Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uz. NÜKET GÜNDÜZ. Beyin Temelli Öğrenme (Nörofizyolojik Öğrenme) Hebb, beyindeki devrelerin çalısma sekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının anlasılamayacağını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uz. NÜKET GÜNDÜZ. Beyin Temelli Öğrenme (Nörofizyolojik Öğrenme) Hebb, beyindeki devrelerin çalısma sekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının anlasılamayacağını."— Sunum transkripti:

1 Uz. NÜKET GÜNDÜZ

2 Beyin Temelli Öğrenme (Nörofizyolojik Öğrenme) Hebb, beyindeki devrelerin çalısma sekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının anlasılamayacağını savunmaktadır. Beyin insan zekâsının, güdülenmenin ve öğrenmenin merkezidir. ‘Öğrenme eğer canlı bir dokuya sahip olan beyinde gerçeklesiyorsa beynin öğrenmeden önceki ve sonraki yapısı arasında farklılık olmalıdır’ düsüncesinden hareket eden Hebb öğrenme sonucu beyinde fizyolojik değisiklikleri arastırmıstır. Elde ettiği bulgular sonucu Hebb, bu değisiklik konusunda iki kavram ileri sürmektedir: Hücre Topluluğu ve Faz Ardısıklığı

3 Hücre Topluluğu Bir tenis maçı esnasında servis kullanan tenisçiye odaklanan beyin hücreleri tenis topu diğer yarı sahaya düstüğü anda beyin hücrelerinin tümü diğer tenisçiye odaklanmaz. Bu bir arada toplu halde bulunan hücrelerin bir kısmının ateslendiğinin göstergesidir. Faz Ardısıklığı Hebb’e göre faz ardısıklığını su örnekle açıklayabiliriz; çok sevdiğimiz bir yerin sevdiğimiz baska bir ögeye çağrısım yaptırması yada hatırlatması ile açıklanabilir.

4 Beyin temelli öğrenme; anlamlı öğrenme için beynin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin zihindeki bu kurallarla örgütlenmesini içerir. Beyin temelli öğrenme, öğretime gelisimsel ve sosyo-kültürel açıdan bakan, insan beyninin yapısı ve fonksiyonları üzerine temellendirilmis bütüncül bir yaklasımdır. Beyin temelli öğrenmenin felsefesi, normal beyin süreçleri ile ilgili tutarlı öğrenme imkanları sunmasıdır.

5 Beyin Temelli Öğrenmenin Elemanları Beyin temelli öğrenmede amaç; bilgiyi ezberlemek yerine bilgiyi anlamlı olarak öğrenmektir. Bu durum üç etkilesimli elemanın varlığı ile gerçeklesir. Bu elemanlar sunlardır: 1 ) Rahatlatılmıs uyanıklık 2 ) Derinlemesine daldırma 3 ) Aktif süreçleme

6 1)Rahatlatılmıs uyanıklık: İnsan, bir seye ilgi duyduğunda açılır, bir tehdit altında olunca da kapanır. Rahat ve açık olan beyin ise daha kolay öğrenmektedir. 2)Derinlemesine daldırma: Bireylerin karsı karsıya kaldığı içeriğe yoğunlasmasıdır. 3)Aktif süreçleme: Beynin doğal kapasitesinde yoğunlasma, onu arttırma ve ondan faydalanma sürecidir.

7 Beyin Temelli Öğrenmenin İlkeleri Caine and Caine tarafından ileri sürülen 12 ilke 1) Beyin paralel bir islemcidir. Beynimiz hisler, duygular, düsünceler, yapılan yeni öğrenmeler ve hayalleri yönüyle pek çok islemi aynı anda yapabilir. Bu durum islemlerin paralel bir süreç içerisinde gerçeklestiğini gösterir. Öğretimde aynı anda yapılması gereken islemler ahenk içerisinde, dayandığı kuram ve yöntemler üzerine bina edilmelidir.

8 2) Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Öğrenme esnasında bireyin yasadığı olumlu yada olumsuz kosullar altında vereceği tepkiler bütünüdür. 3)Anlam arayısı içseldir. İnsan beyninin yapılan yeni öğrenmelere anlam yüklemesidir. Yapılan öğrenmelerin anlamlı olması neticesinde karsılasılan problemlere yönelik çözüm önerileri için, elde edilen öğrenmeler arasından çözüm için bireyin seçim yapmasıdır.

9 4)Anlam arayısı örüntüleme ile olusur. Örüntüleme; bilgilerin anlamlı sekilde sınıflandırılmasıdır. Etkili ve anlamlı öğrenme için örüntüler olusturmak sarttır. Bu örüntüleme isleminde bilissel alanın tüm basamaklarında bilgiyi örüntülemek bir örnektir. Eğitimde de bireyler su veya bu biçimde örüntüleme (sınıflama) yapmaktadırlar. Bunu hayal kurma, problem çözme veya elestirel düsünce seklinde yapabilirler.

10 5)Örüntülemede duygular önemlidir. Öğrenmemizi; ümit, beklentiler, özsaygı düzeyi, sosyal etkinliklere dayalı duygu ve düsüncelerimiz etkileyip düzenlemektedir. Duygular ve bilis birbirinden ayrılamazlar. Bu yüzden öğretmenler eğitim öğretim esnasında öğrencilerin duygu ve tutumlarına önem vermeli ve bu iki kavramı zihinsel boyutla birlestirmelidir ki öğrenme ortamını ilgi çekici hale getirsin.

11 6)Beyin, parçaları ve bütünleri aynı anda algılar. Sağlıklı bir insanda matematik, müzik veya sanat öğretiminde beynin her iki yarı küresi etkilesim halindedir. Beyin loblarından birisi beyne gelen bilgiyi parçalara ayırırken, diğeri de bir bütün veya bütün serisi olarak algılayıp değerlendirmektedir. Eğitimde ise birey, bu parça ve bütünler arasındaki etkilesimden anlam çıkararak öğrenir.

12 7)Öğrenme hem çevresel/organsal algıyı hem de odaklasmıs dikkati gerektirir. Beynin doğrudan farkında olduğu, dikkat çeken çevresel uyarıcılar olduğu gibi, bakıp ta göremediği ilgi çekici olmayan uyaranlar da olabilir. Bu durum öğrenme ortamında beynin dikkat çekici uyaranlara cevap verdiğini göstermektedir. 8) Öğrenme bilinçli ve bilinç dısı süreçleri içerir. İnsanlar birçok bilinçdısı süreci farkında olmadan algılamakta ve öğrenmektedir.

13 9) En az iki farklı türde belleğimiz vardır. Bu bellekler; uzamsal bellek sistemi ve ezberleyerek öğrenmede kullanılan sistemler kümesidir. İnsanların bazı durumları tekrara gerek kalmadan hatırlaması uzamsal bellekle alakalı bir durumdur (dün aksam ne yediğinizi hatırlamak gibi). Ancak birbiri ile alakalı olmayan bilgileri depolamak için tekrara gerek vardır.

14 10 ) Olgu ve beceriler doğal uzamsal bellekte yapılandırıldığı zaman en iyi sekilde anlar ve hatırlarız. Uzaysal hafızayı harekete geçiren en etkili öğretim deneysel yöntemlerdir. Öğretim demonstrasyon, film, resim, mecaz, drama ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayan sınıf içi çok yönlü etkilesim etkinlikleri içermelidir.

15 11 ) Öğrenme zorlama ile zenginlesir, tehdit ile engellenir. Beyin uygun düzeyde zorlandığında öğrenme optimum düzeye ulasır. Tehdit ise öğrenme kapasitesini azaltıcı etki yapar. Etkili öğretim, öğrencinin zeka seviyesini belli bir oranda zorlayan ancak, tehditten uzak bir ortamda gerçeklesir. 12 ) Her beyin kendine özgüdür. Öğretim bütün öğrencilerin görsel-isitsel ve duygusal tercihlerini ifade etmelerine olanak tanıyacak sekilde düzenlenmelidir.

16 Probleme Dayalı Öğrenme Problem: bireyin karsılastığı güçlükler, içinden çıkılmaz gibi görünen durumlardır. Bireyin hayatında problem olduğunda bireyin hayatında denge yok demektir. John Dewey’e göre problem; süphe ve belirsizlik uyandıran herhangi bir sey olarak tanımlamaktadır.

17 Temel Özellikleri * Öğrenme gerçek hayattaki kadar karmasık bir problem ile baslar * Öğrenciler bireysel veya grup halinde çalısırlar * Grup çalısması yapabilme ve sosyal becerilerin gelismesini sağlar * Konuları öğrenciye vermek yerine problemi çözmek için gerekli bilgiler arastırılarak edinilir

18 * Gerçek hayat problemleri ile çok daha önceden yüz yüze gelmeyi sağlar * Öğretmenin rehberlik görevi vardır * Problem çözme ve elestirel düsünme becerlerine yönelik olmalıdır * Öğrenciler sorumluluk almalıdır.

19 Problem çözme ve Probleme dayalı öğrenme birbirinden farklı ama birbiri ile iliskilidir. Problem çözme - bir yöntemdir, öğrencinin önceki bilgilerine dayalı olarak bir karara varması bir çözüm üretmesidir. Probleme dayalı öğrenme – bir kuram veya strateji olarak düsünülebilir, öğrenme ihtiyacının hissedilmesi ile yeni bilginin edinilmesi sürecidir.probleme dayalı öğrenmede genel olarak senaryolar üzerinden problem durumları olusturulur. Bu senaryolar yapılandırılmamıs olmalıdır ki öğrenciler problem kendileri yapılandıracaktır.

20 20 İyi Yapılandırılmış Problem Yapılandırılmamış Problem Az Yapılandırılmış Problem Problemle ilgili tüm bilgiler verilir Öğretmen tarafından belirlenen, izlenecek olan kurallar ve işlemler ile çözülür Tek bir doğru sonucu vardır Problem ile ilgili bilgiler verilmez Tanımlanması güçtür, Kurallar, problemi çözecek olan kişi tarafından bulunmalıdır. Genellikle çözüm için birden fazla yol sunar Farklı sonuçları vardır Problemle ilgili bazı bilgiler verilir Kuralları öğretmen ve öğrenciler belirler

21 Öğrencilere metabilişsel becerilerini geliştirmeleri için fırsat tanır Öğrenciler problemler ile çalışırken kendi düşünmeleri hakkında düşünmeyi öğrenmektedirler. Kendilerine şu türde sorular soruyorlar: * “Burada olan nedir?”, * “Ne biliyorum?”, * “Ne bilmeye ihtiyacım var?”, * “Nereden bulabilirim?”, * “Tüm olasılıklar hakkında düşündüm mü?”, * “Bu veriler ne anlama geliyor?”, * “Bu bilgiye güvenebilir miyim?”, * “Bu sınırlamadan kurtulmanın iyi bir yolu nedir?”, * “Çözmeye çalıştığım problem nedir?”, * “Yapabileceğim eylemler nelerdir?”, * “Eğer her birini yaparsam neler olur?”, * “Yapacak en iyi ve doğru olan nedir?”

22 Uygulama Aşamaları Problemin sunulması; * öğrencilerin problemi anladıklarımdan emin olmanız gerekmektedir Problemin * bireysel olarak ve grupla analiz edilmesi Öğrencilerin * o andaki bilgileri ile hipotezler veya çözüm yolları geliştirmeleri

23 * Problemi çözmek için daha farklı edinilmesi gereken bilgilerin tanımlanması * Problem hakkında ne biliyorum? * Problemi çözebilmek için neleri bilmeye ihtiyacım var? * İhtiyacım olan bilgiyi nereden bulabilirim?

24 * Bilgilerin araştırılarak toplanması ve analiz edilmesi * Çözüm yollarının geliştirilmesi ve denenmesi * Problem için en iyi çözüm yolunun belirlenmesi

25 Sınırlılıkları: Her derse iliskin problem durumu bulmak zordur, Bilgi düzeyinde hedef kazanımları gerçeklestirmek zordur. Öğrencilerin bireysel farklılıkları süreci negatif etkiler, Kalabalık sınıflarda uygulamak zordur ve eğitimin kalitesini düsürür.

26 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenme, öğrenenlerin kendi bilgilerini kurarak, deneyimleri yoluyla öğrenebilmelerine odaklanmayı sağlayan bir tekniktir. Proje tabanlı öğrenmede öğrenenler, problemleri tanımlama, çözüm yollarını arastırma, arastırmayı yönetme, verileri çözümleme, bilgileri seçme, seçilen bilgileri örgütleme ve eski bilgileriyle yeni bilgileri arasında bağ kurma konularında sorumluluk yüklenirler. Proje tabanlı öğrenmede problem bireysel ya da grup halinde ele alınabilir.

27 Proje yöntemi öğrencinin gerçek yasam kosullarında veya ona yakın kosullarda gerçeklestirdiği zihinsel ve fiziksel bir etkinliktir. Amacı öğrenciye birinci elden bir seyin nasıl yapılacağını deneme fırsatı vermektir. Proje yönteminde öğrenciler yaratıcılık güçlerini ortaya koyabilmekte ve uygulama, analiz ve sentez düzeyinde bilissel alanın üst düzey basamaklarında gerçek yasama dair öğrenme gerçeklestirmektedir.

28 Böylece öğrencilerin de kendi öğrenme stratejilerini kesfetmeleri sağlanmaktadır. J. Dewey’in “ilerlemeci” eğitim felsefesinden esinlenerek W. Kilpatrick tarafından gelistirilmis bir tekniktir. Ayrıca bu konu altında Bruner’in öğrenme kavramı üzerindeki fikirleri de önemlidir.

29 Öğrenci projenin amacını, yapılacak islerin prosedürünü, kullanılacak malzemeleri ve karsılasılacak olası zorlukları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alır. Bu tekniğin dört asaması bulunmaktadır. Bunlar; projenin seçimi, proje hazırlıkları, projenin gerçeklestirilmesi projenin değerlendirilmesidir.

30 Proje tabanlı öğrenmede problem bireysel ya da grup halinde ele alınabilir. Proje tabanlı öğrenme ile yasama dönük çözümler ya da ürünler ortaya koyma amaçlanır. Okul ile yasam arasında bağ kurmayı sağladığı için yararlı bir teknik olarak görülmektedir. Bu teknikte öğretmenin rolü, öğrenciyi yönlendirmek ve desteklemektir.

31 Bu yaklasım bilimsel bir yaklasım olması nedeniyle öğrencileri de küçük birer uzman gibi görmektedir. Bu yaklasımda öğretmen rehber konumundadır. Proje çalısmasının asamaları söyle sıralanabilir * Projeye karar vermek * Zaman akıs seması hazırlamak * Proje çalısmalarını asamalandırmak * Değerlendirme ölçütünü belirlemek * Projeye baslamak * Öğrenme kaynaklarına inmek * Projeyi tamamlayıp sunmak * Projeyi değerlendirmek

32 Hangi Tür Öğrenme İhtiyaçlarını Karsılar * Sınıfta oturup ders dinlemeyi katlanılmaz bulan öğrenciler için iyi bir yöntemdir. Okulu çok fazla kalıpsal bulan öğrenciler için de iyi bir yöntemdir. Burdan da anlasılmaktadır ki okul dısında da proje tabanlı öğrenme gerçeklestir. * Proje yönteminde öğretmen öğrencilere sentezleme, problem çözme ve elestirel düsünme olanakları vererek kafalarındaki “...ise” sorularını cevaplamaya çalısmalıdır.

33 Proje Yönteminin Yararları * Pratik deneyim kazandırır. * Bu yaklasımda yapılan çalısmaları kendilerine malederek özgüvenleri artar. * Gerçek yasam kosulları altında sınamaya olanak verir. * Motivasyonu artırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur. * Öğrenciler bazı konuların “ne” ve “niçin”ini daha iyi görebilirler.

34 * Öğrenciye basarma duygusunu tattırır. Öğrencilere kendi baslarına karar almayı öğretir. * Hem yavas öğrenen hem de zeki öğrenciler için kullanılabilir. * Proje basarıyla tamamlandığında öğrencini kendine güveni artar.

35 Proje Yönteminin Sınırlılıkları * Bir projeyi tamamlamak çok uzun zaman alabilir. * Proje öğretmenin gözetimi dısında yapıldığında bir takım problemler çıkabilir. * Öğrenci tüm zamanını projenin fiziksel yönünde harcayarak eğitim yanını görmeyebilir. * Gerekli gözetim ve denetimi sağlamak zor olabilir. * Öğrenciye ilginç gelen proje konusu bulmada sıkıntı olabilir

36 KAVRAM HARİTALARI Novak tarafından gelistirilen yöntem, bilginin yapısını görsel hale getirmekte ve bilgiler arası benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Kavram haritaları öğretilecek kavramlar arasındaki iliskilerin görsel bir harita üzerinde yapılandırılarak somut hale getirilmesidir. Kavram haritaları, benzer kategoriler ve farklı kategoriler arasındaki iliskiyi belirgin bir sekilde sunmaktadır.

37 Kavram haritaları yararları * Bilgiyi daha kalıcı ve somut hale dönüstürür. * Kavramlar arasında sınıflama yapabilir. * Kavramların ezberlenmesini engeller. * Bilgiyi anlamlı hale getirir. * Gerçeklestirilen öğrenmelerin değerlendirilmesinde alternatif bir değerlendirme yaklasımı olarak kullanılabilir.

38 Kavram: Olay / nesne / durum / düsünceleri benzer özelliklerine göre gruplandırma sonucunda, bu gruplara verilen isim ya da bir düsünceyi ifade etmekte kullanılan sözcüktür. Uçan hayvanlar: Kus, fakat Penguen, deve kusu istisnai durumdur. Kus: gerçek dünyadaki tüm kuslar değil, istisnai durum dısında kalan kategoriyi ifade eder.

39 Kavram haritaları neden kullanılır; Geleneksel sınıf ortamlarında kavram öğretiminde kullanılır, Kavramı ifade eden sözcüğü verme, Kavramın sözel bir tanımını verme Kavramların anlasılmasını sağlamak için tanımlayıcı ve ayırt edici niteliklerini belirtmek, Varlıklar gruplandırmazlarsa birbirinden ayırt edilemezler, sistemli bilgi ortaya çıkmaz, zihinsel karmasa olusur.

40 Kavram, temsil ettikleri en iyi örneklerle öğrenilir. Kavram öğretiminin asamaları; Kavramı en iyi anlatan örnekten yola çıkılarak genellemeye ulasmak, Kavrama ait olan-olmayan özellikleri ayırt edip kavramı daha iyi anlamak, Bu süreci somut hale getirmek için kavram öğretiminde grafik materyaller gelistirilmistir. Bunlar: Anlam çözümleme tabloları, Kavram ağları ve kavram haritaları

41 Kavram haritaları, bilgi ve kavramlar arasındaki hiyerarsik iliskiyi genelden özele doğru ele alıp, görsel hale getirerek somut veriler sunmayı amaçlayan öğretim yöntemidir. Böylece, yazılı bilginin oryantasyonu sağlanarak, metin anlasılır hale gelmis olur. Ausubel’in “yeni bilgi olusumu, önceki bilginin yapısı ile ilgilidir” teorisine dayanır. Kavram haritasının kavram ağlarından farkı, kavramlar arası iliskileri önerme-ilkeler olarak ortaya koymasıdır. Örümcek harita, balık kılçığı, olaylar zinciri gibi türleri vardır

42 AKTİF (Etkin) ÖĞRENME Aktif öğrenme, öğrencinin kendi öğrenme süreci hakkında söz sahibi olduğu bir öğrenme seklidir. Öğrencinin kendi bilissel yetilerini zorlayarak yapılanVöğrenme seklidir. Aktif Öğrenme: Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu tasıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin çesitli yönleri ile ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatının verildiği ve karmasık öğretimsel islerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğretme sürecidir.

43 Aktif Öğrenme: Bireylerin okul basarısını artırma yanında, bilissel, sosyal ve duygusal yönden de gelistirerek ileriki yasamlarının kalitesini artırmaktadır. Aktif Öğrenmede Amaç: Bilginin özümsenmesi, anlamlandırılması ve yeniden üretilmesi, öğrenilenlerin kullanılması, problem çözme ve kavrama. Aktif Öğrenme stratejisi, öz-düzenlemedir.

44 Öz-düzenleme: Öğrencinin kendini değerlendirmesi, amaç koyma ve planlama, bilgi arama, kayıt tutma ve çalısmayı yönetme. Aktif Öğrenme, çevresel etkenlerin dolaysız bir ürünü değil; içsel ve bilissel bir süreçtir. Öğretme, bilgi aktarmak değil; öğrenenin anlam çıkarmasını kolaylastırmaktır.

45 Yararları: 1-Yavas öğrenen ve üstün yetenekli öğrencilere daha çok zaman ayırma 2- Öğrencinin öz denetim gelistirme yollarını iyilestirir 3- Farklı öğrenme stilleri için farklı programlar olusturur 4-Yasam boyu öğrenmeyi sağlar 5- Öğrencilerin güdülenme düzeyini yükseltir 6-Sınıfta disiplin problemlerini azaltır

46 Aktif Öğrenme ile geleneksel eğitimde baskın olan ezberciliğin yerini, merak duyma, kusku duyma, deneyerek öğrenme, arastırma ve uygulama yapmaya bırakır. Öğrenciler ekiple çalıstığı için yardımlasmayı, isbölümü yapmayı ve tartısarak ortak görüs olusturma yollarını öğrenir.

47 Aktif Öğrenmede Birey; * Öğrenme sürecine etkin olarak katılır, * Geçmis yasantılarla bağ kurar, * Elde ettiği bilgileri günlük yasamda uygular, * Öğrenmeyle ilgili sorumluluk alır, * Karar verme sürecine katılır, * Kaynaklara kendisi ulasır, * Elde ettiği bilgiyi kendisi örgütler ve sunar, * Grupla çalısma ve etkilesimde bulunur ve ortak bilgi üretimi için isbirliği yapar.

48 Aktif öğrenmenin uygulandığı bir sınıfta bes temel nitelik göze çarpar: 1.GÜVEN: Öğrenciler sınıfta kendilerini güvende hissederler, rahattırlar. İnsan olarak değerleri, basarı ya da ödüle bağlı değilmis gibi her yarısı kazanma ya da herkesi memnun etme endisesini tasımazlar. 2.ENERJİ: Öğrenciler bir seylerle mesguldür, katılımcıdır. Sınıf harıl harıl çalısmaktadır. Bekleyen, sıkılan, zamanını bosa geçiren kimseye rastlanmaz. Öğrenciler, dersin bitmesini beklemezler. 3.ÖZDENETİM: Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumludur. Kendilerini yönetir ve güdülürler. Kendi seçimlerini yaparlar, çalısmalarını baslatıp, bitirir ve mümkünse çalısmalarını kendileri düzeltirler.

49 4.GRUBA AİT OLMA: Öğrenciler öğretmen ve diğer öğrencilerle olumlu iliskiler kurmuslardır, birbirlerini dinlerler. Saygı duyarlar ve saygı görürler. Reddedilme ya da uzaklastırma hissetmezler. 5.DUYARLI OLMA: Öğrenciler düsünceli ve uyanıktır; sınıfta neler olduğunu bilirler. Dikkatli, meraklı, yaratıcı ve gayretli öğrenciler göze çarpar. Diğer insanların duygu ve düsüncelerine karsı saygılıdırlar. ***Arastırmalar bu yaklasımın az basarılı öğrencilere daha çok yaradığını ortaya koymustur.

50 Aktif Öğrenme ve Program Gelistirme * Aktif öğrenme özellikle eğitim durumu ve değerlendirme öğelerini etkiler. * Öğrenme ortamı, sınıf dısını da kapsar. * Etkinlikler; alan gezileri, rol yapma, günlük tutma vb.dir. * İsbirliği, özellikle de ikili grup tercih edilir. * Öğrenciler, öğretmen yerine arkadaslarından destek alırlar. * Seçimlik ev ödevleri verilir. * Program içeriği sarmal programlama ile düzenlenir.

51 Aktif Öğrenme ve Öğretmen * Konuya hakim olma, rehberlik ve güdülemeye ek olarak, * Kolaylastırıcılık (özerkliği sunmadan yardım ve seçenek sunma), * Arastırmacılık (kendini gelistirme ve yasam boyu öğrenme ) ve * Tasarlamacılık (öğrencinin planlama, açıklama, yönetme rollerini tesvik etme).

52 Aktif Öğrenme ve Öğrenci Kazanımları * Özdüzenleme: Öğrenci bu safhada plan yapma, gerekli kaynakları bilme, dönütlere duyarlı olma, eylemlerinin etkililiğini değerlendirme gibi eylemleri gerçeklestirir. * Elestirel düsünme: Açık, nettir ve doğruyu arar. Diğerlerinin bilgi ve duygularına duyarlıdır. * Yaratıcı düsünme: Cevabı ve çözümü olmayan islere girme, bilgi ve yeteneklerinin sınırlarını zorlama.

53 AKTİF ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYEN YÖNTEM VE TEKNİKLER Soru cevap, Problem çözme, Grup tartısması, Beyin fırtınası, Altı Sapkalı Düsünme, Görüs gelistirme, Yaratıcı Drama, Gösteri, Mikro Öğretim

54


"Uz. NÜKET GÜNDÜZ. Beyin Temelli Öğrenme (Nörofizyolojik Öğrenme) Hebb, beyindeki devrelerin çalısma sekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının anlasılamayacağını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları