Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK Ba ş arınız için yanınızdayız...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK Ba ş arınız için yanınızdayız..."— Sunum transkripti:

1

2 HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK Ba ş arınız için yanınızdayız...

3 HAKKIMIZDA Firmamız 2011 yılında Elazığ’da kurulmuş olup genç mühendis kadrosu ile danısmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda tarafsız yol gösterici rolüyle tecrübelerini aktarmakla birlikte, verilen hizmetin verimliliğini ve günlük hayata entegrasyonundaki basarısını HTÇ Danısmanlık garantisi altında sunar. Ba ş arınız için yanınızdayız...

4 HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK Türkiye’de profesyonel iş anlayışının yerleşmesi için ihtiyaç duyulan tartışma ve bilgi paylaşımı platformları yaratmak. Bilgi, iletişim, Yönetim, Mühendislik, Eğitim, Danışmanlık konularında optimum alternatifler sunan, seçilen alternatifin hizmetini kullanım ömrü boyunca denetleyen, çözüm ortaklığı konusunda koşulsuz güvenle danışılan kurum kimliğimizi korumak. MİSYONVİZYON Ba ş arınız için yanınızdayız...

5 H TÇ, MÜŞTERILERINE DEĞER KATAR … •Görevimiz değer yaratmaktır •En önemli varlığımız adımıza duyulan güvendir •İşimizin garantisi, çalışanımızın kalitesidir •Geleceğimizin güvencesi, sürekli öğrenme tutkumuzdur •Yaşam kalitesini yükseltmede bilim ve teknolojiden yararlanırız •Hayal gücünün, yaratıcılık ve atılımın temeli olduğuna inanırız

6 K EŞFETME YOLCULUĞUNUN ESASı, YENI YERLER, YENI ŞEYLER ARAMAK DEĞILDIR.. Y ENI GÖZLER ILE ARAMAKTıR Yönetim ve Değişim Danışmanlığı Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri

7 HTÇ, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ… Yönetim ve Değişim Danışmanlığı, Kurumların Stratejik ve Organizasyonel yapılanma süreçleri ve iş yapma yöntemleri çerçevesinde yaşanan sorunların çözülmesi ve sistemlerin oluşumu için destek olmak amacını taşımaktadır…

8 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI… •Üretim Yönetimi •Kalite Mühendisliği Ve Yönetimi •Tedarik Zinciri Yönetimi •Performans Yönetimi •Proje Yönetimi •Stratejik Teknoloji Yönetimi

9 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI… •Ar-Ge Yönetimi •İnsan Kaynakları Yönetimi •Stratejik Pazarlama Yönetimi •Bilgi sistemleri tasarımı •Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi •Mühendislikte Uygulamalı İstatistik

10 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ Üretim yönetiminin Esasları, Üretim sistemleri, Ürün tasarımı, Proses tasarımı, Montaj hatları, Transfer hatları, Esnek üretim sistemleri, Atelye tipi üretim, Tam zamanında üretim, Üretim sistemlerinde karar verme süreci. Üretim planlama süreci, Proses seçimi, Kapasite planlama, Talep tahminleri, Toplu planlama, Kaynak çizelgeleme, Çizelgeleme algoritmaları ve kuralları, Üretim Kaynakları Planlama (MRP II), İşletme Kaynakları Planlama (ERP), Tam zamanında üretim (JIT). Toplam Kalite Yönetimi felsefesi; İstatistiksel kalite kontrol; Ürün ve hizmet tasarımında kalite mühendisliği, Kalite Fonksiyonları Yükleme (QFD) yaklaşımı; Taguchi kalite mühendisliği felsefesi; ISO 9000 Kalite Standartları. ÜRETİM YÖNETİMİ KALİTE MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ

11 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ Hammadde temininde bitmiş ürün dağıtımına bütün sürecin incelenmesi; tedarik zincirlerinin tasarımı ve kontrolü; envanter yönetimi; üretim lojistiği kavramları; dağıtım stratejileri; bilgi paylaşımı, koordinasyon ve karar destek araçları; tedarik zinciri yazılımlarının incelenmesi. Performans ölçütlerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, Performans yönetimi ve motivasyon ilişkisi, Bireysel, grup ve organizasyonel performans ölçümü, Performansa dayalı kariyer yönetimi, Performans esaslı teşvik sistemleri, Uygulama örnekleri TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PERFORMANS YÖNETİMİ

12 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ projelerinin sınıflandırılması, proje yöneticisi, proje takımı, proje organizasyonu, pazarlıklar ve anlaşmazlıkların çözümü, projelerin bütçelendirilmesi (maliyet tahmini ve teklif hazırlama), proje çizelgeleme ve kontrolü, kaynak dağıtımı, malzeme dağıtımı ve lojistik, projelerde insan kaynaklarının yönetimi, bilgisayar destekli proje yönetimi sistemleri, proje sonuçlandırma ve tetkiki, örnek uygulamalar. Çok operasyonlu firmalarda teknolojik değişimlerin planlanması; yeni teknolojilerin analizi ve firma stratejisiyle bütünleştirilmesi; yeni teknolojilerin yeni ürün ve hizmet üretiminde uygulanması, teknolojik değişimlerin ekonomik etkilerinin öngörülmesi, teknolojik değişimlerin öngörümü ve araştırmaların planlanması. PROJE YÖNETİMİ STRATEJİK TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

13 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ Ar-Ge tanımı, Teknoloji tanımı, kavramları ve teknoloji yönetimi terminolojisi, teknoloji ve endüstri yapısı, otomasyon yönetimi, rekabet stratejileri, Teknolojiinin üretilmesi, teknolojinin elde edilmesi, teknoloji transferi, teknoloji tahmin yöntemleri, Ar- Ge de kullanılan çeşitli yöntemler, AR-GE politikaları, AR-GE için stratejik planlama, proje geliştirme, bir AR-GE projesi için teklif hazırlama ve geliştirme, proje yönetimi, takım oluşturma, teknoloji haritasının oluşturulması, İmalat sektöründe Ar-Ge uyulmalrına örnekler Karar verme, iletişim, örgütsel etkinlik, Zaman yönetimi, Stres yönetimi, Çatışma ve kriz yönetimi, Uzlaşma sanatı, Örgütsel sosyalizasyon, kütür vb., Kariyer planlama, Kendini geliştirme, Özgeçmiş ve dilekçe hazırlama, Tavırlar, katılımlar, değerler, semboller ve önemi, Grup davranışları, Performans değerlendirme, Örgütlerde eğitim, İş güvenliği. AR-GE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

14 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ Teknoloji bazlı firmalarda pazarlamanın genel fonksiyonu- burada özellikle endüstriyel ürünler vurgulanmaktadır. Pazarlama stratejisinin genel değerlendirilmesi. Ürün stratejisi (buna fiyat politikası, promosyon, ürün miksi, satış ve dağıtım kararları dahil) üzerine çalışmalar; olay çalışmaları. Yönetim, bilgi ve sistem kavramları, Bilgisayar yapısı (donanım ve yazılım), Sistem ömrü döngüsü (SLC), SLC araç ve teknikleri, bilgi tabanı kavramı, Bilgi tabanı yönetim sistemi (DBMS) ve uygulamaları, Bilgi iletişimi. STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI

15 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ Maliyet faktörleri; maliyetlerin muhasebeleştirilmesi; faaliyet bazlı maliyetlendirme; faiz/zaman-para ilişkileri; yatırım alternatiflerinin karşılaştırılması; finansal analiz ve planlama teknikleri; mühendislik projelerinin finans yöntemleri; sermaye bütçeleme/portföy analizi; amortisman/gelir vergisi/enflasyon; başa baş/duyarlılık/risk analizleri; örnek vakıa analizleri Mühendisler için temel istatistiksel kavramlar, normal dağılım, hipotez testleri, örnekleme yöntemleri, işletme performans verilerinin istatistiksel analizi, istatistik paket programlarının kullanımı, ürün ve süreç tasarımında deneysel tasarım, kalite mühendisliği için Taguchi yöntemleri. MALİYET ANALİZİ MÜHENDİSLİKTE UYGULAMALI İSTATİSTİK

16 HTÇ, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ… •Zemin Etüdü •Kuyu ve Çed Raporu •Su Sondajı •Baraj-Tünel Enjeksiyonları •Jeolojik-Jeoteknik Etüdler •Maden Arama

17 MÜHEND İ SL İ K VE TEKNOLOJ İ YÖNET İ M İ SERT İ F İ KA PROGRAMI

18

19


"HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK Ba ş arınız için yanınızdayız..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları