Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 2 Tanımlama Tıbbın bir dalıdır Tıbbın bir dalıdır İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ve davranışlarında, çevreye uyumunda görülen sorunların incelenmesi, tanımlanması ve bunların tedavisi veya önlenmesi ile uğraşır İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ve davranışlarında, çevreye uyumunda görülen sorunların incelenmesi, tanımlanması ve bunların tedavisi veya önlenmesi ile uğraşır İlgilendiği alana göre alt dallara ayrılır İlgilendiği alana göre alt dallara ayrılır

3 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 3 Yaş grubuna göre Çocuk ve ergen psikiyatrisi Çocuk ve ergen psikiyatrisi Erişkin psikiyatrisi Erişkin psikiyatrisi Geriyatrik psikiyatri Geriyatrik psikiyatri

4 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 4 Hastalık oluşumu ve tedavi kuramına göre Psikodinamik psikiyatri Psikodinamik psikiyatri Davranışçı psikiyatri Davranışçı psikiyatri Biyolojik psikiyatri Biyolojik psikiyatri

5 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 5 İlk çağlarda psikiyatri Hastalıklar doğaüstü güçlere bağlanır Hastalıklar doğaüstü güçlere bağlanır Büyüsel törenlerle iyileştirme çabaları Büyüsel törenlerle iyileştirme çabaları Tedaviciler genellikle büyücüler, şamanlar veya din adamlarıdır Tedaviciler genellikle büyücüler, şamanlar veya din adamlarıdır

6 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 6 Hipokrat ve psikiyatri İ.Ö 4 yy. kan, sarı safra, kara safra ve lenf İ.Ö 4 yy. kan, sarı safra, kara safra ve lenf Bu sıvılara göre kişilik yapısı belirlenir Bu sıvılara göre kişilik yapısı belirlenir Ruhsal hastalıklar bu vücut sıvılarının dengesizliğinden oluşur Ruhsal hastalıklar bu vücut sıvılarının dengesizliğinden oluşur Fazla olan sıvı boşaltılmalıdır Fazla olan sıvı boşaltılmalıdır

7 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 7 Eski Yunan ve Roma Hipokrat tıbbın kurucusu sayılır Hipokrat tıbbın kurucusu sayılır Psikiyatriye da pek çok kavram kazandırmıştır (histeri, melankoli) Psikiyatriye da pek çok kavram kazandırmıştır (histeri, melankoli) En önemli katkısı hastalıkların doğaüstü güçlere bağlı olmadığını göstermesiydi En önemli katkısı hastalıkların doğaüstü güçlere bağlı olmadığını göstermesiydi Bergama’da yaşamış olan Galenos ise ruh hastalarına ilk kez psikoterapi ugulamıştır Bergama’da yaşamış olan Galenos ise ruh hastalarına ilk kez psikoterapi ugulamıştır

8 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 8 Orta çağ ve cadı avı Hastalar içlerine şeytan girdiği düşünülerek canlı canlı yakılmışlardır Hastalar içlerine şeytan girdiği düşünülerek canlı canlı yakılmışlardır Bu kişilerin bugün manik depresif hastalık, şizofreni, çoğul kişilik veya histerik hastalar olduğu düşünülüyor. Bu kişilerin bugün manik depresif hastalık, şizofreni, çoğul kişilik veya histerik hastalar olduğu düşünülüyor.

9 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 9 Çağdaş psikiyatrinin temelleri Rönesansın başlaması, matbaanın bulunuşu ve bilginin yaygınlaşması ile cadı avı dönemi sonlandı Rönesansın başlaması, matbaanın bulunuşu ve bilginin yaygınlaşması ile cadı avı dönemi sonlandı Ruh hastalıkları konusundaki otorite din adamlarından doktorlara geçti Ruh hastalıkları konusundaki otorite din adamlarından doktorlara geçti

10 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 10 Çağdaş psikiyatrinin Avrupalı temsilcileri Philippe Pinel Philippe Pinel Jean-Marie Charcot Jean-Marie Charcot Pierre Janet Pierre Janet Emil Kraepelin Emil Kraepelin Eugene Bleuler Eugene Bleuler Sigmund Freud Sigmund Freud Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung

11 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 11 Philippe Pinel Ünlü Salpetriere kliniği şefi Ünlü Salpetriere kliniği şefi Modern Fransız psikiyatrisinin kurucusu Modern Fransız psikiyatrisinin kurucusu Akıl hastalığını dört grupta topladı: Akıl hastalığını dört grupta topladı: –Melankoli –Mani –Demans –Zeka geriliği

12 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 12 Jean-Marie Charcot Histerik hastalarla çalıştı Histerik hastalarla çalıştı Psikolojik nedenle hastalığın oluşabileceğini ileri sürdü Psikolojik nedenle hastalığın oluşabileceğini ileri sürdü Hipnozu hem histerik semptom oluşturmakta hem de iyileştirmekte kullandı Hipnozu hem histerik semptom oluşturmakta hem de iyileştirmekte kullandı Bilinçdışı kavramını kullandı Bilinçdışı kavramını kullandı

13 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 13 Pierre Janet Otomatizmalar kavramı Otomatizmalar kavramı Nevrotik hastalıklarda disosiyasyonun önemi Nevrotik hastalıklarda disosiyasyonun önemi

14 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 14 Eugene Bleuler Şizofreninin en ayrıntılı sınıflaması Şizofreninin en ayrıntılı sınıflaması Dört A belirtisi Dört A belirtisi

15 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 15 Sigmund Freud Psikanalizin kurucusu Psikanalizin kurucusu 20.yüzyılı şekillendiren en önemli kişilerden 20.yüzyılı şekillendiren en önemli kişilerden Topografik kuram: bilinç ve bilinçdışı Topografik kuram: bilinç ve bilinçdışı Strüktürel kuram: id, ego, süperego Strüktürel kuram: id, ego, süperego

16 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 16 Carl Gustav Jung Analitik psikoloji kurucusu Analitik psikoloji kurucusu Arketipler, kolektif bilinçdışı Arketipler, kolektif bilinçdışı İçedönüklük, dışadönüklük İçedönüklük, dışadönüklük Din, antropoloji ve felsefe alanında daha çok tanınır Din, antropoloji ve felsefe alanında daha çok tanınır

17 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 17 Türklerde islamiyet öncesi psikiyatri Şaman inanışı temeldir Şaman inanışı temeldir Kutadgu Bilig: ilaçlarla tedavi eden hekimler, cin ve şeytanları kovarak tedavi eden efsuncular Kutadgu Bilig: ilaçlarla tedavi eden hekimler, cin ve şeytanları kovarak tedavi eden efsuncular Tedaviciler toplumsal hiyerarşide üst sırada Tedaviciler toplumsal hiyerarşide üst sırada

18 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 18 İslam etkisinde psikiyatri İbni Sina’nın Kanun’u: günümüzdekine benzer kişilik tanımlamaları ve tedavi önerileri İbni Sina’nın Kanun’u: günümüzdekine benzer kişilik tanımlamaları ve tedavi önerileri İbni Sina’ya göre ruhun üç özelliği vardı: bitkisel, hayvansal ve insani İbni Sina’ya göre ruhun üç özelliği vardı: bitkisel, hayvansal ve insani Bitkisel ruh=> beslenme ve üreme, hayvansal ruh=> algılama ve hareket Bitkisel ruh=> beslenme ve üreme, hayvansal ruh=> algılama ve hareket insani ruh => idealler ve ahlaki değerler

19 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 19 Selçuklu ve Osmanlı’da psikiyatri Selçuklu döneminde şifahanelerde akıl hastalarının tedavisi Selçuklu döneminde şifahanelerde akıl hastalarının tedavisi Ortaçağda Avrupa’da akıl hastalarına yönelik tutum=> cezalandırma ve dışlama Ortaçağda Avrupa’da akıl hastalarına yönelik tutum=> cezalandırma ve dışlama Osmanlı’da ise => koruma, anlayış, hoşgörü, acıma Osmanlı’da ise => koruma, anlayış, hoşgörü, acıma

20 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 20 Osmanlı’da psikiyatri uygulamaları İlk tımarhaneyi Istanbul’da Fatih kurdurtmuştur İlk tımarhaneyi Istanbul’da Fatih kurdurtmuştur Osmanlı’da cami, medrese, bimarhane üçlüsü Osmanlı’da cami, medrese, bimarhane üçlüsü Hastalar toplumdan dışlanmadan tedavi edilir Hastalar toplumdan dışlanmadan tedavi edilir Müzikle tedavi uygulamaları Müzikle tedavi uygulamaları

21 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 21 Türkiye’de psikiyatrinin öncüleri Raşit Tahsin: Gülhane’de ilk psikiyatri dersleri Raşit Tahsin: Gülhane’de ilk psikiyatri dersleri Mazhar Osman: Bakırköy’ün kurucusu Mazhar Osman: Bakırköy’ün kurucusu Rasim Adasal: Ankara Tıp Psikiyatri Kurucusu Rasim Adasal: Ankara Tıp Psikiyatri Kurucusu İhsan Şükrü Aksel: Çapa Psikiyatri kurucusu İhsan Şükrü Aksel: Çapa Psikiyatri kurucusu

22 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 22 Türkiye’de modern psikiyatri Psikodinamik psikiyatri: Orhan Öztürk, Leyla Zileli Psikodinamik psikiyatri: Orhan Öztürk, Leyla Zileli Çocuk psikiyatrisi: Mualla Öztürk Çocuk psikiyatrisi: Mualla Öztürk Grup Psikoterapileri: Abdülkadir Özbek Grup Psikoterapileri: Abdülkadir Özbek

23 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 23 Türkiye’de psikiyatri dergileri Türk Psikiyatri Dergisi (www.turkpsikiyatri.com) Türk Psikiyatri Dergisi (www.turkpsikiyatri.com) Nöropsikiyatri Arşivi Nöropsikiyatri Arşivi Düşünen Adam Düşünen Adam Yeni Sempozyum Yeni Sempozyum Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi Çocuk Ruh Sağlığı Dergisi Çocuk Ruh Sağlığı Dergisi Klinik Psikiyatri Dergisi Klinik Psikiyatri Dergisi

24 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 24 Psikiyatri Dernekleri Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye Psikiyatri Derneği Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Türk Nöropsikiyatri Derneği Türk Nöropsikiyatri Derneği Sosyal Psikiyatri Derneği Sosyal Psikiyatri Derneği Grup Psikoterapileri Derneği Grup Psikoterapileri Derneği

25 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 25 Türkiye Psikiyatri Derneği 1994 yılında kuruldu 1994 yılında kuruldu Hem uzman, hem asistanlar üye olabilir Hem uzman, hem asistanlar üye olabilir Psikiyatri uzmanlarının %90’ı üyedir Psikiyatri uzmanlarının %90’ı üyedir Bilimsel kongrelerin düzenlenmesi, üyelerin eğitimi ve toplumda ruh sağlığını geliştirme çalışmaları yapar Bilimsel kongrelerin düzenlenmesi, üyelerin eğitimi ve toplumda ruh sağlığını geliştirme çalışmaları yapar

26 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 26 Psikolojinin tanımı Davranışı konu alan bilimsel araştırma Davranışı konu alan bilimsel araştırma Konusu gözlenebilen davranışı (konuşma, beden hareketleri, fizyolojik değişiklikler) olduğu kadar gözlenemeyen süreçleri (düşünceler, rüyalar vb.) de içerir Konusu gözlenebilen davranışı (konuşma, beden hareketleri, fizyolojik değişiklikler) olduğu kadar gözlenemeyen süreçleri (düşünceler, rüyalar vb.) de içerir Pek çok alt dalı vardır Pek çok alt dalı vardır

27 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 27 Psikolojinin alt dalları Klinik psikoloji Klinik psikoloji Sosyal psikoloji Sosyal psikoloji Endüstri psikolojisi Endüstri psikolojisi Deneysel psikoloji Deneysel psikoloji Gelişim psikolojisi Gelişim psikolojisi Eğitim psikolojisi Eğitim psikolojisi

28 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 28 Klinik psikoloji Psikolojinin temel kurallarını duygusal ve ruhsal sorunların tanısı ve tedavisinde kullanır Psikolojinin temel kurallarını duygusal ve ruhsal sorunların tanısı ve tedavisinde kullanır Psikoloji bölümlerini bitiren ve psikolojide yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerce uygulanır Psikoloji bölümlerini bitiren ve psikolojide yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerce uygulanır


"PSİKİYATRİNİN TARİHÇESİ Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları