Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’deki Durum; Problemler, Fırsatlar, Yapı ve Kültür A. Tuncay Teksöz Pfizer Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Kapadokya 30 Ekim 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’deki Durum; Problemler, Fırsatlar, Yapı ve Kültür A. Tuncay Teksöz Pfizer Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Kapadokya 30 Ekim 2009."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’deki Durum; Problemler, Fırsatlar, Yapı ve Kültür A. Tuncay Teksöz Pfizer Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Kapadokya 30 Ekim 2009

2 Erişim Tüm nüfusu kapsayan ve üretilen hizmet karşılığı ödeme yapacak bir finansman sisteminin kurulması “Sağlıkta Dönüşüm Programı” Her iki reformun ortak noktası : Genel Sağlık Sigortası Tüm nüfusu eşit haklarla kapsamına alan, sağlık finansman sisteminin kurulması Sevk zinciri uygulaması Sağlık işletmelerinin özerkleştirilmesi Aile hekimliği sistemi Güçlü temel sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığının planlayıcı, denetleyici rolü Sosyal yardımların bir hak olarak tanımlanması ve sisteme entegre edilmesi Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar için eşitlenmesi Sosyal güvenlik kurumlarının birleşmesi TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ NASIL BİR DÖNÜŞÜM İÇİNDEYİZ? Hakkaniyet Kapsamın dikey ve yatay olarak genişletilmesi “Sosyal Güvenlik Reformu” Maliyet Verimlilik

3 2004’te Yola Böyle Çıkılmıştı GSS Kamu Sağlık Harcaması Projeksiyonu, % GSYİH GSS+Sağlıkta Dönüşüm ProgramıMevcut DurumSadece GSS

4

5 Kapsam Arttı SSK ve Yeşil Kartta Nitelik de Değişti, Haklar Eşitlendi 20042005200620072008 2004-2008 % değişim SSK26.937.48029.345.23931.133.19733.820.71933.028.076 22,6% BK**6.956.2236.965.6517.052.7537.166.0157.330.497 5,4% ES2.635.6962.754.5502.738.5412.823.2682.873.274 9% ADM6.731.4556.726.7456.778.6796.971.6326.883.377 2,3% YK7.000.0007.400.0007.800.0009.355.2799.337.850 33,4% Toplam50.260.85353.192.18555.503.17060.136.91359.453.073 18,3% Kaynak: SGK Bülten **: Prim borcu olan yaklaşık 7 milyon sigortalı dahil edilmemiştir. Sağlık Güvencesi Kapsamındakiler

6 Erişim Göstergeleri Nicelik Açısından Olumlu TÜİK Yaşam Memnuniyeti Çalışması WHO HFA-DB, OECD Health Data

7 Niteliğe İlişkin Ulaşılabilir Gösterge “Memnuniyet Anketi” TÜİK Yaşam Memnuniyeti Çalışması 2003-2008

8 Kişi Başı Kamu Sağlık Ödemeleri Birbirine Yaklaştı Kaynak: SGK Bülten ve Maliye Bakanlığı Verileri, kendi hesaplarımız Kişi başı kamu sağlık ve ilaç harcaması (2009 TL) 200420052006200720082009 Toplam TLİlaç TL Toplam TLİlaç TL Toplam TLİlaç TL Toplam TLİlaç TL Toplam TLİlaç TL Toplam TLİlaç TL Sigortalı dağılımı ES 159787114748121273587907443 4,8% SSK 371150335169453215509220 57,5% BK 805474725368687332497229 12,0% SGK 542264485249548260533236621263656295 74,3% ADM 551273454191457151454163420145497195 10,2% YK 22897340143474150488163457148480153 15,5% Ortalama 500242461227527231517216572231612262 100%

9 Ulusal Sağlık Hesapları Verisi Güncel Değil… OECD Health Data 2009

10 Kamu Sağlık Ödemeleri Verisi Güncel Sağlık Harcamalarının Kompozisyonu Değişti SGK Bülten, Maliye Bakanlığı

11 Reformun İlk Yıllarında Harcamalar Planlanana Yakın SGK Bülten, Maliye Bakanlığı

12 2004-2008 Prim Gelirleri Sağlık Ödemelerinden Hızlı Arttı SGK Bülten

13 2004-2008 Kayıtlı Sigortalılığın Hızlı Arttığı Yıllar SGK Bülten *: 2009 yılı verileri SSK için Temmuz, BK ve KÇ için Ağustos ayına aittir.

14 Sürdürülebilir Sağlık Finansmanı Artan Sağlık Talebi TÜRKİYE’NİN DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ Yaşlı Bağımlı Oranı 0,3 ten 0,7’ye Yaşlı Bağımlı Oranı 0,13’ten 0,41’e

15 SGK Finansman Açığı 2009’da Sıçradı SGK Bülten

16 SGK Bütçe Transferleri

17 Sağlık Ödemeleri Artışı SGK Bülten, Maliye Bakanlığı verileri 20.179 15.586 11.155 3.704 5.321

18 2009 İlaç Ödemesi Artışı 2004 – 2008 Maliyet Azaltıcı Tedbirler 2009 Maliyet Kaynaklı Büyüme SGK Bülten, Maliye Bakanlığı verileri, IMS

19 İlaç Pazarının 2009 Dinamikleri İlginç Kaynak: IMS Miktar kaynaklı büyümede standart ünite olarak ilaç satışları baz alınmıştır. Fiyat kaynaklı büyüme miktar değişimi ile açıklanamayan büyümedir. Pazar payı TL satış payı olarak verilmiştir.

20 Ödeme Sistemi (2004’ten bugüne) Sürecin Parçası Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi Yasada Tanımlanan Yetki ve Pratik Uygulama Karar Vericiler ve Uygulayıcıların Günün Koşullarına göre Gelişen Pratikleri (Ekim 2008) GSS Yasasının Yürürlüğe Girmesi Değişim, Yenilikler, Adaptasyon GSS Kapsamında Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi Nerede? Hizmeti Ödemek ya da Ödememek mi? Ödenecek Hizmetin için Kamunun Ayırabileceği Tutarı Belirlemek mi?

21 SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖDENECEK BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ MADDE 72 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 63 üncü madde hükümlerine göre finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini;  Sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak,  Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar,  Sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması,  Kanıta dayalı tıp uygulamaları,  Maliyet-etkililik ölçütleri ve  Genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkilidir. GSS Kapsamında Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi

22 Kısıtlı Kaynağın Etkili Kullanımı Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi: Önceliklendirme Aracı Kamu Kaynağı Bakış AçısıBireysel Kaynak Bakış Açısı Finansal Önceliklendirme Medikal Karar Fırsat Maliyeti Finansal Önceliklendirme Medikal Karar Hangi Karar Uygulanmalı? Maliyet Etkililik Değerlendirmesindeki Kısıtlar Kamu kaynağı kısıtı Etkililik Eşik Değer QALY Kararı etkileyen diğer faktörler Hakkaniyet Etik Değerler Sosyal Değerler (kültürel öncelikler, kaygılar) Terapötik boşluk Yeni Teknolojinin İnovatif Yapısı Teknolojiden Faydalanacak Toplumsal Kesim Bilgi asimetrisi Kişisel Değerler/Öncelikler Kişisel Kısıtlar…. Gelir düzeyi

23 Maliyet etkililik ruhsatlandırmanın değil geri ödeme sürecinin bir parçası olarak algılanmalı STD öncelikli kullanım alanı kalite olmalı. Maliyet azaltmak için alternatif yöntemler mevcut Nihai kararı verilirken STD’nin teknik kısıtlarının farkında olmak Maliyete Bütüncül Yaklaşım Kararların izlenmesi ve Değerlendirilmesi Şeffaf Karar Mekanizması Anlayışı Uluslararası Bağlantılar Farkındalık Eleştirel ve çok yönlü bakış açısı Paydaşlar arasında iletişim Uluslararası değerlendirmelerin lokal ihtiyaçlara göre transfer edilebilmesi Gelişmiş Veri Tabanı Uzmanlaşmış birimler (kamu/özel) Eğitim olanakları Yetişmiş Uzmanlar KARAR MEKANİZMASINDA STD’NİN RASYONEL KULLANILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ALT YAPI TAŞLARI Tedaviye Bütüncül Yaklaşım Türkiye için yeni gelişen kavram Bütçe Planlamaları Yeni Teknolojiler Beklentiler/İhtiyaçlar Artan Nüfus Sağlık Çıktılarının Gelişimi Sürdürülebilirlik İhtiyacı Reform DİNAMİZM STD: Karar için bir araç PRENSİPLER

24 Türkiye’deki Durum; Problem ve Fırsatlar, Yapı ve Kültür A. Tuncay Teksöz Pfizer Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Kapadokya 30 Ekim 2009

25 Back up

26 REFORM ŞANTİYESİ 2004’ten 2008’e Taslak GSS Kanunu, Hayata Geçen ve Bağımsız Yolunu Bulan Uygulamalar Eylül2003Devlet Memuru - ES sevksiz özel hastanelere başvuru imkanı getirilmesi Ocak2004Devlet hastanelerinde sağlık çalışanlarına performansa bağlı ödeme sisteminin yaygınlaştırılması Ocak2004Sağlık Bakanlığı- SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımı Protokolünün yürürlüğe girmesi Mart2004Reçeteli ilaçlarda KDV’nin % 8’e indirilmesi Nisan2004İlaç Fiyat Kararnamesi (Referans Fiyat Uygulaması) Aralık2004Kamu İlaç Alım Protokolünün imzalanışı Ocak2005Sağlık hizmetlerinde ve reçetesiz ilaçlarda da KDV’nin % 8’e indirilmesi Ocak2005SSK sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devrini öngören 5283 Numaralı Kanunun Resmi Gazetede yayımlanması Subat2005SSK sağlık tesislerinin SB’na devri ve SSK’lıların serbest eczanelerden ilaç alımının başlaması Subat2005İlaçlarda ortalama %7,5 ile %14,5 arasında ıskontoların yapılması, Kamu ilaç ödemelerinde pozitif listeye geçilmesi Mayıs2005Ayaktan tedavi gören Yeşil Kart sahibi hastaların ilaçlarını katkı payı ödeyerek almalarına imkan sağlanması Tem.2005Eşdeğer ilaç uygulamasının genişletilmesi (77 yerine 333 grup) Tem.2005Döviz kurları değerlendirilerek gerçekleşen düşüşe paralel olarak ilaç fiyatlarında ortalama % 8.83 oranında indirim yapılması Mayıs2006BUT düzenlemesi ile eşdeğer kapsamında tanımlanan ödeme bandının %30’dan % 22’ye indirilmesi Ocak2006Tüm geri ödeme kurumlarının ilaç ödemelerinde uygulayacağı tek pozitif liste uygulamasının başlatılması Tem.2006Ayaktan tedavide vaka başı ödeme sistemine geçilmesi (Ekim 2006 da Danıştay yürütmeyi durdurdu) Ağu.2006İlaç geri ödemesinde yönetim, karar, provizyon, kontrol ve ödeme süreçlerinin tümüyle birleştirilmesi Haz.2007SSK ve Bağ-Kur dahil tüm kamu sağlık güvencesine sahip kişileri sevksiz kamu ya da özel istediği sağlık tesisinden hizmet almasının başlanması Haz.2007Özelde çalışan hekim ile kamuda çalışan hekimin yetkilerinin eşitlenmesi Haz.2007Tıp Merkezlerinden Kamunun Hizmet almaya başlaması Haz.2007Özel Polikliniklerin kamu anlaşmaları dışında tutulması Ocak2008Yatan Hastalarda Tıbbi Malzeme ve İlaçta Hastaneden karşılanma zorunluluğu getirilmesi Ekim2008 GSS yürürlüğe girdi …

27 Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi Nerede? GSS Kapsamında Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi Nerede? FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ MADDE 63 Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  Sağlıklı kalmalarını;  Hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını;  İş kazası ile meslek hastalığı,  Hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını,  İş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ….. Kurum, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usûl ve esaslarını Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. f) …. sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri.

28 SAĞLIĞA YAPILAN YATIRIM VERİMLİ HASTANE SİSTEMLERİ SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ GELİŞMİŞ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIKLI YAŞAMIN TEŞVİK EDİLMESİ ERKEN TANI VE MODERN TEDAVİ ŞEKER HASTALIĞI DAHA ÜRETKEN İŞ GÜCÜ REKABET GÜCÜ YÜKSEK VE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ENDÜSTRİ YÜKSEK EKONOMİK BÜYÜME SİGARA BAĞIMLILIĞININ, ALKOLİZMİN VE OBEZİTENİN KONTROLÜ İNSİDANSTA AZALMA EKONOMİK KALKINMA SAĞLIĞA YAPILAN YATIRIMIN YÜKSEK GETİRİSİ EKONOMİK KALKINMA MENTAL HASTALIKLAR KALP HASTALIKLARI VE FELÇ KANSER SAKATLIK, ÖLÜM VE BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI Diagram: J.Attridge

29 GSS Mevzuatında STD 5.Eşdeğer ilaç uygulamasına dahil edilecek ilaç grupları ile tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenecek ilacın piyasada bulunma süresi ile pazar paylarının belirlenmesine ilişkin değerlendirmeleri yaparak, eşdeğer gruplarında yapılması gereken düzenlemeleri rapor halinde Ödeme Komisyonuna sunmak, 6.Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde ilk kez yer alacak olan ilaçların reçetelenmesine ve ödenmesine ilişkin kuralların belirlenmesi konusunda görüş oluşturarak Ödeme Komisyonuna sunmak, 7.Kurala bağlı olarak listeye alınmış olan ilaçların ek endikasyon almaları halinde yeni endikasyonu ile ilgili olarak reçeteleme ve ödeme kurallarına ilişkin değerlendirme raporunu Ödeme Komisyonuna sunmak, 8.Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına esas olan konularda açılan davalar ile ilgili bilgi ve belgeleri zamanında temin ederek Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Daire Başkanlığına sunmak, 9.Başvuru sırasında istenilecek bilgi ve belgelerin standartlarının belirlenmesini, bunlara ilişkin formların geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlamaktır. Komisyonlar Değerlendiriyor TIBBİ ve EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Rapor Hazırlıyor, Görüş Bildiriyor 1.Başvuru dosyası ile sunulan literatür ve verileri değerlendirmek 2.Listede yer alan ilaçların referans fiyattaki değişikliklere istinaden oluşan veya firma talebi iskonto azalmalarını değerlendirerek Ödeme Komisyonu Başkanı imzasıyla yayımlamak 3.Listeye alınma talebi ile başvuruda bulunulan orijinal ve eşdeğeri bulunmayan jenerik ürünleri, farmakoekonomik açıdan ve listede bulunan ürünlerin pazar payları ile bütçe üzerindeki etkilerini değerlendirerek, epidemiyolojik, farmakolojik, klinik, toplum sağlığı yönünden inceleyerek ve gerektiğinde Teknik Komisyonun da görüşlerini dikkate alarak, GÖRÜŞ OLUŞTURUP Ödeme Komisyonuna sunmak 4.Gerekli durumlarda Teknik Komisyonun görüşlerini de alarak, listeden çıkarılmak üzere Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonuna iletilen ilaçlar ile ilgili gerekli düzenlemelere ilişkin değerlendirme raporunu Ödeme Komisyonuna sunmak

30 GSS Mevzuatında STD Değerlendirmelerin Karara Bağlanması ÖDEME KOMİSYONU Başvurulara ilişkin Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek karara bağlamak Bazı ilaçların temininde güçlüklerin ortaya çıkması halinde Sağlık Bakanlığının veya ilgili kurum ve kuruluşların başvurusu üzerine ilaç teminini aksatmayacak uygulamalarla ilgili karar almak Listeye ilave edilmesine karar verilen veya yurtdışından mevzuata uygun şekilde getirtilerek bedeli ödenen ilaçlardan hangilerinin hasta katılım payından muaf olacağını belirlemek SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU 1.Kurumca tespit edilen finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili raporları değerlendirerek Kurumca ödenecek bedellerini belirlemek, 2.Fiyatlandırmaya yönelik oluşturulan alt komisyonlar tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek karara bağlamak 3.Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt içinde veya yurt dışına yapılan sevkleri nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak, refakat ve yemek giderlerinin tutarını belirlemek 4.Hayatî öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususları göz önüne alarak, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden istisnai sağlık hizmetlerini belirlemek 5.Takip eden yıl için geçerli olmak üzere her yıl kasım ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde Kurumca ödenecek sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak, refakat ve yemek giderlerinin tutarlarına ilişkin çalışmaları tamamlamak


"Türkiye’deki Durum; Problemler, Fırsatlar, Yapı ve Kültür A. Tuncay Teksöz Pfizer Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Kapadokya 30 Ekim 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları