Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHİLİK MEDRESELER ENDERUN MEKTEBİ ENDERUN MEKTEBİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHİLİK MEDRESELER ENDERUN MEKTEBİ ENDERUN MEKTEBİ."— Sunum transkripti:

1 AHİLİK MEDRESELER ENDERUN MEKTEBİ ENDERUN MEKTEBİ

2 AHiLiK Ahi Kelimesi Hakkında Ahi "Ahi" Kelimesi’nin kaynağı hakkında iki farklı görüş vardır; AHİ •Birincisi; Arapça “KARDEŞİM" demek olan “AHİ" kelimesinden, CÖMERT ADI •İkincisi ise, Divanu Lugati Türk gibi kaynaklarda geçen ve “ELİ AÇIK, CÖMERT" anlamlarına gelen Türkçe “ADI" kelimesinden geldiği görülmüştür. Ahiliğin Kurucusu AHİ EVREN Hakkında Ahi EvrenAhi Evran Şeyh Nasreddin Mahmud el-Hoyî ** "Ahi Evren" veya "Ahi Evran" adıyla tanınmaktadır. Bilinen tam adı ise Şeyh Nasreddin Mahmud el-Hoyî 'dir. HOYKASABASI 1171 Yılında ** Bugün İran sınırları içerisinde yer alan, HOY KASABASI ‘nda doğmuştur. ** Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1171 Yılında doğduğu rivayet edilmektedir… 93 Yıl ömür ** Tarihi birçok kaynakta 93 Yıl ömür sürdüğü belirtilmektedir. Deri İşlemeciliği Atölyesi ** Anadolu'ya gelerek Kayseri yöresine yerleşmiş olan Ahi Evran, burada Deri İşlemeciliği Atölyesi kurmuştur. AHİLİK SİSTEMİ ** Kayseri'den sonra Konya, oradan da Kırşehir'e yerleşmiş olan Ahi Evran, AHİLİK SİSTEMİ ‘nin kurucusudur 1 2222 3333

3 AHiLiK Ahi Evren ‘e Göre Ahilik Düşüncesi ** ** ** Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu olan Ahi Evren ‘nin amacı; ** Kişiyi eğitimli, üretici ve topluma yararlı olacak bir hale getirmek ** Verimli ve Üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ** Karşılıklı anlayış ve güven ortamı içinde yürüyen İş Bölümü ve İş Birliği ‘ni geliştirmektir. AHİLİKTE ÖNEMLİ 4 DÖNEM YAMAKLIK DÖNEMİ” --- ** “YAMAKLIK DÖNEMİ” --- Genelde 10 Yaşında olan çocuklar arasından seçilirlerdi. ÇIRAKLIK DÖNEMİ” --- ** “ÇIRAKLIK DÖNEMİ” --- Yamaklık Ustaların yanında düzenli olarak 2 Yıl Yamaklık yapanlar ÇIRAKLIĞA yükselirdi.Bu dönemde işin incelikleri yanında büyüklerine saygılı olması ve yalan söylememesi öğütlenirdi… KALFALIK DÖNEMİ” --- ** “KALFALIK DÖNEMİ” --- ÇIRAKLIK 3 Yıl ÇIRAKLIK ‘tan sonra KALFALIĞA yükselirdi ve bu dönemde kendisine işinde doğru ve dürüst olmaya yönelik öğütlerde bulunulurdu… USTALIK DÖNEMİ” --- ** “USTALIK DÖNEMİ” --- KALFALIK 3 Yıl KALFALIK ‘tan sonra USTALIĞA yükselirdi. Bu dönemde ahi teşkilatının asıl üyesi olurdu. 11112 3333

4 AHiLiK AHİLER, Çarşılar, Bedestenler, ve Eğitim Zaviyeleri yaptırarak, Ahilik Teşkilatlarını kurar ve kurumsallaştırırlardı… Yine AHİLERtopluma ; Türkçe konuşma, okuma, güzel yazı yazma davranış ve görgü kuralları,terbiye, edep, musiki, askerî bilgi, spor eğitimi gibi konuları öğretir, halkın ve gençlerin yeteneklerinin gelişmesini sağlarlardı.... Yine AHİLER ; topluma ; Türkçe konuşma, okuma, güzel yazı yazma davranış ve görgü kuralları,terbiye, edep, musiki, askerî bilgi, spor eğitimi gibi konuları öğretir, halkın ve gençlerin yeteneklerinin gelişmesini sağlarlardı.... Anadolu’nun her tarafını dolaşan, seyyah ve tarihçi İbni Batuta (1304-1377), seyahatnamesinde Anadolu’da gördüğü Ahilerle ilgili ilginç ve geniş bilgilere yer vermektedir…Mükemmel misafir karşılama geleneğinden bahseder ve “Dünyada Ahilerden daha güzel işler işleyen görmedim” der. Türklerin yaşadığı tüm bölgelerde bu kurumun müesseseleştiğini, bilhassa meslek sahipleri, üretim ve ticaret yapanlar arasında gelişmiş bir örgütlenmeye sahip olduğunu anlatır. 1111 22223

5 AHiLiKTE “ Y a m a k l ı k “ Yamaklıkta Eğitim Tekke Zaviyeler Yamaklar, iş yerlerinde kalfalar ve ustası tarafından mesleki eğitim alırken, Tekke ve Zaviyeler ’de de DİNİ ve SOSYAL BİLİMLER üzerine eğitim alırdı. AHİ TEŞKİLATI Öncelikle AHİ TEŞKİLATI‘nın genel ahlak kuralları öğretilirdi. Hafta içi ustasının yanında terbiye eğitimi alan yamaklar, Cumartesi günü, ustalarının yanında o haftanın değerlendirmesini yaparlar ve yapmış oldukları olumlu-olumsuz davranışlarını sorgularlardı… Geri Yamaklıktan Çıkarılma Yamaklar; •Zina yapmak •Zina yapmak, •Dedikodu yapmak, •İftira etmek, •Kibirlenmek, •İçki içmek, •Merhametsiz olmak, •Kin tutmak, •Sözünde durmamak, •Hırsızlık etmek, Gibi davranışlarından her hangi bir davranışı yapması durumunda hiç af edilmez ve AHİLİK ‘ten çıkarılırdı…

6 AHiLiKTE “ Ç ı r a k l ı k “ Çıraklıkta Eğitim Çırak Çırak, İşyerinde en az üç kişinin denetiminde mesleğin inceliklerini öğrenirdi. Çırağın, mesleğin inceliklerini öğrenmenin dışındaki görevleri; • Temizlik yapmak, • Götür-getir işlerini yapmak, • Haber götürmek, • Dükkana ve Tekke-Zaviye’ye düzenli devam etmek, • Ahlak Eğitimi‘ni düzenli bir şekilde almaktı. Çıraklıktan kalfalığa 1001 günden sonra geçilirdi. (Yani, yaklaşık 3 Yıl…) Geri En Uzun Çıraklık Dönemi Olan Meslek KUYUMCULUK AHİLİK TEŞKİLATI ‘nda Çıraklık Dönemi en uzun olan meslek KUYUMCULUK ‘tur. Öyle ki,bu mesleği seçen Ahilerin Çıraklık Dönemi 20 Yıl ‘dır.

7 AHiLiKTE “ K a l f a l ı k “ Kalfalık İle İlgili Genel Bilgiler Usta olmaya hazır kişilerdi. İşlerini yapabilen ama henüz dükkan açmaya sermayesi olmayan ücretli kişilerdi. Kalfanın usta olabilmesi için kalfalık döneminde en az üç çırak yetiştirmesi şarttı. Kalfalık bütün mesleklerde 1001 gündü. (Yani,yaklaşık 3 Yıl…) Geri

8 AHiLiKTE “ U s t a l ı k “ Ustalık İle İlgili Genel Bilgiler Peştamal kuşanarak usta olmuş kişidir…. Usta Ahiliğe girebilmesi için en az üç tane kalfa yetiştirmelidir. Usta olmayan kişiler Ahilik Teşkilatı ‘na giremez, ve İşyeri açamazlardı. Ustalık Belgesi Ahi Başı‘nın onay vermesiyle Ustalık Belgesi alanlar, kendi iş yerlerini açmaya hak kazanırlardı. CEZA SİTEMİ CEZA SİSTEMİ Kendi iş yerlerini açanlar, AHİLİK TEŞKİLATI ‘nın ortaya koyduğu CEZA SİTEMİ‘ni kabul etmiş sayılır ve ona göre, mesleğinde doğruluk ve dürüstlüğü ortaya koymaya çalışırdı…( AHİLİK’TE CEZA SİSTEMİ ) Geri

9 AHiLiKTE “ Ceza Sistemi “ Ahilikte Ceza Ahi Başı Ürün, verilen standartlara uymuyorsa, kalitesiz veya bozuksa, üstelik de yüksek fiyatla satıldığı edilmişse, bu durum hemen Ahi Başı ’na haber verilirdi. ( Her türlü ürünün fiyatı, mesleğin bağlı olduğu Ahi Birliği‘nce düzenlenirdi…. Her ürünün maliyeti, işlenişi,satışı belli kurallara bağlanmıştı….Bu kurallar; hem meslek sahipleri arasındaki sürtüşmeleri ve haksız rekabetleri, hem de tüketicilerin mağdur olmasını önlüyordu...) Örneğin ; Ahi Başı,o bölgede AT EĞERİ ‘ni 6 Akçe, KATIR NALI 5 Akçe, MERKEP NALI 4 Akçe olarak belirlemiş ise,Ustalar,bu fiyattan yada daha aşağı fiyattan satmak zorunda imiş… Nalbant Ustası,hayvanın ayağına nal çakarken,çiviyi ata zarar verecek şekilde çakarsa,at iyileşinceye kadar,her türlü bakımını yapmak zorunda idi… Pabucunu Dama Atmak Ahi Başı, ceza verilecek esnafın dükkanına gider, diğer esnaf ve halkın önünde dükkanı kilitler, dükkan sahibinin sağ ayağından pabucunu alır, dama atarmış. ( Pabucunu Dama Atmak…”deyimi buradan gelmektedir…) Pabucu dama atılan esnaf birlikten çıkarılır, bu ceza diğer esnaflara da duyurulurmuş.Birlik tarafından affedilinceye kadar hiç bir yerde çalışamazmış. Geri

10 MEDRESELER Türk Tarihi’nde İlk Medrese İlk Medrese NİZAM-I MÜLKBağdat Türk Tarihi’nde İlk Medrese Büyük Selçuklu Hükümdarları Alpaslan ve Sultan Melikşah Dönemleri ’nde Vezirlik yapan NİZAM-I MÜLK tarafından Bağdat ‘ta kurulmuştur… Osmanlılar’da İlk Medrese İlk Medrese İznik VAKIFLAR Osmanlılar’da İlk Medrese Orhan Bey Dönemi ‘nde İznik ‘te kurulmuştur… Zaman içinde Medreseler, içerisinde öğrencilerin öğrenimleri yanında yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı VAKIFLAR tarafından finanse edilen bir yatılı okul şeklinde organize edildi. Genel bu eğitim, 2 Yıl sürerdi… Bağdat / Nizamiye Medresesi Orta ve Yüksek Öğrenimi Sahn-ı Seman Medresesi Süleymaniye Medreseleri Bu günkü sistemde Orta ve Yüksek Öğrenimi temsil eden Medreseler, Fatih Dönemi’nde daha da çoğalmış ve bu dönemde Sahn-ı Seman Medresesi yapılmıştır. Kanuni Dönemi’nde ise Süleymaniye Medreseleri yapılarak, Osmanlı Devleti’nin en büyük medresesi inşa edilmiştir. 1 2222 Davud-i Kayseri’ dır… İznik Medresesi’nin İlk Müderrrisi, Davud-i Kayseri’ dır… 3333

11 MEDRESELER Erzurum / Çifte Minare İznik / İznik MedresesiKastamonu / Nasrullah Münire Medresesi 11112 Bursa / Yeşil Sultan-iye Medresesi 3333

12 MEDRESELER Kastamonu / Nasrullah Münire Medresesi Geri

13 MEDRESELER Bursa / Ahmet Paşa Medresesi İstanbul / Sahn-ı Seman Medresesi 1111 22223 Müderris Odası (Öğrt.Hoca) İstanbul / Süleymaniye Medresesi Medreselerde Dersler •Medreselerde talebe sayısı 20’yi geçmezdi •Ders Anlatın Yöntemi, daha EZBERCİLİĞE dayanıyordu… •Günde beş saat eğitim yapılırdı. Eğitim, Sabah Namazı sonrasında yapılan kahvaltı sonrasında (Sabah Saat 06.00) başlar ve Öğleye kadar ders yapılırdı… •Öğleden sonra öğrenciler, ilgi alanlarına göre araştırma yaparlardı. •Öğrenciler, SALI, PERŞEMBE ve CUMA GÜNLERİ tatil yaparlardı… •Öğrenciler, ÜÇ AYLAR ‘da yurdun değişik yörelerine dağılarak, öğrendikleri ile ilgili uygulama yaparlardı… •Böylece, öğrenciler; öğrendiklerini halk üzerinde tatbik ederlerdi… Muid Odası (Asistan)

14 ENDERUN MEKTEBÎ Enderun Mektebi’nin Kurulma Amacı DEVLET MEMURU SARAY OKULLARI Enderun Mektepleri, DEVLET MEMURU yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.Bir nevi bu okullara SARAY OKULLARI ‘da denmekte idi… İstanbul İstanbul / Topkapı Enderun Mektebi Enderun Mektebi’ne Öğrencilerin Alınması DEVŞİRME SİSTEMİ Yönetici ENDERUN MEKTEBİ Hristiyan Aileler’in 8-10 Yaşları arasındaki zeki ve yetenekli olan küçük çocukları DEVŞİRME SİSTEMİ ile alınıyor ve belli bir eğitim sonrasında Devlet Memuru / Yönetici olabilecekler ENDERUN MEKTEBİ ‘ne alınıyorlardı… ACEMİ OĞLAN YENİÇERİ TEŞKİLATI Diğer çocuklar ise önce ACEMİ OĞLAN, oradan ise YENİÇERİ TEŞKİLATI ‘na asker olarak alınırdı…

15


"AHİLİK MEDRESELER ENDERUN MEKTEBİ ENDERUN MEKTEBİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları