Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI ENERJİ COĞRAFYASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI ENERJİ COĞRAFYASI."— Sunum transkripti:

1 1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI ENERJİ COĞRAFYASI

2 a) Mekanik enerji b) Kinetik enerji c) Potansiyel enerji d) Nükleer enerji Herhangi bir cismin bulunduğu durumdan dolayı içinde var olan ve her an kullanılabilir enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

3 a) Mekanik enerji b) Kinetik enerji c) Potansiyel enerji d) Nükleer enerji Herhangi bir cismin bulunduğu durumdan dolayı içinde var olan ve her an kullanılabilir enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

4 a) Enstein’in enerjinin bir madde olduğunu ispatlaması b) Dinamonun icat edilmesi c) Baraj yapımına başlanması d) Enerjinin her maddenin yapısında var olduğunun ispatlanması Elektrik kullanımının yaygınlaşmasına sebep olan buluş hangisidir?

5 a) Enstein’in enerjinin bir madde olduğunu ispatlaması b) Dinamonun icat edilmesi c) Baraj yapımına başlanması d) Enerjinin her maddenin yapısında var olduğunun ispatlanması Elektrik kullanımının yaygınlaşmasına sebep olan buluş hangisidir?

6 a) Nükleer enerji kaynaklarından uranyum-toryum b) Güneş enerjisi c) Akarsular d) Rüzgarlar Aşağıdakilerden hangisi yer üstü enerji kaynaklarından değildir?

7 a) Nükleer enerji kaynaklarından uranyum-toryum b) Güneş enerjisi c) Akarsular d) Rüzgarlar Aşağıdakilerden hangisi yer üstü enerji kaynaklarından değildir?

8 a) Kömür b) Petrol c) Akarsu d) Uranyum-toryum Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir (kendini yenileme özelliği olan) enerji kaynaklarından biridir?

9 a) Kömür b) Petrol c) Akarsu d) Uranyum-toryum Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir (kendini yenileme özelliği olan) enerji kaynaklarından biridir?

10 a) Bor b) Kömür c) Uranyum d) Toryum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir enerji kaynağı değildir?

11 a) Bor b) Kömür c) Uranyum d) Toryum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir enerji kaynağı değildir?

12 a) Kömür b) Tezek c) Turba d) Bitkisel atıklar Aşağıdakilerden hangisi gayri ticari enerji kaynağı değildir?

13 a) Kömür b) Tezek c) Turba d) Bitkisel atıklar Aşağıdakilerden hangisi gayri ticari enerji kaynağı değildir?

14 a) Enerji tüketimi arttıkça insanların refah düzeyinin de arttığı iddia edilebilir. b) İnsanların suni ateşi kullanmaya başlaması daha sonra madenleri işleyebilmesine olanak sağladığından sanayi faaliyetlerinin başlangıcına neden olduğu ileri sürülebilir. c) 19. ve 20. yy’nin ilk çeyreğinde endüstrinin tek enerji kaynağı kömürdür. d) Enerjinin çok çeşitli kullanım alanlarının olmasına rağmen en çok enerji ısınma gibi amaçlarla konutlarda kullanılır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

15 a) Enerji tüketimi arttıkça insanların refah düzeyinin de arttığı iddia edilebilir. b) İnsanların suni ateşi kullanmaya başlaması daha sonra madenleri işleyebilmesine olanak sağladığından sanayi faaliyetlerinin başlangıcına neden olduğu ileri sürülebilir. c) 19. ve 20. yy’nin ilk çeyreğinde endüstrinin tek enerji kaynağı kömürdür. d) Enerjinin çok çeşitli kullanım alanlarının olmasına rağmen en çok enerji ısınma gibi amaçlarla konutlarda kullanılır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

16 a) Odun b) Kömür c) Gayri ticari enerji kaynakları d) Güneş enerjisi Sanayileşme hareketlerinin başlangıç aşamasında ve gelişim devresinde kullanılan enerji kaynağı hangisidir?

17 a) Odun b) Kömür c) Gayri ticari enerji kaynakları d) Güneş enerjisi Sanayileşme hareketlerinin başlangıç aşamasında ve gelişim devresinde kullanılan enerji kaynağı hangisidir?

18 a) Nükleer enerjiyle b) Güneş enerjisiyle c) Doğalgaz enerjisiyle d) Hidrotermik santrallerle Hangi enerjiyle elektrik üretiminin maliyeti daha pahalıdır?

19 a) Nükleer enerjiyle b) Güneş enerjisiyle c) Doğalgaz enerjisiyle d) Hidrotermik santrallerle Hangi enerjiyle elektrik üretiminin maliyeti daha pahalıdır?

20 a) Hidrolik enerji b) Nükleer enerji c) Güneş enerjisi d) Gayri ticari enerji kaynakları Beyaz kömür olarak da adlandırılan enerji türü hangisidir?

21 a) Hidrolik enerji b) Nükleer enerji c) Güneş enerjisi d) Gayri ticari enerji kaynakları Beyaz kömür olarak da adlandırılan enerji türü hangisidir?

22 Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynağı hangisidir? a) Gayri ticari enerji kaynakları b) Tükenebilir enerji kaynakları c) Ticari enerji kaynakları d) İnorganik enerji kaynakları  Kullanım alanına bakıldığında endüstriyel olmayan enerji kaynağıdır.  Daha çok gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılan enerji kaynaklarını içerir.  kalorisi düşük enerji kaynakları olduğundan ülkeler arasında alım-satımı yapılmaz.

23 Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynağı hangisidir? a) Gayri ticari enerji kaynakları b) Tükenebilir enerji kaynakları c) Ticari enerji kaynakları d) İnorganik enerji kaynakları  Kullanım alanına bakıldığında endüstriyel olmayan enerji kaynağıdır.  Daha çok gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılan enerji kaynaklarını içerir.  kalorisi düşük enerji kaynakları olduğundan ülkeler arasında alım-satımı yapılmaz.

24 a) Enerji gereksiniminin azalması b) Savaşlar ve ekonomik krizler c) Hava kirliliğinin önlenmek istenmesi d) Enerji kaynaklarının tükenmesinin önlenmek istenmesi Enerji Tüketimindeki dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

25 a) Enerji gereksiniminin azalması b) Savaşlar ve ekonomik krizler c) Hava kirliliğinin önlenmek istenmesi d) Enerji kaynaklarının tükenmesinin önlenmek istenmesi Enerji Tüketimindeki dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

26 a) Petrol ve elektrik b) Doğalgaz ve elektrik c) Petrol ve rüzgar enerjisi d) petrol ve doğalgaz Günümüzde hangi enerji kaynağı hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım araçlarında kömürün yerini almıştır?

27 a) Petrol ve elektrik b) Doğalgaz ve elektrik c) Petrol ve rüzgar enerjisi d) petrol ve doğalgaz Günümüzde hangi enerji kaynağı hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım araçlarında kömürün yerini almıştır?

28 a) Petrolün rafinajından elde edilen bazı gazlar ve fueloil önceleri atık iken günümüzde önemli bir ekonomik değere sahiptir. b) Kömür rezervi yeterli olan ülkeler için kömür, tercih edilen ilk enerji kaynağıdır. c) Elektrik üretiminde maliyeti en pahalı olan enerji kaynağı güneş enerjisidir. d) Dünya elektrik üretimlerinde termik santrallerin payı en azdır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

29 a) Petrolün rafinajından elde edilen bazı gazlar ve fueloil önceleri atık iken günümüzde önemli bir ekonomik değere sahiptir. b) Kömür rezervi yeterli olan ülkeler için kömür, tercih edilen ilk enerji kaynağıdır. c) Elektrik üretiminde maliyeti en pahalı olan enerji kaynağı güneş enerjisidir. d) Dünya elektrik üretimlerinde termik santrallerin payı en azdır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

30 a) Uzakdoğu Bölgeleri  kömür b) Bağımsız Devlet Topluluğu  doğalgaz c) Güney ve Orta Amerika  petrol d) Kuzey Amerika  nükleer enerji Bölge ve bölgelerde en çok kullanılan enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

31 a) Uzakdoğu Bölgeleri  kömür b) Bağımsız Devlet Topluluğu  doğalgaz c) Güney ve Orta Amerika  petrol d) Kuzey Amerika  nükleer enerji Bölge ve bölgelerde en çok kullanılan enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

32 a) Grafit b) Linyit c) Antrasit c) Turba Organik maddelerin karbonlaşma sürecini tamamladıkları en son aşamada yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmuş kömür cinsi olmasına rağmen hiçbir zaman enerji kaynağı olarak değerlendirilmeyen daha çok kurşun kalem üretiminde yararlanılan kömür cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

33 a) Grafit b) Linyit c) Antrasit c) Turba Organik maddelerin karbonlaşma sürecini tamamladıkları en son aşamada yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmuş kömür cinsi olmasına rağmen hiçbir zaman enerji kaynağı olarak değerlendirilmeyen daha çok kurşun kalem üretiminde yararlanılan kömür cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

34 a) Kömür yataklarının geniş sahalar kaplaması b) Kömür havzalarının dağılışının düzenli olması c) Kömür yataklarının genelde aynı derinlikte bulunması d) Kömür yataklarında bozulmadan kömürleşmiş ağaçların bulunması Aşağıdakilerden hangisi Otokton Teoriyi destekleyen bulgulardan değildir?

35 a) Kömür yataklarının geniş sahalar kaplaması b) Kömür havzalarının dağılışının düzenli olması c) Kömür yataklarının genelde aynı derinlikte bulunması d) Kömür yataklarında bozulmadan kömürleşmiş ağaçların bulunması Aşağıdakilerden hangisi Otokton Teoriyi destekleyen bulgulardan değildir?

36 a) Turba, kömürleşmenin ilk aşamasıdır. b) Linyit kömürü ikinci ve üçüncü zaman arazilerine aittir. c) Birinci zamanda oluşan kömürler karbonca zengin maden kömürleridir. d) Dördüncü zaman arazilerinde henüz kömürleşme oluşmamıştır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

37 a) Turba, kömürleşmenin ilk aşamasıdır. b) Linyit kömürü ikinci ve üçüncü zaman arazilerine aittir. c) Birinci zamanda oluşan kömürler karbonca zengin maden kömürleridir. d) Dördüncü zaman arazilerinde henüz kömürleşme oluşmamıştır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

38 a) Sıcaklık b) Toprağın cinsi c) Basınç d) örtü tabakasının ağırlığı Aşağıdakilerden hangisi kömürleşme üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

39 a) Sıcaklık b) Toprağın cinsi c) Basınç d) örtü tabakasının ağırlığı Aşağıdakilerden hangisi kömürleşme üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

40 a) Penin Dağları çevresindeki havzalar b) Galler ülkesi güneyindeki havzalar c) İskoçya kömür havzaları d) Doğu Kent havzaları Rezerv miktarı 20-25 bin ton olduğu tahmin edilen ve İngiltere’nin ekonomik değeri en yüksek kömürlerinin bulunduğu havza olarak tanımlanan havzaları aşağıdakilerden hangisidir

41 a) Penin Dağları çevresindeki havzalar b) Galler ülkesi güneyindeki havzalar c) İskoçya kömür havzaları d) Doğu Kent havzaları Rezerv miktarı 20-25 bin ton olduğu tahmin edilen ve İngiltere’nin ekonomik değeri en yüksek kömürlerinin bulunduğu havza olarak tanımlanan havzaları aşağıdakilerden hangisidir

42 a) Alsece-Lorraine b) Pas-de Calais c) Bassin du Nord d) St Etienne Aşağıdakilerden hangisi Fransa ve Almanya’nın karşı karşıya gelmesine neden olan ve hatta l. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden de olan, içerisinde hem demir hem de kömür yatakları bulunan havza aşağıdakilerden hangisidir?

43 a) Alsece-Lorraine b) Pas-de Calais c) Bassin du Nord d) St Etienne Aşağıdakilerden hangisi Fransa ve Almanya’nın karşı karşıya gelmesine neden olan ve hatta l. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden de olan, içerisinde hem demir hem de kömür yatakları bulunan havza aşağıdakilerden hangisidir?

44 a) Alp kıvrım sistemi b) And kıvrım sistemi c) Hersinyen kıvrım sistemi d) Zagros kıvrım sistemi Aşağıdakilerden hangisi zengin kömür yataklarının bulunduğu kıvrım dağ sistemidir?

45 a) Alp kıvrım sistemi b) And kıvrım sistemi c) Hersinyen kıvrım sistemi d) Zagros kıvrım sistemi Aşağıdakilerden hangisi zengin kömür yataklarının bulunduğu kıvrım dağ sistemidir?

46 a) Odun b) Kömür c) Petrol d) Doğalgaz Aşağıdakilerden hangisi ticari bir enerji kaynağı değildir?

47 a) Odun b) Kömür c) Petrol d) Doğalgaz Aşağıdakilerden hangisi ticari bir enerji kaynağı değildir?

48 a) Güney Kore/Sihwa gölü b) Kuzey Amerika/Fundy Körfezi c) Çin/Jiangxia d) Fransa/Rance havzası’nda Gel-git hareketlerinden Güç sağlanarak çalışan ilk elektrik santrali nerede yapılmıştır?

49 a) Güney Kore/Sihwa gölü b) Kuzey Amerika/Fundy Körfezi c) Çin/Jiangxia d) Fransa/Rance havzası’nda Gel-git hareketlerinden Güç sağlanarak çalışan ilk elektrik santrali nerede yapılmıştır?

50 a) Metalurji sanayide kömür enerjisinin verdiği randımanın şimdilik başka hiçbir enerji kaynağının veremiyor olması b) Metalurji sanayi kuruluşlarına en yakın enerji kaynağının kömür yataklarından oluşması c) Metalurji sanayinin daha çok kömür yatakları çok olan ülkelerde gelişmiş olması d) Metalurji sanayide petrol ya da doğalgaz kullanımının tehlikeli olması Metalurji sanayinde bugünün şartlarıyla Kömür enerjisinin yerini başka bir enerji kaynağının alamayacağının düşünülmesinin temel nedeni nedir?

51 a) Metalurji sanayide kömür enerjisinin verdiği randımanın şimdilik başka hiçbir enerji kaynağının veremiyor olması b) Metalurji sanayi kuruluşlarına en yakın enerji kaynağının kömür yataklarından oluşması c) Metalurji sanayinin daha çok kömür yatakları çok olan ülkelerde gelişmiş olması d) Metalurji sanayide petrol ya da doğalgaz kullanımının tehlikeli olması Metalurji sanayinde bugünün şartlarıyla Kömür enerjisinin yerini başka bir enerji kaynağının alamayacağının düşünülmesinin temel nedeni nedir?

52 Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri  Büyük yatırımlar gerektiren santrallerdir.  Enerji kaynağı tükenmeyen ve yenilenebilen (kendini yenileyen) bir enerji kaynağı olan su gücüdür.  Günümüzde doğal potansiyelinin çok altında bir kullanım alanı vardır.

53 Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri  Büyük yatırımlar gerektiren santrallerdir.  Enerji kaynağı tükenmeyen ve yenilenebilen (kendini yenileyen) bir enerji kaynağı olan su gücüdür.  Günümüzde doğal potansiyelinin çok altında bir kullanım alanı vardır.

54 Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri  Günümüzde dünya elektrik üretiminde en yüksek paya sahiptir.  Kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır.

55 Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri  Günümüzde dünya elektrik üretiminde en yüksek paya sahiptir.  Kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır.

56 Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri  Dünyada henüz yaygın olmamakla beraber, bazı ülkelerde sayıları giderek artmaktadır.  Uranyum-toryum gibi inorganik enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır.  Günümüzde dünya elektrik enerjisi üretimindeki payı %6 olmasına rağmen, kullanım oranının gelecekte büyük artış gösterileceği düşünülmektedir

57 Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri  Dünyada henüz yaygın olmamakla beraber, bazı ülkelerde sayıları giderek artmaktadır.  Uranyum-toryum gibi inorganik enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır.  Günümüzde dünya elektrik enerjisi üretimindeki payı %6 olmasına rağmen, kullanım oranının gelecekte büyük artış gösterileceği düşünülmektedir

58 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 Emine PAKİŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ


"1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI ENERJİ COĞRAFYASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları