Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hasan GÖKÇE E. İş Başmüfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hasan GÖKÇE E. İş Başmüfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Hasan GÖKÇE E. İş Başmüfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
ACİL DURUM PLANLARI Hasan GÖKÇE E. İş Başmüfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

2 AFET NEDİR ? Yaşamın normal akışını bozan ve etkilenen topluluğun üstesinden gelemeyeceği oranda zarar veren olaylardır.

3 TEHLİKE NEDİR ? Can ve mal kaybına sebep olabilecek ve kapsamı kesin olarak sınırlandırılmamış olay ya da durum. İnsan yaşamını kötü yönde etkileyebilecek tehditler, bir afete sebep olacak boyutta doğal ve insan eliyle yapılan aktivitelerdir.

4 ZAYIFLIK NEDİR ? Dış olaylara bağlı olarak zarar görme eğilim ve olasılığını ifade eden bir süreçtir.

5 TEHLİKE + ZAYIFLIK = AFET

6 ACİL DURUM NEDİR ? Meydana geldiği sınırlı alanda can ve mal kayıplarına yol açan ve lokal kaynaklarla Baş edilebilecek olaylardır. (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik) Acil Durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları ifade eder.

7 Acil Durum Ne zaman yaşanılacağı bilinmeyen ve ortaya çıktığında zarar veren Planlanmamış olaylardır. FELAKET NEDİR ? Meydana geldiği bölgenin kaynaklarıyla baş edilemeyecek derecede yıkıma yol açan, ulusal ya da uluslararası düzeyde kaynak kullanımı gerektiren olaylardır.

8 RİSK NEDİR ? Tehlikeden Kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali. R= OxŞ (Risk= Olasılık x Şiddet) KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ ? Yasal Yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini.

9 RAMAK KALA OLAY ÖNLEME RİSK DEĞERLENDİRMESİ
İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı, ÖNLEME İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

10 Dünyada 31 çeşit olay afet diye tanımlanmıştır 1. Kuraklık
AFET TÜRLERİ Dünyada 31 çeşit olay afet diye tanımlanmıştır 1. Kuraklık 2. Tropikal siklon 3. Sel ve taşkınlar 4. Deprem 5. Volkan 6. Orta Enlem Fırtınaları 7. Tsunami 8. Orman ve çalı yangınları 9. Buzdağları 10. Toz Fırtınaları

11 b) İnsan Kaynaklı Olaylar
ACİL DURUM ŞİRKET DIŞI DURUMLAR a) Doğal Olaylar b) İnsan Kaynaklı Olaylar 2. ŞİRKET İÇİ ACİL DURUMLAR

12 Salgınlar Kuraklık Kıtlık AFETLERİN SINIFLANDIRILMASI HIZLI GELİŞEN
1. DOĞAL AFETLER HIZLI GELİŞEN YAVAŞ GELİŞEN  Çığ  Deprem  Yoğun yağışlar(Sel- kar yağışı-dolu yağışı)  Toprak Kayması  Tsunami  Volkan patlaması  Aşırı Sıcaklık-Aşırı Soğuk  Gök taşı düşmesi  Haşeratlar  Uçak kazası-Tren kazası Salgınlar Kuraklık Kıtlık

13  Taşımacılık kazaları  Endüstriyel kazalar  Yangınlar
AFETLERİN SINIFLANDIRILMASI 2. İNSAN KAYNAKLI AFETLER  Taşımacılık kazaları  Endüstriyel kazalar  Yangınlar  Nükleer kazalar  Seferberlik hali-Savaşlar Göçler Hava kirliliği Hava araçlarının düşmesi Sabotaj-soygun

14 ŞİRKET İÇİ ACİL OLAYLAR
Hava Kirliliği Salgın Hastalık Toplu Gıda Zehirlenmesi İş kazaları- işyeri kazaları Şirket içi trafik azaları Göçük-Yıkıntı Yangın (Lokal-genel) Su- Enerji kesilmesi Çeşitli üretim arızaları Ünitelerden birinin devre dışı kalması Kimyasal madde kazaları(sızıntı, dökülme, parlama, patlama) Anarşik olaylar, sabotaj, soygun Grev Radyasyon kazaları

15 ACİL DURUM YÖNETİMİ A- Acil Durum Öncesi:  İyi bir planlama  Önleyici-Düzeltici faaliyetler  Prosedürler-Talimatlar  Eğitimler-Tatbikatlar  İşaretlemeler –Etiketlemeler yapılmalıdır. B- Acil Durum Sırasında:  Prosedür ve Talimatlara uygun davranmak C- Acil Durum Sonrasında:  Gözden Geçirme  Önleyici- Düzeltici çalışmalar yapılmalıdır.

16 PLANLAMA SÜRECİNİN AŞAMALARI
Yönetimin kararlılığı Çekirdek ekip kurulması Mevcut durum incelemesi Risk analizlerinin yapılması Olası acil durumların belirlenmesi Planın hazırlanması Çekirdek ekibe eğitim verilmesi Planın uygulanması Tatbikatlar yapılması Gözden geçirme

17 ACİL DURUM PLANLAMASINDA OLASI EKİPLER
ACİL DURUM YÖNETİM EKİBİ Haberleşme Ekibi Tahliye Ekibi Basın ve Halkla İlişkiler Ekibi Arama-Kurtarma Ekibi Koruma ve Güvenlik Ekibi Yangın Söndürme Ekibi Sosyal Yardım Ekibi Operasyon Ekipleri İlk Yadım Ekibi Teknik Destek Ekipleri Çevre Ekibi Hasar Tespit Ekibi Lojistik Destek Ekibi Hasar Tasfiye Ekibi Ulaştırma Ekibi Yedek Ekipler

18 BÜYÜK AFETLER 1902 Martinic Volkan Pat Ölü 1911 Çin Sel Ölü 1920 Çin Deprem Ölü 1923 Japonya Deprem Ölü 1963 Bangladeş Siklon Ölü

19 BÜYÜK AFETLER Hindistan Kuraklık Ölü Peru Deprem Ölü 1970 Bangladeş Siklon Ölü Afrika Kuraklık Ölü Türkiye Deprem Ölü Siklon: rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına

20 2001 YILI AFET İSTATİSTİKLERİ

21 2001 YILI AFET İSTATİSTİKLERİ

22 2001 YILI AFET İSTATİSTİKLERİ

23 2001 YILI AFET İSTATİSTİKLERİ

24 TÜRKİYE SİGORTA ÖDEMELERİ
2001 yılında meydana gelen önemli yangınlar için yaklaşık 42 Trilyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Hayat Kimya Yangını Hakan Plastik Boru Yangını Petkim Aliağa Yangını Atlas Halı Yangını

25 TÜRKİYE VE DEPREM  Sanayiinin %98’i, barajların %93’ü, nüfusun %95’i deprem bölgeleri içindedir.  17 Ağustos’ta işyeri ve tesis hasar görmüştür.  Son 58 yıldaki depremlerde, kişi hayatını kaybetmiş, kişi yaralanmıştır.

26 TÜRKİYE VE DEPREM  Yaklaşık olarak bina yıkılmış veya hasar görmüştür.  Her yıl ortalama vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve bina yıkılmaktadır

27 3. İlk Yardım ve Tahliye gerektirecek olaylar.
ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar (Yangın, Patlama, Kimyasal yayılım, Doğal afetler)aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir. 1. Risk Değerlendirmesi Sonuçları. 2. Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. 3. İlk Yardım ve Tahliye gerektirecek olaylar. 4. Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. 5. Sabotaj ihtimali.

28 Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri
1. İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. 2. Tahliye sonrası, işyeri dahilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dahil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. 3. İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumu olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil, durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

29 Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri
4. İşyerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. 5. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. 6. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

30 GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ
İşveren işyerinde tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde 40 çalışana, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilir. İşyerlerinde bunları aşan sayıda çalışan bulunması halinde; her 30, 40 ve 50 çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir. 2. İşveren İlk Yardım Yönetmeliği uyarınca, çok tehlikeli işyerlerinde her 10 personel için bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, her 15 personel için bir ve az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışana karşı bir kişi olmak üzere «Temel İlk Yardım Eğitimi» sertifikası almış ilk yardımcı bulundurulması zorunludur.

31 DÖKÜMANTASYON (1) Acil durum planı asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dökümante edilir. a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. f) İşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1. Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2. İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3. Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı

32 4. Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri. 5. İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları. (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yelerde asılı olarak bulundurulur.

33 ACİL DURUM TATBİKATI Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

34 ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ
İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç 2, 4 ve 6 yılda bir yenilenir.

35 ACİL DURUMLARI BİRKAÇ ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAYABİLİRİZ
YANGIN DEPREM İŞ KAZASI PATLAMA SEL ZARARLI KİMYASAL SIZINTI SABOTAJ vb.

36 ACİL DURUM PLANLARI Etkin bir afet ve acil durum yönetimi, öncelikli olarak uzun ve zorlu bir planlama döneminden sonra hayata geçirilebilir. Aksi halde yapılacak her türlü müdahale anlık ve sadece spesifik acil duruma ilişkin olacaktır. Acil Durumları yönlendiren parametreler, çoklu olarak karşımıza çıkmaktadır.

37 ACİL DURUM PLANLARI Genel anlamda bakıldığında aslında 2 ana hat görülmektedir: 1.) Organizasyonel Hat 2.) Kişisel, ferdi hat

38 ACİL DURUM PLANLARI Organizasyonel Hat olarak anılan birinci maddeyi kabaca acarsak: Devlet politikaları ve devletin konuya ilişkin yaptığı yatırım, itfaiye sivil savunma ve kriz merkezleri gibi konuyla ilgili devlet kurumlarının portföyü, devlet tarafından desteklenen, konuya ilişkin eğitim politikaları, sivil toplum örgüt faaliyetleri ve özel şirketlerin hazırlıkları önemli yer arz etmektedir.

39 ACİL DURUM PLANLARI Kişisel ve ferdi hat olarak anılan ikinci maddeyi kabaca açarsak: Halkın veya çalışanların söz konusu olaylara ilişkin duyarlılığı, şahsen yaptığı hazırlık ve çalışmalar ve son olarak da konuya ilişkin bilgisini söz konusu durumlarda kullanabilme becerisini gösterebiliriz.

40 ACİL DURUM PLANLARI Acil Durum veya Eylem Planları;
Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır.

41 ACİL EYLEM PLANININ AMACI
Planın amacı; acil bir durumda, can güvenliğini korumak, mal ve bilgi kayıplarını önlemektir.

42 ACİL DURUM EKİPLERİ Mevzuatta acil durum ekipleri, “Yangın, deprem ve benzeri afetlerde, binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekip” olarak tanımlanmıştır. Buna göre; Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur.

43 Ekiplerin Oluşturulması
Söndürme Ekibi, Kurtarma Ekibi, Koruma Ekibi, İlkyardım Ekibi,

44 ACİL DURUM EKİPLERİ Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

45 SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ:
Yangın haberi ulaştığında, yangın yerine gelerek yangının ne tür yangın olduğunu belirleyerek iş yerindeki yangın söndürme malzemelerini kullanarak yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışmak Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine bildirerek kurtarılmasını sağlamak. Yangın çeşidine göre uygun söndürücüleri kullanmak.

46 SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ:
İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek operasyon sorumlusuna bildirilir.

47 KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ
En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına başlarlar. Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatını kullanarak ulaşmaya çalışırlar.

48 KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ
Kurtardıkları canlıların ilk yardımı için ilk yardım müdahale bölgesine taşınması sağlarlar. Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli (1. Derece) malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yaparlar. İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olurlar. “Ekipte olanlar kendi can güvenliklerini kesinlikle tehlikeye atmamalıdırlar.”

49 KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ
 Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergah üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayarak yol gösterirler.  Yangın söndürüldükten sonra da çevre güvenlik önlemlerini sürdürerek yangın yerinin temizlenmesini sağlarlar ve diğer ekiplerle birlikte yangının çıktığı yer, çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları, yangın sonrası maddi hasar ve diğer kayıplarla ilgili bir rapor hazırlar.

50 İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ:
Kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan insanlara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre en seri şekilde en yakın sağlık merkezine gönderilmelerini sağlar. Yangın yerine gelecek olan ambulansa, ilkyardım ekibi yardımcı olur.

51 KORUMA EKİBİNİN GÖREVLERİ :
Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip başı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa zamanda telefonla haber verecektir. İtfaiyeye yangın yerini tam adresini çıkış saatini ve yangının türünü bildirecektir. Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirecek ve ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engeleyecektir. Bu şahıslar kötü niyetli olabilirler, ya da bilgisizlikleri ve tecrübesizlikleri nedeniyle yangından zarar görebilirler.

52 KRİTİK BÖLGELER Acil bir durumda, olayın can ve mal kaybı yaşanmadan atlatılabilmesi için bazı kritik noktaların önceden belirlenmesinde fayda vardır.

53 KRİTİK BÖLGELER KRİZ MERKEZİ İLKYARDIM MERKEZİ TOPLANMA ALANLARI MALZEME NOKTALARI ve ANAHTARLAR TAHLİYE PLANLARI

54 Kriz Merkezi Krize yakalanmamak örgütler açısından önemlidir. Ancak yakalandıktan sonra kaçış mümkün değildir. Krizin yönetilmesi ve en az zararla atlatılması gerekmektedir. Krize hazırlıklı olunması ve bir kriz anında nasıl davranılması gerektiği bilinmelidir. Durumun tekrarlamaması için önlemler alınmalı ve erken uyarı sistemleri geliştirilmelidir. Krizi yönetmek için “kriz yönetim merkezleri” oluşturulmalıdır.

55 İLKYARDIM MERKEZİ Acil bir durumda olayın akışından dolayı veya sonradan yaralanan insanlara ilk müdahalenin yapılması için oluşturulan ve konuşlandırılan bölgedir.

56 TOPLANMA ALANLARI Olası bir acil durumda insanların hangi noktada toplanacaklarının belirlenmesi, insanların dağılmaması ve kişilerin sayımı vb. faaliyetlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için toplanma bölgeleri belirlenmelidir.

57 MALZEME NOKTALARI ve ANAHTARLAR
Acil çıkış kapılarının anahtarları, önemli evrak veya malzemelerin saklı tutulduğu bölümler vb. alanlara giriş ve çıkış için kullanılan anahtarlar gerektiğinde çabuk ve kolay ulaşılabilir bir noktada olmalıdır.

58 TAHLİYE PLANLARI İnsanların çabuk ve kolay bir şekilde tahliyesinin sağlanması amacıyla hangi noktalara doğru hareket edip, hangi noktalardan çıkacaklarını belirten tahliye planları işletmenin vaziyet planlarında gösterilir.

59 ÖRNEK

60 KRİTİK GÖREVLİLER KRİZ YÖNETİM EKİBİ ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ
GÜVENLİK EKİBİ ULAŞTIRMA EKİBİ GECE EKİBİ

61 Kriz Yönetim Ekibi Kriz durumlarında etkili bir yönetim, işletmenin kayıp ve kazançlarının büyüklüğüyle yakından ilgilidir. Yani işletmenin karşı karşıya kaldığı fırsat ve tehlikeler, yönetiminde belirleyici rol oynar. Krizde krizle başa çıkmak amacıyla özel bir ekip oluşturulur. Kriz yönetimine duyarlı her işletme böyle bir ekibe ihtiyaç doğmadan, kriz yönetim ekibini belirlemiş olmalıdır.

62 Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi
Acil durumlarda doğalgaz, elektrik ve jenaratör kaynaklarını keserler.

63 Güvenlik Ekibi Tüm güvenlik hizmeti acil durum sırasında görevli güvenlik personeli tarafından sağlanacaktır. Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, acil durmda tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler. Dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlar.

64 Ulaştırma Ekibi Yaralıların hastanelere ulaştırılması, acil durum anında görevli şoförler tarafından sağlanmalıdır.

65 Gece Ekibi Gece oluşması muhtemel herhangi bir acil durumda, gerekli müdahalenin tam zamanında yapılabilmesi ve herkesin güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulup, organizasyonu sağlanan ekiptir.

66 OPERASYONUN KAPSAMI VE YÖNETİMİ
En üst kademeden, en alt kademeye kadar, örgüt içindeki bütün birimlerin ve bireylerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu tarz bir yaklaşım acil durumlarda işletme içinde herkesin nasıl davranması gerektiğini ortaya koyar.

67 KAYNAKLAR VE LOJİSTİK ARAMA KURTARMA MALZEMELERİ İLKYARDIM MALZEMELERİ

68 Arama-Kurtarma Malzemeleri
İş eldiveni Balta/tokmak Kürek (yassı başlı ve sivri uçlu) Süpürge Çekiç ve çivi Tornavida Kriko Plastik kaplama rulosu İp bobini Tel bobin Çadır (aile) Katranlı muşamba, bez (PVC veya çadır bezi, en ,az 2 mt. Olacak) Uyku tulumu, battaniye Tülbent bezi (sudaki pislikleri süzmek için) Bir miktar para Kurutulmuş yiyecek Su Giysi Yürüyüş ayakkabısı ve çorap, bölgenin yol haritası Yangın söndürme aleti Düdük Pusula Su geçirmeyen bir kapta, el feneri ve piller veya kimyasal ışık çubuğu, kibrit, küçük radyo (taşınabilir pilli)

69 İlkyardım Malzemeleri
Yara bandı Kauçuktan yapılmış ameliyat eldiveni Ameliyat maskesi Tekli sargı Kelebek sargı Gazlı bez İlaç sürmeye veya yara temizlemeye yarayan pamuk parçaları Yapışkan bant Sterilize sargı bezi Kırıklar için malzeme Eşyaları dezenfekte etmek için %10 çamaşır suyu içeren şişe (püskürtmeli) Termometre İlkyardım el kitabı

70 Barınma ve Gıda Kurutulmuş besinler, Konserve et/balık, Konserve sebzeler, Meyve suları, Hazır çorbalar, Şeker, Tatlı-tuzlu bisküviler, Kuru üzüm-incir, Kuruyemişler saklamak için uygundur. Pişirilmesine gerek olmayan hazır besinler tercih edilmelidir. Depolanan besinler her an kullanılma hazır, taze olmalıdır. Depolanan besinler sağlam bir kutuda evdeki gaz, gibi zehirli olabilecek maddelerden uzak, farelerin veya böceklerin erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.

71 Plan Geliştirme Yetki-Sorumluluklar ve Revizyon
Tatbikatlardan sonra gerekli ise planların revizyonu ve geliştirmesi, sürekli iyileştirme bilinci içerisinde çalışılması ve elde edilen veriler ışığında hareket tarzı belirlenmesi gerekir.

72 ACİL DURUM TELEFONLARI
“112” Ambulans “154” Trafik “110” İtfaiye “155” Polis “156” Jandarma «187» Doğalgaz

73 YANGIN TANIMI YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE
Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe yangın denir.

74 YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE
KATI, SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ YANICI MADDELERİN ISI ALARAK KONTROL DIŞI YANMASIDIR.

75 YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE

76 ISI YANMA OLAYININ BİLEŞENLERİ YANGIN OKSİJEN YANICI MADDE YANGIN

77 YANGIN OLMAZ BACAKLARDAN BİRİ NOKSAN İSE ISI OKSİJEN YANICI MADDE

78 YANGIN TATBİKATLARI Yılda bir defa yangın tatbikatı yapılmalıdır.
Yapı, bina, tesis ve işletmelerde oluşturulan ekiplerin personeli; amir, sahip veya yöneticilerinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır.

79 YANGIN EĞİTİMİ «Binaların Yangından Korunmaları Hakkında Yönetmelik» gereğince eğitimlerin yılda bir defa yapılması gerekmektedir.

80 YANGIN TATBİKATLARI

81 YANGIN

82 YANGIN TALİMATI 1.Yangından Korunmak İçin Alınacak Önlemler Yangın cihaz ve malzemelerini, her ne sebeple olursa olsun yangından başka amaçla kullanmak yasaktır. Yangın hidrant ve dolapları ile yangın suyu şebekesindeki her türlü arıza ilgili birime/birimlere (Sosyal Hizmetler ve Güvenlik Şefliğine) ivedilikle bildirilecektir. Bunların onarılmasına ilgili birimlerce öncelik verilecektir. Ünite ve kısım yetkilileri; yangınla mücadele araç gereçlerin yerleşim planındaki yerlerinde ve noksansız olarak bulunmalarını sağlamaktan sorumludur. Bölüm yetkilileri, yangın söndürme cihazlarının bakım kartlarının muhafazasından, noksanlarının ilgili birimlere bildirilmesinden ve cihazların dış temizliğinden sorumludurlar.

83 Mevcut yangın hidrant, dolap ve cihazlarının kullanılmasına engel olacak şekilde önlerinin kapatılması kesinlikle yasaktır. Bu durumdan bölüm yetkilileri sorumludur. Bölümlerde, proses haricinde yanıcı ve parlayıcı maddelerle temizlik yapmak kesinlikle yasaktır. (Benzin, tiner vs.) Parlayıcı ve patlayıcı madde bulunan yerlerde, kaynak, kesme veya taşlama işlerine başlamadan önce, İş Güvenliği veya Sosyal Hizmetler ve Güvenlik Şefliğine, işi veren şeflikçe haber verilmeden kaynak, kesme ve taşlama yapılması yasaktır.

84 2. Mesai Bitiminde ; Küllüklerde ve yerde yanan sigara bulundurulmayacaktır.  Gereği olmayan elektrikli cihazlar ve lambalar kapatılacaktır.  LPG tüplerinin kullanıldığı yerlerde iş bitiminde tüplerin vanaları kapatılacaktır.  Yangın durumunda en yakın yangın ihbar butonuna basılacaktır.

85 3. Gündüz/Gece Vardiyasında İsen;
 Telefonla derhal amirlerine ve işverene bilgi ver.  Adını ve soyadını söyle  İtfaiyeyi ara, yangın çıkan yerin adresini çok açık şekilde bildir.  Eğer biliyorsan yanan maddenin türünü bildir. YANGIN TALİMATI Yangın ikaz levhalarına uymaktan tüm personel sorumludur. Her bölüm; kendi birimindeki yangına ilk müdahaleden sorumludur. Yangına neden olan kaynağı saptamaya çalış (gaz, akaryakıt, katı madde, kimyasal madde, A,B,C,D sınıfı) ve buna göre söndürme çalışması yapılacaktır.

86 Açık Havadaki Yangınlarda;
 Yangın olan ünitedeki elektrik akımı kendi bölümündeki müdahale talimatları doğrultusunda kesilecektir. Açık Havadaki Yangınlarda; Hakim rüzgar yönüne göre yangının genişleme yönünü belirle. Rüzgarı arkaya alarak müdahale et. Yangınlarda öldürücü zehirli gazlar çıkacağını unutma. Yetkisiz ve donanımsız personeli yangın alanından uzaklaştır. Gerekli görülen bütün ünitelerde çalışmaları durdur ve elemanları oradan tahliye et. Yangın eğitimi almış olan personel kendine en yakın yangın söndürücüyü çalıştırarak söndürme işlemini başlatacaktır. Yangınla Mücadele Ekibi olay yerine gelince yangın söndürme işlemi bu ekibe devredilecektir.

87 Yangınla Mücadele Ekibi yangını kontrol edemiyor ve yangın büyüyor ise;
Dış kaynaklardan yardım istenmesi için Acil Durum İletişim Talimatına göre hareket et. LPG Yangınlarında;  Olanaklı ise yangını besleyen gaz akışını durdur.  Tankın yakınında bulunan araç ve personeli tahliye et.  CO2 tip söndürme cihazı ile müdahele et.  Yanan tank ve yakınındaki donanımlara sürekli soğutma yap.  Tanka yakın yangın dolaplarındaki hortumları ve nozul bağlantıları hazırla ve hidrantlara bağla.  Aleve girme donanımı olmayan personel hiçbir zaman alevli bölgeye veya alev kaynağına giremez.

88 Akaryakıt Tanklarında Yangın;
 Tank yakınındaki araç ve personeli tahliye et.  Köpük tipi yangın söndürücüler kullan.  Kesinlikle söndürmede su kullanma.  Suyu yalnızca çevrede yanabilecek donanımlara soğutma yapmak için kullan. Elektrik Kontağı Kaynaklı Yangınları;  Yangın olan ünitedeki elektrik akımını kes.  CO2 tipi söndürücüler ile müdahale et.  Akım kesildikten sonra, gerekiyorsa su ile soğutma yap.

89 DEPREM Deprem; fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir.

90 DEPREM Deprem tamamen doğal bir olaydır.
Depremi afet yapan, bu doğal olayın, negatif etkilerini ortadan kaldıracak veya minimize edecek önlemlerin alınmasıdır.

91 DEPREM Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

92 DEPREM

93 DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız. Mevcut binaların dayanıklılıklarını arttırmalıyız.

94 DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin kayarak düşmesini önlemek için plastik tutucu malzeme kullanmalıyız. Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlemeliyiz. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlemeliyiz.

95 DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde sabitlemeliyiz. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde depolamalıyız. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymalıyız.

96 DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirmeliyiz. Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamalıyız.

97 DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Bir deprem planı hazırlayıp, bu plana göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatını yapmalıyız. Yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazını mutlaka bulundurmalı ve periyodik bakımlarını da yaptırmalıyız.

98 DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER
Asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asmalıyız. Gerekli İlk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde her an hazır bir şekilde bulundurmalıyız.

99 Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler
Çekiç Kolonya Radyo Sargı Bezi Düdük Fener Yara bandı Pamuk Makas

100 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Bina İçerisinde Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasında alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz

101 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

102 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazları kapatmalıyız. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız.

103 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalıyız. Soba ve ısıtıcıları söndürmeliyiz. Diğer güvenlik önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.

104 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşmalıyız. Kesinlikle asansör kullanmamalıyız. Asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeliyiz.

105 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Bina Dışında Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.

106 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız.

107 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Araç Kullanırken Bulunduğumuz yer güvenli ise durmalı ve araç içinde kalmalıyız. Araç karayolunda seyir halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalıyız. Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklemeliyiz. Ancak sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gitmeliyiz.

108 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmalıyız. Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse; aracı durdurmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.

109 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sarsıntı kesilince önceden hazırladığımız afet çantası ile acil ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri (giysi, battaniye, su ve gıda gibi) yanımıza alarak derhal bulunduğumuz yeri önceden belirlediğimiz yollardan terk etmeli ve toplanma yerine gitmeliyiz.

110 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Yıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara kurtarma, İlk yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yardımcı olmalıyız. İkinci sarsıntı ihtimaline karşı tedbirli olmalıyız. Telefon hatlarını meşgul etmemeliyiz. Yollarda hasta ve yaralı nakli yapılacağı için trafiği engellememeliyiz.

111 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Deprem hakkında söylenti ve dedikodulara inanmamalıyız. Kurtarma ve sosyal yardımlar sırasında panik ve kargaşaya yol açmadan ilgili ve görevlilere yardımcı olmalıyız. Bina zarar görmüş ise içeri girmek için en az bir saat beklemeliyiz. İlgililerin duyurusu doğrultusunda hareket etmeliyiz. Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgaların oluşması olasılığına karşı deniz kenarından uzaklaşmalıyız.

112 DEPREM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Toplu iskan bölgelerindeki kurallara ve yöneticilerin talimatına mutlaka uymalı, kargaşa, dedikodu ve huzursuzluğa izin vermemeliyiz. Özellikle iskan bölgelerinde halkın sağlığı için temizlik kurallarına uymalı ve uymayanları uyarmalıyız. Başkalarının da ihtiyacı olabileceğini düşünerek ihtiyacımızdan fazla yardım malzemesi talebinde bulunmamalıyız.

113 YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ!
Paniklemeden durumunuzu kontrol ediniz. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.

114 YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ!
Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutunuz. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışınız. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanınız.

115 Sarsıntı Durduktan Sonra
Kendi bölümündeki Acil Müdahale Talimatları uyarınca yapman gereken işleri süratle tamamla. Elektrik, gaz, su şalter ve vanalarını vb. hemen kapat. Yukarıdan dökülecek cisimlerden, elektrik direkleri ve tellerinden uzak dur. Patlamalara ve yangınlara yol açmamak için; kesinlikle, kibrit, çakmak, mum yakma. Sıkışmış durumdaysan sesli yardım iste, hareket ederek durumunu daha da kötüleştirme. Gerekmedikçe, telefonları meşgul etme, bölümlerdeki Tahliye Ekibi aktif hale gelerek;  Kendi personelini acil çıkış yollarını ve işaretlerini kullanarak tahliye edecektir.

116 Acil çıkış işaretlerini takip ederek kendi toparlanma bölgesine git.
Öncelikle Acil Durum Yönetim Ekibinden gelecek talimatları bekle.

117 DEPREM

118 TAHLİYE TALİMATI  İşletmeyi Tahliye emri verme yetkisi fabrika müdürüne aittir.  Her bölüm amiri kendi bölümünü en kısa sürede tahliye etmekten sorumludur.  Işıklı sinyal veya siren sesini duyduğunda;  Yaptığı işle ilgili gerekli önlemleri ivedi olarak al (makinelerin durdurulması, doğalgazın kesilmesi, elektriklerin kapatılması gibi)  Kazazede gözlemi yap  Hasar gözlemi yap  Acil çıkış işaretlerini takip ederek bölüm için belirlenen toplanma bölgesine git.

119 Toplanma bölgesinde ekip liderlerinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket et.
Kendi bölümündeki yaralı ve hasar bilgilerini ekip liderine aktar. Tahliye uygulamalarında Acil Durum İletişim Talimatı doğrultusunda hareket edilecektir. Tahliye sırasında ortaya çıkan aksaklıklar rapor defterine yazılacaktır.

120 İŞ KAZASI Kaza Anında Kaza bölgesinde çalışma durdurulacaktır.
Bir kaza anında alarm varsa alarm çalıştırılır, alarmın olmadığı durumda sesli uyarılarla çevredekiler harekete geçirilir. Yaralı uygun biçimde tutularak sedyeye yatırılır ve kayışlarından sıkıca bağlanır.

121 İŞ KAZASI Gerekli olan ilkyardım müdahalesi eğer imkanlar müsaitse yapılır. Acil yardım kuruluşuna daha önceden haber verilerek ambulansın acilen gelmesi sağlanır.

122 Görgü tanıkları tarafından, işyeri hekimine, diğer sağlık personeline veya ilk yadım ekibine haber verilir. Yaralıya kesinlikle müdahale edilmeyecek, yardım etmeye çalışılmayacaktır. Yaralıya müdahaleyi yetkili sağlık personeli yapacaktır. Ölü personele kesinlikle el sürülmeyecektir. Olay yerindeki tertip bozulmayacak, güvenlik çemberine alınacaktır. Cumhuriyet savcısı ve resmi makamlar soruşturmasını tamamlayıp, olay alanını serbest bırakınca çalışmalar tekrar başlayabilir.

123 İŞ KAZASI İş güvenliği birimi ve bölüm yetkilileri durumdan haberdar edilir. İş kazası formları tutularak kayıtlar saklanır. İş kazasının bir daha meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınır. İş kazası en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik kurumuna bildirilir.

124 İŞ KAZASI

125 SIZINTI Bir kaptan sızarak veya dökülerek boşalan ve insan sağlığına zarar verebilecek olan zararlı maddeleri, İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanması, Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması, Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekir.

126 SIZINTI Yapılmakta olan iş durdurulur.
Acil durum ekiplerine haber verilerek beklenir. Sızıntının kaynağı ve sızan maddenin etkileri öğrenilir. Sızan maddenin durumuna göre hareket edilerek tehlikeli durum ortadan kaldırılır. Yangına veya başka bir kimyasal reaksiyona girme durumuna göre önlem alınmalıdır.

127 SIZINTI Yetkililer çalışanları telaşlandırmayacak, aksine sakinleştirmek için çaba sarf etmelidir. Sızıntı bölgesine yetki ve emir verilmedikçe hiç kimse girmemelidir. Kaza yerinde bulunanlar yetkililerden alacakları talimatlara göre hareket ederler.

128

129 SEL

130 Sel Baskınından Önce Yapılması Gerekenler
Bulunduğunuz binanın su seviyesi altında kalıp kalmadığını ve o bölgenin sel ile ilgili geçmişini öğrenin. Eğer sık sık sel baskınlarının gerçekleştiği bir bölgede yaşıyorsanız kontrplak, plastik levhalar, el arabası, çivi, çekiç, testere, kürek, kum torbaları gibi acil durumlarda kullanabileceğiniz malzemeler bulundurun.

131 Sel Baskınından Önce Yapılması Gerekenler
Kaçış planı yapın ve bunu deneyin. Yerel sığınakları ve su seviyesinden yüksek yerleri tespit edin. Sel felaketi sırasında sığınaklara gidilebilecek en güvenli yolu bulun. Eğer sel felaketinin sıkça yaşandığı yerlerde yaşıyorsanız sığınaklara ulaşabileceğiniz alternatif yollar bulun.

132 Sel Baskınından Önce Yapılması Gerekenler
İnsanların sel veya su baskınından sonra ne yapacaklarını bildiklerinden emin olun İnsanların elektriği, suyu, doğalgazı nasıl ve ne zaman kapatacaklarını öğretin

133 Sel Felaketinde İhtiyaç Duyulabilecek Malzemeler
El feneri ve ekstra piller Taşınabilir ve pille çalışan radyo ve ekstra piller İlk yardım malzemeleri ve kullanım kılavuzu Acil durumlar için yiyecek ve içecekler Elektrikle çalışmayan konserve açacağı Gerekli ilaçlar Nakit para ve kredi kartı Sağlam su geçirmez ayakkabılar

134 Sel Baskını Sırasında Yapılması Gerekenler
Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin. Evinizdeki küvet, lavabo ve bidonları şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile doldurunuz. Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler. Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek bölümlere taşıyın. Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflardan kapatın.

135 Sel Baskınından Önce Yapılması Gerekenler
Evde iseniz Televizyonunuzu veya pille çalışan radyonuzu açarak en son durum hakkında bilgi alınız. Acil durum materyallerini yanınıza alınız. Evlerin terk edilmesi haberi verildiğinde, daha önceden yapmış olduğunuz kaçış planını uygulayınız.

136 Sel Baskını Sırasında Yapılması Gerekenler
Dışarıda iseniz Su seviyesinden yüksek bir yere çıkıp yardım gelene kadar bekleyiniz. Sel suları içinde yürümekten kaçınınız. Hızlı hareket ettiği zaman derin olmayan sel suları bile tehlikeli olabilmektedir.

137 Sel Baskını Sırasında Yapılması Gerekenler
Arabada iseniz Sel basmış bir alana geldiğinizde başka bir rotadan yolunuza devam edin. Eğer araba stop ederse hemen arabayı terk edin ve yüksek bir zemine çıkın. Bir çok ölüm stop eden arabayı hareket ettirmeye çalışırken gerçekleşmiştir

138 Sel Baskını Sırasında Yapılması Gerekenler
Kaçış Sırasında Pille çalışan radyonuzun kaçışla ilgili bilgilerini dinleyiniz. Tavsiye edilen kaçış rotalarını takip edin kestirme yollar tamamen kapanmış olabilir. Yollar kapanmadan olabildiğince erken tehlike altında ki yerlerden kaçılmalıdır. Unutulmamalıdır ki erkenden tehlikesiz bölgelerden kaçmak , vasıtalarla zarar gören yerlerden kaçmaktan daha kolaydır. Evinizden ayrılmadan önce yakın illerdeki tanıdıklarınızı arayarak durumdan haberdar edin ve gittiğiniz yeri kendilerine bildirin.

139 Sel Baskını Sonrasında Yapılması Gerekenler
Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönün uyarısını almadan kesinlikle binalara geri dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olanlara -yaşlılar ,bebekler ve özürlüler- yardımcı olmayı unutmayın. Binalarınızın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin. Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın.

140 Sel Baskını Sonrasında Yapılması Gerekenler
Eğer sel suları binanızın etrafında hala mevcut ise binaya girmeyin. Duvarların, katlardaki zeminlerin ve pencerelerin herhangi bir zararının olmadığını kontrol edin. Binaya sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanlar girebilir. Bu konuda da inceleme yapmak faydalı olabilir. Tavanı sıva ve benzeri şeylerin dökülmesi riskine karşı kontrol edin.

141 Sel Baskını Sonrasında Yapılması Gerekenler
Sel felaketinin nedeni ile yangın çıkabilir. Bu nedenle binanın gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığına emin olun. Sel sırasında binada kalmış yiyecekler varsa bunları kesinlikle kullanmayın. (Konservelerde dahil) Suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş yavaş boşaltın. -her gün suyun üçte birlik kısmı gibi- Lağım çukuru ve çukurlar, mikroplu tanklar ve atık su sistemlerinin sel sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettirin.

142 SEL SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE MALZEME HASARI VAR MI?
E: EVET H: HAYIR SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE ÇALIŞMA ALNINDA İLK YARDIM YETERLİ Mİ? E H YARALI VAR MI? İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNİ ARA KAZA HAKKINDA BİLGİ VER AMBULANSTA İLK MÜDAHALE TEDAVİ REVİR-HASTANE SEL BÖLGESİNDE İNCELEME KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI HASAR ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ MALZEME HASARI VAR MI? İLK YARDIM İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNE BİLGİ VER

143 SABOTAJ Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, Her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin Geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir.

144 SABOTAJ Kötü niyetli kişiler tarafından tesislere ve çalışanlara zarar vermek amacı ile kritik noktalara bomba atarak veya başka bir şekilde patlamaya sebep olarak ya da yemeklere zehirleyici madde konularak sabotaj yapılabilir. İç ve dış sabotajlara karşı tüm personel dikkatli olmalı, şüpheli davranan kişileri yetkililere haber vermelidir.

145 SABOTAJ ŞEKİLLERİ Aktif Sabotajlar : Pasif Sabotajlar: Yangın
Patlayıcı Madde, Mekanik, Bakteriyolojik ve Kimyasal, Pasif Sabotajlar: Fikri, Psikolojik,

146 Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır.
Tüm işyerinin dışı korunmalıdır. Tüm işyerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır. Tüm işyerinde gece ve gündüz bekçi bulundurulmalıdır. Alarm sistemleri kurulmalıdır.

147 SABOTAJ Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır. Giriş-Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında bulundurulmalıdır.

148 SABOTAJ Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.
Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

149 SABOTAJ Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik sorulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır. Yapılacak eğitimlerle personel bilinçlendirilmelidir.

150  Saldırı halinde ilk olarak telefonla polise haber verilir.
 Oluşan tehlike büyükse ve işyerinin tamamını tehdit ediyorsa alarm düğmesine basılarak tüm personel ve yetkililer tehlikeden haberdar edilmelidir. Eğer saldırgan silahlı ise müdahale edilmez, polisin gelmesi beklenir. Saldırgan oyalanmaya veya nereye gittiği takip edilmeye çalışılır. Araçlı ise aracın plakası alınır. Eğer saldırgan silahsız ise yakalanmaya veya kaçması engellenmeye çalışılır.

151  Saldırı bittikten sonra, saldırgan yakalanmaya çalışılırken, sabotaj sonucu çıkan acil duruma ekipler tarafından müdahale edilir. Gerekirse yardım istenir. Yemek zehirlenmesi olması durumunda önce etkilenen kişiler en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir Acil Servise telefon edilir. Acil Durum Koordinatörü Başkanlığındaki bir ekip tarafından olayın sebepleri araştırılır. Olayda kasıt tespit edilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında kanuni işlem yapılması için yetkili kurumlara müracaat edilir.

152 Basınçlı Kapların Patlaması Halinde Yapılması Gerekenler
 Kompresör, hava tankı veya buhar kazanı gibi basınçlı kaplar personel hatası, sabotaj, kullanım ömrünün bitmesi vd. sebeplerle patlayabilir. Gerekli önlemlerin alınmış olmasına rağmen patlama gerçekleşirse;  Oluşacak tehlikeden herkes haberdar edilir.  Elektrik bakım sorumlusu ve yardımcısı tarafından elektrikler kesilir.  Bütün personel güvenli bölgeye alınırken, acil durum ekipleri toplanarak gerekli müdahaleyi gerçekleştirir.  Eğer yaralanan personel varsa ilk yardım ekibi tarafından ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye sevki sağlanır.

153 UNUTMAYALIM... ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ VE DAHA İNSALCILDIR!!!


"Hasan GÖKÇE E. İş Başmüfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları