Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANOĞULLARI Osmanlı Tarihi, Bir Türk Tarihimidir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANOĞULLARI Osmanlı Tarihi, Bir Türk Tarihimidir?"— Sunum transkripti:

1 OSMANOĞULLARI Osmanlı Tarihi, Bir Türk Tarihimidir?

2 1.Padişah Kara Osman ( ) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur. Karıları 1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi 2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi Osman Gazi, Ahi Şeyhlerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık Şeyh Edebali'nin Eskişehir Sultanönü'ndeki Dergahına gider ve misafir kalırdı.Kızı Mal Hatun’la evlendi. -Kendi adına Bakır Para bastırdı(Mangır).1320’den sonra yönetimi oğlu Orhan’a bıraktı. -Osman Bey ölmeden önce Orhan Bey’e “Gaza işlerine devam et. İslamı kuvvetlendirmeye çalış. Adil ve merhametli ol. Bütün reayaya eşit davran ve onları koru. Ulemaya danış ve beni Bursa’daki Gümüşlü Kümbet’e göm.” diye vasiyet etti. . -Anadolu'da kurulup, 622 yıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, 1326'da Bursa'da Nikris hastalığından öldü. -İlk siyasi cinayeti işlemiş; Amcası Dündar Bey’i öldürtüp beyliğin başına geçmiştir. Moğol Başbuğu Cengizhan,Türklerin yabancı karılarla evlenmesi neticesinde, tüm Türkler dağılıp yurtlarından olmuştur dedi.

3 2.Padişah Orhan Bey (1326-1360) Sultan Orhan Gazi
Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesı Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Karıları: 1-Horofira(Nilüfer Sultan); Yark Hisar Tekfuru’nun kızı Oğulları;Süleyman (Aleksi Kozes), Murat Hüdavendigar, Kasım 2-Asporçe; Oğlu:İbrahim, Kızı:Fatma 3- Teodora;Bizans İmparatoru VI.Yoannis Kantakuzinos'un kızı Oğlulları:Halil 4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızı. 623 yıllık Osmanlı ailesini işte bu üç Rum kadın oluşturacaktı. Başkent Bursa ve Artık Sultan Orhan Gazi Devleti vardı. 79 yaşında ölümüyle(1360) yerine Murat geçecek ve bütün kardeşlerini öldürtecekti.

4 3.Padişah 1.Murat Dönemi(1360-1389) Gazi Sultan Murat Hüdavendigar
Sultan Birinci Murad 29/Haziaran/1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Horofina). Karıları: 1- Marya (Gülçiçek Sultan); İvan Aleksandr’ın kızı Oğlu:Bayezit (Yıldırım Bayezit) 2-Tamara; Bulgar Kralı Sasnanos’un kızı Oğlu: Savcı Diger çocukları:Yakup, İbrahim, Nefise, Sultan Hanım 3- Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı 4- Füldane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı 5- Füldane Hatun; Bulgar Beyinin kızı Oğlunu ve kardeşlerini öldüren ilk padişahtır. Oğlu savcı bey ile Kardeşleri (Teodora’dan doğma) Halil ve (Aspoçe’den doğma ) İbrahim’i öldürttü. 1.Murat Başkent Bursa’yı Edirne’ye taşıdı.1389’da Kosava savaşından sonra meydanı dolaşırken yaralı bir Sırp askeri tarafından öldürüldü.

5 4.Padişah Yıldırım Beyazit Dönemi(1389-1403)
Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Lakabı Yıldırımı. Akşehir’de öldü Babası Sultan I. Murat, annesi ise Bulgar Marya yani Gülçiçek Hatun'dur. Kardeşi Şehzade Yakup'u 1. Kosova Savaşı’na giderken öldürdü. Karıları: 1-Devlet Hatun; Germiyanoğlu Süleyman Bey’in kızı 2-Olga; Bulgar Prensi Kostantin’in kızı Oğulları: Çelebi Mehmet, İsa, Mustafa,Kasım, Musa 3-Olivera; Sırp Kralı Lazar’in kızı (Despina Hatun) Oğulları: Ertuğrul, Süleyman Kızları: Fatma 1400 yılında Moğol soylu Aksak Timur moğol soylu İlhanlıların yarım bıraktığının Timur kolu oldu.Anadolu’da yine Türk kanı oluk oluk akmaya başladı. 17/Temmuz/1402 de Ankara savaşı başladı,Yıldırım karısı Olivera ile birlikte Timur’a teslim oldu.20/Temmuz/1402 ve bir demir kafesin içine hapsettiler.Kahrında 1403’te öldü.

6 5.Padişah Çelebi Mehmet Dönemi (1413-1421)
Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Bulgar Olga Hatun'dur Edirne’de doğdu.26/Mayıs/1421 Edirne’de öldü Karıları: 1-Veronika Oğulları: Murat, Ahmet, Yusuf 2-Anna Oğlu: Mahmut 3-Sofyan Oğlu: Kasım Kız Çocukları: Hatice, Ayşe, Selçuk, Hafza, Fatma Celalettin Rumi’nin tarikat ilkelerini benimsediği için Çelebi lakabı takılmıştır. 12 yıl süren kardeş kavgaları neticesinde hepsini öldürüp tahta çıkar. Simavlı Şeyh Bedrettin olayı komünizm düşünce ürünü ihtilal (yüzyıllar sonra bir Alman olan Karl Maks tarafından ortaya çıkarılacaktı) Çelebi Mehmet tarafından bastırılarak Betrettini astırtdı.

7 6.Padişah 2.Murat Dönemi (1421-1444)
2. Murat, Koca Murad olarak da anılır. Babası Çelebi Mehmed, annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Mehmed Bey'in kızı Emine Hatun'dur. Kimi kaynaklarda ise 2. Murad'ın annesi Veronika olarak geçer. 1404’te Amasya’da doğdu. 3/Şubat/1451 Edirne’de öldü. 1-Fransız Nache de la Bazory 2-İtalyan Stella 3-Mara Despina(Hüma Sultan);Sırp Kral’ı Despot Curac Brankoviç’in kızı Oğlu: Mehmet (Fatih) Diğer karılarından: Ahmet, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmet, Ayşe 2.Murat padişah olur olmaz,amcası Mustafa’yı, ardından da kardeşleri Ahmet, Mahmut ve Yusuf’u öldürttü.

8 1444 yılında 2.Murat saltanatı oğlu Mehmet'e devretti
14 yaşında tahta çıktığını öğrenen Avrupalılar,Romanya,Sırbistan ve Macaristan birleşerek Haçlı Ordusunu meydana getirdiler.Yönetimde bir Türk olan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa 2.Murat’a oğlunun ağzından bir mektup yazarak onu devletin başına çağırdı.Bunun bir oyun olduğunu düşünen Murat bu teklifi reddetti.İkinci mektupta “Babamız Murat Han bilmelüdür ki, eğer Padişah biz isek, tiz gelüp tahta oturup hükmünü yürütmesini ferman ederiz, yok eğer hala Padişah kendileriyse, tiz varup devletinin başına geçmelidir.” Bunu kabul ederek Tahta yeniden geçer ve 1444 Varna savaşını kazandıktan sonra Padişahlığı tekrar Mehmet’e geri verir ve Mania’ya çekilir.Aradan henüz 1,5 yıl geçmi,şti ki Bu sefer de Osmanlı Padişahlarının İmtiyazlı Muhafız Alayı Yeniçeri örgütü ayaklandı (Buçuk Tepe İsyanı). Yeniçerileri kışkırtan 2.Mehmet’in hem kayınbabası hem de damadı olan Rum Zağanos Paşaydı.(2 Mehmet; Zağanos Paşanın kız Kornelya’yı karı olarak almış ve kız kardeşi Aişe’yi de Zağanos Paşaya karı olarak vermişti). Sadrazam Çandarlı Halil Paşa 2.Murat’ı yeniden Padişahlığa dönmesi için çağırdı.2.Murat zevk ve sefa alemini yarda keserek Padişahlığa yeniden dönerek oğlu 2.Mehmet’i Manisa’ya yolladı.1446 Bu olay 2.Mehmet’e çok ağır geldi.-Bre Paşa! dedi,bilesün günü geldiğinde yanına koymayız bu ettiklerini.Yeniçeri ayaklanmasını kısa sürede bastırdı.Ne var ki bunun ardından,Erdel Vovodalığı (Transilvanya), Varna yenilgisinin öcünü almak için saldırıya geçti.İkinci Kosava Savaşı üç gün sürdü ve düşmanın yenilgisiyle son buldu.Ölene dek tahtta kaldı. Ama bu süre uzun sürmedi 1451 yılında 48 yaşında öldü.

9 7.Padişah 2.Mehmet (Fatih) Dönemi (1444-1481)
Babası Sultan 2. Murad ve annesi ise eski adı Mara Despina (Hüma Sultan) olan bir Sırp. 29/Mart/1432 Edirne’de doğdu. 3/Mayıs/1481 İstanbul’da öldü 1- Kornelya (Hatice Sultan); Rum Zağanos’un kızı takma adı Gülbahar Sultan Oğlu: Bayezit 2- Anna;Trabzon Kralı İmparator David Kommen’in kızı (1470’ te Öldürttü) Oğlu: Cem Sultan 3-Mora Despotu Dimetruis’un kızı Frmeni Helen (Akide Sultan) 4-Tamara; Phratezes’İn kızı 5-Bizansı Prenses İren 6-Maria; Lasapas Adası Yargıcının kızı Ve bu kadınlardan ve iki kızı olmuştu **Bundan böyle saltanat müyesser ola, nizamı alem için kardeşlerini katleylemek (Öldürmek) münasiptir. Cinayet yasasını çıkarttı**

10 İki kez tahttan indirilen ve üçünce kez tahta çıkmış ve kesintisiz 30 yıl hüküm sürmüştür 1451.
Resmi ve özel yazışma dili Arapça ve Acemce (Farsça) idi.Halk arasında Bu iki dilin karması olan uydurmaca olarak oluşturulmuş Osmanlıca. Tükçe yazmak ve konuşmak en büyük ayıp ve birine:Türk demek, en ağır hakaretti. 2.Mehmet’in yüreğindeki en büyük hınç 30 yıldır sadrazamlık yapan Çandarlı Halil Paşa’ya karşı idi.İki kere tahttan indirilmeyi unutmamıştı. Düşündüklerini Rum Zağanos’a anlattı,kardeşi Ahmet’in hemen öldürülmesi gerektiğini söyledi.Henüz iki yaşında bir meme çocuğu olan Şehzade Ahmet’i anasının kucağından kaparak boğdular. Çandarlı Halil Paşa İstanbul’u almak için Hisar ve Toplar yaptırttı. 6/Nisan/1453’te Kuşatma yapıldı ve 53 günlük kuşatma sonucu 29 Mayıs günü kuvvetleriyle İstanbul’a girdi.Bu fetih 2.Mehmet’e, yeni bir unvan kazandırdı Fatih Sultan Mehmet. 2.Mehmet; İstanbul’a girer girmez Ayasofya Kilisesine giderek Gennadios’u Patrikliği atadı elini öperek Patrik Asasını kendi eliyle verdi.Artık bütün Rumlar özgüdüler.Ermeniler’i de unutmamıştı Bursa’da oturan Papaz Yuvakim’i İstanbul’a çağırarak Ermeni Patriği yaptı,Ermenistan’dan Ermeniyi çağırarak iş güç sahibi yaptı. Sıra Rumlara geldi,aynı hakları onlara a verdi Çandarlı Halil Paşa’nın artık işi bitmişti,aleyhinde dedikodular çıkartarak onu önce zindan attırdı daha sonra kafasını kestirdi. Sırp soylu Hırvat Mahmut Paşayı vezirlikten (Bakan) Vezir-i Azam’lığa (Başbakan) getirdi. Karamanoğulları Türk Devleti egemenliğini ortadan kaldırdı. Yeni Sadrazam Rum Mehmet Paşa Akkoyunlu topraklarına giderek bütün Türk köy ve kasabalarını kılıçtan geçirtti. Ganimetin çoğunu kendi alıyordu. Daha sonra bunun kellesini vererek ödedi. 1461 de Çandaroğulları Türk beyliğini son kalıntılarını da ortadan kaldırdı. 1464 te Karamanoğulları devleti de bir daha dirilmemek üzere sona erdirildi. Mısır-Suriye Türk Memluk İmparatoluğu’nu da yıktı. Akkoyunlu Devletinden arta kalanlarıda yok etti. Bu arada Trabzon Rum-Pontus İmparatorluğunu da kaldırdı.1453 te aldığı Prenses İren’i de o yıl öldürttü.Anna’yı kendine eş aldı, onu da 1470 te öldürttü.daha sonra Tamara ile evlendi. İki imparatorluğu tarihe gömmüş, 14 devleti buyruğu altına almış,200 e yakın kenti almış egemen olmuş bir imparatordu. 1481 de 51 yaşında öldü. Kornelyadan doğan Bayezit yerine geçti.

11 8.Padişah 2.Bayezıt ( ) Fatih Sultan Mehmed'in, Gülbahar Hatun (Kornelya)'dan olan büyük oğludur. Gülbahar Hatun'un Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu sanılmaktadır. 3/Aralık/1447 Dimetoku doğdu. 26/Mayıs/1512 öldü. Karıları: 1- Gülbahar Hatun; Rum ya da Sırp kızı. 2- Ayşe; Trabzon Rum-Pontus’tan kalma bir ailenin Bizanslı kızı, 1505 te Trabzonda öldü Oğulları: Selim (Yavuz Sultan Selim) Diğer karıları: Beti, Litiana, Katherin, Danilova, ve Nina Oğulları: Yavuz Selim, Ahmet, Abdullah, Korkut, Şahınşah, Şahsultan, Alemşah, Mahmut, Mehmet Kızları: Ayşe, Bülbül, Ferahşah, Gülbahar, Gülruh, Hüsnüşah, Nigar, Şirin,

12 Fatih Sultan Mehmet’in iki oğlu Cem ve Bayezit arasında taht kavgası başlamıştı, yeniçeri kendileri gibi içkici, zampara ve afyonkeş olan Bayezit’i istiyorlardı.Bu kavga uzun sürmedi,Cem’İn savaş birlikleri yenik düştü.Anası Anna’yı ve iki oğlunu da alan Cem önce Mısır’a sığındı,daha sonra Rodos Şövalyelerine, oradan da İtalya’ya göçtü.Bayezit Papaya Alexandre Borgia'ya altın vererek Cem’i öldürmesine ikna etti Napoli’de Zehirlenerek öldürülen Cem Bursa’ya gömüldü Cem’İn Padişah olması için yardımcı olan Gedik Ahmet Paşa’yı da ortadan kaldırdı.İskender Paşaya da Cem’in oğlu Oğuz’u boğdurmasını istedi,o da yaptı 1483.Büyük oğlu Murat Rodos Adasına kaçarak canını kurtardı.Dinini değiştirdi Hıristiyan oldu.Ama bu kaçış onu kurtaramadı Kanuni Rodos’u alınca Murat’ı da oğlunu da öldürttü.

13 9.Padişah 1.Selim Dönemi (1512-1520)
74. İslam halifesidir. Babası 2. Bayezid, annesi Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.10/Ekim/1470 Amasya’da doğdu. 22/Eylül/1520 Tekirdağ,Çorlu Öldü. Karıları: 1-Helga; Sırp asıllı Polonya Yahudisi Mehdi-Ülya deyimiyle yüceltip (Hafsa Sultan) adı verildi Oğlu: Süleyman, Kızı:Hatice ve Fatma 2-Aleksandra (Ayşe Sultan) Sırp kızı 3-Taçlı Hatun, Kırım Tatarlarının o dönemde krallarıdan birinin kızıydı.Çaldıran savaşına giderken elde etmiş, hevesi geçince Cafer Çelebi adındaki adama verdi. (Yalnız iki kadından doğan çocuklar geçirildi belgelere) (Babasını boğduran ilk padişahtır. Sonra 2 kardeşini, 5Yeğenini öldürdü.)

14 Babası Beyazıt’ı 1512’de alşağı edip sürgüne gönderdi. Henüz yoldaydı
Babası Beyazıt’ı 1512’de alşağı edip sürgüne gönderdi.Henüz yoldaydı. Edirne’nin Havsa kasabasının Abalar köyünde gecelediği sırada, Selim’in gönderdiği cellatların elinde boğularak can verdi. Babasını boğan Cellat Başını da bir başka cellata kafasını kestirterek baba katilliğini ört bas edeceğine inandı. Yeniçerileri hoşnut etmek için Sipahi Bey’inin kafasını vurdurdu.Daha sonra Yavuz Selim, Ahmet, Abdullah, Korkut, Şahınşah, Şahsultan, Alemşah, Mahmut, Mehmet kardeşlerini öldürttükten sonra karıların ve çocuklarını da öldürttü. Bu arada sadrazam Koca Mustafa Paşa’yı da öldürttü. Padişahlığının 2. yılında komşu İran’la savaş hazırlıklarına başladı. İran tahtında Türk soylu İsmail Safevi vardı. İran savaşından sonra Mısır’a yöneldi Halep, Şam üzerinden Suriye, Filistin ve Mısır’ı ele geçirdi. İslam Halifeliği Yavuz Selim’e geçti. 1517’de Kudüs’ü ve dolaylarını ele geçiren Yavuz Selim, Yahudiler’e tüm özgürlülerini bağışlayarak, soyunun yolunu izledi. 1520 yılında yeni bir serüvene hazırlık buyruğu verildiğinde, Selim’in sırtında kocaman bir yara çıkmış, sarayın frenk hekimleri bu yaraya “Şir Pençe” adını vermişlerdi. Acı ve ağrı yüzünden oturamaz, yatamaz olmuştu.Ordunun önünde giden “Otağı Hümayun” Çorlu’ya vardığında Selim can çekişiyordu.Henüz 52 yaşındaydı.Vaktiyle yine burada babası 2.Bayezit’le taht ve saltanat uğruna yapmış olduğu savaşı tüm burukluğu ile anımsadı. Bir zamanlar taht ve saltanatı elde ettiği yerde bağıra bağıra can verdi.

15 10.Padişah 1.Süleyman ( ) Lakabı Kanuni Sultan Süleyman, İslam Halifesi. Babası 1.Selim, Annesi Polonya Yahudisi Helga yani Hafsa Sultan.6/Kasım/1494 Trabzon’da doğdu. 6/Eylül/1566 Zigetvar öldü. Karıları: 1-Anna (Mahidevran Sultan); Polonyalı Oğlu: Mustafa 2-Rozalina (Gülfem Sultan); Sicilyalı Oğulları: Murat, Mahmut 3-Roksalan (Hürrem Sultan); Bir Rus Ortodoks Papazı’nın asi ruhlu kızı. Oğulları: Mehmet, Abdullah, Selim, Bayezit , Cihangir Kızı: Mihrimah

16 En çok Anna ile yaşamıştır
En çok Anna ile yaşamıştır. Gebe kaldığında ona evreni ışıtan ay anlamına gelen Mahidevran adını koydu.Karısı oldu.Doğan çocuğuna Mustafa adını verdi. Rum köle Pargalı,çok güzel keman çaldığını öğrenen Süleyman sahibine torbalar dolusu altın vererek onu yanına aldı.Adını İbrahim olarak değiştirdi.Padişah olduğunda da bu Rum köleyi Sadrazam yaptı. Bu sırada saraya Rus anne babadan olma, ele avuca sığmayan Roksalan adlı bir köle sattılar. Roksalan Harem de padişahtan gebe kalırsa gözde olur, adı değişir hele çocuk doğurursa Hanım Sultan (Kraliçe) olur birde erkek olupta Padişah olursa Valide Sultan (Ana Kraliçe) olabilirliğini öğrenince Padişahı kandırmanın yollarını aramaya başladı. Padişahın huzuruna çıkarıldığında ona yakın davranıp çoşku içinde sarıldı Süleyman’ın boynuna.Sıcaklığı ile Padişahı etkiledi.Süleyman daha önce hiç böyle bir duygu duymamıştı.Ona Hürrem adını taktı.HÜrrem ne demek diye sorduğunda, Süleyman senin gibi can yakıp yürek tutuştururcasına gülen demektir dedi. Rus kızı Roksalan (Hürrem Sultan) Mehmet adını verdikleri ilk oğlunu doğurdu.9 ay sonra kızı Mihrimah’ı doğurdu.Bu sırada Sicilyalı Rozalina adındaki cariye bir erkek çocuk doğurmuş adı Murat konulmuştu.Ne var ki gelecekte tahta çıkma hakkı en büyükleri olduğu için Mustafa’nındı.Hürrem Sultan’ı asıl deli eden buydu.Süleyman’ın karıları olan bu üç yabancı Hıristiyan kadın birbirlerine diş bileyen düşman olmuşlardı.Ama ortada bir de Rum köle Pargalı İbrahim vardı.Süleyman için her şey bir yana İbrahim bir yanaydı.HÜrrem bu hırsla,Abdullah’ı, Selim’i, Bayezit’i ve Cihangir’i doğurdu.Süleyman Kız kardeşi Hatice’yi İbrahim’e verdi, ona Paşa ünvanı vererek Sadrazam yapatı. Şimdi Hürrem’in hedefi Mustafa ve Pargalı idi.

17 Padişah Bayezit’in Selime karşı savaşı kaybedince 4 oğlu (Orhan, Osman, Mahmut, Abdullah) ile İran’a sığınımıştı.Süleyman’ın gönderdiği Ali Ağa tarafından önce Bayezit 32 yaşında, sonra oğullarını öldürttü.25/Eylül/1561 Sivas’ta Melik Acem Türbesine gömüldüler. Ülkenin bütün doğu yöresi, Kürt aşiretlerinin egemenliğine bırakılkmıştır. Rumlar’ın, Ermeniler’in ve Yahudiler’in her alanda koruyuculuğunu üstlenmiş, 22 Anadolu Türk devletini yıkan Osmanoğulları biz Kürt’üz diyen 32 Kürt beyliği özgür ve özerk aşiret yönetimlerini sürdürdüler. Yurt tuttukları bölgeye “Kürdistan” diyerek soyları ile birlikte ülkelerine de ayrı bir kimlik vermişlerdir. Yavuz Selim ve Kanuni Süleyman baba-oğul Osmanlı Padişahları döneminde en üst düzeye çıkarılmış ve batana dek sürdürülmüştür.Alevileri yok etmek için Kürtlerle işbirliği yapmıştır. 622 yıl hüküm sürmüş 36 Osmanlı Padişahı, Türk’ten başka bütün ırk ve soyların dostu ve koruyucusu olmuştur.Türk ırkına ise asla… Büyük şenlik ve şölenlerle tahta oturduğunda saray hazinesi tam takır kalmıştı bu nedenle yeni ülkeler üzerine yürümesi hazineyi doldurması gerekiyordu. İlkin Macaristan ve Belgrad’a saldıracak, Rodos adasını alacaktı. Anadolu Türklerinin bütün dertlerine sırt dönmesi “Celali İsyanları” diye tanımlanan Anadolu’daki ayaklanmalar birbirini izler. İbrahim Paşa yüz bin kişilik bir orduyla isyancıları kılıçtan geçirdi.Malatyalı Ermeni Deli İbrahim Paşa’yı Sivas’a Vali tayin etti. Ülkenin dört bir yanında Ermeniler Sivas’ yerleştirildi.

18 1. Süleyman 1522 de Rodos Adasını egemenliği altına aldı
1.Süleyman 1522 de Rodos Adasını egemenliği altına aldı.Sakız adasındaki Yahudileri daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için Rodos’a getirtti. İnçirli’deki Kükürt madeni işletme hakkını Yahudilere bağışladı. 1515 te Budapeşte’yi feth etti. Oradaki Yahudileri daha iyi şartlarda yaşatmak için özel gemilerle İstanbul’a getirtti. 1554 te Dünya’nın değişik yörelerinde yaşayan Yahudileri bu kez Edirne’ye yerleştirdi. En geniş özgürlükle ve üstelik imtiyazlarla korunan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler tüm yurdu ekonomik ve sosyal egemenlikleri altına aldılar. Ekonomik çöküntüye ve bağımlılığa giden en kara yolu 1.Süleyman açmıştır. İlkin Fransa’ya ardından Venedik ve Leh Krallıklarına ticari imtiyazlar verildi. Ne var ki bu kara yol daha sonraki Osmanoğullarınca hep sürdürülecek, kapitülasyonlar adı altında büyüyen ekonomik ve sosyal felaketlerimiz kahrını yüz yıllarca yine sadece Öz Türkler çekecektir. Gerçekte hüküm süren kör ve sağır bir cehalettir. 1.Süleyman, zamanla Hürrem’in dolduruşları neticesinde Pargalı İbrahim Paşa’yı 1538’de yatağında boğdurdu. Yerine Mihraman Sultan’ın kocası Sırp Soylu Hırvat Köle Rüstem Paşa’yı Sadrazam yaptı Sırada Şehzade Mustafa ve Annesi Mahidevran vardı. Amaçlarından biri de Mustafa’yı ortadan kaldırmak ve kendi oğullarından birini padişah yapmaktı. Veliaht Mustafa 38 yaşında Osmanlı töresince Manisa Valisiydi.İran savası bu sıralarda başladı. Süleyman’ı ikna ederek orduların başına Rüstem Paşayı geçirtti.Paşa ile anlaşarak Mustafa hakkında yalan haber ürettiler.Bir mektupla padişaha, Mustafa ordusuyla gelip Padişahı tahttan indirip yarine geçmek istediğini ilettiler. Padişah çok korkmuş ve ürkmüştü, hemen sefer emrini verdi. Yanına Selim ve Cihangiri alarak yola koyuldu. Padişah Mustafa’ya “Veliaht oğlumuz Mustafa’yı Dünya gözüyle görmek isteriz, yüzüne diyeceklerimiz vardır” diyerek haberciler gönderdi. Babasının çağrısı üzerine Amasya’dan yola çıkan Mustafa Konya Ereğli’si civarında kurulu babasının otağına vardı.

19 Atından iner inmez babasının elini öpmek için Hünkâr Çadırına girdiğinde çadırın boş olduğunu gördü. Şehzade Mustafa, bu duruma şaşarsa da, oturup babasının gelmesini bekler.Bu sırada birileri girer çadıra; ancak gelenler padişah ve emrindekiler değil, azman gibi yedi cellâttır. Ellerindeki boğma kementleriyle Şehzade Mustafa'ya çullanırlar. Şehzade Mustafa yiğit bir adamdır, cellâtlara direnir, üçünü haklarsa da yorgun düşer. Tam çadırdan çıkıp kurtulacakken cellâtların başı, yorgun düşmüş Şehzade Mustafa'ya arkadan saldırır ve urganla boğar onu. Şehzade Mustafa, bu boğuşmayı birilerinin gizlice seyrettiğini hisseder ve son nefesinde "beni öldürüyorlar, kurtar beni baba" diye bağırır, yalvarır.Ancak kurtarmaya gelen olmayacaktır. Şehzade can verir.Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle ve onun gözü önünde,onun yiğit oğlu Şehzade Mustafa'yı boğan katil, sonradan "paşa" sanıyla ödüllendirilen Zal Mahmut adlı cellâttır. Bu cana kıyıcı paşa, Tanrı'dan af dilemek için olsa gerek, Eyüp'teki camiyi yaptırır. Günümüzde birileri Osmanlı'yı övme yarışına girse de Zal Mahmut adlı katil paşa, toplumda öylesine bir nefretle anılıyor ki, o semtin insanlarının çoğu, Zal Mahmut Camisinde namaz kılmaktan kaçınırlar... Boğularak öldürülme anını Süleyman kadife perde arkasından 38 yaşındaki oğlunun bütün çırpınışlarını, can verişini bütün ayrıntılarıyla, kesintisiz seyretti 6/Kasım/1553. Daha sonra Mustafa’nın oğlu da getirtilerek incecik boynu vuruldu.Torunun ölümünü de uzun uzun seyretti. Arkasından karısını iple boğdurdu, oğluna bağlı tüm ileri gelenleri de öldürttü. Bu cinayetleri sanki sadrazam işlemiş gibi Damat İbrahim Paşayı sadrazamlıktan attı yerine Arnavut Kara Ahmet’İ atadı. Bunları gören Cihangir aynı olayların kendi başına da geleceğini düşünerek hastalanıp öldü. Muhteşem Süleyman öz oğlu Şehzade Mustafa'dan sonra bir başka öz oğlu Şehzade Beyazıt'ı da 1559'da öldürtür, yaklaşık beş yıl sonra da kendisi öldü. Rum kızı Roksalan’ın (Hürrem Sultan) tüm amacı gerçekleşmiş, oğlu Selim (Sarı Selim) artık veliahttı bundan böyle.

20 Osmanlı tahtına çıkacak tek şehzade kalmıştır artık
Osmanlı tahtına çıkacak tek şehzade kalmıştır artık. 1566'da taht'a kekeme ve alkolik olan biri, Şehzade Sarhoş Selim olarak anılan, 2. Selim çıkar.   Yeri gelmişken, bu sarhoş Selim, Muhteşem Süleyman'a oğulları Şehzade Mustafa'yı ve Şehzade Beyazıt'ı, kendi oğlunu taht'a çıkarabilmek için düzmece belgeler ve iftiralarla boğdurtan (bir Rus papazının kızı olan Roksalan adlı yosma) kadının (takma adıyla) Hurrrem Sultan'ın oğludur.   Sekiz yıl kalır Osmanlı taht'ında Hurrem'in oğlu Sarhoş Selim ( ) ve bir hamam sefasında cariye kovalarken düşer, ölür. "muhteşem" diye tanıtılan Kanuni Sultan Süleyman, gerçekte yosma Roksalan'ın iftiralarına kanarak öz oğullarının canına kıymış bir evlat katilidir. Osmanlı taht'ını yetenekli oğulları yerine bir sarhoş'a (Roksalan'ın sarhoş oğluna) bırakmak ve Osmanlı'nın batış sürecini başlatmak ne "muhteşem" bir davranış, değil mi? Ne varki ona çok yardımcı olan kızının kocası Rüstem Paşa’nın sadrazamlıktan atılmasına bir türlü boyun eğemiyordu.Sabah akşam Süleyman’a sert sert çıkışıyor Rüstem Paşa’dan duyduklarını abartarak anlatıyordu.Süleyman’ın buyruğu ile Sadrazam Arnavut Kara Ahmet Paşa’nın boynu vurularak yerine ikinci kez Rüstem Paşa’yı atadı.Hürrem’İn yüreği şimdi rahatlamış halkın gözüne girmek için camiler, medreseler, yaptırdı, aş ocakları kurdurdu, fakir halka parasız muayene ve ilaç alabileceği bakım yerleri açtı. Bir süre sonra Hürrem Gülfem Sultan (Rozalina) ile uğraşmaya başlar.çok geçmeden Süleyman’ı kandırarak Murat ve Mahmut’un anneleri Gülfem Sultan’ı haremde boğdurarak öldürttü 1561.

21 Bu olayların hemen ardından Hürrem Sultan öldü
Bu olayların hemen ardından Hürrem Sultan öldü. Süleymaniye camiinin hemen yanındaki özel türbeye gömüldü. Ölüm nedeni hiçbir zaman bilinemedi. Ölümünün hemen ardından, oğulları arsında babaları sağken taht kavgası sonra da savaş çıktı. Savaş Şehzade Bayezit’in yenilmesiyle sonuçlandı.35 yaşında 4 çocuğu ve karısıyla İran’a kaçtı.Süleyman’ın isteği ile İran Şahı Tahmasp izniyle Süleyman’ın gönderdiği Ali Ağa tarafından 4 torunu (Orhan, Osman, Abdullah ve Mahmut) ile birlikte boğularak öldürüldü 25/Eylül/1561. Bayezit ve oğulları Sivas’taki Melik Acem Türbesine Gömüldüler. Cem Sultan'ın oğlu Murat'ı ve onun oğullarını da(1522'de) Rodos'ta öldürttü. Osmanoğullarına özgü cinayet rekorunu kırdı. Kanuni Sultan Süleyman 1/Mayıs/1566’da Sigetvar kuşatması sırasında 71 yaşında hastalanarak öldü. Ölümünden önce Sadrazamlık katına Sırp soylu bir Hırvat olan Sokullu Mehmet Paşa adındaki devşirmen atanmıştı. Roksalan'ı, Zal Mahmut'u ve benzerlerini övenlerin, onları bize "atalarınız"dır diye tanıtanların doğruyu söylemediklerini biliyoruz.

22 11.Padişah Sarı Selim Dönemi (1566-1574)
Babası Kanuni Sultan Süleymani, annesi ise Yahudi kızı Roksalan yani Hürrem Sultan'dır 28/Mayıs/1574 doğdu.15/Aralık/1574 öldü Karıları: 1-Raşel (Nubanu Sultan) ; İtalyan asıllı Oğulları: Murat (3.Murat) 7’si erkek, 4’ü kız çocukları oldu. İlk kızı Esmahan’ı Sokullu Mehmet Paşaya Verdiler. Mustafa, Süleyman, Cihangir, Mehmet, Abdullah

23 47 yaşında tahta oturdu ve 8 yıl Padişahlı yaptı
47 yaşında tahta oturdu ve 8 yıl Padişahlı yaptı. Halk, Sarı Selim veya Sarhoş Selim adlarını yakıştırmıştı. O günden başlayarak “Devlet, Ülke ve Toplum” üzerinde egemenlik ve tüm nimetler , karısı Nurbanu Sultan’la damadı Sokullu Mehmet arasında bölüşüldü. Devletin bütün katları torba torba altın karşılığı rüşvetle satıldı. Yabacı devletlere rüşvet karşılığı politik imtiyazlar verildi.Yeni servet ve cariyeler gerekliydi. Kıbrıs’ın fethi savaşı başladı.Nasıl olsa esir savaşacak Anadolu Tükleri vardı.1570 yılında başlayan harekat 1571 yılında bitti. Binlerce Öztürk bu savaşlar da can verdi,on binlercesi yaralandı ama elde edilen ganimetler her zamanki gibiyine Osmanoğulları ile birlikte yabancı ırk karması Yeniçerililerin ve devşirme devlet adamlarının arasında pay edildi. Sıra Kıbrıs’a kimlerin egemen olacağına, kimlerin yerleştirileceğine geldi. Selim’in umurunda değildi fakat Raşel bu konuları dikkatlice inceliyordu. Yahudi Banker Yasef Nassı, ırkdaşı Yahudi Raşel’e (Nubanu Sultan) cazip önerilerle baş vurdu.Beni Kıbrıs’a Vali yaparsanız elde ettiğim her gelirin yarısı sizindir.Teklif kabul edildi.Krallık tacını Selim ve Raşel kendi elleriyle taktılar. İkinci konu yerleştirme işi;Karar olarak on bin yeniçeri yerleştirilecek, yerli kadınlarla evlendirilecek, bir Osmanlı toplumu meydana getirilecekti.1571’de Fransa’dan sınır dışı edilen Yahudileri Kıbrıs’a yerleştirdiler. Selim hamamda cariye kovalarken düşerek başını taşa çarpması neticesinde beyin kanamasından Raşel’in kollarında öldü.Ölümünü oğlu Murat Manisa’dan gelene kadar sakladı. 3.Murat tahta çıkar çıkmaz ilk işi 5 kardeşini (Mustafa, Süleyman, Cihangir, Mehmet, Abdullah) boğdurmak ve babasıyla birlikte Ayasofya'nın bahçesine gömdürmek olmuştur.

24 12.Padişah 3.Murat Dönemi (1574-1595)
2. Selim'in ve Yahudi Raşel yani Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. 4/Temmuz/1546 doğdu. 16/Ocak/1595 öldü. Karıları: 1-Bafo (Safiye Sultan); Venedikliydi. Oğulları:Mehmet, Hasan, Abdurrahman, Abdullah, Cihangir, Osman, Mustafa, Bayezit, Selim Kızları:Ayşe 2-Meno (Mihriban Sultan);Polonyalı. Oğulları:Ahmet, Yakup, Alemşah 3-Ninuşka (Nazperver Sultan);Macar Oğulları:Yusuf, Hüseyin 4-Olga (Şahhüban Sultan);Rus. 5-Meri (Fahriye Sultan);Romanya. Oğulları:İsak, Alaaddin, DAvud, Murat Kızları:Mihrimah, Fakriye

25 3.Murat tahta çıkar çıkmaz ilk işi 5 kardeşini (Mustafa, Süleyman, Cihangir, Mehmet, Abdullah) boğdurmak ve babasıyla birlikte Ayasofya'nın bahçesine gömdürmek olmuştur. İstanbulda’ki tahta oturduğunda yanından hiç ayırmadığı Venedikli Bafo (Safiye Sultan) Padişah karısı sayıldı.130 cariyeden 112 çocuğu oldu bunlardan sadece 5 kadının adı duyuldu. Padişah karısı (Hanım Sultan) olarak Tarihe geçtiler. Diğer kadınları çocuklarıyla birlikte öldürüp denize attılar. Öldüğünde 10 kadın gebeydi Safiye Sultan hepsini teker teker boğdurup denize attırdı. Valide Sultan Nurbanu aniden hastalanarak öldü,Ayasofya’da kocası 2.Selim’in yanına gömüldü. Safiye Sultan sarayın tek egemen imparatoriçesi oldu. 3.Murat zevk-u Sefa içinde ömrünü tüketti.Can çekişir durumdaki Padişah’a ülkenin bürün hekimleri çare bulamadılar. Kısa süre sonra öldü.

26 13.Padişah 3.Mehmet Dönemi (1595-1603)
Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. 3. Murat ile Venedikli Bafo yani Safiye Sultan'ın oğludur. 26/Mayıs/1566’da doğdu. 21/Aralık/1603’te öldü. Karıları: 1-Sinderella Violetta (Mahpeyker Sultan); İspanyol kızı. Oğulları:Mehmet, Selim, Mustafa 2-Helen (Handan Sultan); Yunanlı Oğulları: Ahmet, Süleyman, Cihangir

27 Tahta oturduğunda 19 Yaşındaydı
Tahta oturduğunda 19 Yaşındaydı.19 kardeşini büyük, küçük ve bebek olmak üzere bir gecede boğdurarak öldürttü, 24 kız kardeşini de eski saraya göndererek göz altına aldırdı. 3.Mehmet babası 3.Murat’tan tam takır bir hazine devir almıştı. Erdel, Boğdan, Eflak Osmanlı deyimiyle anılan, bu günkü Romanya ve dolaylarına saldırılacaktı. Sarayın zevk ve eğlencelerinden bir süreliğine ayrılması gerekiyordu. Sefere çıkmadan önce kendisi yokken Yeniçerilerin oğlu 15 yaşındaki Mahmut’u tahta çıkarabilirler korkusuyla öz oğlunun öldürülmesi gerekiyordu. Öyle de yaptı cellatlar Mahmut’u uyurken boğarak öldürdüler. 26/Ekim/1595 günü Haçova savaşı sürüp giderken gerideki 3.Murat korkudan tir tir titriyordu.Atına atlayıp kaçmaya başladığında onu güç bela durdurdular. Savaş düşman yenilgisiyle sonuçlandı. Savaştayken Devleti Valide Sultan Venedikli Bafo yönetiyordu. 3.Mehmet savaştan döndükten sonra da bu durum değişmedi. Bu arada Cağaloğlu Sinan Paşa buyruğundaki kuvvetler Anadolu Türklerrine kan kusturuyordu. Babası Venedik kaptanlarından Sigala adında biriydi oğlu Eskipyon ile birlikte tutsak edilerek İstanbul’a getirilmişlerdi.Eskipyon Enderun-u Hümayun’a alınarak adı Sinan olmuştu.2.Selim ve 3.Murat dönemlerinde paşalık rütbesine yükseltilmiş Deniz Kuvvetleri Komutanı olmuştu.3.Mehmet, Hacova savaşında bulunduktan sonra onu sadrazamlığa getirmişti.Kendi soyundan olan Valide Sultan Bafoy’la kafa kafaya verip hem ülkeyi soyuyor hem de Celali İsyanları adını taktıkları Öz Türklerin ulusal kurtuluş savaşından baka bir şey olmayan isyanlarını bastırmak için onları kılıçtan geçirtiyor Türklerden öc alıyorlardı. Bir süre sonra Safiye Sultan’a yeterince pay vermeyince düşman oldular.Oğlu 3.Mehmet’e Sinan’ın işi azıttığını söylüyor.Anasını haklı bulan 3.Mehmet sadrazamlık mührünü elinden aldı ve anasını istediği Hadım Paşa’ya verdi.Çok geçmeden onun da işi bitti Yedikule Zindanında kafası kesilerek öldürüldü. 3.Mehmet keyifli hayatını 8 yıl sürdürebildi.37 yaşında birden bire öldü.Yüzlerce cariye ile yatmış gebe kalanları, çocuk doğuranlar oldu fakat Venedikli Safiye Sultan hiç birini yaşatmadı.

28 14.Padişah 1.Ahmet Dönemi (1603-1617)
79. İslam Halifesi'dir. Babası Sultan 3.Mehmed, annesi Yunanlı Helen yani Handan Sultan'dır.1590 Karıları: 1-Evdoksiya (Mahfiruz Sultan); Rum devşirmen Yunanlı. Oğulları:Osman, Mehmet, Kasım Kızları:Fatma 2-Anastasia (Mahpeyker Kösem Sultan); Bosna’lı Rum Papaz’ın kızı. Oğulları: Murat (4.Murat), İbrahim (Deli İbrahim), Bayezit, Süleyman Kızları: Ayşe, Atike

29 1.Ahmet 13 yaşında tahta oturduğunda zaten anası Yunanlı Helen (Handan Sultan) ‘in elinde bir oyuncak olmuş ve Büyük Valide Sultan Safiye’nin (Venedikli Bafo) eski saraya gönderilmesini istemiş ve göz altına aldırmıştı. Saray hazinesi doldurmak için İran,Macar ve Hırvat ülkelerine savaş açılmıştı.Bu arada ölen Sadrazam Lala Mehmet Paşa’nın tüm serveti saray hazinesine aktarıldı. Lala Mehmet’in ölümüne yardımcı olan Arnavut Derviş Paşa’yı Sadrazamlığa getirildi.Bunun da ömrü uzun sürmedi. Kellesi kesilerek yerine Sırp soylu Hıristiyan Hırvat Murat Paşa getirildi.Rus, Sırp,Bulgar ve Arnavutlardan meydana gelen bir ordu kurdu. Anadolu Türklerinin yüreklerinden kopup gelen feryatlarını “Celali İsyanları” adı altında değerlendirerek çoluk çocuk tüm Türkleri kesip kuyulara doldurdu. Bundan dolayı “Kuyucu Mehmet Paşa” lakabı takıldı yılında öldü. 1.Ahmet henüz 22 yaşındaydı, yeni bir sadrazam arıyordu.Nasuh Paşa adlı biri çıkarak 40 bin altın karşılığında hem Sadrazamlığı hem de Ordunun Baş Komutanlığı aldı. Gümülcine’li bir Rum’du.Diyarbakır valisi olmuş ve tüm yöreyi haraca bağlamıştı. Kısa bir süre sonra 1.Ahmet gönderileni az buldu. Öküz Mehmet Paşa, Nasuh Paşa’nın, Cengiz soylu Kırım Han’ı Mehmet Giray’ı Osmanlı tahtına çıkaracağı söylentisini yaydı. Araştırıcılar söylentiyi doğruladılar. Bunu üzerine 1Ahmet Sadrazamın ölüm fermanını verdi ve 2 saat içinde kellesi sultana getirildi. 50 bin altın karşılığında Öküz Mehmet Paşayı Sadrazam yaptı. Nasuh Paşanın akıllara durgunluk verecek olan hazinesi saraya getirildi. 1617 de 27 yaşındaki 1.Ahmet içki sofrasında aniden sancılandı, tüm hekimler bir çare bulamadılar ve Sultan 1.Ahmet öldü. Fatih Mehmet Yasası yürürlükten kaldırıldı. “Tahta geçen padişahlar kardeşlerini öldüremezler” veraset yasası çıkarıldı. 1.Ahmet,Kendinden bir yaş küçük kardeşi Mustafa’yı öldürmemiş Osmanlı yasasını ilk kez uygulamamıştı.

30 15.Padişah 1.Mustafa Dönemi (1617-1618)
3.Mehmet ve Sinderella Violetta’nın (Mahpeyker Sultan) oğludur.1591 Manisa’da doğdu. 20/Ocak/1639 İstanbul’da öldü. Mustafa’nın korku dolu hapislik yaşamı 14 yıl sürmüştü. Yarım akıllı olarak kapatıldığı yerdeki korkunç yaşam, geri kalan aklını da alıp götürmüş, zır deli olmasına neden olmuştur.26 yaşında tahta çıkarıldı. Ancak tahtta 3ay 10 gün kalabilişti, Padişahlıktan yine demir kapılı odaya hapsettiler.( ) Ama Mustafa’yı bir süre sonra tekrar tahta çıkarıp Padişah yapacaklardı. ( )

31 16.Padişah 2.Osman Dönemi (1618-1622)
Babası 1. Ahmed, annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz Sultan'dır. 3/Kasım/1604 İstanbul’da doğdu.20/Mayıs/1622’de İstanbul’da öldü Karıları: 1-Mariça (Meylişah Sultan); Sırp kızı. oğulları: Ömer, Mustafa 2-Akile; Şeyhülislam Arnavut Esat Efendinin kızı.(Devrim icabı Nikahla evlendi)

32 14 yaşında 2. Osman Padişah oldu
14 yaşında 2.Osman Padişah oldu.Kardeşi Mehmet’i 16 yaşında 12/Ocak/1621’de boğdurdu. Tahta oturduğundan itibaren Hocası Ömer Efendiyi yanından hiç ayırtmadı.Danışmanı oydu, düzenin tümüyle değiştirilmesini gerektiğini anlattı çocuk padişaha yapacaklarını bir bir yazdırdı. 1-Osmanlı Padişahları bundan böyle Nikahla evlenip, nikahlı kadından doğan çocuğa baba olmalı, bu kadından doğan çocuklar babalarının yerine Padişah olmalıdır. 2-Devlet-i Aliye yi temsil edecek kişilerin bundan böyle yabancı soylu dönme ve devşirmelerden olmamasına dikkat edilecek. 3-Türk halkına Devlet-i Aliye nin şefkat ve himayesi bahşolunacaktır. 4-Yeniçeri Ocağının kaldırılması ve bunun yerine Anadolu Türklerinden meydana getirilecek bir Osmanlı Muhafız Ordusu kurulması. 5-Asla caiz ve lazım olmayan zenci tayfası memleketlerine gönderilecek, zenci hakimiyetine son verilecek. 6-İç oğlanlar ve Enderunu Hümayun tasfiye edilecek . 7-Halkın giyim kuşamı ıslah edilecek. 8-Ulema zümresinde de (Din Bilginleri) bir ıslahata girilmesi unutulmamalıdır. Yeniçeri Ocağını Hacca gidiyorum diye kandıracak.Anadolu’ya geldiğinde Türklerden bir ordu kuracaktı.Ama bu hac masalına kimse inanmadı. Yeniçeri Ocağına ilk işaret Arapçı hocalar verdi.Ayaklanan Yeniçeriler Genç Osman’ı bin bir işkenceyle boğarak öldürdüler. 18 yaşındaydı

33 DELİ MUSTAFANIN İKİNCİ PADİŞAHLIĞI:
ikinci hapis hayatına 4 yıl önce Osman’ın tahta çıkışıyla başlayan 1.Mustafa (Deli Mustafa), demir kafesten çıkarılıp yeniden Padişah ilan edildi. Ama bu umulmadık olayı düzenleyen Mustafa’nın annesi Handan Sultan (Violetta) idi. Çünkü damadı Arnavut Davut Paşa Sadrazamdı. Ne var ki Anastasia (Mahpeyker Kösem Sultan) bu oyuna uzun süre seyirci kalmadı. Davut Paşa’yı öldürmenin yolarını arıyordu.Paşayı koruyan yeniçerililer baskıya daha fazla dayanmanın kendileri için iyi olmayacağına karar vererek , onu yalnız bıraktıklar. Davut Paşayı boğdular ve kafasını keserek saraya getirdiler. Bir yılını doldurmadan Padişahı alaşağı ettiler. Onu bir kez daha ölene dek Sarayın demir kapılı bir odasına kapattılar. Öldüğünde de Ayasofya’nın bodrumundaki Hıristiyanların Vaftiz Yeri olarak kullandıkları mahzene gömdüler.

34 17.Padişah 4.Murat Dönemi (1623-1640)
Sultan 1.Ahmet'in ve asıl ismi Anastasya olan Yunan asıllı Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 27/Temmuz/1612 İstanbul’da doğdu.8/Şubat/1640’ta öldü Karıları 1-Keti (Raziye Sultan) Oğullar: Ahmet Kızları: Rukiye 2-Anna (Atıfet Sulatan) Oğulları: Alaaddin Kızları: Gevherhan 3-Helena (Cihannüma Sultan) Oğulları:Mehmet Kızları: Safiye, Hafize, Kaya

35 4. Murat tahta oturduğunda 11 yaşındaydı
4.Murat tahta oturduğunda 11 yaşındaydı.Anası Mahpeyker çok sevinçli idi, Valide Sultan olarak tüm Devlet işlerini ellerinde olacaktı. İlk iş olarak, Osman’ın annesi Evedoksiya (Mahfiruz Sultan)’ı, karısı sayılanlardan Rum Kızı Marika (Meylişah Sultan)’ı nikahlı karısı Akile’yi ve çocuklarını, Osman’a hizmet etmiş kim varsa hepsini eski saraya gönderdi. 4.Murat İran üstüne yürüyordu.Öz Türk ırkına soy kırımı uygulaması sırası ona gelmişti. 100 bini aşkın Anadolu Türkünü kadın çoluk çocuk ayırtmaksızın kılıçtan geçirtti. İran’ın Revan bölgesini ele geçirdi. İstanbul’a ferman göndererek kardeşleri Süleyman ve Bayezit’in öldürülmesini istedi.1635’te ikisi de boğularak öldürüldü. 4.Murat bu seferde Bağdat üzerine saldırmayı düşünüyordu.ama geride kalan iki kardeşinin de ölmesi gerekiyordu. Anası Mahpeyker Kasım öldürülebilir ama öz oğlu İbrahim kalmalıydı. Öylede oldu Kasım öldü İbrahim veliaht olarak kaldı. Bu sırada Osmanlı İran savaşı devam ediyordu. 1633’te 21 yaşındaydı, anası Mahpeyker’den kurtulmuş tek başına gerçek hükümdarlığını yaşıyordu. Kendisi Afyon çekiyor, şarabını içiyor ama kulları bundan böyle yapamayacaklar yapanların hemen orada kafası kesilecekti.Öz Türklerin kıyımı için yeni bir öç alma fırsatlı çıkmıştı.Her yeri kan gölüne çevirip ölüm yağdırdılar. 4.Murat öldüğünde babası gibi 28 yaşındaydı.Nedeni belirsiz sancılar içersinde kıvrana kıvrana öldü.7/Şubat/1640 7 yıl tek başına 17 yıl saltanat sürdü. Şeyhülislam Hüsün Efendiyi öldürdü. İlk kez bir Şeyhülislam öldürülmüştü. Sultan Dördüncü Murat döneminin önemli olaylarından biri de, Hazerfan Ahmed Çelebi'nin kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmasıydı.

36 18.Padişah 1.İbrahim Dönemi (1640-1648)
Babası, 1. Ahmet, Annesi. (Anastasia) Mahpeyker Kösem Sultan. 5/Kasım/ 1615’te İstanbul’da doğdu. 18/Ağustaos/1648’de öldü Karıları 1- Nadya (Hatice Turhan Sultan); Rus kızı Oğulları:Mehmet (4.Mehmet) Kızlar:Beyhan 2-Katrin (Saliha Dilaşup Sultan); Sırp kızı Oğulları: Süleyman (2.Süleyman) 3-Eva (Hatice Muazzez Sultan); Polonyalı kız Oğulları: Ahmet (2.Ahmet) 4-Maryam (Hümaşah Sultan); Ermeni kızı. Halk Telli Sultan Adı takmıştı. Oğulları: Selim, Murat Kızları: Gerherhan

37 25 yaşında tahta çıktı, inanamıyordu, o aklı erdiğinden bu yana 25 yaşına gelene değin binlerce kez ölmüştü. İbrahim bu koşullar içinden gelen bir deliydi. Yavaş yavaş toparlandı. Ne var ki Ölüm korkusu nedeniyle tutulduğu sinir krizlerini tedavi edebilecek hekimin olmayışının acısını çekiyordu. Ağabeyi 4.Murat bütün kardeşlerini öldürdüğünden yapılacak pek bir şey kalmamıştı. Cephelerde savaşlar sürdürülürken yenilgiyle sonlanıyordu. Düşman Donanması Çanakkale boğazını kapatarak İstanbul’u abluka altına alıyordu. Fakat kimsenin umurunda değildi. Anası, Valide Sultan Mahpeyker Kösem Sultan yavaş yavaş oğlundan yüz bulamaz olmuş ve bu durum Sadrazam Sofu Mehmet Paşa’nın kulağına gitmişti. İbrahim artık anasını dinlemez olmuş, eski saraya gönderme tehdidinde bulunmuştu. Valide Sultan sadrazamla işbirliği yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. 1.İbrahim, 8 yıldır Osmanlı tahtında saltanat sürüyordu.32 yaşındaydı. Valide Sultan’ın emriyle Şeyhülislam ve bostancılar İbrahim’i tahttan indirdiler. İbrahim’i sarayın bodrumunda bir zindana kapattılar ve kapısını da duvarla ördüler. 6 yaşındaki oğlu Mehmet’i (4.Mehmet) padişah yaparlar.Baban seni öldürür diyerek İbrahim’in ölüm fermanının altına bileğini tutarak mühürlettiler.İbrahim yağlı kementle boğularak öldürüldü.

38 19.Padişah 4.Mehmet Dönemi (1648-1687)
Padişah İbrahim'in ve Rus Nadya yani Turhan Hatice Sultan'dan olan oğludur. 2/Ocak/1642’de İstanbul'da doğdu. Büyükannesi Mahpeyker Valide Sultan. Karıları 1- Evemia (Emetullah Gülnüş Sultan); Rus kızı Oğulları: Mustafa(2.Mustafa), Ahmet(3.Ahmet) 2- Bella (Afife Sultan); Korsikalı Oğulları: Bayezit 3- Cesika (Güner Sultan); Romanyalı Oğulları: Süleyman 4- Flora (Gülbeyaz Sultan); Ermeni-Gürcü melezi Kızları: Fatma, Güher 5- Helen (Hatice Sultan); Rum kızı Kızları: Ümmügülsüm

39 6 Yaşında Padişah oldu. 39 yıl tahtta kalmayı başaran, babasına ölüm fermanı çıkaran tek Osman oğlu oldu. Gerçekten hüküm sürenler Büyük anne (Mahpeyker Kösem Sultan) ve annesi Nadya (Hatice Turan Sultan) idi. Anadolu Türkleri yeni bir aş kaldırışı bu sırada başladı.Valide Sulatan çabuk toparlanarak Yeniçeri ağalarını toplayarak bunların durdurulmasını istedi.Başsız, silahsız Türk birlikleri kısa zamanda bozguna uğradı.Cesetler dağ gibi yığıldı. 4.Mehmet 8 yaşına geldiğinde, 2/Eylül/1650 gecesi, Hatice Turan Sultan’ın emriyle ve Kızlar Ağasının yardımıyla Büyük Valide Sultan Kösem’i apansız bastırarak boğdular. Artık Turan Sultan’ın egemenliği başlamış oldu. 14 yaşına girdiğinde annesi haremin en güzel kızını (Evemia) kendi elleriyle oğlunun koynuna soktu.1 yıl sonra ilk çocuğunu Mustafa’yı daha sonra Ahmet’İ dünyaya getirdi. Valide Sultan sorunsuzca ve rahat yaşamak için kendine 80 yaşında Arnavut Devşirmen buldu.Osmanlı kul-kölelerinden Mehmet adlı biriydi.Sadrazamlığa atanmış olması, adında da bir değişiklik yapılmasına yol açtı Köprülü Mehmet Paşa oluverdi bir anda.Samsun’un Vezirköprü kasabasında bir süre bahçıvanlık yaptığı için, Osmanlı tarihinde (Köprülüler dönemi – Köprülüler saltanatı) diye anılan 27 yıl süreli yeni bir dönem başlamıştı. 5 yıl hüküm sürdü. Yerine oğlu 25 yaşında Ahmet geçti. Köprülü Zade Fazıl Ahmet Paşa unvanı ile sadrazam oldu 15 yıl sürdü, eceli ile öldü. Yerine kardeşi Kara Fazıl Mustafa Paşa 7 yıl süreli sadrazam oldu. 2.Süleyman zamanında 1691'de Salankamen Meydan Muharebesi'nde şehit olmuştur. 4.Mehmet Belgrat seferine Sadrazam Kara Mustafa Paşanın zoruyla ordunun moralini yükseltmek amacıyla katılmış, ama korkarak geri kaçmıştır 1683. Osmanlı Padişahı Avcı Mehmet, 39 yıldır saltanat sürüyor ve 45 yaşındaydı. İstanbul’a döndüğünde, yeni bir av partisine hazırlandığı sabahı karşısına dikilen harem ağası ve bir sürü bostancı saltanat bitti dediler ve zindana kapattılar. Edirne’ye sürdüler ve bir süre sonra öldü dediler 1687. Zindana giderek Şehzade Süleyman'ı aldılar.

40 20.Padişah 2.Süleyman Dönemi (1687-1691)
Babası Sultan Birinci İbrahim, Annesi Sırp Katrin yani Saliha Dilaşub Sultan. 15 Nisan 1642'de İstanbul'da doğdu. 22/Haziran/1695’te öldü 4.Mehmet’in yerine tahta çıkarıldığında 46 yaşındaydı. Yıllarca zindan da kapalı kaldığı için psikolojisi bozulmuş, tüm tutkusu yemek yemekti, erkeklik gücünden de yoksun kalmıştı. Belgelere çocuğu olmadığı düşüldü.4 yıl yaşadı ve öldü.

41 21.Padişah 2.Ahmet Dönemi (1691-1695)
Sultan İbrahim Han'ın üçüncü oğludur. Annesi Polonya yahudisi Eva yani Hatice Muazzez Sultan'dır. 25/Şubat/1643 İstanbul’da doğdu. 22/Haziran/1695’te öldü Karıları 1- Yaremiye (Rabia Sultan); Girit’li Rum kızı Oğulları: İbrahim 2- Diana (Şayeste Sultan); Mora’lı Oğulları: Selim Kızları: Asiye, Atike, Hatice Osmanlı Padişahının yarı deliliğini halka göstermemek için Edirne’de tahta 50 yaşında çıktı.3 yıl 7 ay sonra öldü Ağabeyi 2.Süleyman’da 3 yıl 7 ay sonra ölmüştü. Avusturya-Macaristan Devletlerine karşı girişilen savaş sürüyordu.Sadrazam Arnavut zade Köprülü Mustafa Paşa ordu ile birlikte savaşta iken Slankamen dolaylarında kurşunla vurularak öldü. Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Öte yandan Girit, Belgrad ve Dalmaçya’da savaşlar sürüyordu. Dalmaçya’daki bazı kaleler,Sakız Adası Venediklilerin eline geçti.

42 22.Padişah 2.Mustafa Dönemi (1695-1703)
Babası Sultan 4. Mehmed, annesi Rus kızı Evemia (Emetullah Gülnüş Sultan). 6/Şubat/1664 İstanbul'da doğdu.29/Aralık/1703’te ödü. Karıları 1- Vera (Mahfiruze Sultan); Rus kızı 2- Mari (Şehsuvar Sultan); Sırp kızı Oğulları: Osman (3.Osman) 3- Aleksandra (Saliha Sultan); Giritli bir Rum kızı Oğulları : Mahmut (1.Mahmut) Karılarından doğan: Oğulları: Osman, Murat, Ahmet, Hasan, Hüseyin ve Selim Kızları: Zeynep, Ümmügülsüm, Safiye, Ayşen, Emine, Fatma, Rukiye, Ematullah ve Esma 31 yaşında Padişah oldu.Amcası 2.Ahmet’in ölümü üzerine beklemeden tahta oturdu.Bir süreden beridir neden bilinmez Edirne Başkent olmuştu. Çağın tüm bilgi ve tekniğinden 2.Mustafa yoksundu. Tahta oturduğunda hocası Feyzullah Efendiyi Şeyhülislam yaptı. Sadrzam Daltaban Mustafa da Rusya ve Avusturya'ya yeni savaş hazırlıklarına başladı. 2.Mustafa da babası gibi ava meraklıydı. Günlerini avlanarak geçiriyordu te Yeniçeri ayaklanarak yerine kardeşi Ahmet’in Padişah olmasını istediler.Feyzullah Paşanın boynunu kestiler.

43 23.Padişah 3.Ahmet Dönemi (1703-1730)
Babası Sultan 4. Mehmed, annesi Rus kızı Evemia (Emetullah Gülnüş Sultan). 30 Aralık 1673 günü İstanbul'da doğdu 1/Temmuz/1736 da öldü Karıları 1- Margaret (Ayşe Miri Sultan) 2- İsabel (Gülnuş Sultan) 3- Luiz (Hüsnüşah Sultan) 4- Janet (Mihrisan Sulatan) Oğlu:3.Mustafa 5- İda (Rabia Şermi Sultan) Oğlu:1.Abdülhamit 6- Şarlot (Ümmügülsüm Sultan) 7- Katerin (Fatma Sultan) 8- Jenifer (Hümaşah Sultan) 9- Beti (Hatice Sultan) 10-Suzan (Rukiye Sultan) 11-Elizabeth (Zeynep Sultan) Cariyelerde 13 tanesinin çocukları belgelere geçirildi. Bu karılarından 21 erkek, 32 kız çocuğu oldu.

44 Sultan 3. Ahmet, ağabeyi Sultan İkinci Mustafa'nın vefatı üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşında iken Edirne'de tahta geçti. Çok sevdiği Baltacı Mehmet Paşayı Sadrazam ve Kaptan-ı Derya yaptı. Osmanlı – Rus savaşında Osmanlı orduları Rus Ordusunu dört bir yandan kuşattı Çar 1.Petro ve karısı Katerina ile beraber bu kuşatmada kaldılar.Rusları tarihten silme durumu vardı.Baltacı Mehmet Paşa 200 bin altın ve Çariçe Katerina’nın koynunda sabahlaması uğruna kuşatmayı kaldırdı.Prut Savaşı ( ).Türk Dünyasını geleceği ve kader çizgisi Ermeni Devşirmenin eliyle Rusya’nın eline verilmiş oldu. Ruslar, Venedikliler, Karadağlılar,Avusturyalılar savaş cephesinde elde edilmiş ülkeleri birer birer ele geçiriyorlardı. Bir yandan da İran Acemleri Osmanlıyı yenilgiden yenilgiye sürüklüyorlardı. Bunların hiçbiri 3.Ahmet ve diğere ileri gelenlerin umurunda değildi. Tarihlere Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ad ve unvan ile geçirilen, dönemin son sadrazamıydı. 3.Ahmet’İn kızı Fatma’yla evliydi. Lale Devri Adlı yeni bir dönem başladı. Ta ki “Patrona Halil” adını taşıyan bir yeniçeri eskisi Arnavut hamam tellağı ortay çıkıp, Osmanlının egemenliğini başlarına yıkana kadar sürdü. Bu dönemde; bütün paşa konaklarının bahçelerinde Lalezarlar meydana getirilmiş, Deli İbrahim’in Samur ve Amber tutkusu tarihe karışmış yerine Lale tutkusu ortaya çıkmıştı. 28/Eylül/1730’da Patrona Halil İstanbul halkıyla beraber isyan ederek Osmanlı sarayını kuşattılar. Nevşehir’in Kapadokya yöresinde doğmuş bir Rum Çocuğu olan Damat İbrahim Paşa’yı istediler. 3.Ahmet çok direndi ama sonunda İbrahim’in ve Mustafa’nın kafalarını kestirip cesetleri isyancılara verildi.7 gün sonra Patrona Halil son kararını vererek 3.Ahmet’in tahtan inmesi karşılığında kendisinin ve çoluk çocuğunun canlar bağışlanacaktı. Tahttan indi zindanda 6 yıl yaşadı 1736 da öldü.

45 24.Padişah 1.Mahmut Dönemi (1730-1754)
Babası Sultan 2. Mustafa, annesi Aleksandra (Saliha Sultan) Giritli bir Rum kızı Ağustos 1696 günü İstanbul'da doğdu. 13 Aralık 1754 tarihinde 58 yaşında iken vefat etti. Karıları 1- Ayşe ; Bulgar kökenli 2- Julien (Hatem Sultan) ; Fransız kızı 3- Lili (Raziye Sultan) ; Sicilyalı 4- Maggi (Tiryal Sultan); Macar kızı 5- Olga (Verdinaz Sultan) , Rus kızı 6- Rami Sultan ; Romen kızı 7- Raziye Sultan ; Yunan kökenli Sultan 1. Mahmut, 1 Ekim 1730 tarihinde, 34 yaşında iken padişah oldu. İsyancıların her dediği yapılıyordu. Silahtar Mehmet Paşa’yı Sadrazam yaptılar. Bir süre sonra Saray Patrona Halil’e düşman oldu onu öldürmenin yollarını arıyorlardı. Sarayda bir şölen düzenlenerek isyancı başı ve arkadaşları davet edildi. Kurulan tuzaktan haberi olmadıklarından tedbirsiz gittiler. Hiç ummadıkları bir zamanda ortaya çıkan kalabalık bostancılar hepsinin kellelerini kestiler, yok oldular. Yarıda kalan Lale Devri yeniden başladı. 24 yıl saltanat sürdü. 58 yaşında birden 1754’te öldü. Ölümünden sonra tüm karılarını ve çocuklarını yok ettiler.

46 25.Padişah 3.Osman Dönemi (1754-1757)
Babası Sultan 2. Mustafa, annesi Sırp kızı Mari Şehsuvar Valide Sultan'dır. 02 Ocak 1699 günü İstanbul'da doğdu. 30 Ekim 1757'de öldü 55 yaşında Padişah olana kadar “Ölüm Korkusu” içinde ve göz hapsinde tıpkı öteki Padişahlar gibi yaşamıştır. Gerek suratları gerekse fiziki yapıları ve bozuk akıl dengeleriyle birbirlerini izleyen tüm Osmanoğulları’nın tipik bir örneği idi. Kadın ırkına karşı duyduğu korku ve nefret daha da çoğalmıştı. Kadınların ortada görünmelerini yasakladı. Anasının zoruyla Sicilyalı Oli (Zerki Sultan), Sırp Olga (Ferhunde Sultan)’ı oğlunun koynuna soktu buna alışan 3.Osman’ın karıları ard arda erkek çocuk doğurdular. 3 yıl sonra 3.Osman’ın ölümü geride kalan anası, iki karısı ve çocuklarının da ölümü olmuştur.

47 26.Padişah 3.Mustafa Dönemi (1757-1774)
Babası Sultan 3. Ahmet, annesi Fransız Janet yani Mihrişah Sultan'dır. 28 Ocak 1717 günü İstanbul'da dünyaya geldi. 21/Ocak/1774’te öldü Karıları 1- Agnes (Mihrişah SUltan); Cenevizli.Oğlu:3.Selim 2- Elsa (Adilşah Sulatan); Korsikalı. 3- Emily (Fehime Sultan); Köstenceli. 5- Bijnav Poli (Aynülhayat Sultan); Gürcü kızı. 6- Mona (Gülnas Sultan); Polonyalı. 7- Rifat Sultan; Hangi ırktan olduğu bilinmiyor. Erkek Çocukları: 3.Selim, Mehmet Kız Çocukları: Şah Sultan, Fatma Sultan, Bekhan Sultan, Fatma Sultan, Hibetullah Sultan 40 yaşında tahta oturdu. Ne var ki ölümün kol gezdiği saray 3.Mustafa’yı da delirtmişti.Uyanık fikirli, cevval, Çalışkan, yenilik taraftarı, son derece tasarrufkar bir zattı.İlim ve Fazilet sahiplerini himaye ederdi. Fakat bütün bunların yanında Yıldızlardan Ahkam çıkarma işine çok meraklıydı.Her şeyi bununla halletmek istemişti. Hazine bitmiş savaş isteniyordu. Sadrazam Koca Ragıp Paşa savaştan yana değildi, çünkü Devletin savaşacak gücü yoktu. Ölünceye dek direndi. Osmanlı - Rus savaşları bütün acı sonuçlarıyla sürüyordu.Ruslar Dinyester’i ele geçirdiler. Rus donanması, İzmir Çeşme önünde demirli bulunan Osmanlı donanmasına baskın yaparak bütün gemileri yakıp yok ettiler.Balkanlardaki bütün eyaletler birer birer Rusların eline geçti.

48 27.Padişah 1.Abdülhamit Dönemi (1774-1789)
Babası 3. Ahmet, annesi Fransız İda (Rabia Şermi Sultan) dır. 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1789’da öldü Karıları 1- Aimee (Nakşıdil Sultan);Orlean’lı Fransız kızı. Oğulları:2.Mahmut 2- Sonya (Seniyeperver Sultan); Bulgar kızı. Oğulları: 4.Mustafa 3- Melina (Şebsafa Sultan); Macar kızı 4- Aleksiyevna (Dilpezir Sulatan); Rus kızı. 5- Meri (Hümaşah Sultan); Rum kızı. 6- Rudi (Nükhetseza Sultan); Ukraynalı 7- Afro (Beynaz Sultan); Cenovalı. 8- Helen (Hatice Sultan); Venedikli 9- Marya (Ruhşah Sultan); Sırp kızı. Erkek Çocukları : Dördüncü Mustafa, İkinci Mahmud, Murad, Nusret, Mehmed, Ahmed, Süleyman. Kız Çocukları : Esma, Emine, Rabia, Saliha, Alimşah, Dürrüşehvar, Fatma, Melikşah, Hibetullah Zekiye.

49 50 yaşında tahta çıktı. 3.Mustafa döneminde açılan Rus savaşı 6 yıldır ağır yenilgilerle sürüp giden savaş, yüz binlerce Türk’ün kanı boş yere akıtıldıktan sonra, bozgunla son buldu. Bir çok yerler Ruslara terk edildi. Kırım’ı da ele geçirdiler. Bu çözülüşü fırsat bilen Avusturyalılar da Moldavya’nın Bukovina bölgesine girdiler. Bu sırada yeniden Osmanlı – İran savaşı başladı. Bu arada Kaynarca Barış Antlaşmasıyla sona erdirilen Rus savaşı yeniden başladı. Avusturya Rusya’nın yanında yer aldığı için iki ayrı cephede savaşıldı. Yaş, Hotin ve Özi Rusların eline geçti.40 bin Türk Ruslar tarafından kılıçtan geçirildi. Ama saray kendi dünyasındaydı.Yeniçeriler yasa dışı imtiyazlarının sağladığı egemenliklerini halktan dilediklerini soyarak, çeşitli zorbalıklarını sürdürüyorlardı. 1.Abdülhamit, bu koşullar içinde, dünyadan ve ülke gerçeklerinden uzakta 15 yıl saltanat sürdükten sonra , 3.Mustafa gibi “Beyin Kanamsı” sonucu felçten öldü 1789.

50 28.Padişah 3.Selim Dönemi (1789-1807)
Babası Sultan 3. Mustafa, annesi Agnes (Mihrişah Sultan); Cenevizli. 24 Aralık 1761’de İstanbul'da doğdu. 28/Temmuz/1808’de öldü Karıları 1- Patricia (Afitab Sultan) 2- Linda (Nefizer Sultan) 3- Beti (Pakize Sultan) 4- Alis (TAbısefa Sultan) 5- Lisa (Hünümah Sultan) 6-Rosa (Nurşems Sultan) 7- Anna (Rafet Sultan) 8- Magdelana (Ziybifur Sultan)

51 Tambur çalan, şarkı-gazel söyleyen, beste yapan bu yeni Osman oğlu, bir yandan da devlete çeki-Düzen vermeye caba harcıyordu. Devşirme Yeniçeri Ocağını kaldıracak, ceket pantolon giyen, üstelik talimli bir ordu Yeniçerililerin yerini alacaktı. Ama bu orduda Türklükle ilgisi olmayan devşirmelerden meydana gelecek, Adı: Nizam-ı Cedid olacaktı. Kısa süre sonra, Bostancı Ocağına bağlı olarak Nizam-ı Cedid Asakir Birlikleri kuruldu. Yeniçeriler ve yobazlar baş kaldırdılar. Halkın din duygularını kabartarak kendilerinden olmalarını sağladılar. Eyalet ve Derebeyleri bu baş kaldırışın öncüleriydi. Anadolu Halkı avuntuyu Saz şairlerinin tekerlemelerinde bulmuştu. Ülke’de dünyanın her bir renk ve ırkından bir uydurma millet yaratılmış,adına: Osmanlı Milleti denilmiş. Uydurma bir dil yaratılmış, Acem ve Arap sözcüklerinden meydana getirilen bu uydurma dile Osmanlıca denilmişti.Bir Musiki yaratılmış Acem ve Arap karması nağmelerden oluşmuştu. Bir Edebiyat yaratmışlar, adına: Osmanlı Divan Edebiyatı demişler. Bu Edebiyatta her bir dize: Arapça ve Acemce düzmecelerle ” kadın ve içki” özlemlerini kendileri için dile getirmişlerdir. Anadolu Türeleri’nin son kalıntıları, Rusya ve İngiltere ile başlatılan yeni bir savaşta eritilmek için yine cephelere gönderilmişlerdi. 27/Mayıs/1807 de başlayan baş kaldırı Kastamonulu Kabakçı Mustafa adında birinin önderliğinde isyan kısa bir sürede gelişti. Yeniçerilerde isyana katıldılar.İstekleri: 1- Nizamı Cedid Ordusu Kaldırılacak. 2- Bu ordunun kuruluşuna ön ayak olanların kelleri verilecek. 3- Bundan böyle Gavur icadı bir yeniliğe yellenilmeyecek. İsyancıların tüm istekleri yerine getirildi.28/Mayıs/1807 günü 3.Selim tahtan indirildi. Demir kapılı odaya kapattılar, yerine 4.Mustafa’yı getirdiler.

52 Yeniçerilerin eline geçmeyen ve nasılsa sağ kalabilen bir bölüm “Yeni Düzen Yanlısı” bir yolunu bulup Ruscuk’a giderek Alemdar Mustafa Paşa’ya başkentte olup bitenleri anlattı. 3.Selim’e büyük hayranlıkla bağlı olan Paşa Komutasındaki Tuna Ordu ile İstanbul üzerine yürüdü. Yeniçerileri bozguna uğrattılar. Kabakçı Mustafa öldürüldü.Şeyhülislam Ataullah Efendi ve Sadrazam Çelebi tutuklandılar..Hükümet merkezi olan Bab-ı Ali baskın sonucu ele geçti. Daha sonra Top kapı Sarayını kuşattı.Paşanın niyeti 3.Selim’i tekrar tahta oturtmaktı. Bunu anlayan 4.Mustafa bu tahtını ve kendinin sonu olacağını düşünerek 3.Selim’i öldürerek cesedi sarayın dışına attılar. Alemdar Mustafa Paşa için gerçekten yapacak başka bir şey yoktu ama çok üzülmüştü. Sultan Selim’in üzerine kapanarak.--Vay efendim , ben sebep oldum, tahta geçirmek için geleyim de şu gözlerim seni bu halde görsün..Şu saray halkını bitirmezmiyim? 4.Mustafa kendi kurtuluşunun en büyük soluğunu aldı. 3.Selim’in bütün çocuklarını öldürttü, Sekiz karısını saraydan attı, gözde cariyelerini boğdurdu.Padişahlığı 1 yıl sürdü Alemdar Mustafa Paşa şimdi kendisi bir asi sayılıyordu. 4.Mustafa’yı Tahttan indirdi , 2.Mahmut’u tahta çıkardı.

53 29.Padişah 4.Mustafa Dönemi (1807-1808)
Babası 1.Abdülhamit, Annesi Bulgar Sonya yani Seniyeperver Sultan'dır. 8 Eylül 1779’de İstanbul'da doğdu. Karıları 1- Flora (Dilpezir Sultan) 2- Adela (Seyyare Sultan) 3- Sofi (Peykidil Sultan) 4- Glorya (Şevkıdil Sultan) 3 oğlan , bir kız çocuğu oldu Yeniçeriler Mustafa’yı tahta oturttukları gün, Yeniçeri ağası ve Kabakçı Mustafa iki yandan kulağına eğilerek; Kavlimiz zinhar unutulmaya, bundan sonra biz ne dersek fermanın o yolda olmalı. 4.Mustafa,vefamızda şüphe etmeyin, hizmetiniz kıyamete kadar unutulmayacak demiştir. Alemdar Mustafa Paşa kuşatmasından sonra öldürülen Kabakçı Mustafa ve yenilgiye uğratılan Yençeriler bir şey yapamadılar. Alemdar Mustafa Paşa 4.Mustafa’yı tahttan indirip 2.Mahmut’u tahta oturttu.

54 30.Padişah 2.Mahmut Dönemi (1808-1839)
Babası Sultan 1. Abdülhamit, annesi Aimee (Nakşıdil Sultan) Orlean’lı Fransız kızı. 20 Temmuz 1784 İstanbul'da doğdu. 1/Temmuz/1839’da öldü Karıları 1- Suzi (Bezmialem Sultan); Leon adında Rus Yahudisinin kızı. Oğulları: Sultan Abdülmecit 2- Besime (Pertevniyal Sultan ); Hamam tellağı Çingene kızı. Oğulları: Sultan Aziz 3- Maryan (Hüsnümelek Sultan); Kantocu Ermeni kızı. 4- Fatma Sultan ; Arap çingenesi,Mısırlı bir fellah 5- Furi (Huşvar Sultan ); Melez 6- Kerime Sultan ; Acem kızı. 7- Margarite (Mislinayab Sultan ); Hırvat soylu Boşnak kızı. 8- Nora (Nuritab Sultan ); Grek ırkından Yunanlı 9- Olga (Tiryal Sultan ); Ukrayna’lı Rus kızı. 10- Razi (Lebrizifelek Sultan ); Cenovalı Katolik Papazı kızı 11- Nina (Nevfidan Sultan ); Rum kızı. 12- Ester (Asubucan Sultan ); Bulgar kızı. 13- Flora(Ebrireftar Sultan ); Hıristiyan Gürcülerinden 14- Sofi (Gülcemal Sultan ); Arnavut kızı. 15- Magda (Perestev Sultan); Romen kızı. 16- Suzan (Pervizifelek Sultan );Yahudi kızı. 17- Zona (Zernigar Sultan );Sırp kızı. Erkek Çocukları: Abdülmecid, Abdülaziz, dört tane Ahmed isimli Şehzade, Bayezid, Abdülhamit, Süleyman, Mehmed, Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah, Osman Kız Çocukları: Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Şah Sultan, Saliha Sultan, Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Adile Sultan

55 Annesi Nakşidil Sultan Sultan genç yaşta veremden öldü.
23 yaşında tahta oturdu. 31 yıl saltanat sürdü, 54 yaşında öldü. Önceki Osman oğulları gibi şarap ve afyon düşkünü idi.Binlerce cariyeyle birlikte olmuş, bunlardan 17 si çocuk doğurduğu için karıları sayıldı. 2.Mahmut’un 14’ü erkek 14’ü kız 28 evladı oldu.Yalnız iki oğlu Padişah olma şansını elde etti. Bunlar Abdülmecit ve Abdülaziz dir. Abdülmecit’in annesi Rus Yahudi’si Bezmialem Sultan, Abdülaziz annesi Hamam tellağı (Natır) lık yapan bir çingene Pertevniyal Sultan 2.Mahmut sokakta görüp aşık olmuş, zorla haremine sokmuştur. 2.Mahmut ilk iş olarak Alemdar Mustafa Paşayı Sadrazam yaptı. Yenilikçilerden yana olduğunu duyan Yeniçeriler zaman kaybetmeksizin saldırıya geçtiler.Konağını kuşatan binlerce yeniçeri kudurmuşçasına demir kapılara saldırdılar. Koruyucuları ilk anda kılıçtan geçirmişlerdi.Kurtuluş ümidinin olmadığını düşünen paşa konağın bodrumundaki istiflenmiş dinamitleri içindekilerle birlikte havaya uçurdu. Alemdar Mustafa Paşa ile konağı kuşatan Yeniçeriler parçalanıp yok oldular. Alemdar Paşa Yeniçeri eskisi sırp kökenli bir Arnavut’tu. Bir Osmanlı devşirmeni olarak Yeniçeri Ocağında yetişmişti.3.Selim’in dikkatini çekmiş olması ona üstünlüklerle dolu bir gelecek sağlamıştı. İlk rütbe Ocak Başı olmuş bu olayın ardından Rusçuk Ayanı olmuştu. Artık bir Osmanlı Paşasıydı.3SElim bu kara cahil Rum devşirmeye yaptıklarını az görerek Onu Silistre Valisi yaptı kısa süre sonra da Tuna Serasker yaparak Rumeli bölgesi Osmanlı Orduları Başkomutanlığına getirdi. 3.Selim’İn öldürülmesine mani olamamıştı ama 2.Mahmut’un padişah olmasını sağladı. Alemdar’ı ortadan kaldıran Yeniçeri sarayı kuşatarak 2.Mahmut’u istemezuk Padişahımız Mustafa Handır diyorlardı.Bunun üzerine 2.Mahmut Mustafa Hanı boğdurup cesedini asilere attılar.Üç erkek evladını da öylece doğradıktan sonra onlarında cesetlerini isyancılara attılar.İsyancı Yeniçeriler bir an şaşırdılar artık yapacak tek şey padişaha baskı uygulamaktır.

56 2.Mahmut, hiç birinin görmediği tehlikeyi, hiç birinin ezip yok edemediği Yeniçeri Ocağını, tümüyle ortadan kaldırma başarısını gösterdi. On binlerce kanı bozuk Yeniçeri’yi kılıçtan geçirtti. Cesetlerin çoğunu Sultan Ahmet Meydanındaki direklere astırdı. Halk bu büyük olayı “ Vak’ayı Hayriye ” diye tanımladı. Hayırlı Olay anlamındaki bu deyim tarihlere de aynı sözcüklerle geçti 1826. Anadolu’da bir başka büyük dert daha vardı. Sarıklı, cübbeli, elleri tespihli, sakallı,sakalsız Medrese Öğrencileri 15.yüzyıl’dan 19.yüzyıla kadar Anadolu’yu kasıp kavuruyordu.”Kur’an, Din ve şeriat “ eğitimi görmüşlerdi. Ortada ırz, namus diye bir şey kalmamıştı. Kırmızı keçeden yapılmış , tepesi yassı ve arkasında kara bir püskül sallanan bu yeni baş giyisisi 2.Mahmut’un buyruğu ile ülkeye getirildi. Adını Fas’ın Fez kentinden alan Fes ilkin Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla Yeniçeri yerine kurulan yeni düzen askerlerin başına giydirildi. Anadolu erkeği Fes’i benimsemedi den 1925 yılına kadar 97 yıl süreyle 2.Mahmut’un armağanı oldu. Yavuz diye anılan 1.Selim’in 1517’de Mısır’ı ele geçirmesiyle Halifeliği üstlenmiş olmasıyla başlayan Arapların ülkelerini ve toplumların savunma görevini yılına kadar tam 407 yıl sürdürülecekti.Milyonlarca Anadolu Türkü’nü Arap ve Zenciler uğruna çöllere gömecektik. Karşılığında Arap ve Zencilerin düşmanlığını dan başka bir şey elde edemiyecektik. 1827’de bir araya gelen İngiltere ve Fransa, Navarin’de demir atmış Osmanlı savaş gemilerinin tümünü yakmışlardı. BU olayın ardından Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı.ve yine bu arada Fransa Cezayir’i almıştı 1830.

57 Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, bir gücü kalmadığına inan Osmanlı İmparatorluğuna karşı saldırıya geçti Çingene kökenli fellahlardan meydan getirdiği ordu ile Filistin ve Suriye üzerinden Anadolu’ya girdi.Osmanlı ordusu bozguna uğradı 1833.Kütahya’da Mehmet Paşa ile, İstanbul’da Rusya ile birer anlaşma imzalandı.Mehmet Ali Paşanın tüm istekleri kabul ediliyor hem de Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde bir çeşit egemenlik ortaklığı meydana getirmiş oluyordu. Çingene kökenli Mısırlı Fellahlar ordusu Mehmet Ali Paşa’nın emriyle yeniden saldırıya geçti. Osmanlı Ordusunun yenilgisiyle sonuçlandı. Bundan böyle Mısır , hem bağımsız ve özgür bir Devlet olarak tarihin karşısına çıkacak ve hem de Arnavut Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın soyundan gelenler Kral olacakları yeni bir hanedanlık türemiş olacaktı.

58 31.Padişah 1.Abdülmecit Dönemi (1839-1861)
Babası Sultan 2. Mahmut, annesi Rus Yahudisi Suzi Bezm-i Alem Valide Sultan'dır. 25 Nisan 1823 doğdu. 16 yaşında tahta oturdu.25 Haziran 1861 tarihinde 38 yaşında iken İstanbul'da veremden dolayı öldü Karıları 1- Virjin (Trimüjgan Sultan); Ermeni. Bir erkek ve iki kızı oldu, kızları arka arkaya öldüler, Abdülhamit sağ kaldı. Oğlu 7 yaşındayken veremden öldü, oğlunun bakımı 4.karısı sayılan Perestu Sultana verildi 2- Vilma (Şevkevza Sultan) ;Fransız kızı. Oğulları: 5.Murat 3- Karolin (Gülcemal Sultan); Grek kökenli Rum kızı. Oğulları: Mehmet Reşat 4- Perestu Sultan 5- Henriet (Gülistan Sultan); Çerkez Oğulları : Vahdettin Annesi çok küçükken vefat edince Şayest kadın tarafından büyütüldü Diğer 16 yabancı soylu cariye kadının takma adlarıı: Düzdüdil, Nesrin, Nükhetseza, Şemsinur, Servetseza, Zeynimelek, Ceylangar, Nalanıdil, Negis, Neveser, Perestu, Serfiraz, Şayeste, Verdicenan, Rusdil, Henriet

59 Sultan 2. Mahmut, ölüm döşeğinde iken, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa Osmanlı kuvvetlerini Nizip'te yenilgiye uğratmıştı. Sultan Birinci Abdülmecit böyle karmaşık bir ortamda tahta çıktı. Mısır Sorunu, Rus donanmasının Hünkar İskelesi Antlaşmasına uyarak İstanbul'a gelmesi üzerine bir Avrupa sorunu haline geldi. Başta İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya olmak üzere Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa arasındaki Mısır Sorununu çözmek için bir konferans düzenlediler. Avrupa Devletleri Mısır'da güçlü bir yönetim istemiyorlardı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya karşı Osmanlı Devleti'nin tarafını tuttular ve bu ortamda Londra Sözleşmesi imzalandı (1840). Buna göre; Mısır Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak, ancak yönetimi Mehmed Ali Paşa ve oğulları yürütmeye devam edecekti. Mısır altın vergi ödeyecekti. Suriye, Adana ve Girit tekrar Osmanlı yönetimine bırakılıyordu. Hünkar İskelesi Antlaşması'nın süresi bitince, Londra'da bir yeniden bir konferans düzenlendi (1841). Toplantıya Osmanlı Devleti'nden başka Rusya, Fransa, İngiltere, Prusya ve Avusturya katıldı. Konferansta alınan kararlara göre, Boğazlarda egemenlik hakkı Osmanlı Devleti'ne ait olacak, ancak barış döneminde hiçbir savaş gemisi boğazlardan geçmeyecekti. Bu antlaşma ile Fransa ve İngiltere Akdeniz'deki güvenliklerini sağlamış oluyorlar, Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki kayıtsız şartsız haklarına kısıtlama geliyordu. Rusya ise Hünkar İskelesi Antlaşması ile boğazlar üzerinde sağladığı üstünlüğü kaybetmiş oluyordu.

60 32.Padişah Abdülaziz Dönemi (1861-1871)
Babası Sultan 2. Mahmut, annesi Besime Pertevniyal Valide Sultan'dır. Abdülmecit'in kardeşidir. 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul'da doğdu. 4 Haziran öldü Karıları 1- Camelya (Dürrünev Sultan) 2- Asporiçe (Gevher Sultan) 3- Anna (Edadil Sultan) 4- Adelaya (Hayranıdil Sultan) 5- Alis (Nesrin Sultan) Bu kadınlardan 7 erkek, 5 kız çocuğu dünya’ya geldi

61 Bu kez 31 yaşında farklı bir Padişah vardı
Bu kez 31 yaşında farklı bir Padişah vardı. Pehlivandı, horoz ve koç dövüşüne tutkundu. Ülkede yeni bir savaş hazırlıkları başladı. Rusya ile yeni bir savaşa girilecekti. Bu savaş için yeni toplar döktürülüyor, bir yandan da Almanların ünlü Krup fabrikasından en pahalı ve en modern silahlar satın alınıyordu. Bu arada yeni savaş gemileri de satın alınmıştı. 40 bin deniz ve 750 bin kara askerlerinden oluşan ordular meydana getirildi. Oysa Rus Çarı Nikola “ Osmanlı İmparatorluğu ağır hastadır her an ölebilir “ sözlerini söylüyordu. Bir başka tutkusu ise yabancı ülkeleri dolaşmak, tüm Dünyayı gezip görmek. Tahta çıkışını 2. yılında Mısır gezisine ve 5 yıl sonra da Avrupa gezisine çıktı. Biri 27 öteki 25 yaşındaki iki oğlunu da yanında götürdü.Şehzade Murat (5.Murat) Fransızca'yı iyi konuşuyordu, Şehzade Abdülhamit (2.Abdülhamit) ve Şehzade Yusuf İzzettin. Napoli, Paris, Londra, Brüksel, Prusya, Viyana ve Peşte’ye gittiler. Abdülaziz’in 1876 tahta çıkışından buyana 15 yıl geçmişti,Yönetimi ve egemenliği gerçekten ellerinde tutan devşirme paşalar ve devşirme hükümet erkanı yeni bir oyun peşindeydiler.36 yaşındaki oğlunu Şehzade Murat’ı tahta çıkarmak istediler. Kızlar ağası, Bostancı Başı, Asakir-i Mansure-i Muhammedliye Komutanı ile birlikte Abdülaziz’in karşısına dikildiler, kısmet bu kadarmış deyip Top kapı Sarayının bir bölümüne hapsettiler. Daha sonra Feriye sarayına kapattılar. Birkaç gün sonra da öldürdüler.Bilek damarlarını keserek intihar etti dediler.İstanbul halkı Padişah için yanık ezgiler düzenledi. Kolunda mikras (makas) yaresi / Yok mu bu derdin çaresi? / Olur mu beyler olur mu / Evlat babayı vurur mu? / Padişahın has askeri / Bu ünya size kalır mı? / Uyan Sultan Aziz uyan / Kan ağlıyor bütün cihan… Abdülaziz diğer Osmanoğulları gibi binlerce cariye ile yatıp kalktı, sadece beşi gebe kaldılar, kız ve erkek doğurdular.

62 33.Padişah 5.Murat Dönemi (1876-1876)
Babası Sultan Abdülmecit, annesi Fransız kızı. Vilma (Şevkevza Sultan). 21 Eylül 1840 İstanbul'da doğdu. 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 günü indirildi. 29 Ağustos 1904 tarihinde öldü. Karıları 1- Carmen (Cananıyar Sultan) 2- Marone (Elasu Sultan) 3- Elfi (Filiztan Sultan) 4- Clarissa (Gevheri Sultan) 5- Sylyestre (Meyliservet Sultan) 6- Lili (Tranıdil Sultan) 7- Sehineider (Şayan Sultan) 8- Hanna (Resan Sultan) 9- Katyana (Reftarıdil Sultan) Fransızca'yı çok iyi konuşuyor, diğer Padişahlara göre kafası daha iyi çalışıyordu.9 cariyeden çocukları vardı. Tahta geçirenlere verdiği hiçbir sözü tutmadı. Ama bunu öcünü alma planları yapılıyordu. Halka delirdiğini inandıracaklar, Şehzade Abdülhamit’e koşacak, 5.Murat’ı tahtan indirip onu çıkartacaklardı. Bu kez pazarlığa onunla oturacaklardı. Öyle de oldu. Tahta çıkışının 3. ayında Ermeni ve Rum doktorlardan deli raporu alarak 5.Murat’ı indirdiler Çırağan sarayına kapattılar.9 cariyesini de yanına kattılar.

63 34.Padişah 2.Abdülhamit (1876-1909)
Babası Sultan 1.Abdülmecit, annesi Rus Ermenisi Virjin (Trimüjgan Sultan). 21/Eylül/1842 İstanbul'da doğdu. 10/Şubat/1918’de İstanbul’da öldü. 98. İslam halifesidir. Karıları 1- Lucien (Bedrifelek Sultan) 2- Sylvia (Behice Sultan) 3- İliana (Biydar Sultan) 4- Helga (Dilpeşent Sultan) 5- Etiene (Emsalinur Sultan) 6- Mariça (Mezide Sultan) 7- Zarah (Müşfiksa Sultan) 8- Sevilla (Nazikeda Sultan) 9- Lester (Peyvest Sultan) 10- Rosanna (Safinaz Sultan) 11- Ruth (Saliha Sultan) 12- Meri (Naciye Sultan) 13- Elisa (azkar Sultan)

64 34 yaşında kara cahil, korkak, içten pazarlıklı , hasis bir Padişahtı
34 yaşında kara cahil, korkak, içten pazarlıklı , hasis bir Padişahtı. En büyük tutkusu marangozluktu. Daha Şehzadeliğinde kendisine büyük bir marangoz atölyesi yaptırmış, gece gündüz marangozluğunu sürdürmüştür.Kitap’tan uygarlığın her bir çeşidinden nefret ediyordu.Bin bir hile ile kardeşi 5.Murat’ı Deli yalanı ile tahtan indirmiş ele geçirdiği Padişahlığı ne mümkünse yapacak 33 yıl kesintisiz saltanat sürecekti.Hafiyelik sistemi kurarak kendisi aleyhine konuşanları hiçbir muhakeme etmeden ya sürüyor ya da öldürüyordu. Kendini tahta çıkaranlara Mithat Paşa ile daha başkalarına verdiği söze sadık kaldığını belirtmek için “Kişisel ve Mutlak Yönetim “ biçimine son vermiş, Kanun-u Esasi ye dayalı “ Meşrutiyet “ rejiminin ilanına olur vermiştir. 23/Aralık/1876’da Millet Vekili seçimleri yapıldı Osmanlı Millet Meclisi açıldı.Devlet bundan böyle Anayasa doğrultusunda, bu meclis tarafından görevlendirilecek Hükümet tarafından yönetilecekti. Ne var ki daha sonra Osmanlı – Rus savaşını bahane ederek Osmanlı Meclisini kapattı, Meşrutiyet rejimine son verdi.Sadrazam Mithat Paşa’yı zindana attırdı, yüksek mahkeme kurarak mahkum ettirdi. Taif kalesinde zindandaki Mithat Paşa öldürüldü. 577 yıldır Fatih Mehmet gibi, ikinci kez bir Osmanlı Padişahı devlet yönetimini bizzat kendi eline alıyordu. İkinci kez görünen bu prensibe , 2.Abdülhamit 33 yıl bağlı kalacak ve devşirme köleler aracılığı ile değil, 1908 İkinci Meşrutiyet ilanına kadar tek başına Devlet yönetecekti. Bu Devlet , bu İmparatorluk, Türk ırk ve soyundan olmayan yabansılarındı.3/Aralık/1908’de Sadrazamlığa (Başbakanlık) getirdiği Tunuslu Hayrettin Paşa tek kelime Türkçe bilmeyen Arap-Zenci karması bir cahil kişiydi. Maliye Nazırı (Bakan) Agop Kasazyan Paşa adında bir Ermeni idi. Başkent İstanbul’un adı hala Kostatinopolis ti. Böyle bir ortamda Selanik’te “ İttihat ve Terakki “ adını taşıyan bir parti kurulmuş , gizli ve açık eylemlerle ikinci Meşrutiyetin yeniden kurularak bir yarı özgürlük dönemine girilmesi için çalışmaya başlamıştı. 27/Nisan/1909 günü 2.Abdülhamit tahttan indirilerek Selanik’e gönderildi. Karılarıyla 8 oğlu ve 9 kızını da yanına kattılar.

65 35.Padişah Memet Reşat Dönemi (1909-1918)
Babası Sultan 1. Abdülmecit, annesi Grek kökenli Rum kızı Karolin (Gülcemal Sultan). 2 Kasım 1844 İstanbul'da doğdu. 3/Temmuz/1918’te öldü Karıları 1- Dürrüdem Sultan 2- Kamires Sultan 3- Mihrengiz Sultan Oğulları: Mehmet, Necmettin, Mehmet Ziyaettin, Ömer Hilmi Kızları: Rafia 65 Yaşına kadar ölüm korkusunu taşıyarak Padişah oldu. Bütün ötekiler gibi göz altında ve kapalı tutulmuştu. 65 yaşında 65 bin kere ölmüş ve sonra dirilmiş olmanın ruhsal çöküntüsü onda da açıkça belliydi. Avuntuyu, umudu “ Mevlevi “ tarikatının inançlarında aramaya koyulmuştu. Mehmet Reşat’ın gönlünde en ulu kişi Mevlana Celalettin-i Rumi adını taşıyan adamdı. Yaşadığı kendi çağında sürdürdüğü ters eğilimlerini, tutarsız tutkularını, üstelik ırk ve soy düşmanlığını tüm yurda yaymıştı. Kendi kendisine yakıştırdığı “ Mevlana “ takma adından esinlenerek, Sazlı, sözlü, rakslı “ Mevlevi / Mevlevilik “ adını taktığı bir tarikat kurmuştur. Ama Tebrizli Şems (Şemş-i Tebriz) adlı acem oğlanla olan ilişkileri, yüzlerce yıldan bu yana dilden dile dolaşıp durmuştu.

66 30 yıllık bir aradan sonra 1908 yılında ilan edilen “ İkinci Meşrutiyet “ “ Hürriyet, Adalet, Musavat” sloganıyla ortay çıktı. Talat, Enver ve Cemal paşalar önderliğinde bu siyasal parti “İttihat ve Terakki Fırkası “ İkinci Meşrutiyeti gerçekleştirmiştir. Bu parti; din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin Tüm Osmanlıları birliğe çağırıyordu. İktidar artık İttihat ve Terakki Fırkası adını taşıyan bir siyasal parti’nin elinde görünüyordu ama, hala “Şuray-ı Saltanat” her şeye egemendi. Tazminat döneminin ünlü “ Gülhane Hattı Hümayunu ” diye anılan, yabancılara dönük değişim olmaktan öteye geçemiyecekti. Bu dönemin en başka bir özel yanı, Osmanlı İmparatorluğunu meydan getiren Ülkeler uyanıp ayaklanmalarının bir birini izlemesidir. İlkin Arnavutlar, ardından Araplar isyan etti. Ruslar; Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’ı ayaklandırarak Makedonya üzerindeki isteklerinin benimsenmemesi üzerine Osmanlı Devletine savaş açtı 1912. Birbiri ardı sıra sürdürülen savaşlarla canı tükenmiş on binlerin oluşturduğu ordu yenik düştü. Edirne dışındaki tüm Rumeli, düşmanların elin geçti. Bu doğal sonucun arkasından bir serüven daha ortaya çıkacaktı ve tarihlere “1.Dünya” Savaşı adıyla geçen ve dört yıl boyunca yine yüz binlerce Anadolu Türk’ünün can verdiği bir büyük savaş ortaya çıkacaktı ( ). Bu savaş sonrasında ise, dört bir yanı düşmanla kuşatılmış bir ülke iç ve dış düşmanlara tutsak olmuş bir ulus ve toplum çaresiz kalacaktı. Taa… ki, 19/MAYIS/1919’da; o büyük Türklerde birinin ruhunu taşıyan MUSTAF KEMAL adında bir önder ortay çıkana kadar bekleyecekti. Mehmet Reşat'ın salatanatı 9 yıl sürdü. 3 Temmuz 1918 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti. Sağlığında mimar Kemalettin bey'e yaptırdığı Eyüp'teki Sultan Reşat Türbesi'nde yatmaktadır.

67 36.Padişah Son Osmanlı 6.Mehmet Vahdettin Dönemi (1918-1922)
Babası Sultan Abdülmecit'in sekizinci oğludur. Annesi Çerkes Henriet yani Gülistan Sultan'dır. 2 Şubat 1861 İstanbul'da doğdu. 16 Mayıs 1926'da vefat etti. Eşleri: Emine Nazik-Edâ Baş Kadın Efendi Şadiye Müveddet Kadınefendi Nevvare Başhanımefendi Nimet Nevzad Hanımefendi OĞULLARI Mehmed Ertugrul Efendi. KIZLARI Rukiye Sultan, Sabiha Sultan,Fatma Ulviye Sultan Sultan Mehmed Reşad, padişah olduğu zaman, yaş bakımından Sultan Mehmed Vahdeddin'den daha büyük olan Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin veliaht idi. Yusuf İzzeddin'in ölümü üzerine veliahtlığa Sultan Mehmed Vahdeddin getirildi.

68 Sultan Mehmed Reşad, padişah olduğu zaman, yaş bakımından Sultan Mehmed Vahdeddin'den daha büyük olan Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin veliaht idi. Yusuf İzzeddin'in ölümü üzerine veliahtlığa Sultan Mehmed Vahdeddin getirildi. Tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti,son derece yorgun-bitik bir haldeydi.Savaşı kaybetmiş ve Mondros Ateşkes'i ile savaştan çekilmişti.1919'da antlaşma gereği İtilaf Devletleri,İstanbul'u işgal etmişti.Fakat yine de İstanbul'u Osmanlı başkenti olarak belirttiler.1920'de Sevr Antlaşması imzalandı ama Türk'e yaşam şansı vermeyen bu antlaşma uygulanmadı.Bu antlaşmayı kabul edenler ise vatan haini kabul edildi. 19/Mayıs/1919’da MUSTAFA KEMAL’İN Samsun’a çıkışıyla Kurtuluş Savaşı da başlamış oldu ve yurt yavaş yavaş kurtulmaya başlamıştı. Bu sırada saltanatlık rejimi ise iyice zayıflamış ve 1922'de saltanat kaldırılarak Türkleri düşman olarak görmüş Osmanlı Devleti, yaşamını yitirdi. 622 yıldır sürüp giden bir taht ve saltanat çatırdıyarak çöküp tarihe gömüldü. Vahdettin, “Dersaadet işgal orduları başkumandanı General Harrington cenaplarına... İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere devlet-i fahimanesine (yüce devletine) iltica ve bir an evvel naklimi taleb ederim efendim” diye dilekçe yazıp, hiç utanmadan, “halife-i müslimin” diye imzalayan Vahdettin’in, İngiliz işgal zırhlısının ambarına fare gibi saklanarak kaçtı 17/Kasım/1922. 1923'de Cumhuriyet ilan edilmiş ve padişahlık yıkılmıştı. 1371 yıl önce, Tarihte ilk kez Türklerin kendi ırk ve kökenleri adına kurmuş oldukları GÖKTÜRK İmparatorluğu’nun devamı olarak kurulan bu Türk Cumhuriyeti sınırları içine artık hiç kimse, hiç bir kitle, kendi ırk ve soy kökenlerini ileriye sürerek, birbirine yabancı bir toplum görüntüsü veremeyecekti. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Şöyle söylüyordu: “ Bir Millet, unsur-u aslinin içinden çıkan kişiler tarafından idare edilmiyorsa, izmihlal (yok olmak) mutlak ve mukadderdir.”

69 GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEVRİMİN İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA, BİR ÜMMETİ UYGAR BİR ULUS YAPMAK İÇİN TÜM YAŞAMINCA UĞRAŞ VEREN, BÜYÜK ÖNDER MAREŞAL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

70 Yeni Çeri Örgütü 1362 Yılında 1.Mahmut ‘un buyruğu ile kuruldu. Ve tarihlere Yeniçeri Ocağı olarak geçti. 464 yıl sürdü. Görevi savaşta ve barışta Padişahı korumaktı. (Günümüzde Cumhurbaşkanını koruyan Muhafız Alayı) Konumun en ilginç yanı Yeniçeri Yasasıdır.1.Murat’tan, 2.Mahmut dönemine kadar geçen 464 yıl yürürlükte kalan bu yasa “Türk soyundan olanların” yeniçeri olmalarının yasaklamaktadır. Savaşlara katılmazlar ancak ganimetlerden pay alırlardı. İstediğini yaptırma gücüne sahip başı boş, zorba kişilerdi. Emekli olduklarında bir öz Türk’ün rüyasında bile göremeyeceği toprak, mal, mülk ve ayrıca aylık bağlanıyordu.Yeniçeri Ocağını tümüyle kaldırma başarısını 2.Mahmut gösterdi On binlerce kanı bozuk Yeniçeri’yi kılıçtan geçirtti. Cesetlerin çoğunu Sultan Ahmet Meydanındaki direklere astırdı. Halk bu büyük olayı “ Vak’ayı Hayriye ” diye tanımladı. Hayırlı Olay anlamındaki bu deyim tarihlere de aynı sözcüklerle geçti 1826. Kösem Mahpeyker Sultan Osmanlı İmparatorluğunun en güçlu kadını Kösem Mahpeyker Sultan 2/Eylül/1651’de 61 yaşında öldü. Hayatı aşk,güc ve iktidar mücadeleleri içinde geçen, oğlu 4.Murat’ın küçük yaşta tahta çıkması üzerine saltanat naibi olarak 10 yıl İmparatorluğu tek başına yöneten Kösem Sulatan, Topkapı sarayının gördüğü en büyük validesi idi. Sultan 4.Mehmet’in annesi Turhan Sultan onun öldürülmesiyle rahatladı, ancak açtığı aş ocakları, kimsesiz, hasta ve yoksullara yaptığı yardımlar dolayısıyla mahpeykeri Hızır Aleyisselam’ın eli olarak gören İstanbul halkı haftalarca yas tuttu.

71 2.Mehmet (Fatih) Tarafından Kanunname-i Ali Osman’a Yazdırılan Kanun
Her kimesneye ki bundan böyle saltanat müyesser ola, nizamı alem için kardeşlerini katlelemek (Öldürmek) münasiptir. Büyük Selçuklular’ın hükümdarı Tuğrul Bey; İbrahim Yenal’ı. Alpaslan; Kutalmış’ı Melikşah, Kavurt’u, 1.Osman; amcası Dündar’ı, 1.Murat; Orhan’ın oğulları Halil, İbrahim, ve kendi oğlu Savcı’yı, 2.Murat; kardeşleri, Ahmet, Mahmut Mustafa ve Yusuf’u öldürmüşlerdir.

72 Derleyen:Attila SARALOĞLU
OSMANLI DEVLETİ Kuruluş (1299–1453) Osman Gazi · Orhan Gazi · I. Murat · I. Bayezid  . I.Mehmed · II. Murat Yükselme (1453–1579) II. Mehmed · II. Bayezid · I. Selim · I. Süleyman · II. Selim · III. Murat Duraklama (1579–1699) III. Mehmed · I. Ahmet · I. Mustafa · II. Osman · IV. Murat · İbrahim · IV. Mehmed  · II. Süleyman · II. Ahmet Gerileme (1699–1792) II. Mustafa · III. Ahmet · I. Mahmut · III. Osman · III. Mustafa · I. Abdülhamit Dağılma ( ) III. Selim · IV. Mustafa · II. Mahmut  · Abdülmecit · Abdülaziz · V. Murat · II. Abdülhamit  · V. Mehmed · VI. Mehmed Derleyen:Attila SARALOĞLU


"OSMANOĞULLARI Osmanlı Tarihi, Bir Türk Tarihimidir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları