Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİNE GÜNCEL BAKIŞ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİNE GÜNCEL BAKIŞ
SEMİNER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİNE GÜNCEL BAKIŞ HOŞGELDİNİZ

2

3 AMAÇ Yeni yürürlüğe giren İş sağlığı ve Güvenliği yasası, Sürekli değişen yönetmeliklerle ve ertelemelerle olayın taraflarının kafasında soru işaretleri yaratmıştır. Bu sempozyum ile Kanunun kendisi değil tarafların bakış açıları anlatılacak uygulamalardan örnekler verilecektir. Devletin yönlendirmesi, Bilirkişilerin olayları değerlendirmesi hep birlikte bir pota içinde eritilerek katılımcılara anlatılacaktır. Bunlara ek olarak sektörün öncü kuruluşu Cebir Sağlık yöneticileri karşılaşılan problemler, sorular ile bunların çözüm yöntemlerini paylaşacaklardır. Bu sempozyumun ana teması, katılımcılara konunun çeşitli yönlerini, gerçek tecrübelerle anlatarak kendi kurumlarında nasıl uygulamaları gerektiği konusunda bir fikir oluşturmaktır.

4 PROGRAM AKIŞI 14:00-14.15 Açılış Konuşmaları
14:15-14:45  KOBİ’lerin Temel Sorun ve Çözümlerine Yönelik Deneyim Paylaşımı 14:45-15:00 İSG Kanunu’na Hızlı Bir Bakış     15:00-15:30 Devlet Nasıl bakıyor? 15:30-15:50  Kahve Molası 15:50-16:20  İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yönelik paylaşımlar 16:20-16:35  Yapılması Gerekenler (Özet)           16:35-17:00  Cebir Akademi Hizmetleri   

5 CEBİR Şirketler Grubu Genel Müdürü
Şafak AYDIN CEBİR Şirketler Grubu Genel Müdürü

6 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİR ZORUNLULUK DEĞİL, KÜLTÜRDÜR.

7 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YASAL DÜZENLEMELER 6331 İLE 4857 BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAKTADIR : * SGK mevzuatı 4857 sayılı İş kanunun konusudur. * Çalışanların ücretlendirmesi, vergilendirme ve primlendirme konuları 4857 sayılı İş Kanunun konusudur. * Sigortasız işçi, yaşı uygun olmayan işçi ve kaçak yabancı işçi çalıştırma 4857 sayılı İş Kanunun konusudur. RUHSATLANDIRMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR : * Çalışma ruhsatları, halk sağlığını ilgilendiren ruhsatlar, çevre ile ilgili ruhsat ve gereklilikler ve mesleki yeterlilik ruhsatları gibi prosedürler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının konularından değildir. * Çalışanlara ait portör muayene ve raporları 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği yasasının gereklerinden olmayıp OSGB lerce yapılabilecek işlemlerdir.

8 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YASAL DÜZENLEMELER YASAL HİZMET SÜRELERİ : * İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin işyerlerindeki minimum hizmet sürelerini yasa ve yönetmelik belirler. Ancak bunun üzerinde verilecek hizmet süreleri inisiyatifi işveren ve OSGB lerdedir. * Yönetmeliklerle belirlenmiş yasal minimum süreler çoğu işyeri için oldukça yetersizdir. İŞYERİ REVİRLERİ : * İşyerlerinde kurulacak revirlerin oluşturulması sorumluluğu OSGB lerde değildir. Ancak OSGB ler gerekli revir fiziki koşulları ve donanımları hakkında bilgi verir ve talep edilirse ücretleri karşılığında revirleri de kurabilirler.

9 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YASAL DÜZENLEMELER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ : * Yasal hizmet zorunluluğu her bir sigorta sicil numarası için geçerlidir. Bir firma çatısı altındaki birden fazla sigorta sicil kaydı ve işyeri mevcut ise hizmet, çalışanı bulunan her biri için zorunluluk söz konusudur. * Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde bir sigortalı çalışan bulunması zorunluluğun söz konusu olması için yeterlidir. * Farklı sigorta sicil numaralarında dengeli bir çalışan sayısı ve/veya belirli bir sayının altında tutma ve oluşturma çabası İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından yersizdir.

10 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ : * İşyeri Hekimliği hizmeti sadece hastalanan çalışanların muayenesi, sevki işlemi değildir. * İş Güvenliği uygulamaları sadece çalışma ortamında tabelalar kullanmak veya iş güvenliği ekipmanları satın almak değildir. * İş Güvenliği uygulamaları sadece denetlemeleri ve hukuki süreçleri sorunsuz geçirmek için değildir. * Çalışanlara alınan sağlık raporları ve periyodik tıbbi taramalar sadece anlık tespitleri sağlamak için değildir.

11 DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
6331 SAYLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ VE YÖNETMELİKLERİNİN GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEK BİR SOSYAL SORUMLULUK VE VİCDANİ YARGI OLARAK GÖRÜLMELİDİR. 6331 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ MALİ KÜLFETLER BİR KAYIP OLARAK DEĞİL UZUN VADEDE GİDERDEN ÇOK GETİRİSİ OLAN BİR SİSTEM OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ.

12 İŞ GÜVENLİĞİNDEN İŞLETME NASIL KAZANIR?

13 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

14 CEBİR SAĞLIK GENEL KOORDİNATÖRÜ
MUHSİN GÜNEŞLİK (Dr.) CEBİR SAĞLIK GENEL KOORDİNATÖRÜ

15 GENEL İLKELER Önlem alma ilkeleri Delegasyon yapılamaz
Risklerden kaçınmak, Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, Tehlikeli olanın tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları vs. faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı genel bir önleme politikasını geliştirmek, Kişisel ve toplu korunma tedbirlerine gereken araç, gereç ve ekipmanı temin etmek, kullanımını sağlamak. Delegasyon yapılamaz

16 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
İşle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamak, Her türlü tedbiri almak; Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla Önlemleri belirleyip gerçekleştirmek ve denetlemek Düzenli eğitim ve bilgilendirme yapmak Koordinasyonu sağlamak İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ve İş güvenliği uzmanı görevlendirmek, İş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturmak, Çalışanları bilgilendirmek ve eğitim vermek

17 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İşveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunmak için; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (B) sınıfı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde en az (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, Bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde İşyeri hekimi ve Diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlüdür.

18 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Kanunda; Belirli sayıda işçi çalıştırma koşulu, İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü bakımından sanayiden sayılma koşulu kaldırılıyor. Bu durumda bir ya da daha fazla işçinin çalıştığı,-sanayi ya da ticari işlerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın TÜM İŞYERLERİ bu hükmün kapsamına girecektir.

19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Geçici Madde (Zamanlama) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için (30 Haziran 2016) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, (01 Ocak 2014) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (1 Ocak 2013) yürürlüğe girer. (girdi)

20 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
Geçici Madde (Sınıflama) Çok tehlikeli sınıfta (A)  (B) 4 YIL SÜREYLE, Tehlikeli sınıfta (B)  (C) 3 YIL SÜREYLE, Görevlendirilebilir.

21 İSGB KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kanunda belirlenen çalışma sürelerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesini gerektirdiği aşağıdaki durumlarda işveren, İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ kurmakla yükümlü olacaktır. Az Tehlikeli >>> 2,000 Kişi Tehlikeli >>> 1,500 Kişi Çok Tehlikeli >>> 1,000 Kişi

22 OSGB’DEN HİZMET ALMA İMKANI
Bünyesinde gerekli kadroları (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli) bulundurmak istemeyen işyerleri bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

23 İŞVERENİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşveren, bu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilen kişi, kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla Araç, Gereç, Mekân, Eğitim, Zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.

24 İŞVERENİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşveren veya işveren vekili; Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kuruluşlar tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak beyan edilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yerine getirilmeyen her bir tedbir için idari para cezası ile karşı karşıya kalınabilecektir.

25 YASAL YAPTIRIMLAR İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmemesi
veya Hizmet Alınmaması. Her bir kişi için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 26

26 YASAL YAPTIRIMLAR İşyeri Hekimi Görevlendirilmemesi veya Hizmet Alınmaması Her bir doktor için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 26

27 YASAL YAPTIRIMLAR Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmemesi. 2.500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 26

28 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 3.000 TL , Lirası aykırılığın devam ettiği her ay için TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 10 / 26

29 ACİL DURUM İşveren, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durum ekiplerini kurar. Uyulmayan her bir yükümlülük için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 11 / 26

30 TAHLİYE Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi
Durumunda işveren ; Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. Uyulmayan her bir yükümlülük için TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 12 / 26

31 YASAL YAPTIRIMLAR Gaz, Toz, Gürültü, Titreşim, Aydınlatma
Ölçümü Yapılmaması . Kontrol, ölçüm, inceleme yapılmaması yada yaptırılmaması TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 26

32 İŞ KAZASI İNCELEME RAPORLARI
İşveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. Her bir yükümlülük için ayrı ayrı TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 14 / 26

33 İŞ KAZALARININ BİLDİRİMİ
İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayan her olay için TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 14 / 26

34 SAĞLIK GÖZETİMİ İşveren , çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporlarının Olmaması. Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için TL, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 15 / 26

35 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir. İŞYERİNDEKİ RİSKLER ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER İLK YARDIM, ACİL DURUM YANGINLA MÜCADELE Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 16 / 26

36 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Her bir çalışan için TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 17 / 26

37 ÇALIŞANLARIN KATILIMINI SAĞLAMA
İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması imkanı yaratır. Çalışanların Görüşünün Alınmaması, Katılımlarının Sağlanmaması Her bir aykırılık için ayrı ayrı TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 18 / 26

38 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRME
İşveren, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak çalışanlar arasında yapılacak seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir. Sağlık Güvenlik Çalışan Temsilcisinin görevlendirilmesi Yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 20 / 26

39 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
Elli (50) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturulmaması Çalıştırılmaması Her bir aykırılık için ayrı ayrı TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 26

40 KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere TL, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 23 / 26

41 BAKANLIK KONTROL VE DENETİM
Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Eğitim Kurumları ile Ortak Sağlık ve Güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene TL. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 24 / 26

42 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR
İşletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanmaması TL İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md : 29 / 26

43 CEBİR SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEME, TEÇHİZAT, DONANIM
* MOBİL TIBBİ TARAMA ARACI * RÖNTGEN CİHAZI * KARDİYOGRAFİ CİHAZI * İŞİTME TESTİ CİHAZI * SOLUNUM TESTİ CİHAZI * KAN TESTİ KİTLERİ * SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI * SERVİS ARACI * TIBBİ MUAYENE CİHAZLARI * İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ * EĞİTİM ARAÇ GEREÇLERİ * ELEKTRONİK OFİS CİHAZLARI * ÖLÇÜM CİHAZLARI * UYARI İKAZ MALZEMELERİ * HABERLEŞME CİHAZLARI

44 İŞ YERİ SAĞLIK UYGULAMALARI
MERKEZİ HİZMET

45 İŞ YERİ SAĞLIK UYGULAMALARI
YERİNDE HİZMET

46 İŞ YERİ SAĞLIK UYGULAMALARI
SEYYAR PERİYODİK SAĞLIK HİZMETLERİ

47 TEŞEKKÜRLER SORU-CEVAP
KAZASIZ, SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ TEŞEKKÜRLER SORU-CEVAP

48 ÇAY VE KAHVE MOLASI (10 DAKİKA) AFİYET OLSUN

49 İŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ Dr. Hakan ÇEVİKER İş Sağlığı Bölüm Müdürü

50 1 Ocak 2014’ten itibaren 50’den az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunludur. 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri ile kamu kurumları ise 1 Temmuz 2016’dan itibaren bu zorunluluk altına girecekler. İSG profesyonelleri artık işyerlerinde olmazsa olmaz bir kadro; işverenler ya bu profesyonelleri bünyelerinde çalıştıracaklar yada OSGB lerden bu hizmeti alacaklar.

51 Ülkemizdeki işyeri hekimi sayısı son sınav sonrasında 21 bin 159 kişi.
Buna karşın, ülkemizde; çok tehlikeli sınıfta 264 bin 132, tehlikeli sınıfta 330 bin 250, az tehlikeli sınıfta ise 804 bin 771 işyeri var. Yeni düzenlemeler özellikle sektördeki acil işyeri hekimi ihtiyacını gidermeye matuftur.

52 Herhangi bir sağlık kuruluşunda çalışmayan bir hekim, ayda 217 saat işyeri hekimliği yapabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilecekler. Tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilecekler.

53 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)
World Health Organization Meslek hastalığını ; Yapılan işten kaynaklanan, ölçülebilen, tanımlanabilen kontrol altına alınabilen özel etmenlerle hastalık arasındaki “ilişkinin tam olarak kurulabildiği” hastalıklar olarak tanımlamıştır. İş kazasını ; Önceden planlanmamış, “çoğu kez kişisel yaralanmalara”, makineler ile araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay olarak tanımlamıştır.

54 ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI (İLO)
international Labour Organisation Dünyada her yıl 2.2 milyon çalışan işle bağlantılı kazalar ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. 270 milyon çalışan iş kazasına maruz kalmakta, 160 milyon çalışan meslek hastalığına yakalanmaktadır.

55 Ülkeler arasında değişmekle birlikte ;
Dünyada bir yılda her 1000 işçi için 8 – 12 meslek hastalığı gözlenirken, bu oran ülkemizde işçi için 5 civarındadır.

56 Türkiye’de meslek hastalığı sayısının az oluşunun nedeni, meslek hastalığı olgularının yeterince saptanmamasıdır!!! Meslek hastalıkları hastaneleri; Ankara İstanbul Zonguldak Meslek hastalığı olgularının %83,3’lük bölümü Ankara, İstanbul ve Zonguldak’tan bildirilmiştir!

57

58 2008 yılında Devlet Üniversiteleri
Ankara, İstanbul ve Zonguldak’ta bulunan Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile 2008 yılında Devlet Üniversiteleri Hastaneleri ve 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri de yetkilendirilmiştir.

59 e – reçete Mesleğin Nedir ???

60 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
MESLEK HASTALIĞI: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık, İŞ KAZASI: İşyerinde veya için yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay.

61 5510 SAYILI SOSYAL SiGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SiGORTASI KANUNU
13.Madde İş Kazası 14.Madde Meslek Hastalığı

62 İŞ KAZASI ; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinde hükme bağlanan 5 durumda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

63 1) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
2) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, 3) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 5) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında.

64 Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için ;
• kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, • sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, • olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, • kaza ile sonuç arasında uygun bir ilişki bağının bulunması, • kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

65 Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen kazalar, “yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın” iş kazası sayılır.

66 Avluda yürürken düşmesi,
Dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, Meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, Yemek yerken elini kesmesi, Dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, İşyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğulması, İşyerinde intihar etmesi, Ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi…

67 Sigortalıların işyeri dışında yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen kazalar iş kazası sayılır.

68 Kasaphanede çalışan sigortalının getirilen etleri almak için işyeri dışına çıktığında bir aracın kendisine çarpması, Marangozhanede çalışan sigortalının işyeri dışında mutfak dolabı monte ederken ayağına parça düşmesi sonucu yaralanması, Beyaz eşya tamir bakım servisinde çalışan sigortalının buzdolabı tamiri için gittiği binada elektrik akımına maruz kalması…

69 geçen zamanlarda meydana gelen kazalar iş kazası sayılır.
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle “asıl işini yapmaksızın” geçen zamanlarda meydana gelen kazalar iş kazası sayılır.

70 İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş gelişi Sırasında ;
İşverenin kiraladığı bir minibüs veya işyerine ait servis aracı ile sigortalıların sabah evlerinden işyerlerine, işin bitiminde de işyerlerinden evlerine getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazaları, Araç içinde herhangi bir nedenle meydana gelen kaza, Tam olarak durmamış araçtan sigortalının inerken düşerek yaralanması iş kazası sayılır.

71 Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Tüm Zamanlarda ;
Sigortalının işveren tarafından ayrılan emzirme odasında veya “çocuğun bulunduğu yer” ile bu yere gidiş geliş sırasında ve emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılır.

72 Sebep – Sonuç ilişkisi esastır!
MESLEK HASTALIĞI ; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 .maddesinde meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Sebep – Sonuç ilişkisi esastır!

73 A. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
B. Mesleki cilt hastalıkları C. Pnömokonyozlar ve mesleki solunum sistemi hastalıkları D. Mesleki bulaşıcı hastalıklar E. Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları

74 Amerikan Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (NIOSH)
1. Akciğer hastalıkları, 2. Kas-iskelet hastalıkları, 3. Mesleki kanserler, 4. Akut travmalar, 5. Kalp hastalıkları, 6. Üreme sistemi hastalıkları, 7. Sinir hastalıkları, 8. Gürültüye bağlı işitme kayıpları, 9. Dermatolojik hastalıklar, 10. Psikolojik hastalıklar.

75 Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımı incelendiğinde ;
Mesleki kanserler %32 ile ilk sırada yer almakta, Kardiyo-vasküler hastalıklar ise %23 ile ikinci sırada yer almaktadır. Hastalıkların maliyeti incelendiğinde ; Kas-iskelet sistemi hastalıkları en çok harcama yapılan grup olarak yer almaktadır. En sık görülen meslek hastalıkları mesleki deri hastalıkları ve Bildirimi en çok yapılan meslek hastalıkları ise mesleki akciğer hastalıklarıdır.

76 Meslek hastalıklarında her türlü tedavi sigorta tarafından karşılanır.
Hastalık nedeniyle iş görmezlik de olmuşsa sigorta kişiye tazminat öder. Meslek hastalığının oluşmasında işverenin ihmali saptandığında; sigorta işçiye ödediği tazminatı işverene rücu eder.

77 İş kazası sonucu zarara uğrayan işçiye SGK tarafından, geçici veya sürekli iş göremezlik ödenekleri bağlanır, Sigortalının ölümü halinde ise hak sahiplerine yasada belirtilen koşullarda gelir bağlanır.

78 İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür, SGK meslek hastalığı ve iş kazası sonucu yaptığı ödemeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını ihlal eden işverenlerden talep eder!

79 Meslek hastalığına sebep olacak etkenlere maruziyet, teknik planlama ve teknik metotların uygulanması ile kontrol edilebilir. iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine ve iş sağlığı ve güvenliği organizasyonuna ihtiyaç vardır.

80 MESLEK HASTALIKLARINDAN KORUNMAK ve ERKEN TANI KOYABİLMEK İÇİN NELER YAPILIYOR ?

81 Hastalığın nedeni olan faktörün işyeri ortamında olduğu
işyeri ortam ölçümleri ile gösterilebilir ; Toz – Partikül - Gaz Gürültü Titreşim Sıcaklık – Nem Aydınlatma Basınç Radyasyon

82 SAĞLIK GÖZETİMİ ; İşe giriş muayeneleri Periyodik muayeneler İşe dönüş muayeneleri Risk gruplarının muayenesi Portör muayeneleri Sağlık eğitimleri

83 Meslek hastalıkları Hastalıklardan korunma prensipleri Hijyen Fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko-sosyal risk etmenleri İlkyardım Ergonomi Kişisel koruyucu donanım Bağımlılık yapan maddeler eğitimleri verilmekte.

84 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 9: a. Rehberlik b. Risk değerlendirmesi c. Sağlık gözetimi ç. Eğitim, dokümantasyon d. Birimlerle işbirliği

85

86 3 ‘lü saç ayak DEVLET İŞVEREN ÇALIŞAN

87 TEŞEKKÜRLER Dr.Hakan ÇEVİKER

88 YAPILMASI GEREKENLER ÖZET OLARAK;
İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) Hizmetleri Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Tüm çalışanlar) İşe Giriş Sağlık Raporu (Tüm çalışanlar) Periyodik Taramalar (Tüm çalışanlar) İlk Yardımcı Eğitimi (Çalışanların %10 u) Acil Durum Ekip Eğitimleri Çalışanların % ..si)

89 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (OSGB) HİZMETLERİ
Kanuna göre her işletmenin iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı ile kanunda belirtilen sürelerde anlaşması zorunludur. Tanımlamalar Bakanlığın sistemi olan İSG Kâtip sitemi üzerinden yapılmaktadır. Yasal zorunluluk, çalışan sayısı 50 kişinin üzerinde olan firmalarda 01 Ocak 2013 tarihinde, 50 kişinin altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli firmalarda 01 Ocak 2014 tarihinde başlamıştır.

90 2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM EYLEM PLANI
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 29 ARALIK 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı yapılması veya yaptırılması gerekmektedir. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmadır. 01 OCAK 2013 tarihinden itibaren bütün işyerleri için risk değerlendirmesi yapma şartı getirildi.

91 3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ (Tüm çalışanlar)
Kanun gereğince, iş yerlerinin çalışanlarına “Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi” vermek zorundadırlar. Tehlike sınıflarına göre “Az Tehlikeli” şirket çalışanları 8 saat, “Tehlikeli” şirket çalışanları 12 saat, “Çok Tehlikeli” şirket çalışanları 16 saat eğitimden sonra yapılacak değerlendirme sınavından sonra sertifikaları teslim edilecektir.

92 4. İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU (Tüm çalışanlar)
Yeni yasa “Sağlık Gözetimi – Madde 15” başlığı altında, tüm çalışanların, işe girişlerinde, iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk için formatı bakanlıkça belirlenen işe giriş sağlık raporu düzenlenmek zorundadır. Görevlendirilen işyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun işe uygun çalışan prensibi ile işe başlayacak personelin işe giriş muayenesini yaparak, çalışanın işe uygunluğunu gösteren işe giriş sağlık raporunu Bakanlığın istediği formatta hazırlamalıdır. Ayrıca iş yeri hekimi tarafından istenen akciğer filmi, işitme testi (odyogram), solunum fonksiyon testleri, sarılık testleri, hepatit markerleri, böbrek fonksiyon testleri, kan grubu kartı, tetanos aşı kartı, tam idrar tetkiki ve diğer tüm tahliller yapılmalıdır.

93 5. PERİYODİK TARAMALAR (Tüm çalışanlar)
Yine Kanuna göre işveren, işyerinde sağlık gözetimi kapsamında İşyeri Hekiminin belirlediği periyodik tetkikleri Kanunda belirtilen sürelerde yaptırmak zorundadır. Sahip olduğumuz mobil aracımızla iş yerlerine gelerek iş gücü kaybı olmadan yerinde, zamanında, uygun ve kaliteli hizmet sunulmaktadır. Aracımızda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslı Röntgen Cihazı, İşitme (Odyometri) Cihazı ve Solunum Fonksiyon Test Cihazı bulunmaktadır. Her türlü kan, idrar gibi laboratuvar testleri için numuneler alınarak akredite laboratuvarlarda incelenmekte ve sonuçlar uzman hekimler tarafından onaylanmaktadır.

94 6. İLK YARDIMCI EĞİTİMİ İlk yardım yönetmeliğinin 16. Maddesine göre; tüm tehlikeli ve çok tehlikeli kurum ve kuruluşlarda, çalışanların %10’u oranında sertifikalı ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu vardır.    İlk Yardımcı: İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç- gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp  “ilkyardımcı sertifikası” almış kişidir.  İlk Yardımın Öncelikli Amaçları: Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, İyileştirmeyi kolaylaştırmak.

95 7. ACİL DURUM EKİP EĞİTİMLERİ
“İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gereği zorunlu olan eğitimler tecrübeli eğitimcilerimiz tarafından uygulamalı olarak verilmektedir. “CEBİR ACİL DURUM VE TATBİKATLI YANGIN EĞİTİMİ MERKEZİ” tarafından verilen eğitimlerde, Acil durum ekip üyesi olarak seçilmiş olan personel, 4 saat teorik, 4 saat uygulama olmak üzere toplamda 8 saatlik eğitim almakta ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara katılım belgesi düzenlenmektedir. Katılımcılara Temel Yangın Güvenliği, Arama-Kurtarma ve Tahliye yöntemlerinin yanı sıra Yangınla Mücadele, Yangının oluşmaması için alınacak tedbirler ve acil durum anında sakin kalabilmenin yolları anlatılmakta olup ayrıca eğitim sonunda çalışma sahası ekip üyeleri ile birlikte gezilerek eksiklikler tespit edilip işyeri yönetimine rapor edilmektedir.

96 EĞİTİM HİZMETLERİ Didem Akbay ÇAVUŞ Eğitim Sorumlusu

97 «Eğitim» kelimesi zihnimizde neyi çağrıştırıyor?

98 «Eğitim» gerçek nasıl olmalıdır?

99 «Eğitim» gerçekte nedir?
Değişim yaratmaktır. Ne Değişmeli? Bilgi Beceri Tutum

100 Öğrenme Piramidi

101 ÖĞRENME STİLLERİ Görsel Öğrenim:
Doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Görsel Öğrenim: Fotoğraflar, videolar, grafikler, şekiller, şemalar, Duyuşsal Öğrenim: Konu anlatımı, kayıt dinleme, müzik, sözle ifade Dokunsal (Kinestetik) Öğrenim: Grup çalışması yapma ,uygulama, rol oyunu, gerçek bir deneyimi canlandırma, tiyatro

102 Cebir Şirketler Grubu Eğitim Felsefesi
Eğitimde Yalın Değer Zinciri Yetkin Eğitmen Deneyimsel Eğitim Sürdürülebilir Gelişim Yetişkin Eğitiminde Uzmanlık (Androgoji) Seçkin, Etik ve Saygılı İş Ortaklığı

103 Yönetici Koçluğu Programı
KİŞİSEL – KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ Yönetici Koçluğu Programı İletişim – Yalın Bakış? – Bildiğiniz Gibi Değil En Yalın Haliyle Kurumsallaşma Hedeflerle Yönetim Problem Çözme Teknikleri PUKÖ – Değeri Yeterince Bilinmeyen Sürekli İyileştirme Motoru

104 Kaliteyi Yükselt, Maliyeti Düşür Değişime Yolculuk
KİŞİSEL – KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ (devam) Kaliteyi Yükselt, Maliyeti Düşür Değişime Yolculuk İnsan Tanıma ve İnsan İlişkileri Hem Lider Hem Yönetici Olabilmek Ah Bir Takım Olabilsek! Toplandık Mı? Dağıldık Mı? Etkili Sunum Teknikleri

105 Kaizen – Küçük Adımlarla Sürekli İyileştirme Sistemi
YALIN EĞİTİMLERİ Yalın Fikirle Tanışma Kaizen – Küçük Adımlarla Sürekli İyileştirme Sistemi Kaizen Sisteminde Kalite Çemberleri Yalın Bakışla Muhasebe 5S

106 İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilinçlendirme Temel Risk Değerlendirme
SAĞLIK ve GÜVENLİK EĞİTİMLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilinçlendirme Temel Risk Değerlendirme Acil Durum Yönetimi Yangın Güvenliği Eğitimi Tatbikatlı Yangın Eğitimi

107 Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Endüstriyel Ergonomi
SAĞLIK ve GÜVENLİK EĞİTİMLERİ (devam) Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Endüstriyel Ergonomi Ofis Ergonomisi LOTO diğer adıyla EKED (Kilitle-Etiketle) İş Kazası Araştırma ve Kök Neden Analizi Temel İlkyardım

108 İLKYARDIM EĞİTİMLERİ Yasal dayanak: İlkyardım yönetmeliği
Az tehlikeli işletmelerde 20 kişide 1 kişi, çok tehlikeli veya tehlikeli işletmelerde 10 kişide 1 kişi ilkyardım sertifikalı olmalıdır. Cebir İlkyardım Eğitim Merkezi olarak ruhsatlı merkezimiz ile Sakarya’da hizmet veriyoruz. Eğitim süresi: 16 saat (2 gün) Sınav: İl Sağlık Müdürlüğü’nde sınav yapılıyor. Cebir ÖİEM sınav geçme oranı: %94

109 YANGIN EĞİTİMLERİ Yasal dayanak: «İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik» gereği zorunlu eğitimdir. Temel yangın güvenliği, arama-kurtarma ve tahliye yöntemlerinin yanı sıra yangınla mücadele, yangının oluşmaması için alınacak tedbirler ve acil durum yönetimi eğitimi verilmekte, hizmetin bir parçası olarak firma sahası incelenip eksiklikler tespit edilmekte ve işyeri yönetimine raporlanmaktadır. Eğitmen : Kocaeli Üniversitesi 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi – Sakarya Üniversitesi Eğiticinin Eğitimi sertifikaları sahibi İş Güvenliği Uzmanı

110 Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizlikleri
OTOMOTİV TEKNİKLERİ Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizlikleri Proses FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) APQP (İleri Ürün Kalite Planlaması) PPAP (Üretim Parçası Onay Prosesi) MSA (Ölçüm Sistemleri Yeterliliği) SPC (İstatistiksel Proses Kontrol)

111 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Çoklu Beceri Kazanımı Planlaması Yetkinlik Değerlendirme ve Geri Bildirim Teknikleri Kariyer Planlama

112 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
Performans Değerlendirme ve Ücret Yönetimi Yalın İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim İhtiyaç Analizi ve Planlama (danışmanlık projesi) İş Analizi, İş Tanımlama ve İş Ailelerinin Oluşturulması (danışmanlık projesi)

113 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Son Söz, Sözlerin Özeti Cebir Şirketler Grubu artık eğitim hizmeti de veriyor Eğitim anlayışımız «Bir sunu yapılır, bin kere okunur, adı da eğitim olur» dan oldukça farklı Eğitim verdiğimiz konuları belirlendi hazırlıklar bitti. İlkyardım ve yangın eğitimlerinde iddialıyız. Yasal şartı oldukça yüksek standartlarda karşılıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

114 TEŞEKKÜRLER SORU-CEVAP
KAZASIZ, SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ TEŞEKKÜRLER SORU-CEVAP


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜKÜMLÜLÜKLERİNE GÜNCEL BAKIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları