Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknolojinin Evrimi Bölüm 3: Yenilik (1): Psikolojik ve düşünsel Etkenler Yeliz Tunga 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknolojinin Evrimi Bölüm 3: Yenilik (1): Psikolojik ve düşünsel Etkenler Yeliz Tunga 2013."— Sunum transkripti:

1 Teknolojinin Evrimi Bölüm 3: Yenilik (1): Psikolojik ve düşünsel Etkenler Yeliz Tunga 2013

2 Giriş Yeliz Tunga 2013  Dünya üzerinde herhangi bir kültüre ait nesneler incelendiğinde görülen çeşitlilik, insanın bulunduğu her yerde yeniliğin bulunduğunun kanıtıdır.  Buna paralel olarak, bazı kültürlerde daha fazla ürün çeşitliliği vardır. Bir uçta her yıl ortalama 70 bin patent alan ABD halkı diğer uçta ise yüzyıllar boyunca pekte değişmeyen Amazon havzası yerlileri..

3 Yeni Tür Üretim Oranlarındaki Farkın Nedenleri? Yeliz Tunga 2013  Psikolojik Unsurlar  Toplumsal Unsurlar  Ekonomik Unsurlar

4 Tikopialar Yeliz Tunga 2013 Modern Batılılar, kendi kültürlerinden daha az nesne çeşitliliğine sahip toplumları ilkel olarak algılamakta bunun nedenini de o toplumlara ait düşünce yapılarının ilkelliği ile açıklamaktadırlar. Yazar, bu görüşe katılmamakta ve bu konuda şöyle düşünmektedir:

5 Yeliz Tunga 2013 Bazı toplumlar, teknolojik değişime ve bu değişime içkin nesnesel çeşitliliğe çok fazla değer vermeyen bir hayat biçimi benimsemektedirler.

6 Tikopialar Yeliz Tunga 2013  Modern teknolojiyi tanımalarına rağmen teknolojik değişime hiç ilgi göstermeyen bir ada topluluğu.  Tikopialar’ın teknolojiyle ilgilenmelerini engelleyen herhangi bir dini yasaklama yok.

7 Tikopialar Yeliz Tunga 2013  Metal aletler, giysi ve boncuklar gibi birtakım malzemelerin ticaretini de yapıyorlar.  Üstelik, teknoloji kendi amaçları doğrultusunda yetisine sahipler.  Bunlara rağmen, teknolojik değişime karşı mesafeliler.

8 Yeliz Tunga 2013 Çünkü, İSTEMİYORLAR…. Batılı standartlara göre teknolojik olarak geri de olabilirler, ama kendi değer yargılarına göre tam da olmaları gereken yerdeler.

9 İÇERİK Yeliz Tunga 2013  Hayal gücü, Oyun ve teknoloji  Teknolojik Düşler  İmkansız Makineler  Popüler Fanteziler  Bilgi : Bilim  Bilgi: Teknolojinin Aktarımı  Emperyalizm  Göç  Pratik Bilgi  Çevresel Etkiler

10 Yeliz Tunga 2013 Hayal Gücü, Oyun ve Teknoloji

11 Yeliz Tunga 2013 Oyunlar teknolojik de ğ işime kaynak teşkil etmektedir. Mucitler karşılaştıkları bulmacaları çözmekten büyük haz duyarlar ve ne olursa kendilerine meydan okuyan sorunların üstesinden gelmek ve OYUNU kazanmak için elinden geleni yaparlar.

12 Yeliz Tunga 2013  Bir konuyu oyun olarak farz etmenin, oyunu aşan bir yönü vardır. Bu nedenle kitapta hayal gücünün başka bir deyişle fantezinin rolü üzerinde duruluyor.  Fantezi üç bölüm de incelenebilir.  Teknolojik Düşler  İmkansız Makineler  Popüler Fanteziler

13 Teknolojik Düşler • Teknolojik Akıl Yürütmeler • Patentler • Teknolojik Hayaller Yeliz Tunga 2013

14 Teknolojik Akıl Yürütmeler Yeliz Tunga 2013  Teknik cemaat tarafından yaratılan makineler, öneriler ve görüşlerdir.  Olasılığın sınırları içinde yer alan, nispeten daha muhafazakar görüşlerdir.  Ne var ki, bu akıl yürütmelerin bir çoğu büyük bir olasılıkla asla uygulamaya geçmeyecektir.  Estetik varyasyonlar, hayal gücü egzersizleri

15 Patentler Yeliz Tunga 2013  Patentler, titiz elemeler sonucunda hayal ürünü olmadığı kanıtlanan yeniliklere verilir.  Teknolojik gerçeklikten çok teknolojik olasılığı yansıtırlar.  Ancak buna rağmen alınan patentlerin sadece %10’u ticari değer taşır.

16 Patentler Yeliz Tunga 2013  Bazı mucitler icatlarının kendilerine bir servet kazandıracağına inanıp buna güdülenerek çalışsa da, birçok mucit icadın kendisine sağlayacağı düşünsel ödüllerle yeniliğin peşine düşer.

17 Patentler Bu sebeple patent sahibi çoğu kişiyi, teknolojik hayal kuranlar grubuna dahil edebiliriz. Bu grup hiç durmadan, hevesle ve yaratıcılıkla ilgilerini çeken problemleri çözmek için çalışırlar. Yeliz Tunga 2013

18 Teknolojik Hayaller Yeliz Tunga 2013  İhtimal dahilinde olmayandan, imkansız olanın sınırlarına değin çeşitlilik gösteren cüretkar fantastik tasarılardır.  Teknolojik hayaller bilim kurgu demek değildir.  Edebi veya popüler imgelerden uzak olan bu hayaller, teknolojik akıl yürütme ve patentten önce var olan oyunun abartılı biçimidir.

19 Teknolojik Hayaller Yeliz Tunga 2013 Leonardo Da Vinci’nin çizimleri bu türün en iyi örneklerindendir. Leonardo’nun çalışmalarının çoğu gösterildiği şekilde çalıştırılamamıştır ve ancak çok azı kendilerinden sonraki gerçekleşen teknolojik büyümeyi etkilemiştir.

20 Yeliz Tunga 2013 Teknoloji 18. ve 19. yüzyıllarda vaadet tiği ütopik toplumu getiremese de 20. yüzyıl teknolojisi çevre kirliliği, nükleer savaş gibi ciddi problemlere yol açsa da insanları büyülemeye devam ediyor. İnsanlar, teknolojinin yararına teknolojik olabilirlikte oyun oynamaktan büyük bir haz alırlar. (Basalla, p. 117)

21 İmkansız Makineler Yeliz Tunga 2013  Temel bilimsel yasalara aykırı olan ve çalışması imkansız olan makinelerdir.  Bu makinelere en güzel örnek: Daimi Hareketli Makineler  Bu makineler herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan çalışması planlanan makinelerdir.  İlk örneğine 13. yüzyılda rastlanmıştır ve yüzyıllar boyunca bu arayış devam etmiştir.

22 İmkansız Makineler Yeliz Tunga 2013 Enerjinin korunumu ve termodinamiğin birinci ve ikinci yasası daimi hareketli makinelerin imkansız olduğunu gösterse de, mucitler bir süre daha arayışlarına devam ettiler.

23 Popüler Fanteziler Yeliz Tunga 2013  Bilim kurgu, Edebi ve popüler yaklaşım  Hedef kitle ve yaratıcılar sadece teknik cemaatle sınırlı değil  Jules Verne- denizaltıları ve uzay gemileri  H. G. Wells’ in zaman makinesi  Fantastik makineler içeren çizgi romanlar

24 Yeliz Tunga 2013 Bilgi: Teknolojinin Aktarımı

25 Yeliz Tunga 2013 Hiçbir toplum var olan bütün teknolojisini kendi üretecek kadar yalıtılmış ve kendine yetebilecek kadar güçlü değildir. Seyahat, ticaret, savaş, göç, keşif gibi birçok olgu sonucunda toplumlar birbirleriyle etkileşir. Bu da teknolojinin bir kültürden bir diğerine aktarılmasına neden olur.

26 Emperyalizm Yeliz Tunga 2013  Emperyalizm ve kolonileşme teknolojinin aktarılmasına katkı sağlamıştır.  Alıcı yani sömürge konumundaki kültürün aktarılan teknolojiyi kabul etmeme gibi bir lüksü yoktur.  Emperyalist güçlerin aktardığı teknoloji her zaman o kültüre zarar vermez. Aksine fayda bile sağlayabilir.

27 Emperyalizm Yeliz Tunga 2013  Örneğin, bir İngiliz sömürgesi olan Hindistan  İngilizler Hindistan da yaşayan İngiliz vatandaşlarına kolaylık sağlamak amacıyla çeşitli teknolojik aletleri getirmişlerdir.  Hint demiryolu, dünyadaki 4. büyük demiryolu, İngilizler tarafından yapılmıştır.

28 Göç Yeliz Tunga 2013  Hünerlerin ve ürünlerin göç eden insan kümeleriyle birlikte aktarılmasıdır.  Örneğin, Fransa da XIV. Louis tarafından Nantes fermanın feshedilmesi sonucu aralarında zanaatkarlar ve uzmanlaşmış hünerli işçiler olan birçok Fransız Protestan İrlanda, Hollanda, Almanya gibi ülkelere göç etmiştir ve gittikleri ülkelerde tekstil sektörüne büyük katkılar yapmışlardır.  Aynı şekilde, ABD’de buhar makinesinin yaygınlaşmasına bir İngiliz aile neden olmuştur

29 Pratik Bilgi Yeliz Tunga 2013  Teknolojinin tümü, sözcüklere, resimlere veya matematiksel denklemlere aktarılamaz.  Pratik bilgilere sahip teknisyenlerin vazgeçilmezliği buradan kaynaklanır.  Modern teknoloji, kitap sayfalarından, makalelerden, patentlerden takip edilebilse de bazen ilk elden bilgiye ihtiyaç vardır.

30 Pratik Bilgi Yeliz Tunga 2013  Zaman zaman, pratik bilgiyi elde edilmek için teknolojik casusluk bile yapılmaktadır.  İngiltere tekstil sektöründe söz sahibi olabilmek İpek ibrişim makinesine sahip olmalıydı ama bunu gerçekleştirebilecek teknik personeli yoktu. Bunun için bu işlere yatkın bir elemanını İtalya’ ya gönderdi. (John Lombe)

31 Pratik Bilgi Yeliz Tunga 2013  Transistor – Tokyo Telekomünikasyon Şirketi  Transistor bir ABD icadı olmasına rağmen Japonlara büyük ticari başarılar sağlamıştır. Masura Ibuka 1953 yılında ABD’ ye yaptığı bir gezi sırasında transistorun patent haklarını Western Elektrik Şirketinden satın aldı.

32 Pratik Bilgi Yeliz Tunga 2013  Şüphesiz ki, Japonların bu başarısının nedeni transistoru geliştirirken sadece yazılı kaynakları kullanmakla yetinmeyip, transistor imalatını yerinde inceleyip, konunun uzmanlarıyla görüşmelerine bağlıdır.

33 Çevresel Etkiler Yeliz Tunga 2013  Doğal ortamların başka bir deyişle kültürlerin icatlar üzerinde etkisi vardır. Aletler üretildikleri ortama özgüdür.  Doğal ortamında belirli bir işlevi yerine getirmesi için tasarlanan bir nesne, kendi kültüründe görevini hakkıyla yerine getirirken, yeni bir ortamda işlerlik kazanabilmek için üzerinde değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyar.

34 Yeliz Tunga 2013 Bilgi: Bilim

35 Yeliz Tunga 2013 Rönesans öncesine kadar teknolojik ilerleme bilimin yardımı olmaksızın gerçekleşmiştir. 19. Yüzyılın sonlarına doğru bilim temelli kimya ve elektrik endüstrisi kurulduktan sonra durum değişmiştir. Günümüzde bilim ve teknoloji sürekli ve karşılıklı bir etkileşim halindedirler.

36 Bilim ve Teknoloji Yeliz Tunga 2013  Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki karmaşıktır basite indirgenemez.  Teknolojik yeniliği teşvik eden bilimsel bilginin her zaman yeni bir bilgi olması gerekmediği gibi katıksız olması da gerekmez.  Bilim bir ürünün fiziksel olasılık sınırlarını belirler ama nihai şeklini tanımlamaz.

37 Yeliz Tunga 2013 Atmosferik Buhar Makinesi Denis Papin Thomas Newcomen

38 Kaynakça Yeliz Tunga 2013  George Basalla, Teknolojinin Evrimi


"Teknolojinin Evrimi Bölüm 3: Yenilik (1): Psikolojik ve düşünsel Etkenler Yeliz Tunga 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları