Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mayıs 2013. Bu konumuzda: Ruh-beden ilişkisini otomobil örneği üzerinden anlatmaya çalışırken, yapılan benzetmeler ve kullanılan resimler, “insan nedir”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mayıs 2013. Bu konumuzda: Ruh-beden ilişkisini otomobil örneği üzerinden anlatmaya çalışırken, yapılan benzetmeler ve kullanılan resimler, “insan nedir”"— Sunum transkripti:

1 Mayıs 2013

2 Bu konumuzda: Ruh-beden ilişkisini otomobil örneği üzerinden anlatmaya çalışırken, yapılan benzetmeler ve kullanılan resimler, “insan nedir” sorusunun cevabının bir boyutunu anlatabilmek içindir. Örneğin: Bir arabanın motoru ne kadar sağlam olursa olsun şoför sarhoş ise, kaliteli bir sürüş elde edilemez. Benzer şekilde; bir insan “yanlış işler” yapıyorsa, ruhunda zehirlenme var demektir.

3 KONUMUZUNOMURGASI “ RUH ” “Ruh, sonradan yaratılmıştır, ama ebedidir. Birdir, bölünmez, parçalara ayrılmaz. İcraatıyla ve tesirleriyle bedenin her yerinde bulunur… Ruh, şuuruyla fark eder, aklıyla anlar, vicdanıyla tartar, karar verir, hayaliyle planlar yapar, hafızasıyla bilgi depolar, kalbiyle sever. Onun sayılamayacak kadar çok kabiliyeti vardır. Bunların bir kısmı maddi uzuvlar aracılığıyla ortaya çıkar… Bedende bulunduğu sürece bedene muhtaçtır. Faaliyetleri bedenle sınırlıdır… Ölüm, onun beden zindanından kurtulup, hürriyetine kavuşmasıdır. O zaman bedene ihtiyacı kalmaz. Gözsüz görür, kulaksız işitir, beyinsiz düşünür. Mahşere kadar bedensiz bekler. Ahirette yeniden ve yeni bir bedene kavuşur.” Prof. Dr. Alaaddin Başar İnsanın maddi yapısına “beden” dersek, beden dünyada oluşur ve görevini tamamladığında (can çıktığında) şekil değiştirerek yine dünyada kalacak maddi bir olgudur. Özetle: İnsan “ruhtan” oluşur, “bedeni” kullanır. Ruh - beden ilişkisine gelince: Ruha belirli bir zaman aralığı için “sorumluluk taşıyarak bedeni yönetme yetkisi” verilmiştir. Buna insanın “imtihan olduğu dünya hayatı” diyoruz. RUH – BEDEN İLİŞKİSİNİ BİR MODEL ÜZERİNDEN ANLATMAYA DEVAM EDELİM. Ruh, Yüce Allah’ın (cc) “hayat verici” özelliğinin bir sonucu olarak yaratılmış madde dışı olgudur. Ruh ve ruhun bedenle ilişkisinin nasıl olduğuna dair elimizde maddi deliller yoktur. Vahyin verdikleriyle yetinmek zorundayız.

4 ● İnsan bedeni, “organ” denilen maddi unsurlardan oluşur. Bu maddi bedeni maddi olmayan ruh nasıl yönetmektedir? Ruh (şoför), bedeni (motoru) yönetebilmek için bedene ait maddi unsurları yani organları kullanır. Organlar, ruh için bedenin birer “pedal”larıdır. ● Bedeni yöneten ruh olduğuna göre, insana ait (iyi veya kötü olarak tanımlanan) davranışların mükâfat ve sorumluluğu organlara (bedene) değil, ruha aittir. ● Bir şoför motoru çalışan otomobili hareket ettirebilmek veya hareket halindeki otomobili durdurabilmek için otomobile ait mekanik unsurları (örneğin gaz ve fren pedallarını) kullanmak zorundadır. ● Bir aracı “üretim esaslarına uygun” olarak kullanmaya “sürmek” diyoruz. Sürme işlemi tümüyle şoförün iradesine bağlıdır. Araç, iradesi olmadığından inisiyatif kullanamaz, “kendisine uygulanan işleme” (arızalı değilse) uyar. YAYGIN KULLANIMIYLA Pedal: “Bir motorlu araçta ayak yardımıyla hareketi veya durmayı sağlayan düzenek” olarak tanımlanabilir. Örnek: “Gaz pedalı”, “fren pedalı” gibi.KULLANABİLMEK İÇİN “PEDAL” GEREKİRPEDALNEDİR?

5 Kaza yapan biri “nasılsa sigortalı” dese de “kazalı araç” sicili bozulmuş araç olacağından değer kaybeder. İnsanda böyledir. Ruhun yanlış yönettiği beden zarar görür. Beden için “nasılsa toprak olacak” denilse de “ruhun sicili bozulmuş” olacağından “değer kaybedecek” ve bedel ödeyecektir. Tahsilatın bir kısmı bu dünyada, çoğu ahirette yapılacaktır. Bir aracın yakıtı “aracın üretim tekniği”ne bağlı olarak bellidir ve bunun dışındakiler motorun performansını düşürür, onu bozar. Bir insanın beyin ve midesinin “doğrularla” doldurulması da “onun yakıt alması”dır. Ancak; bedeni yöneten ruh, zaman zaman beslenme adına “haram olan”ın bedene (beyin dahil) girmesini sağlar. Sonuç: Beslenme değil, zehirlenme olmuştur. Her aracın bir hız limiti vardır. Bu limitin zorlanması aracın ekonomik ömrünü azalttığı gibi, kazalara da sebep olur. Benzer durum insan davranışları için de geçerlidir. Çoğu ruh “ne pahasına olursa olsun ‘sürüye’ uymak adına” bedeni yanlış işler yapmaya yönlendirir. Yaradılış maksadının dışındaki bu kullanım, ruha ve bedene (toplamda bu insana) zarar verir. Bir aracı yapılış maksadının dışında kullanmak beraberinde pek çok sorunu taşır. Bu durum “ruh-beden ilişkisi” için de geçerlidir. Şöyle ki; insan ruhu bir amaç için yaratılmış ve amacın gerçekleşmesi için de kendisine beden verilmiştir. Ruh bu bedeni (aracı) yaradılış maksadı dışında kullanmamalıdır. Kullanmaya kalkarsa kendine ve çevreye çeşitli zararlar verir. ŞOFÖRHATALARI

6 İnsandan istenilen “kul olması”; yani, iman etmesi ve istenilen ibadetleri yapmasıdır. İnsan ibadet ettikçe görevini yerine getirmiş biri olarak değer kazanır. Bu şeytanın işine gelmez. Çünkü; şeytan, insan neslinin en büyük düşmanı olarak insanın ibadet yapmasını istemez. Şeytanın bizzat ibadetlere mani olma yeteneğinin olmadığını biliyoruz. O halde şeytan ne yapmaktadır? Şeytan kendisinin yapamadığını ruha yaptırmak ister. O, ruha telkinlerde bulunarak, ruhun bedene ibadet çağrısı yapmamasına çalışır. Yani; ibadetleri önlemede ruhu “fren pedalı” gibi kullanmak ister, çoğunlukla başarır da… Bir insanın yasaklardan (günahlardan) uzak durması gerekir. Şeytan bu hususta da devreye girerek insanın “isteyerek hata yapmasını” ister. O ister ki; insan hem iman / ibadet etmesin, hem de günah işlesin… Şeytan, insanın diline hükmedemez ki ona “yalan söyletsin”, elini tutamaz ki ona “hırsızlık yaptırsın, kumar oynatsın”,… Örnekleri çoğaltabiliriz. Şeytan, insan adına bizzat yapamadığı “günah işlemeyi”, telkinlerle aldatacağı ruha yaptırmaya çalışır. Yani; günah işletmede ruhu “gaz pedalı” gibi kullanmak ister. ŞEYTANVEPEDALLAR İnsan imtihan için yaratılmıştır. İmtihan salonu dünya, cevap kağıdı “hayat tarzı”dır. İnsan bu imtihanında yalnız değildir. İnsana yardımcı olması için rehber olarak peygamber atanmış, kılavuz kitap olarak da Kur’an indirilmiştir. Ancak; salonda varlığı bilinen fakat görülemeyen biri daha vardır, o da şeytan. ŞEYTAN GÜNAHLARDA “GAZA BASTIRMAK” İSTER ŞEYTAN İBADETLERDE “FRENE BASTIRMAK” İSTER

7 YOLARKADAŞI İki nokta arasındaki uzaklığa “mesafe”, mesafeyi kat etmeye de “yolculuk” denir. Yolculuğun kiminle yapıldığı önemlidir. Çünkü, yol arkadaşı yolculuğu kolaylaştırdığı gibi, tehlikeli hale de getirebilir… İnsanın dünya hayatı da doğumla-ölüm arasında bir yolculuktur. Bu yol üstünde “ins ve cin şeytanlar” otostopçu olarak beklemektedir… İnsan neslinin en büyük düşmanı olan şeytan, bir insanın buluğa ermesiyle (sorumluluk yaşına girmesiyle) beraber onun “dünya hayatı yolculuğuna” eşlik etmek ister. Çünkü; onunla beraber olsun ki ona “vesvese” vererek yolunu şaşırtsın. Şeytanın bunu başarabilmesi için, yol arkadaşı olarak kabul edilmesi yeterlidir; gerisini o halleder… Yolculukta esas olan “kaliteli yolculuk”tur. Bunu ancak “vahyin kuralları” sağlayabilir. Bu kurallara uyabilmek için şeytanı yol arkadaşı yapmamak gerekir. AKILLI İNSAN HATALARINI EN AZA İNDİRİP, TÖVBE EDEBİLENDİR. Şeytanın, “günah sayılan eylemleri” insana yaptırabilmek için yaptığı süslemeler, telkinler. İnsandaki iman zafiyeti ve bilgi yetersizliği, şeytanın o insanı daha kolayca kandırmasını, güdümüne almasını kolaylaştırır. Şeytanın güdümüne giren insan kördür, önündeki tehlikeyi göremez. Çünkü; bu insan “sınırsızlığı” (günah işlemeyi) “hayat tarzı” haline getirmiş ve günahlardan “haz” almaya başlamıştır. Onun için önemli olan “tadını(!)” çıkarmaktır…

8 Bozuk yollarda zemini düzeltmek yerine alternatif yol aramak, o an işimizi görse de daimilik adına çözüm değildir. Kolaycılığa kaçmak insan nefsine hoş gelebilir; ancak, kalıcı çözüm üretmez. İnsana yakışanı başkalarını da düşünmektir…ZEMİNÖNEMLİDİR Bilgiye dayalı iman sahibi olmak “kaliteli (vahye uygun) hayat” yaşamak için ön şart olsa da, yeterli değildir. Çünkü; insan içinde bulunduğu toplumun “örf ve adetlerinden”, devletin “yönetme biçiminden” (ideolojisinden) etkilenir. Bu etki, kişiden kişiye değişmekle birlikte, her insan üzerinde, az/çok iz bırakır. İNSAN RUHU, VAHYE UYGUN BİR YAPILANMANIN İÇİNDE “ALKOL İÇMEMİŞ ŞOFÖR” GİBİ DAVRANIR. Yolculukta kullanılan aracın sağlam, teknik özellikleri fazla ve fonksiyonel olması gereklidir; ancak, yeterli değildir. Bu aracın hangi zemin (yol) üzerinde hareket ettiği de önemlidir. Benzer durum insan hayatı için de geçerlidir. Bir insanın organlarının sağlıklı, kaslarının güçlü olması “kaliteli hayat” için yeterli değildir. “Ben inaçlıyım” dense de “seküler yaşamak”, insanın ruh ve bedeninde bozulmalara yol açar. Bu sonuç insanın kendi isteğiyle oluştuğundan sonuçlarına kendisinin katlanması tabiidir. Ancak; bozulmalar sadece sahibini değil, başkalarını da etkileyip zarar vereceğinden hoşgörüyle karşılanamaz… ZEHİRLENMİŞ RUH, “ALKOL İÇMİŞ ŞOFÖR” GİBİDİR, KENDİ BEDENİNE VE BAŞKALARINA ZARAR VERİR. Özel hayat dahil, hayata dini sokmamak. Allah yokmuş gibi yaşamak…

9 ÇEVREŞARTLARI Hava şartlarının yolculuğun kalitesini önemli oranda etkilediğini biliyoruz. Örnek: Yağmur / kar yolu kayganlaştırır, sis görüş mesafesini kısıtlar… Çevremizdeki insanlar da bizim “hayat yolculuğumuzu” bir şekilde etkiler. İnsan denilen canlı tek başına yaşamaya uygun yapıda değildir. Bu yapı insanı diğer insanlarla birlikte (toplu) yaşamaya zorlar. Birlikte yaşama bazı riskleri doğursa da “hayat tarzı vahye uygun” insanlarla birlikte olmak, imtihanın yükünü taşımayı kolaylaştırır… İnsan çalışma arkadaşını, ev komşusunu vb. her zaman kendisi seçemez, mevcutla birlikte yaşamak zorunda kalır ve onların seküler davranışlarından etkilenir. Buna “çevrenin kirletmesi” diyebiliriz. İman zafiyeti olanlarda “kirlenme riski” daha yüksektir; çünkü, onlar gaz kesmeyi, frene basmayı beceremezler, daha çok kirlenirler… Akıllı insan yakın çevresini kendisi oluşturmalıdır. Böylece çevre kirliliğinden en az miktarda etkilenir. Tüm dikkatine rağmen az/çok kir bulaşmışsa ki bulaşır, ilk fırsatta temizlik yapar. En iyi temizlik malzemesi ise, kurallarına uygun yapılmış “tövbe”dir… Vahye uygun yaşamak isteyenler, toplumdaki olaylara karşı “bana ne” veya “sana ne” diyemez. Derlerse; oyun kurucuların (ins ve cin şeytanların) oyunlarına “seyirci olarak” hizmet etmiş olurlar. Sonuç mu? Bir yığın günah…

10 YOLİŞARETLERİ Tarihin her döneminde karşılaşılan temel sorunların sebebi, kendi geleceğini dahi bilmeyen insanın, insanlar için “kural” koymasıdır. İnsanın insan için koyduğu o kadar çok “kural levhası” var ki. Kendini lider sayanların sözleri, kanun adına hukukçuların (!) koyduğu hukuk dışı kurallar, basının empozeleri, görsel medyanın reyting adına yaptığı programlar ve internet… Değişmeyen tek şey, gücü ele geçirenin mevcudu kaldırıp yerine kendi levhasını koyması… Yollara kamu tarafından “işaret levhaları”nın konulmasının sebebi “güvenliği sağlamak”tır; çünkü, ilerisinde neyin olduğu bilinmeyen yolda yapılan sürüş “kör sürüşü”dür… İnsanın “doğum-ölüm” arasındaki hayat yolculuğunun güvenliği için de “semavi uyarı levhaları” konulmuştur; görebilene, kabullenebilene… Kurallı yaşamak iyidir; kural olmasa herkes kendine göre yaşamaya kalkar. Örnek: Trafikte kurallar olmasa; kimi sağdan kimi soldan, kimi yavaş kimi hızlı gider, kimi de istediği yere istediği şekilde park ederdi. Özetle: Trafik kuralları insanın ve malın korunması için vardır… İnsanın hayat yolculuğu için de kurallar olmalı ki toplumda kaos oluşmasın. Soru: Kuralları kim koyacak? Yolun teknik özelliğinden habersiz, yolun ilerisinde şev kayması mı var, çukur mu var, devrilmiş ağaç mı var bilmeyen nasıl yol işaretlemesi yapabilir ki? Böyle bir yolda yapılacak sürücülük insanı öldürmese bile, yorar… Benzer durum insanın dünya hayatı için de geçerlidir. İnsanlığının bugünkü “vahim” durumu, insanın niçin yaratıldığını bilmeyen/önemsemeyen kişi ve kurumların koyduğu “seküler kurallar”ın bir sonucudur…

11 YOLUNSONUSEKÜLERHAYATTARZI VAHYEDAYALIHAYATTARZIYOLUNSONU

12 ● ● İnsan, bir an olsa bile gaflete düşmekten Allah’a sığınmalıdır. Yoksa; şeytan onu anında kandırır. Sonuç: Günah işlemiş olunur. İnsanın “Allah yokmuş gibi yaşamak istemesi” halinde, yol arkadaşının şeytan olması kaçınılmazdır. BİTİRİRKEN ● ● Şoför, hareket halindeki araçta “Birkaç dakika uyusam bir şey olmaz” diyemez, kaza olur. Sonuç: Beden ve/veya mal zarar görür. ● ● Otoban yollar standardı yüksek ve dışarıya karşı korunmuş yollardır. Bu yollarda şoför yorulmaz. Bu sebeple; otoban yollardaki hız limitleri diğer yollara göre daha fazladır; gaza basılabilir. ● ● Vahiy terbiyesi almış insanların oluşturduğu toplumlarda çevre günah işlemeye uygun ortam doğurmaz. Bu sebeple; insan yorulmaz. Kul olabilmek için yapması gerekenler adına gaza basılabilir… ● ● Şoför, standardı düşük yollarda çok dikkatli olmalıdır; çünkü, her an her yerden tehlike gelebilir. Şoför yarım gazla gitmeli ve her an fren için konsantre olmalıdır. Bu sürüş şoförü yorsa da kaza yaptırmaz… ● ● Seküler toplumlar bataklıklar gibidir, içine gireni tabana çeker. Böyle bir toplumda yaşamak zorunda kalanlar “var olabilmek” için birbirlerine tutunmak ve çeşitli araçlardan faydalanmak zorundadır. Bu gayret insanı yorsa da sonuç da kendileri kazanacaktır.

13 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle...


"Mayıs 2013. Bu konumuzda: Ruh-beden ilişkisini otomobil örneği üzerinden anlatmaya çalışırken, yapılan benzetmeler ve kullanılan resimler, “insan nedir”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları