Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY’DAN BEYİTLER (kaynak:safahat)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY’DAN BEYİTLER (kaynak:safahat) "— Sunum transkripti:

1 İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY’DAN BEYİTLER (kaynak:safahat) Behçet Gündüz izmir

2 İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür
İmansız olan paslı yürek sinede bir yüktür

3 Girmeden tefrika bir millete düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez

4 Bakın da haline ibret alın şu memleketin
Nasıldın ey koca millet ne oldu akibetin

5 Sen ben desin efrat aradan vahdeti kaldır
Millet için kıyamet, işte o zamandır.

6 Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
Dostunun yüz karası düşmanının maskarası

7 Post üstüne hep kavgaların hepsi nihayet
Hala mı boğuşmak, bu ne gaflet bu ne rezalet

8 Cihan altüst olurken, seyre baktın öyle durdun da
Bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda

9 Kuzum ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak
Ayıp: dilencilik işlerken el, yürürken ayak

10 Şudur benim cihanda en sevdiğim meslek
Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek

11 Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak
Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak

12 Menzil-i maksuda varmazsın, uyanmazsan eğer
Var mı bak yollarda bidar olanlardan eser

13 Madem ki didinmez, edemez, uğraşamazsın
İksir-i beka içsen, emin ol yaşamazsın

14 Beşer ki kuvveti bahşetmiyor henüz hakka
Ne çare var onu kuvvetle almaktan başka.

15 Misyonerler gece gündüz yeri devretmedeler,
Ulema vahy-i ilahiyi mi bilmem bekler.

16 Haya sıyrılmış, inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde
Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde

17 Oyuncak sanmayın ahlak-ı milli ruhu millidir.
Onun iflası en korkunç ölümdür, mevt-i küllidir.

18 Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol.
Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol.

19 Ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din.
Diri doğmuş, duracak dipdiri durdukça zemin.

20 Kenar-ı diclede bir kurt aşırsa bir koyunu
Gelir de Adl-i İlahi, Ömer’den sorar onu.

21 Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler
Dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer.

22 Doğrudan doğruya kurandan alıp ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı

23 Hüsrana rıza verme, çalış azmi bırakma.
Kendin yanacaksan bile evladını yakma.

24 Sarılmadan en ufak bir işinde esbaba
Muvaffakiyete imkan bulur musun acaba.

25 Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış
Bir ümmet göster ölmüş maneviyatiyle sağ kalmış

26 Ver bütün kudreti kanuna ki vahdet yürüsün
Yoksa millet değil, ancak bir sürüsün.

27 Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan
Hey sıkılmaz ağlamazsan bari gülmekten utan.

28 Cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar
Gaza namiyle dindaş öldürenbiçare dindaşlar

29 Doğduk, yaşamak yok size derlerdi beşikten
Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten.

30 Ey bütün dünya ve mafiha ayaktayken yatan
Leş misin davranmıyorsan bari Allah’tan utan.

31 Şehamet dini, gayret dini ancak müslümanlıktır.
Hakiki müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.

32 Ey yolcu uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha
Bir kupkuru çöl var, ne ışık var, ne de vaha. Ey yolcu uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha Bir kupkuru çöl var, ne ışık var, ne de vaha.

33 Ey millet uyan cehline kurban gidiyorsun
İslamı da batmış diye tutmuş yediyorsun.

34 Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi
Böyle adet miydi biperva yemek insan leşi.

35 Göster Allah’ım bu millet kurtulur tek mucize
Bir utanmak hissi ver gaip hazinenden bize.

36 Cani geziyor dipdiri, can vermede masum
Suç başkasınındır da niçin başkası mahkum.

37 Ye’s öyle bataktır ki düşersen boğulursun
Ümmide sarıl sımsıkı seyret ne olursun.

38 Bir nesim ister kımıldanmak için canlar bugün
Bir nesim olsun, ilahi canlanır kanlar bugün.

39 İslam’ı evet tefrikalar bastı kavurdu.
Kardeş, bilerek bilmeyerek kardeşi vurdu.

40 Madem ki Hak’kın bize va’dettiği haktır
                                                                                                                                                    Madem ki Hak’kın bize va’dettiği haktır Şarkın ezeli fecri yakındır doğacaktır.

41 O iman farz-ı kat’idir diyor, tahsil-i irfanın
Ne cahil kavmiyiz biz müslümanlar şimdi dünyanın.

42 Sukun belirdi mi bir milletin hayatında
Kalır senin gibi zillet,esaret altında.

43 İslam ayak altında sürünsün mü nihayet
Ya Rab bu ne hüsrandır, ilahi bu ne zillet.

44 Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında
Ne gurbettir çöken İslama, İslamın diyarında.

45 Tüllendi mağribi akşamları sarsam yarana
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

46 Öyle salgındır ki felaket, öyle anidir ki ölüm
Hem görür göz, hem acep rüya mıdır der gördüğüm.

47 Bunaldım kendi kendimden, zaman ıssız, mekan ıssız
Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde bir yıldız.

48 Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri
Özengi öpmeye hasretti garbın elçileri.

49 Nehy-i maruf, emr-i münkerdir gezen meydanda bak.
En metin ahlakımız yahut görüp aldanmamak.

50 Eyvah beş on kafirin imanına daldık
Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık.

51 Nedir bu tefrika yahu utanmıyor musunuz?
Geçen faciaya hala inanmıyor musunuz?

52 Hazırlayan Buca-Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni


"İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY’DAN BEYİTLER (kaynak:safahat) " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları