Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

2 Elif CAN 261653 OKULUN FİZİKSEL DÜZENİ

3 OKULUN FİZİKSEL DÜZENİ
Okul, öğretim ve öğrenmeye uygun olmalıdır. Gelişmiş ülkelerde okul binalarının planlanması özel uzmanlık alanıdır. Türkiye de ise henüz bir uzmanlık alanı olarak gelişmemiştir. Okul binaları standart projelere göre yapılmaktadır.

4 OKULUN YERİ Öğretim programına uygun bir yer olmalıdır.
Öğrencilerin rahatça ulaşabilecekleri bir yerde olmalıdır. Bulunduğu yer yönünden güvenli olmalıdır. Trafik ve sanayi merkezlerinden uzak olmalıdır. Mahallenin merkezi yerinde olmalıdır. Öğrencilerin yürüyebileceği mesafede olmalıdır.

5 KÜÇÜK OKULUN YARARLARI
Öğrencilerin başarısı daha yüksektir. Eğitimsel faaliyetlere daha fazla katılmaktadırlar. Okulda şiddet sorunları daha düşük seviyededir.

6 KÜÇÜK OKULLARIN SINIRLILIKLARI
Sınıflarda olumlu sınıf iklimi oluşturmak güçleşir. Araç-gereç ve diğer imkanlardan yoksun olabilirler. Daha az deneyimli öğretmenler görevlendirilir.

7 BÜYÜK OKULUN YARARLARI
Öğretmenler kendilerini geliştirebilirler. Farklı dersler ve eğitsel etkinlikler gerçekleştirilebilir.

8 BÜYÜK OKULLARIN SINIRLILIKLARI
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yüksektir. Disiplin problemleri daha çok olabilir. Okul binaları eski olabilir.

9 ŞİRİN PINAR KÖKSOY 261662 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN VE ÖNEMİ

10 SINIF DÜZENİ Öğrenme-öğretme etkinliklerini yapmak için düzenlenmiştir. Sınıf düzeninin kurulması, sürdürülmesi öğretmenin görevidir. Sınıf düzeninde öğretmenler öğrencilerden beklenilenleri belirlemelidir. Öğretmen beklentileri davranış kuralları şeklinde aktarmalıdır. Öğrenciler de kendilerinden beklenildiği gibi davranırlar.

11

12 SINIF DÜZENİ Böylece sınıf düzeniyle ilgili sorunlar azalır.
Öğretmen sınıf düzeni için yazılı kurallar belirler. Yazılı kuralları sınıfın göze çarpan yerine koyar. Böylece öğrenciler o kurallara göre hareket ederler. Ayrıca sınıf mutlaka düzenli, temiz olmalıdır.

13 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN

14 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN
Fiziksel düzen sınıf yönetiminin boyutlarından biridir. Fiziksel ortam, sınıf ve sınıfın donatımını kapsar. Fiziksel ortamın doğası, düzeni davranış üzerinde doğrudan etkilidir. Sınıfın, öğrencilerin fizyolojik ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Sınıfın genişliği, öğrencilerin gruplandırılması öğelerini içerir.

15 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN
Öğretmen öğrencinin başarısını fiziksel düzenle arttırabilir. Sınıf, öğretme-öğrenme sürecinde güdüleyici olmalıdır. Sınıf, güzel ve ilgi çekici biçimde düzenlenmelidir. Öğrencilerin yaşam biçimleri, hazır bulunuşlukları farklıdır. Yani fiziksel ortam öğrencilerin özelliklerine göre değişir.

16 FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ
Eğitim etkinlikleri için ayrılan mekanın özelliklerini belirtir. Sınıf içindeki eşyalar ortamın fiziksel değişkenlerini oluşturur. Öğretmen-öğrenci ilişkileri fiziksel değişkenler tarafından etkilenir. Cohen, Monion ve Morrisyona göre fiziksel çevre öğrenmenin iskeletini oluşturur. Öğrenmeye katkıda bulunabileceği gibi öğrenmeyi engelleyeceğini de söylerler.

17 FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ
Öğretmenlerin bunları kontrol altında tutmalarını söylerler. Fiziksel ortamın düzenlenmesi öğretmenin becerisine bağlıdır. Sınıfın fiziki özelliklerini çevreden soyutlamak mümkün değildir. Sınıfın fiziki özelliklerinin şekillenmesi okul öğelerinden etkilenmektedir. Genelde sınıfın düzeni dört duvar, bir tahtadır.

18 FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ
Okullar, sınıflar ve araçlar birbirine benzemektedir. Sınıflar çocuklar için yetersiz ve olumsuzdur. Sınıfın düzenlenmesinde her şeyi öğretmenin belirleme şansı yoktur. Öğretim yılı başlarken okul idaresi eksikleri gidermelidir. ABD ‘de öğrenciler programa göre derse giderler.

19 FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ
Sınıf öğretmenleri aynı sınıfı okuttuğundan sınıfı düzenleyebilirler. Branş öğretmenlerinin böyle bir şansı yoktur. Branş öğretmenleri daha çok ders işleme konumundadır. ABD’deki sınıflarda değişik bir yaklaşım izlenmektedir. Onlarda her branş öğretmenin bir sınıfı vardır.

20 FİZİKSEL ORTAMIN ÖNEMİ
Sınıfın fiziki özelliği öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştirir. Sınıf ortamı çocukların grup faaliyetlerini sürdüreceği yer olmalıdır. Sınıftaki eşyalar yapılan etkinliklere göre düzenlenmelidir. Fiziksel çevre, öğrenme çerçevesidir. Öğrenmeyi etkilediği için öğretmenin kontrolünde olmalıdır.

21 SINIFIN FİZİKSEL DÜZEN DEĞİŞKENLERİ
Öğrencinin içinde yaşadığı çevre davranışlarını etkilemektedir. Öğrenme-öğretme süreci uygun bir ortamda gerçekleşmektedir. İyi bir sınıf düzeni öğrenciyi güdüler.

22 SEVDA ALPSAR 261670 SINIF FİZİKSEL DÜZENİN DEĞİŞKENLERİ

23 SINIF İÇİ FİZİKSEL DÜZEN DEĞİŞKENLERİ
Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri ortam önemlidir. Bunun için sınıfta; Sınıf sıcaklığının uygun olması Aşırı ses ve gürültünün olmaması Aydınlatmanın gerekli seviyede olması gerekir.

24 1. SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ Sınıf içi etkinliklerde sınıf büyüklükleri değişmektedir. Büyük sınıflarda öğrenci başarısının azaldığı gözlemlenmiştir. Sınıfta öğrenci sayısının az olması önemlidir.

25 2. ISI Oda ısısı öğrencinin performansını, davranışlarını etkilemektedir. Sınıf aşırı sıcak ve soğuk olmamalıdır. İdeal sınıf ısısının 20 ºC olduğu belirlenmiştir.

26 3. IŞIK İyi bir ışık gözün yorulmasını önler.
Genellikle gün ışığına yakın aydınlatmalar olmalıdır. Sınıf pencereleri de ışık alma açısından önemlidir.

27 4. GÜRÜLTÜ Rahatsız edici ve işitmeyi engelleyici değişkendir.
Gürültü zamanın iyi kullanılmasına engel olur. Okulun bulunduğu çevre gürültünün oluşmasında etkindir.

28 5. TEMİZLİK Sınıf temizliği öğretmen ve öğrenci kontrolündedir.
Temizlikle ilgili kurallar koyulmalı ve bunlara uyulmalıdır. Bu konuda yalnız öğrenciler değil aileleri de bilinçlendirilmelidir.

29 AYŞE NUR ERCAN 261639 SINIF FİZİKSEL DÜZENİN DEĞİŞKENLERİ

30 6. SES VE AKUSTİK Tavan yüksekliği ses dalgalarının yayılmasını etkiler. Ses düzeyin 40dB aşmaması gerekir. Duvarlardaki malzemeler sesin yankılanmasını engellemelidir Tavan yüksekliği 3m olmalıdır. Öğretmenle öğrenci arasında ki mesafe düşürülmelidir.

31 7. SINIFTA RENK Renk belirlemede öğrencilerin özelliklerine dikkat edilmelidir. Uygun renk kullanımı amaca ulaşmaya yakındır. Renk seçimi kişinin zihnini de hazırlayacaktır. Renk insan psikolojisi üzerinde etkilidir. Öğretmen mekana göre uygun renk seçilmelidir.

32 7.SINIFTA RENK Renkler, öğrencinin fizyolojik, psikolojik durumunu etkiler. İlköğretim sınıflarında açık pembe tonlarını kullanmalıdır. Orta öğretim sınıflarında açık mavi tonları kullanılmalıdır. Sınıf tavanlarının beyaz olması gerekir. Yazı tahtasının yeşil olması okumayı kolaylaştırır.

33 8. ESTETİK Estetik öğrencilerin tutum ve davranışlarını etkiler.
Estetik olan, ortama güzellik katan şeydir. Sınıf rahat, ev ortamı gibi olmalıdır. Güzellik ve uyum öğrencinin enerjisini arttırır. Verimli eğitim için sınıflar estetik olmalıdır.

34 9. İKLİMLENDİRME Sınıfın ısısı mevsime, öğrenciye göre değişir. Öğrenim gören ortamlar normal sıcaklıkta olmalıdır. Yüksek sıcaklık zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler.

35 10. SINIF İÇİ YERLEŞİM DEĞİŞİKLİĞİNE MÜSAİT OLMA
Farklı dersler farklı sınıflara ihtiyaç duyarlar. Bu yöntemin kalabalık okullarda uygulanması zorlaşır.

36 PAYEJAN YILDIZ 261661 SINIFIN YERLEŞİM DÜZENİ

37 SINIF YERLEŞİM DÜZENİ Eğitimin etkin, akıcı bir işleyişe kavuşturulmasıdır. Sınıf içi etkileşimi olumlu yönde etkiler. Sınıf içi trafiğin düzenlenmesini sağlar. Öğretmenler sınıfı güzelleştirmekle sorumludurlar. Öğretmenler daha fazla kontrolcü olur. Öğrenciler ise derslere daha az katılırlar.

38 SINIF YERLEŞİM DÜZENİ Öğrencilerin iletişim alışkanlıkların oturma yerini belirler. İletişim güçlüğü çekenler ön sıralara oturtulmalıdır. İletişimde hoşlanmayanlar arka sıraları tercih ederler. Arkadaşların beraber oturması istenmeyen davranışlara itebilir. Öğrenciler numara, alfabe sırasına göre oturtulabilir.

39 SINIF YERLEŞİM DÜZENİ Ülkemizde sınıfların düzenlenmesinde öğretmenlerin arayış da değildirler. Okullarımızın çoğunda geleneksel oturma şekli hakimdir. Yani ülkemizde öğretmen merkezli eğitim yoğunluktadır. Becerikli öğretmen sınıfı öğrenciye göre düzenleyebilmelidir.

40 GELENEKSEL (SIRALI) YERLEŞİM DÜZENİ
En çok kullanılan yöntemdir. Öğrencilerin arka arkaya oturduğu yerleşim düzenidir. Öğretmen merkezli bir yerleşim düzenidir. Öğrenciler pasif durumda ve dinleyici konumundadırlar. Kalabalık sınıflar için uygundur. 40

41 GELENEKSEL (SIRALI) YERLEŞİM DÜZENİ

42 BİREYSEL YERLEŞİM DÜZENİ
Tek kişilik sıra ve masalarla oluşturur. Öğretmenin ön planda tutulduğu bir düzendir. Öğrencilerin yüzleri duvara gelecek şekilde düzenlenir. Bireysel öğrenmeyi ön plana çıkarır.

43 BİREYSEL YERLEŞİM DÜZENİ
A R Ç L AR ÖĞRETMEN MASASI YAZI TAHTASI

44 ÇOK GRUPLU ( KÜME ) YERLEŞİM DÜZENİ
Öğrencilerin bir masa etrafında grup oluşturmasıdır. Öğrencilerin liderlik özelliklerini geliştirmelerine olanak sağlar. İş birliğine dayalı öğretim ve tartışmaya uygundur. Öğrenci- öğrenci etkileşimin en yüksek olduğu yerleşimdir. Sınıflar kalabalık olmadığında başarı ile uygulanır.

45 ÇOK GRUPLU ( KÜME ) YERLEŞİM DÜZENİ

46 TEK GRUP ( U, ÇEMBER, YUVARLAK MASA ) YERLEŞİM DÜZENİ
Sınıftaki öğrenciler bir grup olarak düşünülür. Öğrenciler birbirleriyle iletişim kurabilir. Tartışma ve görüş alışverişi için uygundur. Küçük sınıflarda başarıyla uygulanabilir.

47 TEK GRUP ( U, ÇEMBER, YUVARLAK MASA ) YERLEŞİM DÜZENİ

48 AYSUN GÜMÜŞBAŞ 261620 SINIFIN DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER

49 SINIF DÜZENLEMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER
Öğrenci için etkili öğrenme ortamının oluşması, Nitelikli eğitim hizmetinden yararlanmasını sağlayacak özellikler, Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılması,

50 SINIF DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınıfta ki eğitim hizmeti tüm öğrencilere fayda sağlamalı, Sınıfta ki araçlar kimseyi rahatsız etmemeli, Sınıfta kullanıma uygun oturma düzeni sağlanmalı, Oturma düzeni öğrencinin öğretmeni görüş açısıyla uyumlu olmalı,

51 SINIF DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Öğrenciler birbirlerini rahatsız etmeden oturabilmeli, Öğretmende başka bir öğrenciyi rahatsız etmeden diğerine yardımda bulunabilmeli, Sıraların düzenlenmesi, dersin özelliğine, yöntemine uygun olmalı.

52 ÖZET; Sınıf ortamı organize edilerek en iyi sonuç alınmalı,
Sınıf organizasyonu, sınıfın fiziki yönden düzenlenmesidir. Sınıfın fiziki öğeleri; sıra, masa,ısı,ışık,gürültü, renk vb. Sınıf düzeninde, öğrenci sayısı önemlidir.

53 ÖZET; Öğretilecek konunun niteliği,uygulanacak yöntem önemlidir.
Sınıfta sahip olunan imkanlar ele alınmalıdır. İlgi ve gereksinimler ancak düzen ile sağlanabilir. Öğrencinin derse katılımı öğretmenin etkileşimi ile ilgilidir.

54 ÖZET; Öğrencilerin derse katılımı; Katılımlarını değerli saymak,
Düşüncelerine önem vermek, Sınıf içerisinde paylaşmak, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında olumlu sonuçlar vermesine sebep olur.

55 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"SINIF ORTAMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları