Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Hazırlayan: Melis kaçmaz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Hazırlayan: Melis kaçmaz."— Sunum transkripti:

1 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Hazırlayan: Melis kaçmaz

2 ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı olan fosil esaslı yakıtlarla karşılamak her geçen gün güçleşmektedir. Bu durum hükümetleri yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir.

3 Günümüze kadar fosil yakıta dayalı olan enerji kullanımı; çevre kirliliği, rezervlerin azalması, atmosferde oluşan sera etkisi, doğal bitki örtüsünün yanı sıra insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi önemli nedenlerle hızla yeni enerji kaynakları bulunması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu şartlarda, fosil yakıtların tüketimi azaltılarak; hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve dalga enerjisi gibi temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelinmelidir. YENİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ

4 ENERJİ KAYNAKLARI Klasik Enerji Kaynakları: Çoğunlukla Karbon bazlı olan kaynaklardır. Petrol, kömür ve doğalgaz en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişleri itibarıyla yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen kaynaklar olarak da adlandırılırlar. Alternatif Enerji Kaynakları: Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güneş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik, dalga ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olan bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir...

5 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Hidrolik Enerji Güneş Pili Rüzgar Enerjisi Jeotermal Enerji Biokütle Enerjisi

6 HİDROLİK ENERJİ Hidroelektrik üretimimiz bugün için Avrupa’da Norveç, Fransa, İsveç ve İtalya’nın altında olmakla beraber ekonomik potansiyel büyüklüğü açısından Norveç’ten sonra ikinci sırada gelmektedir. Ülkemizde 2008 yılında hidrolik enerji toplam elektrik enerjisi üretiminin %17’sini karşılamıştır. Almanya’da ise birincil enerji ihtiyacının yaklaşık %1,5’i hidrolik enerji ile karşılanmaktadır. Mevcut Hidrolik Kurulu Güç, 14.011 MW (2009) olup gerçekleştirilmeyi bekleyen HES potansiyelimiz 34.000 MW’tır.

7 Güneş enerjisi hiçbir atığı olmayan, bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli açısından şanslı durumdadır. Ortalama güneşlenme süresi günlük 7.2 saat/gün’dür. Güneş enerjisi uygulamalarının özellikle elektrik üretmek için ilk yatırım maliyeti yüksektir. Güneş pili panellerin son yıllardaki fiyatları 3-6 $/W’dır. GÜNEŞ ENERJİSİ

8 Mannheim ‘da; harcadığı enerjiyi güneş pillerinden sağlayan bir anaokulunun pil durumu görülmektedir.

9 Yol kenarlarında ses yalıtımını sağlamak için kurulan bariyerlerin arkasına güneş pilleri yerleştirilmiş olup, aynı zamanda enerji üretimi de sağlanmaktadır.

10 Bir çiftliğin çatısına yerleştirilmiş güneş pilleri

11 RÜZGAR ENERJİSİ Günümüzde rüzgar enerjisi enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar arasında en ucuz ve fosil yakıtlı santralarla en fazla rekabet edebilecek konumda olanıdır. En yaygın üretim olan 600 KW lık üniteler için 1 KW kurulu güç maliyeti 1000 $’dir. Türkiye rüzgar santralı toplam kurulu gücü 20,1 MW iken Almanya 15.162 MW’tır (Dünya kurulu gücünün % 37 si).

12 Frankfurt’taki rüzgar santralleri

13 BİYOKÜTLE Odun;enerji ormanları, çeşitli ağaçlar,.. Yağlı tohum bitkileri; kolza, ayçiçeği, kanola.. Karbon-hidrat bitkileri patates, buğday, mısır, pancar,... Elyaf bitkileri; keten, kenevir, sorgum.. Bitkisel artıklar ;dal,sap, saman, kabuk.. Hayvansal atıklar ;gübre, tezek.. Şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilerek mevcut yakıtlara alternatif olarak çok sayıda katı, sıvı ve gaz yakıt üretilebilmektedir.

14 BİYOKÜTLE Ülkemizde; Birincil enerji tüketiminin % 8’ini, Isınmanın % 35’ini oluşturmaktadır. Almanya’da; Birincil enerji tüketiminin %4,9’unu Elektrik tüketiminin %3,9’unu, Isınmanın %6,1’ini, Yakıt tüketiminin %7,9’unu oluşturmaktadır. Kaynak: National Biomass Action Plan for Germany

15 Stuttgart Mercedes Müzesi yanında kurulmuş olan çöp atıklardan elektrik enerjisi üretim santrali (EnBW)

16 J EOTERMAL ENERJI Türkiye'de yüzey sıcaklığı 40°C'nin üzerinde olan 140 adet jeotermal saha vardır. Potansiyel olarak dünyanın yedinci ülkesi konumunda bulunmaktadır. Potansiyelin karşılığı 9,3 Milyar USD/Yıl Fuel-Oil Eşdeğeri (30 Milyon ton/yıl)’dır. Merkezi ısıtma, sera ısıtması, endüstriyel proses ısı kullanımına ve kaplıca kullanımına uygundur. 50.000 den fazla konut jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır.

17 Wienheim’da şebeke suyu yerin 1050 m altına basılarak yaz kış boyunca ısıtılmaktadır.

18 YEK’ NıN ÜSTÜNLÜKLERİ Temizdir (atmosfere kirletici gazlar yaymamaktadır), Yenilenebilirdir (Kaynağının tükenmesi söz konusu değildir), Kurulumu ve işletilmesi kolaydır, Kaynağı paralı veya dışa bağımlı değildir, Tek olarak veya büyük çiftlikler olarak çalıştırılabilir,

19 YEK’ NıN EKSİKLİKLERİ Güneş, rüzgar ve küçük sulardan elde edilen hidroelektrik enerji kesikli enerji sağlayan sistemlerdir. Üretilen enerjinin depolanması gereklidir. İlk yatırımları diğer klasik yöntemlere göre pahalıdır. Teknolojik gelişmeler sonucu ileride rekabet edebilir. İklim ve coğrafya şartlara göre çoğunlukla yerel olarak temin edilebilirler.

20 DÜNYA’DA GENEL ENERJİ DURUMU

21 2006 yılı sonu itibariyle dünyada 11,7 milyar TEP olan birincil enerji tüketiminde enerji kaynaklarının payı: DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİ

22 Kaynak: IEA (World Energy Outlook) Kaynaklara göre yıllık talep artışı D ÜNYA BIRINCIL ENERJI TALEP ARTıŞı

23 F OSIL Y AKıTLAR Fosil yakıt rezervleri 2030 yılına kadar talebe yanıt verebilecek durumdadır. Fosil kaynaklar bugün olduğu gibi gelecekte de dünya enerji talebinde önemini sürdürmeye devam edecektir. Tüketimdeki payı İspatlanmış rezervİhtiyacı karşılama süresi*(yıl) petrol 36164 milyar ton40.6 doğalgaz 23180 trilyon m365.1 kömür 281 trilyon ton260 *2005 yılı üretimine göre. Kaynak: BP Statistical Review World Energy, 2007

24 Ankara TÜRKİYE’DE GENEL ENERJİ DURUMU

25 T Ü RKİYE’ DE ENERJİ TÜKETİMİ 2008 yılında 106.3 MTEP olarak gerçekleşen birincil enerji tüketimimizin kaynaklara göre dağılımı:

26 B IRINCIL ENERJI ÜRETIMIMIZ 2008 yılında 29.2 MTEP olarak gerçekleşen birincil enerji üretimimizin kaynaklara göre dağılımı:

27 TÜRKİYE’DE ARZ TALEP GELİŞİMİ

28 İ THAL E NERJININ K AYNAKLARA G ÖRE D AĞıLıMı (2008)

29 TÜRKİYE’NİN YEK KAPASİTESİ

30 SONUÇLAR Ülkemiz rüzgâr ve güneşlenme açısından oldukça şanslı bir konumda olup, enerji üretimi konusunda da alternatif ve çevre dostu enerji kaynaklarından rüzgâr ve güneş enerjisine yönelmelidir. Alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin bir diğer sebebi ise petrol rezervlerinin tükenmek üzere olmasıdır. Güneşten ısıtma ve ısınma, güneşten soğutma, güneşten aydınlatma, fotovoltaik kullanımı, biokütle ile gaz ve enerji elde etme gibi uygulamalar ülkemiz için çok uygundur.

31 TEŞEKKÜRLER


"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Hazırlayan: Melis kaçmaz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları