Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal yaşamda bazı gelişmeler öylesine tam olur, bazı haklar öylesine işlerlik kazanırlar ki zamanla bu haklara sahip olanlar dahi bunları olağan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal yaşamda bazı gelişmeler öylesine tam olur, bazı haklar öylesine işlerlik kazanırlar ki zamanla bu haklara sahip olanlar dahi bunları olağan."— Sunum transkripti:

1

2 Toplumsal yaşamda bazı gelişmeler öylesine tam olur, bazı haklar öylesine işlerlik kazanırlar ki zamanla bu haklara sahip olanlar dahi bunları olağan karşılamaya başlarlar ve daha önceleri birtakım kişilerin, bu hakları kazanmak için ne denli zorluklarla karşılaştıklarının bilincine varamazlar. Bundan yüzyıllar kadar önce, küçücük çocukların yalnızca bir lokma ekmek parası kazanabilmek için saatlerce ağır işlerde çalışmak zorunda olmalarına pek kimse aldırmıyor ve toplumlarca bunda herhangi bir gariplik görülmüyordu. Gene o tarihlerde dünyaya gelen bebeklerin yarısından fazlasının önlenebilir çocuk hastalıklarından yaşamlarını kaybediyor olmaları dahi bazen olağan karşılanıyordu. Gerçekte, o yıllarda çocukların büyük çoğunluğu her zaman kısa ve acılı ömür sürmüş, cehalete ve ürkütücü bir yoksulluğa mahkum olmuşlardı.

3

4  19-21 Eylül 2001 tarihinde Birleşmiş Milletler ’de 1990 Çocuk Zirvesi’nden bu yana ülkelerin çocuklar için gerçekleştirdiklerini saptamak ve 21.yüzyılın ilk 10 yılında gene çocuklar için konulacak yeni hedefleri tespit etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Özel Çocuk oturumuna ev sahipliği yapacak. Toplantı üç tam gün sürecek ve katılımcılar gelecek on yılın gündemini oluşturacaklardır.  İşte bu çalışmalara ışık tutulması amacıyla da tüm dünyada Mart 2001 tarihinde başlamak üzere bir KÜRESEL ÇOCUK HAREKETİ çağrısı başlatılmıştır.  Küresel çocuk hareketi, çocuklar için değişim için tek tek her birimizi kucaklayan bir güç olarak tanımlanmaktadır ve tüm anneleri, babaları, öğretmenleri ve öğrencileri, her konudaki profesyonelleri ve çocuklarla gençleri bu harekette göreve çağırmaktadır..

5  Bir başka deyişle KÜRESEL ÇOCUK HAREKETİ DÜNYAYI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DEĞİŞTİRMEK için herkese çağrıda bulunmaktadır.  Aşağıdaki 10 öncelik konusuna dikkat çeken Küresel Çocuk Hareketi’nin amacı 21 Eylül 2001’de New York'ta bir araya gelecek olan dünya liderlerinin çocuklar ile ilgili gündemlerine yeni hedefleri yerleştirmelerini sağlamaktır

6

7  1. Her çocuğun hak ve özgürlükte eşit olduğunu vurgulayarak çocuklara karşı her türlü ayrımcılık ve dışlamaya son verilmesinin sağlanması.  2. Birinci önceliğin çocuklara verilmesi  Aynı zamanda tüm çocukların haklarına saygı gösterilmesinin bilinç ve sorumluluğun, sivil toplum kuruluşlarının, dinî kuruluşlar, özel sektör, çocuklar ve ergenler de dahil olmak üzere, her kuruluş ve bireye kazandırılması.  3. Her çocuğa bakım sağlanması  Çocukların mümkün olan en yüksek standartta yaşam sürmeleri için aşılama, iyi beslenme, sağlıklı su ve sanitasyon, uygun barınma ortamı ve sağlıklı çevrede yaşam sürmelerinin sağlanması.

8

9  4. HIV/AIDS’e Karşı Savaş  5. Çocuklara zarar verilmemesi, çocuk istismarı ve ihmalinin sona ermesi  Çocuklara karşı şiddet ve taciz hemen durdurulmalıdır. Çocukların cinsel ve ekonomik istismarına da son verilmelidir.  6. Çocukların düşüncelerinin dinlenilmesi  Herkes çocukların ve gençlerin kendilerini etkileyecek kararlar konusundaki düşünce ve kararlarını dinlemeye ve saygı göstermeye teşvik edilmelidir.  7. Her çocuğun Temel Eğitim görmesi  Tüm kız ve erkek çocukların zorunlu, ücretsiz ve kaliteli temel eğitim görmesi sağlanmalıdır.  8. Çocukların savaştan korunması  Çocuklar silâhlı çatışmaların korkunç ortamından korunmalıdırlar

10

11  9- Dünyamızın çocuklar için korunması  Gelecek kuşakların refahı ve güvenliği için çevrenin küresel, ulusal ve yerel düzeylerde korunmasında hükümetler, sivil toplum ve özel sektör dahil olmak üzere her bireyin çaba göstermelerinin sağlanması.  10. Yoksullukla savaş ; Yatırımı çocuklara yapmak  Yoksulluğun getirdiği olumsuzluklardan en çok çocuklar etkilenmektedir. Bu nedenle en yoksul çocuklar ve ailelerinin yararlandığı temel sağlık ve ilköğretim gibi sosyal programlara öncelikle yatırım yapılmalıdır.

12  Küresel Hareket, her bireyi ve her kuruluşu, çocuklara yatırım yapılması yolunda yapılacakları, çocuklar için çocuklarla birlikte oluşturma konusunda teşvik etmek ve telkinde bulunmaktır.  Farkında olun: Her çocuğun vazgeçilmez hakları olduğunu bilin ve kavrayın. Toplumlar ve uluslar ancak bu haklar gerçekleştiği zaman başarılı olup gelişirler.

13

14  Daha çok öğrenin: Ülkenizdeki çocukların yoksulluk, ihmal, ayrımcılık, çocuk işçiliği ve istismardan hayatî tehdit oluşturan hastalıklardan, çevre faktörlerinden ve gelişmeyi engelleyen diğer zorluklardan nasıl etkilendiklerini öğrenin. Tepkinizi başkalarıyla da paylaşın, şaşırıp kalacaksınız.  Sorumluluk alın: Çocuklardan sorumlu olmanın yalnızca onları yetiştiren anne babalar, bakıcılar, hizmet sektöründeki profesyonel çalışanlar ya da onları idare eden hükümetlere ait olduğunu düşünmeyin. Çocukların dinginliği ve refahı herkesin(hepimizin) sorumluluğudur.

15  Harekete geçin: Küresel Hareket’in projeleri ve aktivitelerini desteklemek için fırsatları değerlendirin. Her birey bir farklılık yaratır.  Gönüllü olun: Uluslar arası bir çocuk hakları kampanyasına katılın. Yerel bir faaliyet grubu oluşturun. Çevrenizdeki çocuklar ve ailelerle çalışın.

16

17  Çocukların hayatında anlamlı bir farklılık yaratmanın hedef ve amaçları daha belirgin hâle geldikçe, Küresel Hareketi oluşturacak kişiler ve grupların çeşitliliği de o kadar artmaktadır. Bu kişiler ve gruplar arasında şunlar vardır:  • Devlet ve Hükümet Başkanları – Çocuk Hakları Sözleşmesini uygulayın ve çocukların yüksek yararına en iyi şekilde korumak için yasaları kullanın. Çocukların temel sosyal hizmetlere ulaşımını sağlamak için ulusal bütçeyi kullanın.  • Sivil Toplum Kuruluşları – Küresel Hareketin bir parçası olun. Halka çocuk odaklı kampanyalar ve girişimlere katılabilmeleri için her fırsatı sağlayın.  • Özel sektör – İş kararlarınızın çocuklar üzerindeki etkisinin ne olacağını düşünün. Mümkün olan her yerde hizmetlerinizi çocuklara yardım için genişletin. Çalışanlarınızın çocuklarını koruyun.  • Bireyler – Çocuklar hakkında neler düşündüğünüzü ve onlara nasıl davrandığınızı inceleyin. Çocuklar için aktif, bireysel elçiler olun. Dünyayı değiştirmek için çocuklar ve ergenlerle birlikte çalışın.

18


"Toplumsal yaşamda bazı gelişmeler öylesine tam olur, bazı haklar öylesine işlerlik kazanırlar ki zamanla bu haklara sahip olanlar dahi bunları olağan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları