıklayın ve 1. asıl slaydı seçin. Slaydın sağ alt köşesine metin eklemek için Tool panelde İnsert Text Caption Yeni Metin Başlığı Ekle aracını seçin. Resim 38. Master Slayt panelinde bulunan asıl slayt Resim 39. Tool panelde yer alan Insert Text Caption ve Text araçları Slaydın ortasında bir metin başlığı görünecektir. Metin başlığının mavi renkte ve düğme görünümlü olduğunu göreceksiniz. Bu metin başlığını daha sade bir hale getirebilirsiniz. Bu işlem için metin kutusunu seçin. Properties panelini görüntüleyin. Resim 40. Metin eklenmiş asıl slayt

31 General kısmından Callout Type bölümünde bir kaç başlık tipinin bulunduğunu göreceksiniz. Bu bölümde Caption Type açılır menüsünde görüntülenenler Captivate'de bulunan başlık tiplerinin listesidir. Bu listenin en başına bulunan Transparent seçeneğini tıklayın. Eklediğiniz metin başlığının değiştiğini göreceksiniz. Varsayılan olarak gelen metni silin ve metninizi yazın. Captivate otomatik olarak metin kutusunu eklediğiniz metnin tamamını sığdıracak şekilde büyütecektir. Metnin renk, boyut, font gibi özelliklerini değiştirmek için metin kutusundaki metnin hepsini seçin ve properties panelde Character bölümünde yer alan dilediğiniz değişikliği gerçekleştirin. Format bölümünden ise metnin biçimi ile ilgili özellikleri belirleyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz değişikliklerin metne uygulanmış olduğunu göreceksiniz. Metnin yer almasını istediğiniz bölüme farenin sol tuşuna basılı tutarak sürükle – bırak yöntemiyle belirleyin. Resim 41. Properties panelde Callout Type ve Caption Type

32 FilmStrip bölümünden slayt 1'i seçin ve eklemiş olduğunuz metnin bu slaytta görüntülendiğini dikkat edin. Bu metni slayt üzerinde seçmeyi deneyin. Bu metni seçemediğinizi göreceksiniz. Çünkü bu metin asıl slayda eklenmiş durumdadır. Asıl slayda eklenen metinler üzerinde düzenlemeyi yalnızca Master Slide panelinden ilgili asıl slaydı seçerek gerçekleştirebildiğiniz ve bu metin asıl slaydın tasarımını kullanan diğer tüm slaytlara otomatik olarak eklenir. Resim 42. Asıl slayt uygulanmış olan slayt 1 Siz yalnızca 1. slayt görüntülenmesini istediğiniz metni FlimStrip bölümünden slayt 1 seçili iken eklemelisiniz. Bu işlem için Slayt 1'i seçin ve asıl slayda metin eklerken yapmış olduğumuz gibi Tool panelden İnsert Text Caption aracını seçin. Eklenen metin kutusuna yazmak istediğiniz metni yazınız. Bu metin kutsunun ve metin özelliklerinin önceki eklediğiniz metinde olduğu gibi Properties panelini kullanarak yapabilirsiniz.

33 3. 4 Şekil Ekleme Captivate programında slayda şekil eklemek için Tool Panelde yer alan Line (/) düğmesini tıklayın. Bu bölümde Line yani çizgi, Rectangle yani dikdörtgen, Oval ve Polygon yani çokgen araçları bulunuyor. Öncellikle şekil ekleyeceğiniz slaydın seçili olduğundan emin olun. Ardından dikdörtgen çizmek için Rectangle aracını seçin. Çizmek istediğiniz alanın farenin sol tuşuyla tutup belirleyin. Bir dikdörtgen elde ettiğinizde farenin sol tuşunu bırakın. Eklediğiniz dikdörtgenin boyutlarına köşe noktalarından farenin sol tuşuna basılı tutup sürükleyerek değiştirebilirsiniz. Resim 43. Properties panelde bulunan şekil ekleme araçları

34 Eklemiş olduğunuz dikdörtgenin özelliklerini belirlemek için şekil seçili iken Properties panelini görüntüleyin. İlk olarak Captivate Programının eklemiş olduğuz dikdörtgene varsayılan olarak Rectangle 1 ismini verir. Dilerseniz zaman çizelgesinde dikdörtgeni tanımlamak için farklı bir isim vermek isteyebilirsiniz. Propertis Item Name bölümüne dilediğiniz ismi verin ve Enter tuşuna basın. Resim 44. Properties panelde dikdörtgen özellikleri Nesne isminde değişiklik yaparken dikkat etmemiz gereken nokta isimde boşluk kullanamazsınız. Nesnelerin isminde hiç bir zaman boşluk içermemesi önemlidir. Çünkü çoğu zaman Flash programda yazılmış bir Eylem Script'ini kullanarak daha sonra programlı bir şekilde bu öğelere başvurmamız gerekebilir. Bu nesneler ara sınav hazırlama ve diğer amaçlar için kullanabilir ve bu etkileşimleri daha sonra rahatlıkla seçebilmemiz açısında isimler önem arz eder.

35 Properties Fill & Stroke bölümünde Fill renkle dolgu Stroke rengi ile dikdörtgenin kenar renklerini belirleyebilirsiniz. Fill bölümündeki renge tıkladığınızda bütün renkler seçime hazır hale gelirler. Bu bölümde yer alan Alpha bölümünde dolgu renginin şeffaflık değerini değiştirebilirsiniz. Resim 45. Properties panelde Fill & Stroke bölümünda Alpha değeri Fill açılır kutusundan bir renk belirleyebilir, kenar rengi varsa renginde bırakabilir ya da Stroke açılır kutusundan renk seçebilir ve Width bölümünde değer girerek kenar çizgisinin kalınlığını belirleyebilirsiniz. Style bölümünden kenar çizgisinin stilini değiştirebilirsiniz. Corner Radius bölümü değiştirerek şeklin kenarlarını yuvarlayabilirsiniz.

36 Şimdi başka bir şekil olan çizgiyi ekleyelim
Şimdi başka bir şekil olan çizgiyi ekleyelim. Tool panelden en son dikdörtgen çizdiğimiz için Ractangle düğmesini tıklayın açılan menüden Line aracını seçin. Dikdörtgen ekleme aracında olduğu gibi farenin sol tuşuna basılı tutup sürükleyerek çizginin uzunluğunu belirleyin . Çizgi çizerken klavyeden Shift tuşuna basılı tutarsanız çizgi 45 derece açılarla düzgün şekilde çizilecektir. Çizdiğiniz çizginin en son çizilen dikdörtgenle aynı şekilde oluşturulacağını göreceksiniz. Çizginin özelliklerini değiştirmek için şekil seçili iken Properties paneli görüntüleyin dikdörtgenden farklı olarak bu bölümde Start ve End bölümlerinin yer aldığını göreceksiniz. Bu bölümler sayesinde çizginin başlangıç ve bitiş noktalarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin çizginin başlangıç noktası için Start bölümünden yuvarla (Round), bitiş noktası içinde End bölümünden ok (Arrow) belirleyebilirsiniz. Resim 47. Properties panelde dikdörtgenden farklı gelen Start ve End bölümleri Resim 46. Tool panelde şekil eklemek için kullanılan düğmenin değişmesi

37 Slayda bir oval çizmek için Tool panelde yer alan Line düğmesini tıklayıp açılan menüde oval aracını seçerek tıpkı dikdörtgen çizer gibi sahneye bir oval aracı çizebilirsiniz. Oval çizerken klavyede Shift tuşuna basılı tutarsanız oval şeklinde tam daire şeklini aldığını göreceksiniz. Eklediğiniz şeklin özelliklerini şekil seçiliyken Properties paneli kullanılarak belirleyebilirsiniz. Ekleyebileceğiniz bir diğer şekil ise çokgendir. Çokgen eklemek için Tool panelinde oval(projemizde en son oval kullandığımız için) düğmesini tıklayın. Açılan menüde Polygon aracını seçin. Farenin sol tuşuna tıklayarak çizeceğiniz çokgenin köşe noktalarını belirleyin. Noktaları belirlerken aralarında oluşacak çizgi kesikli olarak görülecektir ve başlangıç noktasına tekrar geldiğinde oval şekli görürsünüz. Bu noktaya tıkladığınızda çokgenin çizim işlemi tamamlanmış olur. Resim 48. Çokgen ekleme işleminin ortası ve sonu

38 Çokgen eklendikten sonra çokgen üzerinde farenin sağ tuş menüsünde yer alan Edit Points düğmesini tıklayarak oluşturduğunuz köşe noktalarının yerlerini ve çokgenin şeklini değiştirebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz şekli silmek için şekil üzerinde farenin sağ tuş menüsünde yer alan Delete düğmesini tıklamalısınız. Ayrıca aynı işlemi şekli seçtikten sonra klavyede Delete tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Açılan uyarı penceresinde OK düğmesini tıklayarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz. Resim 49. Çokgen düzenleme işlemleri

39 2.5 reSİm ekleme Captivate programı birçok resim türünü projenize ekleme imkanı sunar. Resim eklemek için İnsert menüsünde yer alan Image düğmesini tıklayın. Bu düğmenin yanında yer alan Shift + Ctrl + M tuş kombinasyonunu da bu işlem için kullanabilirsiniz. . Açılan pencerede dosya türü menüsünde yer alan resim türlerinden projenize ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz resmin kayıtlı olduğu dizini seçin. Ardından resim dosyasını seçin ve Aç düğmesini tıklayın. Resmin sahneye eklendiğini göreceksiniz. Resmin fareyle tutup sürükleyerek konumunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca resmin köşe noktalarından farenin sol tuşunu basılı tutup sürükleyerek boyutlarını değiştirebilirsiniz. Resmin boyutunu değiştirirken en ilk boy oranını bozulmasını istemiyorsanız Shift tuşuna basılı tutmalısınız. Resim Insert menüsünden Image seçildiği zaman gelen pencere

40 Eklemiş olduğunuz resmin özelliklerini belirlemek için resim seçili iken Properties panelini görüntüleyin. Burada Image Edit bölümünden Kontrast parlaklık, şeffaflık gibi ayarlarını yapabilirsiniz. Gray Scale seçeneği ile resmi gri tonlamalı hale getirebilir. İnvert Colour seçeneği ile de renleri ters çevirebilrsiniz. Bu bölümün altında yer alan Flip Image Horizontal ile resmi yatayda ter çevirebilir, Flip Image Vercital resmi dikey de ters çevirebilir, Rotate Right ile resmi saat yönünde 90 derece döndürebilir, Rotate Left ile resmi saat yönünün ters yönde 90 derece döndürebilirsiniz. Ayrıca bu bölümde grafik işleme programlarından aşina olduğunuz Crop aracı yer alır. Crop Image düğmesini tıkladığınız da açılan pencerede resmin kırpılmasını istediğiniz bölümü belirleyip OK düğmesini tıklayarak kırpma işlemini tamamlayabilirsiniz. Eklediğimiz görselin boyutu sahne boyutundan büyük ise Properties panelde Edit Image bölümünde yer alan Fit to Stage düğmesi ile sahneye sığdırabilirsiniz. Resim 51. Resim özelliklerini ayarlamak için

41 3.6 NESNELERİ HİZALAMA ve dağITMA
Sahnedeki nesneleri çoğu zaman düzgün olarak dağıtmanız, hizalamanız ya da boyutlandırmanız gerekebilir. Captivate programı bu işlemleri kolayca yapabilmenizi sağlar. Sahneye eklenmiş olan resimleriniz aynı büyüklükte olmayabilir ve bu tasarım açısından hoş görünmeyebilir. Captivate ilk seçtiğiniz resmin yüksekliğini, genişliğini ve boyutunu dikkate alarak bu işlemi gerçekleştirir. Aynı büyüklüğe getirmek istediğiniz resimleri Shift tuşu yardımıyla seçin. Resim 52. Hizalanacak olan resimlerin seçilmesi

42 Seçim işleminden sonra fareni sağ tuş menüsünden Align menüsünde alt kısımda yer alan Resize to same height seçeneği nesneleri aynı yüksekliğe, Resize to same width seçeneği nesneleri aynı genişliğe, Resize to the same size seçeneği nesneleri aynı büyüklüğe getirir. Buradan Resize to the same seçeneğini seçtiğinizde ilk seçtiğimiz resim referans alınarak diğer resimlerin boyutuda aynı hale gelecektir. Resim 53. Farenin sağ tuş menüsünde bulunan hizalama seçenekleri

43 Resim 54. Hizalama ve dağıtma işlemlerine Modify menüsünden ulaşım
Hizalama işlemlerini yapmak için, hizalama işlemi yapacağınız nesneleri seçin. Align menüsüne ulaşmak farenin sağ tuş menüsünü ya da Modify menüsünü kullanın. Align menüsünde yer alan Align Left ile nesneleri yatayda sola, Align Center ile nesneleri yatayda merkeze, Align Right ile ilk seçmiş olduğunuz nesneye göre yatayda sağa hizalayabilirsiniz. Benzer işlemleri dikeyde gerçekleştirmek için Align Top, Align Middle, Align Bottom seçeneklerini kullanmalısınız. Nesneleri Align Top ile üste, Align Middle ile ortada, Align Bottom ile alta hizalayabilirsiniz.

44 Captivate ile nesneleri yatayda ve dikeyde düzgün bir şekilde dağıtabilirsiniz. Captivate boyutlandırma işleminde olduğu gibi ilk seçtiğiniz nesneyi referans alarak dağıtma işlemini gerçekleştirir. Buna uygun olarak önce o nesneyi ardından Shift tuşuyla birlikte diğer nesneleri seçin. Farenin sağ tuş menüsünde Align altında yer alan Distribute Horizontally yani Yatay Dağıt seçeneğini seçtiğinizde nesnelerin aralarındaki boşluk aynı kalacak şekilde nesnelerin yatayda dağıtıldıkları göreceksiniz. Nesneleri dikeyde düzgün dağıtmak için dağıtmak istediğiniz nesneleri seçtikten sonra sağ tuş menüsünde Align altında yer alan Distribute Vertically yani Dikeyde Dağıt seçeneği seçilerek dikeyde nesneleri dağıtabilirsiniz. Sahnede yer alan nesne veya nesneleri slaydın merkezine göre dikeyde ya da slaydın merkezine göre yatayda ortalamak isteyebilirsiniz . Bu durumda hizalamak istediğiniz nesneleri seçin. Farenin sağ tuş menüsünde Align yer alan Center Horizontally on the Slide yani Merkeze Yatay Hizala seçeneğini seçin. Nesnelerin merkez noktaya yatayda hizalandıklarını göreceksiniz. Burada bulunan Center Vertically on the Slide yani Merkeze Dikey Hizala ile nesneleri merkez noktaya göre dikeyde hizalayabilirsiniz. Resim 55. Merkeze yatay ve dikeyde hizalanmış üç resim

45 Resim 56. Kesişen resimler ve bunları düzenlemek için kullanılan menü
Hizalama ve dağıtma işlemlerinin yanı sıra üst üste geldiğinden kesişen nesneler için katman bazında sıralama yapabilirsiniz.Nesnelerin hangisin altta hangisinin üstte yer alacağını belirleyebilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için sıralamak istediğiniz nesneyi seçtikten sonra farenin sağ tuş menüsünde Arrange altında yer alan Brin Forward ile nesneyi bir öne, Send Backward ile bir arkaya, Bring to Front ile en öne, Send to Back ile en arkaya gönderebilirsiniz.

46 Captivate’ in yerleşik hizalama ve dağıtma fonksiyonlarını kullanmak Captivate içerisinde resimlerinizi çabucak ve kolay bir şekilde düzenlemenin en hızlı yoludur. Çok sayıda resmi çabucak ve kolay bir şekilde hizalamayı ve dağıtmayı mümkün kılacak olan dikey ve yatay seçeneklerine Captivate ile sahipsiniz. Ayrıca nesnelerin görünüm sıralamasını kolayca değiştirebilirsiniz. Captivate ile oluşturduğunuz hemen hemen her projeye dağıtım ve katmanlama fonksiyonlarının ikisindende yararlanacaksınız.

47 3.7 Nesne stillerini kullanma
Captivate, Captivate içerisinde oluşturduğunuz birçok nesnenin görünümünü kontrol etmek için stilleri kullanır. Stillerin nasıl yönetilebileceği ve kullanılabileceği üzerine örnek yapalım. Sayfanın ortasında yer alan metni seçin. Properties paneli görüntüleyin. Bu panelde Style yani Stil adında bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Daha sonra varsayılan başlık stiliyle bir + işareti göreceksiniz. Bu o başlığın kullanılarak başlık stili yapıldığını ve ancak görünümün daha sonradan değiştirildiği anlamına gelir. Resim 57. Properties’den Style bölümünü görüntülemek için metnin seçilmesi Resim 58. Metnin seçilmesi ile Propertiesde görünen Style bölümü

48 Bu görünümü gelecekte yeni nesneler için kullanacağınız bir görünüm olarak kaydedin. Bunu Create New Style yani Yeni Stil Oluştur seçeneğini seçip yeni bir stil oluşturarak yapabilirsiniz. Eğer varsayılan başlık stili için değişiklikleri kaydetmek istersek Save Channges to the default Captions Style yani Varsayılan Başlık Stili İçin Değişiklikleri Kaydet seçeneğini seçebilirsiniz. Fakat bunun yerine yeni bir stil oluşturmak için Create New Style yani Yeni Stil Oluştur düğmesini tıklayın. Açılan pencerede bu stile bir isim verin ve Ok düğmesini tıklayın. Stil menüsünde belirttiğiniz isimde yeni bir stil yer alacaktır ve önünde + işareti olmayacaktır. Bu nesnenin yeni oluşturduğunuz stili kullandığı anlamına gelir ve burada eskisini geçersiz kılma söz konusu değildir. Resim 59. Create New Style Düğmesi Resim 60. Save Changes to the Default Captions Düğmesi Resim 61. Create New Style düğmesine tıkladığımızda açılan pencere Resim 62. Oluşturduğumuz Style uygulandı

49 Stilleri nasıl kullanabileceğinizi görmek için menüden farklı bir stil seçin(Default Success Caption Style gibi). Seçili metnimiz bir başlık metni olduğu için style bölümünde sadece başlıklarla ilgili stiller görüntülenir. Listenin başında varsayılan başlıklar ve alt tarafta yeni oluşturduğumuz stiller yer alır. Stilleri kullanmak nesneler için bir bakış ve his oluşturmanızı mümkün kılar ve bunu doküman içerisindeki diğer nesnelere çabucak uygulamanızı sağlar. Şekil kini dikdörtgenle yapmak isteseniz bile yapamazsınız. Çünkü dikdörtgen stil verebileceğiniz nesnelerden birisi değil. Resim 63. Farklı bir stil seçimi Resim 64. Başlık metni görünümü (Default Success Caption Style)

50 Hangi nesnelere stil uygulanabileceğini inceleyelim.
Edit menüsünde Object Style Manager yani Nesne Stil Yöneticisi seçeneğini seçin. Açılan penceredeki sol tarafındaki sütun size Captivate içerisinde stil uygulayabileceğiniz tüm nesne tiplerini gösterir. Stil uygulayabileceğiniz Standart ve Quizzing nesneleri burada yer alır. Standard Object yani Standart Nesneler düğmesine tıklandığında stil uygulayabileceğiniz standart nesneler sıralanır. Başlıklara, butonlara, metin girişi kutularına ve butonlarına, vurgulama kutularına, pozisyon yenileme slaytçıklarına , slaytçıkların kendilerine ve zoom alanlarına stil uygulayabiliriz. Quizzing Object yani Arasınav Hazırlama seçenekleri düğmesine tıkladığınızda stil uygulayabileceğiniz stil nesneleri sıralanır. Başlıklara, butonlara, ilerleme göstergesine, inceleme alanına, hot spotlara stil uygulayabilirsiniz. Resim 65. Nesne stil yöneticisi penceresini açmak için izlenen yol Resim 66. Nesne stil yöneticisi penceresi

51 Stilleri kullanmak nesnelerimizin nasıl görüneceğini belirlememize izin verir. Örneğin insan kaynakları departmanında çalışıyorsanız eğitim materyallerinin hepsini, şirketin markasıyla düzenlemek isterseniz bunu stiller sayesinde çabucak ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Captivate ile gelen birçok yerleşik stil bulunmaktadır. Object Style Manager penceresindeki Standard Object seçeneğini seçin. Sağ tarafında başlık stilleri görüntülenecektir. Resim 67. Yerleşik stiller ve oluşturduğumuz stiller Resim 68. Oluşturduğumuz stil üzerinde değişiklik yapıllması için kullanılan bölümler

52 Apply düğmesine tıklayarak değişiklikleri uygulayabilirsiniz.
Yeni oluşturduğunuz başlık stilini seçerek ismini ve ismini ve stilin tüm özelliklerini ayarlayabilirsiniz(Resim 68deki gibi). Yerleşik stillerin ve oluşturduğumuz stillerin görüntülendiği alanda yeni bir stil oluşturmak için mevcut bir stili seçebilir, bunu kopyalayabilir ve daha sonra değişiklik yapabilirsiniz. Örnek olarak oluşturduğunuz stili seçin ve hemen bu bölümün altında bulunan Clone düğmesine tıklayarak kopyasını oluşturun. Oluşturulan kopya stili seçip ismini ve özelliklerini değiştirebilirsiniz. Resim 69. Stil kopyalama Stille ilgili değişikler Office ile benzerlik gösterir ve Office kullanıcısıysanız bu özellikleri daha kolay yapabilirsiniz. Stil özelliklerini değiştirmek için kullanılan pencerede Transition bölümünden bir geçişi de kontrol edebilirsiniz. Bunlar stilin otomatik olarak uygulanacağı animasyon efektleridir. Varsayılan geçişler açık veya sönük olabilir. Ayrıca Fade In Only, Fade Out Only, Geçiş Yok seçeneklerine bu bölümden erişebilirsiniz. Eğer PowerPoint kullanıcısıysanız bu seçenekler size tanıdık gelecektir. Apply düğmesine tıklayarak değişiklikleri uygulayabilirsiniz. Resim 70. Geçiş ayarlarını düzenleme

53 Şimdi standart nesnelerden button seçeneğine inceleyelim.
Varsayılan stilleri seçtiğinizde isim bölümü aktif olmaz. Varsayılan stil isimlerini değiştiremezsiniz. Ancak stilin diğer özelliklerini değiştirebilirsiniz. Örnek olarak Default Caption Style stilini seçin ve varsayılan başlık stilini Caption Type bölümünden Transparent olarak değiştirin. Bu değişikliği yaptığınızda projenize eklediğiniz tüm başlıklar Transparent olacaktır. Resim 71. Varsayılan stiller üzerinde değişiklik yapma Şimdi standart nesnelerden button seçeneğine inceleyelim. Resim 72. Button düğmesine tıkladığımızda varsayılan olarak gelen stiller

54 Button düğmesine tıkladığınızda 4 tane varsayılan düğme stili olduğunu ve tıklandıkça bu stillerin sağ tarafta özelliklerinin gösterildiğini göreceksiniz. Örnek olarak Default Image Button Style yani Varsayılan Resim Düğme stilini seçin. Bu stilde dahil edilen birçok düğme resmi olduğunu göreceksiniz. Bu bölüme daha çok düğme resmi eklemek için Browse Resim 73’ de bulunan düğmesine tıkladığınızda Captivate’ in buton klasörü görüntülenir. Bu bölümde daha önceden yüklenmiş tüm düğmeleri göreceksiniz. Bu pencereden More klasörünü açıp back_bluebullet_embossed_up dosyasını seçin ve Aç düğmesini tıklayın. Seçtiğiniz düğme stilinin yüklendiğini göreceksiniz. Seçmiş olduğunuz resim varsayılan düğme resmi olacaktır. Bu bölümde yeni stiller oluşturabilirsiniz. Ancak yeni stiller oluşturmanın en kolay yolu; Captivate de doğrudan bir nesneye stil uygulamak ve ardından özellikler penceresinden stili kaydetmektir. Resim 73. Default Image Button Style düğmesi özellikleri Resim 74. Browse düğmesine tıkladığımızda açılan Captivate’in buton klasörü

55 Kaydet düğmesini tıklayarak .cps uzantılı stili kaydedin.
Bilgisayarınızda yer alan stilleri başka bir bilgisayara aktarmak için Export yani Dışa Aktar düğmesini tıklayın. Seçtiğiniz stilin kaydolmasını istediğiniz bölüme kaydolmasını sağlayacak Save penceresi açılır. Birden fazla stil seçerek de dışa aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kaydet düğmesini tıklayarak .cps uzantılı stili kaydedin. Bu stili başka bir bilgisayarda Object Style Manager penceresinde yer alan Import düğmesini tıklayarak işe aktarabilirsiniz. Resim 75. Export düğmesi tıklandığında açılan pencere

56 Kaynakça

57 ADOBE CAPTİVATE CS5 Bizi dinlediğiniz için Teşekkürler.
Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Şeyma Çakır Fatma Kırmızı


"Adobe CAPTIVATE cs5 İLE ETKİLİ SUNUM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları