Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Prof.Dr. rer.nat.D. Ali Ercan 28.2.2014, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Prof.Dr. rer.nat.D. Ali Ercan 28.2.2014, Ankara."— Sunum transkripti:

1 1 Prof.Dr. rer.nat.D. Ali Ercan 28.2.2014, Ankara

2 DEMOKRASİ NEDİR ? Grekçe δῆμος (halk) ve κρατος (Kuvvet, iktidar) kelimelerinden “halkın halk tarafından yönetimi” (halkçılık) anlamına gelen Demokrasi’nin temel evrensel karakteristikleri “eşitlik” ve “özgürlük” tür. Eşitlik ilkesi gereğince, seçimlerde her yurttaşın eşit ağırlıklı bir oyu vardır !?

3 Seçmen sayısı : 41,4 milyon % 100,0 Seçmen sayısı : 41,4 milyon % 100,0 Katılım : 32,8 milyon % 79 Katılım : 32,8 milyon % 79 Geçerli oylar : 31,5 milyon % 96 ! Geçerli oylar : 31,5 milyon % 96 ! Baraj : % 10 ( d’Hondt ) Baraj : % 10 ( d’Hondt ) Temsil edilen oy : 17,3 milyon % 41 Temsil edilen oy : 17,3 milyon % 41 2002 TÜRKİYE GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ DÜNYANIN EN ANTİDEMOKRATİK SEÇİMİ

4 4 % 27 2002 SEÇİM MACERASI AKP’NİN OY ORANI

5 5 % 27 2002 SEÇİM MACERASI AKP’NİN OY ORANI KATILMAYAN % 21

6 6 % 34 2002 SEÇİM MACERASI AKP’NİN SEÇİM OY ORANI

7 7 % 34 2002 SEÇİM MACERASI AKP’NİN SEÇİM OY ORANI Baraj altında kalanlar % 45

8 8 % 66 365 Milletvekili 2002 SEÇİM MACERASI AKP’NİN TBMM’DEKİ TEMSİL ORANI

9 9 2002 SEÇİM MACERASI AKP’NİN TBMM’DEKİ TEMSİL ORANI 187 MV + 178 MV Mevcut Seçim Yasasının AKP’ye hediyesi

10 10 2002 GENEL SEÇİM SONUÇLARI (İLÇELER) 365 177 8

11 SEÇİMLERE KATILIM ORANLARI Kasım 2002 Genel Seçim...................% 79 Temmuz 2007 Genel Seçim................% 84 ? Mart 2009 Yerel yönetim Seçimi........% 85 ? Eylül 2010 Anayasa Referandumu.....% 74 Haziran 2011 Genel Seçim.................% 83 ?! Ortalama katılım................................% 77 * YSK rakamları ANAYASA OYLAMASI  KATILMAYAN  % 26 % 57,9 EVET  0,579 x 0,74  % 43 % 57,9 EVET  0,579 x 0,74  % 43 % 42,1 HAYIR  0,421 x 0,74  % 31 % 42,1 HAYIR  0,421 x 0,74  % 31 MEVCUT ANAYASA HALKIN SADECE YÜZDE 43’ ünün MEVCUT ANAYASA HALKIN SADECE YÜZDE 43’ ünün ‘EVET’ DEDİĞİ BİR ANAYASADIR !! KÜRT BOYKOTU SÖZ KONUSU DEĞİL; AĞRI, BATMAN, BİNGÖL, HAKKARİ, SİİRT.. % 95 ‘EVET’

12 12 Düşük Eğitimli ve Düşük Gelirli Toplumlarda Demokrasi düzgün işlemez ; Gelir (G), Eğitim (E), Katılım (K) ve Sosyal Adalet (g) belirteçleriyle Demokrasi Faktörü F = G x E x (K-0,5) / g  Demokrasi Katsayısı

13 13 Düşük Eğitimli ve Düşük Gelirli Toplumlarda Demokrasi düzgün işlemez ; Demokrasi düzgün işlemez ; Gelir (G), Eğitim (E), Katılım (K) ve Sosyal Adalet (g) belirteçleriyle Demokrasi Faktörü F = G x E x (K-0,5) / g  Demokrasi Katsayısı D F

14 14 Düşük Eğitimli ve Düşük Gelirli Toplumlarda Demokrasi düzgün işlemez ; Gelir (G), Eğitim (E), Katılım (K) ve Sosyal Adalet (g) belirteçleriyle Demokrasi Faktörü F = G x E x (K-0,5) / g  Demokrasi Katsayısı D F 50 100 % 24 6 8 10 D= 1- exp(-F/4)

15 15 Düşük Eğitimli ve Düşük Gelirli Toplumlarda Demokrasi düzgün işlemez ; Gelir (G), Eğitim (E), Katılım (K) ve Sosyal Adalet (g) belirteçleriyle F = 0,9 x 6,3 x 0,27 /0,41=3,66  D= 0,60 D F 50 100 % 24 6 8 10 Türkiye Türkiye’de ~100 bin Dernekte ~7,5 milyon üye var… İsveç D= 1- exp(-F/4)

16 16 DEMOGRAFİ • Nüfus, • Yaş Dağılımı, • Ortalama Yaş, • Ortalama Ömür, Yaşam Beklentisi, • Kadın Başına çocuk sayısı, Doğurganlık (fertility), • Yıllık Nüfus artış hızı • Yıllık Ölüm, Doğum ve Göç oranı SeçmenSayısı

17 TC resmi nüfus sayım sonuçları: 1927 13,65 milyon... 1960 27,75 1965 31,39 1970 35,61 1975 40,35 1980 44,74 1985 50,66 1990 56,47 2000 67,80 [DİE2012 sayfa 8]

18 18 1990 56,5 2000 67,8 2007 70,6 2008 71,5 2009 72,6 2010 73,7 2011 74,7 2012 75,6 2013 76,5 2014 77,3 TUIK DIE ? 5 milyon Vatandaş kayıttan nasıl düşüldü ? Yılda ~1,0 milyon !? Yılda ~1,0 milyon !

19 c ≈ d – 2 y Yıllık nüfus artış hızı Kadın başına (ömür boyu) ortalama çocuk sayısı Ortalama yaşam süresi (yıl),05

20 20 c = yk yk d - 1 - (f e.y k ) / (f k.y e ) TUIK 2014 - 2,025 2,7 - 1 - (0,502 x 61,5) / (0,498 x 60,5) 61 = 0,011 = (Y.f/T) x 

21 2000 1950 10 20 (‰) c TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞ HIZI ‰ 16,5 ‰ 11 2014 2050 2014 Nüfusu 1,21 x 2000 Nüfusu 82 1,21 x 67,8 = 82 milyon

22 22 2050 2000 1950 100 N = 122,988/(1 + 31,56652297 x exp( -0,03649257317 x (X-1900))) Fit hatası ± % 1,13 milyon Y ı l l a r 82 2014 + + + + + TÜRKİYE’DE NÜFUSUN GELİŞİMİ

23 23 2050 2000 1950 100 milyon + + + + + + TÜRKİYE’DE NÜFUSUN GELİŞİMİ TUIK

24 24 2050 2000 1950 100 milyon TUIK DIE 77 82 TÜRKİYE’DE NÜFUSUN GELİŞİMİ DIE/TUIK 2014

25 YAŞ YAŞ DAĞILIMI 2023 1990 % Ort. yaş = ∫ y. f(y). dy / ∫ f(y). dy Ort. ömür = ∫ y. (∂f/∂y). dy / ∫ (∂f/∂y). dy f (y) 18+ SEÇMEN % 72 65 Ort. ömür 51

26 = ORTALAMA ÖMÜR = ORTALAMA YAŞ = ORTALAMA ÖMÜR ≤ 2 x ORTALAMA YAŞ

27 27 f (x) Y a ş x a b h g Ortalama Yaş : X ≈ [(2h+g)a 2 +h(b 2 +3ab)]/3[(h+g)a+hb)] Ortalama Ömür : Y ≈ [(g+h)a+hb]/2g

28 28 a ≈ 35 b ≈ 50 TUIK2013 Ort. Yaş ~ 31 Ort.Ömür ~ 61 KADINKADIN ERKEKERKEK %

29 29 ORTALAMA ÖMÜR ve ORTALAMA YAŞAM BEKLENTİSİ ORTALAMA YAŞAM BEKLENTİSİ ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 45 0 Beklenti 80 Ömür 61 2014

30 30 1990 80 70 60 2030 2010 + TÜRKİYE’DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ Y=51,4+0,4x(T-1990) yıl + + 2050 2070 +

31 31 20 10 ÖLÜM OLASILIĞI ω (y) (%) 50 90 30 70 0 ω(y) ≡ 1- f(y+1)/f(y ) ω (y) ≈ 0,5 x (y/100) 6,4 y

32 32 20 60 40 95 80 85 90 % 80 YAŞAMDA KALIŞ OLASILIĞI-2014 YAŞ

33 33 % Ortalama Yaşam Süresi ( yıl ) 18 YAŞ ÜZERİ SEÇMEN SAYISININ NÜFUSA ORANI ~ (1-18/Y) 60 80 3090 70 50 + + + 20 40 +

34 34 Yıl Ortalama Yaşam Süresi Seçmen Orantısı % Nüfus (milyon) Seçmen (milyon) 200758,269,170,648,8 201159,869,974,752,2

35 BİR SKANDAL YSK SEÇMEN SAYISI 2002 : 41,4 milyon (seçmen yaşı 20 ! ) 41,4* FARK 1,4 milyon  6,0 milyon düşülmüş ! 2007 : 42,8 milyon (seçmen yaşı 18 ! ) 48,8* FARK 9,7 milyon  6,3 milyon eklenmiş ! 2011 : 52,5 milyon 52,2* * TUIK verilerinden hesaplanan seçmen sayısı (milyon)

36 DEMOKRASİMİZ ŞEYTAN ÜÇGENİNDE

37 17 Şubat 2011 Perşembe 12:05 % 10 BARAJ % 10 BARAJ + 1 İL KONTENJANI D’ HONDT YÖNTEMİ D’ HONDT YÖNTEMİ

38 Rusya............................................ % 7 Rusya............................................ % 7 Almanya, Belçika, Macaristan, Almanya, Belçika, Macaristan, Polonya, Slovakya........................ % 5 Polonya, Slovakya........................ % 5 Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Norveç, Slovenya, İsveç................ % 4 Norveç, Slovenya, İsveç................ % 4 İspanya,Yunanistan, Romanya, İspanya,Yunanistan, Romanya, Ukrayna………………………………….. % 3 Ukrayna………………………………….. % 3 Danimarka…................................... % 2 …………… Danimarka…................................... % 2 …………… Hollanda, Finlandiya, İrlanda, İzlanda --- Hollanda, Finlandiya, İrlanda, İzlanda --- BARAJ PROBLEMİ

39 MUĞLA..........850 BİN  6 MV 110 ORDU........... 740 BİN  6 MV ORDU........... 740 BİN  6 MV AFYON………..704 BİN  5 MV 130 AFYON………..704 BİN  5 MV 130 KÜTAHYA…….573 BİN  5 MV KÜTAHYA…….573 BİN  5 MV ELAZIĞ..........563 BİN  4 MV 150 ELAZIĞ..........563 BİN  4 MV 150 MUŞ...............413 BİN  4 MV MUŞ...............413 BİN  4 MV EDİRNE........ 400 BİN  3 MV 137 EDİRNE........ 400 BİN  3 MV 137 BİNGÖL........263 BİN  3 MV BİNGÖL........263 BİN  3 MV KARAMAN......235 BİN  2 MV 150 KARAMAN......235 BİN  2 MV 150 TUNCELİ..........85 BİN  2 MV TUNCELİ..........85 BİN  2 MV BASAMAK PROBLEMİ

40 2 MV 5 MV 4 MV 3 MV NÜFUS SIRALAMASIYLA İLLER BAYBURT KARAMAN BİNGÖL EDİRNE BASAMAK PROBLEMİ MUŞ

41 NÜFUS SIRALAMASIYLA İLLER BAYBURT KARAMAN BİNGÖL EDİRNE BASAMAK PROBLEMİ MUŞ 30 bin oy x 70 vilayet ≈ 2 milyon Oy Basamak sistemine kurban gidiyor… ~ 100 bin Oy

42 Siirt,Nevşehir,Kırıkkale, Bolu, Hakkari, Bingöl, Burdur, Karaman, Kırşehir, Karabük, Erzincan, Yalova, Bilecik, Sinop, Bartın, Çankırı, Kars, Iğdır, Artvin, Gümüşhane, Kilis, Ardahan, Tunceli Bayburt 31 MİLLETVEKİLİ 54 MİLLETVEKİLİ 5 milyon 30+1 30+24 + 1 KONTENJAN PROBLEMİ + 1 KONTENJAN PROBLEMİ

43 43 81 VİLAYETİN HER BİRİNE PEŞİNEN 1 KONTENJAN MİLLETVEKİLİ VERİLDİKTEN SONRA GERİ KALANLAR NÜFUSA ORANTILI DAĞITILIYOR. Örn. Nüfusu 5 milyon Ankara’ya 5/77 x 469 = 30 Milletvekili düşüyor. Sonuçta Ankara 30+1= 31 Milletvekili alıyor; Oysa Ankara’nın Milletvekili Sayısı en az 36 olmalıydı. Ankara’da 5 MV karşılığı oylar (~500 bin oy) boşa gidiyor. + 1 KONTENJAN PROBLEMİ + 1 KONTENJAN PROBLEMİ İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da toplam 3 milyon Oy “ +1 Vilayet Kontenjanı” düzenlemesinin kurbanı dır!

44 44

45 Victor d'Hondt 1841-1901 Arjantin Avusturya Belçika Bulgaristan Çekya Doğu Timor Ekvador Finlandiya Galler Hırvatistan Hollanda İskoçya İsrail İzlanda Japonya Kolombiya Macaristan Makedonya Paraguay Polonya Portekiz Romanya Sırbistan Slovenya Şili Türkiye Bir seçimde Partilerin aldıkları Oy sayısına göre milletvekili sayısını belirleyen Yöntem. Birinci konumdaki partiyi diğerlerine göre avantajlı konuma taşıyan ve “Temsilde adalet” sağlamayan bu yöntem, “Yönetimde istikrar” İlkesini ön planda tutan 27 ülkede uygulanmaktadır. 3 - d‘HONDT YÖNTEMİ

46 Örnek : 1000 GEÇERLİ OYDA 10 MİLLETVEKİLİNİN D’HONDT YÖNTEMİYLE BÖLÜŞÜMÜ /1 /2 /3 /4 /5 ______________________________________________________ A : 400 400,0 1 200,0 3 133,3 6 100,0 9 80,0 10 B : 300 300,0 2 150,0 5 100,0 8 75,0 60,0 C : 150 150,0 4 75,0 50,0 37,5 30,0 D : 100 100,0 7 50,0 33,3 25,0 20,0 Diğer : 50 baraj altındaki partiler ______________________________________________________ A  5 MV % 50 B  3 MV % 30 C  1 MV % 10 D  1 MV % 10 D’Hondt yönteminde birinci konumdaki partinin kazanç faktörü en az % 15 tir ! 3- d‘HONDT YÖNTEMİ 3- d‘HONDT YÖNTEMİ

47 PARTİLER OY SAYISI % MİLLETVEKİLİ milyon ____________________________________________ AKP 21,47 % 41,1 326 MV* % 60 CHP 11,15 % 21,4 135 MV MHP 5,58 % 10,7 53 MV BDP 2,60 % 5,0 36 MV % 6 DİĞER 2,11 % 4,0 GEÇERSİZ 0,94 % 1,8 KATILMAYAN 8,35 % 16,0 ____________________________________________ T O P L A M 52,20 % 100,0 550 MV 2011 GENEL SEÇİM SONUCU (katılım % 84 !) % 34 * şeytan üçgeni nedeniyle AKP sonuçta 51 MV fazladan almış oldu. CHP 8 MV, MHP 19 MV eksik çıkardılar æ

48 48 2011 Genel Seçim Sonucu

49 49 Yıl Ortalama Yaşam Süresi Seçmen Orantısı % Nüfus (milyon) Seçmen (milyon) 201461,070,577,354,5 201561,470,778,255,3

50 2015 seçimi 55 milyon seçmen ne yapacak ?!

51 51 + 1 İ L K O N T E N J A N I % 1 0 B A R A J D’ HONDT YÖNTEMİ

52 John F. Nash

53 53 • Seçim barajı % 5' e indirilir. • “Her İl’e peşinen +1 Milletvekili ” Kuralı kaldırılır. • D’Hondt sayım sistemi kaldırılır. • Milletvekili gelirinin fert başına milli gelire eşitlenmesi, • Partilere devlet yardımının kaldırılması ve • Milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması koşuluyla! • Milletvekili sayısı M= 800 ‘e çıkartılır. • Toplam geçerli oyların % 5’inden fazlasını alan Partilerin • aldıkları oylar ile Bağımsız adayların aldıkları geçerli • oyların toplamından (S), Bir (bağımsız) adayın milletvekili • seçilebilmesi için gerekli minimum oy sayısı belirlenir: • B=1+ S/(M+1) • Bağımsızlar belirlendikten sonra, kalan milletvekillikleri için • %5 barajı aşan partilerin aldıkları oy oranına karşılık gelen • Milletvekili sayıları belirlenir. • Baraj üzerindeki partilerin aldıkları toplam geçerli oy sayısının, • bağımsızlar dışındaki Milletvekili sayısına bölümü ile bir • (parti) Milletvekili için gerekli oy sayısı (P) bulunur. • Bölgelerde partilerin aldıkları geçerli oylar P ile bölünerek • Partilerin “tam sayılı” bölge milletvekilleri belirlenir. • Arta kalan “kesirlerden” Partilerin “kontenjan” milletvekilleri • belirlenir. MİLLİ BAKİYELİ ORANSAL TEMSİL !

54 54

55 55 SEÇİM YASASI SEÇSİS

56 56 2011 Genel Seçiminde AKP nin aldığı Oy Yüzdeleri

57 57 2011 Genel Seçiminde CHP nin aldığı Oy Yüzdeleri TR.12/5

58 58 Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum Laik Toplum Milli Devlet Laik Cumhuriyet % 2 ÖZGÜRLÜK GÜVENLİK

59 59 Etnik-Dinsel temelde Arkaik (feodal) Toplum Laik Toplum Milli Devlet Laik Cumhuriyet ÖZGÜRLÜK GÜVENLİK

60 TÜRKİYE'DE 1990 YAŞ DAĞILIMI YAŞ % ORTALAMA YAŞ 26,2 ORTALAMA ÖMÜR 51,4 * (*) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 1993 VERİLERİ

61 = = ORTALAMA ÖMÜR ORTALAMA YAŞ  = = 51,4 = 26,2 a 0 = 1,932E-02a 1 = 1,240E-03 a 2 =-9,591E-05a 3 = 2,302E-06 a 4 =-2,407E-08a 5 = 9,266E- 11

62 YAŞ 29,0 58,9 (*) Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü 2003 Verileri… 90 Yaş ve üzeri düzeltilmiştir * % TÜRKİYE'DE 2003 YAŞ DAĞILIMI ORTALAMA YAŞ ORTALAMA ÖMÜR

63 •20.10.1927 sayımında Türkiye’nin Nüfusu 13,6 milyon ve “anadili kürtçe/zazaca” olanların sayısı 1,1 milyon idi.. ( ~ % 8 ) •2000 yılında Prof. Şaban Kuzgun başkanlığında Erciyes, İnönü, Fırat Üniversitelerinden bir araştırma grubunun bulgusuna göre 2000 yılı için Kürt nüfus 12,6 milyon du.

64 64 •Buna göre, Kürt popülasyon 1927-2000 arasında yıllık ortalama ‰ 32,7 artış kaydetmiştir; ortalama yaşam süresi 50 yıl alındığında kadın başına ortalama çocuk sayısı 3,7 demektir.. •Bundan sonra,‘kadın başına ortalama 3 çocuk’ ve yıllık ‰ 15 artışla bile, Kürt nüfus, 2010’da 15 milyon ( % 20 ) 2020’de 17 milyon ( % 21 ) 2030’da 20 milyon ( % 22 ) olacaktır..

65 P % Y A Ş f(y) = ∑ a n y n P = 1- f(y+1) / f(y) 2023 2003 1990, 2003, 2013, 2023 ÖLÜM OLASILIKLARI 1990 2013

66 66 Bedi’üz-zaman Said-i Kürdi (Norsi) 1877-1960 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 1881-1938


"1 Prof.Dr. rer.nat.D. Ali Ercan 28.2.2014, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları