Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENAN ERTOPÇU. ÜLKEMİZDE YOK ÜLKEMİZDE ARTIK YOK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENAN ERTOPÇU. ÜLKEMİZDE YOK ÜLKEMİZDE ARTIK YOK."— Sunum transkripti:

1 KENAN ERTOPÇU

2 ÜLKEMİZDE YOK ÜLKEMİZDE ARTIK YOK

3 CuT 380A ve 380S diğer bakırlı RİA’lara göre daha etkin gözükmektedirler. Kanama ve ağrı nedeniyle çıkarılmada RİA’lar arası belirgin fark gözlenmemiştir. Doğum yapmamış kadında herhangi bir RİA’nın diğerine üstünlüğü görülmemiştir.

4  Progestasert  Nova-T LNG (Mirena)  FibroPlant LNG ÜLKEMİZDE YOK

5 Kontraseptif yöntemlerin kimlere uygun olup olmadığı ile ilgili bilgiler, farklı yayınlarda farklı başlıklar altında veriliyor. "Endikasyonlar", "kimler kullanabilir"; "kontrendikasyonlar", "kimler kullanamaz", "kullanım için uyarılar" ve "rölatif kontrendikasyonlar", "önlem gerektiren durumlar"

6 Aile planlaması programlarını desteklemek ve nitelikli hizmetleri güçlendirmek üzere kontraseptif kullanımı ile ilgili uygunluk kriterlerinin gözden geçirildiği uluslararası çalışmalar DSÖ tarafından 1994 yılında başlatılmıştır.

7 1994  İki ayrı bilimsel grupta yürütülen toplam 21 ülke adına katılan uzmanların katılımı ile çalışmaların başlaması 1996  İlk çalışmaların dökümantasyonlarının yayınlanması 2000  Seçilmiş durumlarda kontraseptif kullanımının ağırlıklı olduğu çalışmaların derlenmesiyle 1996 yayınının güncellenmesi Ekim 2003  İsviçre’de DSÖ merkezinde 35’ten fazla uzmanın kontraseptif uygunluk kriterleri rehberini geliştirmesi 1-4 Nisan 2008 - İsviçre 23 Ülke 43 Uzman en son revizyon 2010 da CDC nin WHO kriterlerini ABD için uyarlaması

8 1. Medline, Premedline, Popline ve /veya benzeri bibliyografik databaseler 2. 1966'dan 2008'e kadar yayınlanmış ve tekrar değerlendirilmiş yayınlar 3. Raporlanmış verilerin sistematik olarak tekrar değerlendirilmiş çalışmaları veya metaanalizleri (spesifik sağlık durumunda olan kadınların kontraseptif yöntem kullanımı ile ilgili sağlık durumundaki değişmeleri gösteren çalışmaların metaanalizi)

9  1.Kategori: Güvenle kullanılabilir-yöntem kullanımı  için hiçbir sınırlama yok  2.Kategori:Kullanılabilir- yöntem kullanımının olumlu yönleri, genel olarak teorik ve kanıtlanmış risklerden  fazla (kararda diğer yöntem seçeneklerinin varlığı ya da izlem sıklığına dikkat edilmeli)  3.Kategori:İlk seçenek değil -teorik ve kanıtlanmış riskler genel olarak olumlu yönlerinden fazla (karar diğer seçeneklerin varlığı/ulaşılabilirliği, yakın izleme olanakları  ve durumun şiddeti değerlendirilerek verilmeli)  4.Kategori:Kullanılmamalı- kabul edilemez sağlık riski

10

11 MENARŞ <20 YAŞ, NULLİPAR, POSTPARTUM <48 SAATTEN ÖNCE, UZAMIŞ VE ŞİDDETLİ KANAMA, ŞİDDETLİ DİSMENORE,KAVİTEYİ DİSTORSİYONA UĞRATMAYAN MYOMLAR, ENDOMETRİOZİS, ANEMİ, ESKİ PID,YÜKSEK HIV RİSKİ Category 2 ≥20 yaş, hipertansiyon, derin ven trombozu, iskemik kalp hastalığı, migren,meme hastalıkları(meme kanseri dahil) EKTOPİK GEBELİK GEÇİREN, SERVİKAL EKTOPİ Category 1 Conditions WHO Category Source: WHO, 2004.

12 gebelik; postpartum/postabortif sepsis; uygulama öncesi açıklanmayan vaginal kanama ; kaviteyi distorsiyona uğratan myomlar; uygulama zamanı PID; purulan servisit; endometriyal veya servikal kanser veya uygulama öncesi pelvik tuberkuloz Category 4 postpartum 48 saat <4 hafta, ovarian kanser/yeni RİA uygulanacak, benign trofoblastik hastalık, yüksek gonore,klamidya riski,HIV ARV ye yanıtsızsa Category 3 Conditions WHO Category Source: WHO, 2004.. World Health Organization (WHO). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Third Edition. Geneva: WHO, 2004.

13 Tubal infertilitede artma yok PID’de artma yok Gebelik oranları aynı %1 in altında Atılma oranları yakındır %2-3 Kanama ve ağrı nedeniyle çıkarılma oranları yakındır. DOĞUM YAPMAMIŞ KADINLAR GÜVENLE KÜLLANABİLİR (DSÖ KATEGORİ 2) Adv Contraception 1991, J Clin Epidemiology 1991,Contraception 1996

14

15 INTERVAL UYGULAMA  Gebelik kuşkusu dışında siklusun herhangi bir günü uygulanabilir.  Uygulamanın 5 gün öncesine kadar gebelikten koruyacaktır. Source: WHO, 2004

16

17

18 UUterin kaviteyi distorsiyona uğratmayan myomlar RİA kullanımına engel değildir.  B BU KRİTERLER HORMON İÇEREN RİA’LAR İÇİN DE GEÇERLİDİR.

19

20

21

22

23

24  Postpasental 10 dakika içinde tercih edilir  Postpartum 48 saat içinde uygulanabilir  48 saat-4 hafta içinde uygulanmaz.  4 hafta sonra mens. olmadan da güvenle uygulanır Treiman K, et al. Population Reports. 1995; Mishell DR, et al. Am J Obstet Gynecol. 1982; Kennedy KI, et al. In Hatcher RA, et al. Contraceptive Technology. 18 th revised ed. 2004. 47. EROGLU, K., AKKUZU, G., VURAL, G., DILBAZ, B., AKIN, A.,TASKIN, L., and HABERAL, A. Comparison of effi cacy and complications of IUD insertion in immediate postplacental/ early postpartum period with interval period: 1 year followup. Contraception 74(5): 376-381. Nov. 2006. 59. GRIMES, D., SCHULZ, K., VAN VLIET, H., and STANWOOD, N. Immediate post-partum insertion of intrauterine devices. Cochrane Database of Systematic Reviews (2): CD003036. 2001.

25  Spontan düşük veya rahim tahliye sonrası RİA uygulanması güvenlidir  RİA uygulaması septik abortus sonrası önerilmez Grimes D, et al. Cochrane Library. 2000.

26

27  Tedavi başarı ile sonuçlandığı sürece RİA’nın çıkarılması veya yerinde kalması süreci etkilememektedir.  Ayrıca sifiliz ve herpes gibi ülseratif hastalıklar da dahil CYBH’larda RİA kullanımına başlanabilir.  Sadece klamidya ve gonore veya pürülan servisitte RİA kullanımına başlanamaz. CYBH:Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

28

29 29


"KENAN ERTOPÇU. ÜLKEMİZDE YOK ÜLKEMİZDE ARTIK YOK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları