Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFETLER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Prof. Dr. Recep AKDUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFETLER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Prof. Dr. Recep AKDUR."— Sunum transkripti:

1 AFETLER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Prof. Dr. Recep AKDUR

2 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 2 AFETLERDE ULUSLARARASI YÖNETİMİN İLKELERİ 1. Afet yönetiminden afetzede ülke sorumlu ve yetkilidir 2. Tüm yardımlar, afetzede ülkenin talebi üzerine ve onu destekleyecek şekilde yapılır. 3. Ülkelerden ve kuruluşlardan yardım doğrudan ülkenin kendisi ya da uluslararası kuruluşlar aracılığı ile istenebilir. 4. Ülkeler ve kuruluşlar iki taraflı yardımda serbesttir ve bunlar önceliklidir 5. Doğal afetlerde, genellikle uluslararası destek patlaması yaşanmaktadır. Bunun koordinasyonu çok önemlidir 6. Uluslararası yardımların koordinasyonunu Birleşmiş Milletler sağlar 7. Hiçbir kuruluş bu bağlamda çok başlılığa neden olmamalıdır- olamaz

3 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 3 AFETLER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER  RESMİ KURULUŞLAR a.BM Sistemi b.NATO  GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR a.Kızılay ve Kızılhaç b.Diğer Gönüllü Kuruluşlar

4 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 4 ANA/ TEMEL KURULUŞLAR  BİRLEMİŞ MİLLETLER UN-DHA/ OCHA-UNDAC Office Coordination of Humanitarian Affairs  KIZILHAÇ-KIZILAY IFRC- Internati. Federation of Red Cross and Red Crescent Society  NATO EADRCC- Europe Atlantic Disaster Response Coordination Centre EADRU - Europe Atlantic Disaster Response Unit

5 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 5 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL 1. Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi 2. Ekonomik ve Mali Komite 3. Sosyal İnsani ve Kültürel Komite 4. Siyasi Sorunlar ve Sömürgecilik Komitesi 5. İdari İşler ve Bütçe Komitesi 6. Yasal Sorunlar Komitesi

6 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 6 BM ANA KONULAR 1. Barış ve Güvenlik 2. Ekonomik Gelişme 3. İnsan Hakları 4. İnsani İlişkiler (HA) 5. Uluslararası Hukuk

7 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 7 BM GENEL SEKRETERLİK UNDRO-UN Disaster Relief Office Genel Sekreterliğe bağlı özel ofis olarak 1971 de kurulmuştur. 1991’den sonra DHA altında bir ofis haline gelmiş, daha sonra da OCHA kurularak bu UNDRO misyonunu tamamlamıştır.

8 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 8 DHA Department of Humanitarian Affairs  UNİCEF  UNDP (merkez nokta)  WFP  FAO  UNFPA  UN-HABİTAT  IASC  ECHA

9 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 9 DHA Department of Humanitarian Affairs United Nation Development Program UNDP International Decade for Natural Disaster Reduction IDNDR International Strategy for Disaster Reduction ISDR

10 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 10 OCHA Office Coordination of Humanitarian Affairs  New York ve Cenevre’de iki merkez  30 Adet bölge ofisi var Ülke yardım istediğini deklere eder OCHA – DAİMİ KOORDİNATÖR VE LEM ile ilişkiye geçerek ayrıntılı bilgi alır bölgeye UNDAC gönderir oluşan bilgi ve raporları uluslararası sisteme aktarır

11 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 11 OCHA ÜÇ DÜZEYDE KOORDİNASYON SAĞLAR 1. Afet bölgesinde 2. Afet ülkesi başkentinde 3. Uluslararası düzlemde

12 OCHA Office Coordination of Humanitarian Affairs USG/ERC Under Secretary General and Emergency Relief Coordinator UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination OSOCC On-site Operation Coordination Centre LERC Local Emergency Relief Coordinator RDC Reception Departure Centre

13 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 13 INSARAG International Search And Rescue Advisory Group İNSERAG ÖRGÜTLENMESİ Ad-hoc Working Groups Steering Committee Regional Group Africa/Euro Regional Group Asia/Pacific Regional Group Americas INSARAG Secretariat UN OCHA Geneva IFRC Representative International USAR Team Leaders Regional Office

14 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 14 UNDAC UN Disaster Assessment And Coordination  OCHA’nın uzmanlardan oluşmuş 12-24 saatte toplanarak olay yerine hareket edecek ekiplerinden oluşur  UNDAC beş bölgesel ekip olarak organize olmuştur: 1. Avrupa, 2. Latin Amerika, 3. Karayipler, 4. Asya, 5. Güney Pasifik

15 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 15 OSOCC On Site Operation Coordination Centre  Uluslararası SAR ekiplerinin-ulusal yönetim LEM ve çalışmalarına entegrasyonu  Uluslararası SAR ekiplerine lojistik destek ve alt yapı sağlama  Gereğinde daha alt bölgeler-birimler kurmak  Yerinden sağlanmış bilgileri Uluslararası SAR ekiplerine ve uluslararası kurum ve kuruluşlara dağıtım

16 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 16 AFET HABERİ/OLAY UN ERC = Genellikle OCHA Genel sekreteri görevlendirilir OCHA IASC ( Inter-Agency Standing Committee ) LHAC – LEM (Local Emergency Managament) FCSS ( Field Coordination Support Section ) UNDAC ( Disaster assessment and coordination ) OSOCC Virtual OSOCC (Operation coordination centre) UN ERC Emergency Relief Coordinator RDC Reception Departure Centre

17 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 17

18 First international response arrives at the airport Reception Departure Centers

19 ULUSLAR ARASI ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE YARDIMLAR AKMAYA BAŞLAR

20 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 20 BM KAMPINA KATILMA  OSOCC Kayıt yaptırılır- kabiliyetler hakkında Deklarasyonda bulunulur  OSOCC Yer gösterir kampa yerleşilir  OSOCC İlan ettiği tüm kurallara uyulur  LEM OSOCC’tan talep eder- OSOCC yönetimi ekiplere teklif eder- uygun bulan kabul eder-görev sonu rapor verir  Akşamları koordinasyon toplantıları yapılır

21 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 21 ARAMA KURTARMA (USAR) EKİPLERİNİN KATEGORİLERİ ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN SINFLANDIRILMASI ÖLÇÜTLERİ  YÖNETİM  LOJİSTİK  ARAMA  KURTARMA  TIBBİ YARDIM

22 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 22 ARAMA KURTARMA (USAR) EKİPLERİNİN KATEGORİLERİ  Hafif sıklet (Light USAR Teams): Bunlar yalnızca yüzey arama ve kurtarma yeteneğinde olan ekiplerdir. Yerel yada yakın komşu ülkeden gelirler. Bunların uluslararası SAR yapması önerilmez.  Orta sıklet (Medium USAR Teams): Beton yapı yıkıklarında teknik arama kurtarma yapabilen ekiplerdir. Bunlar kırma, parçalama ve kesme araçları ile donanmıştır. 32 saat içinde afet bölgesine ulaşabilirler  Ağır sıklet (Heavy USAR Teams):Betonarme ya da demir ve çelik ile güçlendirilmiş yapı yıkıklarında teknik arama kurtarma yapabilecek ekiplerdir. 48 Saat içinde müdahaleye başlayabilirler.

23 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 23 Virtual OSOCC http://ocha.unog.ch/Virtual OSOCC. http://ocha.unog.ch/Virtual OSOCC  UN OCHA ve FCSS tarafından işletilen Web tabanlı bilgi yönetim sistemidir İlgili kuruluşlar,etkilenen ülke ve tüm taraflar arasında bilgi alışverişini sağlar  Giriş kullanımı için password gereklidir.  Ülke afet yöneticileri ve afet konusunda çalışan uluslararası kuruluş yöneticilerine açıktır.

24 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 24 HABERLEŞME  IRIN: Integrated Regional Information Network  Reliefweb  Center For International Disaster Information  GDACS Homepage at www.gdacs.com

25 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 25 GDACS The Global Disaster Alert and Coordination System  OCHA VE Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiştir.  İlgili kuruluşlara dünyadaki doğal afetlerden anında bilgi sağlar

26 BM ÖRGÜTLERİ BASILI REHBERLERİ

27

28 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 28 IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Society  Genel Sekreterlik  Alt Bölgeler 1. Doğu Afrika- Nairobi/Kenya 2. Güney Afrika-Johannesburg/Güney Afrika 3. Batı ve Orta Afrika- Dakar /Senegal 4. Asya Pasifik-Kualalumpur/Malezya 5. Orta doğu Kuzey Afrika- Amman /Ürdün 6. Avrupa- Budapeşte /Macaristan 7. Amerika- Panama City /Panama

29

30 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 30 IFRC -Etkilenen ülke Kızılhaç yada Kızılay genel sekreterlik aracılığı ile yardım ister  Emergency Response Units  FACT- Field Assessment and Coordination Team  RDRT- Regional Disaster Response Team

31 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 31 NATO  NORTH ATLANTİC COUNCİL  MİLİTARY COMMİTTEE  SACEUR E3A COMPONENTE-3D COMPONENT TCA-TRAİNİNG CARGO AİRCRAFT TCA-HUMANİTARİAN RELİEF FLİGHTS

32 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 32 NATO E3A COMPONENT OPERASYON KANADI LOJİSTİK KANADI ÜS DESTEĞİ KANADI EĞİTİM KANADI İNFORMASYON VE TEKNOLOJİ

33 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 33 NATO  CDC: Civil Defense Committee  SCEPC: Senior Civil Emergency Planning Committee  EAPC: Europe Atlantic Partnership Countries  EAPC: Europe Atlantic Partnership Council  1998 ULUSLARARASI AFET MÜDAHALESİNDE GENİŞLETİLMİŞ PRATİK KOORDİNASYON ANTLAŞMASI  EADRCC: Europe Atlantic Disaster Response Coordination Centre  EADRU: Europe Atlantic Disaster Response Unit

34 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 34 DİĞER ÖRGÜTLER 1. Ulusal devlet kuruluşları 2. Yerel gönüllü kuruluşlar 3. Uluslararası gönüllü kuruluşlar 1. Tek yönlü hizmet verenler 2. SAR da dahil çok yönlü hizmet verenler

35 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 35 DİĞER ÖRGÜTLER

36 Akdur 14-16 Mayıs Nevşehir 36 DİĞER ÖRGÜTLER LWF

37 DİĞER ÖRGÜTLER ADRA: Adventist Development and Relief Agency Int. OXFAM International : (formerly Oxford Committee for Famine Relief) DRI: Direct Relief International ACS: The Adventist Community Services CWS: Church World Service CARE: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere DERA: Disaster Preparedness and Emergency Response As. LWF: Lutheran World Federation SAWSO: Salvation Army World Service Office AMURT: The Ananda Marga Universal Relief Team CDR: The Christian Disaster Response IRFF: The International Relief Friendship Foundation


"AFETLER VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Prof. Dr. Recep AKDUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları