Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ. 2 Elif CAN 261653 OKULUN FİZİKSEL DÜZENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ. 2 Elif CAN 261653 OKULUN FİZİKSEL DÜZENİ."— Sunum transkripti:

1 1 SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

2 2 Elif CAN 261653 OKULUN FİZİKSEL DÜZENİ

3 3  Okul, öğretim ve öğrenmeye uygun olmalıdır.  Gelişmiş ülkelerde okul binalarının planlanması özel uzmanlık alanıdır.  Türkiye de ise henüz bir uzmanlık alanı olarak gelişmemiştir.  Okul binaları standart projelere göre yapılmaktadır.

4 OKULUN YERİ 4  Öğretim programına uygun bir yer olmalıdır.  Öğrencilerin rahatça ulaşabilecekleri bir yerde olmalıdır.  Bulunduğu yer yönünden güvenli olmalıdır.  Trafik ve sanayi merkezlerinden uzak olmalıdır.  Mahallenin merkezi yerinde olmalıdır.  Öğrencilerin yürüyebileceği mesafede olmalıdır.

5 KÜÇÜK OKULUN YARARLARI 5  Öğrencilerin başarısı daha yüksektir.  Eğitimsel faaliyetlere daha fazla katılmaktadırlar.  Okulda şiddet sorunları daha düşük seviyededir.

6 KÜÇÜK OKULLARIN SINIRLILIKLARI 6  Sınıflarda olumlu sınıf iklimi oluşturmak güçleşir.  Araç-gereç ve diğer imkanlardan yoksun olabilirler.  Daha az deneyimli öğretmenler görevlendirilir.

7 BÜYÜK OKULUN YARARLARI 7  Öğretmenler kendilerini geliştirebilirler.  Farklı dersler ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirilebilir.

8 BÜYÜK OKULLARIN SINIRLILIKLARI 8  Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yüksektir.  Disiplin problemleri daha çok olabilir.  Okul binaları eski olabilir.

9 9 ŞİRİN PINAR KÖKSOY 261662 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN VE ÖNEMİ

10 SINIF DÜZENİ 10  Öğrenme-öğretme etkinliklerini yapmak için düzenlenmiştir.  Sınıf düzeninin kurulması, sürdürülmesi öğretmenin görevidir.  Sınıf düzeninde öğretmenler öğrencilerden beklenilenleri belirlemelidir.  Öğretmen beklentileri davranış kuralları şeklinde aktarmalıdır.  Öğrenciler de kendilerinden beklenildiği gibi davranırlar.

11 11

12 12  Böylece sınıf düzeniyle ilgili sorunlar azalır.  Öğretmen sınıf düzeni için yazılı kurallar belirler.  Yazılı kuralları sınıfın göze çarpan yerine koyar.  Böylece öğrenciler o kurallara göre hareket ederler.  Ayrıca sınıf mutlaka düzenli, temiz olmalıdır. SINIF DÜZENİ

13 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN 13

14 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN 14  Fiziksel düzen sınıf yönetiminin boyutlarından biridir.  Fiziksel ortam, sınıf ve sınıfın donatımını kapsar.  Fiziksel ortamın doğası, düzeni davranış üzerinde doğrudan etkilidir.  Sınıfın, öğrencilerin fizyolojik ihtiyaçlarına uygun olması gerekir.  Sınıfın genişliği, öğrencilerin gruplandırılması öğelerini içerir.

15 15  Öğretmen öğrencinin başarısını fiziksel düzenle arttırabilir.  Sınıf, öğretme-öğrenme sürecinde güdüleyici olmalıdır.  Sınıf, güzel ve ilgi çekici biçimde düzenlenmelidir.  Öğrencilerin yaşam biçimleri, hazır bulunuşlukları farklıdır.  Yani fiziksel ortam öğrencilerin özelliklerine göre değişir. SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN

16 FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ 16  Eğitim etkinlikleri için ayrılan mekanın özelliklerini belirtir.  Sınıf içindeki eşyalar ortamın fiziksel değişkenlerini oluşturur.  Öğretmen-öğrenci ilişkileri fiziksel değişkenler tarafından etkilenir.  Cohen, Monion ve Morrisyona göre fiziksel çevre öğrenmenin iskeletini oluşturur.  Öğrenmeye katkıda bulunabileceği gibi öğrenmeyi engelleyeceğini de söylerler.

17 17  Öğretmenlerin bunları kontrol altında tutmalarını söylerler.  Fiziksel ortamın düzenlenmesi öğretmenin becerisine bağlıdır.  Sınıfın fiziki özelliklerini çevreden soyutlamak mümkün değildir.  Sınıfın fiziki özelliklerinin şekillenmesi okul öğelerinden etkilenmektedir.  Genelde sınıfın düzeni dört duvar, bir tahtadır. FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ

18 18  Okullar, sınıflar ve araçlar birbirine benzemektedir.  Sınıflar çocuklar için yetersiz ve olumsuzdur.  Sınıfın düzenlenmesinde her şeyi öğretmenin belirleme şansı yoktur.  Öğretim yılı başlarken okul idaresi eksikleri gidermelidir.  ABD ‘de öğrenciler programa göre derse giderler.

19 19  Sınıf öğretmenleri aynı sınıfı okuttuğundan sınıfı düzenleyebilirler.  Branş öğretmenlerinin böyle bir şansı yoktur.  Branş öğretmenleri daha çok ders işleme konumundadır.  ABD’deki sınıflarda değişik bir yaklaşım izlenmektedir.  Onlarda her branş öğretmenin bir sınıfı vardır. FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ

20 20  Sınıfın fiziki özelliği öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştirir.  Sınıf ortamı çocukların grup faaliyetlerini sürdüreceği yer olmalıdır.  Sınıftaki eşyalar yapılan etkinliklere göre düzenlenmelidir.  Fiziksel çevre, öğrenme çerçevesidir.  Öğrenmeyi etkilediği için öğretmenin kontrolünde olmalıdır. FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ

21 SINIFIN FİZİKSEL DÜZEN DEĞİŞKENLERİ 21  Öğrencinin içinde yaşadığı çevre davranışlarını etkilemektedir.  Öğrenme-öğretme süreci uygun bir ortamda gerçekleşmektedir.  İyi bir sınıf düzeni öğrenciyi güdüler.

22 22 SEVDA ALPSAR 261670 SINIF FİZİKSEL DÜZENİN DEĞİŞKENLERİ

23 23  Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri ortam önemlidir.  Bunun için sınıfta; • Sınıf sıcaklığının uygun olması • Aşırı ses ve gürültünün olmaması • Aydınlatmanın gerekli seviyede olması gerekir. SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN DEĞİŞKENLERİ

24 1. SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ 24  Sınıf içi etkinliklerde sınıf büyüklükleri değişmektedir.  Büyük sınıflarda öğrenci başarısının azaldığı gözlemlenmiştir.  Sınıfta öğrenci sayısının az olması önemlidir.

25 2. ISI 25  Oda ısısı öğrencinin performansını, davranışlarını etkilemektedir.  Sınıf aşırı sıcak ve soğuk olmamalıdır.  İdeal sınıf ısısının 20 ºC olduğu belirlenmiştir.

26 3. IŞIK 26  İyi bir ışık gözün yorulmasını önler.  Genellikle gün ışığına yakın aydınlatmalar olmalıdır.  Sınıf pencereleri de ışık alma açısından önemlidir.

27 4. GÜRÜLTÜ 27  Rahatsız edici ve işitmeyi engelleyici değişkendir.  Gürültü zamanın iyi kullanılmasına engel olur.  Okulun bulunduğu çevre gürültünün oluşmasında etkindir.

28 5. TEMİZLİK 28  Sınıf temizliği öğretmen ve öğrenci kontrolündedir.  Temizlikle ilgili kurallar koyulmalı ve bunlara uyulmalıdır.  Bu konuda yalnız öğrenciler değil aileleri de bilinçlendirilmelidir.

29 29 AYŞE NUR ERCAN 261639 SINIF FİZİKSEL DÜZENİN DEĞİŞKENLERİ

30 6. SES VE AKUSTİK 30  Tavan yüksekliği ses dalgalarının yayılmasını etkiler.  Ses düzeyin 40dB aşmaması gerekir.  Duvarlardaki malzemeler sesin yankılanmasını engellemelidir  Tavan yüksekliği 3m olmalıdır.  Öğretmenle öğrenci arasında ki mesafe düşürülmelidir.

31 7. SINIFTA RENK 31  Renk belirlemede öğrencilerin özelliklerine dikkat edilmelidir.  Uygun renk kullanımı amaca ulaşmaya yakındır.  Renk seçimi kişinin zihnini de hazırlayacaktır.  Renk insan psikolojisi üzerinde etkilidir.  Öğretmen mekana göre uygun renk seçilmelidir.

32 32  Renkler, öğrencinin fizyolojik, psikolojik durumunu etkiler.  İlköğretim sınıflarında açık pembe tonlarını kullanmalıdır.  Orta öğretim sınıflarında açık mavi tonları kullanılmalıdır.  Sınıf tavanlarının beyaz olması gerekir.  Yazı tahtasının yeşil olması okumayı kolaylaştırır. 7.SINIFTA RENK

33 8. ESTETİK 33  Estetik öğrencilerin tutum ve davranışlarını etkiler.  Estetik olan, ortama güzellik katan şeydir.  Sınıf rahat, ev ortamı gibi olmalıdır.  Güzellik ve uyum öğrencinin enerjisini arttırır.  Verimli eğitim için sınıflar estetik olmalıdır.

34 9. İKLİMLENDİRME 34  Sınıfın ısısı mevsime, öğrenciye göre değişir.  Öğrenim gören ortamlar normal sıcaklıkta olmalıdır.  Yüksek sıcaklık zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler.

35 10. SINIF İÇİ YERLEŞİM DEĞİŞİKLİĞİNE MÜSAİT OLMA 35  Farklı dersler farklı sınıflara ihtiyaç duyarlar.  Bu yöntemin kalabalık okullarda uygulanması zorlaşır.

36 36 PAYEJAN YILDIZ 261661 SINIFIN YERLEŞİM DÜZENİ

37 SINIF YERLEŞİM DÜZENİ 37  Eğitimin etkin, akıcı bir işleyişe kavuşturulmasıdır.  Sınıf içi etkileşimi olumlu yönde etkiler.  Sınıf içi trafiğin düzenlenmesini sağlar.  Öğretmenler sınıfı güzelleştirmekle sorumludurlar.  Öğretmenler daha fazla kontrolcü olur.  Öğrenciler ise derslere daha az katılırlar.

38 38  Öğrencilerin iletişim alışkanlıkların oturma yerini belirler.  İletişim güçlüğü çekenler ön sıralara oturtulmalıdır.  İletişimde hoşlanmayanlar arka sıraları tercih ederler.  Arkadaşların beraber oturması istenmeyen davranışlara itebilir.  Öğrenciler numara, alfabe sırasına göre oturtulabilir. SINIF YERLEŞİM DÜZENİ

39 39  Ülkemizde sınıfların düzenlenmesinde öğretmenlerin arayış da değildirler.  Okullarımızın çoğunda geleneksel oturma şekli hakimdir.  Yani ülkemizde öğretmen merkezli eğitim yoğunluktadır.  Becerikli öğretmen sınıfı öğrenciye göre düzenleyebilmelidir. SINIF YERLEŞİM DÜZENİ

40 GELENEKSEL (SIRALI) YERLEŞİM DÜZENİ  En çok kullanılan yöntemdir.  Öğrencilerin arka arkaya oturduğu yerleşim düzenidir.  Öğretmen merkezli bir yerleşim düzenidir.  Öğrenciler pasif durumda ve dinleyici konumundadırlar.  Kalabalık sınıflar için uygundur. 40

41 GELENEKSEL (SIRALI) YERLEŞİM DÜZENİ 41

42 BİREYSEL YERLEŞİM DÜZENİ 42  Tek kişilik sıra ve masalarla oluşturur.  Öğretmenin ön planda tutulduğu bir düzendir.  Öğrencilerin yüzleri duvara gelecek şekilde düzenlenir.  Bireysel öğrenmeyi ön plana çıkarır.

43 43 ARAÇLARARAÇLAR ÖĞRETMEN MASASI YAZI TAHTASI BİREYSEL YERLEŞİM DÜZENİ

44 ÇOK GRUPLU ( KÜME ) YERLEŞİM DÜZENİ 44  Öğrencilerin bir masa etrafında grup oluşturmasıdır.  Öğrencilerin liderlik özelliklerini geliştirmelerine olanak sağlar.  İş birliğine dayalı öğretim ve tartışmaya uygundur.  Öğrenci- öğrenci etkileşimin en yüksek olduğu yerleşimdir.  Sınıflar kalabalık olmadığında başarı ile uygulanır.

45 ÇOK GRUPLU ( KÜME ) YERLEŞİM DÜZENİ 45

46 TEK GRUP ( U, ÇEMBER, YUVARLAK MASA ) YERLEŞİM DÜZENİ 46  Sınıftaki öğrenciler bir grup olarak düşünülür.  Öğrenciler birbirleriyle iletişim kurabilir.  Tartışma ve görüş alışverişi için uygundur.  Küçük sınıflarda başarıyla uygulanabilir.

47 TEK GRUP ( U, ÇEMBER, YUVARLAK MASA ) YERLEŞİM DÜZENİ 47

48 48 AYSUN GÜMÜŞBAŞ 261620 SINIFIN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER

49 SINIF DÜZENLEMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER 49  Öğrenci için etkili öğrenme ortamının oluşması,  Nitelikli eğitim hizmetinden yararlanmasını sağlayacak özellikler,  Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılması,

50 50  Sınıfta ki eğitim hizmeti tüm öğrencilere fayda sağlamalı,  Sınıfta ki araçlar kimseyi rahatsız etmemeli,  Sınıfta kullanıma uygun oturma düzeni sağlanmalı,  Oturma düzeni öğrencinin öğretmeni görüş açısıyla uyumlu olmalı, SINIF DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

51 51  Öğrenciler birbirlerini rahatsız etmeden oturabilmeli,  Öğretmende başka bir öğrenciyi rahatsız etmeden diğerine yardımda bulunabilmeli,  Sıraların düzenlenmesi, dersin özelliğine, yöntemine uygun olmalı. SINIF DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

52 ÖZET; 52  Sınıf ortamı organize edilerek en iyi sonuç alınmalı,  Sınıf organizasyonu, sınıfın fiziki yönden düzenlenmesidir.  Sınıfın fiziki öğeleri; sıra, masa,ısı,ışık,gürültü, renk vb.  Sınıf düzeninde, öğrenci sayısı önemlidir.

53 53  Öğretilecek konunun niteliği,uygulanacak yöntem önemlidir.  Sınıfta sahip olunan imkanlar ele alınmalıdır.  İlgi ve gereksinimler ancak düzen ile sağlanabilir.  Öğrencinin derse katılımı öğretmenin etkileşimi ile ilgilidir. ÖZET;

54 54  Öğrencilerin derse katılımı;  Katılımlarını değerli saymak,  Düşüncelerine önem vermek,  Sınıf içerisinde paylaşmak, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında olumlu sonuçlar vermesine sebep olur. ÖZET ÖZET ;

55 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 55


"1 SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ. 2 Elif CAN 261653 OKULUN FİZİKSEL DÜZENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları