Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stored Procedure Öğr.Gör.Metin Akbulut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stored Procedure Öğr.Gör.Metin Akbulut."— Sunum transkripti:

1 Stored Procedure Öğr.Gör.Metin Akbulut

2 Stored Procedure Bir amaca ulaşmak için takip edilen yol ve yöntem tanımından yola çıkarak bir prosedür, herhangi bir işlevi yerine getirmek için yazılan kodların bir paket içerisinde tutulmuş hali demektir.

3 sıkça yapılan işlemlerin bir defa yazılarak program akışına göre tekrar tekrar kullanılmasını sağlamaktır. Extended Stored Procedure CLR Stored Procedure System Stored Procedure

4 Stored Procedure Oluşturmak
Stored Procedure’ün oluşturulma şekli aşağıdaki gibidir. CREATE PROC [ EDURE ] prosedür_adı AS T-SQL ifadeleri GO

5 Veri tabanınızın Programmability klasörünün solundaki + işaretine tıkladığınızda açılan Stored Procedures klasörü üzerinde farenizle sağ tıklayınız. Yeni bir Stored Procedure oluşturabilmeniz için New Stored Procedure komutunu tıklatınız

6

7 EXEC komutu oluşturduğunuz Stored Procedure’ü çalıştıracak olan komuttur. EXEC’ten sonra yazılan ifade ise oluşturduğunuz Stored Procedure’ün adıdır. Yazdığınız bu Query’i çalıştırarak (F5) sonucu görebilirsiniz.

8 Derleme Bir Stored Procedure’de çok fazla değişiklikler yapılıyorsa EXEC komutuyla çalıştırılırken yeniden derlenmesi istenebilir. Bunun için, RECOMPILE kullanılmalıdır. Örnek: EXEC UNotlar WITH RECOMPILE

9 Stored Procedure’ü Silmek
Var olan bir Stored Procedure’ü silmek için DROP komutunu kullanmak gereklidir. DROP komutundan sonra Stored Procedure’ün sahibinin adı ve Stored Procedure’ün adı yazılmalıdır. Genel Kullanımı DROP PROC sahip.prosedür_adı Örnek: DROP PROC dbo.UNotlar

10 Değer Alan Stored Procedure’ler
Stored Procedure’lerin daha etkin kullanılabilmesi ve işlevsel bir hale gelebilmesi için dışarıdan değer almalarına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle girdi parametreleri (Input parameter) kullanılır.

11 Bir öğrenciye ait 3 not bilgisi Query’de ilk değerleri atanarak not ortalamaları hesaplanacaktır.

12 Hesaplamaların yapılacağı Stored Procedure’ü yazmak için yeni bir Query sayfası açınız. Stored Procedure’ün adını “UHesapla” olarak belirterek ortalamayı karşılayacak değişkeni tanımlayınız ve başarının belirleneceği “if” yapısını yazınız.

13 uygulama1 SELECT * FROM Laptop CREATE PROCEDURE uspLaptop AS
GO EXEC uspLaptop --veya sadece uspLaptop

14 uygulama2 CREATE PROCEDURE varchar(10) =NULL /*‘hata’*/ AS SELECT * FROM Product WHERE Maker GO EXEC = 'B'

15 uygulama3 CREATE PROCEDURE varchar(50) = varchar(50) =NULL AS SELECT * FROM product WHERE type ,'typeyaz') AND model LIKE '%' + ,'modelyaz') + '%' GO EXEC = = 'pc'

16 Procedure silme DROP PROCEDURE usptype GO -- veya DROP PROC usptype – veya DROP PROC dbo.usptype

17 Çoklu silme DROP PROCEDURE usptype1, usptype2, usptype3 GO -- veya DROP PROC usptype1, usptype2, usptype3

18 Procedure değişiklik ALTER PROCEDURE [dbo].[usptype] --null vermek zorundayız(Açıklama varchar(50) =NULL AS SELECT * FROM product WHERE type + '%'

19 İf IF Koşul BEGIN PRINT 'Koşulumuz doğru' -- SELECT,UPDATE END ELSE PRINT 'Koşulumuz yanlış' -- SELECT,UPDATE... –

20 CREATE PROCEDURE [dbo]
CREATE PROCEDURE uniqueidentifier -- SP Parametremiz -- AS BEGIN int -- EmployeeId id'li kişinin kaç kişinin amiri olduğunu tutan sayacımız -- bit -- Döndüreceğimiz boolean tipi 0 veya 1 -- = COUNT(*) FROM Employee WHERE DirectorId -- Kişi amir pozisyonunda mı? -- <= 0 -- Kişi herhangi bir kişinin amiri değilse yani sayaç değerimiz 0'a eşit veya küçükse -- BEGIN DELETE FROM Employee WHERE EmployeeId -- Kişi silinir -- = 1 -- Dönüş değeri 'true' yapılır Değer döndürülür -- END ELSE -- Kişi bir kişinin amiri ise -- = 0 -- Kişi silinmez ve dönüş değeri 'false' yapılır -- END

21 Intersect and Except

22 TRIGGER Trigger’lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama öğeleridir. Trigger tanım olarak da tetikleyici anlamındadır. İki tip trigger vardır. DML Trigger Her hangi bir tablo üzerinde yapılan insert, update, delete işlemi öncesinde veya sonrasında otomatik olarak aynı veya başka bir tabloda veri ekleme, veri değiştirme veya veri silme işlemi yapılmak istendiğinde kullanılır. DDL Trigger Veritabanı üzerinde tablo veya diğer nesneler üzerinde create, alter, drop ifadelerinden sonra tetiklenen triggerlardır

23 AFTER(ya da FOR) => Bu trigger’lar tetiklendiğinde işlem gerçekleşmiş demektir. Yani yazdığımız trigger ‘after delete’ şeklindeyse, o tablo üzerinde data silindikten sonra bu trigger devreye girer. INSTEAD OF => Bu trigger’lar tetiklendiğinde işlem gerçekleşmemiştir. Yani yazdığımız trigger ‘instead of delete’ şeklindeyse, o tablo üzerindeki kayıt silme işlemi yerine, bu trigger devreye girecektir.

24 Delete trigger Create trigger [dbo].[satisIptalEt] on [dbo].[PC] after delete as begin INSERT INTO pcsilinen select * from deleted end

25 Update trigger ALTER trigger [dbo].[pcguncelle] on [dbo].[PC] after update as begin INSERT INTO pceklenen SELECT code,model,GETDATE() FROM inserted end

26 Insert trigger ALTER TRIGGER [dbo].[PasifYap] ON [dbo].[PC] INSTEAD OF DELETE AS UPDATE P SET Aktif=0 FROM Pc P JOIN deleted D ON P.code=D.code

27 ALTER TRIGGER [dbo]. [PasifYap] ON [dbo]
ALTER TRIGGER [dbo].[PasifYap] ON [dbo].[PC] INSTEAD OF DELETE AS UPDATE P SET Aktif=0 FROM Pc P JOIN deleted D ON P.code=D.code

28 DISABLE - ENABLE TRIGGER
Oluşturulan triggerlarin bir süre durdurulması (pasif edilmesi) istenirse DISABLE TRIGGER trg_adi --on database Tekrar aktif etmek için ise ENABLE TRIGGER trg_adi --on database

29 DDL Triggerlar CREATE TRIGGER tablosilmeengeller ON DATABASE --[ON ALL SERVER / ON DATABASE] /*Veritabanı seviyesinde geçerli bir trigger*/ FOR DROP_TABLE AS PRINT 'Silme işlemi iptal edildi' ROLLBACK

30 triggeri veritabanından silmek
DROP TRIGGER tablosilmeengeller ON DATABASE


"Stored Procedure Öğr.Gör.Metin Akbulut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları