Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ Uzm. Dr. Eşe Esen Özakbaş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ Uzm. Dr. Eşe Esen Özakbaş."— Sunum transkripti:

1 1 BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ Uzm. Dr. Eşe Esen Özakbaş

2 2 SÜRVEYANS

3 3 Sağlık Olaylarını Neden İzliyoruz ? Hastalığın uzun dönemde gidişini izlemek Etken ve konakçı faktörlerindeki değişimleri saptamak Sağlık hizmet sunumundaki değişiklikleri saptamak Hastalık oluşum ve dağılımındaki değişiklikleri saptamak

4 4 Sürveyans Toplumsal programlarda planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme sistematik veri toplama, bu verileri analiz etme, yorumlama ve ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşma yapabilmek için sistematik veri toplama, bu verileri analiz etme, yorumlama ve ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşma işlemlerinin tümüdür.

5 5 Sürveyans şeması Sistematik veri toplama Verilerin Analizi Yorumlama Dağıtım-Geri Bildirim

6 6 ETKİLİ BİR SÜRVEYANSIN AŞAMALARI •Olgu/salgını saptama •Kaydetme •Doğrulama (epidemiyolojik/lab) •Bildirim (erken/rutin) •Analiz ve yorumlama (yer/ zaman/ kişi özellikleri) •Sahaya bilgi verme •Kontrol önlemlerinin alınması •Program kararları •Politika ve planlarda değişiklik •Değerlendirme ve izleme

7 7 BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ 2005

8 8 Bildirim: Sağlık otoritesinin resmi iletişim kanalları ile olgular ya da salgınlardan haberdar edilmesi işlemi Bildirimi zorunlu hastalık: Yasal bir gereklilik ile uygun yetkide bir merciye (yerel ya da merkezi sağlık otoritesi) rapor edilmesi zorunlu hastalık İhbar: Bazı bildirimi zorunlu hastalıklarda olgu ya da salgın söz konusu olduğunda tanı koyan sağlık kurumundan yerel sağlık otoritesine durumun en kısa zamanda iletilmesidir.

9 9  CAMPYLOBACTER JEJUNI  CHLAMYDIA TRACHOMATIS  CRYPTOSPORIDIUM SP  ENTAMOEBA HISTOLYTICA  ENTEROHEMORAJİK E.COLI  GIARDIA INTESTINALIS  SALMONELLA SP.  SHIGELLA SP.  LISTERIA MONOCYTOGENES  CAMPYLOBACTER JEJUNI  CHLAMYDIA TRACHOMATIS  CRYPTOSPORIDIUM SP  ENTAMOEBA HISTOLYTICA  ENTEROHEMORAJİK E.COLI  GIARDIA INTESTINALIS  SALMONELLA SP.  SHIGELLA SP.  LISTERIA MONOCYTOGENES  AIDS  AKUT KANLI İSHAL  BOĞMACA  BRUSELLOZ  DİFTERİ  GONORE  HIV ENFEKSİYONU  KABAKULAK  KIZAMIK  KIZAMIKÇIK  KOLERA  KUDUZ/ KUDUZ RİSKLİ TEMAS  MENİNGOKOKSİK HAST.  NEONATAL TETANOZ  POLİOMİYELİT  SİFİLİZ  SITMA  ŞARBON  ŞARK ÇIBANI  TETANOZ  TİFO  TÜBERKÜLOZ  AKUT VİRAL HEPATİTLER  AIDS  AKUT KANLI İSHAL  BOĞMACA  BRUSELLOZ  DİFTERİ  GONORE  HIV ENFEKSİYONU  KABAKULAK  KIZAMIK  KIZAMIKÇIK  KOLERA  KUDUZ/ KUDUZ RİSKLİ TEMAS  MENİNGOKOKSİK HAST.  NEONATAL TETANOZ  POLİOMİYELİT  SİFİLİZ  SITMA  ŞARBON  ŞARK ÇIBANI  TETANOZ  TİFO  TÜBERKÜLOZ  AKUT VİRAL HEPATİTLER • Ç İ Ç EK • SARI HUMMA • EPİDEMİK TİF Ü S • VEBA • Ç İ Ç EK • SARI HUMMA • EPİDEMİK TİF Ü S • VEBA  AKUT HEMORAJİK ATEŞ  CREUTZFELDT-JAKOB H.  EKİNOKOKKOZ  H. INFLUENZA Tip b (Hib) ENF.  İNFLUENZA  KALA-AZAR  KONJENİTAL RUBELLA  LEJYONER HASTALIĞI  LEPRA  LEPTOSPİROZ  ŞİSTOZOMİYAZ  TRAHOM  TOKSOPLAZMOZ  TULAREMİ  AKUT HEMORAJİK ATEŞ  CREUTZFELDT-JAKOB H.  EKİNOKOKKOZ  H. INFLUENZA Tip b (Hib) ENF.  İNFLUENZA  KALA-AZAR  KONJENİTAL RUBELLA  LEJYONER HASTALIĞI  LEPRA  LEPTOSPİROZ  ŞİSTOZOMİYAZ  TRAHOM  TOKSOPLAZMOZ  TULAREMİ GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D YENİ BİLDİRİM SİSTEMİNDE YER ALAN HASTALIKLAR

10 10 Hastalıklar nasıl belirlendi? Hastalığın ülke için halk sağlığı sorunu olması Hastalığa tanı konabilme kapasitesi Hastalığın özel bir programının olması AB ülkeleri bildirim sistemlerinde ve topluluk bilgi ağı kapsamında olması

11 11 Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların gruplandırılması “ GRUP A “ HASTALIKLAR (23 hastalık) “ GRUP B “ HASTALIKLAR (4 hastalık) “ GRUP C “ HASTALIKLAR (15 hastalık) “ GRUP D “ HASTALIKLAR (9 hastalık)

12 12 A Grubu Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden bildirimi yapılacak olan hastalıklar

13 13 B Grubu Ülke genelindeki resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarından ve özel hekimlerden tespit edildiği anda rutin bildirim sürecini beklemeden en acil şekilde ihbarının yapılması zorunlu olan hastalıklar.

14 14 C Grubu Ülke genelindeki bütün sağlık kuruluşlarından değil, sadece seçilmiş olan merkezlerden bildirimi yapılacak olan hastalıklar

15 15 D Grubu Ülke genelindeki seçilmiş olan laboratuvarlardan (tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait laboratuvarlar) bildirimi yapılacak olan hastalıklar

16 16 Sürveyans gerekçeleri Hastalığa ilişkin kısa ve genel bilgiler DSÖ Avrupa bölgesinde ve ülkemizde sürveyansının neden gerekli olduğu

17 17 Vaka tanımı Klinik bulgular ile tanımlanma Doğrulama için gerekli laboratuvar kriterleri Bildirime esas olan vaka sınıflamasının nasıl yapılacağı

18 18 Sürveyans tipi Acil olarak ihbar edilmesinin gerekli olup olmadığı, eğer gerekli ise ihbarın nereye yapılacağı Kayıt ve bildirimin nasıl ve hangi formlarla nereye yapılacağı

19 19 Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve İhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler (1) •Her kurumda bildirimlerden sorumlu bir kişi veya ünite bulunacaktır. •Kurum ve kuruluşlar konu ile ilgili kişilerin adlarını il sağlık müdürlüklerine bildirecekler, kişilerin değişmesi durumunda ise il sağlık müdürlüklerine bilgi verilecektir. •Hastalıkların bildirimine esas olacak standart tanı kriterleri kullanılacaktır.

20 20 Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve İhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler (2) Hastalık bildirimlerinin yapılacağı kurumlar belirlenmiştir ve seçilmiş bazı hastalıklar için sentinal sürveyans sistemi kullanılacaktır. Her bir hastalık için ihbar ve bildirimin nasıl yapılacağı belirlenmiştir.

21 21 Yeni Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve İhbar – Bildirim Sistemindeki Yenilikler (3) Bildirim sistemi yönergesine uymayanlar hakkında “Kamu sağlığını tehlikeye düşürücü davranışlardan dolayı” Cumhuriyet Savcılıklarına İl Sağlık Müdürlükleri tarafından suç duyurusu yapılır (yönerge madde 13 - 14).

22 22 Özet olarak yeni Bildirim Sistemi •Bildirime esas bulaşıcı hastalıklar listesinin güncellenmesi, •Standart vaka tanımlarının getirilmesi, •Hastalıkların bildiriminde bazı özelliklere göre gruplandırılmalara gidilmesi, •Bazı enfeksiyon etkenlerinin de bildirim listesine dahil edilmesi, •Laboratuvarların doğrudan ve dolaylı olarak sistem içinde rol alması şeklinde yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile yenilenmiştir.

23 23 GRUP A HASTALIKLAR (23 hastalık) •AIDSD 86 A •AKUT KANLI İSHAL •BOĞMACA •BRUSELLOZ •DİFTERİ •GONORE •HIV ENF.D 86 B •KABAKULAK •KIZAMIK •KIZAMIKÇIK •KOLERA •KUDUZ VE KUDUZ RİSKLİ TEMAS (Kuduz Şüpheli Isırık Bildirim Formu)

24 24 GRUP A HASTALIKLAR (23 hastalık) •MENİGOKOKKAL HAST •NEONATAL TETANOZ •POLİOMYELİT •SITMA •SİFİLİZ •ŞARBON •ŞARK ÇIBANI •TETANOZ •TİFO •TÜBERKÜLOZ 014 TBC •VİRAL HEPATİTLER

25 25 GRUP A HASTALIKLAR Bildirimi, ülke genelinde hizmet veren bütün sağlık kurumlarından yapılır. (AİDS sağlık ocakları hariç ülke genelinde hizmeti veren bütün sağlık kurumlarından yapılacaktır.)

26 26 GRUP A HASTALIKLAR •Çoğu için ilk başvuru noktası birinci basamak •Birinci basamaktan sevk edilen ya da doğrudan ikinci basamağa başvuran hastaya tanı konulup tedavisine başlanırken; aynı zamanda hastaya ait bilgileri form 014 ile en kısa zamanda İl Sağlık Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. AMAÇ Hasta ile aynı çevrede yaşayanlar arasında benzer olgular var mı? Hastalığın kaynağı ?

27 27 Grup A Hastalıkların Bildirim Sistemi Özel Hekim Özel Sağlık Kurumları İl Sağlık Müdürlüğü SSK hastaneleri SB Devlet hastaneleri Üniversite Hastaneleri Belediye hastaneleri Form 014 Sağlık ocakları Form 014 Form 017 A Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrolü Daire Başkanlığı Sıtma Savaş Daire Başkanlığı Verem Savaş Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Form 017 A Günlük Aylık

28 28 Form 014

29 29

30 30 AIDS (A Grubu) İHBAR Sağlık Ocağı dışındaki kurumlar BİLDİRİM İl Sağlık Müdürlüğü İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK Form D86 /A (posta ile ve gizli ibaresi kullanarak) Telefon ile ihbar SAĞLIK BAKANLIĞI TSHGM Form D86 /A (posta ile ve gizli ibaresi kullanarak)

31 31 HIV ENFEKSİYONU (A Grubu) İHBAR Doğrulama laboratuvarları BİLDİRİM İl Sağlık Müdürlüğü İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK Form D86 /B (posta ile ve gizli ibaresi kullanarak) Telefon ile ihbar SAĞLIK BAKANLIĞI TSHGM Form D86 /B (posta ile ve gizli ibaresi kullanarak) Test yapan merkezler “HIV test sonuçları çizelgesi”ni doldurarak, 3 ayda bir il sağlık müdürlüğüne gönderirler. Bunların 3 aylık icmali de Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Bakanlığa gönderilir

32 32 FORM 014 ‘e ilişkin sorunlar • Bilgiler okunabilecek nitelikte yazılmıyor. • Formu gönderen kurumun adres bölümü tam doldurulmuyor • Hastanın adresi tam doldurulmuyor. • Tanı bölümü doldurulmuyor.

33 33 Form No 014 BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR FİŞİ (U.Hıfzıssıhha Kanunu Mad. 57-64)...................................... İlçe Grup Başkanlığına / İl Sağlık Müdürlüğüne GÖNDERENİN Adı Soyadı: Mesleği: Kurum Adresi: İş Adresi

34 34 (Form 014 Arka Yüz) HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİHASTALIK DURUMU CinsiyetiE €K € Hastalığın Adı T.C. Kimlik No Soyadı Adı Teşhisi Olası € Kesin € Baba Adı Başladığı Tarih Doğum Tarihi Mesleği Hastanın yattığı klinik adı/adresi ADRESİ: İli İlçesi Muhtarlığı Ölmüşse tarihi: Sokağı DÜŞÜNCELER: Ev No. Ev/Cep Tel:

35 35 TÜBERKÜLOZ BİLDİRİM FORMU – FORM 014

36 36 1. KIZAMIK GRUP A SÜRVEYANS GEREKÇELERİ Kızamık, aşı ile önlenebilir hastalıklar arasında en fazla ölüme neden olan, yüksek derecede enfeksiyöz bir hastalıktır. Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde her yıl yaklaşık 1 milyon çocuğun kızamık nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir. A vitamini eksikliği olan çocuklar, kızamık hastalığı için daha fazla risk altındadır. Bu çocuklar kızamık enfeksiyonu geçirdiğinde, hastalık ağır seyreder, A vitamini düzeyi daha da düşer, ölüm de daha sık görülür. Sürveyans, hastalığın ülkedeki durumunu ve aşılamanın etkinliğinin değerlendirilmesinde gerekli olduğu kadar salgınların zamanında saptanmasını sağlaması açısından önemlidir. Kızamık, Türkiye’de Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında rutin olarak izlenen bir hastalık olup, Ulusal Sağlık 21 politikası kapsamında, 2010 yılına kadar eliminasyonu hedeflenmiştir. Bu hastalık için Sağlık Bakanlığı tarafından özel program yürütülmektedir Klinik Tanımlama:  38°C’den yüksek ateş ve  Yaygın makülopapüler döküntü ve,  Öksürük, burun akıntısı veya konjuktivit Tanı için laboratuvar kriterleri :  Kızamık virüs izolasyonu veya  Kızamık spesifik IgM antikorunun saptanması veya  Kızamık spesifik IgG antikor titresinde  4 kat artış Vaka Sınıflaması Olası vaka : Klinik tanımlamaya uyan vaka Kesin vaka: (a) Tanı için laboratuvar kriterlerinden biri ile doğrulanmış olası vaka veya (b) Başka bir kesin vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan olası vaka VAKA TANIMI

37 37 SÜRVEYANS TİPİ Bildirim: Ülke genelinde hizmet veren bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından yapılacaktır. Vaka bildirimleri aşağıda belirtilen formlarla, İl Sağlık Müdürlüğü’ne olası ve kesin vaka şeklinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına olası ve kesin vaka şeklinde yapılacaktır İhbar : Her vaka ve salgın durumunun, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ivedi (24 saat içinde - telefon v.b.) olarak ihbarı yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşu bölgede salgın inceleme çalışmalarını hemen başlatacaktır. Kayıt ve Bildirimde Kullanılacak Formlar: A. Sağlık Ocakları: Poliklinikte tespit edilen ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen Form 014 kayıtlarında bulunan olası ve kesin vakalar Form 016’ya kaydedilecek ve ay sonunda Form 017/A ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapılacaktır. GBP Sürveyans Formu, Form 017/A ile uyumlu doldurulup, AYLIK olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilecektir. B. Diğer sağlık kurum ve kuruluşları: Vaka bildirimi, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından,(yataklı tedavi kurumları, serbest çalışan hekimler, poliklinikler, dispanserler vb.) GÜNLÜK olarak Form 014 ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılacaktır. C. İl Sağlık Müdürlükleri: Diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen Form 014’leri ilgili sağlık ocağına gönderecektir. Ay sonunda sağlık ocaklarından gelen Form 017/A’ların icmalini yapacak ve AYLIK olarak Form 017/A ile Sağlık Bakanlığı TSHGM’ne gönderecektir. Ay sonunda sağlık ocaklarından gelen GBP Sürveyans Form’larının icmalini yapacak ve AYLIK olarak Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (TSHGM) gönderecektir.

38 38 Form 017 A

39 39 GRUP B HASTALIKLAR •Başta DSÖ’nün 1969 tarihli Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (International Health Regulations) olmak üzere çeşitli kararlar uyarınca, kuşku duyulduğu anda ihbarı zorunlu olan hastalıklardır.

40 40 SARI HUMMA VEBA TİFÜS Ç İÇEK GRUP B HASTALIKLAR

41 41 Grup B Hastalıkların Bildirim Sistemi Sağlık ocakları İl Sağlık Müdürlüğü Hemen telefonla Ay sonunda Form 017 B Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü SSK hastaneleri SB Devlet hastaneleri Üniversite Hastaneleri Belediye hastaneleri DDY hastaneleri Özel Hekim Özel Sağlık Kurumları Hemen telefonla Ay sonunda Form 017 B Hemen telefonla Ay sonunda Form 017 B Hemen telefonla Ay sonunda Form 017 B

42 42 2. VEBA GRUP B SÜRVEYANS GEREKÇELERİ Veba halen birçok ülkede endemik bir enfeksiyondur ve sıklıkla epidemi potansiyeli taşır. Hastalık etkeni bakteri Yersinia pestis insanlara, pirelerin ısırması ile veya hasta bireylerin solunum yolu damlacıklarına maruz kalma ile yada enfekte hayvan dokularına temas ile bulaşır. DSÖ’nün “1969 Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri”‘ne göre veba uluslararası bildirimi zorunlu enfeksiyonlar arasındadır. Bu düzenlemeler yürürlükte kaldığı sürece tüm ülkeler olası vakalar dahil tüm olguları 24 saat içinde DSÖ’ye bildirmek durumundadır. VAKA TANIMI Klinik Tanımlama: Bir kişide; akut başlangıçlı ateş ve genel enfeksiyon bulguları ile birlikte; Bubonik formda: lenf nodlarının aşırı ağrılı şişliği (bubonlar) veya Pnömonik formda: öksürük, kanlı balgam çıkarma, zorlu solunum ve göğüs ağrısı ile karakterize hastalık. (NOT: Her iki form da toksemi ile birlikte septisemik forma ilerleyebilir. Bubon bulgusu olmaksızın sepsis nadir görülür) Tanı için laboratuvar kriterleri : Destekleyici Klinik örneklerde DFA ile bakterinin gösterilmesi veya Tek serum örneğinde, Yersinia pestis F1 antijenlerine spesifik antikor titresinde pasif hemaglütinasyon testi (PHA) ile gösterilen  1/10 titrede pozitifliğin HI testi ile teyid edilmesi Doğrulayıcı Bubonlar, kan, BOS veya balgamdan Yersinia pestis’in izolasyonu veya Çift serum örneğinde, Yersinia pestis F1 antijenlerine spesifik antikor titresinde pasif hemaglütinasyon testi (PHA) ile gösterilen  4 kat değişikliğin HI testi ile teyid edilmesi (NOT: Laboratuvar tanısı yetkilendirilmiş merkezlerde konur.) Vaka Sınıflandırılması : Olası vaka: Klinik tanımlama ile uyumlu ve destekleyici laboratuvar kriterlerinden biri ile pozitif olan vaka veya Kesin tanı: (a) Klinik tanımlama ile uyumlu ve doğrulayıcı laboratuvar kriterlerinden en az biri pozitif olan vaka veya (b) Klinik tanımlama ile uyumlu ve bir kesin vaka ile epidemiyolojik olarak ilişkili vaka

43 43 SÜRVEYANS TİPİ Bildirim : Ülke genelinde hizmet veren bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından yapılacaktır. Vaka bildirimleri aşağıda belirtilen formlarla, İl Sağlık Müdürlüğü’ne olası ve kesin vaka şeklinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı’na olası ve kesin vaka şeklinde yapılacaktır. İhbar: Bir olası vaka görülmesi halinde İVEDİ (telefon, faks ve birebir gidilerek) olarak, Sağlık Bakanlığı, TSHGM, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı aranarak ihbarı yapılacaktır. İl Olası vaka görülmesi halinde İVEDİ olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne ihbarı yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşu bölgede hemen filyasyon çalışmalarına başlayacaktır. Kayıt ve Bildirimde Kullanılacak Formlar: A. Sağlık Ocakları : Poliklinik ve ivedi olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bildirilen vakalar Form 016 ya kaydedilecek ve ay sonunda Form 017/B ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirimi yapılacaktır. B. Diğer sağlık kuruluşları : Vaka bildirimleri, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından,(yataklı tedavi kurumları, serbest çalışan hekimler, poliklinikler, dispanserler vb.) Sağlık Bakanlığı’na ve İl Sağlık Müdürlüklerine ivedi olarak (telefon, faks ve birebir gidilerek) yapıldığı için Form 014 kullanılmayacaktır. C. İl Sağlık Müdürlükleri: Ay sonunda sağlık ocaklarından gelen Form 017/B’lerin icmalini yapacak ve AYLIK olarak Sağlık Bakanlığı TSHGM’ne gönderecektir.

44 44  AKUT HEMORAJİK ATEŞ  CREUTZFELDT JAKOB HASTALIĞI (NVCJD)  EKİNOKOKKOZ (Kist Hidatik)  HAEMOPHILUS INFLUENZA TİP B MENENJİTİ  INFLUENZA (Grip)  KALA-AZAR (Visceral Leishmaniasis)  KONJENİTAL RUBELLA SENDROMU  LEJYONER HASTALIĞI  LEPRA  LEPTOSPIROZ  SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit)  ŞİSTOZOMİYAZ  TOKSOPLAZMOZ  TRAHOM  TULAREMİ GRUP C HASTALIKLAR GRUP C HASTALIKLAR (15 Hastalık) (15 Hastalık)

45 45 GRUP C HASTALIKLAR •Çoğu bildirim sistemine yeni dahil olan hastalıklar •Hiçbiri için birinci basamaktan bildirim istenmiyor •Hepsi için geçerli olan “sentinal sürveyans” anlayışı içinde izlenecek olmaları

46 46 Grup C Hastalıkların Bildirim Sistemi İlgili sağlık kuruluşları İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Form 014 Form 017 C Günlük Aylık

47 47 Grup C hastalıkları AKUT HEMORAJİK ATEŞ LEPTOSPİROZ TULAREMİ SSPE Sadece enfeksiyon hastalıkları kliniği bulunan hastanelerin bildirebileceği hastalıklardır.

48 48 Grup C hastalıkları SSPE; Ayrıca Nöroloji ve Çocuk Hastalıkları kliniği bulunan hastaneler tarafından da bildirilecektir.

49 49 Grup C hastalıkları TRAHOM; Sadece Göz kliniği bulunan hastaneler tarafından bildirilecektir.

50 50 Grup C hastalıkları LEPRA; Sadece Lepra hastaneleri ve dispanserleri tarafından bildirilecektir.

51 51 Grup C hastalıkları •CREUTZFELDT JAKOB HASTALIĞI (NVCJD) •İNFLUENZA •KALA-AZAR •ŞİSTOZOMİYAZ Sadece eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından bildirilebilecek olan hastalıklardır.

52 52 Grup C hastalıkları EKİNOKOKKOZ H. İNFLUENZA TİP B KONJENİTAL RUBELLA LEJYONER HAST. TOKSOPLAZMOZ Tüm yataklı tedavi kurumları tarafından bildirilebilecek olan hastalıklardır.

53 53 TULAREMİ GRUP C SÜRVEYANS GEREKÇESİ Tularemi çok değişik klinik görünümlerle ortaya çıkabilen zoonotik bir bakteriyel hastalıktır. Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Japonya’yı içine alan bir kuşakta hemen her mevsimde ortaya çıkabilir. Pek çok vahşi hayvan; özellikle tavşanlar, tarla fareleri, misk fareleri ve su fareleri, bazı evcil hayvanlar ve keneler rezervuardır. Enfeksiyon; taşıyıcı artropodların ısırması ile veya kontamine su ile yada enfekte hayvan kan ve dokuları ile temas sonucu ya da yeterince pişirilmemiş enfekte hayvan etlerinin tüketilmesi sonucu ya da kontamine toprak, saman veya tüylerin inhalasyonu ile insanlara bulaşır. Ülkemizde Lüleburgaz epidemisi sulardan bulaşmıştır. Anadolu’dan tek tük olgu bildirilmişse de etyolojik araştırma yapılmamıştır ( Bursa, Bilecik ). Son olarak Antalya’da 1954 de bir epidemi görülmüştür. Laboratuvar enfeksiyonu olabilir ve sıklıkla primer pnömoni formunda veya tifoidal tularemi şeklinde ortaya çıkar.

54 54 VAKA TANIMI Klinik tanımlama : Aşağıdakilerden herhangi biri ile seyredebilen bir çok farklı formla karakterize hastalık;  ülseroglandüler (bölgesel lenfadenopati ile birlikte kutanöz ülser)  glandüler (ülsersiz bölgesel lenfadenopati)  oküloglandüler (periaurikuler lenfadenopati ile birlikte konjuktivit)  orofaringeal (stomatit veya farenjit veya tonsillit ve servikal lenfadenopati)  intestinal (karın ağrısı, kusma ve diyare)  pnömonik (primer pleuropulmoner hastalık)  tifoidal (erken lokalize semptom ve bulgular olmaksızın ateşli hastalık) Klinik tanı; bir kene yada (geyik-sineği) ülkemizdeki etken sorulmalı..... ısırığı bulgusuyla, F.tularensis için konak olan bir memelinin dokularına veya potansiyel olarak kontamine suya maruz kalma öyküsü ile desteklenir. Tanı için laboratuvar kriterleri :  Destekleyici : 1) tularemi aşılanma öyküsü olmayan bir olguda F.tularensis’e karşı artmış serum antikor titreleri (4 kat veya daha fazla değişiklik saptanmamışken) veya 2) floresan antikor testi (FAT) ile bir klinik örnekte F.tularensis saptanması  Doğrulayıcı :1) F.tularensis’e karşı serum antikor titrelerinin 4 kat veya daha fazla artması veya 2) bir klinik örnekten F.tularensis izolasyonu Vaka Sınıflandırması : Kuşkulu Vaka: Enfekte hayvanlarla epidemiyolojik bağlantısı olan ve klinik tarif ile uyumlu vaka Olası Vaka : Ön tanı için pozitif laboratuvar bulguları ile birlikte kuşkulu vaka Kesin Vaka : Doğrulayıcı laboratuvar sonucu ile bir kuşkulu vaka.

55 55 SURVEYANS TİPİ Bildirim: Vaka bildirimleri, ülke genelinde hizmet veren bütün Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği bulunan hastanelerinden yapılır. Vaka bildirimleri, tanımlanan kurum ve kuruluşlardan İl Sağlık Müdürlüğü’ne olası ve kesin vaka şeklinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı’na kesin vaka şeklinde yapılacaktır. İhbar : Tularemi vakası tespit edildiği zaman 24 saat içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne ihbarı yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili sağlık kuruluşu bölgede filyasyon çalışmalarına hemen başlayacaktır. Kayıt ve Bildirimde Kullanılacak Formlar: A. Sağlık Ocakları :Bildirim yapılmayacaktır. B. Diğer Sağlık Kurumları : Vaka bildirimleri, GÜNLÜK olarak Form 014 ile tanımlanan sağlık kuruluşlarından (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği bulunan hastanelerinden) İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılacaktır. C. İl Sağlık Müdürlükleri: İl Sağlık Müdürlükleri, tanımlanan sağlık kuruluşlarından gelen bildirimleri (Form 014), ilgili sağlık ocaklarına gönderecektir. İl Sağlık Müdürlüğü Form 014’lerin icmalini yaparak AYLIK olarak Form 017/C ile Sağlık Bakanlığı TSHGM’ne gönderecektir..

56 56 Form 017 C

57 57 Campylobacter Jejuni/Coli Chlamydia Trachomatis Cryptosporidium Entamoeba Histolytica Enterohemorrhagic E. Coli Giardia İntestinalis Listeria Monocytogenes Salmonella Sp. Shigella Sp. GRUP D HASTALIKLAR

58 58 GRUP D HASTALIKLAR “enfeksiyon etkenleri”nin bildirimi •Amaç, halen halk sağlığı sorunu olarak önemini koruyan bazı bulaşıcı hastalıkların etiyolojik ajanları hakkında veri elde edilmesi ve gerektiğinde bunların ileri epidemiyolojik araştırmalarının yapılabilmesidir

59 59 Grup D Hastalıklar Grup D hastalıkları bildirecek olan lab. •Devlet Hastaneleri Lab •Üniversite Hastaneleri Lab •Askeri Hastane Lab •Halk Sağlığı Lab •Bölge Hıfzısıhha Lab

60 60 Grup D Hastalıkların Bildirim Sistemi İlgili sağlık kuruluşları (Kamu Laboratuvarları) İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi Form 017 D Kurum Bildirim Sorumlusu Form 017 D + Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi Günlük Aylık Haftalık

61 61

62 62

63 63 Form 017 D

64 64 Hastanelerin 3 ayda bir yataklı tedavi şubesine gönderdiği yatan hastaların kodlandığı 150 başlıklı hastalık listesi ICD 10’a göre bildirimi zorunlu hastalık kodları Bildirimlerdeki eksiklikler 2005’in ilk 6 ayında 150 başlıklı listeye göre 98 Ekinokok Bazı hastalıkların %10’u bildirilmiş Bulaşıcı hastalıklar şubesine 8 Ekinokok bildirilmiş

65 65 Bildirim formları (form 014, form 014TB, grup D enf. etkenleri bildirim fişi) Bildiren kişinin bağlı bulunduğu kurum yazılmıyor Tanı, yeni bildirim sistemi kriterlerine uymayabiliyor (lab tanı eksikliği, kesin olası..) Zamanında bildirim yapılmayabiliyor Bildirimlerdeki eksiklikler

66 66 Kamu laboratuarlarından haftalık ve aylık olarak form 17D’lerin düzenli olarak gelmiyor Bildirimlerdeki eksiklikler Hiç etken görülmese de bu formlarla “0” vaka olarak bildirilmeli


"1 BULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİM SİSTEMİ İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ Uzm. Dr. Eşe Esen Özakbaş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları