Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sigara Ana ve Yan Duman İçerikleri Doç.Dr. Celal Karlıkaya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sigara Ana ve Yan Duman İçerikleri Doç.Dr. Celal Karlıkaya"— Sunum transkripti:

1 Sigara Ana ve Yan Duman İçerikleri Doç.Dr. Celal Karlıkaya

2 Sunum Amacı Geleceğin tütün kontrol uzmanlarına, sigaranın, neden dikenli tel olduğunu, dikenli telden çok daha fazlası olduğunu anlatmak.

3 Öğrenim Hedefleri Bu oturumun sonunda, katılımcılar sigaranın komponentlerini, bunların bulunma nedenlerini (doğal, manuplatif) ve bu bilgilerin tütün kontrolündeki yerini tanımlayabilmelidirler.

4 Seçilmiş risk faktörlerine küresel hastalık ve yaralanma yükü, 1990 (x1000)
5,625 2,634 0.3 0.6 1 Years of life lost SOURCE: Authors’ estimates are based on data and information contained in individual chapters of Volume IX of the Global Burden of Disease and Injury Series

5 Sigara dumanı, 2000’i zehir, 4000 çeşit kimyasal madde içermektedir;

6 Sigara şirketi yöneticisi - PM
"Biz bu boku içmeyiz, sadece satarız. Bunu içme hakkı ve özgürlüğünü gençlere, zencilere, aptal ve fakirlere bırakırız." Sigara şirketi yöneticisi - PM

7 Sigara Tütün Kağıt Filtre kısımları Katkılar
Ayrıca olasılıkla kalıntılar: Pestisid Fertilizer (gübre) Fumigants (buharla dezenfekte eden ajanlar) Fabrikasyon sırasında işlem ajanları ASH sources of information Updated February 2001

8 Kurutulmuş tütün Büyük oranda karbohidratlar ve proteinlerden oluşur.
Alkaloidler: %0.5-5 >> %95’i nikotin Terpenler: %0.1-3 Polifenoller: % Karboksilik asitler: % Alkanlar: % Alkali nitratlar: %0.01-5 Aromatik hidrokarbonlar Aldehidler Ketonlar Aminler Nitriller N- ve O- heterosiklik bileşiklikler, Pestisidler 30’dan fazla metalik bileşik Processed, unadulterated tobacco contains at least 2,550 known compounds (Dube and Green 1982). The bulk of the dried tobacco consists of carbohydrates and proteins. Other important constituents are alkaloids (0.5 to 5 percent), with nicotine as the predominant compound (90 to 95 percent of total alkaloids), and terpenes (0.1 to 3 percent), polyphenols (0.5 to 4.5 percent), phytosterols (0.1 to 2.5 percent), carboxylic acids (0.1 to 0.7 percent), alkanes (0.1 to 0.4 percent), and alkali nitrates (0.01 to 5 percent). In addition, tobacco contains traces of aromatic hydrocarbons, aldehydes, ketones, amines, nitriles, N- and O-heterocyclic compounds, pesticides, and more than 30 metallic compounds (Wynder and Hoffmann 1967; US DHEW 1979). US. Surgeon General, 1989

9 Ölçüm Laboratuarı

10 Sigara Dumanı Binlerce kimyasal maddeden oluşan bir kokteyl: katran, CO gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler, nikotin Karışım sürekli değişmektedir: Duman yaşlanmaktadır Dumandaki kimyasallar ve her seferinde çevredeki farklı atmosfer arasında UV etkisi ile değişik kimyasal reaksiyonlar oluşur. Tobacco smoke is a complex mixture of several thousand chemical compounds – some in tiny quantities – that are the product of burning the ingredients of the tobacco product.  These include particulates (tar) of sticky solids, gases such as carbon monoxide, and volatiles.  Most importantly, the smoke contains nicotine – the addictive drug.  This mixture is constantly changing as the smoke ‘ages’ - chemicals in the smoke and background atmosphere react with each other and change under the effect of ultra-violet light.  The chemical composition changes over time.

11 Ana Duman “Ana akım duman” yanan bir sigaranın içici kişi tarafından inhale edilmesi sırasında ağız kısmından çıkan kompleks duman karışımıdır. There are two types of smoke: Mainstream smoke: this is the smoke created when the smoker draws on the cigarette and inhales. Sidestream smoke: this is the smoke created as the cigarette smoulders while not being inhaled.    Both types of smoke end up in the atmosphere around the smoker but they differ in chemical composition – primarily because the mainstream smoke is formed at a higher temperature (as air is drawn through it, ‘fanning the flame’) and may be filtered as it passes through the cigarette and body. 

12 4000 Çeşit Kimyasal Madde Karbonmonoksit Egzos Gazı Arsenik
Zehir imalatında Metanol Roket Gazı yapımında DDT Böcek ilaçlamada Kadmiyum Araba Akülerinde Bütan Gazı Tüp ve Çakmak Gazı Aseton Oje ve Kimyasal sökücü Naftalin Güve ilaçlamada Amonyak Kimyasal Temizlik işlerinde

13 Soru Sigara dumanında 4000’den fazla kimyasal madde vardır. Bunlardan vücutta hiçbir etkisi olmayan –inert- biyolojik inaktif- madde hangisidir? Katran CO Vinil-klorid Benzo(a)pyren NNK PAH 210Po 210Pb ..

14 The International Agency for Research on Cancer (IARC) sigara dumanını Grup 1 (insan için) karsinojen olarak kabul etti (IARC, 1985). Ayrıca IARC ana akım dumanda (AAD) bulunan birçok maddeyi de karsinojen olarak sınıflandırmıştır: 11 IARC Grup 1(Smith et al., 1997), 9 Grup 2A (olası insan kanseri) (Smith et al., 2000) 48 Grup 2B (insan karsinojen olabilir) (possible human). Smith CJ ve ark. 2003’te IARC’nin 61 olarak bildirdiği insan karsinojeni sayısını 81’e yükseltmiştir (3).

15 Ana Duman Kaç Madde Var? “Sıklıkla sigara dumanında 4000 madde var denmektedir.” Ancak bu şekildeki rakamlar kolaylıkla yanlış anlaşılabilmektedir. Kaç madde olduğu dumanın nerede ve ne zaman alındığına, laboratuarın kalitesine ve çalışma yılına vs. bağlıdır. Bu otomobil eksozu, şenlik ateşi-havai fişek vs., hatta çevre havası için de geçerlidir. Halk sağlığı açısından rakamlar çok anlamlı değildir. Esas sorun ne kadar toksik olduğudur. Daha az yoğun miktarda ama daha zararlı maddeler içeren bir duman daha toksiktir. It is often said that “smoke contains over 4,000 chemicals” (see example – US-EPA).  But what does this number actually mean?   It may be that 4,000 have been identified in smoke, but numbers like this are easily misunderstood. How many chemicals are present depends on where one draws a line of relevance – how much has to be present before the chemical is counted? Obviously the line could be drawn at the single molecule, in which case many more than 4,000 detected might be present - most undetectable with lab instruments.  But the same applies to car exhausts, BBQs, garden bonfires and even to ambient ‘fresh’ air.  The number is not really meaningful in public health terms if it includes chemicals where there is only a single molecule present.  The number of chemicals itself is not really important - what matters is the toxicity of the chemicals and how much of the toxic chemicals are present.  Smoke would be more harmful with a smaller number of more harmful chemicals in greater concentrations. 

16 Kaç Madde Var? 1936, Bruckner: 120 madde
1959, Johnstone and Plimmer 1959: 450 1968, Stedman: 950 1982, Dube and Green: 3875 1988, Roberts: 3996 Günümüzde 4000’i geçmiştir. Farmakolojik aktif, toksik,mutajenik veya karsinojenik In 1936 Bruckner listed 120 known components in tobacco smoke. This number grew to about 450 in 1959 (Johnstone and Plimmer 1959), to about 950 in 1968 (Stedman 1968), to 3,875 in 1982 (Dube and Green 1982), and to 3,996 in 1988 (Roberts 1988). Today, the estimated number of known compounds in tobacco smoke exceeds 4,000, including some that are pharmacologically active, toxic, mutagenic, or carcinogenic (US DHEW 1979; US DHHS 1983). Such diverse biological effects of cigarette smoke constituents provide a framework for understanding the multiple adverse consequences of smoking.

17 Kanserojen Maddenin tipi
Bu tip maddelerin sayısı Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 10 Aza-arenes 3 N-nitrosaminler 7 Aromatik aminler Heterosiklik aromatik aminler 8 Aldehidler 2 Çeşitli organik maddeler 15 İnorganik bileşikler TOPLAM 55 Kaynak: SS Hecht. Tobacco smoke carcinogens and lung cancer. J Natl Cancer Inst; 1999; 91 (14):

18 Carcinogen class Compound Amount in mainstream cigarette smoke, ng/cigarette‡ Sidestream/ mainstream ratio§ Representative lung tumorigenicity in species\ Reference No.\ Polycyclic aromatic hydrocarbons Benzo[a]pyrene 20–40 2.5–3.5 Mouse, rat, hamster (41,42) Benzo[b]fluoranthane 4–22 Rat (41–43) Benzo[j]fluoranthane 6–21 Benzo[k]fluoranthane 6–12 Dibenzo[a,i]pyrene 1.7–3.2 Hamster (41,42,44) Indeno[1,2,3-cd]pyrene 4–20 Dibenz[a,h]anthracene 4 Mouse (41,42,45) 5-Methylchrysene 0.6 (42,45)

19 Asz-arenes Dibenz[a,h]acridine 0.1 Rat (41,42,46) 7H-Dibenzo[c,g]carbazole 0.7 Hamster (41,42,47) N-Nitrosamines N-Nitrosodiethylamine ND–2.8 <40 (48,49) 4-(Methylnitrosamino)-1- 80–770 1–4 Mouse, rat, hamster (22,50) (3-pyridyl)-1-butanone (NNK) Miscellaneous organic 1,3-Butadiene 20–70 × 103 Mouse (51) compounds Ethyl carbamate 20–38 (52) Inorganic compounds Nickel 0–510 13–30 (53) Chromium 0.2–500 Cadmium 0–6670 7.2 (54) Polonium-210 0.03–1.0 pCi 1.0–4.0 (55–58) Arsenic 0–1400 None¶ (59) Hydrazine 24–43 (60)

20 Ana Duman For chemical analysis, the smoke is arbitrarily separated into vapor and particulate phases. Those smoke components of which more than 50 percent appear in the vapor phase of fresh MS are considered volatile smoke constituents; all others are particulate phase components (Figure 13). Tables 5 and 6 list the major types of components identified and their estimated concentration in the smoke of one cigarette (US DHHS 1982; Hoffmann and Hecht 1989). The quantitative data presented here were obtained by machine smoking of cigarettes under standardized laboratory conditions using the method of the Federal Trade Commission (Pillsbury et al. 1969); therefore, the data do not fully reflect the human setting. This applies especially to smokers of low-yield cigarettes who tend to compensate for the low nicotine delivery by drawing smoke more intensely and inhaling more deeply (US DHHS 1988).

21 Dumanda Neler Var? - Karsinojenler

22 nicotine-derived nitrosoamineketone
Tütüne-özel nitrosaminler NNN, NNK, NAT ve NAB, tütün bitkisinin doğal komponentleridir. Bu ajanların metabolik aktivasyonu DNA bozulmalarına, gen mutasyonuna ve kansere giden olaylara yol açabilir. Detoksifikasyon ve metabolik aktivasyon smoker’ın kansere duyarlılığını belirleyici etkenlerden birisidir. Metabolic activation of these agents can incite DNA adduct formation, gene mutations, and a sequence of events that can lead to cancer. The balance between detoxification and metabolic activation determines, in part, the susceptibility of smokers to cancer. nicotine-derived nitrosoamineketone

23

24 Carbonyls (Aldehid ve Ketonlar)

25 Phenolics (Catechol,Cresol, Hydroquinone and Resorcinol)

26 Sigaralarda izin verilen maksimum madde oranları (ABD)
Kimyasal Tavan Değer mg/m3 ppm Acetaldehyde Acrolein Crotonaldehyde Formaldehyde Hydrogen Cyanide Threshold Limit Values1 for Chemicals Found in Tobacco Smoke Threshold limit values are set by the U.S. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, (ACGIH) and used in industry to ensure the safety of workers. This organization defines Threshold Limit Values as “the conditions under which it is believed that nearly all workers may be repeatedly exposed day after day without adverse health effects.” These numbers form the basis of most occupational health and safety laws, set by both provinces and the federal government. Threshold limit values are based on animal and human exposure studies. They correspond to either an average exposure over an 8-hour shift, to a 15-minute exposure maximum, or to a ceiling value.

27 AVUSTURALYA

28 KANADA

29

30 Soru-1 Kanada’da sigara paketlerinin üzerinde miktarının yazılması zorunlu olan maddeler nelerdir? Katran Nikotin CO Formaldehid Nitrojen siyanit Benzen

31

32 STYRENE Olası bir insan karsinojenidir.
İnsanda baş ağrısı, oküler ve konjunktival irritasyon, reaksiyon zamanında azalma, halsizlik, baş dönemsi ve bulantı, dikkat azlığı, el becerisinde azalma ve renkli görme keskinliğinde azalma yapar. Spontan düşük riskinde artış olasılığı Anormal sperm sayısında artış Butadien ile birlikte (Sigara dumanında bulunur) 4-phylglycolhexene’e yol açar. Bir sensitizer olduğundan şüphelenilmektedir. Esas endüstriyel kullanım alanları plastik, kaplama, poliester, reçineler ve sentetik kauçuklar

33 Benzene Çok toksiktir. İnsan ve hayvanlarda kromozomal aberasyonlara yol açar. Lösemi yaptığı kanıtlanmıştır. Cilt yoluyla emilir. Endüstriyel olarak eskiden, mürekkep, kauçuk, vernik ve boya sökücü olarak kullanılırdı.

34 TAR - Katran Tar tütün endüstrisinin tüm gaz-olmayan, nikotin-olmayan ve buhar fazında olmayan kimyasallar için kullanılan bir tanımdır.

35 NIKOTİN Serbest-baz nikotin (tütün dumanındaki) inhalasyon, sindirim ve deri yoluyla alındığında tümüyle hemen hemen absorbe edilir. Beyin, böbrek, mide mukozası, adrenal medulla, nasal mukoza ve tükrük bezlerinde konsatre olur. Araştırmalar nikotine maruziyetin epileptik ataklara, kusmaya, SSS depresyonuna, gelişme geriliğine, fetusta gelişimsel toksisiteye ve erken doğuma, düşük doğum ağırlığına ve hayvanlarda beyin gelişiminde düşüklüğe yol açtığı gösterilmiştir. Nikotin süte geçer. Hafif nikotin zehirlenmesi insanda şu semptomlara yol açar: kusma, diare, solunum sayısında artış, kalp hızında artış, kan basıncında artış, baş ağrısı, baş dönmesi ve nörolojik stimülasyon. Nikotin tütünün duman şeklinde inhalasyonu, çiğnenmesi vs sonucu oluşan birçok akut psikolojik ve fizyolojik etkiden sorumlu kabul edilmektedir. Endüstriyel olarak nikotin esas olarak (tütün endüstrisi dışında) insektisid (şu anda genel olarak yasaklanmıştır) ve vahşi hayvanların iğne ile yatıştırılmasında kullanılmaktadır.

36 CARBON MONOXIDE Tütün dumanı insanın inhale ettiği en önemli CO kaynağıdır. CO kana absorbe edilir, eksersiz toleransının azalması, anginanın artması ve baş ağrısına yol açar. Hb’e bağlanır, kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Hb’e %3 kadar az bir CO bağlansa bile psikomotor fonksiyonda azalmaya ve böylece otomobil sürüş yeteneğinde azalmaya yol açar. %10 COHb baş ağrılarına yol açar. Myoglobine bağlanır kalp ve kas fonksiyonlarını azaltır. Olasılıkla bir reproproduktif-üreme zehiridir. Gebe hayvanlarla yapılan çalışmalar orta düzey dozlarda düşük doğum ağırlığı, fetal ölüm veya hasara yol açtığını göstermiştir. Fetal CO düzeyleri maternal düzeylerde %10-15 daha yüksektir. İnhale tütün dumanı fetusta CO düzeylerini arttırır; düşük doğum ağırlığı, olası perinatal ölüm veya mental yeteneklerde geri kalmaya yol açar.

37 BENZO[a]PYRENE Benzo[a]pyrene (B[a]P) şüpheli insan kanserojenidir.
Akciğer kanseri mortalitesi ile B[a]P maruziyeti arasında belirgin bir ilişki vardır. B[a]P bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda hayvanlarda ve balıkta kanser yapmıştır. B[a]P’nin 0.05 mg’ı kadar az dozunun bile hayvanlarda tümör yaptığı gösterilmiştir. Hayvan çalışmaları 0.05 mg B[a]P’nin bile tümöre yol açabildiğini göstermiştir. B[a]P akciğerlerde birikir. B[a]P’nin akciğerlerden eliminasyonu sigara içimi nedeniyle ciddi oranda bloke olur. B[a]P ile tekrarlayan maruziyet aynı miktarın tek seferde maruziyetine göre daha yüksek oranda kanser yapar. B[a]P maruziyeti ayrıca cilt kanserine, dermatite, fotoallerjiye, non-neoplastik solunum sistemi hastalığına ve amfizeme yol açar. B[a]P maruziyeti üreme kapasitesini hem erkekte, hem kadında azaltır. B[a]P deri yoluyla da absorbe edilir.

38 FORMALDEHYDE İnsanda kanser yaptığından şüphelenilen bir maddedir.
Doğal olarak 0.12 to 0.38 parts per BILLION [ppb] miktarında oluşur. Sidestream dumanda 0.23 to 0.27 parts per MILLION [ppm] (1000+ kat) bulunur. 0.1 ppm’den yüksek doza uzun süreli maruziyet akciğer, farinks, bukkal kavite, karaciğer, kemik, deri,prostat, mesane, böbrek ve göz kanseri, lösemi ve Hodgkin hastalığı riskini arttırmaktadır. 0.22 ppm’den yüksek maruziyetler öksürük, balgam, kronik bronşit, astım, nefes darlığı ve soğuk algınlığı gibi belirtilere yol açar. Allerjik reaksiyonlara ve astım benzeri durumlara, hafif baş ağrılarına, baş dönmelerine, azalmış el becerisine, gözlerde kaşınmaya, boğaz kuruması ve ağrısına, uyku bozukluğuna, değişik susuzluk hissine ve insanda malign hastalıklara yol açar. İnsan gözü 0.01 ppm miktara duyarlıdır ve 0.05 to 0.5 ppm miktarında irrite olur. Endüstride esas kullanım alanları fertilizer, boya, dezenfektan, germisid, koruyucu ve mumyalama sıvısıdır.

39 HYDROGEN CYANIDE Ortalama dozları insanda, nazal irritasyon, konfüzyon, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve kusma yapar. Daha yüksek dozşarı asteni, vertigo,kilo kaybı ve GIS problemleri yapar. Endüstride ana kullanım alanı buharla dezenfeksiyon, insektisid, elektroplating (galvanizasyon?), metalurji ve fotoğrafçılıktır.

40 AMONYAK Keskin, irrite edici kokusu 1 ppm’de bile hissedilebilir.
Yüksek konsantrasyonlarda yoğun irritasyona, ciddi göz hasarına ve astıma yol açar.

41 'Light' Sigaralar – Neden?
Kanada’da içenlerin %16.5’i bu sigaraların daha az zararlı olduğuna inanmaktadır. Ultra-light veya ultra-mild içenlerin ise %26’sı daha az zararlı olduğunu düşünmektedir. %6.59 içici daha az bağımlılık yaptığına inanmaktadır. Health Canada

42 ‘Light’ Sigaralar bildik sigaralardan daha mı güvenli?
Hayır!!!! Light sigaralar ilk kez 1970’lerde piyasaya çıktığında bunların içicilere daha az kanserojen tar verdiği sanılmaktaydı. Sonraki araştırmalar gösterdi: Düşük katranlı sigara içenlerin sigaraya bağlı hastalıklara yakalanma ve bunlardan ölme riski aynıdır. İçiciler kansere yol açan katrana ve bağımlılık yapıcı nikotine aynı oranda maruz kalırlar. Lynn Kozlowski et al. Am J Preventive Med, 1998;15 (1): Are there any legislative standards for the use of words like ‘light’ and ‘mild’ on cigarette packages? · No. There are no legislative or regulatory restrictions or requirements for the use of words like ‘light,’ ‘extra-light,’ ‘mild,’ ‘extra-mild,’ or ‘ultra-light’ on cigarettes. How many Canadians smoke ‘light’ cigarettes? · Over half. In Canada, 57% of women and 53% of men smoke low-yield cigarettes Source: Survey of Smoking in Canada, Health Canada. Why do machine tests show lower levels of tar and nicotine for ‘light’ cigarettes? · Because cigarettes were re-designed to cheat smoking machine tests. For more than two decades, cigarette companies have used smoking machines to test the levels of tar, nicotine and carbon monoxide. Meanwhile, they have deliberately altered cigarette design to give artificially low readings. Light cigarettes are made with ventilation holes around the filter which allow extra air to mix with cigarette smoke and give lower tar and nicotine readings on smoking machines. One some cigarettes these holes are visible to the human eye, on others they are almost impossible to see. Source: W.S. Rickert, “Smoking Under Realistic Conditions: Development of Minimum and Maximum Values for Toxic Constituents in Tobacco Smoke.” In 1975, when the machine testing methods had become standards, fewer than 1% of Canada’s cigarettes were made with ventilation holes. By 1983, almost half of Canada’s cigarettes were ventilated. Source: The Canadian Tobacco Market at a Glance, AG-31, document produced during RJR-Macdonald vs. Attorney General of Canada Do smokers get less tar or nicotine from ‘light’ cigarettes? Smokers modify how they smoke cigarettes in order to ‘satisfy’ the level of nicotine to which they have become addicted. They do this by · Blocking the ventilation holes with their lips and fingers: · Puffing more frequently · Inhaling more deeply · Holding the smoke in their lungs longer · Smoking more cigarettes Source: Lynn Kozlowski et al. American Journal of Preventive Medicine, 1998; 15(1) Is there a machine test which gives more realistic readings for tar and nicotine levels in light cigarettes? · Yes. Tobacco companies adjusted their cigarettes to give lower readings on the standard test method. Health Canada has adjusted the test method to provide more realistic readings for ventilated cigarettes. The new Health Canada ‘realistic smoking’ methodology provides more probable results for light cigarettes. The machine test has been altered to reflect the intense smoking behaviour of those who smoke light cigarettes with: · More puffs per minute · Deeper inhalation · Blocking of ventilation holes by fingers and lips.

43 Katkılar – Neden? Tütün ürününün fiziksel karakteristiklerini geliştirmek – muhtemelen bunların bireysel yaşama süresini uzatmak (ulaşım esnasında bozulma, çürüme olasılıklarını azaltmak) için, Ayrıca: Ürünlerin tercih edilme – seçilme – şansını arttırmak (örneğin daha lezzetli olması) için Katkılar ayrıca daha kötü amaçlar için de kullanılır: ör. Nikotinin bağımlılık yapıcı etkisini daha da arttırmak için veya sigara içiminin daha kolay öğrenilebilir olması için. Sigaraların çekiciliğini arttırmak – veya daha kötüsü – sözde daha güvenli olması için – ki böylece daha çok içilmesine ve böylece daha fazla ilave kimyasal yükle daha büyük zararlar vermesine yol açar.

44 Potansiyel davranış etkileri olabilen sigara içindeki katkılar ve diğer maddeler
Sigara içindeki 4000 kimyasal maddenin çoğu biyolojik olarak aktiftir. Minör Tütün Alkaloidleri: Nornikotin ve anabasine Tar CO

45 Katkı maddeleri Yaklaşık 1400 madde kullanılmıştır. 600 katkı maddesinin kullanımına izin verilmiştir (Bates et al., 1999). Ancak bu izni veren ne ABD Devleti ne de Avrupa Komisyonu hangi markada hangi katkıların ne oranda olduğunu bilmemektedir. Amonyak Asetaldehid, şekerin yanması sonucu oluşur. Nikotinin bağımlılık yapıcı etkisini arttırır. Levulinik asid >> nikotin-levulinat: ölçüm makinasında nikotin ve katranı sabit tutarken nikotinin yararkanımını arttrır. Kakao ve teobromin: Kakao kendisi bazı alkoloidler içerrir ve bağımlılık yapıcı potansiyel yaratır. % 1 kadar teo bromin içerir bu da bronkodilatör etki yaparak nikotin daha hızlı emilimini sağlar. Glycyrrhizin: bronkodilatör Pyridin: nikotin gibi etki eden alkoloid.

46 Amonyak "AT [ammonia technology] is the key to competing in smoke quality with PM [Philip Morris] worldwide. All US manufacturers use some form of AT on some cigarette products." (Johnson, 1989)

47 Çeşitli kokular (ortalama bir markada 30-150 koku vardır (Manus,1989)
Kahve ekstresi Şeker Çikolata Kakao yağı >> yanma> bromid > bronkodilatasyon >nikotin absorbsiyonunda artış Kumarin Vanilya Mentol > boğazı hissizleştirebilir Çeşitli bitkisel yağlar Karamel Klorofil

48

49

50

51 WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
“Sigara üreticileri gelişmiş ülkelerde yasaklardan dolayı satamadıkları yüksek katranlı ve yüksek nikotinli sigaraları gelişmemiş ülkelerin pazarına sürmektedir”. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)

52 ‘Reduced risk’ !! cigarettes
Düşük katranlı ve ‘light’ sigaraları kapsar ve minimal tütün yanması ile nikotin veren yeni ürünleri içerir. Sağlıkla ilgili risklerin daha azaldığı gösterilememiştir. Fakat bağımlılık için yeterli nikotin verdikleri kesindir. Bazı yeni ürünler daha az veya düşük seviyelerde toksin verebilir ama daha fazla CO verir. Sigaraya bağlı risklerin daha az olduğu veya bırakmaya yardımcı oldukları gösterilememiştir. Sigarayı bırakmak herhangi ‘düşük’ riskli bir sigaraya göre daha güvenlidir. 1 Benowitz NL, et al. N Engl J Med 1983; 309: 2 Buchhalter IR & Eissenberg T. Nicotine and Tobacco Research 2000; 2: 3 Fagerstrom KO, et al. Tobacco Control 2000; 9: 4 Giovino GA, et al. NCI Smoking and Tobacco Control Monography No 7, 1996. 5 Pauly JL, et al. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 1998; 7: 6 US Department of Health and Human Services. National Cancer Institute Smoking and Tobacco Control Monograph 7 Ed: DR Shopland, 1996.

53 Tar ve “düşük tar" Hükümetler acilen önlem almalıdır:
Yanıltıcı "light", "mild“ vs. kelimeler veya yanıltıcı marka isimleri yasaklanmalıdır. Bunların esas amacı düşük katran ve nikotin ölçümlerine dayandırarak riskin daha azaldığını vurgulamak, böylece reklam ve promosyon aracı olarak kullanmaktır.

54 About Eclipse and Your Health
May present less risk of cancer associated with smoking.. Produces less inflammation in the respiratory system, which suggests a lower risk of chronic bronchitis, and possibly emphysema.. Reduces secondhand smoke by 80%. [READ FIRST] Slightly more subtle than Omni, BUT... Frankly, I consider product copy like this a slap in the face of the FDA, a challenge that says, “Try to come and get me!” with RJR knowing full well that, under present circumstances, the FDA can do no such thing. [PAUSE] You know the famous Chinese curse: “May you live in interesting times.” W/ entire field of “harm reduc.” we do…and we will. THANKS for your attention.

55

56 [AFTER THIS SLIDE…] Perhaps 100’s of thousands or even millions of smokers may choose to smoke nitrosamine-free cigs. rather than quit. Many may increase their daily consumption, freed of the H concerns that currently get them to moderate daily cons. Will Omni be the new chapter in the saga begun with filtered cigs. and cont’d. w/ low t/n cigs? And will Ariva Cigalets – Star’s unregulated tob. lozenge – become the new nico. device of choice to children, a new and perhaps easier point of entrée into a lifetime of nico. addiction? Don’t mean to pick on Vector and its products only. Here are some of the claims that RJR is making, in print, about Eclipse. [NEXT]

57

58 YAN DUMAN[1] (sidestream smoke)
(ETS: Environmental Tobacco Smoke, “second-hand smoke”, “involuntary smoking” and “passive smoking”). Çevresel Sigara Dumanı (ÇSD) direk olarak sigarayı içme dışında ortaya çıkan başka kişinin inhale ettiği dumandır. Şu dumanlardan oluşur: içici tarafından exhale edilen duman (second-hand smoke, ikinci-el duman); sigaranın ucundan yanmakla oluşan duman (sidestream smoke, yan duman); yanan bir sigaranın kağıdı ve filtresinden sızan duman (lateralstream smoke, yanal duman). [2] Çıkan duman çevre havası ile reaksiyona girebilir. [1] Health Effects of Exposure to Environmental Tobacco Smoke. California Environmental Protection Agency [2] ADVANCING KNOWLEDGE ON REGULATING TOBACCO PRODUCTS. WHO, Oslo Monograph, 2000.

59 Soru Çevresel Sigara Dumanı (D-Y)
Olsa olsa ana duman kadar zararlıdır? İnsanların genelinin %10’unun hayatı kapalı ortamda geçer? En çok gebelere, çocuklara, ev kadınlarına zarar veriyor olabilir. Ülkemizde yılda 10,000 kişiyi öldürüyor olabilir. Mücadele için toplumsal bilinç gerekir.

60 Yurdagül Tufan’ın Sigara İçmesinin Bedelini Kimler Ödedi/ödüyor/ödeyecek?
Kendisi Ailesi

61 Sigara içenler bazen içme özgürlükleri olduğundan bahsederler, ancak içmeyenlerin temiz ve zehirsiz bir hava soluma hakları daha önemlidir. Şu gerçekler unutulmamalıdır: Kapalı bir ortamda kalabalık içinde sigara içilmesi hava kirliliğini ortalama 6 kat arttırır. Pasif sigara dumanı diğer zehirli maddelere göre 30 kat daha fazla akciğer kanseri yapar. Pasif sigara dumanı saçları ve elbiseleri pis kokutur. Pasif sigara dumanı öksürük, hırıltılı nefes, soğuk algınlığı, kulak ağrısı, kalp spazmı ve astım krizine yol açabilir. Pasif sigara dumanı yiyeceklerin tadını ve kokusunu bozar. Gözlerin kızarmasına, kaşınmasına ve sulanmasına neden olur.

62 Pasif sigara - ÇSD Her yıl pasif sigaraya maruziyet yüzünden:
• Binlerce insan kalp krizinden, akciğer kanserinden ve diğer kanserlerden ölmektedir. • Onbinlerce bebek ve çocuk zatüre ve bronşit gibi akciğer infeksiyonuna yakalanmaktadır. • Second-hand smoke is the name for smoke that is given off by a burning cigarette, cigar, or pipe. It is also called environmental tobacco smoke (ETS) is a human carcinogen for which there is no safe level of exposure.1 • Second-hand smoke: • causes approximately 3000 deaths from lung cancer.1 • causes increases in attacks for about 20% of asthmatic children.1 • causes 30 times as many lung cancer deaths as all regulated pollutants.1 • can produce six times the pollution as a busy highway in a crowded, smoking-allowed restaurant.1 • causes up to 300,000 lung infections (such as pneumonia and bronchitis) in infants and young children each year.1 • many of the same poisons found in the air around toxic waste dumps into the air.1 • is estimated to cause 37,000 heart disease deaths and 13,000 deaths from cancers other than lung cancer each year.2 • contains at least four known human carcinogens and 10 possible carcinogens 1 Cancer Facts & Figures — 2000, American Cancer Society. 2. American Heart Association, 1997.

63 Sayın Kamil Yavuz’un izniyle

64 ÇSD Ana dumana göre daha fazla nikotin içerir.
Karsinojenler daha yüksek konsantrasyondadır. İnsanların çoğu hayatlarının %90’ını ev ve iş yeri olmak üzere kapalı alanlarda geçirirler. Özellikle ev içi ETS daha büyük boyutlardadır. İş olarak uçuş görevlileri, gazino çalışanları, restoran ve bar çalışanları vs. maruz kalmaktadır. Sigara içilen evde yaşayanlarda kotinin düzeylerinin yükseldiği gösterilmiştir. 1992’de EPA ETS’yi Grup A karsinojen olarak tanımlamıştır. EPA’nın raporuna göre 24 araştırmada kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanseri riski artmaktadır.

65

66

67 ÇSD ETS ana dumandan farklıdır ve 8 saatlik ETS maruziyetinin direk olarak 20 sigara içimine bedel olduğu, gaz fazdaki içeriklerinin 1/3’üne yakın maruziyet ve partikül fazın 1/100 – 1/1000’ine maruziyetle sonuçlanabilir. Scherer G, Conze C, Tricker AR, et al: Uptake of tobacco smoke constituents on exposure to environmental tobacco smoke (ETS). Klin Wochenschr 70: , 1992  

68 ÇSD ÇSD’de irritanlar, sistemik zehirleyiciler, mutajenler, karsinojenler, üremeye ve gelişmeye etki eden zehirler gibi kimyasallar bulunur. Bugüne kadar (1997) ÇSD’de 50 adet karsinojen, 6 tane üreme ve gelişmeye etkili toksin ve 12 hava için zehirli bulaşıcı madde saptanmıştır.

69 ÇSD Bazı maddeler ÇSD’de bazıları ana dumandan daha fazladır.
ÇSD’de bulunan akut etkileri olan irritan ve toksinler şunlardır: amonyak, acrolein, carbon monoxide, formaldehyde, hydrogen cyanide, nicotine, nitrogen oxides, phenol ve sulfur dioxide.

70 ÇSD Ammonia, formaldehyde ve sulfur dioxide solunumsal irritandır ve solunum problemi olan bireylerde alevlenmelere yol açabilir. Acrolein, crotonaldehyde, formaldehyde, ve hydrogen cyanide, gibi birçok komponent mukosiliyer fonksiyonu etkiler ve standart dozlarda duman partiküllerinin temizlenmesini engelleyecek şekilde klirensi bozabilir. (Battista, 1976).

71 ÇSD Dumandan ayrıştırılan nitrözaminlerin çoğu deney hayvanlarında karsinojendir ve bazıları (ör. N-nitrosodimethylamine) yan dumanda ana dumana göre 10 to 200 kat daha yüksektir. (U.S. DHHS, 1986; Lofroth, 1989).

72 Benzene 2-Napthylamine 4-Aminobiphenyl Nickel Polonium 210 (radioactive) Nitrogen oxides N-Nitrosodimethylamine N-Nitrosodiethylamine N-Nitrosopyrrolidine 1,3-Butadiene Analine Formaldehyde Hydrazine N-Nitrodiethanolamine Cadmium Benzo[a]pyrene Benz[a]anthracene Y-Butyrolactone Particulate matter N-Nitrosonornicotine NNK Carbon monoxide Carbon dioxide Carbonyl sulfide Toluene Acrolein Acetone Pyridine 3-Methylpyridine 3-Vinylpyridine Hydrogen cyanide Ammonia Methylamine Dimethylamine Nicotine Anatabine Phenol Catechol Hydorquinone Cholesterol Quinoline Harman Zinc Benzoic acid Lactic acid Glycolic acid Succinic acit PCDDs and PCDFs (Dioxins, Dibenzofurans) Formic acid Acetic acid Methyl chloride

73 Sigara Dumanında Bulunan Kimyasal Maddeler İçin Eşik Değerler
Kimyasal Dakikalık Limit mg/m3 ppm Acetone Ammonia Benzene Methyl ethyl ketone Resorcinol Styrene Threshold limit values are set by the U.S. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, (ACGIH) and used in industry to ensure the safety of workers. This organization defines Threshold Limit Values as “the conditions under which it is believed that nearly all workers may be repeatedly exposed day after day without adverse health effects.” These numbers form the basis of most occupational health and safety laws, set by both provinces and the federal government. Threshold limit values are based on animal and human exposure studies. They correspond to either an average exposure over an 8-hour shift, to a 15-minute exposure maximum, or to a ceiling value.

74 Kimyasal 8 Saat Ortalama Limit mg/m3 ppm
Acetone Acrylonitrile Ammonia Benzene 1,3-Butadiene Cadmium (Respirable) 0.002 Cadmium (Inhalable) 0.01 Carbon Monoxide Catechol 23 5 Chromium (Cr - Cr III) 0.5 Chromium (H2O s. Cr VI) 0.05 Chromium (H2O I. Cr VI) 0.01 Cresol Hydroquinone 2 Lead Methyl ethyl ketone Nickel (Sol. Inhalable) 0.1 Nickel (Insol. Inhalable) 0.2 Nickel (Elemental, Inh.) 1.5 Nicotine 0.5 Nitric Oxide Phenol Pyridine 16 5 Resorcinol Styrene Toluene TLVs and BEIs: Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Cincinnati, OH. Physicians for a Smoke-Free Canada – March 1999

75 Bir lokanta çalışanının inhale ettiği madde miktarı
CHEMICAL amount(ug) CHEMICAL amount CHEMICAL amount (ug) (ng) carbon monoxide 5606 *1,3-butadiene 25 resorcinol 123 tar Hydroquinone 24 *benzo[a]pyrene 18 nicotine 678 methyl ethyl ketone 23 *cadmium 9.7 *acetaldehyde 207 Catechol aminonaphthalene 8.5 Nitric oxide 190 Propionaldehyde 17 *chromium 7.1 Isoprene 151 Cresols 15 *lead 6.0 Acetone 121 Hydrogen cyanide 14 *2-aminonaphtalene 5.2 Toluene 66 Styrene 13 *nickel 4.2 *formaldehyde 54 Butyraldehyde 12 3-aminobiphenyl 2.4 Phenol 44 *acrylonitrile 11 *4-aminobiphenyl 1.4 Acrolein 40 *crotonaldehyde 10 *benzene 36 *quinoline 1.3 pyridine 33 Second-Hand Smoke What a typical restaurant employee would inhale Below is a list of the amount of selected chemicals, emitted in sidestream smoke, that a restaurant employee, weighing approximately 65 kg (140 lbs), would directly inhale (not the total exposure amount) over an 8-hour shift in a 300m2 area. All chemicals marked with an asterix (*) are carcinogens (they cause cancer). All of the chemicals below cause adverse health effects. These calculations assume 10 smokers per 300m2 each smoking 2 cigarettes per hour,1 totaling 160 cigarettes over the 8-hour time period, and take into account standard ventilation rates.2 The emission levels are taken from tests conducted in compliance with British Columbia's tobacco testing and reporting regulations. Physicians for a Smoke-Free Canada April 2001 1 Americans for Nonsmokers’ Rights: Questions and Answers Regarding Eliminating Smoking in Restaurants. February 5, 1992. 2 ASHRAE Standard ( ) office ventilation rate of 10L/second per person (assuming 7 persons per 100 meters squared floor space). According to American’s for Nonsmoker’s Rights: Protecting Nonsmokers from Secondhand Smoke (fact sheet), these ventilation rates would need to be improved 270 times, at enormous cost, in order to reduce the carcinogenic risk from tobacco smoke to federal (US) accepted levels. This would “create a virtual windstorm indoors”. Carcinogenic compounds identified either by U.S. Environmental Protection Agency or International Agency for Research on Cancer.

76

77 Sigara Dumanında Neler Var
Web kaynakları: Çevresel Dumandan:

78 Özet


"Sigara Ana ve Yan Duman İçerikleri Doç.Dr. Celal Karlıkaya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları