Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik, şebekeleri kullanıldıkları gerilimler •Alçak gerilim şebekeleri (1-1000 volt arası) •Orta gerilim şebekeleri (1kv-35 kv arası) • Yüksek gerilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik, şebekeleri kullanıldıkları gerilimler •Alçak gerilim şebekeleri (1-1000 volt arası) •Orta gerilim şebekeleri (1kv-35 kv arası) • Yüksek gerilim."— Sunum transkripti:

1 Elektrik, şebekeleri kullanıldıkları gerilimler •Alçak gerilim şebekeleri (1-1000 volt arası) •Orta gerilim şebekeleri (1kv-35 kv arası) • Yüksek gerilim şebekeleri (35 kv-154 kv arası) •Çok yüksek gerilim şebekeleri (154 kv’dan fazla)

2 Alçak gerilim şebekeleri  Alçak gerilim şebekeleri 1 volt ile 1 000 volt (1kv) arası gerilime sahip olan şebekelerdir. Bu şebekeler dağıtım trafolarından tüketicilere (abone) kadar olan elektrik hatlarından oluşur.  Alçak gerilimler yalıtımı ve korunması kolay olduğu için abonelere yakın kısımlarda kurulur.  Alçak gerilimle yapılan iletimlerde gerilim düşümü ve güç kaybı fazla olduğu için alçak gerilimler iletimden ziyade dağıtım şebekelerinde kullanılır.  Ülkemizde alçak gerilim, abonelerde 220 v ve 380 v olarak kullanılır.

3 Orta gerilim şebekeleri  Orta gerilim şebekeleri 1000 volt (1 kv) ile volt35 000 (35 kv) gerilimler arasındaki şebekelerdir. Bu şebekeler yüksek ve çok yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekelerinin birbirine ba ğ lanması işleminde kullanılır.  Yüksek gerilimlerin direkt olarak abonelere verilmesi izolasyon ve güvenlik açışından uygun de ğ ildir. Bu sebeple yüksek gerilimler uygun de ğ erlere indirilerek orta gerilim şebekelerine ba ğ lanır.  Orta gerilim şebekeleri küçük şehirler ve sanayi bölgelerine elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılır. Orta gerilimler şehirlerin girişindeki da ğ ıtım trafolarına ba ğ lanır. Buradan abonelere da ğ ıtılır.

4 Yüksek gerilim şebekeleri  Yüksek gerilim şebekeleri 35 kv ile 154 kv arasındaki gerilimi kullanan şebekelerdir.  Elektrik enerjisinin üretildiği santrallerden başlayan ve büyük şehirler ile bölgelerin başlangıcı arasında kullanılan şebekelerdir.  Yüksek gerilimde dağıtım yapılmaz.  Yüksek gerilimler iletime en uygun gerilimlerdir.  Çok uzak mesafelere enerji iletiminde alçak gerilimlerde güç kaybı çok olurken yüksek gerilimlerde güç kaybı az olduğu için yüksek gerilimler çoğunlukla iletim şebekelerinde kullanılır.  Türkiye’de kullanılan yüksek gerilim değerleri 66 ve 154 kv’tur.

5 Çok yüksek gerilim şebekeleri  Çok yüksek gerilim şebekeleri 154 kv’un üstündeki gerilimi kullanan şebekelerdir.  Türkiye’de çok yüksek gerilim olarak 380 kv kullanılmaktadır. Bazı yabancı ülkelerde 500 ve 750 kv’a kadar gerilimler kullanılmaktadır.  Şehirlerarası ve santraller arası ba ğ lantı için çok yüksek gerilim şebekeleri tesis edilir.  Ülkemizde Atatürk Barajından İ stanbul’a hatta İ zmir’e kadar uzanan 380 kv gerilimli şebeke mevcuttur.

6 Elektrik Enerjisi Neden Yüksek Gerilim Hatları ile İ letilir  Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin yerleşim birimlerine taşınması için kullanılan hatlar yüksek gerilim hatlarıdır.  16-30 kV olarak üretilen elektrik, iletim hatlarından önce yükseltici tip transformatörler yardımıyla 180-354 kV’a yükseltilerek iletim hatlarına verilir ve yerleşim birimi yakınlarında düşürücü tip transformatör yardımıyla tekrar orta gerilim seviyesine düşürülerek yerleşim birimine iletilir. Peki neden elektrik enerjisi santralde üretildiği gerilim seviyesinde iletilmiyor da yükseltilerek iletiliyor?

7 Bu sorunun yanıtı elektrikte en çok kullanılan formül olan P=VxI güç bağıntısı kullanılarak açıklanabilir.  Gücün sabit olduğu durumda gerilimin düşük olması yüksek akımın akacağı anlamına gelir.  Yüksek akımın akması için de iletkenlerin çok kalın olması gerekir.  Enerjinin santralden üretildiği gerilim seviyesinde iletilmesi istenirse çok yüksek akım taşınacağından çok kalın iletkenler gerekecektir ki bu iletkenleri döşemek hayli maliyetli ve zor olacaktır.  Ayrıca kalın olan iletkenlerde deri etkisi denen akımın iletkenin dış yüzeyinden akmak istemesi nedeniyle iletkenin merkezi kullanılamayacak dolayısıyla akımın aktığı kesit daralacağından kayıplar daha da çok artacaktır.

8 DER İ etkisi OG ve YG şebekelerde, alüminyum iletkenin kullanılmayan orta kısmında çelik tel vardır. Ve bu çelik teller ile hem malzemeden kâr elde edilir hem de iletkenin kopma yükü artırılmış olur. Resimde merkezdeki koyu renkli daireler çelik, dıştaki açık renkli daireler de alüminyum iletkendir.


"Elektrik, şebekeleri kullanıldıkları gerilimler •Alçak gerilim şebekeleri (1-1000 volt arası) •Orta gerilim şebekeleri (1kv-35 kv arası) • Yüksek gerilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları