Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sayı:B-10-4-İSM-4-02-00-00-BEB-BİMER/..../01/2011 Konu:2010 Yılı Faaliyet Raporu. T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA 17.03.2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sayı:B-10-4-İSM-4-02-00-00-BEB-BİMER/..../01/2011 Konu:2010 Yılı Faaliyet Raporu. T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA 17.03.2006."— Sunum transkripti:

1 Sayı:B-10-4-İSM-4-02-00-00-BEB-BİMER/..../01/2011 Konu:2010 Yılı Faaliyet Raporu. T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca Müdürlüğümüzün Bilgi Edinme ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) birimince hazırlanan 2010 yılı Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda, misyon, vizyon ve politikamızın yetki görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak sunulmuştur. Hedeflerimiz gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgilerinize arz ederim. Gaffari AKKUŞ Bilgi Edinme Birim Amiri EK: 1 Adet Rapor. (16 Sayfa)

2  B İ LG İ ED İ NME B İ R İ M İ (BEB)  BA Ş BAKANLIK İ LET İŞİ M MERKEZ İ (B İ MER) (01 Ocak – 31 Aralık 2010) FAAL İ YET RAPORU 20.06.20142 Gaffari AKKUŞ

3 SAĞLIK MÜDÜRÜ GAFFARİ AKKUŞ BİLGİ EDİNME BİRİMİ (BEB BİLGİ EDİNME BİRİMİ (BEB) BASIN VE HALKLA İLŞKİLER İNSAN HAKLARI BAŞVURULARI DERGİ – DAĞITIM İŞ VE İŞLEMLERİ SİGARA DENETİMİ BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) DİĞER GÖREVLER

4  4982 Sayılı Kanun gereği Bilgi Edinme ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlığın 2006/3 sayılı Genelgesi kapsamında;  Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usullerden ibarettir.

5 BİRİMİMİZ NASIL ÇALIŞIYOR B İ LG İ VE TEKNOLOJ İ K ALTYAPI DONANIMI DONANIM TÜRÜ Adedi Personel (VHKİ Memur) 1 Laptop PC (Casper) 1 Yazıcı 1 Kamera 1 Fotoğraf Makinası 1 Dahili Telefon 1 Diğer - TOPLAM6 20.06.20145 Gaffari AKKUŞ

6 GELEN BA Ş VURULARIN İ L VE İ LÇELERE GÖRE DA Ğ ILIMI ADIYAMAN-MERKEZ TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme 1328 Personel Hakkında 22158 Sağlık Kurumları 19320 Sağlık Yardımları 7124 Özel Amaçlı Talepler 11-8 İade --3 Diğer 10-13 TOPLAM827124 20.06.20146Gaffari AKKUŞ

7 BESNİ TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme 2-- Personel Hakkında 6216 Sağlık Kurumları 627 Sağlık Yardımları 224 Özel Amaçlı Talepler 3-- İade --- Diğer --- TOPLAM19627 20.06.20147 Gaffari AKKUŞ

8 ÇELİKHAN TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme --- Personel Hakkında --2 Sağlık Kurumları --2 Sağlık Yardımları --- Özel Amaçlı Talepler 2-- İade --- Diğer --- TOPLAM204 20.06.20148Gaffari AKKUŞ

9 GERGER TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme 5-- Personel Hakkında 2-2 Sağlık Kurumları 3-2 Sağlık Yardımları 1-- Özel Amaçlı Talepler --- İade --- Diğer --- TOPLAM1104 20.06.20149Gaffari AKKUŞ

10 GÖLBAŞI TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme 5-- Personel Hakkında 5-14 Sağlık Kurumları 4-6 Sağlık Yardımları 1-1 Özel Amaçlı Talepler 3-1 İade --- Diğer --- TOPLAM18022 20.06.201410Gaffari AKKUŞ

11 KÂHTA TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme 2-6 Personel Hakkında 5-30 Sağlık Kurumları 9218 Sağlık Yardımları 428 Özel Amaçlı Talepler 3-10 İade --- Diğer --2 TOPLAM23464 20.06.201411Gaffari AKKUŞ

12 SAMSAT TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme 3-- Personel Hakkında --4 Sağlık Kurumları --3 Sağlık Yardımları --- Özel Amaçlı Talepler --- İade --- Diğer --- TOPLAM307 20.06.201412Gaffari AKKUŞ

13 SİNCİK TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme 1-- Personel Hakkında 2-1 Sağlık Kurumları 1-- Sağlık Yardımları 1-- Özel Amaçlı Talepler --- İade --- Diğer --- TOPLAM501 20.06.201413Gaffari AKKUŞ

14 TUT TALEP, ŞİKÂYET İÇERİK KONUSU TELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) Bilgi Edinme --- Personel Hakkında --- Sağlık Kurumları --- Sağlık Yardımları --- Özel Amaçlı Talepler --- İade --- Diğer --- TOPLAM000 20.06.201414Gaffari AKKUŞ

15 İL VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI İLÇELERTELEFONELDENBİMER (Elektronik Ortamda) MERKEZ827124 BESNİ19627 ÇELİKHAN204 GERGER1104 GÖLBAŞI18022 KAHTA23464 SAMSAT307 SİNCİK501 TUT000 DİĞER İLLER --16 ADRES BELİRTİLMEMİŞ --4 TOPLAM16317273 20.06.201415Gaffari AKKUŞ

16 YAPILAN İŞİN ADI TOPLAM Telefonla (Talep, Öneri, Şikayet) Başvuruda Bulunan 163 Müdürlüğümüzün E-Posta Adresine veya BİMER Yoluyla Başvurulara ilişkin Yapılan İşlem ler 2 73 Müdürlüğümüzün E-Posta Adresine veya BİMER Yoluyla Başvurulara ilişkin Bekleyen İşlemler 12 TELEFON-ELDEN-BİMER BAŞVURULARIN GENEL TOPLAMI 448 İşlem Sonucunda Başvuru Sahiplerine, Valilik veya Bakanlığımıza Yapılan Geri Bildirim 261 YAPILAN BA Ş VURULARIN SONUÇ VE DE Ğ ERLEND İ R İ LMES İ 20.06.2014 16 Gaffari AKKUŞ •Faaliyet raporumuzda, misyon, vizyon ve politikamızın yetki görev ve sorumluluklarımız dahilinde olup, hizmetlerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek hedefimizdir. •Müdürlüğümüze gelen her türlü dilek, öneri ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiştir.


"Sayı:B-10-4-İSM-4-02-00-00-BEB-BİMER/..../01/2011 Konu:2010 Yılı Faaliyet Raporu. T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA 17.03.2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları