Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI TARİHİ,BİR TÜRK TARİHİ DEĞİLDİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI TARİHİ,BİR TÜRK TARİHİ DEĞİLDİR."— Sunum transkripti:

1 OSMANLI TARİHİ,BİR TÜRK TARİHİ DEĞİLDİR.

2 Osmanoğullarının kan ve soylarını, aile kökenlerini açıklayan bilgi ve belge sayısı çok azdır. Osmanoğullarından çok önce Anadolu’yu yurt edinmiş Türk Devletlerinin, Osmanoğulları tarafından neden yıkılmış oldukları, başsız ve devletsiz kalan Türk topluluklarının “Osmanlı tutsağı” olarak yüzlerce yıl barış ve savaşta nasıl ezilip yok edildikleri, sürekli gizlenmişti. Çağın kültüründen, uygarlığından, ülke ve devletin nimetlerinden yararlanmayı ve devlet yönetiminde yer almayı “Öz Türk” ırkına yasaklayan Osmanoğullarının, bu yetki ve nimetleri, yabancı soylu “dönme ve devşirmelere” nasıl peşkeş çektikleri tarih diye okutulan kitapların hiç birinde açıklanmamıştı.

3 Yeniçeriler, öz Türklerin kan döküp, can vererek kazandıkları kentleri “yağma ve talan etme” yetkisinden başka, o yabancı ülkelerden “kız ve oğlan çocuk tutsak alıp” daha sonra, tutsak pazarlarında satma yetkisine de sahiptiler. Sözde, “padişahın güvenliğini korumak”la yükümlü yeniçeriler, her fırsatta ona başkaldırıyor, diledikleri kelleyi alıyor, dilediklerini taht’tan indirip, dilediklerini çıkarıyorlardı.

4 Başkent olmuş Bursa, Edirne ve İstanbul sarayları ve çevresinde varsıl ve görkemli “yaşam hakkı” ise Rum, Ermeni, Sırp, Bulgar, Arnavut, Roman, Rus, Yunan, İtalyan ve daha birçok yabancı soy kökenli “devşirme ve dönmeye özgü” idi. “ Ecdadımız “ diye nitelenen, yüceltilen Osmanoğulları hanedanı, kuruluşundan bitişine dek Türk soyu ile ilintisizdi. Arap ile Acem kültürlerinin, “din, mezhep, tarikat” gibi yabancı töre ve inançların çıkmazında kalmış Türkler, yüzyıllarca bocaladılar. ”Fatih” sanıyla anılan 2. Mehmet’in başlattığı “Türk düşmanlığı” öylesine acımasızdı ki, 477 yıl boyunca Türk soylu tek bir kişi bile, devlet yönetiminde yer alamamıştır.

5 Türk Ulusu, bağrından çıkardığı “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” adlı evladı ve onun kahraman arkadaşları sayesinde “gün ışığına “ kavuşmuş ve 622 yıl sonra Osmanlı Hanedanı’ndan bağımsızlığını koparabilmiştir. Tarık KONAL

6 OSMANLI HANEDANI OSMAN GAZİ : İlk siyasi cinayeti işleyen padişahtır. Amcası Dündar Bey’i öldürttü. Yerine oğlu Orhan Gazi geçti.

7 ORHAN GAZİ : 1288 -1359. Padişahlığı 36 yıl sürdü : 1324 -1360
Hiç bir siyasal cinayeti işlemeyen Orhan Gazi, 3 evlilik yapmıştı. 1) Yarhisar Rum Beyinin kızı Halofira, 2) Bizans Kara Kuvvetleri Komutanı Kantakuzen’in kızı Teodora, 3) Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un kızı Asporce, öteki karılarıdır. Yerine Halofira'dan (Nilüfer Hatun'dan) doğan oğlu 1. Murat geçti.

8 1. MURAT : 1325 -1389. Padişahlığı 29 yıl sürdü : 1360 -1389
OĞLUNU VE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN İLK PADİŞAHTIR. Oğlu Savcı Bey ile kardeşleri (Teodora'dan doğma) Halil ve (Asporce'den doğma) ibrahim'i öldürttü (1385). 1. Murat, Bulgar Kralı Simon'un kızkardeşi Marya (Gülçiçekhatun) ile evlendi. Taht'a, ondan doğan oğlu Yıldırım Beyazıt geçti. Öldürdüğü oğlu Savcı Bey, Bulgar Prensesi Tamara'dan doğmaydı.

9 YILDIRIM BEYAZIT : 1360 -1403. Padişahlığı 13 yıl sürdü : 1389 -1402
Kardeşi Şehzade Yakup'u 1. Kosova Savaşı’na giderken öldürdü. 6 oğlu vardı: Süleyman, İsa, Musa, Mustafa, Mehmet ve Kasım. Mehmet kardeşi İsa'yı, Musa da ağabeyi Süleyman’ı boğdurdu. Tümü babalarının yanında, Bursa'da gömüldüler. Yıldırım Beyazıt'ın 3 eşi vardı : 1) Germiyanoğlu Süleyman Bey'in kızı Devlet Hatun, 2) Bulgar Prensi Konstantin'in kızı Olga, 3) Sırp Kralı Lazer'in kızı Olivera.

10 1. MEHMET : 1387-1421. Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1413 -1421
1. MEHMET : Padişahlığı 8 yıl sürdü : Bulgar prensesi Olga'nın oğludur. Kardeşlerini öldürüp taht’a çıktı. 32 yaşında öldüğünde yerine Rum dilberi Veronika'dan doğan oğlu 2. Murat geçti.

11 2. MURAT : Padişahlığı 30 yıl sürdü : Taht’a geçtiğinde amcası Mustafa Çelebi'yi, kardeşleri Rum Veronika'dan doğma Ahmet, Yusuf ile Rum Anna'dan doğan Mahmut'u boğdurdu. Küçük kardeşi 13 yaşındaki Şehzade Mustafa'yı da 1 yıl sonra öldürtüp, babası 1. Mehmet'in yanına Bursa'ya gömdü. 6 oğlu olmasına karşın tahta, Mara Despina'dan olma oğlu Mehmet (Fatih) çıktı.

12 2. MEHMET (FATİH) : 1430 -1481. Padişahlığı 35 yıl sürdü : 1446 -1481.
Rum Zaganos Paşa'nın kızı Kornelya ile evlendi. Kundaktaki kardeşi Ahmet'i boğdurdu. Evlendiği diğer kadınlar Trabzon Rum kralı Kommen'in kızı Anna, Mora valisinin kızı Helen, Bizanslı Prenses İren'dir. Fatih, Karamanoğulları ve Akkoyunlular adlı TÜRK BEYLİKLERİNİ ortadan kaldırmış ve Çandarlı Halil Paşa gibi değerli bir Türk büyüğünü Bizans’tan rüşvet aldığı gibi çirkin ve gerçekdışı bir gerekçeyle öldürmüştür. 2 oğlu vardı. Rum Kornelya‘dan doğan Beyazıt ile Rum Anna’dan doğan Cem.

13 2. BEYAZIT : Padişahlığı 31 yıl sürdü : Kardeşi ile girdiği taht kavgasını kazandığında, Cem İtalya’ya kaçtı, Papa’ya sığındı. 2. Beyazıt kardeşi Cem’i öldürülmesi için Papa Alexandre Borgia'ya altın ödedi. Cem, 1495’ te Napoli'de öldürüldü, cesedi 1499 da Bursa'ya getirildi. Cem'in oğulları Oguzhan, Ali ve Murat'tır. 2. Beyazıt, kardeşi Cem'in oğullarından Oğuzhan'ı da 1483'de öldürtmüştü. Öbür oğul Murat ise Rodos'a kaçtı, Katolik oldu. Kanuni Rodos'u 1522'de alınca onu ve çocuklarını da öldürmüştür. 2. Beyazıt’ın öteki eşleri Beti, Litiana, Katherin, Danileva ve Nina’dır. 2. Beyazıt'ı, oğlu Yavuz Sultan Selim'in öldürdüğü yaygın bir kanıdır.

14 YAVUZ SULTAN SELİM : Padişahlığı 8 yıl sürdü : Babası Beyazıt’ı 1512’de zehirletip tahta çıktı. Merhum ağabeyi Şehinşah'ın oğlu Mehmet ile diğer merhum ağabeyi Alemşah'ın oğlu Osman'ı boğdurdu. Ağabeyi Korkut’u ve onun oğlunu Emet Kasabası’nda boğdurup, Bursa Orhan Gazi türbesine gömdü. Diğer ağabeyi Şehzade Ahmet'i de boğdurmuştu. Her iki kardeşi de boğan Kapıcıbaşı Sinan Paşa'dır. Öldürttüğü kardeşi Ahmet'in oğulları Süleyman ile Alaattin, Kahire'ye kaçtılar, orada vebadan öldüler. Ahmet'in diğer oğullarında Murat, Şah İsmail’in, Kasım ise Memluk Sultanı Gayri’nin yanına kaçtılarsa da, amcaları Yavuz’un nefretinden kurtulamadılar. Çünkü Yavuz Mısır’a girince onu öldürttü. 8 yıl tahtta kalan Yavuz, 2 ağabey, 6 yeğen, 3 de vezir öldürtmüştür.

15 KÂNUNİ SULTAN SÜLEYMAN : 1494 -1566
KÂNUNİ SULTAN SÜLEYMAN : Padişahlığı 46 yıl sürdü : 6 kız kardeşi vardı, erkek kardeşi yoktu. Önce büyük amcası Cem Sultan'ın oğlu Murat'ı ve onun oğullarını (1522'de) Rodos'ta öldürttü. Sonra kendisini tarihe, OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ 2. PADİŞAH olarak geçirecek cinayeti işledi: Oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurdu. Torununu da Amasya’da boğdurdu. Sultan Süleyman'ın karısı bir Rus papazının kızı olan Roksalan‘dır. Tarihe Hurrem Sultan olarak geçen bu Rus kızı, Kanuni Süleyman'a Mehmet, Cihangir, Selim ve Beyazıt adlı 4 şehzade dünyaya getirdi. Şehzadelerden Mehmet ve Bayezıt birbirlerine düştüler. Beyazıt İran’a kaçtıysa da orada 1561’de 5 çocuğu ile birlikte boğduruldu. Çocuklarının adları Mahmut, Orhan, Abdullah, Mehmet, Osman'dı. Şehzade Mehmet, Manisa sancakbeyi iken öldü. Cihangir'in de ölümünden sonra taht 2. Selim (Sarı Selim)'e kaldı.

16 2. SELİM : (Sarı Selim-Sarhoş Selim). Padişahlığı 8 yıl sürdü: Orduyla sefere çıkmamış ve hiç cinayet işlememiş bir padişahtır. Yahudi Raşel ile evliydi. Kekeme ve alkolikti. Bir hamam sefasında cariye kovalarken düşüp öldüğünü yazar tarihler. 7 oğlu 4 kızı vardı. Taht’a Raşel’den olma oğlu Murat çıktı.

17 3. MURAT : Padişahlığı 21 yıl sürdü : Taht’a çıktığı gün, 21 Aralık 1574’te, ilk işi 5 erkek kardeşini ( Süleyman, Mustafa, Cihangir, Abdullah ve Osman’ı ) boğdurmak ve babasıyla birlikte Ayasofya'nın bahçesine gömdürmek olmuştur. 3 Murat'ın 100'ü aşkın çocuğu olmuştu. Öldüğünde 47 çocuğu sağdı. 1595’te öldüğünda Venedik'in ünlü ailelerinden Bafo'ların kızından olma oğlu, Şehzade Mehmet taht'a çıktı. Polonyalı Mona, Macar Ninuşka, Rus Olga, Romanyalı Meri öteki eşleriydi. Sokullu Mehmet Paşa’yı boğduran da 3.Murat’tır.

18 3. MEHMET : Padişahlığı 8 yıl sürdü : İlk işi 47 kardeşinden, erkek olan19’unu boğdurmak oldu. 3. Mehmet, cinayet işleme rekoru konusunda babası 3. Murat’ı da geçmiştir. O, tüm Osmanlı padişahları arasında “EN ÇOK KARDEŞ ÖLDÜRME REKORU” nun sahibidir. Kardeş katili olma ünvanı ona yeterli gelmemiş olacak ki 16 yaşındaki oğlu Şehzade Mahmut'u da Haziran 1603’te öldürttü. 1.Murat ve 1. Süleyman’dan sonra, tarihe “OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ 3. PADİŞAH” olarak geçti. Çok ilginçtir, oğlunu öldürdükten sonra ancak 7 ay yaşayabildi. Taht’a Yunanlı Helen’den doğma oğlu Ahmet çıktı.

19 1. AHMET : Padişahlığı 14 yıl sürdü : 14 yaşında taht'a çıktığında sünnetsizdi. Rum Evdoksia ve Rum Anastasia ona gelecekte padişah olacak şehzadeleri doğurdular. Evdoksia, Genç Osman, Mehmet, Süleyman, Beyazıt ve Hüseyin’i; Anastasia (Mahpeyker Kösem Sultan) ise, 4. Murat ve Deli İbrahim’i doğurdu. 1. Ahmet, Sadrazam Türk Derviş Paşa’yı öldürerek, yerine, binlerce Anadolu Türk’ünü katledecek ve tarihe “Kuyucu” lakabıyla geçecek olan Sırp soylu Hırvat Murat Paşa adlı katili, sadrazam yaptı. İspanyol Violetta’dan doğma kardeşi Mustafa’yı “zararsız bir deli” olduğu için öldürtmemişti. Kendisinin, 28 yaşında ölümünden sonra taht’a işte bu deli kardeşinin çıkacağını bilemezdi.

20 MUSTAFA : 1591 -1639.(Deli Mustafa)
Padişahlığı 3 ay sürdü : 1617

21 2. OSMAN : 1604 -1622 (Genç Osman). Padişahlığı 4 yıl sürdü : 1618 -1622.
1. Ahmet'in Mahfiruz Sultan takma adlı eşinden, Rum Evdoksia’dan doğma 13 yaşındaki oğludur. 6 erkek kardeşi vardı. 16 yaşında Lehistan seferine çıkarken kardeşlerinden en büyük olanı Şehzade Mehmet'i 1621'de öldürttü. Bir yıl sonra Yeniçeriler tarafından taht'tan indirilip, ırzına geçilerek öldürüldü ve babası 1. Ahmet'in türbesine gömüldü. (Mayıs 1622) “TAHT’TAN İNDİRİLİP ÖLDÜRÜLEN İLK PADİŞAHTIR.”

22 MUSTAFA : 1591 -1639.(Deli Mustafa)
Padişahlığı 1 yıl 4 ay sürdü : 2. kez padişah olan Deli Mustafa düşürüldükten sonra yerine, 1. Ahmet'in, Rum Anastasia’dan doğmuş en büyük oğlu Murat çıkarıldı.

23 4. MURAT : Padişahlığı 17 yıl sürdü : 11 yaşında taht'a çıktı. Kardeşleri Kasım, Beyazıt ve Süleyman'ı 1635’te boğdurttu. Ana baba öz kardeşi İbrahim’i sağ bıraktı. Osmanlı tarihinde ilk kez bir şeyhülislam’ı, Süleyman Efendi’yi o öldürttü. Hiç çocuğu olmayan 4. Murat, babası gibi 28 yaşında öldü. Taht, öldürmediği kardeşi Deli İbrahim’e kaldı.

24 İBRAHİM : 1613 -1648 (Deli Ibrahim).
Padişahlığı 8 yıl sürdü : Annesi Anastasia’nın ona bulduğu Rus kızı Nadya’dan olma oğlu, daha sonra taht’a çıkacak olan 4. Mehmet’tir. Deli İbrahim’in Sırp Katrin’den doğan oğlu da 2. Süleyman adıyla taht’a çıkacaktır. İnanılması güç ama bu Deli İbrahim’in Polonyalı Eva’dan doğan öbür oğlu da taht’a 2. Ahmet adıyla çıkacaktır. Yeniçerilerce öldürülen Deli İbrahim’in yerine taht’a 6 yaşındaki oğlu 4. Mehmet çıkarıldı.

25 4. MEHMET : 1641 -1692. (Avcı Mehmet).
Padişahlığı 39 yıl sürdü : 7 yaşında, sünnetsiz bir çocuk olarak çıktığı taht'ta 39 yıl kaldı. Önce babaannesi (Anastasia’yı) Mahpeyker Kösem Sultan’ı öldürttü. Rum Evamia ile evlendi. Gülnuş Sultan adlı bu Rum dilber, ona daha sonra ikisi de taht’a çıkacak olan 2 oğlan (Mustafa ve Ahmet’i) doğurdu. Yeniçerilerce zorla indirildi taht’tan, yerine kardeşi Süleyman çıkarıldı.

26 2. SÜLEYMAN : 1642 -1691. Padişahlığı 4 yıl sürdü : 1687 -1691.
Deli İbrahim’in oğlu. 46 yıl bir odada ölüm korkusu ile yaşamış bir zavallıydı. Yerine, kardeşi 2. Ahmet geçti.

27 2. AHMET : Padişahlığı 4 yıl sürdü : Böylece Deli Ibrahim'in 3 oğlu da padişah olmuştu. Polonyalı Yahudi Eva’nın oğluydu. Giritli Rum Yeremiye’den İbrahim, Moralı Diyana’dan Selim adlı çocukları oldu.

28 2. MUSTAFA : Padişahlığı 8 yıl sürdü : 4. Mehmet’in (Avcı Mehmet’in) Rum Evamia’dan olma oğludur. Babası, dedesi, dedesinin büyük ağabeyi gibi o da tahttan yeniçerilerce indirilmiştir. Sırp Mari, Rus Vera, Giritli Aleksandra ile evlendi, oğulları oldu.

29 3. AHMET : Padişahlığı 27 yıl sürdü : (Lale Devri) Annesi Rum Evamia idi. O dönemde saraylarda zevk ve sefa gecelerinin mutluluğu yaşanırken, onbinlerce Anadolu genci “yağma amaçlı” savaşlarda can vermekteydi.“BİR LALE BİN ALTINAYSA, BİR NALE BADİHEVADIR” atasözü, o dönemin, halk için acımasız olan koşullarını dile getirir. ( Nale : inilti, badiheva : bedava, demektir ) Ermeni Baltacı Mehmet adlı sadrazamın Rus Çariçe Katerina’ya bir yengiyi bağışlaması, bu dönemin bir başka olumsuz yanıdır. Lale Devri'nin padişahı, Arnavut Patrona Halil isyanı ile taht’tan indirildi. Yeğeni Şehzade İbrahim'in katilidir ve devrik 8. padişahtır.

30 1. MAHMUT : 1696 -1754. Padişahlığı 24 yıl sürdü : 1730 -1754.
2. Mustafa’nın Giritli Aleksandra adlı cariyesinden doğma oğludur. Fransız Julien, Sicilyalı Lili, Macar Maggi, Rus Olga gözde cariyeleriydi.

31 3. OSMAN : Padişahlığı 3 yıl sürdü : 2. Mustafa’nın gözdesi Sırp Mari’den doğmuş, bu ruh hastası şehzade, taht’a çıktığında 56 yaşındaydı. ”Kadın cinsine karşı derin bir korku duyardı”. Sicilyalı Olivya ile Sırp Olga’dan - her nasılsa - 2 oğlu oldu. Taht, oğullarına kalsın diye yeğeni Şehzade Mehmet’i boğdurdu ama o yıl kendisi de öldü.

32 3. MUSTAFA : Padişahlığı 17 yıl sürdü : Babası 3.Ahmet, annesi Fransız Janet’tir. İlk işi 3.Osman’ın kundaktaki 2 oğlunu boğdurmak oldu. Cenevizli Annes ona, daha sonra taht’a 3.Selim adıyla çıkacak olan oğlunu doğurdu. Korsikalı Elsa, Köstenceli Emily, Polonyalı Mona, Gürcü Poli diğer gözdeleriydi. 3.Mustafa, Sadrazam Bahir Mustafa Paşa ve Sadrazam Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa’yı boğdurmuştur.

33 1. ABDüLHAMiT : 1725 -1789. Padişahlığı 15 yıl sürdü : 1774 -1789.
3. Ahmet’in Fransız İda’dan doğma oğludur. Fransız cariye Aimee ve Bulgar Sonya ona, daha sonra 2. Mahmut ve 4. Mustafa adlarıyla taht’a çıkacak olan şehzadeleri doğurdular. Macar Melina, Rum Meri, Venedikli Helen, Cenovalı Afro ona çocuk doğurmuş öteki gözdeleriydi.

34 3. SELIM : Padişahlığı 18 yıl sürdü : Şeyhülislam Ataullah’ın fetvası ve Nizam-i Cedit'e karşı çıkan Kabakçı Mustafa isyanı ile taht’tan indirildi.

35 4. MUSTAFA : Padişahlığı 1 yıl sürdü : 3. Selim'i ve çocuklarını öldürttü. Sofi, Flora, Glorya ona şehzade doğuran gözdeleriydi. Alemdar Mustafa Paşa tarafından taht’tan indirildi.

36 2. MAHMUT : 1784 -1839. Padişahlığı 31 yıl sürdü : 1808 -1839.
Annesi Fransız Aimee’nin etkisinde kalarak, taht’tan indirilmiş kardeşi 4. Mustafa’yı ve onun 3 oğlunu öldürttü. Dindar bir Katolik olan annesi Aimee ( Nakşidil Sultan ) 1817’de veremden öldüğünde, ona Galata Manastırı’ndan Başpapaz getirterek büyük bir tören yaptırdı. İstanbul Rum Ortodoks Patriği Grigorius’u Mora isyanının sorumlusu olduğu gerekçesiyle astırması, tüm dünyada hâlâ nefretle anılmasına neden olmaktadır. 2.Mahmut’un Fas’ın Fez kentine özgü bir başlık olan FES’i benimsemesi ve fes’in yaygın olarak kullanımı, yüce önder Atatürk’ün Şapka Devrimi’ne dek sürmüştür. Rus Leon, Çingene Besime, Ermeni Maryam, Mısırlı Fatma,Tunuslu Furi,Yunan Nora, Rus Olga, Cenovalı Rozi, Romen Magda adlı cariyelerinden 14’ü erkek,28 çocuğu oldu. Taht’a sadece 2 oğlu çıktı. Yeniçeri ocağının binlerce askerini öldürten de odur. (1826-Vak'a yi Hayriye)

37 ABDÜLMECİT : Padişahlığı 22 yıl sürdü : 2. Mahmut'un “Bezmiâlem” diye anılan, Leon adlı Rus Yahudisi’nin Suzi adlı kızından doğma oğludur. Batı’dan yüksek faizle borç alınan 19 milyon altınla Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi saraylarını yaptırdı. 3 oğlu da taht’a çıkmıştır. Yerine kardeşi Abdülaziz geçti.

38 ABDÜLAZİZ : Padişahlığı 15 yıl sürdü : 2.Mahmut’un, bir kadın hamamında tellak olarak çalışan Besime adlı çingene gözdesinden doğma oğludur. 15 yıl kaldığı taht'tan zorla indirilen 11. Padişahtır.

39 5. MURAT : 1840 -1904. Padişahlığı 3 ay sürdü : 1876.
Abdülmecit’in cariyesi Fransız Vilma’dan doğan oğludur. 3 ay kaldığı taht'tan “deli " raporu alınarak indirilmiştir.

40 2. ABDÜLHAMİT : Padişahlığı 33 yıl sürdü : Abdülmecit’in Ermeni Virjin’den doğma oğludur. Sadrazam Mithat Paşa’yı Taif’te boğdurdu. 33 yıl kaldığı taht'tan zorla indirildi. “Hareket Ordusu”nun bastırdığı "gerici ayaklanma" yı o başlatmıştı.

41 5. MEHMET : 1844 -1918. (Sultan Reşat).
Padişahlığı 9 yıl sürdü : Abdülmecit’in Arnavut Sofi’den doğma oğluydu da taht'a çıktığında, 65 yaşındaydı.

42 VAHİDETTİN : Padişahlığı 4 yıl sürdü : Abdülmecit'in Henriet adlı cariyesinden doğma oğluydu. 57 yaşında taht’a çıktı. Padişahlığının 4. ayında, 30 Ekim 1918’de Mondoros Ateşkesi’ni imzaladı. 3 yıl önce 1915’te Çanakkale’yi geçememiş, bozguna uğramış emperyalist güçler ne yazık ki -tek bir silah bile atmadan- 6 Kasım 1918’de Çanakkale’yi işgal ettiler. Vahidettin, 30 Mart 1919’da İngiltere’ye onursuz bir öneri yolladı : “ Osmanlı İmparatorluğu 15 yıl müddetle İngiltere’nin sömürgesi olmayı dilemektedir ”dedi.

43 Mustafa Kemal Paşa “Padişahlık ve halifelik orununda (makamında) bulunan Vahidettin, soysuzlaşmış, yalnız kendini ve taht’ını güvenceye bağlamak düşü peşinde, alçakça yollar araştırmaktadır” diyerek, Anadolu’ya geçti. Kuvayı Milliye’ci yiğitlerle buluştu ve KUTSAL İSYAN’ı başlattı. Son padişah Vahidettin, her türlü engellemesine karşın onurlu Anadolu Direnişi’nin emperyalizme karşı başarıya ulaştığını anlayınca, 17 Kasım 1922’de bir İngiliz zırhlısına binerek, işgal altındaki Osmanlı Hanedanı’nın başkentini terk etti. 15 Mayıs 1926’da İtalya’da hayata gözlerini kapatmadan önce, hakkında 24 Mayıs 1920 tarihinde idam fermanı verdiği Mustafa Kemal Paşa’nın, yönetim biçimi Cumhuriyet olan bir Türk Devleti kurduğunu ve Anadolu Aydınlanma Devrimi’ni başlattığını görmüştü. Tarık KONAL


"OSMANLI TARİHİ,BİR TÜRK TARİHİ DEĞİLDİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları