Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ"— Sunum transkripti:

1 PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ
Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Tanımlama Tıbbın bir dalıdır İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ve davranışlarında, çevreye uyumunda görülen sorunların incelenmesi, tanımlanması ve bunların tedavisi veya önlenmesi ile uğraşır İlgilendiği alana göre alt dallara ayrılır İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

3 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Yaş grubuna göre Çocuk ve ergen psikiyatrisi Erişkin psikiyatrisi Geriyatrik psikiyatri İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

4 Hastalık oluşumu ve tedavi kuramına göre
Psikodinamik psikiyatri Davranışçı psikiyatri Biyolojik psikiyatri İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

5 İlk çağlarda psikiyatri
Hastalıklar doğaüstü güçlere bağlanır Büyüsel törenlerle iyileştirme çabaları Tedaviciler genellikle büyücüler, şamanlar veya din adamlarıdır İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

6 Hipokrat ve psikiyatri
İ.Ö 4 yy. kan, sarı safra, kara safra ve lenf Bu sıvılara göre kişilik yapısı belirlenir Ruhsal hastalıklar bu vücut sıvılarının dengesizliğinden oluşur Fazla olan sıvı boşaltılmalıdır İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

7 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Eski Yunan ve Roma Hipokrat tıbbın kurucusu sayılır Psikiyatriye da pek çok kavram kazandırmıştır (histeri, melankoli) En önemli katkısı hastalıkların doğaüstü güçlere bağlı olmadığını göstermesiydi Bergama’da yaşamış olan Galenos ise ruh hastalarına ilk kez psikoterapi ugulamıştır İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

8 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Orta çağ ve cadı avı Hastalar içlerine şeytan girdiği düşünülerek canlı canlı yakılmışlardır Bu kişilerin bugün manik depresif hastalık, şizofreni, çoğul kişilik veya histerik hastalar olduğu düşünülüyor. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

9 Çağdaş psikiyatrinin temelleri
Rönesansın başlaması, matbaanın bulunuşu ve bilginin yaygınlaşması ile cadı avı dönemi sonlandı Ruh hastalıkları konusundaki otorite din adamlarından doktorlara geçti İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

10 Çağdaş psikiyatrinin Avrupalı temsilcileri
Philippe Pinel Jean-Marie Charcot Pierre Janet Emil Kraepelin Eugene Bleuler Sigmund Freud Carl Gustav Jung İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

11 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Philippe Pinel Ünlü Salpetriere kliniği şefi Modern Fransız psikiyatrisinin kurucusu Akıl hastalığını dört grupta topladı: Melankoli Mani Demans Zeka geriliği İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

12 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Jean-Marie Charcot Histerik hastalarla çalıştı Psikolojik nedenle hastalığın oluşabileceğini ileri sürdü Hipnozu hem histerik semptom oluşturmakta hem de iyileştirmekte kullandı Bilinçdışı kavramını kullandı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

13 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Pierre Janet Otomatizmalar kavramı Nevrotik hastalıklarda disosiyasyonun önemi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

14 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Eugene Bleuler Şizofreninin en ayrıntılı sınıflaması Dört A belirtisi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

15 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Sigmund Freud Psikanalizin kurucusu 20 .yüzyılı şekillendiren en önemli kişilerden Topografik kuram: bilinç ve bilinçdışı Strüktürel kuram: id, ego, süperego İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

16 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Carl Gustav Jung Analitik psikoloji kurucusu Arketipler, kolektif bilinçdışı İçedönüklük, dışadönüklük Din, antropoloji ve felsefe alanında daha çok tanınır İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

17 Türklerde islamiyet öncesi psikiyatri
Şaman inanışı temeldir Kutadgu Bilig: ilaçlarla tedavi eden hekimler, cin ve şeytanları kovarak tedavi eden efsuncular Tedaviciler toplumsal hiyerarşide üst sırada İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

18 İslam etkisinde psikiyatri
İbni Sina’nın Kanun’u: günümüzdekine benzer kişilik tanımlamaları ve tedavi önerileri İbni Sina’ya göre ruhun üç özelliği vardı: bitkisel, hayvansal ve insani Bitkisel ruh=> beslenme ve üreme, hayvansal ruh=> algılama ve hareket insani ruh => idealler ve ahlaki değerler İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

19 Selçuklu ve Osmanlı’da psikiyatri
Selçuklu döneminde şifahanelerde akıl hastalarının tedavisi Ortaçağda Avrupa’da akıl hastalarına yönelik tutum=> cezalandırma ve dışlama Osmanlı’da ise => koruma, anlayış, hoşgörü, acıma İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

20 Osmanlı’da psikiyatri uygulamaları
İlk tımarhaneyi Istanbul’da Fatih kurdurtmuştur Osmanlı’da cami, medrese, bimarhane üçlüsü Hastalar toplumdan dışlanmadan tedavi edilir Müzikle tedavi uygulamaları İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

21 Türkiye’de psikiyatrinin öncüleri
Raşit Tahsin: Gülhane’de ilk psikiyatri dersleri Mazhar Osman: Bakırköy’ün kurucusu Rasim Adasal: Ankara Tıp Psikiyatri Kurucusu İhsan Şükrü Aksel: Çapa Psikiyatri kurucusu İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

22 Türkiye’de modern psikiyatri
Psikodinamik psikiyatri: Orhan Öztürk, Leyla Zileli Çocuk psikiyatrisi: Mualla Öztürk Grup Psikoterapileri: Abdülkadir Özbek İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

23 Türkiye’de psikiyatri dergileri
Türk Psikiyatri Dergisi (www.turkpsikiyatri.com) Nöropsikiyatri Arşivi Düşünen Adam Yeni Sempozyum Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi Çocuk Ruh Sağlığı Dergisi Klinik Psikiyatri Dergisi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

24 Psikiyatri Dernekleri
Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Türk Nöropsikiyatri Derneği Sosyal Psikiyatri Derneği Grup Psikoterapileri Derneği İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

25 Türkiye Psikiyatri Derneği
1994 yılında kuruldu Hem uzman, hem asistanlar üye olabilir Psikiyatri uzmanlarının %90’ı üyedir Bilimsel kongrelerin düzenlenmesi, üyelerin eğitimi ve toplumda ruh sağlığını geliştirme çalışmaları yapar İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

26 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Psikolojinin tanımı Davranışı konu alan bilimsel araştırma Konusu gözlenebilen davranışı (konuşma, beden hareketleri, fizyolojik değişiklikler) olduğu kadar gözlenemeyen süreçleri (düşünceler, rüyalar vb.) de içerir Pek çok alt dalı vardır İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

27 Psikolojinin alt dalları
Klinik psikoloji Sosyal psikoloji Endüstri psikolojisi Deneysel psikoloji Gelişim psikolojisi Eğitim psikolojisi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

28 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Klinik psikoloji Psikolojinin temel kurallarını duygusal ve ruhsal sorunların tanısı ve tedavisinde kullanır Psikoloji bölümlerini bitiren ve psikolojide yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerce uygulanır İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı


"PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları