Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 2016-KOCAELİ Erdoğan TALİ 20.09.2016Erdoğan TALİ1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS DEĞERLENDİRME 2016-KOCAELİ Erdoğan TALİ 20.09.2016Erdoğan TALİ1."— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS DEĞERLENDİRME 2016-KOCAELİ Erdoğan TALİ 20.09.2016Erdoğan TALİ1

2 Konular  Başarı ve başarı değerlendirmesi tanımı,  Başarı değerlendirme amaçları  Başarı değerlendirmede hata kaynakları 20.09.2016Erdoğan TALİ2

3 Performans kavramı  Performans, herhangi bir görevin gereği olarak önceden belirlenen standartlara uygun davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma derecesi olarak tanımlanabilir.  Performans değerlendirme ise, çalışanın performansının incelendiği, değerlendirildiği, sonucun kaydedildiği ve çalışana bildirildiği süreçtir. 20.09.2016Erdoğan TALİ3

4 Performans ve yeterlilik  Performans ile yeterlilik (competency) terimleri genellikle karıştırılmaktadır. Yeterlilik, bir iş veya uğraşı alanı ile ilgili teknik bilgi ve becerilerin varlığını, performans ise bilgi ve becerilerin üretime dönük yönünü ifade etmektedir. Başka bir anlatımla performans verilen görevlerin yapılmasıyla (başarılmasıyla) ilişkilidir. 20.09.2016Erdoğan TALİ4

5 Performans Yönetimi  Performans Yönetimi kurum hedefleri ile kişinin bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak her iki tarafın da hedeflerine ulaşmasını koordine eden devamlı bir süreçtir. 20.09.2016Erdoğan TALİ5

6 Performans değerlendirme süreci 20.09.2016Erdoğan TALİ6

7 Başarı Değ. Sınıflama Geliştirme Ödüllendirme Personelin başarı düzeyinin ölçülmesi, yorumlanması Personelin başarı düzeylerine göre gruplanması Başarısızlığın önlenmesi Başarının pekiştirilmesi Bireysel performansın karşılığını vermek amaçlar 20.09.2016Erdoğan TALİ7

8 Performans değerlendirme sonuçlarının kullanım alanları ä Geliştirme ä Ödüllendirme Hizmet içi eğitim, Personel planlaması, Kariyer planlaması, Yönetsel beklentileri anlama, Eksikliklerini görme, Maddi ve manevi ödüller Yükseltme (terfi) Tanınma Ücret artışı Tenzil i rütbe Disiplin soruşturması Cezalandırma 20.09.2016Erdoğan TALİ8

9 Performans Değerlendirmede Hata Kaynakları (yapılmaması gerekenler)  Aşırı hoşgörü ve esneklik (leniency)  Katılık (strickness)  Hale Etkisi (halo effect)  Merkezi Eğilim (central tendency)  Yakın Zaman Etkisi (recency effect)  İşler Arasındaki Bağımlılığın Dikkate Alınmaması 20.09.2016Erdoğan TALİ9

10 Aşırı hoşgörü Hoşgörü yada ‘değerlendirme enflasyonu’ bir yöneticinin, bir çalışanın performansını olduğundan daha yüksek değerlendirmesidir. Yöneticiler bazen, iş görenleri suçlamak için bir neden olmadığını düşünerek onları belli ölçütlere göre olduklarından daha yüksek değerlendirirler. Çözüm: Yönetici eğitimi, başarı değerlendirmesini nesnel kriterlere dayandırmak. 20.09.2016Erdoğan TALİ10

11 Katılık  Katılık, aşırı hoşgörünün tersidir; ç alışanları hak ettiklerinden daha d ü ş ü k d ü zeyde değerleme eğilimidir.  Değerlendirici, daha ç ok ç alışanların hatalarına, zayıflıklarına ve eksikliklerine dikkat eder. Değerlendirmenin bu şekilde kullanılması ü retkenliği azaltır, çalışanları k üçü k d ü ş ü r ü r ve gelişme heveslerini kırar. 20.09.2016Erdoğan TALİ11

12 Hale etkisi  Hale etkisi, bir yöneticinin bir elemanı belli bir iş alanındaki mükemmelliğine bakarak, diğer alanlarda da olduğundan daha yüksek değerlendirmesidir.  Hale etkisi ters yönde de işleyebilir. Bir eleman işin bütün yönlerinde başarılı olduğu halde bir tek yönde pek başarılı değilse, bu başarılı olmadığı yön üzerinde odaklaşılması ‘boynuz etkisi’diye bilinen durumu ortaya çıkarır.  Çözüm: Performans değerlendirmesi kapsamlı olmalı, işin tüm yönlerini dikkate almalıdır. 20.09.2016Erdoğan TALİ12

13 Merkezi eğilim  Personel hakkında çok iyi veya kötü demek cesaret isteyen bir iştir. Yönetici iki uçtan birine göre değerleme yaparsa bu yargının baş ağrıtacağını düşünerek çoğu kez değerleme merkezinin ortasında kalan değerleri (orta veya vasat gibi) işaretleme yoluna giderler.  Çözüm: Zorunlu dağıtım yöntemi gibi teknikleri kullanmak. (Zorunlu dağılım yöntemi ile zayıf, ortanın altı, ortalama, ortanın üstü ve mükemmel olmak üzere beş kategori üzerinden değerlendirme yapılması yeterli olmaktadır. ) 20.09.2016Erdoğan TALİ13

14 Yakın zaman etkisi  Personelin son zamanlardaki çalışmalarına / performansına odaklaşarak değerlendirme yapmaktır.  Futbol takımlarımızın teknik direktörlerini düşününüz (Son maçlar)  Çözüm: Yöneticiler performans değerlendirmesinde kullanmak amacıyla personelin performansı ile ilgili sürekli notlar tutmalıdır. Performans değerlendirmesi, yılda bir kez yapılan yönetsel etkinlik değildir. 20.09.2016Erdoğan TALİ14


"PERFORMANS DEĞERLENDİRME 2016-KOCAELİ Erdoğan TALİ 20.09.2016Erdoğan TALİ1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları