Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

50.YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "50.YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 50.YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

2 İşletmede Beceri Eğitimi (Staj Dosyası Hazırlama)
…..::::SUNUMUN İÇERİĞİ ::::….. İşletmelerde Meslek Eğitimi ile İlgili Genel Hükümler Staj Dosyasının Doldurulması Stajla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

3 İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ    GENEL HÜKÜMLER                         AMAÇ             MADDE 1- bu yönetmeliğin amacı,okul ve işletmelerde yapılacak meslek eğitimi ile ilgili esasları düzenlemektir.             KAPSAM             MADDE 2- Bu yönetmelik,Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarını ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 2 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşların ile işyerinin kapsar.             DAYANAK             MADDE 3- Bu yönetmelik,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.             TANIMLAR             MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen; " Bakanlık ",Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını, " Okul ",Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarını, " İşletmeler " 17 Temmuz 1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 3153 sayılı kanun ile, 8 mart 1950 Tarih ve 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları,Deniz Ticaret Odaları,Ticaret borsaları ve Türkiye Ticaret,Sanayi Deniz Ticaret odaları ve Ticaret odaları birliği kanunu ve bu kanunla değişiklik yapan sayılı kanuna  göre kurulmuş,mesleki kuruluşlar ile bu  kuruluşlara üye işyerlerini,mal ve hizmet üreten kamu kuruluşlarını; Adalet Bakanlığı Ceza ve tevkifleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri ile dışişleri Bakanlığı'na bağlı Devlet konukevleri hariç olmak üzere döner sermayeli işyerlerini,             " Öğretmen " Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında görevli öğretmenleri,             " Yoğunlaştırılmış Eğitimi ",teorik ve pratik derslerin,bloklaştırılmış olarak okutulmasını,ifade eder. Kaynak :

4 İşletmeleri İlgilendiren Hususlar
İşletmeleri ilgilendiren hususlar 3308 ve 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilmiştir. Bu kanunlardaki ilgili maddelerden en öne çıkanlar şunlardır: Beceri eğitimi yapan öğrenciye asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir İşletmenin kusurundan dolayı yaşanacak iş kazası veya meslek hastalıklarından işletme sorumludur. İşletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerin sigorta işlemleri ve sigorta primlerinin ödenmesi okul tarafından yapılmaktadır.

5 İşletmeleri İlgilendiren Hususlar
Öğrenci haftanın iki günü okula, üç günü de işletmeye gider. İşletme günlerine denk gelen Dini ve Milli bayramlarda öğrenciye ücretli izin verilir. Öğrencilerin işletmeye devam etmesi esastır. Mazeretli olan öğrencilere okul yönetiminin de görüşü alınarak ücretsiz mazeret izni verilir. Öğrencilerin mazeretli ve mazeretsiz devamsızlıkları işletmede ilgili kişi tarafından tutulur ay sonu koordinatör öğretmenle okul yönetimine bildirilir. Mazeretsiz olarak üç gün işletmeye gelmeyen öğrenci iki gün içerisinde okul yönetimine bildirilir.

6 İşletmeleri İlgilendiren Hususlar
İşletmede rahatsızlanan öğrenci işletme veya okul yönetimi tarafından sigorta hastanelerine sevk edilir. Öğrencinin disiplin soruşturması gerektirecek davranışı bir raporla okul yönetimine bildirilir. Gerekli disiplin uygulaması okul tarafından yapılarak sonucu raporla işletmeye bildirilir. Öğrenciler vardiyalı çalıştırılamaz. Ayrıca ağır ve geç saatlere kadar süren işlerde de çalıştırılamaz. Öğrenciler işletmelerin sosyal imkanlarından yararlandırılarak motive edilebilir.

7 İşletmeleri İlgilendiren Hususlar
İşletmeler, öğrencilerin bölümlerine göre müfredat programlarında görmeleri gereken konuların en az %80’inin uygulamasını sağlamalıdır. İşletmede uygulanması mümkün olmayan konular varsa bunların telafisi için okul yönetimi ile işbirliği yapar. İşletmeler, koordinatör öğretmenlere işletmeye gittikleri zaman gerekli kolaylıkları sağlamalıdır. İşletmelerde beceri eğitimi okulların açılması ile başlar. Okul ve işletme sözleşme imzalamadan öğrenci beceri eğitimine başlayamaz. Öğrenci kendi isteği ile işletmeden ayrılamaz.

8 Öğrencileri İlgilendiren Hususlar
Okul ve işletme sözleşme imzalamadan beceri eğitimine başlayamazsınız. Öğrenci kendi isteği ile işletmeden ayrılamaz. Giyim, mesaiye riayet ve iş disiplini açısından işletme kurallarına uymak zorundasınız. İşletmelere devam etmek esastır. Mazeret bildirmeden, mazeret izin dilekçesi doldurulmadan devamsızlık yapılamaz. Yarıyıl tatilinde işletmenin çalışma şartlarına göre izin verilebilir. İşletmelerde yaptığını iş ve işlemler iş dosyanızda yer alan rapor kağıtlarına zamanında yazılmalıdır.

9 Öğrencileri İlgilendiren Hususlar
Beceri eğitimi yapan öğrenciler ikinci dönemin sonunda okul atölyelerinde beceri eğitimi sınavına alınmaktadır. İşletmeye ait malzemeler hangi amaçla olursa olsun işletme dışına çıkarılamaz. Öğrenciler iş güvenliği ile ilgili kurallara uymaz zorundadır. İşletmede yapılacak herhangi bir sendikal eyleme öğrenciler katılamaz. Bilginiz ve ilginiz olmayan işlere karışmayınız.

10 Öğrencileri İlgilendiren Hususlar
Herhangi bir nedenle stajını erken bırakan öğrenci dersten başarısız sayılır ve bir sonraki yıl stajını tamamlamak zorunda kalır. Amirlerinizin size verecekleri her türlü işi yapmakla yükümlüsünüz. İş tanımınızın dışında bir iş verildiği takdirde sorunu koordinatör öğretmeninizle görüşerek çözünüz. Amirleriniz ve diğer çalışanlarla tartışmayınız.

11 Öğrencileri İlgilendiren Hususlar
İş yerinde ortaya çıkan problemler ile ilgili koordinatör öğretmeninize bilgi veriniz. İşiniz ile ilgili gizli kalması gereken konuları işletme dışına taşımayınız. Staj dosyaları bir kez verilecektir. O nedenle yıl sonuna kadar gerektiği şekilde korunacaktır.

12 Öğrencileri İlgilendiren Hususlar
İş yerinde uygulanan kılık kıyafet uygulaması sizler içinde geçerlidir. Bayanlar için olmaması gerekenler Çorapsız ayakkabı, Sandalet, Spor ayakkabısı, terlik tipi ayakkabı Ceketsiz giyilen kolsuz gömlek, Şort, Dar bluzlar, Vücudu saran likralı kumaştan yapılmış giysiler, Derin yırtmaçlı etek, mini etek, Deri pantolon ya da etek, Eşofman. Dövme ve abartılı takılar

13 Öğrencileri İlgilendiren Hususlar
Erkekler için olmaması gerekenler Çorapsız ayakkabı, Sandalet, Spor ayakkabısı, terlik tipi ayakkabı, Baskılı yazılı tişört, Takı, tesbih, Traşsız kirli sakal, Traşsız Saç, Eşofman.

14 Velilerimizi İlgilendiren Hususlar
Öğrencinizin işletme ile ilgili bir sıkıntı yaşadığını öğrendiğiniz an lütfen koordinatör müdür yardımcısı ile irtibata geçiniz, koordinatör müdür yardımcısı eşliğinde sorunu çözünüz.

15 STAJ DOSYASININ DOLDURULMASI

16 …..………… MESLEK LİSESİ TANITMA KARTI Bu bölümde kişisel kimlik bilgilerimizi adres ve iletişim bilgilerimizi doldurmamız gerekmektedir. Staja başlama tarihi , SSK numarası işe başlama tarihi gibi bilgilerimizi doğru bir şekilde doldurmamız gerekmektedir. Bu bilgiler okulunuzdaki koordinatör müdür yrd. tarafından onaylanıp mühürlenecektir. X Y BİLİŞİM BÖLÜMÜ Web. Tas. Prg. 11/A İSTANBUL 4587 SARIYER Hüseyin Mestan Mah. Fahriye 1 Kars 9 0 rh + 99 Sarıyer/ İST 11111 KÜÇÜKÇEKMECE XX MAH. İZMİR 9 1991 6 SARIYER–İST.

17 STAJ SÖZLEŞMESİ Bu belge öğrencinin çalışacağı işletme ile okul arasında öğrencinin staj yapacağını gösteren sözleşmedir. Bir kopyası okulda bir kopyası işletmede kalacak şekilde mühürlenip / kaşeletilecektir imzalanacaktır. Sözleşmeler kapalı zarf ile öğrenciler tarafından okula getirilecektir. X y 2013 222222 11/A Hüseyin Bilişim Tek. Web Remziye İzmir Gülyurt Mh. Yasemin. Sk. No:4/1 İstanbul X Yıldız K.Çekmece Baba Mestah Mah TahtaKale Mh. MSk. No:4/1 11 0001 0111 …….….Meslek Lisesi Yeni Bilgisayar Aş. Ltd Gülyurt Mh. Yasemin Sk No:46/1 06 15 8 Bilg. Teknik Servis

18 ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI Bu belgedeki bilgiler öğrenci iş dosyasını hazırlayan öğrencinin çalıştığı işletmenin, işletmede ondan sorumlu olan usta eğiticinin ve koordinatör öğretmenin bilgilerinin yer aldığı kapak sayfasıdır. Ali ALİ ………. ……….Meslek Lisesi 2013 11-A BİLİŞİM BÖLÜMÜ Web. Tas. Prg. Yeni Bilgisayar. AŞ. Ltd. Yeni Bilgisayar AŞ. Ltd. Tahtakale Mah. Yasemin Sok. NO:46/A İ ÇETİN ÇETİN Fatih YENİ

19 İş Yaprakları: Sistem Kurulumu
Staj dosyasının bu bölümü Meslek liselerinin her bölümünde Sene başında verilecek yıllık plan doğrultusunda doldurulacaktır. Her sayfa 1 haftayı (3 günü) temsil edecektir. Defterdeki sayfaların yetersiz olması durumunda boş sayfalardan fotokopi çekilerek doldurulabilir. Dosya ile birlikte teslim edilir. Planda verilmiş olan konular işletmelerde belli tarih ve saatler de uygulanacak ve usta öğreticinin kontrolünde otlandırılacaktır. Burada meslek lisesinin her bölümü farklı değerlendirme kriterleri kullana bilirler. Burada alınmış notlar öğrencinin ders notu olarak (işletmede beceri eğitimi dersi) karneye geçecektir. Hazırlanan her sayfa usta eğitici ve koordinatör öğretmen tarafından imzalanıp onaylanacaktır aksi halde bu sayfaların hiçbir hükmü olmayacaktır. Değerlendirme kriterlerinin toplamı 100 puan üzerinden olacaktır. Örneğin bu İş yaprağındaki değerlendirme kriterleri şunlardır. - Driver Tanıtma (20 Puan) - Malzeme Kullanımı (10 Puan) - Sistem Kurulumu (30 Puan) - Disk’i Formatlama (20 Puan) - Belirtilen Sürede Tamalama (20 Puan) -TOPLAM (100 Puan) Sistem Kurulumu Kurulum işlemi 1.ADIM kurulum işlemini başlatmadan önce kişisel dosyaları yedekleriz İşlemi yapmak için gerekli malzemeler CD , DVD yada harici HDD. dir. Dosyalarımızı CD veya DVD ye yazma işlemi cd yazdırma programını açarız. Örneğin (nero,clone CD ) açılarak yedekleme yapılır 2.ADIM Bilgisayarı yeniden başlatırız. Başlama sırasında del tuşuna basarak bios’a giriliriz. “bios adveced bios features” menüsünden” first boot devici” seçip ilk açılışı cd yaparız ve f10 tuşuna basarak yaptığımız işlemi kaydedip çıkarız. 3. ADIM Önümüze gelen sözleşmeyi f8 basarak kabul edilir 4.ADIM Bilgisayar yeniden başlatır ve bilgisayar açılırken bize bilgisayarı cd den başlatmak için her hangi bir tuşa basınız mesajı gelir ve bir tuşa basarak cd den başlatılır Bir sure bekledikten sonra önümüze Windows xp’ nin klasik ekranı gelir ve burda cd deki winwovs dosyalarını kopyalıyor kopyalama işlemi bittikten sonra önümüze sabit diskle ilgili bölümleri gösteren bir ekran geliyor ve burada işletim sistemi kuracağımız yeri klavye tuşlarıyla o alanı biçimlendirmek için seçilir ve seçilen alanı biçimlendirme işlemi yapmak için için “d” basılır işlemi onaylamak için “enter” basılır silmek içinde “L” basılır ve alan silinir yeni bir alan oluşturmak için “c” tuşuna basılır yeni alan oluşturulur alan oluştuktan sonra “enter “ tuşuna basıldıktan sonra karşımıza gelen ekranda eğer işlemin hızlı gerçekleşmesi için ntfs çabuk seçilir ve enter ‘a basılır Loading bant ilerleme cubuğu önümüze gelir ve dolana kadar beklenir Dolduktan sonra bilgisayar otmatik resetlenir .Resetleme esnasında sakın bir tuşa basmayın önyükleme yaptık Sıra kurulumda o işlemi bilgisayar otamatik yapıyor bir zaman sonra önümüze bölge ve dil ayarlarını yapılması için ekran geliyor. Bu işlemide yaptıktan sonra next basarak devam ederiz Kurulum kişileştirme işlemi gelir önümüze onlarda doldurulur sonra bizden şifre ister şifreyi girdikten sonra bilgisayar adı ve yönetici şifresi koyulur ve sona tıklayarak kurulum işlemi sona erer. Belirtilen Sürede Tamamlama Driver Tanıtma Sistem Kurulumu Diski Formatlama Malzeme Kullanımı 13:00 16:00 3 1 47 90 Doksan Ali ALİ Çetin Çetin FatihYeni

20 İş Yapraklarının (Temrin) Doldurulması

21 GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU
Bu bölümdeki bilgiler iş yapraklarındaki notlar ve tarihler göz önünde bulundurularak doldurulacaktır. Dönem sonunda veya koordinatör öğretmenin her talebinde okula getirilecektir.(kapalı zarf içerisinde) Ali ALİ Yeni Bilgisayar. AŞ. Ltd. 11-A 2013 BİLİŞİM BÖLÜMÜ Web. Tas. Prg. 13.00 16.00 Sistem Kurulumu 16.00 Tamamlandı. 13.00 TV Kart Kurulumu Tamamlandı.

22 90 85 70 80 90 80 82 ……….. Meslek Lisesi 2008-2009 Güz Dönemi
İşletmede Beceri Eğitimi Dersi Yeni Bilgisayar AŞ. Ltd. 1 Ali ALİ Bil./Web 80 90 80 82 4 Dört

23 012336566 Ali ALİ 2013 2 31 10 8 + + + + + + + + + + İ H T + +
…………… MESLEK LİSESİ YENİ Bil. AŞ. Ltd. Tahtakale Mah. Makber Sok. NO:46/A EKİM İ H T Ali ALİ 2013 Bil./Web 2 İ H T

24 SIKÇA SORULAN SORULAR

25 Sıkça Sorulan Sorular Staj zorunlumu?
Stajda bize yardımcı olacak kişiler var mı? Hafta sonları ve resmi tatilde çalışacak mıyız? Sigortamız olacak mı? Haftada kaç gün ve hangi saatler arası çalışacağız? Stajda para alacak mıyız ,Alırsak ne kadar alacağız? Staj imkanı branşımıza göre olacak mı? Staj yaptıktan sonra orada kalabiliyor muyuz?

26 Staj zorunlu mudur? Tüm meslek liselerinde eğitim alan öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Staj genellikle son sınıfta 3 iş günü olacak şekilde düzenlenmektedir.

27 Stajda bize yardımcı olacak kişiler var mı?
Staj da öğrencilere başta staj koordinatörü (genellikle atölye öğretmenlerinden seçilir.) Bunun dışında işletmede bulunan usta eğitici/öğretici öğrenciye staj yaptığı süre boyunca yardımcı olacaklardır.

28 Hafta sonları ve resmi tatilde çalışacak mıyız?
Hafta sonları ve resmi tatiller de stajyerler işletmelerde çalışmak mecburiyetinde değillerdir.

29 Sigortamız olacak mı? 3308 sayılı kanuna göre öğrenciler iş yerlerinde meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigortalanacaktır. Sigorta primlerimleri milli eğitim bakanlığı tarafından ödenecektir.

30 Haftada kaç gün ve hangi saatler arası çalışacağız?
Çalışma günleri haftada üç iş günü ve resmi çalışma saatleri olan 08:30 – 16:30’dur.

31 Stajda para alacak mıyız , alırsak ne kadar alacağız?
Stajda çalışan her öğrenci işletmede çalıştığı süre boyunca asgari maaşın %30 dan az olmamak üzere maaş alacaklardır. Çalıştıkları dönemde asgari maaşa gelecek her türlü zam öğrencilerin maaşlarına yansıtılacaklardır.

32 Staj yeri branşımıza göre olacak mı?
öğrencilerin okulda almış oldukları teorik ve pratik eğitimleri pekiştirebilmek için mutlaka kendi alan ve dallarına uygun işletmelerde staj yapmaları gerekmektedir.

33 Staj yaptıktan sonra orada kalabiliyor muyuz?
Bu tamamen işletme ile öğrenci arasında bulunan bir durumdur. Eğer öğrenci staj dönemi boyunca işletmede gerekli performansı sağlarsa işletmeler bu genç personeli istihdam etmekte herhangi bir sakınca görmezler.

34 İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİNE GİDİLECEK GÜNLER
ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI: PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI: ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA ULAŞTIRMA ALANI: PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA

35 İşletmede beceri eğitimine gidecek öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz LÜTFEN İşletmede geçen zamanınızı çok iyi değerlendiriniz. İşletmede kazandığınız tecrübe, kendinize olan güveninizi artıracaktır.


"50.YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları