Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Üyesi Hareketliliği Oturumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Üyesi Hareketliliği Oturumu"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Üyesi Hareketliliği Oturumu
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

2 YER: ŞİFA ÜNİVERSİTESİ
KATILIMCILAR ÜNİVERSİTE Prof. Dr. Ali Malas İzmir Katip Çelebi Doç. Dr. Esra Uzer Çelik İzmir Kâtip Çelebi Prof. Dr. Kadriye Ertekin Dokuz Eylül Karin Schmidt Dokuz Eylül Çiğdem Maraşlıoğlu Dokuz Eylül Yrd. Doç. Dr. Tolgahan Acar Şifa Yrd. Doç. Dr. Cahide Açıkalın Şifa Yrd. Doç. Dr. Elif Yaşa Şifa Öğr. Gör. Süleyman Kuyumcu Şifa Kürşad Demir Yaşar Aylin Kul Yaşar Patricia Türkmenoğlu Yaşar Doç. Dr. Hakan Yetkiner İzmir Ekonomi Yrd. Doç. Dr. Nazife Aydınoğlu İzmir Öğr. Gör. Emine Tuğba Kocabıyık Gediz Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kırdar Gediz Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu Ege Prof. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu İYTE Yrd. Doç. Dr. Ritchie Eanes İYTE Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu Marmara YER: ŞİFA ÜNİVERSİTESİ

3 Genel Sorunlar Yurt dışına giden öğretim üyeleri için ayrılan fonlar çok kısıtlı ve yetersiz (Erasmus dışında) Fonlar arttırılabilir mi? Bürokratik işlemlerin fazlalığı nedeniyle öğretim üyesi hareketliliği ile ilgili yaşanan sıkıntılar mevcut. Bürokratik işlemler azaltılabilir mi? Kısa süreli ziyaretçi olarak gelen öğretim üyelerinin her biri için ayrı bir program ve efor sarf edilmektedir. Bunun yerine, şehir, iklim, akademik takvim vb kriterler göz önüne alınarak belirli bir zaman aralığında program belirlenebilir mi?

4 Genel Sorunlar Öğretim üyelerinin hareketliliğinde verimin artırılması için Giden öğretim üyelerini daha çok bilimsel ve eğitim faaliyet içine girmesi için teşvikte bulunulması Ziyaretlerde yapılması gereken zorunluluklar belirlenmeli, Gitmeden önce oryantasyon programı yapılması Çalışılan alanlar ilgili yerlere gitmesi. Gittiği kurumlarda ülkemizi veya şehrini tanıtma koşulunun farkındalığının artırılması. Gidilen kurum idarecileriyle birlikte kurumsal işbirlikleri ve öğrenci hareketliliği için çalışma yapmaları tavsiye edilmesi

5 Genel Sorunlar YÖK desteğiyle yurt dışına giden öğretim elemanları için; Devlet ve Vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının aynı haklara sahip olması (destekler bakımından) Öğretim üyeleri hareketliliği için mevzuatın yetersiz olması Öğretim üyelerimizin yurt dışında ders verebilmeleri için mevzuatın düzeltilmesi Örneğin bir öğretim üyesi her hafta bütün sömestr boyunca haftada bir gün ders vermeye gidebiliyor mu? Veya Yurt dışından gelebiliyor mu? Mevcut mevzuata göre çok zor ve mevzuatta yeri yok

6 Genel Sorunlar Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin üniversitelerimizde çalışmasında zorluklar mevcut. Bürokratik işlemlerin çok uzun sürmesi, İdari görev alamamaları, özlük haklarındaki yetersizlikler vs… Yurt dışından gelen öğretim üyelerinin üniversitelerimizde daha verimli olabilmesi için oryantasyon programı olmalı

7 Genel Sorunlar Öğretim elemanı hareketliliği bakımından Ülkemizde sanayinin üniversiteyle işbirliği oldukça az Bu konudaki KOSGEB, Santez vb programların farkındalığının arttırılması, ve öğretim üyesi hareketliliğini teşvik edecek şekilde düzenlenmesi Sanayi ve Üniversite işbirliğinde kazanç karşılıklı olacak şekilde programlar yapılmalı. Hazırlanan Doktora programları ve tez konuları ülkenin stratejik önceliklerine göre öğretim elemanlarının hareketliliğini artıracak şekilde düzenlenmeli

8 Beyin Göçü (Brain drain, brain gain, brain circulation)
Tersine Beyin göçü anlamında gelmek isteyen öğretim üyelerinin oturma izni vb işlemlerinin içişlerinde ve dış işlerinde prosedür olarak zorluklar yaşanması. YÖK devreye girerek mavi kart vb bir uygulamalarla ayrıcalık sağlayabilir Yurtdışında azalan imkanlar nedeniyle dönmek isteyen Türkiye uyruklu öğretim üyelerinin durumlarının zor olması (ekonomik kriz nedeniyle) Bu durumda olan öğretim elemanı adaylarına kolaylıklar sağlanması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve Üniversitelerin kadrolarında kontenjanlar ayrılması

9 Yurtdışından gelen öğretim üyelerinin şehir koşulları nedeniyle sıkıntı duyması
Gelmeden önce öğretim üyelerinin beklentilerinin arttırılmadan oryantasyon programlarının yapılması Gelen öğretim üyeleri için kalma yeri düzenlemeleri (lojman, pansiyon vb), İzmir'de ortak bir misafirhane kurulması. Almanya'daki “guest house” örneği Şehir idarecilerinin yurt dışından gelen öğretim üyeleri için yaşam alanları oluşturma konusunda farkındalığının az olması Belediye, Valilik, Turizm Bakanlığı gibi kurumlarla işbirliği yapılması

10 İdari personelin dil eksikliği nedeniyle, gelen öğretim üyelerinin sıkıntı çekmesi
Üniversiteler bu konuda bürolar oluşturarak yardımcı olmalı (Kiralık ev bulma vb konularda destek) TUBITAK proje önerilerinin ve raporlarının sadece Türkçe dilinde istenmesi başka dilde kabul edilmemesi, gelen öğretim üyeleri için zor olmaktadır. Türkçe bilmeyen öğretim üyeleri proje önerileri sunamıyorlar ve rapor hazırlayamıyor. Yurt dışından gelen öğretim elemanlarına çok hızlı Türkçe öğrenebilecekleri programlar oluşturulmalı

11 Yurt dışından gelen Türkiye uyruklu belirli bir kaliteye haiz öğretim üyeleri adaylarının YÖK tarafından ihtiyacı olan üniversitelere yerleştirilmesinin kolaylaştırılması Ek kadroların oluşturulması Geçici kadrolar oluştura bilinir mi? TUBITAK yurt dışından gelen öğretim üyelerine kadro alması durumunda ilave olarak verdiği 2 bin TL aylık destekten yararlandırıla bilinir mi?

12 Yurt dışından gelen öğretim üyelerine araştırma imkanlarının sağlanması
Ülkemizdeki imkanların yurt dışındaki öğretim üyelerine duyurulması Yurt dışında hedefler ve programlar 3-5 senelik yapılıyor. Ancak Türkiye’de yıllık yapılıyor ve çok geç yapılıyor. Gelen öğretim elamanı için daha uzun vadeli planlar yapılmalı ve garantiler verilmeli Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin proje yöneticisi olamaması

13 Yurtdışından gelen öğretim üyelerinden hem bilimsel hem de eğitim alanlarında faydalanılma yanında, yurt dışından gelen örneğin bir hekimin hasta bakamaması Yabancı uyruklu öğretim üyesi kotasının %2 gibi çok düşük bir rakam olması Kotanın arttırılması veya kaldırılması Sosyal Güvenlik Anlaşmaları mevcut değil, Örneğin ABD’nin bir çok ülkeyle anlaşması var Yabancı Uyruklu Öğretim elemanlarının özlük haklarının Türkiye uyruklularla aynı olması

14 Bilim Arzı Hareketliliğini tetikleyen etkenler
Dil sorunu Yüksek Lisans ve Doktora programları Yabancı dilde olabilir mi? Gidecek olan öğretim üyelerinin dil öğrenme sorunları için, yurt dışından İngilizce kurslarıyla üniversitelerinin anlaşması, öğretim elemanları ve öğretim üyeleri için geçici fırsatların sağlanması YÖK tarafından öğretim üyelerinin akademik hayata başlandığında, yurt dışına gönderilmesi

15 Öğretim elemanı yetiştirirken genel İngilizce yanında teknik ve mesleki İngilizce eğitiminin olmaması İngilizce ölçme anlamında ÜDS, KPDS gibi sınavlar yerine daha pratik ölçücü sınav modellerinin geliştirilmesi (TOEFL, TEOIC, IELTS gibi) TOEIC, TELC, Pearsons sınavlarının denkliğinin verilmesi

16 Araştırma Laboratuarlarının arzının yetersizliği
Merkezi laboratuarların azlığı ve ortak kullanıma açıklığının azlığı İzmir üniversitelerinin laboratuarları öğretim üyesi hareketliliği için daha açık bir şekilde ortak kullanıma açıla bilinir mi?

17 Doktora programlarının gücü bilim arzı hareketliliği için çok önemlidir.
Öğretim üyesi hareketliliği için daha güçlü doktora programları planlanabilir. İzmir üniversiteleri belirli doktora programları derslerini tek merkezde verebilir. Mevcut doktora programları birleştirilebilir. Yurt dışından gelecek öğretim üyeleriyle bu doktora programları zenginleştirebilir İzmir üniversiteleri yurt dışıyla ortak doktora programı açılabilir ve bu konuda üniversiteler kurumlarla anlaşma yaparak öğretim üyeleri hareketliliği teşvik edilebilir.

18 Özel sektör ve Hizmet sektörü
Sürekli Eğitim Merkezi, Hastaneler vb yerlerde yurt dışından gelen öğretim üyelerinden yararlanılması E-Öğrenme ve uzaktan eğitim sistemlerine yurt dışındaki öğretim üyelerinin entegrasyonunun sağlanması (Özellikle sosyal bilimler için) Uzaktan eğitim Modellerinde üniversitenin kendi öğretim üyesi dahi yurt dışındayken ders veremiyor. Ayrıca Tez izleme komitelerine yurt dışındaki öğretim üyelerini ekleye bilmek mümkün mü?

19 Yurt dışından gelmesi istenen öğretim üyeleri için yapılması gerekenler
Üniversitelerimizin reklamları ve İzmir şehrinin tanıtımı eksik. Üniversitelerimizde İngilizce eğitimimizin olduğu tanıtılmalı Yurt dışındaki öğretim üyeleri Türkiye’ye gelmeye korkuyorlar ve ülkemizi bilmiyorlar Yurt dışındaki öğretim elemanları eğitimin İngilizce olduğuna inanmıyorlar ve ikili diyaloglar gerekiyor İş görüşmelerinin yüz yüze yapılması gerekiyor Yurt dışından gelen öğretim üyelerinin ilk gelişleri çok zor oluyor ancak ikinci gelişleri çok daha kolay oluyor Geçici olarak davetlerin artması, kısa süreli ders verme vb aktivitelerle ziyaretlerinin sağlanması. İngilizce doktora programları ve kurslara davet edilmeli

20 Bilimsel Çalışmaların ve yayınlar kalitesi arttırılmalı
Bilimsel çalışmalar güçlendikçe tanıtım ve hareketlilik artacaktır. Bütün üniversitelerin ve şehirlerinin tanıtıla bileceği ortak bir web sitesi eksik İzmir üniversiteleri için daha detaylı tanıtım için siteler oluşturulabilir TEŞEKKÜRLER


"Öğretim Üyesi Hareketliliği Oturumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları