Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd.Doç.Dr.Saliha BAYKAL Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd.Doç.Dr.Saliha BAYKAL Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD."— Sunum transkripti:

1 Yrd.Doç.Dr.Saliha BAYKAL Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

2 * ÇEP’nin Tıp tarihinde gelişim süreci * Çalışma alanındaki yaş grupları * Kullanılan güncel tanı sınıflama sistemleri * ÇEP’de sık görülen psikiyatrik hastalıklar * ÇEP’de kullanılan psikoterapi ve psikofarmakoloji seçenekleri * Alana ilişkin Mitler

3 * «İnsan hakları» gibi uygar kavramların gelişimi «Genel Psikiyatri» * Çocuk ve ergenlerin kendisine ve toplumdaki yerine özgü farklılıkların kavranmaya başlaması * 1835……İngiltere gençlerin tutukluluk ortamlarında değişiklik * 1854…….ilk ıslahevi * 1899-1912 Amerika, İngiltere, Fransa…..çocuk mahkemeleri

4 * 20. yüzyıl başları……….çocukların eğitim hakları * Zorunlu eğitim………………özel gereksinimli çocuklar * 1905 Fransa; Binet ve Simon ilk zeka testi * Okul-klinik-aile işbirliği içinde çalışma gerekliliği * 1920 Amerika ilk çocuk rehberlik büroları * 1930 ilk çocuk psikiyatri kliniğinin kurulması * 1958’de ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanımlanma

5 Ülkemizde; 1868 Islah ve Sanat evleri 1921 Çocuk Esirgeme Kurumu 1932 Çocukları Koruma Yurdu 1938 Edirne Çocuk Islah evi…..1940 Ankara’ya taşıma «23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı» 1955 ilk Rehberlik ve Araştırma Merkezinin açılması

6 ÇEP’nin Tıp alanında gelişim süreci; 1953 Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü AKSEL’in Psikiyatri ders kitabında Çocuk Psikiyatrisi bölümü Nöropsikiyatri Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Aksel ve Akıl Hıfzısıhhası Cemiyeti Başkanı Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay girişimleri ile…….Ana-Baba Okulu 1956 İstanbul Üniversitesi………Çocuk Psikiyatri Enstitüsü

7 * 1958 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇEP Prof.Dr. Mualla Öztürk * 1974…….alt uzmanlık dalı * 1990…….ayrı uzmanlık dalı

8 * 0-18 yaş * Başlangıç? * Bitiş?

9 * Okul öncesi dönem * Okul çağı çocuğu * Ergenlik dönemi

10 * ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) Dünya Sağlık Örgütü(WHO) * DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)

11

12 * Entellektüel (Anlıksal) Yetiyitimleri * İletişim Bozuklukları * Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk * Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu * Özgül Öğrenme Bozukluğu * Devinsel (Motor) Bozukluklar * Tik Bozuklukları

13 * Ayrılma Kaygısı Bozukluğu * Seçici Konuşmazlık (Selektif Mutizm) * Sosyal Fobi (Toplumsal Kaygı Bozukluğu) * Panik Bozukluğu * Yaygın Anksiyete Bozukluğu * Agarofobi * Maddenin/ilacın yol açtığı kaygı bozuklukları

14 * Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe Bozukluğu * Major Depresyon Bozukluğu * Distimi(Süregiden Depresyon Bozukluğu) * Premenstrüel Disfori Bozukluğu * Maddenin/İlacın yol açtığı depresyon bozukluğu

15 * Obsesif Kompulsif Bozukluk * Beden Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu) * Biriktiricilik bozukluğu * Trikotillomani * Deri yolma bozukluğu * Maddenin/ilacın yol açtığı OKB ve ilişkili bzk.

16 Anoreksiya Nervosa Bulimiya Nervosa Tıkınırcasına yeme bozukluğu Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu Geri çıkarma(ruminasyon-geviş getirme) bozukluğu Pika

17 * Bipolar I Bozukluğu * Bipolar II Bozukluğu * Siklotimi * Maddenin/İlacın Yol açtığı Bipolar ve ilişkili bozukluk

18 * Kısa Psikotik Bozukluk * Şizofreniform Bozukluk * Şizofreni * Şizoaffektif Bozukluk * Sanrısal Bozukluk

19 * Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları * Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları * Dışa Atım Bozuklukları * Uyku-Uyanıklık Bozuklukları * Travma ve Tetikleyici Etkenle İlişkili Bozukluklar * Dissosiyasyon Bozuklukları

20

21 * PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ * FARMAKOLOJİK TEDAVİLER * PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER

22 * PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ * Psikodinamik Yönelimli Psikoterapiler * Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler

23 * PSİKOFARMAKOLOJİ * PSİKOSTİMÜLANLAR * Metilfenidat * Amfetaminler

24 Trisiklik antidepresanlar * İmipramin * Desipramin * Klomipramin * Amitriptilin * Nortiriptilin * Dothiepin * Lofepramin Seçici serotonin geri alım inhibitörleri * Essitalopram * Sitalopram * Fluoksetin * Fluvoksamin * Paroksetin * Sertralin * Zimelidin

25 Serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) * Venlafaksin * Milnasipran * Duloksetin Serotonin geri alım inhibitörü ve 5-HT 2 blokörleri (SARI) * Trazodon Noradrenalin seçici geri alım inhibitörleri (NARI) * Reboksetin * Atomoksetin Noradrenalin ve dopamin geri alım inhibitörleri (NDRI) * Bupropion * Minaprin

26 Noradrenerjik ve spesifik serotonerjik antidepresanlar (NaSSA) * Mianserin * Mirtazapin * İdozoksan Kısmi 5-HT1a agonistleri * İpsapiron * Gepiron * Buspiron

27 * Tipik Antipsikotikler (1. kuşak) * Fenotiyazinler * Butirofenonlar * Tioksantenler * Difenilbütilpiperidinler * Dihidroindolonlar * Dibenzokzapinler Parsiyel Dopamin reseptör agonistleri Aripiprazol * Atipik Antipsikotikler (2. kusak) * Klozapin * Risperidon * Olanzapin * Ketiyapin * Sülpirid * Amisülpirid * Ziprasidon * Sertindol * Zotepin

28 * DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLER * Valproik asit * Lityum * Karbamazepin * Lamotrijin * Topiramat

29 * PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER * Psikiyatrik hastalıkların oluşumunun önlenmesi veya hastalığın tedavi sürecinde augmentasyon amaçlı kullanılır. * Makro ve mikro çevre risk faktörlerinin belirlenmesi, çevresel değişikliklerin planlanması * Destek sistemlerinin belirlenmesi ve aktif kullanımının sağlanması

30 * SONUÇ OLARAK; * Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları * Yapısal/fonksiyonel nörogörüntüleme verileri, genetik araştırmalar ve psikofarmakoloji çalışmaları yönüyle biyolojik bilim, * Ruhsal hastalıkların oluşumunu önlemeye yönelik girişimleri ile koruyucu ruh sağlığı bilimi, * Aile-toplum ile ilgilenmesi bakımından sosyolojik bir bilim dalıdır.

31 Teşekkür ederim …


"Yrd.Doç.Dr.Saliha BAYKAL Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları