Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

David S. Bolden a; Lynn D. Newton a a School of Education,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "David S. Bolden a; Lynn D. Newton a a School of Education,"— Sunum transkripti:

1 David S. Bolden a; Lynn D. Newton a a School of Education,
Primary teachers' epistemological beliefs: some perceived barriers to investigative teaching in primary mathematics David S. Bolden a; Lynn D. Newton a a School of Education,

2 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
İçerik Makale hakkında genel bilgiler Literatür Taraması Epistemolojik İnançlar Matematiği Anlama Araştırmacı Yaklaşım Sonuçlar Epistemolojik Dünya Görüşleri Epistemolojik İnançları (Araştırmacı yaklaşıma engel) Tartışma ve Yorum İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

3 Makale hakkında genel bilgiler
Yazarlar : David S. Bolden & Lynn D. Newton School of Education, University of Durham, İngiltere İlk yayımlanma tarihi : Aralık 2008 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

4 Makale hakkında genel bilgiler
Makalenin Amacı: İlköğretim öğretmenlerinin, matematik eğitimi ve öğretimi hakkındaki epistemolojik inançlarının doğasını tanımlamak; Öğretmenlerin epistemolojik dünya görüşünün, son araştırmada açıklandığı gibi sadece bir dünya görüşüyle uyumlu olduğu varsayımını araştırmak; Matematik eğitimi ve öğretimi hakkındaki epistemolojik inançlarının teorik ve pratik sonuçlarını düşünmek. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

5 Makale hakkında genel bilgiler
Yöntem- Veri Toplama: Sınıf gözlemleri ve yarı yapılandırılış röportajlar Gözlemler ve röportajlar eş zamanlı olarak 6 ayda gerçekleştirilmiştir. Ekim-Mart ayları arasında her öğretmen için dörder gözlem ve röportaj yapılmıştır. Gözlemler sırasında araştırmacı sınıfta öğrencilerin arkasına oturmuştur. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

6 Makale hakkında genel bilgiler
Yöntem- Örneklem: Çalışmada 3 gönüllü öğretmen yer almıştır. Öğretmenler İlköğretim 5. ve 6. sınıflarda ( 9-11 yaş grubu ile) ders işlemektedirler. Bu çalışmada öğretmenler Lisa, John ve Mary olarak adlandırılmıştır. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

7 Makale hakkında genel bilgiler
Yöntem-Örneklem-Lisa ve okulu hakkında 29 yaşında Pure math derecesine sahip 6 yıllık tecrübe OFSTED (Office for Standards in Education) raporu okulun ortalamadan biraz küçük olduğunu söylüyor Sosyo-ekonomik durumu düşük öğrenciler İngilizce az sayıdaki öğrencinin ikinci dili İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

8 Makale hakkında genel bilgiler
Yöntem-Örneklem-John ve okulu hakkında 32 yaşında 11 yıllık öğretmen OFSTED raporuna göre okul ortalama büyüklükte Öğrencilerin çoğu beyaz Biritanyalı ve ikinci dili İngilizce olan yok Okulun sosyo-ekonomik durumu orta seviye İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

9 Makale hakkında genel bilgiler
Yöntem-Örneklem-Mary ve okulu hakkında 31 yasında Öğretmen sertifikası var ama matematikte belgesi yok OFSTED raporuna göre okul küçük Sosyo-ekonomik seviye düşük İkinci dili İngilizce olan yok İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

10 Epistemolojik İnançlar
Epistemoloji, insan bilgisinin açıklaması ve doğası ile ilgili, felsefeye ait bir alan olarak tanımlanmıştır (Hofer and Pintrich, 1997) . Epistemolojik inanç, böyle bir bilgi hakkında, bireyin benimsediği doğrulardır. Epistemolojik dünya görüşü, bilgi hakkında bireysel inançları aşan bir dünyayı inceleyen entelektüel bakış açısıdır. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

11 Epistemolojik İnançlar
Epistemolojik Dünya Görüşleri: Gerçekçi (realist), Bağlamsal (contextualist) Göreli (relativist) İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

12 Epistemolojik İnançlar
Gerçekçi Dünya Görüşü: Bilginin mutlakçı olduğunu varsayar Epistemoloji ile ontoloji (varlık bilimi) arasında direkt bire bir bir ilişki vardır Bilgi kendisine sahip olandan bağımsız, tarafsız ve değişmeyen bir yapıdadır Bu görüş matematik eğitiminde davranışçı model ile ilişkilidir İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

13 Epistemolojik İnançlar
Gerçekçi Dünya Görüşü: Öğretmen merkezli bir yaklaşım Bilgi uzman öğretmenden pasif bireye aktarılır Kavramsal anlamadan çok prosedürel anlamaya odaklanılır Bol alıştırma yapılır, yöntem üzerinde durulur Değerlendirmede gözlemlenir davranışlar tercih edilir Bağıl değerlendirme, dışardan üretilmiş standart testler tercihtir İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

14 Epistemolojik İnançlar
Bağlamsal (Contextualist) Dünya Görüşü: Epistemoloji ile ontoloji arasında direkt, 1-1 bir ilişki yoktur. Bilgi topluluklar arasında konsensüs yoluyla kabul edilir, paylaşılır ve zamanla değişebilir. Sosyal yapılandırmacı model ile ilişkilidir. Kavramsal anlamaya daha çok yer verilir Öğretmen sınıfta bir yardımcı gibi davranır. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

15 Epistemolojik İnançlar
Bağlamsal (Contextualist) Dünya Görüşü: Öğretmen, öğrencilerinin konuyu tartışması ve ilişkileri fark etmesini sağlayabilir Öğretmen, öğrenciler tarafından yapılandırılan bilginin belirgin olmayan süreçleri ile daha çok ilgilenir. Öğretmen öğretirken araştırmacı yaklaşımı ve değerlendirmelerinde mutlak değerlendirmeyi tercih eder İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

16 Epistemolojik İnançlar
Göreli (Relativist) Dünya Görüşü: Epistemoloji-ontoloji ilişkisi açısından bağlamsal görüşe benzer. Farklılığı şudur: her öğrencinin bilgi tabanının tek bir (kendine özgü) temsilini yapılandırdığı varsayılır. Matematik eğitimi ve öğreniminde radikal yapılandırmacı model ile ilişkilidir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

17 Epistemolojik İnançlar
Bu çalışmada, bağlamsal ve göreli dünya görüşleri birleştirilmiştir çünkü öğretmenin sınıfta öğretirken bu dünya görüşlerinden hangisini benimsediği belirsizdir Daha önceki bir çalışmaya göre, herhangi bir anda, bir öğretmenin dünya görüşü, bahsettiğimiz dünya görüşlerinden biri ile uyumludur ve karışık durumlar (melez durumlar) nadirdir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

18 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Matematiği Anlama Matematiği anlamak neden önemlidir? Anlama öğrenmeyi kolaylaştırır, Yeni durumlarda eylem ve düşünce esnekliği üretir (Newton,2000). Matematiği anlayarak öğrenen çocuklar, bilgileri daha uzun süre saklayabiliyorlar ve yeni matematik problemleriyle uğraşırlarken sonraki yaklaşımları daha esnek olabiliyor (Winkles,1986), (Hiebert & Wearne,1996). İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

19 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Matematiği Anlama Ajdukiewicz’e göre anlama, bir konuyu anlamak için başka bir konuyla yapılan zihinsel bir eylemdir (akt.Sierpinska,1994). Anlamanın merkezinde zihinsel düzen ve ahenk vardır. Matematiksel anlama daha çok kavramsal ve prosedürel anlama olarak tartışılır. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

20 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Matematiği Anlama Prosedürel anlama (ABD’de hesapsal anlama /computational understanding), öğrenenin matematiksel hesaplamaları kavraması ile ilgilidir. Kavramsal anlama, bu hesaplamaları alttan destekleyen fikirler ile ilgilidir. Anlama aktarılamaz ama kişiler arasında zihinsel bağlantılar kurulmasını gerektirir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

21 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Araştırmacı Yaklaşım Sosyal yapılandırmacılığın temel iddiası: Bilgiler pasif öğrenme ile alınamaz, aktif yapılandırma ve deneyim süreciyle elde edilir. Araştırmacı yaklaşım, sosyal yapılandırmacılığa dayanır. Araştırmacı yaklaşımda, öğrencilerin bir problemle veya kavramla ilgili kendi anlamlandırmalarını yapılandırmaları ve geliştirmeleri için daha fazla özgürlük sunulur. Öğretmen konuyu empoze etmez, müzakere eder. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

22 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Araştırmacı Yaklaşım Açık uçlu etkinlikler yapılır farklı sonuçlar üzerinde durulur Öğrenme bireysel ve özel bir etkinlik olarak görülürken, eğitim/öğretme sosyal ve kamusal bir etkinlik olarak görülür. Öğretmenlerin sınıftaki araştırmacı bakış açısı, öğrencilerin daha derin matematiksel anlama yapmalarını sağlamaktadır (Woods&Sellers,1996),(Woods,1996a,1996b, 1999),(Wilson&Cooney,2002) … İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

23 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Sonuçlar Öğretmenlerin Epistemolojik Dünya Görüşleri Epistemolojik İnançlar: Araştırmacı Yaklaşım için Engeller Müfredat ve Zaman Okul/Öğretmen Değerlendirmesi SAT Testleri İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

24 Öğretmenlerin Epistemolojik Dünya Görüşleri
Yapılan mülakatlara göre öğretmenlerin tek bir epistemolojik dünya görüşüne sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Örneğin John’un bir mülakatta göreli (relativist) dünya görüşünü benimsediği görülmüştü ama başka bir mülakatta SAT testlerinin kullanımını desteklediği görülmüştür. Bu testlerin öğrencinin ne aşamada olduğunu gösterdiğini söylüyor. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

25 Öğretmenlerin Epistemolojik Dünya Görüşleri
Bu standart testler, standart cevaplar gerektirir. Bu ise bilginin mutlakçı olduğunu söyleyen gerçekçi dünya görüşüne uygundur. Fakat bu çalışmaya katılan tüm öğretmenlerin göreli dünya görüşünde olduğuna dair bir çok kanıt vardır. Dolayısı ile öğretmenlerin dünya görüşü melezdir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

26 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Sonuçlar Öğretmenlerin Epistemolojik Dünya Görüşleri Epistemolojik İnançlar: Araştırmacı Yaklaşım için Engeller Müfredat ve Zaman Okul/Öğretmen Değerlendirmesi SAT Testleri İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

27 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Müfredat ve Zaman Öğretmenler müfredatı yetiştirmek için daha az pratik ve araştırmacı çalışmalar yapıyorlar (Askew ve diğerleri,1993). Son araştırmalara göre müfredatı yetiştirme anlamadan daha önceliklidir (Dadds,1994, 2001), (Pollard&Triggs 2000). İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

28 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Müfredat ve Zaman John’un Görüşleri: Öğretmenlikte en iyi döneminde daha bol zamanım vardı Çok pratik yapabiliyordum Çocuklar konuları tekil olarak değil birbirleri ile ilişkili olarak öğreniyorlardı Eğer yine zamanım olsaydı, izlenmeseydim, … İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

29 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Müfredat ve Zaman Mary’nin Görüşleri: Belli bir sürede öğretmem gereken konular var bu nedenle yılda sadece 5 defa araştırmacı yaklaşım ile öğretim yapabiliyorum Eğer üzerimdeki tüm kısıtlamalar kaldırılsaydı daha çok araştırmacı yaklaşımı kullanmak isterdim. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

30 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Müfredat ve Zaman Lisa’nın Görüşleri: Araştırmacı yaklaşımı daha çok yaz döneminde kullanıyorum çünkü bu dönemde SAT testleri bitmiş oluyor. Araştırmacı yaklaşım için, açık uçlu öğretim için daha çok zaman olmalı bu nedenle SAT testlerinden önce bunu yapamıyorum. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

31 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Sonuçlar Öğretmenlerin Epistemolojik Dünya Görüşleri Epistemolojik İnançlar: Araştırmacı Yaklaşım için Engeller Müfredat ve Zaman Okul/Öğretmen Değerlendirmesi SAT Testleri İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

32 Okul/Öğretmen Değerlendirmesi
Son 30 yılda İngiltere’de müfredat büyük oranda merkezden yönlendirilmiştir. Okulların ve öğretmenlerin değerlendirilmesi hususu önemsenmiştir. Son araştırmalara göre öğretmenlerin değerlendirmeye tutulması öğretme becerilerini köreltiyor ve müfredatı daraltıyor. Bu çalışmadaki öğretmenler izlenmelerinin araştırmacı yaklaşımlarını sınırladığını belirtiyorlar. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

33 Okul/Öğretmen Değerlendirmesi
Lisa’nın Görüşleri: Çok dikkatli olmalısın çünkü kitapta ne görseler “Bu öğretildi mi?” , “Bu öğretildi mi?” , “Bu öğretildi mi?” diye sorarlar ve sonunda “Bu konu öğretilmemiş” derler. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

34 Okul/Öğretmen Değerlendirmesi
John’un Görüşleri: Dersin sonunda öğrencilere o gün işlediklerimiz ile ilgili bir şeyler sorarız. Yazılı bir şeylere ihtiyaç vardır çünkü onlar gelir ve “Bugün öğrenciler ne yaptı?”, “Neden bu gün bir şeyler yapılmamış?” der ve ben “Pratik aktivite yaptık” dersem “Kanıtını gösterin” derler. Bu yanlış bir uygulama. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

35 Okul/Öğretmen Değerlendirmesi
Mary’nin Görüşleri: Kitap üzerinde yazılı bir şeylerin olmaması beni rahatsız etmez. Gençken, tecrübesiz iken rahatsız ederdi ama şimdi tecrübeliyim ve gelenlerden rahatsız olmuyorum. Ben bunun sebeplerini açıklayabiliyorum ve dersimin hedeflerini gösteriyorum. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

36 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Sonuçlar Öğretmenlerin Epistemolojik Dünya Görüşleri Epistemolojik İnançlar: Araştırmacı Yaklaşım için Engeller Müfredat ve Zaman Okul/Öğretmen Değerlendirmesi SAT Testleri İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

37 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
SAT Testleri İngiltere’de belli yıllarda okuyan öğrencilerin değerlendirilmesini sağlayan testlerdir. Bu test sonuçlarına göre okullar değerlendiriliyor ve bu durum halka açıklanıyor. Veliler bu notlara göre çocuklarını kayıt ettirebiliyorlar. Shepard, bu tarz değerlendirmelerin yapılandırmacılık fikirlerine engel oluşturduğunu belirtiyor (Shepard,1991,2002). İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

38 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
SAT Testleri Bu testlerin değerlendirme yaklaşımları, müfredatın daha önceki biçimleri ile tutarlıdır ve rasyonalizm ve davranışçılıkla ilişkilendirilebilir. Mülakatlardan, bu testlerin araştırmacı yaklaşıma engel oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Test sonuçlarının açıklanması belki de öğretmenleri, o testlerden daha başarılı olmalarını sağlayacak tekniklere itiyordur… İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

39 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
SAT Testleri John bu testlere karşı olmadığını bunların öğrencilerine hangi konuların üzerine gitmeleri hususunda bir fikir verebileceğini düşünüyor. Ancak bu testlerin yayımlanmasına karşı. John en iyi değerlendirmenin, eğer yapılandırmacı yaklaşımın öğrenci için en iyisi olduğunu düşünüyorsak, portfolyo-tabanlı olduğunu söylüyor. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

40 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
SAT Testleri John bu testlere karşı olmadığını bunların öğrencilerine hangi konuların üzerine gitmeleri hususunda bir fikir verebileceğini düşünüyor. Ancak bu testlerin yayımlanmasına karşı. John en iyi değerlendirmenin, eğer yapılandırmacı yaklaşımın öğrenci için en iyisi olduğunu düşünüyorsak, portfolyo-tabanlı olduğunu söylüyor. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

41 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
SAT Testleri Lisa da SAT testlerinin yapılandırmacılık için iyi olmadığını düşünse de genelde her bir birey ve konu için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmasının (bu sistemde) mümkün olmadığını düşünüyor. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

42 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Tartışma ve Yorum Daha önce yapılan araştırmaların aksine öğretmenlerin epistemolojik inançları tek bir dünya görüşünü yansıtmıyor. Bir karışım söz konusudur. Zaman ve müfredatın genişliği, araştırmacı yaklaşım için klasik engeller olarak görülmektedir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

43 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Tartışma ve Yorum Yerel yönetimler tarafından yapılan denetimlerde öğretmenlerin ne öğrettiklerinin verilen doğru cevaplar üzerinden yapılması bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. SAT testleri de, öğretmenler üzerinde baskı oluşturduğundan ve verilen doğru cevaplara dayandığından, araştırmacı yaklaşım için engel oluşturmaktadır. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

44 Araştırmanın Yansımaları
Eğer araştırmacı yaklaşımın gelişmesini istiyorsak, tartışılan engelleri kaldıracak şekilde müfredatımızda bazı değişiklikler yapmamız öğretmenleri, öğrencilerin daha çok kavramsal öğrenmelerini sağlamak için istedikleri biçimde eğitim yapmaları hususunda özgür kılmamız gerekir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

45 Araştırmanın Yansımaları
Okullar ve öğretmenler SAT kaynaklı baskının farkındalar Bu nedenle öğretmenlerin kavramsal anlamadan çok prosedürel anlamaya yöneliyor Değerlendirme sisteminin, araştırmacı yaklaşıma uygun hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Amerika’da tasarlanmış bazı alternatif değerlendirmeler dikkate alınabilir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

46 Araştırmanın Yansımaları
Öğretilecek konuların azalması ve SAT baskısının kalkması, öğretmenlere araştırmacı yöntemi benimsemeleri için daha çok zaman bırakacaktır. Öğretmenlerin epistemolojik görüşleri hakkındaki farkındalıkları ve potansiyel tutarsızlıklarının eğitimlerine etkisi olacaktır. Bu konular otoritenin kuracağı öğretmen forumlarında tartışılabilir ve öğretmenler için kurslar düzenlenebilir. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları

47 İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları
Dinlediğiniz için teşekkürler…. İlköğretim Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları


"David S. Bolden a; Lynn D. Newton a a School of Education," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları