Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAHİ DİNLER Musevilik İsevilik İslamiyet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAHİ DİNLER Musevilik İsevilik İslamiyet."— Sunum transkripti:

1 İLAHİ DİNLER Musevilik İsevilik İslamiyet

2 İSEVİLİK (HRİSTIYANLIK)

3 Günümüzde yaşayan, aslı bozulmuş Hak Dinlerden biri de Hristıyanlıktır.

4 Bu din için, Hz. İsa’ya bağlanarak “İsevilik” veya Hz
Bu din için, Hz. İsa’ya bağlanarak “İsevilik” veya Hz. İsa’nın doğduğu yer esas alınarak “Nasranilik” de denir.

5 Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek için Hz
Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek için Hz. İsa’yı görevlendir-miştir.

6 Hz. İsa doğduğu zaman Filistin’deki Yahudiler, Roma İmparatorluğunun esareti ve egemenliği altında bulunuyorlardı.

7 Romanın sömürgeciliğinden ve iç çekişmelerden bıkan kimseler kendilerini bu durumdan kurtaracak bir Mesih beklentisi içine girmişlerdi.

8 İşte bu sırada İsa Mesih, Filistin’de Nasıra kasabasında dünyaya geldi.

9 Hz. İsa’nın annesi, iffetli bir hanım olan Hz. Meryem’dir.

10 Evlenmediği ve hiçbir erkek de kendisine dokunmadığı halde, Allah’tan bir mucize olarak Hz. İsa’yı babasız olarak dünyaya getirdi.

11 Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre, Hz
Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre, Hz. İsa’ya daha beşikte küçük bir bebekken, insanlarla konuşma mucizesi verildi.

12 Çocukluk ve gençlik yıllarını Nasıra’da geçiren Hz
Çocukluk ve gençlik yıllarını Nasıra’da geçiren Hz. İsa’ya Peygamberlik verildi.

13 Hz. İsa, Allah’ın kendisine verdiği görevi Filistin’deki Yahudilere bildirdi.

14 Peygamberliği sırasında ise, bazı hastalıkları iyileştirme, ölüleri diriltme,

15 …çamurdan yapılan kuşun diriltilmesi, Gökten sofra indirilmesi gibi mucizelerle desteklendi.

16 Peygamberlikle beraber kendisine İncil kitabı da verildi.

17 Hz. İsa, Allah’ın emirlerini insanlara duyurmak ve onları hak yola davet etmek için çok uğraştı. Fakat bütün bunlara rağmen Yahudiler onu dinlemediler.

18 Sayıları 12 olan Havariler dışında kimse ona inanmadı.

19 Yahudiler bir Mesih (Kurtarıcı) bekledikleri halde, Hz
Yahudiler bir Mesih (Kurtarıcı) bekledikleri halde, Hz. İsa’yı 32 yaşındayken, yalancılıkla suçlayıp öldürmek istediler.

20 Yahudi ve Hristıyanlara göre, Hz.İsa’yı bir çarmıha gererek öldürdüler.

21 Hatta Hristıyanlar, onun insanlığın asli günahına bedel kendisini çarmıha gerdiğini iddia ettiler.

22 İslam inancına göre ise, Hz
İslam inancına göre ise, Hz. İsa’yı değil, onu ele veren ve kendisine çok benzeyen birini öldürmüşlerdir.

23 Hz. İsa ise, Allah tarafından gökyüzüne kaldırılmış ve Kıyamete yakın tekrar yeryüzüne dönecek,...

24 ...bugünkü Hristıyanlığı gerçek dinine döndürecek ve eceliyle ölecektir.

25 Hristıyanlarca Hz. İsa’nın çarmıha gerilmiş biçimi olan haç, bu dinde kutsal bir simge kabul edildi.

26 Hristıyanlık, Hz. İsa’dan sonra havariler tarafından yayıldı.

27 Hz. İsa’dan sonra bunlar ağır bir baskı altında kaldılar
Hz. İsa’dan sonra bunlar ağır bir baskı altında kaldılar. Yurtlarını terk ettiler.

28 Havarilerden Pavlos ve Petrus Yahudi geleneğine uymadı
Havarilerden Pavlos ve Petrus Yahudi geleneğine uymadı. Bu dini öbür kavimler arasında yaymaya başladı.

29 Fakat bu kolay olmadı. Yeni din, Roma halkının yoksul kesimleri arasında hızla yayıldı.

30 Bu arada Petrus ve Pavlos Roma’da öldürüldü.

31 Onları arenalarda vahşi hayvanlara parçalattılar.

32 Romalılar ilk Hristıyanları ağır işkencelere tabi tuttular.

33 Sonunda Roma imparatoru Konstantin, 4
Sonunda Roma imparatoru Konstantin, 4. Yüzyıl başlarında Hristıyanlığı resmen tanıdı.

34 Hristıyanlık hızla putperestler arasında yayılmaya başladı.

35 Zaman içerisinde çıkan bazı tartışmalardan sonra da Hrıstiyanlar Doğu ve Batı kiliseleri olmak üzere ikiye ayrıldılar.

36 Doğu kiliselerine Ortodoks ismi verildi.
Batı kiliselerine Katolik, Doğu kiliselerine Ortodoks ismi verildi.

37 Hrıstiyanlıkta Allah İnancı: Aslında Hz
Hrıstiyanlıkta Allah İnancı: Aslında Hz. İsa, Hrıstiyanlara ‘Tevhid İnancını’ getirdi.

38 Ama onlar, sonradan bunu bozdular.

39 Bugünkü Hrıstiyanlara göre; Allah inancı, “Teslis” (Üçleme) ile ifade edilmektedir

40 Buna göre; baba, oğul, kutsal Ruh ile Allah hem üçtür, hem de birdir.

41 İbadet ve dualarını bu üç ilah adına yaparlar ki, bu açıklanması zor bir durumdur.

42 Yani Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu kabul etmişlerdir.

43 Ayrıca Hrıstiyanlar Ahirette ceza ve mükafatın Hz
Ayrıca Hrıstiyanlar Ahirette ceza ve mükafatın Hz. İsa tarafından verileceğine inanırlar.

44 Dinimiz İslamiyet’e göre, Hrıstıyanların “Üçleme” İnancının Yanlışlığı:
Aslında Hrıstiyanların bu “Üçleme” inancına cevap olarak gelen Kur’an’ın “İhlas suresi ”dir.

45 Buna göre; Allah üç tane olamaz. Allah birdir. O’ndan başka ilah yoktur.

46 O, hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır
O, hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur.

47 Eğer Allah baba olsa, Onun da bir babası, O babanın da bir babası gibi geçmişe doğru bir zincir oluşacaktır.

48 Eğer oğlu olsa, onun da bir oğlu, o oğlun da bir oğlu gibi geleceğe doğru bir zincir oluşacaktır ki,...

49 ...bu üç ilahta da kalmıyor; Allah’a sayısız ilahları ortak koşuyorlar.

50 Eğer-haşa- Hz. İsa, ‘Allah’ın oğlu’ olsa, babasız ve annesiz yaratılan Hz. Adem’in durumu ne olacaktır?

51 Oysa Allah’ın yanında Hz. İsa’nın durumu, Hz. Adem’in durumu gibidir.

52 Allah isterse, babasız veya annesiz de yaratabilir
Allah isterse, babasız veya annesiz de yaratabilir. O’nun her şeye gücü yeter.

53 Hristıyanlar Melekleri kızlar olarak şekillendirir ve onlara belli bir cinsiyet verirler.

54 Şu anda yeryüzünde 1 Milyar 800 Milyon Hrıstiyan bulunduğu tahmin edilmektedir.

55 Hristıyanlıkta ibadet yerleri Kiliselerdir.

56 Hristıyanlığın sembolü Haç’tır.

57 Hristıyan din adamlarına Papaz,...

58 ...Rahip,...

59 ...Rahibe denir.

60 İbadetler kilisede toplu halde yapılır. Ve papaz tarafından yönetilir.

61 Pazar günleri kutsaldır
Pazar günleri kutsaldır. Haftalık en büyük ibadet, Pazar günü yapılanıdır.

62 İbadet sırasında İncil’den parçalar ve ilahiler okunur.

63 Yıllık ibadetler  Noel,

64 Paskalya Yortusu,

65 Meryem Ana Günü,

66 Ekmek-Şarap Ayini,

67 ...ve Haç yortusudur.

68 Domuz eti ve şarap kilise tarafından helal sayılmıştır.

69 Hristıyanlıkta Günah çıkartma (itiraf) oldukça önemlidir.

70 Ayrıca Hristıyanlık Dinine aykırı davrananların aforoz edilerek, dinden çıkarılması da mümkündür.

71 VaftizÇocuklar ve Hrıstiyanlığa sonradan girenlerin...

72 ...kutsal su ile...

73 ...papaz tarafından yıkanmasıdır.

74 Hristıyanlarda asli suç: Hz. Adem ve Hz
Hristıyanlarda asli suç: Hz. Adem ve Hz. Havva, Cennette yasak meyveden yedikleri için suç işlemişlerdir. Dünyaya da suçlu olarak gelmişlerdir..

75 Bu sebeple, bu tek ana-babadan türeyen bütün insanlar, aynı günahı taşıyarak doğarlar ki, buna “asli suç” denir.

76 İslam’a göre asli suç: İnsan suçsuz, günahsız ve temiz olarak dünyaya gelir. Onun için hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Ayrıca Hz. Adem hatasından tövbe etmiş ve affedilmiştir.

77 Noel, Hristıyanların Hz
Noel, Hristıyanların Hz. İsa’nın doğumunun anısına yaptığı bir kutlamadır.

78 Hristıyanlığın ilk yüzyılında böyle bir gelenek yoktu.

79 Noel kutlamaları 4. Yüzyılda başlamıştır.

80 Hristıyanların kutsal kitabı İncil’dir
Hristıyanların kutsal kitabı İncil’dir. Hristıyanlar Tevrat’ı da kabul ederler.

81 Tevrat’ı İncil’e katmış ikisine birden Kitab-ı Mukaddes adını vermişlerdir.

82 İncil, Tevrat’ta olduğu gibi iyi korunamamış ve Hz
İncil, Tevrat’ta olduğu gibi iyi korunamamış ve Hz. İsa’dan hemen sonra unutulmuş ...

83 ...veya insanlar tarafından değiştirilmiştir.

84 İncil, Hz. İsa’dan en az 30 yıl sonra yazıya geçiril-miştir.

85 Bu bozulmaya, Tevrat gibi toptan indirilmiş olmasının ve başlangıçta yazılmamış bulunmasının etkisi vardır..

86 Sonradan birbirine benzemeyen yüzlerce İncil ortaya çıkmış ve Hristıyanlar bunlardan “Dört İncil”i kutsal kitap kabul etmişlerdir.

87 Bunlar: Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleridir.

88 Reform Hareketleri sonucunda çeşitli Hristıyan mezhepleri ortaya çıkmıştır.

89 a) Katolik Mezhebi: En eski ve en büyük mezheptir. Merkezi Vatikan’dır.

90 Liderleri Vatikan’da oturan Papa’dır.

91 Katolik Mezhebinin Rahipleri evlenmezler.

92 Vatikan-Roma

93 Vatikan-Roma

94 b) Ortodoks Mezhebi: Merkezi İstanbul’dur.

95 Dini Liderleri İstanbul Fener Patrikhanesinde oturan “Patrik” dir.

96 Doğu kilisesi diye tanınır. Rahipleri evlenir.

97 c) Protestan Mezhebi: Belli merkezleri yoktur
c) Protestan Mezhebi: Belli merkezleri yoktur. Papanın otoritesini tanımazlar.

98 Papazları evlenirler.

99 İngiliz Anglikan, Alman Kalven ve Luther Kiliseleri Protestanlığa bağlıdır.

100


"İLAHİ DİNLER Musevilik İsevilik İslamiyet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları